Спецкурсу для студентів магістрів icon

Спецкурсу для студентів магістрів
Скачати 65.39 Kb.
НазваСпецкурсу для студентів магістрів
Дата31.05.2012
Розмір65.39 Kb.
ТипРішенняПРОГРАМА

СПЕЦКУРСУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МАГІСТРІВ

„Порівняльно-правова спеціалізація”


„АЛЬТЕРНАТИВНІ СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ

ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ”


Затверджено рішенням кафедри

адміністративного та фінансового права

ЛНУ імені Івана Франка

протокол № від серпня 2010 року


Підготував:

Д.ю.н., доц. Заверуха Ірина Богданівна

Розділ 1. Публічно-правовий спір: поняття, сутність та

відмежування від приватно-правових спорів


Тема 1. Зміст конфлікту та можливості управління конфліктом.

 1. Поняття конфлікту та його структура: загальні положення.

 2. Сфери існування та типи конфлікту

 3. Етапи розвитку конфлікту

 4. Стилі управління конфліктом

 5. Основні ознаки публічно-правових спорів та їх відмежування від приватно-правових


Тема 2. Загальна характеристика системи альтернативного вирішення спорів.

 1. Система альтернативного вирішення спорів.

 2. Соціально-правова характеристика системи альтернативного вирішення спорів і її роль у формуванні громадянського суспільства.

 3. Конституційні і законодавчі основи формування системи альтернативного вирішення спорів в Україні.

 4. Перспективи розвитку системи альтернативного вирішення спорів в українському судочинстві, виконавчому провадженні.


Розділ 2. Вирішення публічно-правових спорів

без залучення уповноважених органів держави


Тема 3. Переговори – як спосіб альтернативного вирішення спорів.

 1. Переговорні процеси, що базуються на техніці взаємної інтеграції

 2. Основні положення переговорного напряму системи альтернативного вирішення спорів

 3. Базові можливості переговорних методик

 4. Значення юридичних фактів в переговорному процесі


Тема 4. Медіація – як спосіб вирішення спорів.

 1. Поняття медіації

 2. Переваги та значення медіації для сторін конфлікту

 3. Стадії процесу медіації

 4. Моделі (форми) процесу медіації

Тема 5. Медіація - як альтернатива судовому розгляду в окремих категоріях справ.

 1. Медіація в трудових та сімейних справах.

 2. Медіація в господарських справах.

 3. Медіація в цивільних справах.

 4. Медіація в адміністративних справах.

 5. Відновне правосуддя (медіація в кримінальних справах).


Тема 6. Використання інституту примирення при вирішенні публічно-правових спорів в адміністративному судочинстві

 1. Правове регулювання примирення за Кодексом адміністративного судочинства України

 2. Аналіз судової практики розгляду публічно-правових спорів, що завершилися примиренням сторін

 3. Судова практика розгляду публічно-правових спорів, які завершилися відмовою позивача від адміністративного позову чи його відкликанням


Тема 7. Розвиток посередництва як сфери професійної діяльності у світовому досвіді

 1. Розвиток посередництва - як сфери професійної діяльності у світовому досвіді: історичний аспект

 2. Посередництво у справах родини

 3. Посередництво між потерпілим та правопорушником як альтернатива суду

 4. Посередництво у системі освіти

 5. Посередництво на робочому місці

 6. Посередництво у системі охорони здоров’я

 7. Посередництво у міжнародній діяльності


Тема 8. Фасилітація – як метод досягнення консенсусу.

 1. Фасилітація – як метод досягнення консенсусу

 2. Стадії фасилітації

 3. Мозковий штурм в технології проведення фасилітації


Тема 10. Поняття, зміст та стадії арбітрування

 1. Зміст арбітрування

 2. Стадії арбітрування

 3. Міжнародна комерційна арбітрація арбітрація при вирішенні спорів між фізичними особами

Перелік рекомендованої літератури та законодавства.

Законодавство:

 1. Конституція України

 2. Кодекс адміністративного судочинства України

 3. Кримінальний кодекс України

 4. Кримінально-процесуальний кодекс України

 5. Цивільний кодекс України

 6. Цивільно-процесуальний кодекс України

 7. Кодекс законів України про працю

 8. Господарський процесуальний кодекс України

 9. Директива 2008/52/ЄC Європейського парламенту та Ради Європи від 21 травня 2008 р.

Про деякі аспекти медіації у цивільних та господарських правовідносинах //http://ukrmediation.com.ua/files/content/mediation-directive-ukr.pdf

 1. Економічна і соціальна рада ООН. Резолюція від 24.07.2002 р. Основні принципи застосування програм відновного правосуддя у кримінальних справах // Відновне правосуддя в Україні. Щоквартальний бюлетень. Спецвипуск 2005 р. с.с. 49-54

 2. Медіація у кримінальних справах. Рекомендація №R (99) 19, прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи 15.09.1999 // Відновне правосуддя в Україні. Щоквартальний бюлетень. Спецвипуск 2005 р. с.с. 54-58

 3. Рекомендація Комітету Міністрів державам-членам стосовно нових заходів роботи із злочинністю неповнолітніх та ролі правосуддя по справах неповнолітніх, затверджено Комітетом Міністрів 24.09.2003 р. // Відновне правосуддя в Україні. №3. – 2005 р. с.с. 30-34

 4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 р. №5 „Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх.” // Відновне правосуддя в Україні. Щоквартальний бюлетень. Спецвипуск 2005 р. с.с. 63-71

 5. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 2.07.2004 р. №13 „Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів” // Відновне правосуддя в Україні. Щоквартальний бюлетень. Спецвипуск 2005 р. с.с. 71-79

Спеціальна література:

 1. Альтернативні підходи до розв’язання конфліктів: теорія і практика застосування /Уклад.: Н. Гайдук, І. Сенюта, О.Бік, Х.Терешко. – Львів:ПАІС, 2007. – 296 с.

 2. Вирішення публічно-правових спорів з органами влади / Практичний посібник / Сало Л.Б., Сенюта І.Я., Хлібороб Н.Є., Школик А.М.. – Дрогобич: Коло, 2009. – 112 с.

 3. Замніус В. Експертний висновок стосовно законодавчих передумов впровадження процедури медіації в Україні на підставі порівняльного аналізу польського та українського законодавства // Відновне правосуддя в Україні. №1-2. – 2005 р. с.с. 62-70

 4. Захарова Т.Р. Модель застосування програм примирення в системі правосуддя Росії на прикладі Черемушкінського районного суду м. Москви // Відновне правосуддя в Україні. Щоквартальний бюлетень. Спецвипуск 2005 р. с.с. 90 – 95

 5. Землянська В. Запровадження медіації у кримінальне судочинство України // „Прокуратура, людина, держава” №6, 2004 р. с.с. 107-111

 6. Зер Говард Зміна об’єктива: новий погляд на злочин та правосуддя. К.: „Пульсари”. – 2004 р. – 221 с.

 7. Маляренко В.Т., Войтюк І.А. відновлювальне правосуддя: можливості запровадження в Україні // Відновне правосуддя в Україні. Щоквартальний бюлетень. Спецвипуск 2005 р. с.с. 6-34 або Відновне правосуддя в Україні. - №1-2. – 2005 р.

 8. Мачужак Я.В., Лавровська І.Б. Формування системи ювенальної юстиції в Україні: перспективи створення ювенальних судів // Відновне правосуддя в Україні. - №3. – 2005 р. с.9-15

 9. Медіація в адміністративних справах: вивчення зарубіжного досвіду // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2007. - №4. – С.83-84.

 10. Медіація в адміністративних справах: досвід Херсноського центру примирення: Посібник /А. Недбайло, О. Токаленко. – Херсон, 2009

 11. Мемель Фрідріх-Йоахім Медіація в адміністративному судочинстві україни // Вісник вищого адміністративного суду України. – 2007. - №4. – С.30-36

 12. Позасудове вирішення публічно-правових спорів. – Центр досліджень місцевого самоврядування, Львів, 2010. – 143 с.

 13. Райт Мартін Парадигма відновного правосуддя // Відновне правосуддя в Україні. Щоквартальний бюлетень. Спецвипуск 2005 р. с.с. 34-49

 14. Русинка І.І. Коонфліктологія. Психотехнології запобігання і управління конфліктами. Навчальний посібник. – Київ, 2007. – 332 с.

 15. Степанов Е.И. Современная конфликтология: Общие подходы к моделированию, мониторингу и менеджменту социальных конфликтов: Учебное пособие. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – 176 с.

 16. Хертель. А. фон Профессиональное разрешение конфликтов: Медиативная компетенция в Вашей жизни / Пер. с нем. Н. Бабичевой. СПб.: Издательство Вернера Регена, 2007. – 272 с., ил.

 17. Шеллинг Томас Стратегия конфликта / Томас Шеллинг; пер. с англ. Т. Даниловой по ред.. Ю. Кузнецова, К. Сонина. – М.: ИРИСЭН, 2007. 366 с.


Науково-практичні рекомендації:

 1. Рекомендації міжнародної науково-практичної конференції „Впровадження Альтернативних засобів розв’язання конфліктів у судову систему України (травень 2000 р.)” // Відновне правосуддя в Україні. Щоквартальний бюлетень. Спецвипуск 2005 р. с.с. 81-83

 2. Випадок програми примирення потерпілого та правопорушника (З досвіду служби вирішення конфліктів Українського Центру Порозуміння) // Відновне правосуддя в Україні. Щоквартальний бюлетень. Спецвипуск 2005 р. с.с. 95-101

 3. Звіт медіатора про особливості проведення попередніх зустрічей (Форма 3-А); Звіт медіатора про особливості проведення процедури примирення (медіації) (Форма 3Б) // Відновне правосуддя в Україні. - №3. – 2005 р.


Інтернет ресурси:

 1. http://ukrmediation.com.ua/ua/useful_information/model_documents/

 2. http://www.commonground.org.ua/lib_glossary.shtml

 3. http://mediationchannel.com/

 4. http://mediation-meditations.blogspot.com/

 5. http://mediate.com/

Схожі:

Спецкурсу для студентів магістрів iconПитання на залік для магістрів із спецкурсу «теоретичні проблеми права соціального забезпечення»

Спецкурсу для студентів магістрів iconПрограма спецкурсу для студентів юридичного факультету
Нагляд І контроль за дотриманням трудового законодавства. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. Львів: юридичний...
Спецкурсу для студентів магістрів iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка юридичний факультет кафедра адміністративного та фінансового права Бюджетне право України Програма спецкурсу для студентів 5 курсу (магістрів)
Тема Правове регулювання фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування
Спецкурсу для студентів магістрів iconПрограма спецкурсу
Локально правове регулювання трудових відносин. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. Львів: юридичний факультет...
Спецкурсу для студентів магістрів iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки до проведення самостійної роботи з підготовки магістрів стосовно спецкурсу за тематикою магістерської роботи,...
Спецкурсу для студентів магістрів iconПравові засади захисту трудових прав працівників програма спецкурсу для студентів юридичного факультету
Соціальне партнерство в Україні: правові засади. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. – Львів: юридичний факультет...
Спецкурсу для студентів магістрів iconПублічна служба програма спецкурсу та плани практичних занять для студентів юридичного факультету
Публічна служба. Програма спецкурсу та плани практичних занять для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет Львівського...
Спецкурсу для студентів магістрів iconСоціальне партнерство в україні: правові засади програма спецкурсу для студентів юридичного факультету
Соціальне партнерство в Україні: правові засади. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. — Львів: юридичний факультет...
Спецкурсу для студентів магістрів iconМетодичні вказівки з науково-асистентської практики для студентів-магістрів денної форми навчання
Програма науково-асистентської практики для студентів-магістрів за напрямом підготовки 050104 «Фінанси» / Уклад.: к.І. н., доцент...
Спецкурсу для студентів магістрів iconТести із спецкурсу для магістрів «Медичне право України»
Юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, основним завданням яких...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи