„Затверджено” icon

„Затверджено”
Скачати 89.88 Kb.
Назва„Затверджено”
Дата31.05.2012
Розмір89.88 Kb.
ТипДокументи

„Затверджено”


на методичній нараді

кафедри психології та соціології

„__” _____________ 2006 р.

Протокол №

Зав. кафедри, доц. Зорій Н.І.


Методичні вказівки

студентам 1 курсу медичного факультету №3 (спеціальність – медична психологія; кваліфікаційний рівень – спеціаліст) для самостійної підготовки до семінарського заняття з релігієзнавства


Християнство: особливості зародження і розвитку.

Католицизм, православ’я та протестантизм
Чернівці – 2006


І. Актуальність теми:


Християнство є однією з найбільших світових релігій, має близько 1,5 млрд. прихильників, що складає приблизно 20% населення земної кулі. Християни складають переважну більшість населення в найбільш розвинених країнах, що дозволяє їм справляти значний вплив на перебіг політичних і соціально-культурних подій. Протягом 2000 років існування християнство впливало на розвиток культури народів, певною мірою визначало історичну долю окремих народів. Християнство є також однією з найбільш розвинених в ідеологічному плані монотеїстичних релігій. Всі ці фактори визначають актуальність питань, пов’язаних з християнством. Щоб глибше зрозуміти традиції, культуру, духовність того чи іншого народу і навіть свого власного, необхідно вивчити і зрозуміти релігію цього народу, яка мала значний вплив на його формування.

Політизація та ідеологізація науки з питань філософії, соціології і релігієзнавства в ХХ ст. призвела до того, що історія християнства подавалась достатньо суб’єктивно на користь класової, або партійної позиції. Зокрема, формувалося нігілістичне ставлення до головної книги християн – Біблії. Тому в сучасних умовах, коли Біблія стала доступною і про неї заговорили на різних рівнях і в різних формах, вивчення та її аналіз слід поставити на наукову основу. Соціологічний аналіз серед віруючих і невіруючих показав, що Біблія – це книга, про яку всі чули, але майже ніхто не читав і не аналізував. Тому вивчення Біблії, історії її становлення набуває особливої актуальності.


ІІ. Тривалість заняття: 2 години.


ІІІ. Навчальна мета:


Студент повинен знати:

 • особливості християнства як світової релігії;

 • основні причини та умови виникнення християнства;

 • історія становлення первісної християнської церкви;

 • канонізація Біблії та значення Вселенських соборів у формуванні християнського віровчення та культу;

 • І-й розкол християнської церкви та його результати;

 • особливості віровчення, культу та організації католицизму і православ’я;

 • ІІ-й розкол в християнстві та виникнення протестантизму;

 • особливості віровчення, культу та організації протестантизму.


Вміти:

 • розрізняти специфічні риси основних течій християнства;

 • оцінювати вклад християнства в процес формування духовності людини;

 • обґрунтувати основні причини розколів в християнській церкві;

 • визначати роль соціально-економічних і політичних факторів в особливій організації та структурі католицизму, православ’я та протестантизму;

 • обґрунтувати специфічні риси віровчення та культу католицизму, православ’я і протестантизму.ІV. Контрольні питання:

 1. Історія становлення християнства. Особливості віровчення та культу.

 2. Перший розкол християнської церкви: соціально-економічні, політичні та ідейні передумови.

а). Католицизм: особливості віровчення, культу та організації.

б). Православ’я та його характеристика.

 1. Другий розкол християнства: причини та наслідки.

а). Ранній протестантизм.

б). Пізній протестантизм.

 1. Особливості християнства як світової релігії.^ V. Поради студентам.

Перше питання.

Які основні ідеї християнства стали найбільш популярними і привабливими? По-перше, християнство розглядало всіх людей рівними в первородному гріху. По суті, це було специфічним відображенням бажаної соціальної рівності. Ця ідея була співзвучна настроям народів Римської імперії І століття і тому її проповідь приносила успіх перш за все серед бідняків.

По-друге, християнство зробило переворот в області культу. Воно відмінило всяку обрядовість, а це зробило можливим вступ в християнство общини рівних соціальних категорій людей. Таке нововведення стало вирішальною умовою для успіху місіонерської діяльності.

По-третє, християнство було новою релігією, принципово відмінною від попередніх, і знаменувало собою формування нового стану в розвитку рабовласницького суспільства. Християнська пропаганда зверталась до всіх без різниці: „Всі ми одним духом хрестились в одне тіло, іудеї або елліни, раби або вільні” (І Кор. 12:13).

Процес формування християнства поділявся на три етапи:

1. Первісне християнство (середина І – середина ІІ ст.).

2. Раннє християнство (сер. ІІ – поч. IV ст.).

3. Церковне (пізнє) християнство (поч. IV – V ст.).

Паралельно становленню віровчення і ідеології християнства відбувалося формування християнського культу: сукупності особливих ритуалів, обрядів і дій. В наслідок цього процесу в християнстві склалася досить розгалужена система різноманітних свят, постів, жертвоприношень, поклонінь, молитов, богослужінь, таїнств, релігійних потреб тощо, обґрунтованих та регламентованих віровченням, церковними канонами.

^ Друге питання.

Перший розкол в християнстві був зумовлений наступними факторами.

Різниця у соціально-економічному і соціально-політичному становищі церкви на заході та сході Європи привела до появи відмінностей у віровченні та обрядовості. Вже в ІХ ст. відбувалася гостра богословницька полеміка між західним та східним духівництвом, яка закінчилася розривом відносин між Римським папою і Константинопольським патріархом. Однак невдовзі папа та патріарх пішли на примирення. Повторний і вже остаточний розрив відбувся у 1054 р., коли папа і патріарх взаємно відлучили один одного від церкви і оголосили анафему (прокляття). Після цього римська церква почала називатися католицькою (від гр. „вселенський, всеохоплюючий”), а константинопольська, олександрійська, антіохійська та єрусалимська, які підтримували її, – ортодоксальними.

Необхідно також мати на увазі, що різниця між Східною і Західною церквами була обумовлена ідейними традиціями, суть яких в тому, що:

 1. Західна церква спиралася на римський юридизм, Східна – на грецьку філософію. Тому обидві церкви по-різному ставилися і вирішували світоглядні проблеми.

 2. На Заході в першу чергу вставали проблеми гріха: чи володіє людина свободою волі і чи може вона сама визволитися від гріха? На Сході намагання і спасіння формулювалися в інших площинах: яка природа божества, чи вона така, що може забезпечити людині доступність Царства Божого?

 3. Різні ідейні і соціальні традиції обумовили і суперечки про філіокве, тобто про сходження Духа Святого. Візантія визнавала сходження Духа тільки від Бога-Отця, в той час як в Римі вважали, що Дух святий сходить і від Бога-Отця, і від Бога-Сина.

 4. Прагнучи до універсалізму, Західна церква вела богослужіння на латині, а Східна вимагала, щоб грецька мова була єдиною мовою богослужінь, але надавалась можливість вести богослужіння і на національних мовах.

 5. Західна церква схилялась до екзальтації, основний акцент робила на страждання Христа і муки грішників в пеклі, тоді як Східній церкві була властива філософська поміркованість, на перший план виступали ідеї втілення і воскресіння, а підземне царство населялось дискрутуючими мудрецями.

Значну роль відігравали відмінності в обрядах і мовах.

а). Особливості католицизму.

Католицизм (від гр. католікос – вселенський, всесвітній) має ряд особливостей у віровченні, культі та організації.

Особливості в догматиці:

 • догмат про філіокве;

 • догмат про непогрішимість папи (1439 р.);

 • догмат про чистилище;

 • догмат про непорочне зачаття Діви Марії (1854 р.);

 • теза про особливу роль духівництва: людина не може заслужити Божої милості самостійно, без духовенства, яке має значні переваги перед мирянами тощо.

Особливості в обрядах:

 • оформлення інтер’єру католицького храму, де домінують скульптури, живописні картини;

 • богослужіння проводиться (напр. меса) латинською мовою і супроводжуються грою на органі, віруючі під час богослужіння сидять;

 • хрестяться всією долонею з лівого плечі на праве;

 • вшанування святих і реліквій тощо.

Особливості структури церкви:

 • сувора церковна ієрархія, яка має чотири ступені:

1. дияконат;

2. пресвітеріат (священники);

3. єпископат;

4. примат (володіє лише папа).

 • парафії об’єднуються в дієцезії (архідієцезії, митрополії тощо) на чолі з єпископами;

 • сукупність дієцезій в межах однієї держави формує національну церкву на чолі з кардиналом;

 • національні церкви складають єдину католицьку церкву.

 • Римська курія – адміністративний апарат, який складається з конгрегацій, канцелярій, секретарів і трибуналів.

б). Особливості православ’я:

для православ’я характерно:

 1. Його ідеологи вважають, що формування християнського віровчення завершилось в епоху перших 7-ми Вселенських і помісних соборів, тому не можна змінювати ні кількість догматів, ні їх зміст, ні навіть формулювання кожного з них.

 2. Визнає, як і католицизм, всі сім таїнств: хрещення, миропомазання, євхаристія (причастя) покаяння, шлюб, священство і соборування.

Але саме в дотриманні таїнств склалися їх специфічні особливості як в православ’ї, так і в католицизмі, а саме:

 • при хрещенні:

 • православні здійснюють занурення у воду;

 • католики – окроплюють;

 • миропомазання:

 • православні здійснюють під час хрещення;

 • католика – по прошесті 7-8 років;

 • причастя:

 • православні причащають (квасним) хлібом і вином усіх віруючих;

 • католики – тільки одне лише духовенство і т.д.

 1. Центром культової діяльності в православ’ї є православний храм. Ця будова орієнтована зі сходу на захід і поділена на три частини: вівтар, власне сам храм та притвор.

 2. Ієрархія духовенства має свої градації:

 • архієреї (єпископи, архієпископи, митрополити і патріархи);

 • священники;

 • діакони.


Третє питання.

Необхідно проаналізувати передумови та основні причини другого розколу в християнстві, наслідком якого стало виникнення третьої течії – протестантизму.

В еволюції протестантської релігії виділіть ранній та пізній її періоди.

Ранній етап: лютеранство, кальвінізм, англіканство, цвінгліанство тощо.

Пізній етап: баптизм, адвентизм, п’ятидесятництво, свідки Єгови та ін.

Зверніть також увагу на особливості віровчення та культу протестантизму. В основу його були покладені основні принципи:

  1. Віра в прямий і особистий зв’язок віруючого з Ісусом Христом.

  2. Винятковий авторитет Слова Божого.

  3. Спасіння особистою вірою.

  4. Священство всіх віруючих.

  5. Відмова від ієрархічної церкви.


Четверте питання.

Необхідно вказати на основні риси християнства і проаналізувати їх:

1-а особливість: змінюється розуміння Бога – „Бог є Любов”

2-а особливість: „Бог олюдянівся, щоб людина обожнилася”

3-я особливість: християнство засноване на таємниці.

4-а особливість: християнство може існувати тільки у формі Церкви (Небесної та Земної).


^ V. Рекомендована література.

Основна:

 1. Академічне релігієзнавство. Підручник / За ред. Колодного А.М. – К., 2000.

 2. Безарова Г.І. Релігієзнавство / Навч.-метод. посібник для студентів-медиків. – Чернівці, 2001.

 3. Релігієзнавство: Підручник. / За ред. Бублика С.Я. – К., 1998.

 4. Релігієзнавство: Підручник. / За ред. Лубського В.І., Теремка В.І. – К., 2000.

 5. Поснов М.Э. История христианской церкви. – К., 1991.

 6. Ропеков В. (Протоиерей). Очерки по истории римско-католической церкви. Курс лекций. – М., 1994.


Додаткова:

 1. Апокрифи древних христиан. – М., 1989.

 2. Біблія, або книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту. – Українське Біблійне Товариство. – К., 1993.

 3. Вальков В. Первісне християнство. – Львів, 1997.

 4. Гергей Ене. История папства. – М., 1996.

 5. Головащенко Н. Історія християнства. – К., 1999.

 6. Донини А. У истоков християнства: от зарождения до Юстиниана. – М., 1989.

 7. Затворний В.Б. История римських пап: В 2 т. – М., 1995.

 8. Земнский Ф.Ф. Суперники християнства: статьи по истории античных религий. Скб., 1995.

 9. Каутский К. Происхождение христианства. – М., 1990.

 10. Кузик П.З. Ранее христианство: вымыслы и действительности. – К., 1987.

 11. Ренан Э.Ж. История веков христианства. Жизнь Иисуса. Апостолы. – М., 1991.

 12. Свенцицкая И.С. Раннее христианство. Страницы истории. – М., 1987.

 13. Тальберг Н. История христианской церкви. – М., 1994.

Схожі:

„Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
„Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
„Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
„Затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
„Затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
„Затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
„Затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
„Затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
„Затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
„Затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
„Затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи