Радаректорі в рекомендує провідних вчених та керівників вищих навчальних закладів до роботи у Регіональному комітеті з економічних реформ icon

Радаректорі в рекомендує провідних вчених та керівників вищих навчальних закладів до роботи у Регіональному комітеті з економічних реформ
Скачати 56.33 Kb.
НазваРадаректорі в рекомендує провідних вчених та керівників вищих навчальних закладів до роботи у Регіональному комітеті з економічних реформ
Дата21.06.2012
Розмір56.33 Kb.
ТипДокументи

Р А Д А Р Е К Т О Р І В

Рекомендує провідних вчених та керівників вищих навчальних закладів до роботи у Регіональному комітеті з економічних реформ


Донецький національний університет повідомляє, що до складу регіонального комітету з економічних реформ при Донецькій обласній державній адміністрації входять наступні працівники ДонНУ: Макогон Юрій Володимирович, завідуючий кафедрою «Міжнародна економіка» ДонНУ, директор Донецького філіалу інституту стратегічних досліджень; Шевченко Володимир Павлович, завідуючий кафедрою „Прикладна механіка та комп’ютерні технології, голова Донецького наукового центру НАН України та Міносвіти і науки України, почесний ректор ДонНУ. ДонНУ рекомендує включити вказаних нижче співробітників університету до складу наступних робочих груп:  „Реформа соціальної сфери і підвищення якості життя” за напрямом діяльності „Реформа освіти” – Єгорова Петра Володимировича, в.о. ректора ДонНУ; „Регіональний економічний розвиток” за напрямом діяльності „Регіональна екологічна стратегія” – Беспалову Світлану Володимирівну, проректора з наукової роботи ДонНУ.

Донецький національний медичний університет ім. Горького повідомляє, що в Регіональному комітеті з економічних реформ Донецької області є Регіональний проект «Реформування соціальної сфери і підвищення якості життя» (голова проекту – Петряєва О.Б.), в який входить проект «Реформа медичного обслуговування». Партнером даного проекту є ДонНМУ з активною участю ректора, чл.-кор. НАМН України, проф. Думанського Ю.В.

Маріупольський державний університет: до складу Регіонального комітету з економічних реформ при Донецькій обласній державній адміністрації пропонує ректора МДУ Балабанова Костянтина Васильовича – доктора політичних наук, професора, члена-кореспондента Національної Академії педагогічних наук, почесного консула Республіки Кіпр в м. Маріуполі;

до складу робочої групи з міжнародної інтеграції і співробітництва Регіонального комітету з економічних реформ при Донецькій обласній державній адміністрації проректора з наукової роботи МДУ Булатову Олену Валеріївну – кандидата економічних наук, професора кафедри міжнародної економіки;

Приазовський державний технічний університет: до роботи у Регіональному комітеті з економічних реформ Донецької області (формат – робочі зустрічі з керівниками) за напрямками «Регіональний економічний розвиток» і «Сталий економічний розвиток, бізнес-клімат та інвестиції» пропонує участь керівників ПДТУ Волошина В`ячеслава Степановича, д.т.н., професора, ректора; Ленцова Ігора Альбертовича, к.т.н., доцента, проректора з наукової роботи.

Донбаська національна академія будівництва і архітектури: пропонує включити до складу Регіонального комітету з економічних реформ Донецької області ректора, доктора технічних наук, професора Горохова Євгена Васильовича. На протязі останніх років Горохов Є.В. очолює регіональну комісію з реформування житлово-комунального господарства Донецької області, яка має позитивний досвід впровадження інноваційних технологій та нових форм управління в житлово-комунальному господарстві області.

Одночасно в роботі Донецької облдержадміністрації по розвитку прикордонного співробітництва із Ростовською областю при розробці інвестиційних проектів зі створення прикордонного будівельного кластеру і міжнародного будівельного парку, а також при розробці кластерної моделі розвитку Донецької області на період до 2025 року, яка передбачає створення інвестиційно-будівельного і житлово-комунального кластерів приймає участь зав. кафедрою «Менеджмент організацій» к.т.н., доцент, докторант Іванов М.Ф.

Вчені ДонНАБА в співробітництві з Головними управліннями облдержадміністрації проводять комплекс науково-дослідницьких робіт з технологічної модернізації регіональної економіки, підвищення інвестиційної привабливості Донецької області і активізації регіонального розвитку.

Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту розробляє та бере участь у регіональному проекті «Молодь Донбасу обирає Здоров’я і Спорт», який планується реалізувати спільно з Донецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та Управлінням по спорту Донецької державної адміністрації в термін з 2011 р. до 2015 р.

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов пропонує включити до складу Регіонального комітету з економічних реформ Донецької області Докашенка Віктора Миколайовича, доктора історичних наук, професора, ректора Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов.

Донецький національних технічний університет: до складу робочої групи Технологічна модернізація економіки і розвиток інфраструктури за напрямком розвиток металургії включити пропонує включити чл.- кор.НАН України, проф.. Мінаєва О. А., д.т.н., проф. Рябцева А.Д., д.т.н., проф. Коновалова Ю.В., д.т.н., проф.. Ярошевського С. Л., к.т.н., доц. Кисіля В. В., за напрямком розвиток електроенергії – д.т.н, проф. Сивокобиленка В.Ф., за напрямком розвиток вугільної галузі д.т.н., проф. Булгакова Ю.Ф., за напрямком машинобудування д.т.н., проф. Михайлова О.А.;

до складу робочої групи Реформа соціальної сфери і підвищення якості життя за напрямком реформа освіти - к.т.н., доц. Левшова О.В., за напрямком реформа ринку праці д.е.н., проф. Швеця І.Б.;

до складу робочої групи регіональний економічний розвиток за напрямком реформа ЖГК д.т.н., проф. Саф’янца С.М.;

до складу робочої групи сталий економічний розвитое, бізнес-клімат та інвестиції за напрямком стабілізація державних фінансів д.е.н., проф. Гавриленка В.А., за напрямком дерегуляція і розвиток малого і середнього бізнесу – к.е.н., доц. Кравченка С.І., за напрямком механізми залучення іноземних інвестицій доц., к.е.н. Зухбу Д.С, за напрямком реформи виконавчої влади д.т.н., проф. Аверіна Г.В.;

до складу робочої групи міжнародна інтеграція і співпраця за напрямком створення ЗВТ з ЕС – к.і.н., доц. Навку І.П.

Донецький державний університет управління: в роботі Регіонального комітету з економічних реформ Донецької області приймає участь ректор ДонДУУ д.е.н. проф. Поважний Олександр Станіславович.

Донецький інститут залізничного транспорту рекомендує до участі у роботі регіонального комітету з економічних реформ Донецької області: Чепцова Михайла Миколайовича - доктора технічних наук, доцента, проректора з науково-дослідної роботи; Чеклова Володимира Федоровича –кандидата технічних наук, доцента, виконуючого обов’язки зав. кафедрою «Організація перевезень та управління на залізничному транспорті»; Фінагіну Олесю Валентинівну – доктора економічних наук, доцента, зав. кафедрою «Менеджмент організацій»; Паламарчука Миколи Володимировича – доктора технічних наук, старшого наукового співробітника, професора, виконуючого обов’язки зав. кафедрою «Рухомий склад та спеціальна техніка (залізничний транспорт)».

Горлівський автомобільно-дорожний інститут Донецького національного технічного університету: адміністрація інституту пропонує для участі у роботі комітету співробітників інституту за напрямком реформи освіти - Оксеня Євгена Івановича проф., д.т.н., за напрямком розвиток електроенергетики - Висоцького Сергія Павловича проф., д.т.н., за напрямком розвиток інфраструктури транспорту і зв'язку - Куницю Анатолія Васильовича проф., д.т.н., за напрямком розвиток вугільної промисловості - проф. Воробйова Євгена Олександровича, за напрямком програми розвитку інфраструктури секторів - проф., д.е.н. Полуянова Володимира Петровича, за напрямком розвиток машинобудування - доц., к.т.н. Шмакова Бориса Михайловича.

Державний університет інформатики штучного інтелекту пропонує :включити до складу Каптуренка Миколу Григоровича, к.е.н, доцент, зав. кафедри міжнародної економіки Державного університету інформатики і штучного інтелекту.

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського повідомляє, що членом Регіонального комітету з економічних реформ Донецької області є Шубін Олександр Олександрович, док.екон.наук., професор, ректор Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Донбаська державна машинобудівна академія пропонує до складу роботи комітету включити Ковалевського Сергія Вадимовича, д.т.н., професора, проректора з наукової роботи.

Азовський морський інститут Одеської національної морської академії пропонує включити до складу Лисого Олександра Пилиповича, кандидата економічних наук, професора, директора Азовського морського інституту при ОНМА.


Голова Ради ректорів,

ректор ДонНТУ, професор О.А. Мінаєв

Схожі:

Радаректорі в рекомендує провідних вчених та керівників вищих навчальних закладів до роботи у Регіональному комітеті з економічних реформ iconРадаректорі в рекомендує провідних вчених та керівників вищих навчальних закладів до роботи у Регіональному комітеті з економічних реформ
move to 0-333185
Радаректорі в рекомендує провідних вчених та керівників вищих навчальних закладів до роботи у Регіональному комітеті з економічних реформ iconІнформація для наукових керівників, деканів Вчених рад факультетів та магістрантів бдму щодо захисту магістерської роботи згідно Тимчасового положення в редакції Наказу моз №295 від 24. 09. 1996 р
Декани факультетів університету за два місяці до захисту магістерської роботи подають на затвердження проректору з наукової роботи...
Радаректорі в рекомендує провідних вчених та керівників вищих навчальних закладів до роботи у Регіональному комітеті з економічних реформ iconМагістратури вищих навчальних закладів –важлива складова системи підготовки державних службовців
України, проведення політичної, адміністративної та економічних реформ потребують, щоб компетентність, професіоналізм І лідерство...
Радаректорі в рекомендує провідних вчених та керівників вищих навчальних закладів до роботи у Регіональному комітеті з економічних реформ iconС. В. Іванов Щодо участі у конкурсі на здобуття премій для молодих вчених І студентів вищих навчальних закладів
Національний університет харчових технологій (нухт) висуває наукову роботу, для участі в конкурсі нан україни на здобуття премії...
Радаректорі в рекомендує провідних вчених та керівників вищих навчальних закладів до роботи у Регіональному комітеті з економічних реформ iconКонкурс для добору найбільш обдарованих І цілеспрямованих студентів провідних вищих навчальних закладів (внз) України
Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива” (надалі за текстом – Фонд) в рамках реалізації Стипендіальної програми "Завтра. Ua"...
Радаректорі в рекомендує провідних вчених та керівників вищих навчальних закладів до роботи у Регіональному комітеті з економічних реформ iconЩодо внесення змін до статутів вищих навчальних закладів Керівникам вищих навчальних закладів
України пропонуємо у місячний термін привести статути вищих навчальних закладів у відповідність до зазначених нормативно-правових...
Радаректорі в рекомендує провідних вчених та керівників вищих навчальних закладів до роботи у Регіональному комітеті з економічних реформ iconПроект рішення дистанційного семінару-наради завідувачів кафедр української мови вищих навчальних закладів І факультетів фармацевтичного та медичного профілю
Відповідно до потреб держави у розв’язанні цілого комплексу соціально-економічних І культурно-просвітницьких проблем постають нові...
Радаректорі в рекомендує провідних вчених та керівників вищих навчальних закладів до роботи у Регіональному комітеті з економічних реформ iconКонкурс для добору найбільш обдарованих І цілеспрямованих студентів провідних вищих навчальних закладів (внз) України
Фонд Віктора Пінчука) в рамках реалізації благодійної програми: «Стипендіальна програма «Завтра. Ua» (далі за текстом – Стипендіальна...
Радаректорі в рекомендує провідних вчених та керівників вищих навчальних закладів до роботи у Регіональному комітеті з економічних реформ iconКонкурс для добору найбільш обдарованих І цілеспрямованих студентів провідних вищих навчальних закладів (внз) України
Фонд Віктора Пінчука) в рамках реалізації благодійної програми: «Стипендіальна програма «Завтра. Ua» (далі за текстом – Стипендіальна...
Радаректорі в рекомендує провідних вчених та керівників вищих навчальних закладів до роботи у Регіональному комітеті з економічних реформ iconПрактикум з історії україни для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (письмо №14/18...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи