Вступ icon

Вступ
НазваВступ
Сторінка3/16
Дата20.06.2012
Розмір1.04 Mb.
ТипЛекція
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

ЛЕКЦІЯ 3


Вирубка і пробивка

Вирубкой називається вирізка матеріа­лу за замкнутом контуром на пресах із застосуванням штампів при одержанні зовнішнього кон­тура деталі, а пробивка – при одержанні внутрішнього контура деталі. Преси, що застосовуються при вказаних операціях, за способом своєї дії розділяються на механічні, електромагнітні, пневматичні і гідравлічні, а за режимом роботи – звичайної, подвійної та потрійної дії. Преси звичайної дії призначені для вирубки, пробивки, згинання та неглибокої витяжки. Преси подвійної та потрійної дії оснащені відповідно двома та трьома повзунами замість одного і використовуються при глибоких витяжних та давильних роботах. Основною характеристикою преса є його номінальне зусилля.

Для здійснення операцій вирубки і пробивки використовуються вирубні штампи, різні за класифікацією. Схема одного з варіантів промислового штампу (блочного штампу) наведена на рис.3.

Рис.3 - Вирубний штамп

Деформуюче зусилля штампу здійснюєть пуансоном, який кріпиться гвинтами до рухомої плити 3, що утримується на повзуні преса фіксатором 1. На нижній плиті 7 міститься матриця 8. Заготовка притискується до матриці притискачем 9. Для обмеження ступенів свободи ходу пуансона у верхню плиту запресовано втулки 4, що вільно переміщуються вздовж спрямовуючих колонок 5. При ході повзуна преса вниз матеріал протискується пуансоном у матрицю. Процеси вирубки та пробивки складаються з чотирьох основних моментів (див. рис.4): пружним стисненням, стисненням з вигинанням і видовженням, появою сколів та відокремлення деталі від оброблюваного матеріалу. Якість зрізу, потрібне зусилля вирубки і стойкість основних елементів (пуансона і матриці) з
начною мірою залежать від величини зазору між пуансоном і матрицею.

Рис.4 - Основні етапи вирубки Рис.5 - Нестандартні пуансони

та пробивки

Зусилля, необхідне для вирубки чи пробивки для деталі будь якої конфігурації можна визначити за формулою

P = LSзр,

де L – периметр деталі, що вирубається; S – товщина деталі; зр – опір зрізу. Видно, що чим м’якіша і тонша заготовка, тим вона потребує менших зусиль для обробки. Після того, як визначено зусилля вирубки, можна за емпіричною формулою визначити необхідне зусилля преса

Pпреса = 1,3P.

Як видно, воно береться із “запасом”. Це пояснюється необхідністю урахування зусиль на просунення деталі крізь матрицю (фактично, подолання сили тертя).

На практиці трапляються випадки, коли номінальна максимальна потужність існуючих у наявності штампів недостатня для вирубки чи пробивки. У такому разі доцільно використовувати нестандартні пуансони (рис.5), які дещо зменшують величину розривного зусилля. Щоправда, на використання таких пуансонів існує обмеження: R  5S, де R – розмір отвору, що вирізається.

За технологічною ознакою штампи розділяють на прості (виконується лише одна операція) і комбіновані (декілька операцій). Прикладом простого штампу є зображений на рис.3. Комбіновані штампи розділяють на сумісні (або компаундні) і послідовні. Сумісними штампами нази­вають такі, в яких на одній робочій позиції об’єднані різ­ні технологічні операції та за один хід преса виробляється гото­ва деталь чи напівфабрикат. Прикладом може бути штамп, в якому одночасто здійснюється вирубка, витяжка та пробивка деталі.

Розміри деталі визначаються розмірами робочих інстру­ментів штампу і не залежать від точності подання стрічки. Послідовні штампи являють собою сукупність різних операційних штам­пів, об’єднаних у спільному блоці, в межах якого заготовка пересувається з позиції на позицію разом із стрічкою. Відокремлення виробу здійснюється на останній операції. Тут слід зауважити, що штампи вказаного типу є найзручнішими при виготовленні цоколів ламп. Таке пересування заготовок з позиції на позицію вигідно відрізняється, скажімо, від грейферного, яке обмежується кінематикою грейферного механізму. Це питання більш детально розглядається у частині “Технологія виробництва джерел світла”. Розміри деталі, виробленій на послідовному штампі, визначаються не тільки станом інструмента, але й точністю подання матеріалу до робочої зони. Тому при по­слідовній штамповці деталей рекомендується передбачати у штампах додаткову фіксацію стрічки. Послідовна штамповка дозволяє застосовувати високошвидкісні преси (250-400 ходів за хвилину), що забезпечує її високу продуктивність. Такої переваги позбавлена компаундна штамповка (швидкість руху преса не перевищує 70 ходів за хвилину). Вважають, що компаундні штампи гірші, ніж послідовні (крім низької продуктивності, вони мають меншу ударостійкість і викликають зайві труднощі при поточному і капітальному ремонті). У серійному світлотехнічному виробництві впроваджено УЗШ (універсальні збірні штампи), що при необхідності можуть модернізуватись у штамп будь-якого типу.

За конструктивною ознакою штампи бувають відкритого або закритого типу. Відкриті штампи використують тільки в дослідному виробництві. Вони найпростіші за конструкцією, але це їх єдина перевага вв порівнянні з іншими. Хід пуансона в таких штампах ніщо не спрямовує, отже точність вирубки деталей у них мізерна, крім того робочі елементи швидко псуються. До того ж ці штампи небезпечні для робочого персоналу. Закриті штампи тому й називаються закритими, що рухома плита не має зайвих ступенів свободи. Тут висока точність роботи і знижене спрацювання обладнання. Ці штампи розрізняють на блочні (рух пуансона обмежується спрямовуючими колонками) і пакетні (обмеження площиною, поперечною до матриці).

Штампи розрізняють і за експлуатаційною ознакою. Наприклад, це штампи з ручним і автоматичним поданням матеріалу в робочу зону. Серед автоматизованих штампів найбільшого розповсюдженя набули штампи з валковим поданням матеріалу (який згорнутий у рулон). При робочому ході пуансона (вниз) валки (дві пари зверху листа заготовки і дві пари знизу) не обертаються і працюють на фіксацію заготовки. При зворотньому ході спрацьовує система передач, і валки починають обертатися. Їх рух просуває рулонний матеріал на певну (відрегульовану) відстань. Ця схема набула особливого застосування при штампуванні деталей з металічної стрічки. Валкова штамповка також зручна у плані нанесення мастила на робочі елементи преса (що зменшує їх спрацьовування). Для цього достатньо пропускати стрічку через посудину з мастилом (нижні валки мають бути занурені в мастило, а верхні – ні). При перемотці рулона мастило постійно наноситься на матрицю з пуансоном.

Існує таке поняття, як стійкість штампу. Розрізняють повну стійкість штампа (кількість деталей, що виробляються на штампі до його повного спрацьовування) і стійкість між двома переточками робочих частин. Стійкість штампа зумовлюється технологічними і конструктивеими чинниками. Технологічні чинники – це клас точності штампа (робочі частини працюють у раціональному режимі), умови установки заготовки на штампі і чистота її поверхні, своєчасність профілактичного ремонту. Конструктивні чинники – це власне конструктивні недоліки і переваги штампа (наприклад, спрямовуючі колонки суттєво впливають на підвищення стійкості штампа) і матеріал, з якого виготовлені робочі елементи. Наприклад, леговані сталі (тобто сталі, в які введено домішки, що обмежують рухливість дислокацій при навантаженні матеріалу і через це зміцнюють матеріал) є добрим матеріалом для виготовлення елементів штампа. Зміна стійкості штампа залежно від товщини оброблюваного матеріала показана в табл. 2.

Таблиця 2 - Повна стійкість штампів.

^ Тип

штампа

Товшина матеріалу, мм

Стійкість

Вуглецева сталь

марок У8А, У10А

Легована сталь

марок Х12М, Х12Ф1

Вирубний

0,2-0,5

800-1000

1200-1500

1,5

500-650

650-900

3

350-500

500-650

6

250-400

450-550

Пробивний

 4

250-350

450-650


Стійкість твердосплавних штампів у 50 разів перевищує стійкість легованих штампів і сягає мільйонів деталей до повного спрацьовування. Однак такі штампи доцільно впроваджувати тільки у масовому виробництві СП. Річ у тому, що на їх виготовлення треба багато часу і коштів для придбання алмазно-заточного обладнання. Тому у одиничному і серійному виробництві СП дешевшою є наладка і експлуатація штампів з легованих сталей.

Контрольні запитання

1. Вирубка і пробивка. Обладнання для виконання цих операцій.

2. Класифікація штампів, їх різновиди.

3. Стійкість обладнання.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Вступ iconМодуль а заняття №1 Вступ. Предмет, завдання й методи науки про мову
Кочерган М. П. Вступ до мовознавства : підручник. / М. П. Кочерган. – К. Вц „Академія”, 2008. – с. 7 – 16
Вступ iconДокументи
1. /Вступ до метаф_зики/вступ до метаф_зики Зм_ст.doc
2. /Вступ...

Вступ iconДокументи
1. /Вступ до метаф_зики/вступ до метаф_зики Зм_ст.doc
2. /Вступ...

Вступ iconГрабко В. В. Вінницький національний технічний університет Вступ
Вступ. Відомо, що в процесі експлуатації ізоляція обмоток електричних машин під дією температури втрачає свої властивості, внаслідок...
Вступ iconЗміст вступ
Вступ
Вступ iconПрограма навчальної дисципліни «Вступ до фаху»
«Вступ до фаху» є складовою циклу професійної та практичної підготовки, яка входить до навчального плану підготовки студентів напрямку...
Вступ iconРобоча програма з навчальної дисципліни " Вступ до перекладознавства " для студентів ІІ курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика" (заочна форма навчання)
Теоретичний курс «Вступ до перекладознавства» є частиною курсу професійно-орієнтованих дисциплін, який присвячено провідним аспектам...
Вступ iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до перекладознавства» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Дисципліна «Вступ до перекладознавства» є частиною курсу професійно-орієнтованих обов’язкових дисциплін, який присвячено провідним...
Вступ iconКонспект лекцій з дисципліни " Вступ до спеціальності"
Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів 1 курсу спеціальності 050100 "Економіка підприємства") Авт....
Вступ iconФ. В. Стольберг конспект лекцій з дисципліни «вступ до фаху»
Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до фаху» ( для студентів 1-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 040106 «Екологія,...
Вступ iconРобоча програма та методичні вказівки з дисципліни " Вступ до вищої освіти" для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом
Навчальна дисципліна "Вступ до вищої освіти" є вибірковою (за вибором навчального закладу) І входить до циклу дисциплін професійно-практичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи