Прийнято рішенням вченої ради Доннту протокол №6 \"10\" вересня 2010 р icon

Прийнято рішенням вченої ради Доннту протокол №6 "10" вересня 2010 р
Скачати 85.05 Kb.
НазваПрийнято рішенням вченої ради Доннту протокол №6 "10" вересня 2010 р
Дата31.05.2012
Розмір85.05 Kb.
ТипРішення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"


РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДонНТУПРИЙНЯТО

Рішенням вченої ради ДонНТУ

Протокол № 6

"10" вересня 2010 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ДонНТУ

____________________ О.А. Мінаєв

"___" _________ 2010 р.ПОЛОЖЕННЯ

про рейтингову оцінку Інтернет-сайтів навчальних підрозділів

^ ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"


Донецьк, 2010

Укладачі: проректор з наукової роботи, проф. Башков Є.О.

вчений секретар Ради ДонНТУ, доц. Аввакумов С.І.

доц. каф. МОЗЧМ Сотніков О.Л.

^ Мета оцінки Інтернет-сайтів навчальних підрозділів


Мета рейтингової оцінки полягає у визначенні порівняльної інформативності Інтернет-сайтів навчальних підрозділів ДонНТУ, активізації роботи по їх розвитку та вдосконаленню, підвищення відповідальності, узагальнення і розповсюдження передового досвіду.


^ Загальні положення


1. Рейтинг Інтернет-сайтів проводиться один раз за рік серед навчальних підрозділів ДонНТУ.

2. Рейтинг Інтернет-сайтів проводиться роздільно за двома групами: у групі кафедр і у групі факультетів.

3. Рейтингова оцінка Інтернет-сайтів визначається за формальними та експертними критеріями.

4. Розрахунок рейтингу виконується рейтинговою комісією ДонНТУ, що призначається ректором університету. У термін до 15 лютого рейтингова комісія проводить розрахунок рейтингу і надає попередні результати кафедрам. До 1 березня розглядаються можливі апеляції з приводу неврахованих показників. У термін до 15 березня рейтингова комісія передає остаточні результати розрахунку рейтингу до ректорату для затвердження та подальшої публікації на Інтернет-сайтах університету.

5. Рейтингові дані Інтернет-сайтів кафедр (Додаток 1) надаються в електронному виді до рейтингової комісії деканатами факультетів у строк до 20 січня.

6. Перевірку і коректування рейтингових даних виконує рейтингова комісія.

7. Матеріали рейтингової оцінки (положення, результати) можуть бути завантажені на Інтернет-сайті Ради молодих вчених ДонНТУ: http://rmv.donntu.edu.ua/

8. За результатами рейтингової оцінки Інтернет-сайтів навчальні підрозділи ДонНТУ - переможці (кафедра та факультет) нагороджуються дипломом та цінним подарунком.

9. Пропозиції щодо корегування і вдосконалення положення про рейтингову оцінку Інтернет-сайтів на поточний рік розглядаються рейтинговою комісією у термін до 1 червня.


^ Порядок розрахунку рейтингу


1. Рейтинг Інтернет-сайтів кафедр ДонНТУ:

РК=РІС+ОІС,

де РІС - сума балів за переліком формальних критеріїв (Додаток 2). В Додатку 2 наведено максимально можлива кількість балів по кожному окремому формальному критерію. Максимально можлива сума балів – 90; ОІС - кількість балів визначена рейтинговою комісією методом експертних оцінок (Додаток 3) для Інтернет-сайтів із сумою балів РІС?80. Максимальна можлива кількість балів – 10. Таким чином максимально можливий рейтинг Інтернет-сайту дорівнює РК=100 балів.

Кількість балів по кожному формальному критерію може коректуватися рейтинговою комісією за допомогою вагового коефіцієнту від 0 до 1 за результатами перевірки достовірності наданих рейтингових даних Інтернет-сайту кожної кафедри, тобто за допомогою вагових коефіцієнтів комісією буде оцінюватися "повнота наповнення" сайту по кожній позиції переліку формальних критеріїв (Додаток 2).

2. Рейтинг інформативності Інтернет-сайтів факультету визначається через рейтинг Інтернет-сайтів кафедр факультету:

РФ=?РК/(100*N),

де N – кількість кафедр на факультеті.

3. Оформлюються результати рейтингової оцінки Інтернет-сайтів (Додаток 4).


Додаток 1

Рейтингові дані Інтернет-сайту кафедри

_____________________________________________________


Код

Критерій

Кількість балів

1.1

Окреме доменне ім'я сайту
1.2

Система керування змістом сайту
1.3

Багатомовна версія сайту
1.4

Сторінка новин
1.5

Інформаційні матеріали для абітурієнтів
1.6

Інформаційно-методичні матеріали для студентів
1.7

Інформаційно-методичні матеріали для аспірантів
1.8

Інформаційні матеріали для випускників
1.9

Персональні сторінки викладачів
1.10

Розклад занять і консультацій
1.11

Контактна інформація викладачів і завідувача кафедрою
1.12

Інформація про кафедру
1.13

Інформація про наукову діяльність
1.14

Інформація про лабораторну базу^ Сума балів

Зав. кафедри _______________________ ____________________


Додаток 2


Формальні критерії


Код

Критерій

Кількість балів

1.1

Окреме доменне ім'я сайту

1

1.2

Система керування змістом сайту

2

1.3

Багатомовна версія сайту

6

1.4

Сторінка новин

4

1.5

Інформаційні матеріали для абітурієнтів

9

1.6

Інформаційно-методичні матеріали для студентів

12

1.7

Інформаційно-методичні матеріали для аспірантів

11

1.8

Інформаційні матеріали для випускників

7

1.9

Персональні сторінки викладачів

8

1.10

Розклад занять і консультацій

9

1.11

Контактна інформація викладачів і завідувача кафедрою

3

1.12

Інформація про кафедру

5

1.13

Інформація про наукову діяльність

10

1.14

Інформація про лабораторну базу

3Додаток 3


Експертні критерії


Код

Критерій

Кількість балів

2.1

Актуальність інформації

0…10

2.2

Оформлення

2.3

Структура та зручність навігації

2.4

Граматика та стиль текстів

2.5

Якість програмування

2.6

Інтерактивність

Додаток 4


Форма рейтингу

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з наукової роботи

____________________ Башков Є.О.

"___" _________ 20__ р.


^ Рейтинг Інтернет-сайтів навчальних підрозділів

ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"Кафедра

Кількість балів за критеріями

Сума балів,

РК

формальними,

PIC

експертними,

ОІС
Факультет

Сума балів,

РФ
Голова рейтингової комісії _______________________ ____________________

Схожі:

Прийнято рішенням вченої ради Доннту протокол №6 \"10\" вересня 2010 р iconДодаток 1
Затверджено Рішенням Вченої Ради Донецького національного медичного університету ім. М. Горького (протокол №6 від 30. 08. 2010)
Прийнято рішенням вченої ради Доннту протокол №6 \"10\" вересня 2010 р iconПлан роботи Вченої ради університету на 2010-2011 навчальний рік
Розглянутий та затверджений на засіданні Вченої ради 09. 09. 2010 р протокол №2
Прийнято рішенням вченої ради Доннту протокол №6 \"10\" вересня 2010 р iconПлан роботи Вченої ради університету на 2010-2011 навчальний рік
Розглянутий та затверджений на засіданні Вченої ради 09. 09. 2010 р протокол №2
Прийнято рішенням вченої ради Доннту протокол №6 \"10\" вересня 2010 р iconМетодичні вказівки для лікарів -інтернів терапевтів за темою: кардіоміопатії. Оновлено та прийнято до використання рішенням методичної наради кафедри протокол№1
Оновлено та прийнято до використання рішенням методичної наради кафедри протокол№1 від 27 серпня 2013року – дата проведення першої...
Прийнято рішенням вченої ради Доннту протокол №6 \"10\" вересня 2010 р iconМетодичні вказівки для лікарів -інтернів терапевтів за темою: хвороби міокарда. Міокардити. Оновлено та прийнято до використання рішенням методичної наради кафедри протокол№1
Оновлено та прийнято до використання рішенням методичної наради кафедри (протокол№1 від 27 серпня 2013 року – дата проведення першої...
Прийнято рішенням вченої ради Доннту протокол №6 \"10\" вересня 2010 р iconМетодичні вказівки для лікарів -інтернів терапевтів за темою: порушення провідності (екг). Основано та прийнято до використання рішенням методичної наради кафедри (протокол№1
Основано та прийнято до використання рішенням методичної наради кафедри (протокол№1 від 27 серпня 2013 року – дата проведення першої...
Прийнято рішенням вченої ради Доннту протокол №6 \"10\" вересня 2010 р iconМетодичні вказівки для лікарів -інтернів терапевтів за темою: порушення ритму серця (екг). Основано та прийнято до використання рішенням методичної наради кафедри (протокол№1
Основано та прийнято до використання рішенням методичної наради кафедри (протокол№1 від 27 серпня 2013 року – дата проведення першої...
Прийнято рішенням вченої ради Доннту протокол №6 \"10\" вересня 2010 р iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів терапевтів за темою: "рак легень." Оновлено та прийнято до використання рішенням методичної наради кафедри протокол №1
Оновлено та прийнято до використання рішенням методичної наради кафедри (протокол №1 від 27 серпня 2013 року – дата проведення методичної...
Прийнято рішенням вченої ради Доннту протокол №6 \"10\" вересня 2010 р iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів терапевтів за темою: пухлини кишківника. Оновлено та прийнято до використання рішенням методичної наради кафедри протокол №1
«Оновлено та прийнято до використання рішенням методичної наради кафедри (протокол №1 від 27 серпня 2013 року – дата проведення методичної...
Прийнято рішенням вченої ради Доннту протокол №6 \"10\" вересня 2010 р iconМетодичні вказівки до самостійної роботи лікарів-інтернів з теми: «захворювання перикарду» «Оновлено та прийнято до використання рішенням методичної наради кафедри протокол №1
«Оновлено та прийнято до використання рішенням методичної наради кафедри (протокол №1 від 27 серпня 2013 року – дата проведення методичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи