Ольга Олександрівна Коцюруба icon

Ольга Олександрівна Коцюруба
НазваОльга Олександрівна Коцюруба
Сторінка1/16
Дата28.07.2012
Розмір2.61 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Викладач

Ольга Олександрівна Коцюруба

Предмет: Фінансове право України – тести на екзамен 2011

1

Яким поняттям позначають економічну категорію, яка виражає суспільні відносини, що мають вартісний, грошовий, безеквівалентний характер і виникають в процесі розподілу і перерозподілу частини вартості валового внутрішнього продукту в грошовій формі, зокрема, національного доходу, а також деякої частини національного багатства країни, та утворення, розподілу і використання у зв’язку з цим централізованих і децентралізованих фондів грошових засобів з метою забезпечення розширеного відтворення і задоволення різноманітних суспільних потреб?

► бюджет;

► податок;

► фінанси;

► фінансова система;

► фінансово-кредитний механізм;

2

Яким поняття позначають сукупнiсть i взаємозв’язок рiзних груп (сфер, ланок, iнститутiв) фiнансових вiдносин, кожна з яких має свої особливостi у формах і методах акумуляцiї, розподiлi i органiзацiї використання грошових фондiв та вiдiграє рiзну роль у процесi суспiльного вiдтворення?

► фінансово-кредитний механізм;

► система фінансового права;

► фінансова система;

► система фінансів;

► фінанси;

3

Яким поняттям позначають здійснення державою і органами місцевого самоврядування функцій планового утворення, розподілу i організації використання централізованих i децентралізованих грошових фондів (фінансових ресурсів) з метою забезпечення реалізації її завдань i функцій по задоволенню суспільних потреб?

► фінансова діяльність держави;

► фінансово-правове регулювання;

► фінасово-кредитний механізм;

► фінанси;

► фінансова система;

4

Яким поняттям позначають ті конкретні прийоми, способи, за допомогою яких держава збирає i розподіляє грошові засоби, організовує їх використання та здійснює контроль за цими процесами?

► фінансова діяльність держави;

► метод фінансово-правового регулювання;

► форми фінансової діяльності держави;

► методи фінансової діяльності держави;

► фінансово-кредитний механізм;


5

Яким поняттям позначають виражені ззовні види дій державних органів по утворенню, розподілу і організації використання фінансових ресурсів держави і місцевих самоврядувань та здійсненню контролю за цими процесами?

► фінансова діяльність держави;

► методи фінансової діяльності держави;

► фінансові операції;

► фінансово-правові акти;

► форми фінансової діяльності держави;

6

Яким поняттям позначають прийняті у встановленій формі юридично значимі акти органів державної влади, місцевого самоврядування або інших, уповноважених на те державою органів з питань фінансової діяльності, які входять до їх компетенції?

► форми фінансового-права;

► форми фінансової діяльності;

► фінансово-правові акти;

► джерела фінансового права;

► фінансово-планові акти;

7

Яким поняття позначають прийняті у встановленій формі акти уповноважених органів, які вміщують конкретні завдання з питань фінансової діяльності на певний (як правило, річний) строк?

► джерела фінансового права;

► форми фінансового-права;

► фінансово-планові акти;

► форми фінансової діяльності;

► фінансово-правові акти;

8

Вкажіть, які з нижчеперелiчених дiй державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування відносяться до такої форми фінансової діяльності, як прийняття нормативних фінансово-правових актів?

► прийняття Закону України про Державний бюджет на поточний рiк;

► затвердження фінансового плану підприємства;

► погодження фінансового плану підприємства уповноваженим державним органом;

► прийняття рішення начальником ДПА області про надання підприємству "Полісся" відстрочки з податку на прибуток;

► проведення ревiзiї фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства;

9

Вкажіть, які з нижчеперелiчених дiй державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування відносяться до такої форми фінансової діяльності, як прийняття нормативних фінансово-правових актів?

► затвердження фінансового плану підприємства;

► погодження фінансового плану підприємства уповноваженим державним органом.

► видання наказу міністерства про затвердження кошторису бюджетної установи.

► прийняття рiшення мiсцевою радою про встановлення пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для певної категорiї платникiв;

► прийняття рішення начальником ДПА області про надання підприємству "Полісся" відстрочки з податку на прибуток.


10

Вкажіть, які з нижчеперелiчених дiй державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування відносяться до такої форми фінансової діяльності, як видання індивідуальних фінансово-правових актів?

► прийняття податкового закону;

► прийняття рiшення мiсцевої ради про місцеві податки і збори;

► видання наказу міністерства про затвердження кошторису університету.

► надіслання податковою інспекцією платнику податків податкового повідомлення- рішення;

► проведення ревiзiї каси;

11

Вкажіть, які з нижчеперелiчених дiй державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування відносяться до такої форми фінансової діяльності, як видання індивідуальних фінансово-правових актів?

► проведення ревізії каси;

► надiслання державною податковою iнспекцiєю платнику податкiв податкового повiдомлення-рішення;

► інспектування регіональним управлінням НБУ філії комерційного банку;

► видання наказу міністерства про затвердження кошторису університету;

► прийняття рiшення мiсцевої ради про органiзацiю проведення мунiципальної позики;

12

Вкажіть, які з нижчеперелiчених дiй державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування відносяться до такої форми фінансової діяльності, як вчинення юридично значимих дій?

► прийняття бюджетного закону;

► затвердження фінансового плану міністерства;

► надіслання платіжного повідомлення-ріщення платнику податку податковою інспекцією;

► прийняття рішення начальником ДПА області про надання підприємству "Полісся" відстрочки з податку на прибуток;

► прийняття Закону про оподаткування прибутку підприємств;

13

Вкажіть, які з нижчеперелiчених дiй державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування відносяться до такої форми фінансової діяльності, як вчинення юридично значимих дій?

► видання наказу міністерства про затвердження кошторису бюджетної установи;

► видання рiшення начальником державної податкової iнспекцiї про накладення на платника податку фiнансових санкцiй;

► прийняття рiшення мiсцевою радою про застосування пільги по сплаті туристичного збору для певної категорiї платникiв;

► прийняття Закону України про Державний бюджет на поточний рiк;

► проведення ревiзiї фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства;

14

Вкажіть, які ж перелічених вище фондів коштів не відносяться до публічних фінансів (у їх матеріальному значенні - публічних фондів коштів)?

► фонд коштів комеційного приватного банку;

► Фонд соціального страхування на випадок безробіття;

► фонд коштів унітарного комунального підприємства;

► державний бюджет;

► місцевий бюджет;

15

Яке з перелічених фінансово-правових понять виступає родовим щодо понять "державні фінанси" та "фінанси органів місцевого самоврядування"?

► публічні фінанси;

► уніфіковані фінанси;

► централізовані фінанси;

► приватні фінанси;

► самоврядні фінанси;

16

Як співвідносяться між собою поняття "публічні фінанси" та "державні фінанси"?

► вони є взаємновиключними за своїм значенням;

► "державні фінанси" є родовим поняттям у відношенні до поняття "публічні фінанси", включаючи ще ряд фінансово-правових явищ (категорій);

► "публічні фінанси" є родовим поняттям у відношенні до поняття "державні фінанси", включаючи ще ряд фінансово-правових явищ (категорій);

► обидва поняття є видовими у відношенні до родового поняття "громадянські фінанси";

► вони є рівними за своїм значенням та взаємнопоглинаючими;

17

Що з переліченого не відноситься до централізованих публічних фондів коштів?

► місцевий бюджет;

► Пенсійний фонд України;

► державний бюджет;

► Фонд гарантування вкладів фізичних осіб;

► фонд коштів державного комерційного підприємства;

18

Що з переліченого відноситься до централізованих публічних фондів коштів?

► фонд оплати праці державного підприємства відомчого підпорядкування Міністерства фінансів України;

► статутний фонд комунального підприємства;

► місцевий бюджет;

► фонд коштів всеукраїнської політичної партії;

► фонд коштів центрального відділення державного банку;

19

Що з переліченого не відноситься до децентралізованих публічних фондів коштів?

► фонд коштів центрального відділення державного банку;

► фонд коштів Національного банку України;

► фонд оплати праці державного підприємства відомчого підпорядкування Міністерства фінансів України;

► статуний фонд комунального підприємства;

► фонд коштів всеукраїнської політичної партії;

20

Місцевий бюджет відноситься до?

► публічних децентралізованих фондів коштів;

► місцевих централізованих фондів коштів;

► приватних централізованих фондів коштів;

► державних централізованих фондів коштів;

► публічних централізованих фондів коштів;

21

Характеризуючи принципи фінансової діяльності держави слід визначати?

► пріоритет інтересів парламентських депутатських груп і фракцій на підставі більшості голосів;

► пріоритет органів судової влади у відношенні з представницькими органами;

► пріоритет виконавчих органів держави та місцевого самоврядування у відношенні з представницькими органами;

► пріоритет представницьких органів держави та місцевого самоврядування у відношенні з органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевого самоврядування;

► пріоритет нефінансових органів у відношенні з фінансовими;

22

Принцип "пріоритету публічних видатків над доходами" у фінансовій діяльності держави означає, що?

► виконання Державного бюджету України проводиться у перші місяці року за видатковою частиною, а наступні - за дохідною;

► забороняється здійснення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку підприємствам державної та комунальної власності;

► встановлено припис Національному банку України щодо постійного забезпечення дефляційного напрямку розвитку економіки із забезпеченням стабільного дефіциту грошової одиниці;

► держава не має права приймати надходження від міжнародних фінансових організацій, якщо такі призведуть до необґрунтованого збільшення дохідної частини бюджету;

► здійснення державою її завдань і функцій об'єктивно не може перебувати у прямо пропорційній залежності від обсягу доходів державної казни; для держави видатки є первинними, а доходи - вторинними;

23

Які з перелічених груп прийомів не відносяться до методів фінансової діяльності?

► метод форматування фондів коштів;

► метод формування (мобілізації) фондів коштів;

► метод розподілу фондів коштів;

► метод фінасового контролю;

► метод перерозподілу (використання) фондів коштів;

24

Яке з перелічених положень правильно визначає співвідношення між "неправовими формами фінансової діяльності держави" та "протиправними формами фінансової діяльності"?

► вказані поняття є різними, оскільки визначають самостійні явища правової системи;

► неправові форми фінансової діяльності держави охоплюють своїм значенням протиправні форми фінансової діяльності, і співвідносяться як родове і видове поняття;

► вказані поняття є абсолютно тотожними за своїми значеннями;

► вказані поняття є самостійними видовими поняттями у відношенні до поняття "правові форми фінансової діяльності держави";

► протиправні форми фінансової діяльності охоплюють своїм значенням неправові форми фінансової діяльності держави, і співвідносяться як родове і видове поняття;

25

Вкажіть, під яким номером правильно вказана правова форма фінансової діяльності держави і органів місцевого самоврядування.

► фінансово-технічні операції - розрахунки платежів і асигнувань з бюджетів;

► роз'яснення фінансового законодавства населенню;

► фінансово-технічні операції - обсягів фінансування і кредитування та інші види організаторської роботи держави цій сфері;

► видання наказу міністерств про затвердження кошторису бюджетної установи;

► інструктування фінансових служб підприємств;

26

Вкажіть, під яким номером неправильно вказана правова форма фінансової діяльності держави і органів місцевого самоврядування.

► інструктування фінансових служб підприємств;

► прийняття рішення начальником державної податкової інспекції про накладення на платника податків фінансових санкцій;

► прийняття податкового закону;

► видання наказу міністерств про затвердження кошторису бюджетної установи;

► прийняття Верховною Радою України Закону України про Державний бюджет на поточний рік;

27

Вкажіть, під яким номером правильно вказана неправова форма фінансової діяльності держави і органів місцевого самоврядування.

► прийняття рішення начальником державної податкової інспекції про накладення на платника податків фінансових санкцій;

► прийняття Верховною Радою України Закону України про Державний бюджет на поточний рік;

► фінансово-технічні операції - розрахунки платежів і асигнувань з бюджетів;

► прийняття податкового закону;

► видання наказу міністерств про затвердження кошторису бюджетної установи;

28

Вкажіть, під яким номером неправильно вказана неправова форма фінансової діяльності держави і органів місцевого самоврядування.

► фінансово-технічні операції - розрахунки платежів і асигнувань з бюджетів;

► прийняття Верховною Радою України Закону України про Державний бюджет на поточний рік;

► інструктування фінансових служб підприємств;

► роз'яснення фінансового законодавства населенню;

► фінансово-технічні операції - обсягів фінансування і кредитування та інші види організаторської роботи держави цій сфері;

29

Вкажіть, які з нижчеперелiчених дiй державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування відносяться до такої форми фінансової діяльності, як вчинення юридично значимих дій?

► видання рiшення начальником державної податкової iнспекцiї про накладення на платника податку фiнансових санкцiй;

► прийняття рiшення мiсцевою радою про отримання місцевого запозичення;

► видання наказу міністерства про затвердження кошторису бюджетної установи;

► проведення ревiзiї фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства;

► прийняття Закону України про Державний бюджет на поточний рiк;

30

До якого з елементів фінансової системи держави за організаційно-правовою формою відноситься на сьогодні Пенсійний фонд України?

► спеціальний бюджетний фонд;

► державний позабюджетний фонд;

► фонд коштів соціального призначення (самоврядного типу);

► фонд коштів державного підприємства;

► муніципальний позабюджетний фонд;

31

Які з перелічених категорій відносяться до методів формування (акумулювання, утворення) публічних фондів коштів?

► посуб’єктний та пооб’єктний;

► фінансування та кредитування;

► обов’язковий та добровільний;

► оподаткування та кредитування;

► грошовий та натуральний;

32

Які з перелічених категорій відносяться до методів розподілу публічних фондів коштів?

► обов’язковий та добровільний;

► посуб’єктний та пооб’єктний;

► оподаткування та кредитування;

► фінансування та кредитування;

► грошовий та натуральний;

33

До якого виду форм фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування відноситься складання акту ревізії (перевірки) фінансово- господарської діяльності ?

► вчинення інших юридично значимих дій;

► неправова форма фінансової діяльності;

► прийняття нормативних фінансово-правових актів;

► видання індивідуальних фінансово-правових актів;

34

Який з перелічених публічних фондів за організаційною формою не відноситься до фондів коштів соціального призначення (самоврядного типу)?

► Фонд соціального страхування від безробіття;

► Фонд соціального страхування від тимчасової непрацездатності;

► Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

► Пенсійний фонд України;

35

Вкажіть, під яким номером правильно вказаний метод фінансової діяльності держави, який може використовуватися при розподілі централізованих фондів – державного і місцевих бюджетів?

► податок на додану вартість;

► облігація місцевої позики;

► адміністративний штраф;

► державна грошова лотарея;

► кредитування;

36

Вкажіть, під яким номером правильно вказаний метод фінансової діяльності держави, який може використовуватися при мобілізації централізованих фондів – державного і місцевих бюджетів?

► фінансування;

► інспектування;

► обстеження;

► кредитування;

► орендна плата за здачу в оренду державного майна;

37

Вкажіть, які з нижчеперелiчених дiй державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування відносяться до такої форми фінансової діяльності, як прийняття нормативних фінансово-правових актів?

► затвердження фінансового плану підприємства;

► прийняття рішення начальником ДПА області про надання підприємству "

відстрочки з податку на прибуток.

► проведення ревiзiї фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства;

► узагальнюча податкова консультація;

► погодження фінансового плану підприємства уповноваженим державним органом.

38

Вкажіть, які з нижчеперелiчених дiй державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування відносяться до такої форми фінансової діяльності, як прийняття нормативних фінансово-правових актів?

► видання наказу міністерства про затвердження кошторису бюджетної установи.

► затвердження фінансового плану підприємства;

► погодження фінансового плану підприємства уповноваженим державним органом.

► прийняття рішення начальником ДПА області про надання підприємству "Полісся" відстрочки з податку на прибуток.

► прийняття рiшення мiсцевою Радою про звiльнення вiд сплати збору за паркування транспортних засобів певної категорiї платникiв;

39

Вкажіть, які з нижчеперелiчених дiй державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування відносяться до такої форми фінансової діяльності, як видання індивідуальних фінансово-правових актів?

► прийняття податкового закону;

► прийняття рiшення мiсцевої Ради про місцеві податки і збори;

► надіслання податковою інспекцією платнику податків податкового повідомлення;

► проведення ревiзiї каси;

► письмова податкова консультація;

40

Вкажіть, які з нижчеперелiчених дiй державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування відносяться до такої форми фінансової діяльності, як вчинення юридично значимих дій?

► прийняття узагальнюючої податкової консультації;

► прийняття рішення начальником про надання відстрочки з податку на прибуток;

► прийняття бюджетного закону;

► затвердження фінансового плану міністерства;

► акт податкової перевірки;

41

Вкажіть, під яким номером неправильно вказана правова форма фінансової діяльності держави і оргнаів місцевого самоврядування.

► прийняття податкового закону;

► надання усної податкової консультації;

► видання наказу міністерств про затвердження кошторису бюджетної установи;

► прийняття Верховною Радою України Закону України про Державний бюджет на поточний рік;

► прийняття рішення начальником державної податкової інспекції про накладення на платника податків фінансових санкцій;

42

У відповіді під котрим номером правильно названі методи фінансової діяльності держави:

► методи деконцентрації;

► методи концентрації;

► методи централізації;

► методи мобілізації;

► методи децентралізації;

43

У відповіді під котрим номером правильно названі методи фінансової діяльності держави:

► методи переконання;

► методи розподілу;

► методи розміщення;

► методи регулювання;

► методи примусу;

44

У відповіді під котрим номером правильно названі методи фінансової діяльності держави:

► диспозитивні методи;

► імперативні методи;

► штрафні методи;

► юрисдикційні методи;

► методи використання;

45

У відповіді під котрим номером правильно названі методи фінансової діяльності держави:

► методи примусу;

► методи забезпечння;

► методи визначення;

► методи контролю;

► методи регулювання;

46

Згідно з Лімською декларацією керівних принципів контролю перевірка адміністративних і фінансових документів, що проводиться до отримання інформації що мали місце порушення носить назву:

► кінцевого фінансового контролю;

► поточного фінансового контролю;

► початкового фінансового контролю;

► попереднього фінансового контролю;

► профілактичного фінансового контролю;

47

Згідно з Лімською декларацією керівних принципів контролю перевірка, проведена після отримання інформації про факт допущеного порушення носить назву:

► кінцевого фінансового контролю;

► попереднього фінансового контролю;

► поточного фінансового контролю;

► контролю за фактом;

► накладенням санкцій;

48

Згідно з Лімською декларацією керівних принципів контролю всередині окремих відомств і організацій створюються:

► бухгалтерія;

► внутрішні контрольні служби;

► аудиторські служби;

► контроль покладається на керівника відомства чи організації;

► контроль покладається на заступника керівника відомства чи організації;

49

Згідно з Лімською декларацією керівних принципів контролю служби, що не є частиною організаційної структури організації, що перевіряється носять назву:

► зовнішні ревізійні служби;

► державні ревізійні служби;

► вищі ревізійні служби;

► громадські ревізійні служби;

► статутні ревізійні служби;

50

Згідно з Лімською декларацією керівних принципів контролю внутрішня контрольна служба:

► не обов'язково повинна підкорятися керівникові організації, всередині якої вона створена, однак повинна бути по можливості функціонально і організаційно незалежна всередині відповідної організаційної структури;

► обов'язково повинна підкорятися керівникові організації, всередині якої вона створена та не повинна бути функціонально і організаційно незалежна всередині відповідної організаційної структури;

► обов'язково повинна підкорятися керівникові організації, всередині якої вона створена та повинна бути по можливості функціонально і організаційно незалежна всередині відповідної організаційної структури;

► не обов'язково повинна підкорятися керівникові організації, всередині якої вона створена та не повинна бути функціонально і організаційно незалежна всередині відповідної організаційної структури;

► обов'язково повинна підкорятися керівникові вищестоящої організації та повинна бути по можливості функціонально і організаційно незалежна всередині відповідної організаційної структури;

51

Згідно з Лімською декларацією керівних принципів контролю вищі контрольні органи можуть виконувати покладені на них завдання об'єктивно та ефективно лише:

► в тому випадку, коли вищі контрольні органи наділені правом накладати санкції на організацію, що перевіряється;

► в тому випадку, коли організація, що перевіряється підзвітна і підконтрольна вищому контрольному органу;

► в тому випадку, коли вищі контрольні органи підзвітні та підконтрольні лише парламенту та главі держави;

► в тому випадку, коли організація, що перевіряється перебуває в їх прямому підпорядкуванні;

► в тому випадку, коли вищі контрольні органи незалежні від організацій, що ними перевіряються і захищені від стороннього впливу;

52

Згідно з Лімською декларацією керівних принципів контролю вищий контрольний орган для виконання покладених на нього завдань повинен мати

► організаційну незалежність;

► формальну та організаційну незалежність;

► фіскальну та організаційну незалежність;

► функціональну незалежність;

► функціональну та організаційну незалежність;

53

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано орган, одними із основних завдань якого є розроблення в установленому порядку проекту закону про Державний бюджет України, організація роботи, пов’язаної зі складанням та управлінням виконання Державного бюджету України, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, розроблення в установленому порядку прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди, удосконалення міжбюджетних відносин?

► Державна казначейська служба України;

► Державна податкова служба України;

► Комітет Верховної ради України з питань бюджету;

► Кабінет Міністрів України;

► Міністерство фінансів України;

54

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано державний орган, до завдань якого належить формування та забезпечення реалізації державної фінансової, бюджетної, податкової і митної політики?

► Комітет Верховної ради України з питань бюджету;

► Міністерство фінансів України;

► Верховна Рада України;

► Державна податкова служба України;

► Державна казначейська служба України;

55

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказаний орган, який є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної фінансової, бюджетної, податкової, митної політики, політики у сфері державного фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку, випуску і проведення лотерей, організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності, видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку, у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму?

► Державна податкова служба України;

► Комітет Верховної ради України з питань бюджету;

► Кабінет Міністрів України;

► Міністерство фінансів України;

► Державна казначейська служба України;

56

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано орган, до соновних завдань якого віднесено формування і забезпечення у межах повноважень реалізації державної політики у сфері державного фінансового контролю, координації та спрямовування діяльності органів виконавчої влади, уповноважених на проведення контролю за дотриманням бюджетного законодавства?

► Рахункова палата;

► Кабінет Міністів України;

► Державна податкова служба України;

► Державна фінансова інспекція України;

► Міністерство фінансів України;

57

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано завдання Міністерства фінансів України?

► здійснення контролю за утворенням і погашенням внутрішнього і зовнішнього боргу України, визначення ефективності та доцільності видатків державних коштів, валютних та кредитно-фінансових ресурсів;

► визначення механізму казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів;

► формування та забезпечення реалізації державної фінансової політики;

► забезпечення стабільності грошової одиниці України;

► формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку і функціонування ринку цінних паперів та їх похідних в Україні;

58

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано завдання Міністерства фінансів України?

► управління наявними фінансовими ресурсами, що ним обліковуються;

► здійснення контролю за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов’язань та проведенні платежів за цими зобов’язаннями;

► установлення єдиних правил бухгалтерського обліку і звітності про виконання державного та місцевих бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних коштів, визначення порядку і строків подання звітів про виконання кошторисів державних цільових фондів;

► здійснення контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів;

► удосконалення міжбюджетних відносин;

59

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано завдання Міністерства фінансів України?

► проведення разом з іншими органами виконавчої влади аналізу соціальної політики держави, перспектив її подальшого розвитку;

► регулювання міжбюджетних відносин;

► формування і забезпечення у межах повноважень реалізації державної політики у сфері державного фінансового контролю, координації та спрямовування діяльності органів виконавчої влади, уповноважених на проведення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

► здійснення заходів фінансового контролю щодо діяльності головних розпорядників бюджетних коштів;

► здійснення контролю за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов’язань та проведенні платежів за цими зобов’язаннями;

60

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано завдання Міністерства фінансів України?

► здійснення державного фінансового аудиту виконання державних (бюджетних) програм;

► формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку і функціонування ринку цінних паперів та їх похідних в Україні;

► розроблення разом з іншими центральними органами виконавчої влади проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період;

► визначення механізму казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів;

► розроблення основних засад грошово-кредитної політики та здійснення контролю за її проведенням;

61

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано завдання Міністерства фінансів України?

► розроблення в установленому порядку проекту закону про Державний бюджет України;

► здійснення державного регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг і додержанням законодавства в цій сфері;

► формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

► визначення механізму казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів;

► формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку і функціонування ринку цінних паперів та їх похідних в Україні;

62

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано завдання Міністерства фінансів України?

► визначення механізму казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів;

► управління наявними фінансовими ресурсами, що ним обліковуються;

► ведення бухгалтерського обліку і складення звітності про виконання державного та місцевих бюджетів;

► забезпечення казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів на основі ведення єдиного казначейського рахунку;

► забезпечення управління державним та гарантованим державним боргом;

63

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано завдання Міністерства фінансів України?

► формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері випуску та проведення лотерей, організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності;

► розроблення і реалізація стратегії розвитку ринків фінансових послуг;

► відкриває, веде та закриває рахунки в органах казначейства;

► ведення бухгалтерського обліку і складення звітності про виконання державного та місцевих бюджетів;

► забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до закону;

64

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно визначено орган, до основних завдань якого віднесено формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку?

► Національний банк України;

► Державна казначейська служба України;

► Асоціація казначеїв-бухгалтерів України;

► Кабінет Міністрів України;

► Міністерство фінансів України;

65

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно визначено орган, до основних завдань якого належить формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню терроризму?

► Генеральна прокуратура України;

► Національний банк України;

► Кабінет Міністрів України;

► Державна служба фінансового моніторингу України;

► Міністерство фінансів України;

66

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано завдання Міністерства фінансів України?

► проведення управління наявними фінансовими ресурсами, що ним обліковуються;

► здійснення контролю за надходженням та використанням коштів Державного бюджету України;

► здійснення контролю за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов’язань та проведенні платежів за цими зобов’язаннями;

► проведення розрахунково-касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів;

► удосконалення методів фінансового і бюджетного планування;

67

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано функції Міністерства фінансів України?

► здійснює узгодження рішення про надання розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу стосовно загальнодержавних податків та зборів на строк, що виходить за межі одного бюджетного року;

► здійснює контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов’язань та проведенні платежів за цими зобов’язаннями;

► здійснює внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;

► здійснює державного регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг і додержанням законодавства в цій сфері;

► проводить повернення коштів, помилково або надмірно зарахованих до бюджету, за поданням органів стягнення;

68

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано функції Міністерства фінансів України?

► нараховує штрафи за неповне або несвоєчасне повернення суми надмірно сплачених податків відповідно до законодавства;

► здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету;

► проводить розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів;

► виконує виявлення і ведення обліку надходжень податків, інших платежів;

► забезпечує накопичення та зберігання золотовалютних резервів та здійснення операцій з ними та банківськими металами;

69

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано функції Міністерства фінансів України?

► проводить взаємні розрахунки між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюджетів у порядку, встановленому законодавством;

► складає проект закону про Державний бюджет України та готує відповідні матеріали, що до нього додаються;

► здійснює розподіл коштів між державним бюджетом, бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя;

► веде бухгалтерський облік операцій з виконання державного та місцевих бюджетів;

► встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна;

70

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано функції Міністерства фінансів України?

► забезпечує регулювання міжбюджетних відносин між державним та місцевими бюджетами;

► здійсненює державне регулювання та нагляд за наданням фінансових послуг і додержанням законодавства в цій сфері;

► проводить взаємні розрахунки між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюджетів у порядку, встановленому законодавством;

► повертає кошти, помилково або надмірно зараховані до бюджету, за поданням органів стягнення, яким відповідно до законодавства надано право стягнення до бюджетів податків, зборів (обов’язкових платежі та інших надходжень;

► здійснює розподіл коштів між державним бюджетом, бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюджетів відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, і перерахування розподілених коштів за належністю;

71

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано функції Міністерства фінансів України?

► повертає кошти, помилково або надмірно зараховані до бюджету, за поданням органів стягнення, яким відповідно до законодавства надано право стягнення до бюджетів податків, зборів (обов’язкових платежі та інших надходжень;

► розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди для підготовки проекту Державного бюджету України та прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди, встановлює термін та порядок їх подання;

► здійснює контроль за надходженням та використанням коштів Державного бюджету України;

► здійснює контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов’язань та проведенні платежів за цими зобов’язаннями;

► здійсненює державне регулювання та нагляд за наданням фінансових послуг і додержанням законодавства в цій сфері;

72

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано функції Міністерства фінансів України?

► провадить безспірне списання коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів і бюджетних установ, за рішенням, яке було прийняте державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування;

► здійснює узагальнення практики застосування законодавства України з питань функціонування ринків фінансових послуг;

► веде базу даних про зведену мережу розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, розподіл показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань у розрізі розпорядників і одержувачів бюджетних коштів;

► повертає кошти, помилково або надмірно зараховані до бюджету, за поданням органів стягнення, яким відповідно до законодавства надано право стягнення до бюджетів податків, зборів (обов’язкових платежі та інших надходжень;

► здійснює управління державним боргом та гарантованим державою боргом;

73

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано функції Міністерства фінансів України?

► проводить взаємні розрахунки між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюджетів у порядку, встановленому законодавством;

► здійснює державні внутрішні та зовнішні запозичення у межах, визначених законом про Державний бюджет України;

► встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна;

► виконує виявлення і ведення обліку надходжень податків, інших платежів;

► здійснює розподіл коштів між державним бюджетом, бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюджетів відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, і перерахування розподілених коштів за належністю;

74

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано функції Міністерства фінансів України?

► визначає порядок здійснення платежів в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний контроль за комерційними банками та іншими кредитними установами, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з валютними цінностями;

► встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна;

► аналізує стан грошово-кредитних, фінансових, цінових та валютних відносин; ► формує та проводить у межах повноважень єдину державну фінансову політику щодо розвитку ринку фінансових послуг, розвитку державних банків, державної іпотечної установи та інших фінансових установ;

► здійснює узагальнення практики застосування законодавства України з питань функціонування ринків фінансових послуг;

75

Вкажіть, у котій із відповідей правильно вказано функції Міністерства фінансів України?

► здійснює правочини з державним боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж державних боргових зобов’язань, за умови дотримання граничного обсягу державного боргу на кінець бюджетного періоду;

► визначає систему, порядок і форми платежів, у тому числі між банками;

► здійснює за дорученням Верховної Ради України контроль за виконанням Державного бюджету України за поквартальним розподілом доходів і видатків відповідно до показників цього бюджету, в тому числі видатків по обслуговуванню внутрішнього і зовнішнього боргу України, витрачанням коштів цільових фондів;

► контролює інвестиційну діяльність органів виконавчої влади, перевіряє законність та ефективність використання фінансових ресурсів, що виділяються з Державного бюджету України на виконання загальнодержавних програм;

► здійснює відповідно до визначених спеціальним законом повноважень валютне регулювання;

76

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано функції Міністерства фінансів України?

► провадить безспірне списання коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів і бюджетних установ, за рішенням, яке було прийняте державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування;

► здійснює контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов’язань та проведенні платежів за цими зобов’язаннями;

► затверджує форми вимоги про повернення використаної не за цільовим призначенням суми субвенції та інформації про встановлення фактів нецільового використання субвенції;

► повертає кошти, помилково або надмірно зараховані до бюджету, за поданням органів стягнення, яким відповідно до законодавства надано право стягнення до бюджетів податків, зборів (обов’язкових платежі та інших надходжень;

77

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано функції Міністерства фінансів України?

► здійснює контроль за відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису державного та місцевих бюджетів;

► здійснює контроль за виконанням рішень Верховної Ради України про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам, міжнародним організаціям, передбачених у Державному бюджеті України, за касовим виконанням Державного бюджету України Національним банком України та уповноваженими банками;

► погоджує основні напрями контрольно-ревізійної роботи органів Державної фінансової інспекції України;

► здійснює контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов’язань та проведенні платежів за цими зобов’язаннями;

► здійснює контроль за витрачанням бюджетних коштів у процесі проведення перевірки відповідності підтвердних первинних документів розпорядників бюджетних коштів бюджетним асигнуванням та вимогам бюджетного законодавства;

78

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано функції Міністерства фінансів України?

► координує діяльність органів державної податкової служби та організовує їх взаємодію з фінансовими органами;

► здійснює контроль за достовірністю інформації, що надається учасниками ринків фінансових послуг;

► здійснює модернізацію державних фінансів, створює інтегровану систему управління державними фінансами в рамках реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку Проектом модернізації державних фінансів;

► забезпечує накопичення та зберігання золотовалютних резервів та здійснення операцій з ними та банківськими металами;

► реалізує державну політику з питань захисту державних секретів у системі Національного банку;

79

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано функції Міністерства фінансів України?

► здійснює розподіл коштів між державним бюджетом, бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюджетів відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, і перерахування розподілених коштів за належністю;

► запроваджує програмно-цільовий метод складання і виконання місцевих бюджетів та середньострокове бюджетне планування на місцевому рівні, приймає рішення щодо безспірного вилучення коштів із місцевих бюджетів до державного бюджету;

► веде бухгалтерський облік операцій з виконання державного та місцевих бюджетів, складає звітність про виконання державного, місцевих і зведеного бюджетів, та подає звітність органам законодавчої і виконавчої влади у обсязі та у строки, визначені бюджетним законодавством;

► здійснюють державний фінансовий аудит суб’єктів господарювання, які отримують (отримували в періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів;

► проводить взаємні розрахунки між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюджетів у порядку, встановленому законодавством;

80

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано функції Міністерства фінансів України?

► організує інкасацію та перевезення банкнот і монет та інших цінностей, видає ліцензії на право інкасації та перевезення банкнот і монет та інших цінностей;

► погоджує обсяги та умови здійснення місцевих запозичень, здійснює реєстрацію місцевих запозичень і місцевих гарантій;

► здійснює розподіл коштів між державним бюджетом, бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюджетів відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, і перерахування розподілених коштів за належністю;

► проводить взаємні розрахунки між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя у порядку, встановленому законодавством;

► повертає кошти, помилково або надмірно зараховані до бюджету, за поданням органів стягнення;

81

Міністр фінансів України призначається на посаду?

► Верховною Радою України за поданням депутатських груп та фракцій;

► Верховною Радою України за поданням Президента України;

► Президентом України за поданням Верховної Ради України;

► Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України;

► Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України;

82

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано, до функцій якого органу належить формування Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України?

► Міністерства фінансів України;

► Державної пробірної служби служби України;

► Національного банку України;

► Державної податкової служби України;

► Кабінету Міністрів України;

83

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно визначено орган, до основних завдань якого належить формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку?

► Державна служба матеріального резерву України; Державна казначейська служба

► Державна пробірна служба України;

► Міністерство фінансів України;

► Національний банк України;

► Кабінет Міністрів України;

84

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано державний орган, на який покладається завдання з внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів?

► головні розпорядники бюджетних коштів;

► Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг;

► Національний банк України;

► Державна казначейська служба України;

► Міністерство фінансів України;

85

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано державний орган, на який покладається завдання з реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів?

► Державна казначейська служба України;

► Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг;

► головні розпорядники бюджетних коштів;

► Міністерство фінансів України;

► Національний банк України;

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Ольга Олександрівна Коцюруба iconПротокол засідання №3 Ради молодих учених Інституту інформаційних технологій
Сафонов Єгор Олександрович, Семенков Віталій Васильович, Скачко Валерій Валеріойвич, Смагіна Ольга Олександрівна, Тітаков Сергій...
Ольга Олександрівна Коцюруба iconПротокол засідання №2 Ради молодих учених Інституту інформаційних технологій
Жуков Михайло Станіславович, Ємець Ігор Миколайович, Сафонов Єгор Олександрович, Семенков Віталій Васильович, Скачко Валерій Валеріойвич,...
Ольга Олександрівна Коцюруба iconПротокол засідання №4 Ради молодих учених Інституту інформаційних технологій
Олександрівна, Тітаков Сергій Олександрович, Цодікова Наталія Олександрівна, Швиров Вячеслав Володимирович,, Хаддад Аля,Мамедов Анар...
Ольга Олександрівна Коцюруба iconПротокол засідання №1 Ради молодих учених Інституту інформаційних технологій
Скачко Валерій Валеріойвич, Смагіна Ольга Олександрівна, Тітаков Сергій Олександрович, Цодікова Наталія Олександрівна, Швиров Вячеслав...
Ольга Олександрівна Коцюруба iconУкраїнська академія банківської справи бондаренко Ольга Олександрівна
Оптимізація інвестиційного забезпечення інноваційної складової економічного зростання в україні
Ольга Олександрівна Коцюруба iconЧала Юлія Валеріївна, к е. н., доцент кафедри міжнародної економіки
Расторгуєва Ольга Олександрівна,студентка ІV курсу спеціальності «Міжнародна економіка»
Ольга Олександрівна Коцюруба iconМицик Ольга Олександрівна
Робота виконана на кафедрі міжнародної економіки факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України...
Ольга Олександрівна Коцюруба iconГолубєва Ольга Олександрівна
У 2010 році закінчила Херсонський державний університет та здобула спеціальність: «пмсо. Мова та література (англійська). Спеціалізація:...
Ольга Олександрівна Коцюруба iconКрекотень Роман Анатолійович Михайленко Ольга Миколаївна Петренко Юлія Василівна Сторчило Марія Олександрівна список вступників, що рекомендуються до зарахування за умовами конкурс
...
Ольга Олександрівна Коцюруба iconТисячна Ольга Олександрівна Соціально-психологічний тренінг як засіб активного впливу
Досвід свідчить, що, передаючи лише знання, навчити спілкування не можна. Щоб навчитися цього, людям треба спілкуватися так формулює...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи