Технологічні основи машинобудування ” 3 питання до модульного контролю питання для підготовки до 1 модуля icon

Технологічні основи машинобудування ” 3 питання до модульного контролю питання для підготовки до 1 модуля
Скачати 50.22 Kb.
НазваТехнологічні основи машинобудування ” 3 питання до модульного контролю питання для підготовки до 1 модуля
Дата21.06.2012
Розмір50.22 Kb.
ТипДокументи

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МАШИНОБУДУВАННЯ ”

3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


Питання для підготовки до 1 модуля


 1. Роль технології машинобудування в сучасному виробництві та її завдання щодо прискорення науково-технічного прогресу.

 2. Технологія машинобудування як наукова дисципліна.

 3. Основні конструкційні матеріали та вимоги, які висуваються до них.

 4. Основні фізичні, механічні, експлуатаційні властивості металів.

 5. Класифікація вуглецевих сталей за призначенням, хімічним складом.

 6. Маркування сталей.

 7. Поняття про технологічний метод обробки заготовок.

 8. Класифікація та огляд сучасних технологічних методів обробки заготовок за їх фізичною сутністю (за родом використовуваної енергії, характером впливу на матеріал заготовки й т.д.).

 9. Схема обробки та її призначення.

 10. Кінематичні основи формоутворення поверхонь деталей машин механічною обробкою.

 11. Технологічна класифікація деталей машин (корпусу, вали, втулки, важелі й т.д.).

 12. Класифікація геометричних форм поверхонь деталей машин.

 13. Способи профілювання поверхонь.

 14. Рухи для здійснення процесу різання, поняття про схему обробки, режими різання.

 15. Умови, необхідні для здійснення процесу різання. Інструменти для формоутворення поверхонь деталей машин.

 16. Складові частини й елементи інструментів. Втілення і роль клину в конструкціях різальних інструментів.

 17. Поняття про стійкість інструменту.

 18. Сучасні інструментальні матеріали.

 19. Вимоги до обладнання залежно від типу виробництва.

 20. Класифікація металорізальних верстатів.

 21. Якість оброблених поверхонь деталей машин.

 22. Показники якості оброблених поверхонь.

 23. Взаємозв'язок показників якості поверхонь з експлуатаційними характеристиками вироби.

 24. Формування показників якості поверхні деталей машин технологічними методами.

 25. Параметри шорсткості поверхні, їх умовне позначення на технічній документації.

 26. Технологічні методи формоутворення поверхонь деталей машин різанням з використанням лезового інструменту.

 27. Технологічні можливості методу обробки заготовок гострінням.

 28. Принципи формоутворення поверхонь деталей машин на верстатах токарної групи.

 29. Схема обробки заготовок точінням, застосовуваний різальний інструмент та обладнання: обробка зовнішніх циліндричних поверхонь і торців; обробка циліндричних отворів; обробка конічних поверхонь; нарізування трикутної різі.

 30. Технологічні можливості обробки заготовок фрезеруванням.

 31. Принцип формоутворення поверхонь деталей машин на верстатах фрезерної групи.

 32. Схема обробки заготовок фрезеруванням, застосовуваний багатолезовий інструмент і обладнання: фрезерування плоских поверхонь; фрезерування пазів і канавок; фрезерування фасонних і криволінійних поверхонь.

 33. Обробка заготовок на свердлильних верстатах.

 34. Характеристика методу обробки свердлінням.

 35. Типи свердлильних верстатів.

 36. Зобразіть схеми свердління, зенкерування та розгортання отворів і вкажіть основні параметри режиму різання.

 37. Типи різальних інструментів, що застосовуються на свердлильних верстатах.

 38. Розкажіть про призначення радіально-свердлильних верстатів.

 39. Дайте порівняльну технологічну характеристику обробки отворів свердлінням, зенкуванням, розгортанням щодо забезпечення точності форм і розмірів отворів.

 40. Основні вузли та утворення свердлильного верстата.

 41. Технологічні методи формоутворення поверхонь деталей машин з використанням абразивного інструменту.

 42. Технологічні особливості процесу різання при шліфуванні.

 43. Фізична сутність процесу шліфування.

 44. Абразивні матеріали та їх маркування

 45. Схема обробки зовнішніх і внутрішніх поверхонь шліфуванням, матеріал, що застосовується, інструмент і обладнання.

 46. Показники якості поверхонь деталей машин при шліфуванні.

 47. Технологічні методи оздоблювальної обробки поверхонь.

 48. Роль оздоблювальних методів обробки та технологічної послідовності виготовлення деталей.

 49. Фізична сутність і особливості кінематики оздоблювальних методів обробки зовнішніх і внутрішніх поверхонь (хонінгування, суперфінішування та ін.)

 50. Технологічні методи обробки зубів зубчастих коліс.

 51. Формоутворення поверхонь методами зміцнюючої обробки.

 52. Загальна характеристика, призначення і фізична сутність методу зміцнюючої обробки.

 53. Класифікація застосовуваних інструментів і оброблюваних поверхонь для зміцнюючої обробки.

 54. Використовуване обладнання для зміцнюючої обробки.

 55. Технологічні можливості методів.

 56. Металорізальні верстати та їх класифікація.

 57. Точність деталей машин, поняття про квалітету, допуск.

 58. Шорсткість поверхні, її параметри, позначення на кресленні.

 59. Технологічність конструкції виробу. Види технологічності, критерії оцінювання технологічності.


Питання для підготовки до 2 модуля


 1. Вироби машинобудівного виробництва.

 2. Класифікація виробів.

 3. Виробничий і технологічний процеси.

 4. Елементи технологічного процесу: технологічна операція, технологічний та допоміжний переходи, робочий і допоміжний ходи, установ, позиція, прийом (ГОСТ 3.1109).

 5. Обсяг виробництва і його вплив на технологічний процес.

 6. Типи виробництва: одиничні, серійні й масові; їх характерні особливості.

 7. Коефіцієнт закріплення операцій (ГОСТ 14.004).

 8. Видів складальних процесів.

 9. Організаційні схеми зборки.

 10. Способи зборки рознімних з'єднань.

 11. Способи зборки не рознімних з'єднань

 12. Потоковий і груповий методи роботи в машинобудуванні.

 13. Потокові виробництва при серійному і масовому випуску виробів.

 14. Класифікація техпроцесів залежно від повноти їх опису.

 15. Поняття про процеси зборки машин.

 16. Початкові дані для розробки техпроцесів

 17. Класифікація з'єднань деталей.

 18. Стадії складального процесу.

 19. Структура технологічного процесу зборки.

 20. Організаційні форми зборки.

 21. Технологічні схеми і їх побудова.

 22. Послідовна і паралельна зборка.

 23. Суть теорії розмірних ланцюгів.

 24. Методи розрахунку розмірних ланцюгів.

 25. Методи досягнення точності замикаючої ланки.

 26. Методи повної, неповної і групової взаємозамінності, регулювання і пригону.

 27. Промислові роботи.

 28. Гнучкі виробничі системи (ГВС).

 29. Технічна норма часу та її складові елементи.

 30. Визначення елементів штучного часу.

 31. Штучний і штучно-калькуляційний час.

 32. Норма вироблення.

 33. Методи визначення норми часу.

 34. Визначення і структура технічно обґрунтованої норми часу.

 35. Оцінка якості продукції машинобудівного виробництва.

Схожі:

Технологічні основи машинобудування ” 3 питання до модульного контролю питання для підготовки до 1 модуля iconМетодичні вказівки до виконання розрахунково графічних робіт з дисципліни "технологічні основи машинобудування" для студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним
«Технологічні основи машинобудування»/Укладач О. У. Захаркін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 12 с
Технологічні основи машинобудування ” 3 питання до модульного контролю питання для підготовки до 1 модуля iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологічні основи машинобудування» (модульний цикл V) для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 0902
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологічні основи машинобудування» (модульний циклV) /Укладач О. У. Захаркін....
Технологічні основи машинобудування ” 3 питання до модульного контролю питання для підготовки до 1 модуля iconПитання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Сі-11-1 1-го курсу іеесу
Механічні гармонічні коливання. Гармонічний осцилятор на прикладі пружинного маятника
Технологічні основи машинобудування ” 3 питання до модульного контролю питання для підготовки до 1 модуля iconПитання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ак-11-1 І кн-11-1 1-го курсу фекі
Гармонічні коливання І їхні характеристики. Диференціальне рівняння гармонічних коливань
Технологічні основи машинобудування ” 3 питання до модульного контролю питання для підготовки до 1 модуля iconПитання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ак-11-1 І кн-11-1 1-го курсу фекі
Гармонічні коливання І їхні характеристики. Диференціальне рівняння гармонічних коливань
Технологічні основи машинобудування ” 3 питання до модульного контролю питання для підготовки до 1 модуля iconПитання до I модульного контролю з дисципліни „Основи експлуатації та ремонту автомобілів”
Основні недоліки та переваги автотранспорту у порівнянні з іншими видами транспорту
Технологічні основи машинобудування ” 3 питання до модульного контролю питання для підготовки до 1 модуля iconТестові завдання для підготовки до підсумкового модульного контролю
...
Технологічні основи машинобудування ” 3 питання до модульного контролю питання для підготовки до 1 модуля iconО. У. Захаркін Технологічні основи машинобудування Навчально-методичний посібник
З-38 Технологічні основи машинобудування: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2004. – 98 с
Технологічні основи машинобудування ” 3 питання до модульного контролю питання для підготовки до 1 модуля iconПитання для підготовки до модульного контролю з фізики
Когерентність І монохроматичність світлових хвиль. Інтерференція світла. Умови посилення й ослаблення світла
Технологічні основи машинобудування ” 3 питання до модульного контролю питання для підготовки до 1 модуля iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологічні основи машинобудування» (модульний цикл V) для студентів професійно-кваліфікаційного рівня
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологічні основи машинобудування» (модульний цикл V) /укладачі: О. У. Захаркін,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи