Міністерство України у справах сім\

Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
НазваМіністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
Сторінка1/3
Дата28.07.2012
Розмір0.7 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту


[повернутись
2572 від 17.07.2007р.

Від 17.07.2007 № 2572


^
Про методичні рекомендації

щодо оформлення та подання

документації на здобуття та реалізацію

проектів за кошти грантів Президента України

для обдарованої молодіВідповідно до Указу Президента України від 02.08.00 № 945 “Про гранти Президента України для обдарованої молоді”, наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 30.12.05 № 3513 “Про забезпечення реалізації Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді”, зареєстрованого Міністерством юстиції України 20.03.06 № 287/12161, № 288/12162, № 289/12163, № 290/12164,


НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо оформлення та подання документації на здобуття та реалізацію проектів за кошти грантів Президента України для обдарованої молоді (додається).
2. Департаменту молодіжної політики (Захаренко К.В.), департаменту економіки та фінансів (Мироненко Р.А.), юридичному управлінню (Кононенко В.І.) забезпечити впровадження Методичних рекомендацій щодо оформлення та подання документації на здобуття та реалізацію проектів за кошти грантів Президента України для обдарованої молоді3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Пекарєва І.М..


Міністр В.П.Корж
Додаток

до наказу Мінсім’ямолодьспорту

від “17” липня 2007 р.

№ 2572______Затверджую


Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту


_______________ В.П. Корж


^

Методичні рекомендації

щодо оформлення та подання документації на здобуття та реалізацію проектів за кошти грантів Президента України для обдарованої молоді
1. Методичні рекомендації розроблені з метою удосконалення підготовки, оформлення та подання документації щодо проектів за кошти грантів Президента України. Рекомендації стосуються: кошторисів витрат, фінансових звітів, договору підряду між володарями грантів Президента України і фізичними особами та оцінювання реалізації проектів за кошти вищевказаних грантів.2. Рекомендації до оформлення кошторису витрат на здобуття та реалізацію проекту.

Форма кошторису витрат, затверджена наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 30.12.05 № 3513, зареєстрованого Міністерством юстиції України 20.03.06 № 288/12162.

Кошторис витрат включає розрахунки необхідних коштів і видатки, необхідність яких зумовлена характером, специфікою проекту та ефективністю використання коштів.

Кожна стаття кошторису витрат проекту повинна бути обґрунтованою в описі проекту.

Витрати за статтями кошторису проекту розраховуються відповідно до Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім’ї, затвердженого наказом Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.00 №2111, зареєстрованого Міністерством юстиції України 21.02.01 №153/5344, договорів і діючих тарифів за місцем реалізації проекту.

Під час роботи Експертної ради та підготовки проекту Розпорядження Президента України щодо призначення грантів Президента України для обдарованої молоді на відповідний рік загальна сума проекту, вказана автором у кошторисі та реєстраційній картці, може бути змінена, якщо статті витрат кошторису проекту не обґрунтовані в описі проекту, зокрема:


 1. розрахунки здійснено на підставі завищених тарифів;

 2. включено статті видатків на проведення заходів, які не передбачено

календарним планом реалізації проекту;

 1. включено видатки, які заборонено цими рекомендаціями.

Рекомендації щодо складання розрахунків по статям витрат:

стаття ”Оплата послуг залучених спеціалістів” включає оплату послуг фахівців, залучення до проекту яких обґрунтовано в описі проекту.

Видатки за статтею обраховуються відповідно до вимог Кодексу законів про працю України, постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.02 №1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організації бюджетної сфери” та від 03.04.93 № 245 „Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій”.

Не здійснюється оплата послуг володарю гранта, бухгалтеру, секретарю, менеджеру та іншим фахівцям, які виконують організаційні функції.

Крім того, не здійснюється оплата послуг наукового керівника у проектах, зміст яких в реєстраційній картці визначено як «дослідження»;

стаття „Відрядження” включає видатки проживання, проїзд автора проекту і на харчування (добові) для залучених спеціалістів, учасників заходу, якщо це передбачено описом проекту.

Видатки за статтею розраховуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.99 № 663 „Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон”.

Для включення цієї статті до кошторису в описі проекту слід вказати напрямок, терміни, кількість відряджень, їх необхідність для реалізації проекту, кількість учасників відряджень.

Добові володарю гранта за кошти гранта Президента України не виплачуються.

Інші видатки на харчування (кава-брейк, представницькі витрати тощо) за кошти гранта Президента України не здійснюються;

стаття „Оренда місць проведення заходу” включає видатки на оренду місць проведення заходу у проектах, зміст яких у реєстраційній картці визначено як „діяльність установи”, „проведення заходу”;

стаття „Транспортні послуги” включає видатки на транспортні послуги у проектах, зміст яких у реєстраційній картці визначено як «діяльність установи», „проведення заходу”.

Для включення цієї статті до кошторису в описі проекту слід обґрунтувати необхідність використання транспорту, вказати терміни, маршрути перевезень, кількість поїздок;

стаття „Оренда обладнання, оргтехніки” передбачає видатки на оренду офісного та специфічного обладнання, оргтехніки необхідних для реалізації проекту.

Орієнтовна вартість, тривалість оренди та перелік обладнання повинні бути обґрунтовані в описі проекту.

Оренда офісної оргтехніки на весь термін реалізації проекту дозволяється лише у проектах, зміст яких у реєстраційній картці визначено як „діяльність установи”, „дослідження”;

стаття „Прокат костюмів, одягу” включає видатки на прокат костюмів, одягу у проектах, зміст яких у реєстраційній картці визначено як «проведення заходу».

Орієнтовна кількість і вартість костюмів, тривалість прокату повинна бути обґрунтована в описі проекту;

стаття „Художнє оформлення місць проведення заходу” включає видатки на оформлення місць проведення заходу;

статті „Послуги зв’язку” передбачає видатки на користування міжміським, міським телефонним зв’язком, поштові витрати.

Витрати на користування мобільним зв’язком допускаються лише у випадках, коли окремі заходи за проектом здійснюються поза межами населених пунктів і в разі обґрунтування цього в описі проекту;

стаття „Поліграфічні послуги” включає видатки на виготовлення оголошень, плакатів, запрошень, анкет, буклетів, брошур, книг, дипломів, грамот, подяк.

Видання оголошень, плакатів, запрошень, анкет, буклетів, брошур та іншої дрібної поліграфічної продукції здійснюється з урахуванням кількості осіб, охоплених проектом.

Видання книг здійснюється за кошти гранту лише у випадку, коли зміст проекту визначено у реєстраційній картці проекту як „випуск продукту”.

Видання грамот, дипломів, подяк та іншої друкованої продукції аналогічного змісту здійснюється відповідно до кількості переможців, призерів тощо, вказаних в описі проекту.

Поліграфічна продукція, а також написи на іншій продукції, випущеній за кошти гранта, видається державною мовою. Заголовки, написи, весь текст або його частини можуть бути за бажанням виконавця проекту продубльовані іншою мовою.

Поліграфічна та інша продукція, видана (виготовлена) за кошти гранта Президента України, до продажу не допускається і розповсюджується безкоштовно, про що вказується на титульній сторінці;

стаття „Інформаційні послуги” включає видатки на користування послугами Інтернету, друк статей у наукових виданнях і ЗМІ, виготовлення радіо-, відеороликів, випуск аудіо-, відеопродукції.

Для обґрунтування цієї статті в описі проекту слід вказати необхідність вказаних витрат для реалізації проекту, орієнтовні терміни та обсяги продукції, назви видань (ЗМІ), в яких її буде розміщено;

стаття „Канцелярські витрати” включає видатки на придбання канцтоварів.

Кількість та асортимент канцелярських товарів визначається відповідно до кількості залучених спеціалістів та учасників проекту, тривалості проекту.

Видатки на дрібні канцелярські товари тривалого користування, які безпосередньо не використовуються учасниками проекту (ножиці, діроколи, степлери, скріпки, гумки тощо) дозволяються у випадках, якщо зміст проекту у реєстраційній картці визначено як „діяльність установи” та „проведення заходу”;

стаття „Призи, сувеніри” включає видатки на відзначення переможців конкурсів, якщо це передбачено описом проекту.

Видатки за статтею здійснюються відповідно до п. 9.4 Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім’ї, затвердженого наказом Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.00 №2111, зареєстрованого Міністерством юстиції України 21.02.01 №153/5344 (додаток 5);

стаття „Інші витрати” включає банківські послуги та інші видатки, які не зазначені у статтях кошторису витрат, але відповідають змісту проекту, що реалізується за кошти гранта.

Банківські послуги сплачуються у розмірі, визначеному постановою Правління Національного банку України від 12.08.03 №333 „Про затвердження переліків і тарифів операцій (послуг), що здійснюється Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями (послугами), пов’язаними з діяльністю клієнтів і банків - кореспондентів Національного банку України” та наказу Державного казначейства України від 28.02.06 №68 „Про залучення банків України до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Державного казначейства України у 2006 -2008 роках”.

До цієї статті витрат допускається включати витрати на специфічні витратні матеріали згідно з тематикою проекту, інші малоцінні предмети;

стаття „Податки” включає суму податку з доходів фізичних осіб у розмірі, визначеному згідно з Законом України „Про податок з доходів фізичних осіб” на відповідний рік” від 22.03.03 № 889.


3. Рекомендації щодо оформлення фінансового звіту.

Форма фінансового звіту затверджена наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 30.12. 2005 № 3513, зареєстрованого Міністерством юстиції України 20.03.2006 № 290/12164.

Фінансова звітність скадається відповідно до результатів використання коштів і повинний містити перелік підтвердних документів, що уточнюються з урахуванням тематики та змісту конкретного проекту:
^ Статті витрат за кошторисом

Підтвердні документи*

1

Оплата послуг залучених спеціалістів

- договір на оплату послуг залучених спеціалістів,

- акт наданих послуг,

- погодинний розпорядок роботи,

- звіт про виконання замовлених послуг


2

Відрядження:

харчування

проживання

проїзд


- список учасників на харчування , меню,

- посвідчення на відрядження (при наявності),

- оригінали проїзних документів,

- карта поселення

3

Оренда місць проведення заходу

- договір оренди місць проведення заходу,

- калькуляція, специфікація,

- акт наданих послуг

4

Транспортні послуги

- договір про надання транспортних послуг,

- калькуляція, специфікація,

- акт наданих послуг,

- маршрутний лист (при наявності),

- документи, що підтверджують право власності надавача послуг на транспортні засоби,

- технічна характеристика орендованого транспорту.

5

Оренда обладнання, оргтехніки

- договір оренди обладнання, оргтехніки,

- калькуляція, специфікація,

- акт наданих послуг,

- документи, що підтверджують право власності орендарів на обладнання, оргтехніку

6

Прокат костюмів, одягу

- договір на прокат костюмів, одягу,

- калькуляція, специфікація,

- акт наданих послуг,

- документи, що підтверджують право власності надавача прокату на костюми та одяг

7

Витрати на обслуговування і експлуатацію обладнання

- договір на обслуговування обладнання, чи придбання витратних матеріалів,

- калькуляція, специфікація,

- акт наданих послуг,

- документи, що підтверджують право власності надавача послуг на обслуговування обладнання

8

Художнє оформлення місць проведення заходу

- договір на надання послуг художнього оформлення місць проведення заходу,

- свідоцтво установи про право здійснення художнього оформлення місць проведення заходу,

- калькуляція, специфікація,

- акт наданих послуг


9

Послуги зв’язку:

телефонний зв’язок

поштові послуги

- договір на надання послуг зв’язку,

- калькуляція, специфікація,

- акт наданих послуг,

- квитанція, рахунок, фіскальні чеки

10

Поліграфічні послуги

- договір на надання поліграфічних послуг,

- калькуляція, специфікація,

- акт наданих послуг, свідоцтво установи про право надання поліграфічних послуг,

- технічне завдання,

- макет,

- відомість на розповсюдження поліграфічної продукції.

- акт на списання

11

Інформаційні послуги

- договір на надання інформаційних послуг,

- калькуляція, специфікація,

- акт наданих послуг,

- аудіо-, відеозапис на електронних носіях, ефірна довідка,

- акт на списання

12

Канцелярські витрати

- рахунок на канцелярські товари,

- накладна на канцелярські товари,

- акт на списання,

- список учасників, яким надано канцтовари.

13

Призи, сувеніри

- рахунок на призи, сувеніри,

- накладна на призи, сувеніри,

- акт на списання,

- відомість на отримання призів, сувенірів

14

Інші витрати

(банківські послуги, інші витрати за аналогією решти статей кошторису)

Договори, рахунки,

калькуляції, специфікації, накладні,

акти наданих послуг, інші підтвердні документи

15

Податок

Квитанція про сплату податку


До фінансового, а також творчого звітів для проектів, зміст яких у реєстраційній картці визначено як „діяльність установи”, додаються також: засновницькі документи (статут, розпорядження органу місцевої влади або місцевого самоврядування про затвердження штатного розпису, призначення керівника установи; довідка до включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб), договір про співпрацю з управлінням/відділом у справах сім’ї та молоді; штатний розпис; графік роботи. Для проектів, зміст яких у реєстраційній картці визначено як „дослідження”, додаються також копії наукових публікацій.

Для проектів, зміст яких у реєстраційній картці визначено як „проведення заходу”, додаються також списки учасників, копії відомостей про вручення призів, сувенірів, канцелярських товарів.

Для проектів, зміст яких у реєстраційній картці визначено як „випуск продукту”, додаються також списки розповсюдження виготовленої продукції.


4. Рекомендації щодо укладання договору підряду між володарями грантів Президента України для обдарованої молоді і фізичними особами.

^ Загальні положення


Зазначені рекомендації розроблені з метою надання практичної допомоги володарям грантів Президента України для обдарованої молоді при укладанні договору підряду між ними і фізичними особами відповідно до Цивільного кодексу України (Глава 61), Законів України “Про податок з доходів фізичних осіб”, “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування”, Указу Президента України від 02.08.00 № 945 “Про гранти Президента України для обдарованої молоді, Інструкції “Про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття”, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики від 18.12.00 № 339, зареєстрованої Міністерством юстиції України 16.01.01 за № 30/5221, Інструкції “Про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду” (затверджена постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.06.01 № 16), Інструкції “Про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України” (затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 19.10.01 № 16-6 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29.11.01 № 998/6189), наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 30.12.05 №3513 “Про забезпечення реалізації Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді” (зареєстрований Міністерством юстиції України 20.03.06 за № 287/12161).


Умови укладання договору підряду


Сторонами договору підряду є фізична особа (далі – підрядник) і володар гранту (далі – замовник). Підрядник зобов’язується виконати на свій ризик певну роботу за завданням замовника з його або своїх матеріалів, а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу (ст. 837 ЦКУ).

У разі укладання договору підряду, тобто угоди між підрядником і замовником на виконання першим певної роботи, не виникають трудові відносини, на які поширюється трудове законодавство (глава 61 Цивільного кодексу України).

^ Предмет договору підряду є індивідуалізований результат праці підрядчика, який набирає тієї чи іншої матеріальної форми (надані послуги або виконана робота).

Підрядник зобов'язаний виконати роботу, визначену договором, із свого матеріалу і своїми засобами, якщо інше не встановлено договором, та відповідає за якість наданих ним матеріалу і устаткування (ст. 839 ЦКУ).

Якщо робота виконується частково або в повному обсязі з матеріалу замовника, підрядник відповідає за неправильне використання цього матеріалу (статті 840 ЦКУ). Підрядник зобов'язаний надати замовнику звіт про використання матеріалу та повернути його залишок. Якщо робота виконується з матеріалу замовника, у договорі підряду мають бути встановлені норми витрат матеріалу, строки повернення його залишку та основних відходів, а також відповідальність підрядника за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків.

^ У договорі підряду визначається ціна роботи (відшкодування витрат підряднику та плата за виконану ним роботу) або способи її визначення (стаття 843 ЦКУ).

Ціна у договорі підряду може бути визначена у кошторисі, який складається підрядником і набирає чинності та стає частиною договору підряду з моменту підтвердження його замовником. Зміни до нього можуть вноситися лише за погодженням сторін.

У разі перевищення кошторису усі пов’язані з цим витрати несе підрядник, якщо інше не встановлено законом. Якщо виникла необхідність проведення додаткових робіт і у зв’язку з цим істотного перевищення визначеного приблизного кошторису, підрядник зобов’язаний своєчасно попередити про це замовника. Замовник, який не погодився на перевищення кошторису, має право відмовитися від договору підряду. У цьому разі підрядник може вимагати від замовника оплати виконаної частини роботи.


^ Податок з доходів фізичних осіб


Оподаткуванню підлягає будь-який дохід, одержаний платником податку (підрядником) або нарахований на його користь у вигляді виплат чи винагород за цивільно-правовими договорами від замовника протягом відповідного звітного податкового періоду.

Підрядник, що отримує доходи, нараховані замовником, зобов’язаний включити суму таких доходів до складу загального річного оподатковуваного доходу та подати річну декларацію з цього податку.

Відповідно до Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб”, ставка оподаткування встановлюється на рівні 15 відсотків від об'єкта оподаткування.

Відповідно до статті 18 згаданого Закону річна декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) (далі – декларація) подається і заповнюється підрядником самостійно або іншою особою, нотаріально уповноваженою цим підрядником здійснювати таке заповнення. Підрядник до 1 березня року, наступного за звітним, має право звернутися із запитом до відповідного податкового органу з проханням заповнити річну податкову декларацію, а податковий орган зобов’язаний надати безоплатні послуги із такого заповнення.


^ Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування


Замовники не відносяться до платників збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, оскільки їх діяльність пов’язана з проведенням наукового дослідження і вони не набувають статусу суб’єкта підприємницької діяльності та не займаються діяльністю, пов’язаною з одержанням доходу (стаття 1 Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”, лист Пенсійного фонду України від 02.08.02 №4680/К 11).


^ Страхові внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття


Згідно з законами України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” та Інструкцією “Про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття” платниками страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд) зокрема є підрядники, які виконують роботи (послуги) згідно з договором підряду, якщо вони беруть участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні на добровільних засадах.

Для підрядників, які беруть участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні на добровільних засадах, розмір страхових внесків становить 2,9 відсотка суми оподатковуваного доходу (прибутку), обчисленого відповідно до чинного законодавства України.

Вказана сплата страхових внесків провадиться за безготівковими рахунками або готівкою через установи банків; у разі відсутності рахунків в установах банків – поштовими переказами через підприємства зв'язку на рахунок Фонду,


Страхові внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням


Згідно з Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” та Інструкцією “Про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду” підрядники, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими угодами, – у разі виявлення бажання брати участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні на добровільних засадах, реєструються в якості страхувальника Фонду

Реєстрація підрядників провадиться за місцем їх проживання у робочих органах відділень Фонду у районах та містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення (далі – органи реєстрації Фонду). Для цього підрядники представляють паспорт і подають заяву про реєстрацію та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб (платників податків та інших обов'язкових платежів) та копії цивільно-правових угод – та з дня їх реєстрації набувають статусу платників страхових внесків до Фонду.

Розмір страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, для підрядників становить 3,4 відсотка сум оподатковуваного доходу (прибутку).

У разі істотного зростання після укладення договору вартості матеріалу, устаткування, які мали бути надані підрядником, а також вартості послуг, що надавалися йому іншими особами, підрядник має право вимагати збільшення кошторису. У разі відмови замовника від збільшення кошторису підрядник має право вимагати розірвання договору (ст. 844 ЦКУ).

Якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов’язаний сплатити підряднику обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, – достроково (статті 854 ЦКУ). Підрядник має право вимагати виплати йому авансу лише у випадку та в розмірі, встановлених договором.

^ Строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду. Якщо у договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов’язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов’язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту (ст. 846 ЦКУ).

^ Замовник зобов’язаний:

 1. Сприяти підряднику у виконанні роботи у випадках, в обсязі та в порядку, встановлених договором підряду.

 2. Прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підряднику.

 3. Негайно повідомити підрядника про виявлені ним після прийняття роботи відступи від умов договору підряду або інші недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (приховані недоліки), у тому числі такі, що були умисно приховані підрядником;

 4. Сплатити підряднику за встановленою ціною виконану роботи або надані послуги, з урахуванням плати за виконану частину роботи, за вирахуванням сум, які підрядник одержав або міг одержати у зв’язку з невиконанням замовником умов договору.

^ Підрядник відповідає за невиконання або неналежне виконання роботи. Умова договору підряду про звільнення підрядника від відповідальності за певні недоліки роботи не звільняє його від відповідальності за недоліки, які виникли внаслідок умисних дій або бездіяльності підрядника.

До строків пред’явлення позовів щодо неналежної якості роботи, виконаної за договором підряду, застосовується позовна давність в один рік (стаття 863 ЦКУ). Якщо договором підряду або законом встановлений гарантійний строк і заява з приводу недоліків роботи зроблена у межах гарантійного строку, перебіг позовної давності починається від дня заяви про недоліки. Якщо відповідно до договору підряду роботу було прийнято замовником частинами, перебіг позовної давності починається від дня прийняття роботи в цілому (стаття 864 ЦКУ).

Підрядники нараховують страхові внески з дня прийняття рішення про таку участь, але не пізніше дня реєстрації в органах Фонду. При цьому перерахування страхових внесків здійснюється щомісяця не пізніше 5 числа місяця, наступного за місяцем, в якому був отриманий дохід. Сплата страхових внесків провадиться за безготівковими розрахунками або готівкою через установи банків, а у разі відсутності рахунків в установах банків –поштовими переказами через підприємства зв’язку на рахунок Фонду.

Днем сплати страхових внесків вважається:

у разі перерахування за безготівковими розрахунками – день подання до установи банку розрахункових документів на перерахування страхових внесків на рахунок Фонду;

у разі сплати готівкою – день внесення коштів до банківської установи чи відділення зв'язку для їх перерахування на рахунок Фонду.

Додаток до Рекомендацій

Зразок

Договір ____

про ____________________________________

виконання робіт (надання послуг)

м. _____________ “___” ________________ р.


Володар гранту (далі – Замовник) _____________________________________

___________________________________________________ , з однієї сторони,

(прізвище, ім’я, по батькові)


і фізична особа (далі – Підрядник) _____________________________________

___________________________________________________ , з іншої сторони,

(прізвище, ім’я, по батькові)

уклали цей Договір про наступне.


^ 1. Предмет Договору


Замовник доручає, а Підрядник зобов’язується на власний ризик виконати відповідно до умов цього Договору роботу, Замовник зобов’язується прийняти цю роботу та оплатити її.


^ 2. Характер робіт, що виконуються Підрядником


__________________________________________________________________

(зазначається точне найменування роботи,

__________________________________________________________________

яку виконує Підрядник)


^ 3. Вимоги Замовника до предмета підряду


3.1. Предметом підряду (результатом виконання робіт за цим Договором) є: ______________________________________________________


______________________________________________________________


______________________________________________________________

3.2. Кількісні характеристики предмета підряду:

___________________


______________________________________________________________


3.3. Якість предмета підряду має відповідати таким вимогам:


______________________________________________________________


 1. Підрядник зобов’язаний неухильно виконувати всі вказівки Замовника з приводу виконання роботи.
 1. Підрядник зобов’язаний негайно інформувати Замовника про недоброякісність або непридатність одержаного від нього матеріалу та в тому разі, якщо дотримання ним вказівок Замовника загрожує якості або придатності результату роботи, а також про наявність інших обставин, що не залежать від підрядника, які загрожують якості або придатності результату роботи.


4. Інструмент, матеріали та умови виконання робіт


4.1. Роботи виконуються з матеріалів Замовника, за винятком тих матеріалів, які за умов цього Договору надав Підрядник.


4.2. Робота виконується з таких матеріалів Підрядника:


1. в кількості ціна

2. в кількості ціна

3. в кількості ціна


4.3.Якість матеріалів Підрядника повинна відповідати ______________


______________________________________________________________


4.4. Ризик випадкової втрати або псування матеріалів Підрядника з моменту передачі покладено на _______________________________________

(Замовника чи Підрядника)


4.5. Замовник на строк дії договору надає Підрядникові такий інструмент (обладнання) для виконання робіт:


1. в кількості ціна

2. в кількості ціна


4.6.Замовник протягом ___________________ з моменту підписання цього Договору передає Підрядникові необхідну проектну документацію: креслення, зразки та інші необхідні документи для виконання робіт.


 1. Замовник зобов’язується забезпечити Підрядникові необхідні умови для виконання робіт, які включають у себе _____________________________


__________________________________________________________________


 1. Матеріал, інструмент, обладнання та необхідні умови за пп. 4.5 - 4.7 мають бути надані Підрядникові для виконання робіт за актом протягом _____________________ з моменту підписання цього Договору.
 1. У разі недоброякісності наданого матеріалу Замовник зобов’язаний здійснити заміну матеріалу в строк ________________ з моменту повідомлення його Підрядником.
 1. Винагорода Підрядника
 1. Вартість та витрати на виконання робіт визначаються згідно з твердим кошторисом (додаток 1 до цього Договору).
 1. У разі необхідності перевищити кошторис Підрядчик зобов’язаний письмово повідомити про це Замовника протягом ________________ днів.

До повідомлення мають бути додані документи, що обґрунтовують підвищення кошторису.


5.3.Замовник зобов’язаний протягом ___________ днів після повідомлення дати Підряднику певну відповідь про підтвердження замовлення або про відмову від Договору.


 1. Значним вважається перевищення кошторису більш ніж на ____________ від загальної суми кошторису.
 1. Витрати Підрядника відшкодовуються ним із винагороди, що виплачується Замовником.


5.6. Вартість робіт за цим Договором указана без урахування ПДВ (з урахуванням ПДВ).


6. Доплати


6.1. За дострокове виконання робіт більш ніж на ____________ днів Замовник здійснює Підряднику доплату в розмірі____________ від вартості робіт.


^ 7. Порядок розрахунків


7.1. Термін оплати:

– протягом ____________ з моменту підписання цього Договору – аванс у розмірі _________ грн.;

– протягом ____________ з моменту підписання акта здачі-приймання робіт – остаточний розрахунок.


7.2. Порядок оплати: ___________________________________________

(поштовий, телеграфний)


7.3. Вид розрахунків: ___________________________________________

(готівковий, безготівковий, змішаний)


7.4. Форма розрахунків: ________________________________________

(платіжне доручення, чек,

__________________________________________________________________________

вимога-доручення, акредитив)


7.5. Замовник повинен повідомити Підрядника про здійснення платежу у строк ____________ з моменту ______________ шляхом ________________


__________________________________________________________________

(телеграма з повідомленням, факс та ін.)


7.6. Доплата за п. 6 цього Договору виплачується в тому самому порядку, що й основна сума платежу.


^ 8. Термін виконання робіт


8.1 .Підрядник зобов’язується розпочати виконання робіт протягом ______________ з моменту надання матеріалів, інструменту та необхідної документації.


8.2. Підрядник зобов’язується виконувати роботу протягом _______________ з правом дострокового виконання.


 1. Проміжні терміни: ________________________________ _______________
 1. Після закінчення виконання робіт Підрядник зобов’язаний письмово повідомити Замовника про готовність предмета підряду до здачі протягом ___________________________ .


^ 9. Контроль Замовника за перебігом виконання робіт


9.1. Підрядник зобов’язується в термін _____________ інформувати Замовника про перебіг виконання робіт.


9.2. Замовник має право безперешкодного доступу до робіт Підрядника для перевірки перебігу та якості робіт, що виконуються.


^ 10. Порядок здачі-приймання робіт предмета підряду


10.1. Здача-приймання виконання робіт здійснюється сторонами за актом протягом ______________________ з моменту повідомлення Замовника про готовність предмета підряду до приймання.


10.2 Пункт здачі-приймання: _______________________________


 1. Предмет підряду має бути зданий Замовнику у вигляді ______________________________________________________________
 1. Доставка предмета підряду здійснюється __________________

__________________________________________________________________

(Замовником чи Підрядником)

за рахунок ____________ у такому порядку ________________________


10.5. У термін __________________ після підписання акта здачі-приймання Підрядник зобов’язаний надати Замовникові залишки матеріалів, звіт про використання матеріалів, а також передати останньому всю документацію та креслення, надані за п. 4.6 цього Договору.


^ 11. Гарантійні терміни


Гарантійний термін за цим Договором становить ________________ з моменту передачі Замовникові предмета підряду.


12. Термін дії цього Договору


12.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та діє до моменту його остаточного виконання, але в будь-якому випадку до “__” _________________ р.


12.2. Цей Договір може бути пролонгований за згодою сторін.


^ 13. Відповідальність сторін


 1. За порушення умов цього Договору винна сторона відшкодовує спричинені цим збитки в порядку, передбаченому чинним законодавством.
 1. Підрядник за даним Договором несе наступну відповідальність: ______________________________________________

___________________________________________________________________


13.3. Замовник за даним Договором несе наступну відповідальність: ______________________________________________

_____________________________________________________________


 1. За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх обов’язків протягом дії цього Договору винна сторона сплачує штраф у розмірі _______________________________________________
 1. За порушення інших умов цього Договору винна сторона несе наступну відповідальність: __________________________________

_________________________________________________________________


^ 14. Забезпечення зобов’язань за даним Договором


_____________________________________________________________

(можуть передбачатися умови про заставу, страхування

______________________________________________________________

або поручництво з боку як Замовника, так і Підрядника)


^ 15. Порядок розв’язання спорів

 1. Усі суперечки між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, вирішуються в судовому порядку відповідно до законодавства України.
 1. Сторони визначають, що всі можливі претензії за цим Договором мають бути розглянуті сторонами протягом ______________ днів з моменту отримання претензії.


^ 16. Зміна умов даного Договору


 1. Умови даного Договору мають однакову обов’язкову силу для сторін та можуть бути змінені за взаємною згодою з обов’язковим складанням письмового документа.

 2. Жодна зі сторін не має права передавати свої права за цим Договором третій стороні без письмової згоди другої сторони.


^ 17. Умови узгодження зв’язку між сторонами


Повноважними представниками сторін за цим Договором є:

Підрядник: ________________________ телефон ________________

Замовник: _________________________ телефон ________________


18. Інші умови


 1. Даний Договір складено в двох примірниках по одному для кожної зі сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.
 1. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються цивільним законодавством.
 1. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
 1. Усі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу лише за взаємним їх посвідченням представниками сторін у кожному окремому випадку.
 1. Сторони зобов’язуються при виконанні цього Договору не зводити співробітництво лише до дотримання вимог, що містяться в даному Договорі, підтримувати ділові контракти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх зв’язків.


^ 19. Додатки до даного Договору


 1. До цього Договору додаються:

Додаток 1 “Примірний кошторис” на _________ арк.

 1. Додаток до цього Договору є його невід’ємною частиною.


^ Адреси, банківські реквізити і підписи сторін


Замовник:


Прізвище ____________________

Ім’я _________________________

По батькові ___________________

Ідентифікаційний код N _______

_____________________________

Паспортні дані: _______________

_____________________________

Адреса: ______________________

Банківські реквізити: __________

_____________________________

“___” _______________ 200 р.


Підпис ______________________


Підрядник:


Прізвище ____________________

Ім’я _________________________

По батькові ___________________

Ідентифікаційний код N _______

_____________________________

Паспортні дані: _______________

_____________________________

Адреса: ______________________

Банківські реквізити: __________

_____________________________

“___” _______________ 200 р.


Підпис ______________________5. Рекомендації щодо контролю за використанням коштів за рахунок гранта Президента України для обдарованої молоді та оцінювання результатів реалізації проекту.

Оцінювання проекту є визначенням ефективності використання коштів та виконання проекту в цілому з врахуванням його соціальної значущості.

Проведення оцінювання проекту здебільшого набуває процедури підготовки відповідної звітності володарями вищевказаних грантів і висновків структурних підрозділів у справах сім’ї, молоді та спорту Міністерства у справах молоді, сім’ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу у справах сім’ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо перспективності впровадження його результатів.

Звітність володарів грантів повинна відповідати вимогам, які висуваються до форм звітності, затверджених наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 30.12.05 № 3513, зареєстрованого Міністерством юстиції України 20.03.06 № 288/121624.

Висновки вищевказаних структурних підрозділів обов’язково повинні міститися в супровідному листі яким надсилаються творчі і фінансові звіти володарів грантів, і передбачають собою висловлювання (зауваження і пропозиції) щодо їх реалізації.

Зміст оцінювання проектів передбачає такі компоненти:

 1. збір інформації,

 2. аналіз інформації,

 3. висновки, зауваження і рекомендації до проекту,

 4. визначення соціальної і економічної ефективності проекту.

Оцінювання проектів передбачає проміжне (щоквартальне) і підсумкове оцінювання проекту.


^ Директор департаменту

молодіжної політики К.В. ЗахаренкоПодає:


Директор департаменту

молодіжної політикиК.В. Захаренко


Погоджено:
Перший заступник Міністра


В.П. Руденко

Заступник Міністра


І.М. Пекарєв

Директор департаменту економіки та фінансів

Р.А. Мироненко


Начальник юридичного управління

В.І. КононенкоРудницька Н.О.

279 70 80


Розсилання:

Департамент молодіжної політики – 2

Департамент економіки та фінансів – 1

Юридичне управління – 1

Структурні підрозділи у справах сім’ї, молоді та спорту АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій – 27

^ Всього: 31 примірник


 

[повернутись

^ Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
  1   2   3

Схожі:

Міністерство України у справах сім\Бардашевський юрій валерійович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство України у справах сім'ї, молоді І...
Міністерство України у справах сім\Початку XX століття (на матеріалі території сучасної україни)
Робота виконана у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та...
Міністерство України у справах сім\Москаленко наталія василівна
Роботу виконано І дніпропетровському державному інституті фізичної культури І спорту, Міністерство України у справах сім’ї, молоді...
Міністерство України у справах сім\Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Кафедра соціальної роботи І соціальної педагогіки Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту Херсонський обласний центр соціальних служб для сім'ї,
Головне управління праці та соціального захисту населення Херсонської облдержадміністрації
Міністерство України у справах сім\Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту Національний університет фізичного виховання І спорту України
Дане положення встановлює порядок надання житлової площі в гуртожитках нуфвсу, користування цими гуртожитками та їх утримання
Міністерство України у справах сім\Національний університет фізичного виховання та спорту україни маслова Олена Володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання та спорту України, Міністерство України у справах сім’ї, молоді...
Міністерство України у справах сім\Національний університет фізичного виховання І спорту україни чернявський максим вікторович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та...
Міністерство України у справах сім\Міністерство україни у справах сім’Ї, молоді та спорту херсонський обласний центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді обласної державної адміністрації міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут психології,
Херсонський обласний центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді обласної державної адміністрації
Міністерство України у справах сім\Молодших школярів у процесі фізичного виховання
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та...
Міністерство України у справах сім\Міністерство освіти І науки України Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту
Фізична рекреація – процес використання засобів, форм І методів фізичної культури, спрямований на задоволення потреб в активному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи