У К А з президента україни icon

У К А з президента україни
Скачати 77.99 Kb.
НазваУ К А з президента україни
Дата21.06.2012
Розмір77.99 Kb.
ТипДокументи

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИПро гранти Президента України
для обдарованої молоді

( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1212/2002 ( 1212/2002 ) від 24.12.2002
N 754/2004 ( 754/2004 ) від 06.07.2004
N 146/2006 ( 146/2006 ) від 20.02.2006 )
( У тексті Указу та затвердженого ним Положення слова
"Міністерство України у справах сім'ї, дітей та молоді"
та "Міністр України у справах сім'ї, дітей та молоді"
в усіх відмінках замінено словами "Міністерство України
у справах сім'ї, молоді та спорту" та "Міністр України
у справах сім'ї, молоді та спорту" у відповідному відмінку
згідно з Указом Президента N 146/2006 ( 146/2006 ) від
20.02.2006 )
Відповідно до Указу Президента України від 24 квітня
2000 року N 612 ( 612/2000 ) "Про додаткові заходи щодо державної
підтримки обдарованої молоді" п о с т а н о в л я ю:

1. Установити з 2001 року 30 щорічних грантів Президента
України для обдарованої молоді.

( Збільшити з 1 січня 2005 року до 60 кількість щорічних грантів
Президента України для обдарованої молоді згідно з Указом
Президента N 754/2004 ( 754/2004 ) від 06.07.2004 )Максимальний розмір кожного гранту не може перевищувати 75
тисяч гривень. ( Статтю 1 доповнено частиною згідно з Указом
Президента N 1212/2002 ( 1212/2002 ) від 24.12.2002, із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 754/2004 ( 754/2004 ) від
06.07.2004 )

2. Затвердити Положення про гранти Президента України для
обдарованої молоді (додається).

3. Фінансування витрат, пов'язаних з виплатою грантів,
здійснювати за рахунок загальної суми асигнувань, що
передбачаються у Державному бюджеті України на відповідний рік та
направляються Міністерству України у справах сім'ї, молоді та
спорту для реалізації соціальних молодіжних програм.

( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1212/2002 ( 1212/2002 ) від 24.12.2002, N 754/2004 ( 754/2004 )
від 06.07.2004 )4. Державному комітету молодіжної політики, спорту і туризму
України у двомісячний строк розробити та затвердити в
установленому порядку нормативно-правові акти з питань реалізації
Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді.


Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 2 серпня 2000 року
N 945/2000

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 2 серпня 2000 року N 945/2000

^ ПОЛОЖЕННЯ
про гранти Президента України для
обдарованої молоді( У тексті Положення слово "Комітет" у всіх відмінках замінено
словом "Міністерство" у відповідному відмінку згідно з Указом
Президента N 754/2004 ( 754/2004 ) від 06.07.2004 )1. Це Положення визначає порядок надання обдарованій молоді
щорічних грантів Президента України. Гранти Президента України для
обдарованої молоді (далі - гранти) - це фінансова підтримка
державою обдарованої молоді, що надається з метою реалізації
соціально значущих творчих проектів у соціальній та гуманітарній
сфері.

2. Грант може одержати громадянин України віком до 35 років.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 754/2004 ( 754/2004 ) від 06.07.2004 )

3. Для одержання гранту претендент не пізніше 15 травня року,
що передує року виплати гранта, подає до Міністерства України у
справах сім'ї, молоді та спорту (далі - Міністерство) заявку, до
якої додаються такі документи: ( Абзац перший пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Указами Президента N 1212/2002 ( 1212/2002 )
від 24.12.2002, N 754/2004 ( 754/2004 ) від 06.07.2004 )

реєстраційна картка проекту;

опис проекту;

кошторис витрат;

довідка-об'єктивка;

два рекомендаційних листи.

Форма зазначених документів затверджується Міністерством.

До реєстраційної картки проекту, яка заповнюється
безпосередньо під час подання заявки до Міністерства, вносяться
основні відомості про проект.

Опис проекту містить інформацію про його актуальність, мету,
етапи реалізації, необхідні ресурси, виконавців і партнерів,
очікувані результати, прогноз щодо подальшої реалізації проекту.

У кошторисі витрат зазначаються загальна сума та перелік
видатків, пов'язаних із реалізацією проекту.

Довідка-об'єктивка містить біографічні відомості про автора
проекту, інформацію про його освіту, трудовий стаж тощо.

Рекомендаційні листи містять обгрунтування необхідності
реалізації проекту, а також визначення професійного потенціалу
його автора тощо. Рекомендаційні листи надаються загальновизнаними
фахівцями у відповідній галузі і оформляються в установленому
порядку.

4. Розгляд та експертизу заявок, конкурсний відбір і
висунення претендентів на отримання гранту здійснює Експертна
рада, яка утворюється при Міністерстві у кількості 18 осіб.

Експертну раду очолює Міністр України у справах сім'ї, молоді
та спорту. До її складу входять представники органів виконавчої
влади, провідні науковці, представники громадськості тощо. ( Абзац
другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 754/2004 ( 754/2004 ) від 06.07.2004 )

Персональний склад Експертної ради погоджений з
Віце-прем'єр-міністром України з гуманітарних питань
затверджується наказом Міністерства. ( Абзац третій пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1212/2002
( 1212/2002 ) від 24.12.2002 )

Члени Експертної ради беруть участь у її роботі на
громадських засадах.

Організаційно-фінансове забезпечення роботи Експертної ради
покладається на Міністерство.

У разі виникнення потреби у здійсненні додаткової експертної
оцінки поданих проектів вони в установленому порядку надсилаються
до провідних наукових установ України.

Засідання Експертної ради є правомочним, якщо на ньому
присутні не менш як 2/3 її складу.

Рішення Експертної ради про висунення претендентів на
одержання гранту ухвалюється таємним голосуванням простою
більшістю голосів присутніх на засіданні членів Експертної ради. У
разі рівного розподілу голосів голос голови Експертної ради є
вирішальним. ( Абзац восьмий пункту 4 із змінами, внесеними згідно
з Указом Президента N 146/2006 ( 146/2006 ) від 20.02.2006 )


( Пункт 5 виключено на підставі Указу Президента N 146/2006
( 146/2006 ) від 20.02.2006 )
6. Міністерство щороку до 1 жовтня подає Кабінету Міністрів
України пропозиції щодо претендентів на одержання гранту разом з
висновками Експертної ради.

( Пункт 6 в редакції Указу Президента N 146/2006 ( 146/2006 ) від
20.02.2006 )
( Пункт 7 виключено на підставі Указу Президента N 146/2006
( 146/2006 ) від 20.02.2006 )
8. Призначення грантів і встановлення їх розмірів здійснює
Президент України за поданням Кабінету Міністрів України, яке
вноситься щороку до 1 листопада.

( Пункт 8 в редакції Указу Президента N 146/2006 ( 146/2006 ) від
20.02.2006 )9. Інформація про призначення грантів обдарованій молоді
оприлюднюється через засоби масової інформації.

10. Проекти, автори яких не одержали гранту, не повертаються
їм і повторно не розглядаються. Одна і та ж особа не може
одержувати грант двічі.

11. Особа, якій призначено грант, укладає договір з
Міністерством та відповідно з Міністерством у справах молоді,
сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим,
структурним підрозділом у справах сім'ї, молоді та спорту
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій (далі - структурні підрозділи) за місцем реєстрації
цієї особи. Форма договору розробляється та встановлюється
Міністерством.

( Пункт 11 в редакції Указу Президента N 146/2006 ( 146/2006 ) від
20.02.2006 )12. Надані у вигляді гранту кошти перераховуються в
установленому Міністерством порядку через структурні підрозділи на
спеціально відкриті одержувачами грантів рахунки у відділеннях
відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк
України".

( Пункт 12 в редакції Указів Президента N 1212/2002 ( 1212/2002 )
від 24.12.2002, N 146/2006 ( 146/2006 ) від 20.02.2006 )13. Одержувач гранту подає до відповідного структурного
підрозділу звіт про використання виділених коштів у порядку,
встановленому Міністерством та зазначеному в договорі. У разі
використання коштів не за призначенням одержувач гранту несе
відповідальність, передбачену договором.

( Пункт 13 в редакції Указу Президента N 146/2006 ( 146/2006 ) від
20.02.2006 )14. Міністерство щороку інформує Президента України та
Кабінет Міністрів України про проведену роботу з реалізації
творчих проектів, на які були виділені кошти.

( Пункт 14 в редакції Указу Президента N 146/2006 ( 146/2006 ) від
20.02.2006 )15. Оподаткування коштів, одержаних у вигляді гранту,
здійснюється в порядку, визначеному законодавством.


Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

Публiкацiї документа:Урядовий кур'єр вiд 05.08.2000
Офіційний вісник України вiд 18.08.2000 - 2000 р., № 31, стор. 26, стаття 1308, код акту 16375/2000Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради © 1996-2008
Схожі:

У К А з президента україни iconАнотований перелік web -ресурсів з міжнародної економіки
Офіційний сайт Президента України містить тексти офіційних документів (законів України, розпоряджень та указів Президента), графік...
У К А з президента україни iconАнотований перелік web-ресурсів з міжнародної економіки
Офіційний сайт Президента України містить тексти офіційних документів (законів України, розпоряджень та указів Президента), графік...
У К А з президента україни iconАнотований перелік web-ресурсів з міжнародної економіки
Офіційний сайт Президента України містить тексти офіційних документів (законів України, розпоряджень та указів Президента), графік...
У К А з президента україни iconКонкурс на здобуття премії президента україни для молодих вчених
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 (із змінами, внесеними Указами Президента України від 21. 02. 01 №104, від 24. 03....
У К А з президента україни iconПро подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених
Указом Президента України від 12 червня 2000 року №779 «Про Положення про щорічну премію Президента України для молодих вчених» започатковано...
У К А з президента україни iconПро щорічні премії Президента директорам наукових установ, України для молодих вчених підпорядкованих Міністерству освіти І науки
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 (зі змінами, внесеними Указами Президента України від 21. 02. 01 №104, від 24. 03....
У К А з президента україни iconПро щорічні премії Президента директорам наукових установ, України для молодих вчених підпорядкованих Міністерству освіти І науки
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 (зі змінами, внесеними Указами Президента України від 21. 02. 01 №104, від 24. 03....
У К А з президента україни iconЩорічна премія Президента України
Президента України для молодих вчених. Щорічні премії Президента України присуджуються за видатні досягнення в галузі природничих,...
У К А з президента україни iconПро подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених
Указом Президента України від 12 червня 2000 року №779 започатко-вано щорічні премії Президента України для молодих учених
У К А з президента україни iconКонкурс на здобуття премії президента україни для молодих вчених указом Президента України
move to 0-21835765
У К А з президента україни iconУказом Президента України від 17. 06. 00 №779 започатковано щорічні премії Президента України для молодих вчених

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи