“затверджую” icon

“затверджую”
Скачати 173.31 Kb.
Назва“затверджую”
Дата28.07.2012
Розмір173.31 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖУЮ”


Ректор університету


________________О.Л.Голубенко

“__” _________ 2009 р.

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН


виховної роботи

Східноукраїнського національного університету

імені Володимира Даля

на 2009-2010 навчальний рік


1. Організаційна робота
з/п

Змicт виховної дiяльностi

Термін виконання

Вiдповiдальнi

1.

Удосконалити систему виховної роботи з урахуванням потреби у здійсненні національного виховання студентської молоді та залучити студентів до української й світової культурної спадщини

Протягом року

Щедрова Г.П. - проректор з науково-педагогічної, виховної і соціальної роботи,

декани факультетів, завідуючі кафедрами,

Брюханов Є.І. – начальник відділу організації виховної роботи

2.

Реалізувати професійну морально-етичну відповідальність за якість навчально-виховного процесу професорсько-викладацького складу і співробітників, студентів. Виховувати патріотичні почуття до Альма-матер, дотримуватися й розвивати демократичні і академічні традиції університету

Протягом року

Щедрова Г.П.,

декани факультетів, завідуючі кафедрами,

керівники структурних підрозділів

3.

Сприяти подоланню негативних явищ у студентському середовищі, формуванню здорового способу життя через реалізацію ідеї консолідації студентів та професорсько-викладацького складу, співробітників в єдину академічну спільноту

Протягом року

Щедрова Г.П.,

декани факультетів, завідуючі кафедрами,

керівники структурних підрозділів

4.

Запровадити рейтинг позанавчальної діяльності студентів із визначенням лідерів і широким застосуванням різних форм морального та матеріального заохочення

Протягом року

Щедрова Г.П.,

декани факультетів, завідуючі кафедрами,

керівники структурних підрозділів

5.

Удосконалити повноваження, права та обов’язки працівників університету, які забезпечують виховну діяльність. Підняти престиж інституту кураторства з використанням різних форм і методів морального та матеріального заохочення їхньої діяльності

Протягом року

Щедрова Г.П.,

декани факультетів, завідуючі кафедрами,

Брюханов Є.І.

6.

Створити нові умови для розкриття творчої самореалізації студентів. Виявляти і розвивати таланти та індивідуальні здібності студентів, залучати їх до наукової , творчої та спортивної діяльності, роботи в органах студентського самоврядування

Протягом року

Щедрова Г.П.,

декани факультетів,

Брюханов Є.І.,

Усова В. В. – начальник відділу соціального розвитку,

Дьяковська В.В. –

спеціаліст відділу організації культурно-масової роботи

7.

Підвищити відповідальність дирекції студмістечка, Студентських рад гуртожитків у питаннях поселення та проживання студентів, збереження матеріальної бази, організації дозвілля, благоустрою та дотримання норм санітарного порядку

Серпень-вересень 2009р.

та протягом року

Щедрова Г.П.,

Русаковський Е. Г. –директор студентського містечка,

декани факультетів,

Брюханов Є.І.

8.

Призначити кураторів студентських груп перших курсів та здійснити контроль за своєчасним закріпленням їх за групами

До

15 вересня

2009 р.

Брюханов Є.І.,

декани факультетів, завідуючі кафедрами

9.

Призначити старост груп і визначити порядок систематичної роботи з ними в університеті щодо своєчасного розв’язання проблем студентського життя

До 15 вересня 2009 р.

Брюханов Є.І.,

декани факультетів, завідуючі кафедрами

10.


Спланувати виховну роботу кураторів студентських груп, кафедр і факультетів, студмістечка, гуртожитків на 2009-2010 навчальний рік

До 15 вересня 2009 р.


Щедрова Г. П.,

декани факультетів, завідуючі кафедрами,

Русаковський Е. Г.


12 11.

С Сформувати ради студентського самоврядування факультетів, гуртожитків, студмістечка університету та організувати їх роботу і навчання

Вересень – жовтень 2009 р.

Щедрова Г. П.,

декани факультетів, Русаковський Е.Г.

12.

Забезпечити широке оприлюднення Концепції національного виховання та обговорення шляхів її реалізації серед студентів та викладачів

Вересень – грудень 2009 р.

Щедрова Г.П.,

декани факультетів,

Брюханов Є.І.

13.

Проводити засідання ради з виховної роботи університету

Щомісячно

Щедрова Г. П.,

Брюханов Є.І.

14.

Проводити семінари з заступниками деканів з виховної роботи

Щомісячно

Щедрова Г.П.,

Брюханов Є.І.

15.

Проводити семінари з кураторами студентських груп

Один раз на семестр

Щедрова Г.П., заступники деканів факультетів із виховної роботи

16.

Проводити семінари з психолого-педагогічної проблематики для завідуючих кафедрами

Щоквартально

Щедрова Г.П.,

Брюханов Є.І.,

Третьяченко В. В.,

Шевченко Г. П.

17.

Здійснити контроль за виконанням планів виховної роботи всіх суб’єктів виховної діяльності

Постійно

Брюханов Є.І.

18.

Забезпечити проведення загальноуніверситетських культурно-виховних заходів, заходів кафедр, факультетів тощо

Постійно

Брюханов Є.І.,

Дьяковська В.В.

19.

Організувати співпрацю з установами та організаціями культури, спорту тощо. Здійснити за їх участю роботу лекторіїв, виставок, вистав та ін.

Протягом року

Брюханов Є.І.,

Дьяковська В.В.

1 19.

Спільно з Центром зв’язків із громадськістю здійснити інформування через ЗМІ та Internet про культурно-масову роботу в університеті

Постійно

Дьяковська В.В.,

Тішкова Г.І.


^ 2. Методичне забезпечення виховної роботиз/п

Змiст

Термiн

виконання

Відповідальні

1.

Здійснити перевидання “Журналу куратора”

Серпень

2009р.

Брюханов Є.І.


2.

Здійснити перевидання «Пам’ятки першокурсника»

Серпень

2009р.

Брюханов Є.І.


4.

Розробити методичні рекомендації для кураторів студентських груп з питань виховання студентів

Щомісячно

Брюханов Є.І.^ 3. Основні напрямки виховання
з/п

Зміст виховної дiяльностi

Термін виконання

Відповідальні


^ 3.1. Нацiонально-патрiотичне виховання


1.

Організувати конкурс «Краща студентська група – 2009-2010 навчального року» з метою активізації науково-дослідницької роботи та розвитку громадської діяльності студентів.

Вересень 2009 р.

Щедрова Г.П.,

Брюханов Є.І.,

декани факультетів, куратори груп, голови студентських рад

2.

Підвести підсумки конкурсу «Краща студентська група –2009» та провести нагородження переможців конкурсу

Червень

2009 р.

Щедрова Г.П.,

Брюханов Є.І.,

Ніколаєнко І.С.

3.

Здійснити заходи щодо проведення циклу лекцій та «круглих столів» до Дня соборності України

Протягом року


Заступник директора наукової бібліотеки Щербина К.І., куратори груп

4.

Організувати проведення екскурсій для першокурсників та студентів ІІ - ІV курсів до Музею історії та досягнень університету, студентського навчально-виховного Центру «Україна і світ» та літературного музею В.І. Даля

Вересень-жовтень

2009 р.

та постійно

Брюханов Є.І.,

Аладжальян А.Є.,

Пробийголова Н. В.,

заступники деканів факультетів з виховної роботи

5.

Провести круглі столи, тематичні виставки, присвячені 65-річниці створення Української Головної Визвольної Ради

Вересень-жовтень 2009 р.

Брюханов Є.І.,

декани факульеттів

6.

Провести огляд-конкурс на кращий студентський гуртожиток університету «Мій гуртожиток – мій рідний дім»

Квітень

2010 р

Русаковський Е.Г.,

декани факультетів,

студентські ради

7.

Виконати художнє оформлення холів університету та студентських гуртожитків

Протягом року

Щедрова Г.П.,

Брюханов Є.І.,

Улін О.В.

8.

Провести заходи до Міжнародного Дня студентів

Листопад

2009 р.

Щедрова Г.П.,

Брюханов Є.І.,

Дьяковська В.В.,

завідуючи кафедрами, куратори груп

9.

Провести загальноуніверситетський фестиваль «Студентська весна - 2010»

Березень –

квітень

2010 р.

Дьяковська В.В., заступники деканів факультетів із виховної роботи^ 3.2. Правове виховання


1.

Розробити рекомендації для кураторів студентських груп з питань правового виховання

До 1 жовтня 2009 р.

Брюханов Є.І.


2.

Проводити рейди студентської служби безпеки спільно з заступниками деканів з виховної роботи по території університету з метою виявлення порушників правил поведінки та з метою запобігання тютюнопаління та формування загальної культури поведінки студентів

Щомісячно

Брюханов Є.І.,

заступники деканів факультетів з виховної роботи

3.

Проводити зустрічі з працівниками правоохоронних органів

Протягом

року

Брюханов Є.І.,

заступники деканів факультетів з виховної роботи^ 3.3. Трудове виховання


1.

Організувати роботу не менш 25 трудових загонів

Травень – серпень 2010 р.

Брюханов Є.І.,

заступники деканів факультетів з виховної роботи, студради

2.

Організувати та провести зустрічі з ветеранами праці, представниками трудових династій, кращими за професію

Протягом року

Брюханов Є.І.,

Усова В.В., заступники деканів з виховної роботи

3.

Провести благоустрій території, закріпленої за структурними підрозділами, озеленення парку «Університетський»

Протягом року

Усова В.В.,

Брюханов Є.І.,

заступники деканів факультетів із виховної роботи

4.

Організувати заходи з благоустрою території біля пам’ятника В.І. Даля, вулиці Даля

Вересень, листопад 2009р., Березень 2010 р.

Усова В.В.,

Миронова Т.А. – декан факультету масових комунікацій


^ 4.4. Художньо – естетичне виховання


1.

Організувати набір студентів у колективи художньої самодіяльності

Вересень – жовтень

2009р.

Дьяковська В.В.,

Брюханов Є.І.,

керівники колективів, заступники деканів факультетів із виховної роботи, завідуючі кафедрами

2.

Організувати відвідування студентами театрів, музеїв, філармонії та інших культурно-мистецьких установ і заходів

Протягом року

Брюханов Є.І.,

заступники деканів факультетів із виховної роботи, студради

3.

Організувати на кафедрах роботу клубів і гуртків за напрямом підготовки фахівців

Вересень 2009 р.

Брюханов Є.І., декани факультетів, завідуючі кафедрами

4.

Організувати проведення концертів студентів перших курсів «Університет має талант» з метою виявлення талановитої молоді

Жовтень 2009 р.

Дьяковська В.В., заступники деканів факультетів із виховної роботи, студради факультетів

5.

Забезпечити участь колективів художньої самодіяльності у міжнародних, обласних, міських фестивалях, концертах

Протягом року

Дьяковська В.В., керівники гуртків художньої самодіяльності^ Основні заходи


з/п

Заходи

Термін

Відповідальні

1.

Провести посвяту в студенти «Ми - далівці»

Вересень 2009 р.

Щедрова Г.П., Дьяковська В.В., декани факультетів, завідуючі кафедрами

2.

Провести конкурс композицій із квітів «Рідному місту присвячується»

Вересень 2009 р.

Брюханов Є.І., Дьяковська В.В., заступники деканів факультетів із виховної роботи

3.

Підведення підсумків загальноуніверситетського конкурсу «Студент року-2009»

Листопад 2009 р.

Щедрова Г.П.,

Дьяковська В.В.,

декани факультетів

4.

Провести звітний концерт народного оркестру народних інструментів на підтвердження звання “народний” та до Дня Захисника вітчизни.

Грудень 2009 р.Дьяковська В.В.,

Скоріков О.В.

5.

Конкурс-шоу закоханих «Чарівний вечір кохання»

Лютий 2010 р.

Щедрова Г.П.,

Дьяковська В.В.

6.

Шоу-конкурс «Міс університету-2009»

Березень 2010 р.

Дьяковська В.В.

7.

Провести звітний концерт народного ансамблю народного танцю “Світоч” на підтвердження звання “народний” та на честь ювілею університету

Березень 2010 р.

Дьяковська В.В.,

Бобкова Л.Ф.

8.

Здійснити театральну виставу, присвячену ювілею університету

Березень 2010 р.

Дьяковська В.В.,

Лисенко В.В.,

Свірідова Т.М.

9.

Провести заключний етап конкурсу “Університет має талант” до 90-ої річниці університету

Березень 2010 р.

Дьяковська В.В., керівники колективів,

заступники деканів факультетів із виховної роботи, студради факультетів

10.

Провести чемпіонат України серед студентів зі спортивної аеробіки та фітнесу

Березень 2010 р.

Щедрова Г.П.,

Ляпін В.П.

11.

Провести конкурс “Куратор року”

Березень 2010 р.

Дьяковська В.В.,

Брюханов Є.І.

12.

Провести конкурс СТЕМів

Квітень 2010 р.

ДьяковськаВ.В.,

Лисенко В.В.

13.

Провести огляд конкурс художньої самодіяльності серед факультетів

Квітень-травень 2010 р.

ДьяковськаВ.В., Лисенко В.В.,

заступники деканів факультетів із виховної роботи

14.

Підтвердження звання «народний» народному ансамблю сучасної естрадної пісні «Світанок України»

Травень 2010 р.

Щедрова Г.П.,

Дьяковська В.В.,

Малуша А.Є.

15.

Підтвердження звання «народний» народному ансамблю козачої пісні «Вольниця»

Травень 2010 р.

Щедрова Г.П.,

Дьяковська В.В.,

Коротун Л.С.Начальник відділу організації

виховної роботи Брюханов Є.І.


Начальник відділу соціального розвитку Усова В. В.


Методист відділу організації

культурно-масової роботи Дьяковська В.В.Схожі:

“затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

“затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

“затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
“затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
“затверджую” iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи