“Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка” icon

“Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка”
Скачати 43.55 Kb.
Назва“Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка”
Дата04.06.2012
Розмір43.55 Kb.
ТипДокументи

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

з дисципліни

“Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка”


для студентів неелектротехнічних спеціальностей

денної та заочної форм навчання


1. Електричні кола постійного струму та їх основні елементи.

2. Поняття «гілка», «вузол», «контур» електричного кола.

3. Закон Ома для дільниці кола постійного струму з резистором.

4. Закон Ома для дільниці кола постійного струму з джерелом ЕРС.

5. Перший закон Кірхгофа для кола постійного струму.

6. Другий закон Кірхгофа для кіл постійного струму.

7. Зображення джерел електричної енергії на розрахункових схемах.

8. Порядок розрахунку електричних кіл постійного струму з використанням законів Кірхгофа.

9. Розрахунок електричних кіл постійного струму методом перетворень. Послідовне з’єднання резисторів.

10. Розрахунок електричних кіл постійного струму методом перетворень. Паралельне з’єднання резисторів.

11. Розрахунок електричних кіл постійного струму методом перетворень. Змішане з’єднання резисторів.

12. Розрахунок електричних кіл постійного струму методом перетворень. Перетворення з’єднань “зірка” в “трикутник” і навпаки.

13. Розрахунок електричних кіл постійного струму методом двох вузлів.

14. Розрахунок електричних кіл постійного струму методом контурних струмів.

15. Енергія та потужність електричного кола постійного струму.

16. Баланс потужностей електричного кола постійного струму.

17. Параметри синусоїдних величин.

18. Зображення синусоїдних величин у вигляді графіків зміни функцій з часом та тригонометричних функцій.

19. Зображення синусоїдних величин обертовими векторами.

20. Зображення синусоїдних величин комплексними числами. Три форми запису.

21. Закон Ома у комплексній формі для резистивного елемента.

22. Закон Ома у комплексній формі для індуктивного елемента.

23. Закон Ома у комплексній формі для ємнісного елемента.

24. Перший закон Кірхгофа для кіл синусоїдного струму. Тригонометрична форма запису.

25. Перший закон Кірхгофа для кіл синусоїдного струму. Комплексна форма запису.

26. Другий закон Кірхгофа для кіл синусоїдного струму. Тригонометрична форма запису.

27. Другий закон Кірхгофа для кіл синусоїдного струму. Комплексна форма запису.

28. Нерозгалужене коло синусоїдного струму. Комплекс повного опору та його складники.

29. Нерозгалужене коло синусоїдного струму. Векторна діаграма струмів та напруг. Трикутник напруг.

30. Нерозгалужене коло синусоїдного струму. Трикутник опорів. Модуль повного опору.

31. Нерозгалужене коло синусоїдного струму. Кут зсуву фаз між напругою та струмом.

32. Резонанс напруг у колі синусоїдного струму.

33. Коло синусоїдного струму з паралельним з’єднанням віток. Комплексна провідність.

34. Ланцюг синусоїдного струму з паралельним з’єднанням віток. Векторна діаграма напруг та струмів. Трикутник струмів.

35. Ланцюг синусоїдного струму з паралельним з’єднанням віток. Трикутник провідностей. Модуль повної провідності.

36. Ланцюг синусоїдного струму з паралельним з’єднанням віток. Кут зсуву фаз між напругою та струмом.

37. Резонанс струмів у колах синусоїдного струму.

38. Енергетичні процеси в ланцюгах синусоїдного струму. Резистивний елемент.

39. Енергетичні процеси в ланцюгах синусоїдного струму. Індуктивний елемент.

40. Енергетичні процеси в ланцюгах синусоїдного струму. Ємнісний елемент.

41. Активна, реактивна та повна потужності пасивного двополюсника.

42. Трикутник потужностей пасивного двополюсника. Коефіцієнт потужності.

43. Баланс потужності в колах синусоїдного струму.

44. Трифазні кола синусоїдного струму. Джерела, фази, лінійні проводи.

45. Схеми з’єднання трифазних електротехнічних систем.

46. Лінійні та фазні струми і напруги у трифазних колах синусоїдного струму.

47. З’єднання джерела енергії та приймача за схемою “зірка”.

48. З’єднання джерела енергії та приймача за схемою “трикутник”.

49. Активна, реактивна та повна потужності трифазної симетричної системи.

50. Елементи магнітного кола та їх параметри.

51. Закон повного струму для магнітного кола з постійною магніторушійною силою.

52. Властивості феромагнітних матеріалів.

53. Розрахунок нерозгалужених магнітних кіл.

54. Загальні відомості про трансформатори.

55. Конструкція та принцип дії однофазного трансформатора.

56. Рівняння, схема заміщення та векторна діаграма ідеалізованого однофазного трансформатора.

57. Рівняння, схема заміщення та векторна діаграма реального однофазного трансформатора.

58. Режим холостого ходу трансформатора.

59. Режим короткого замикання трансформатора.

60. Зовнішні характеристики трансформатора.

61. Потужність втрат у трансформаторі.

62. Призначення та застосування машин постійного струму.

63. Конструкція машини постійного струму.

64. Електрорушійна сила та електромагнітний момент машин постійного струму.

65. Генератор постійного струму з незалежним збудженням.

66. Генератори постійного струму з паралельним, послідовним та змішаним збудженням.

67. Режим двигуна машин постійного струму. Енергетична діаграма двигуна.

68. Двигун постійного струму з паралельним збудженням.

69. Регулювання швидкості двигуна постійного струму з паралельним збудженням введенням опору в ланцюг якоря.

70. Регулювання швидкості двигуна постійного струму з паралельним збудженням зміненою струму збудження.

71. Регулювання швидкості двигуна постійного струму з паралельним збудженням зміною напруги ланцюга якоря.

72. Двигун постійного струму з послідовним збудженням.

73. Асинхронні машини. Конструкція та принцип дії.

74. Електромеханічна характеристика асинхронного двигуна.

75. Механічна характеристика асинхронного двигуна.

76. Регулювання частоти обертання асинхронного двигуна зміною числа пар полюсів.

77. Регулювання частоти обертання асинхронного двигуна зміною величини напруги живлення.

78. Частотне регулювання частоти обертання асинхронного двигуна.

79. Реостатне регулювання частоти обертання асинхронного двигуна.

80. Пуск асинхронного двигуна.

81. Напівпровідникові діоди.

82. Однофазний однонапівперіодний випрямляч.

83. Однофазна двохнапівперіодна схема випрямлення з нульовою точкою.

84. Однофазна двохнапівперіодна мостова схема випрямлення.

85. Трифазна нульова схема випрямлення.

86. Трифазна мостова схема випрямлення.

87. Тиристор. Тиристорний випрямляч.

Схожі:

“Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка” iconSheet 1: тм-10-1
Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка, корп. 1, ауд. 108, Іончиков А. М., Екзамен
“Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка” iconМетодичні вказівки
«Мікропроцесорна техніка» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології»...
“Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка” iconМетодичні вказівки
«Мікропроцесорна техніка» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології»...
“Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка” iconНазва модуля: Мікропроцесорна техніка Код модуля
Алгоритмізація і програмування, Електричні вимірювання, Електроніка і мікросхемотехніка
“Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка” iconНазва модуля: Комп'ютерна графіка Код модуля
Електроніка і мікросхемотехніка, Мікропроцесорна техніка, Технічні засоби автоматизації, Виконавчі механізми та регулюючі органи
“Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка” iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „мікропроцесорна техніка”
...
“Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка” iconРобоча програма методичні| вказівки| та контрольні| завдання| з дисципліни| «Мікропроцесорна техніка|» для студентів| заочного| факультету, які| навчаються| за напрямом|
Навчальна дисципліна| "Мікропроцесорна техніка|" є нормативною І входить до циклу дисциплін| професійно-практичної| підготовки| бакалаврів|...
“Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка” iconНазва модуля: Електроніка та мікропроцесорна техніка Код модуля
...
“Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка” iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи "Мікропроцесорна система" з дисципліни "Мікропроцесорні пристрої" для студентів фахового напряму 0908 "Електроніка"
Мікропроцесорна система" з дисципліни "Мікропроцесорні пристрої" для студентів фахового напряму 0908 "електроніка" спеціальності...
“Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка” iconМетодичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна техніка» для студентів заочного факультету,які навчаються за напрямом
Навчальна дисципліна "Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна техніка" є нормативною І входить до циклу дисциплін професійно-практичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи