Буковинський державіний медичний університет „Затверджено” icon

Буковинський державіний медичний університет „Затверджено”
Скачати 193.53 Kb.
НазваБуковинський державіний медичний університет „Затверджено”
Дата31.05.2012
Розмір193.53 Kb.
ТипДокументи

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВІНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

„Затверджено”

на методичній нараді

кафедри психології та соціології

“___”______________2006 р.

Протокол № ____

Зав. кафедри, доц. Зорій Н.І.


Методична вказівка

для організації самостійної позааудиторної роботи студентів І курсу медичного факультету №3 (спеціальність – медична психологія, освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст)

Релігійно-конфесійна ситуація на Україні
Навчальна дисципліна:

релігієзнавство;

Тривалість заняття: 6 годин.

Методичну розробку склала

ст. викладач Безарова Г.І.


Чернівці – 2006


І. Актуальність теми:


Вивчення релігійно-конфесійної ситуації в Україні заслуговує на спеціальне її вивчення в першу чергу через те, що Україна є поліконфесійною країною, де існують і практикують різноманітні як традиційні релігійні організації, так і нетрадиційні і функціонують так звані неокульти. Вивчаючи релігійну ситуацію в нашій країні, важливо враховувати, що українська культура, мораль, духовність формувалися в лоні християнської, зокрема православної церкви. Розуміння православної філософії дає можливість зрозуміти основи української ментальності. Важливим є намагання зрозуміти проблему роз’єднання православних церков в Україні. Вирішення цієї проблеми залежить від розуміння причин, які її породили. Тому через вивчення даної теми важливо формувати у студентів активну життєву позицію і вміння орієнтуватися в складних і суперечливих позиціях, критично оцінювати історичні факти розвитку церков в Україні. Все це має безпосереднє відношення до засвоєння студентами необхідних знань щодо вказаної теми.


ІІ. Навчальна мета:


Студент повинен знати:

 • релігійну карту сучасної України;

 • особливості практичної діяльності релігійних конфесій;

 • х відношення до права про свободу совісті;

 • взаємовідносини між релігійними конфесіями;

 • особливості становлення та розвитку православ’я в Україні;

 • причини та суть розколу в сучасному православ’ї в Україні.


Вміти:

 • оцінювати взаємовідносини держави і церкви;

 • визначати основні перспективні напрями розвитку релігійних конфесій в Україні;

 • намагатися активно сприяти врегулюванню конфліктів між віруючими, конфесіями, церквами;

 • бути толерантними у відношеннях до віруючих, вміти поважати погляди інших щодо їх відношень до віри.


ІІІ. Матеріали позааудиторної самостійної роботи


1. Міжпредметна інтеграція:^

Назва дисципліни


Знати

Вміти

1.

Історія України

Теми: “Українська держава – Київська Русь та Галицько-Волинське князівство”, “Суспільно-політичне та економічне життя на українських землях XIV-XVI ст.”

 • Визначати значення запровадження християнства на Русі

 • Обґрунтовувати наслідки Берестейської унії.

2.

Філософія

Тема: „Вітчизняна філософія”

Визначити філософсько-теологічний синкретизм поглядів в Українській філософії

3.

Основи права

Тема: „Права та обов’язки”

Розуміти сутність права на свободу совісті


2. Зміст теми.
^

Релігія і церква в Україні


(статистичні дані)


 1. Релігійність населення України:

а) віруючі – 63,4 %

б) невіруючі – 29,5 %

в) не можуть визначитися – 7,1 %


 1. Конфесії в % відношенні до загальної кількості громад:

 • Православні – 53 %

 • РКЦ – 3,8 %

 • УГКЦ – 15,9 %

 • Протестанти – 25 %

 • Мусульмани – 1,3 %

 • Іудеї – 0,5 %

 • Східні релігії – 0,5 %

 • Інші – 1 %

З наведеного вище фактичного матеріалу можна зробити висновок, що Україна багатоконфесійна держава, в якій діє приблизно 21,1 тис. релігійних громад, 80 конфесій, напрямків.

І. Найбільшою конфесією є православ'я (53 % загальної кількості об'єднань):

1.УПЦ Московського патріархату включає в себе 34 єпархії, 7996 громад, 105 монастирів, 14 духовних навчальних закладів, 27 періодичних видань.

2. УПЦ - Київський патріархат об'єднаний в 29 єпархій, 2187 громад, 17 монастирів, ІЗ духовних навчальних закладів, 8 періодичних видань.

3. УАПЦ поділяється на 1024 парафій, 83,4 % з яких находяться у Лвівській області; 1060 громад, 9 навчальних закладів, 5 періодичних видань.


II. Друге місце за кількістю віруючих в Україні посідає Греко-католицька церква (УГКЦ). Вона включає в себе 3212 громад, більшість з яких - у Львівській області (1471), Тернопільській (751), Івано-Франківській (664) та Закарпатській (299) областях. З моменту своєї легалізації (1989 р.) УГКЦ відновила свою структуру, створила 8 єпархій, 73 монастирі, 10 духовних навчальних закладів, 23 періодичних видань.


III. Римо-Католицька церква (РКЦ) в Україні об'єднує прихильників католицького віросповідання - поляків, українців, угорців, німців, росіян, словаків, чехів та представників інших націй, що живуть в нашій державі.

Католицькі громади в радянські часи не мали єдиної церковної структури, кожний костьол був автономним, не вистачало духовенства та богослужбової літератури.

Здобуття Україною незалежності істотно вплинуло і на становище римо-католицької церкви. Як і інші церкви, вона дістала широкі можливості для розширення канонічної, євангелієзаційної, християнської роботи.

За останні 10 років кількість римо-католицьких громад зросла і становить нині більше 750 громад, що діють у всіх областях України. Найбільше їх у Львівській, Хмельницькій, Закарпатській, Тернопільській, Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Крім цього, РКЦ має 33 монастирі, 309 недільних шкіл, 6 періодичних видань та понад 400 служителів культу, серед яких 200 - іноземці. Будується 71 нова культова споруда.

Між Україною і Ватиканом у 1992 р. встановлено дипломатичні відносини на рівні послів.

На території України утворено Львівську архідієцезію як духовний центр Української католицької цекви, яку очолює архієпископ - митрополит, що призначається папою Римським, підпорядкований і звітує лише Ватикану.

При архієпископі є єпископ-помічник, Синод з виборчих священиків та мирян. Для допомоги в управлінні архідієцезією архієпископ утворює архідієцезальну курію, яку очолює канцлер.

Крім того, утворено також Житомирську та Кам'янець-Подільську дієцезії. У підпорядкуванні нунція (посла) Ватикану в Україні автономно діє структура РКЦ у Закарпатті.

Відкрито Київський духовний коледж, Кам'янець-Подільську духовну семінарію та Київський римо-католицький університет.


IV. Протестантські організації об'єднують 5220 релігійних громад, в тому числі: євангельські християни баптисти - 1988; християни віри євангельської (п'ятидесятники) -1313; адвентисти сьомого дня - 676; свідки Єгови -514; реформаторські церкви - 100; лютеранські - 45.


V. Іслам в Україні представлений 281 громадою. Проте єдиної церковної структури ця конфесія на сьогодні не набула. Офіційно діють три зареєстровані самостійні центри: Київ, Донецьк та Крим. Мусульмани в Україні можуть користуватися 4 періодичними духовними виданнями, навчатися в двох навчальних мусульманських закладах.


VI. Іудаїзм. Два центри керують діяльністю 102 іудейських громад. Зокрема, об'єднання іудейських релігійних організацій (головний рабин Яків Блайх) та об'єднання релігійних громад іудейського віросповідання (президент Ноях Дубинський).

Крім перерахованих конфесій на території України діють і інші релігійні об'єднання як ортодоксальні, так і нетрадиційні, або релігії нових культів.


№ п/п
^

Назва церкви


01.01. 1992 р.

01.01. 1996 р.

1.

Українська православна церква

5469

6564

2.

Українська православна церква – Київський патріархат1332

3.

Українська автокефальна православна церква

1489

1209

4.

Російська православна старообрядницька церква (Білокриницька згода)

44

49

5.

Російська православна старообрядницька церква (Безпопівська згода)

14

13

6.

Російська православна церква

2

4

7.

Російська вільна православна церква (закордонна)

8

10

8.

Істинно-православна церква

1

14

9.

Апокаліптична православна церква

2

4

10.

Релігійні громади інокентіївців

1

2

11.

Релігійні громади церкви Преображеної Божої Матері (Богородична церква)

4

4

12.

Незалежна православна громада1

13.

Грецькі громади УПЦ2

14.

Грецька громада ІПЦ1

15.

Українська греко-католицька церква

2643

3079

16.

Римсько-католицька церква

452

694

17.

Союз євангельських християн-баптистів України

1127

1516

18.

Релігійні громади колишньої Ради церков євангельських християн-баптистів

44

43

19.

Незалежні релігійні громади євангельських християн-баптистів42

20.

Братство незалежних церков і місій ЄХБ України20

21.

Релігійні громади євангельських християн

14

73

22.

Релігійні громади духовних християн-молокан

4

5

23.

Релігійні громади назарян7

24.

Всеукраїнський союз християн віри євангельської (п’ятидесятників) України

565

852

25.

Союз вільних церков християн євангельської віри

19

40

26.

Церква повного Євангелія

3

80

27.

Релігійні громади харизматичного напрямку

24

68

28.

Церква адвентистів сьомого дня України

276

481

29.

Церква адвентистів сьомого дня реформаційного руху

18

45

30.

Релігійна організація Свідків Єжови України

366

538

31.

Ново апостольська церква33

32.

Закарпатська реформаторська церква

91

97

33.

Німецька євангелічно-лютеранська церква

5

23

34.

Шведська євангелічно-лютеранська церква1

35.

Українська євангелічно-лютеранська церква3

36.

Українська євангелічно-реформаторська церква2

37.

Пресвітерська церква11

38.

Методистська церква8

39.

Релігійна громада менонітів2

40.

Незалежні християнські громади протестантського напрямку270

41.

Собор незалежних євангельських церков України

42.

Собор незалежних християнських церков України (ІХТЮС)

43.

Духовне управління незалежних громад євангельських християн України

44.

Релігійні громади іудейського віровизнання

40

79

45.

Релігійні громади іудео-християн4

46.

Релігійні громади мусульман

31

176

47.

Релігійні громади Товариства свідомості Кріпни

17

28

48.

Релігійні громади буддистів

7

23

49.

Релігійна громада даосів

1

1

50.

Релігійна громада “Місія Чайтані”1

51.

Релігійна громада “Віра світла”1

52.

Релігійні громади РУН-віри

3

32

53.

Слов’янська релігійна громада1

54.

Вірменська апостольська церква

4

11

55.

Вірмено-католицька церква

1

1

56.

Корейська баптистська церква

1

1

57.

Релігійні громади караїмів

2

3

58.

Релігійна громада кримчаків1

59.

Релігійні громади віри Багаї

2

8

60.

Церква Ісуса Христа святих останніх днів (мормони)

2

23

61.

Церква об’єднання (уніфікації)2

62.

Релігійна громада Зоресвітнього християнства1

63.

Релігійні громади Всесвітньої чистої релігії2

64.

Релігійні громади “Наука розуму”2

65.

Святославна церква1
Всього

12962

17643

Найменша на Україні за територією (1,3 % від її площі) і чисельністю населення Чернівецька область посідає 8-ме місце за кількістю, і друге (після Закарпаття) за густотою релігійних організацій (2,1 громада на один населений пункт). За 10 останніх років релігійна мережа тут зросла на 270 громад, тобто на 52 %. Побудовано 147 культових споруд, будується ще 113.

В області функціонує 316 суботніх, недільних шкіл пунктів катехизації, 4 духовні навчальні заклади: філософсько-теологічний факультет Чернівецького національного університету, який за запевненням патріарха Філарета, з вересня 2000р. буде взятий під опіку Синода УПЦ-КП і вважатиметься філією Київської духовної академії; два заклади ЄХБ - Біблійний інститут і Біблійний заочний інститут " Служіння наставленням ", а також Біблійна семінарія ХВЄ (п'ятидесятники).

Якщо в Україні у 80-х роках функціонувало 8 монастирів, то сьогодні лише в Чернівецькій області діє 10 чоловічих і жіночих монастирів, де налічується 141 особа.

Православ'я на Буковині представлено двома гілками: Українська православна церква (Московська єпархія) і Українська православна церква-Київський патріархат. Домінують в області, як і в Україні в цілому, більш чисельні громади УГЩ (343), які складають 77% від загальної кількості православних парафій (485). Громад УПЦ-КП - 110 (23%).

Очолює Чернівецьку єпархію УТТЦ архієпископ Чернівецький і Буковинський Онуфрій (О.Березовський); єпарахію УПЦ-КП - митрополит Чернівецький і Буковинський Данило (М.Ковальчук). Однак всередені єпархії Данила в останні роки виник серйозний конфлікт, який особливо загострився в 1997 р. Група духовних і мирських осіб, благочинні Застнянського, Кіцманського районіва і м. Чернівці звернулись до патріарха Філарета з листом, в якому просили призначити на єпархію " достойного архієрея Буковини ". Данило, на їх думку, не має духовного підходу до розв'язання проблем єпархії.

Неодноразові спроби Синоду УПЦ-КП примирити конфліктуючі сторони не дали позитивних наслідків. У результаті стався розкол. Створено дві єпархії в цій церкві, якими керують два ієрархи. Митрополиту Данилу підлягає 51 діюча парафія (зареєстровано 87), його супротивнику єпископу Никону (В.Келембер) - 23. Загалом Із зареєстрованих 110 громад УПЦ-КП фактично діють лише 74. Процес розколу не завершений. Між керівниками відсутні будь-які контакти.

Тому центральною прблемою правосла'я як на Буковині, так і в Україні стало саме досягнення внутрішньоцерковної злагоди. Саме на цій проблемі зупинився патріарх Української православної церкви - Київський патріархат Філарет на зустрічі в Чернівецькому національному університеті з нагоди вручення дипломів випускникам філософсько-теологічного факультету. В своїй промові патріарх закцентував увагу саме на об'єднанні православних церков в Україні і має вагому надію, що таке об'єднання при активній підтримці президента України Л.Д.Кучми і вселенського Константинопольського патріарха відбудеться ще в 2000-му році на честь ювілею християнства. Цьому сприятимуть деполітизація церковного життя і нейтралізація зовнішньополітичних впливів, побудова правової держави, воля самих віруючих. 1. Рекомендована література

Основна:

 1. Академічне релігієзнавство. Підручник / За ред. Колодного А.М. – К., 2000

 2. Безброва Г.І. Релігієзнавство / Навч.-метод. Посібник для студентів-медиків. – Чернівці, 2001.

 3. Калінін Ю.А. та н. “Релігієзнавство”: Підручник. – К., 1998.

 4. Лубський В.І. “Релігієзнавство”: Підручник. – К., 1997.

 5. Моця О.П., Ричко В.М. “Київська Русь: від язичництва до християнства” – Навч. посібник. – К., 1997.

 6. Релігієзнавство: Підручник. / За ред. Бублика С.Я. – К., 2001.

 7. Релігієзнавство: Підручник. / За ред. Рибачка М.Ф. – К., 1997.

 8. Релігієзнавчий словник. – К., 1996.


Додаткова:

 1. Бондаренко В., Єленський В., Журавський В. Релігійне життя в Україні: стан, проблеми, шляхи оптимізації. – К., 1996.

 2. Балагушкин М.Н. Православне в наши дни. – М., 1990.

 3. Власов В.Г. Двухтысячелетие христианства и его распространение на Руси. – М., 1992.

 4. Воронин О. Автокефалія Української православної церкви. – Кенсінгтон, США, 1990.

 5. Горский В.С. Святі Київської Русі. – К., 1994.

 6. Грушевський М.С. Духовна Україна: збірка творів. – К., 1994.

 7. Грушевський М.С. З історії релігійної думки на Україні. – К., 1992.

 8. Історичний конспект укладення Берестейської унії і перше поунійне покоління. – Львів, 1995.

 9. Історія релігії в Україні (За ред. А. Колодного і П. Яроцького). – К., 1999.

 10. Історія релігії в Україні. Том Х: Релігія і церква в демократичній Україні. – К., 2000.

 11. Коротка історія Православної церкви. – К., 1996.

 12. Огієнко І. Українська церква. – К., 1993.
 1. Орієнтовна карта для позааудиторної самостійної роботи. Практикум.


а) ситуаційні задачі.


Задача 1.

Ви сповідуєте православну віру, дотримуєтесь основних принципів православного віровчення і культу, але вас хвилює та кризова ситуація, яка склалася сьогодні в українському православ’ї. Ви поставлені перед проблемою: яка з трьох гілок українського православ’я найбільш наближається до істинної, з вашої точки зору, церкви, який вибір ви зробите? Запропонуйте власне бачення цієї проблеми і шлях її вирішення.


Задача 2.

В Україні сьогодні значна кількість віруючих відносить себе до новітніх релігійних культів. Спробуйте висловити своє відношення до неокультів, виходячи з власного аналізу висловлювання представника і прихильника нетрадиційної релігії У.Х. Шеттока: “Для багатьох людей простий факт незадоволення християнством полягає в тому, що воно просто не виросло разом із зростаючою потребою людей. В ньому дуже багато того, що зроблено людьми, і дуже мало того, що зроблено Христом. Розум дорослого християнина повинен володіти здатністю бачити дальше, ніж поняття про Бога як про Отця або про безкінечно мудрого суддю, а про Христа – як про його сина. Ці дитячі алегорії більше не задовольняють нікого, крім дуже небагатьох”.


Задача 3.

Якщо Національною церквою є Церква, яка функціонує в певний історичний період і, опираючись на свою традицію та набувши етноконфесійної специфіки, сприяє поступові етнокультури, самосвідомості й державницького менталітету визначеної нації, користується національною мовою як богослужбовою та має значний рівень поширення серед населення певної країни чи території, то які релігійні об’єднання України ви можете назвати національними церквами? Перерахуйте їх та обґрунтуйте свою відповідь.


Задача 4.

Ви можете часто чути про політизацію релігії й орелігійнення політики. Як Ви це розумієте?


V. Матеріали для позааудиторної роботи. Тематична НДРС.

^

Теми рефератів і повідомлень


 1. Українська держава і здійснення свободи совісті.

 2. Причини та умови кризи в українському православ’ї.

 3. Тенденції та проблеми релігійного життя сучасної України.

 4. Національна Церква: природа і функціональність.

 5. Релігія і політичне життя України.

 6. Національна безпека і діяльність церков України.

 7. Законодавча база свободи совісті в Україні.Контрольні питання

 1. Які гарантії свободи совісті дає Конституція України?

 2. Опишіть сучасну етноконфесійну ситуацію в країні.

 3. Який характер мають міжконфесійні та внутрішьоконфесійні відносини в демократичній Україні?

 4. Чим відрізняється релгієзнавча освіта від релігійної?

Схожі:

Буковинський державіний медичний університет „Затверджено” iconБуковинський державіний медичний університет „Затверджено”
В цій соціально-психологічній ситуації релігія виступає як чи7нник. Здатний забезпечувати “людський” вимір науково-технічного І соціального...
Буковинський державіний медичний університет „Затверджено” iconБуковинський державний медичний університет «Затверджено»
...
Буковинський державіний медичний університет „Затверджено” iconБуковинський державний медичний університет «Затверджено»
...
Буковинський державіний медичний університет „Затверджено” iconБуковинський державний медичний університет «Затверджено»
...
Буковинський державіний медичний університет „Затверджено” iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Перспективи екологічної конверсії промислового та сільськогосподарського виробництв»
Буковинський державіний медичний університет „Затверджено” iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Безпека життєдіяльності в умовах повсякденного життя, у побуті та на виробництві»
Буковинський державіний медичний університет „Затверджено” iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Вплив навколишнього середовища на здоров населення. Наслідки аварій на аес.»
Буковинський державіний медичний університет „Затверджено” iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Техніка безпеки при виробництві синтетичних хіміко-фармацевтичних препаратів»
Буковинський державіний медичний університет „Затверджено” iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Вплив наслідків аварії на Чорнобильській аес на стан здоров’я населення в Україні»
Буковинський державіний медичний університет „Затверджено” iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Медико-соціальні проблеми, значення та засоби профілактики шкідливих звичок І наркоманій»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи