Міністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля icon

Міністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Скачати 44.59 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дата21.06.2012
Розмір44.59 Kb.
ТипДокументи

міністерство освіти і науки, Молоді та спорту україни

східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля


ВІСНИК


Східноукраїнського

національного університету

імені Володимира Даля


№ _ (___) Ч.1

201_


Науковий журнал


Луганськ 201_


ВІСНИК
VISNIK

східноукраїнського

of the VOLODYMYR DAHL east

національного університету

^ UKRAINIAN national university

імені Володимира Даля
_ (__) 201*

_ (__) 201_

науковий журнал

the scientific journal

засновано у 1996 році

was founded in 1996

вихід з друку - вісімнадцять разів на рік

it is issued еighteen times
a year


Засновник

Founder

^ Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

the Volodymyr Dal East Ukrainian National University

Журнал зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

Registered by the Ministery
of Justice of Ukraine

Свідоцтво про державну реєстрацію

серія КВ № 15607-4079ПР

від 18.08.2009 р.

Registration Certificate

KB № 15607-4079ПР

dated 18.08.2009


Журнал включено до Переліків наукових видань ВАК України (Бюл. ВАК №3 2010 р.), (Бюл. ВАК №5 2010 р.), (Бюл. ВАК №3 2010 р.), (Бюл. ВАК №11 2010 р.), (Бюл. ВАК №7 2011 р.) в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з технічних, економічних, історичних, хімічних та фізико-математичних наук відповідно.


ISSN 1998-7927


^ Головна редакційна колегія: Голубенко О.Л., член-кор. Національної академії педагогічних наук, докт. техн. наук (головний редак­тор), Осенін Ю.І., докт. техн. наук (заступник головного редактора), Смирний М.Ф., докт. техн. наук (заступник головного редактора), Арлінський Ю.М., докт. фіз-мат. наук, Бер Р., докт. техн. наук., професор університету ім. Отто фон Гюрике, Магдебург, Німеччина, Будіков Л.Я., докт. техн. наук., Бузько І.Р., докт. екон. наук, Гадушова З., професор, декан факультету мистецтв університету Філософа Костянтина в Нитрі, Словакія, Галстян Г.А. докт. хім. наук, Голубничий П.І., докт. фіз-мат. наук, Гончаров В.М., докт. екон. наук, Довжук І.В., докт. іст. наук, Житна І.П., докт. екон. наук, Іджер М., докт. техн. наук., професор Познаньського технічного університету, Польща, Красовські Е., професор університету природничих наук в Любліні, редактор наукового видання Текі і MOTROLU, Козаченко Г.В., докт. екон. наук, Кондратов С.О., докт. хім. наук, Кудюков Ю.П., докт. хім. наук, Куліков Ю.А., докт. техн. наук, Лазор Л.І., докт. юр. наук, Литвиненко В.Ф., докт. істор. наук, Максимов В.В., докт. екон. наук, Михайлюк В.П., докт. іст. наук, Нагорний Б.Г., докт. соціол. наук, Носко П.Л., докт. техн. наук, Петров О.С., докт. техн. наук, Рач В.А., докт. техн. наук, Рей Р.І., докт. техн. наук, Суханцева В.К., докт. філос. наук, Тюпало М.Ф., докт. хім. наук, Ульшин В.О., докт. техн. наук, Чапка М., докт. екон. наук, професор, іноземний член-кор. Національної академії педагогічних наук України, Польща, Шевченко Г.П., член-кор. Національної академії педагогічних наук України, докт. пед. наук., Хорошко В.О., докт. техн. наук.


^ Відповідальний за випуск: _____________

Рекомендовано до друку Вченою радою Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (Протокол № __ від __ __ 201_ р.)


Матеріали номера друкуються мовою оригіналу.


© Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 201_

© The Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 201_


ВІСНИК

^ СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

№ _ (__) 201_


Науковий журнал


Відповідальний за випуск

Редактор


Технічний редактор

Оригінал-макет


Підписано до друку ______ р.

Формат 70 х 108 1 /16. Папір офсетний. Гарнітура АгіаІ Суг.

Друк офсетний. Умов. друк. арк. __. Обл. друк. арк. ___.

Наклад 300 прим. Вид. № ___. Замовлення № _____ . Ціна вільна.


Видавництво

Східноукраїнського національного університету

імені Володимира Даля


Свідоцтво про реєстрацію: серія ДК № 1620 від 18.12.03 р.


Адреса видавництва: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20 а,

Телефон (0642) 41-34-12. Факс (0642) 41-31-60.

E-mail: uni@snu.edu.ua

Схожі:

Міністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля

Міністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля

Міністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля iconМіністерство освіти І науки україни молоді та спорту східноукраїнський національний університет імені володимира даля

Міністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля кафедра «Технологія машинобудування та інженерний консалтинг»
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира...
Міністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Кафедра «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти» затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира...
Міністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля iconМіністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
move to 0-3206491
Міністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля філологічний факультет
move to 0-285060
Міністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля кафедра «Технологія машинобудування та інженерний консалтинг»
move to 213-161326
Міністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Кафедра «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти» затверджую
move to 213-161293
Міністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля філологічний факультет
Конкурс поетичного перекладу проводиться у межах лінгвокультурного проекту “Переклад як феномен пізнання І культури”
Міністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля філологічний факультет
Конкурс поетичного перекладу проводиться у межах лінгвокультурного проекту “Переклад як феномен пізнання і культури”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи