Штат бібліотеки icon

Штат бібліотеки
Скачати 167.38 Kb.
НазваШтат бібліотеки
Дата31.05.2012
Розмір167.38 Kb.
ТипДокументиШТАТ БІБЛІОТЕКИ


1. Бедер Антоніна Василівна–провідний бібліотекар, освіта повна вища спеціальна, стаж бібліотечної роботи-27 р.,6 м.


2. Аршиникова Людмила Віталіївна–бібліотекар 1 категорії, освіта повна вища спеціальна, стаж бібліотечної роботи–32 р.


3. Держевицька Ганна Олександрівна–бібліотекар 1 категоріїї, освіта повна вища спеціальна, стаж бібліотечної роботи–19 р., 5 м.


4. Прищепчук Катерина Михайлівна–бібліотекар 1 категорії, освіта базова вища спеціальна, стаж бібліотечної роботи–31 р.


5. Рябчук Ольга Володимирівна–бібліотекар 1 категоріїї, освіта повна вища спеціальна, стаж бібліотечної роботи–28 р.


^ СТРУКТУРА БІБЛІОТЕКИ


1.Відділ обслуговування і книгосховища з групами:


  • абонементу,

  • читального залу.
  1. Відділ комплектування і наукової обробки літератури.
  1. ^ ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І НАПРЯМИ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ У 2009 РОЦІПротягом року бібліотека КІІ ДонНТУ будувала свою діяльність у напрямку зміцнення своїх позицій у вищій школі, забезпечення вільного і необмеженого доступу до інформації та її збереження. Як важливий структурний підрозділ інституту, бібліотека сприяла удосконаленню навчального процесу, науково-дослідної роботи, підготовці висококваліфікованих спеціалістів, підвищенню культурного рівня студентів, вихованню кожної молодої людини як всебічно розвиненої особистості.

Основний функціональний обов'язок бібліотеки полягав в інформаційному забезпеченні навчально-виховного процесу студентів та професорсько-викладацького складу.

Важливе місце в забезпеченні якості обслуговування користувачів займало застосування інноваційних форм і методів роботи. Здійснювалися інновації, пов'язані з автоматизацією бібліотечних процесів.

У своїй діяльності бібліотека спиралася на законодавчі та нормативні документи в галузі вищої освіти та бібліотечної справи, керувалася Положенням КІІ ДонНТУ і правилами його внутрішнього розпорядку, Положенням про бібліотеку КІІ ДонНТУ, рекомендаціями зонального методичного центру.


^ 2. ОБСЛУГОВУВАННЯ ЧИТАЧІВ


Відділ обслуговування у своїй діяльності концентрував увагу на забезпеченні навчального процесу і наданні допомоги студентам в оволодінні навчальною програмою, працював у режимі інформаційного, культурного та пропагандистського центру.

З цією метою проводилась робота:

  • з покращення якості обслуговування користувачів і задоволення їх запитів;

  • своєчасного забезпечення літературою у відвідуваності з навчальними планами;

  • якісного формування книжкового фонду, його вивчення, вилучення зношеної, морально-застарілої літератури;

  • ліквідації читацької заборгованості;

  • популяризації наявних видань.

Обслуговування користувачів здійснюється абонементом та читальною залою на 80 посадкових місць. Задоволення потреб досягалось за рахунок оперативного виконання запиту читачів, контролю за терміном користування отриманою літературою, боротьби із заборгованістю користувачів.

У 2009 році кількість користувачів за єдиним реєстраційним обліком становить 1908, у т.ч. студентів—1800.№пп

Категорії читачів

контингент

кіл.читачів

охопл., %

1.

Викладачі

69

69

100%

2.

Студенти

1875

1800

96%

3.

Робітники та службовці

118

38

32%

4.

Сторонні вузу читачі
1Разом:
1908


Всіма структурними підрозділами обслуговано 3864 (при плані 3766), було видано 151359 примірників літератури


^ ОСНОВНІ КОНТРОЛЬНІ ПОКАЗНИКИ

ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ЧИТАЧІВ

п/п

Назва процесів

Виконання плану

2008 року

План на

2009 рік

Виконання

плану 2009 року

Виконання

плану 2009року,%

1.

Загальний фонд, усього примірників

105877

108177

108707

101

2.

Користувачі, усього за єдиним обліком

1922

1816

1908

105
у т.ч. студентів

1812

1708

1800

105

3.

Фактично обслуговано, усього користувачів

3874

3766

3864

103
у т.ч. абонемент

2184

2084

2177

104
-читальна зала

1690

1682

1687

100

4.

Кількість відвідувань, усього

73712

67742

65967

97
у т.ч. абонемент

41323

35903

38190

106
-читальна зала

32389

31839

27777

87

5.

Видано документів, усього примірників

155855

149229

151359

101
у т.ч. абонемент

56612

48615

53440

110
-читальна зала

99243

100614

97919

97

6.

Видача довідок

8503

8320

8589

103

7.

Надано консультацій

1732
2135
8.

Звернулось до каталогів, усього користувачів

4210
4086
9.

Кількість користувачів-боржників

59
26


^ ПОКАЗНИКИ ІНТЕНСИВНОСТІ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ№пп

Н а з в а

2007

2008

2009

1.

Обертаність

1,31

1,5

1,4

2.

Книгозабезпеченість

61,36

55,1

57,0
у т.ч. підручниками

45,17

40,0

41,43

3.

Відвідуваність

35,29

38,4

34,6

4.

Читаність

80,44

81,1

79,3

5.

Навантаження на 1 бібл.прац.

- по об’єму фонду

22113

21173

21741
- по числу читачів

755

775

773
- по числу книговидач

28990

31171

30272
- по відвідуваності

12718

14742

13194Значну увагу відділ приділяв роботі зі студентами-першокурсниками. Зокрема, працівниками бібліотеки були підготовлені комплекти підручників для видачі студентам стаціонарної форми навчання. Був проведений цикл бесід про правила користування бібліотекою, збереження фонду.

Щорічно на початку календарного року проводиться перереєстрація всіх категорій користувачів, яка дає змогу читачам подовжити термін користування літературою та виявити заборгованість.

На абонементі та в читальній залі ведуться реєстраційні картотеки користувачів бібліотеки. На абонементі ведеться зведена реєстраційна картотека, яка інформує про загальну кількість читачів по бібліотеці.

Упродовж року проводилась робота з ліквідації читацької заборгованості, складалися списки студентів-боржників і передавались у деканати та старостам груп. Видача підручників на наступний курс здійснювалась за умови повного розрахунку з бібліотекою. Завдяки регуляторному контролю за кількістю виданої літератури та проведенню індивідуальних бесід зі студентами про терміни користування літературою, число боржників складає 26.

Уникаючи втрати фонду, працівники бібліотеки ремонтували та відновлювали зіпсовані книги та журнали. За пошкодження літератури читача позбавляли права користування бібліотекою на відповідний термін згідно з “Правилами користування бібліотекою”.

Бібліотека підтримує тісний зв'язок з навчальним відділом, з кафедрами та викладачами.


^ 3. КУЛЬТУРНО-МАСОВА РОБОТА


Масова робота відділу обслуговування є органічною частиною всього комплексу культурно-виховної та інформаційної діяльності бібліотеки. Для належного виконання поставлених завдань необхідно здійснити відбір видань, їх творче осмислення, дати їм оцінку і визначити форму подачі, яка забезпечить найефективніше засвоєння інформації читачами.

Основними формами масової роботи були книжкові виставки, тематичні полиці, бесіди, бібліографічні огляди, які проводились в читальній залі та на абонементі.

У звітному році було оформлено 21 тематична виставка, 5 виставок репродукцій картин, 4 виставки-перегляди навчальної літератури, проведено 12 бесід та бібліографічних оглядів.

Організовані бібліотекою книжкові виставки були покликані допомогти студентам у навчанні та організації дозвілля, розширенні кругозору. Це, зокрема, такі: “Вищу освіту і науку —на потребу суспільства”, “Культура — місток, що єднає народи”, “Вугільна промисловість України: проблеми реформування”, “Пріоритет-чисте довкілля”, “Соціально-економічний розвиток України: основні засади формування стратегії”, “Навчально-виховна діяльність вузу-основа профілактики негативних проявів серед студентської молоді”, “Конституційна реформа—об'єктивна необхідність”, “Народовладдя—основа демократичної, правової, соціальної держави” та інші.

Краще пізнати рідний край читачам допомогли виставки “Наш край—частина Батьківщини”, “В океані рідного народу відкривай духовні острови”.

Крім зазначених, протягом року бібліотекою були організовані виставки, проведені бесіди та бібліографічні огляди, присвячені знаменним і пам'ятним датам: “Акт соборності— фундамент державності”, “Державній мові—державні умови” (до дня української мови), “Син волі”, “І оживе добра слава”, “Тарасові шляхи” (до 195-річчя Т.Г.Шевченка), “Ім'я моє після смерті буде щасливішим за мене” (до 200-річчя М.В.Гоголя), “Великий трудівник і геній в науці” (до 175-річчя Д.І.Менделєєва), “Музика з різдвяно-новорічних струн”, “Коріння козацьке, ім'я світове” (до 230-річчя О.Д.Засядька), “Слов'янська писемність—для всіх і для кожного” (до дня слов'янської писемності і мови).

Такі заходи мають історико-пізнавальний та виховний характер. Вони допомагають у розкритті навчальних тем з історії, народознавства, політології.

Виставкова робота бібліотеки спонукала користувачів до поглиблення знань, до якнай повнішого знайомства з книжковим фондом. Цьому сприяли такі виставки-перегляди навчальної літератури: «Рудниковий транспорт», «Теорія механізмів і машин», «Для вас, дипломники», «Для вас, першокурсники».

Цикл виставок репродукцій картин відомих майстрів пензля допомагав формувати у студентів художньо-естетичні смаки, розвивати їх, забезпечував художньо-естетичну освіченість. Такі виставки як «Зачарований красою людською» (фламандський живописець, майстер портрета Антоніс ван Дейк), «Серцем відданий народу» (український живописець Ф.Г.Кричевський), «Самобутній талант великого російського живописця І.Ю.Рєпіна», «Неповторна краса рідної землі» (виставка репродукцій художників України), «Світлоносні акварелі Костянтина Сомова» продемонстрували шедеври образотворчого мистецтва. Творчість цих художників вчить розпізнавати прекрасне, співпереживати з героями, зображеними на полотнах, захоплюватись їх красою.

В березні в інституті проводилась регіональна науково-практична конференція «Філософсько-педагогічні аспекти формування свідомості технічної інтелігенції». Бібліотекою було представлено виставку «Вища освіта України-європейський вимір: стан, проблеми, перспективи» та виставку навчально-методичних посібників, виготовлених викладачами кафедри Соціально-гуманітарної підготовки.

Знаменною подією у 2009 році було відзначення ювілею нашого інституту—50-річчя з дня заснування Красноармійського індустріального інституту ДонНТУ. З цієї нагоди профспілковим комітетом та адміністрацією інституту було проведено цикл масових заходів, на яких бібліотекою були представлені яскраво оформлені книжкові виставки: “Красноармійський індустріальний інститут: історія та сучасність”, “Твої досягнення, інститут”, “Регіональна преса до 50-річчя КІІ ДонНТУ”.


^ 4. ДОВІДКОВО–БІБЛІОГРАФІЧНА ТА ІНФОРМАЦІЙНА РОБОТА


Система інформаційно-бібліографічного забезпечення у 2009 році сприяла розкриттю бібліотечного фонду, максимальному забезпеченню потреб студентів і професорсько-викладацького складу. Ключовим принципом цієї ділянки роботи був і залишається принцип загальнодоступності інформації.

Всього по бібліотеці було виконано 8589 бібліографічних довідок, з них тематичних-5003. Протягом року бібліотечні працівники надавали кваліфіковану допомогу студентам в процесі підготовки до написання рефератів, курсових, контрольних та дипломних робіт, у викладацькій діяльності.

Для пошуку законодавчих та нормативних актів України та в процесі підготовки до занять користувачі постійно використовували картотеку законодавчих матеріалів та систематичну картотеку газетно-журнальних статей, в які було улито 610 карток. Для поповнення цих картотек систематично розписувались 46 назв газет і журналів. Постійно велась реєстраційна картотека періодичних видань.

Бібліотечними працівниками біля каталогів та картотек користувачам було надано 2135 консультацій, які допомагають їм користуватися довідковим апаратом бібліотеки, сприяють розвитку самостійного пошуку необхідної літератури. До каталогів та картотек звернулось 4086 читачів.

За рік було складено 2 інформаційних бюлетеня нової літератури, для яких було використано 475 джерел інформації, та анотований бібліографічний покажчик “Громадянське виховання як основа попереджувальної роботи щодо профілактики поширення ксенофобських і расистських проявів серед студентської молоді”, в якому було використано 58 джерел.

У читальній залі студентами інтенсивно використовувались періодичні видання для підготовки до рефератів, курсових та дипломних робіт.


^ 5. КОМПЛЕКТУВАННЯ. ОБЛІК. РОБОТА З ФОНДОМ


Бібліотечний фонд як один з найбільш стабільних елементів інформаційної системи суспільства формується десятками років. За 50 років діяльності в нашій бібліотеці сформовано універсальний фонд, в основному, на традиційних носіях інформації. Його склад, структура відповідають профілю бібліотеки та комплексу інформаційних потреб наших читачів. Головними критеріями відбору літератури є інформаційна значимість, якість документа та відповідність запитам користувачів.

Серед джерел фінансування на поповнення фондів бібліотека використовує бюджетні асигнування та допомогу спонсорів (подарунки наших читачів).

За 2009 рік надійшло 3006 примірників, з них 962 прим. книг на суму 26074,02 грн., 622 прим. журналів та 1422 прим. методичних вказівок. Вибуло 187 прим. на суму 163,91 грн., з них періодичних видань-171 прим.

Основними джерелами комплектування бібліотечного фонду є видавництво ТОВ “Центр учбової літератури”, навчально-методичний центр, видавничий центр інституту.

Фонди бібліотеки систематично поповнюються періодичними виданнями, які є оперативним, а в деяких випадках чи не єдиним джерелом отримання інформації з окремих питань. Про важливість цього джерела свідчить зростаючий інтерес до нього всіх категорій користувачів.

Документи, що надходять до бібліотеки, проходять наукову і технічну обробку згідно ДОСТів, норм та інструкцій, прийнятих у бібліотеці. Література проходила сумарний та індивідуальний облік. Обліковувалася в сумарній, інвентарній книгах, а також реєструвалася в картотеці. Багатопримірникова література, отримана в кількості понад 20 примірників ураховувалася безінвентарно в картотеці. На кожне видання виписувалася облікова картка.

Щоквартально та в кінці року проводилось звірення з бухгалтерією та оформлявся акт звірення.

Регулярно проводилась робота по організації книжкового фонду в читальній залі, йшов відбір видань, що мало запитувалися читачами, та передавалися на абонемент.

Проводилося постійне відновлення пошкоджених видань. Уникати псуванню літератури допомагало ксерокопіювання матеріалів.

Щомісяця проводилися санітарні дні. Працівники бібліотеки перевіряли правильність розстановки літератури, її фізичний стан, вилучали застарілі за змістом видання.


^ 6. СТВОРЕННЯ ДОВІДКОВО–ПОШУКОВОГО АПАРАТУ


Постійна турбота працівників бібліотеки-своєчасне і якісне інформування користувачів про надходження до бібліотеки. В зв'язку з цим виникає необхідність постійного удосконалення довідково-бібліографічного апарату бібліотеки. Його основу складала система традиційних каталогів та картотек, які регулярно поповнювалися протягом звітного року.

Довідковий апарат в картковому вигляді складали: абетковий та систематичний каталоги, систематичні каталоги на українській мові та читальної зали; картотеки: газетно-журнальних статей, законодавчих матеріалів України, методичних вказівок.

За звітний період поповнилися: абетковий каталог на 519 карток, систематичний-на 270, систематичний читальної зали-на126, систематичний на українській мові-на 228, картотеки-на 647 карток. Вилучено з довідкового апарату 1106 карток.

Протягом року було впорядковано картковий абетковий каталог (21 ящик). Зверталася увага на оформлення каталогу: введені нові складові, буквенні роздільники (21 шт.), проводилася заміна старих етикеток на каталожних ящиках, було відремонтовано 200 зношених каталожних карток, продубльовано 50 карток, які не підлягали ремонту.

В роботу бібліотеки упроваджено систему UNILIB, призначену для автоматизації бібліотечних процесів. Бібліотекарем відділу комплектування та наукової обробки літератури освоєно модуль “Бібліограф. Описи ресурсів” і розпочато роботу з організації електронного каталогу, який налічував на кінець 2009 року 733 записи.


^ 7. РОБОТА З КАДРАМИ. ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА


Протягом звітного року особлива увага приділялася підвищенню кваліфікації працівників бібліотеки. Регулярно проводилися заняття, на яких організовувалися бібліографічні огляди, бесіди, повідомлення різноманітної тематики. Це, зокрема, такі: “Віртуальна книжкова виставка-нова форма популяризації документів”, “Навчити студента мислити самостійно”, “Інформаційні ресурси сучасної бібліотеки: проблеми трансформації та розвитку” та інші. Огляди фахових журналів, бесіди з актуальних питань бібліотечної справи були корисними і ефективними, сприяли розширенню кругозору працівників.

Певна увага приділялася самоосвіті працівників. Щоденно виділявся певний час на ознайомлення з фаховими виданнями. Проводилася робота по засвоєнню комп'ютерної грамотності.

Традиційною стала робота щодо аналізу статистичних даних роботи бібліотеки. Щоквартально збирали дані, проводили порівняння виконаних показників із плановими. Невиконані показники бралися на контроль і в подальшому ретельно просліджувалися причини такого становища.

У звітному році бібліотека намагалася своєчасно здійснювати ремонт власного обладнання силами інституту. Зокрема, ремонтувалися стільці, столи, тощо. Для покращення освітлення у читальній залі були установлені нові світильники. Завдяки новим карнизам і шторам покращився інтер'єр абонементу та відділу комплектування. Адміністративна частина інституту завжди надавала транспортні послуги для доставки літератури.

Колектив бібліотеки завдяки своїм висококваліфікованим якостям, натхненно і наполегливо продовжував забезпечувати інформаційні, наукові, навчальні потреби всіх категорій користувачів.


Провідний бібліотекар А.В.Бедер

Схожі:

Штат бібліотеки iconШтат бібліотеки
move to 0-339395
Штат бібліотеки iconПро визначення стратегічних перспектив у Програмі розвитку університетської бібліотеки та організаційні засади їх виконання на досвіді бібліотеки Полтавського університету споживчої кооперації
У статті проаналізовано досвід формування стратегічної Програми розвитку університетської бібліотеки та ступінь її впливу на ефективність...
Штат бібліотеки iconРоль вузівської бібліотеки в забезпеченні інформаційних потреб користувачів
Тому розвиток інформаційних послуг бібліотеки має проводитись в двох напрямках – максимальному насиченні інформаційних ресурсів бібліотеки...
Штат бібліотеки iconДіяльність вузівської бібліотеки в умовах інформатизації суспільства. Шилюк Олег Іванович
Ми знаємо, що вузівські бібліотеки не вільні в собі: вони підтримують дослідження, науково-навчальні процеси вузу, поширюють інформацію...
Штат бібліотеки iconГрафік роботи бібліотеки
Всі відділи бібліотеки (закритого І відкритого типів) працювали позмінно: з 45 до 19. 00
Штат бібліотеки icon№ з/п Повна назва бібліотеки
Директор Наукової бібліотеки Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
Штат бібліотеки icon№ з/п Повна назва бібліотеки
Директор Наукової бібліотеки Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
Штат бібліотеки iconБілоус В. С., директор бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету
Сучасний бібліотечний менеджмент в організації діяльності бібліотеки вищого навчального закладу
Штат бібліотеки iconПравила або умови пошуку на сайті Бібліотеки України
Електронні бібліотеки (науково-інформаційні ресурси мережі Інтернет), електронна адреса
Штат бібліотеки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький технічний університет
Штат професорсько – викладацького персоналу кафедри на навчальний рік затверджено в кількості 12 чоловік, з них
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи