Питання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ак-11-1 І кн-11-1 1-го курсу фекі icon

Питання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ак-11-1 І кн-11-1 1-го курсу фекі
Скачати 43.48 Kb.
НазваПитання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ак-11-1 І кн-11-1 1-го курсу фекі
Дата31.05.2012
Розмір43.48 Kb.
ТипЗакон

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО модульного контролю з ФІЗИки

в гр. АК-11-1 і КН-11-1 1-го курсу ФЕКІ

(весняний семестр 2011-12 навч. р., 3-й модуль)

 • ОСНОВИ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

 1. Закон збереження електричного заряду. Взаємодія електричних зарядів. Закон Кулона.

 2. Вектор напруженості електростатичного поля. Принцип суперпозиції. Поле диполя.

 3. Циркуляція вектора напруженості електростатичного поля. Потенціальна енергія взаємодії зарядів. Потенціал електростатичного поля. Принцип суперпозиції.

 4. Напруженість електростатичного поля як градієнт потенціалу. Лінії напруженості і еквіпотенціальні поверхні.

 5. Потік вектора напруженості ФЕ. Теорема Гауса для електростатичного поля у вакуумі. *Її застосування для розрахунку поля зарядженої площини і сфери.

 6. Типи діелектриків: полярні і неполярні діелектрики, іонні кристали. Дипольний момент атома. Поляризація діелектриків.

 7. Вектор поляризованості. Діелектрична сприйнятливість  і діелектрична проникність  середовища.

 8. *Сегнетоелектрики. *Точка Кюрі для сегнетоелектриків. *П’єзоелектрики. Прямий і зворотний п'єзоелектричний ефект.

 9. Провідники в електростатичному полі. Явище електростатичної індукції. Електростатичне екранування.

 10. Вектор зміщення. Теорема Гауса для електричного поля в середовищі.

 11. Електроємність. Конденсатори. Паралельне й послідовне з'єднання конденсаторів.

 12. Енергія зарядженої ємності, енергія електричного поля, об'ємна густина енергії електричного поля.

 13. Струм провідності й конвекційний струм. Сила струму й густина струму.

 14. Поняття ЕРС і напруги.

 15. Закон Ома для однорідної ділянки кола. Опір провідника. *Паралельне й послідовне з'єднання провідників.

 16. Закон Ома для неоднорідної ділянки кола, що містить ЕРС. Закон Ома для повного кола.

 17. Робота й потужність струму. Закон Джоуля-Ленца.

 18. Правила Кірхгофа для розгалужених кіл.

 19. Електронний струм у вакуумі. Робота виходу електрона з металу. Емісійні явища. Електронна вакуумна лампа – діод і її вольт-амперна характеристика.

 20. Електричний струм у газах. Газовий розряд і його вольт-амперна характеристика.

 21. Несамостійний і самостійний газовий розряд. Електронні лавини.

 22. Типи самостійного газового розряду. Поняття про плазму.

 23. Магнітний момент контуру зі струмом. Силова характеристика магнітного поля – вектор магнітної індукції В. Закон Ампера.

 24. Закон Біо-Савара-Лапласа. Принцип суперпозиції.

 25. Магнітне поле прямолінійного й кругового провідника зі струмом.

 26. Взаємодія паралельних струмів. Одиниця сили струму - 1 А.

 27. Магнітне поле заряду, що рухається.

 28. Дія магнітного поля на заряд, що рухається. Сила Лоренца. Рух заряджених частинок у магнітному полі.

 29. *Устрій мас-спектрометра. *Прискорювачі заряджених частинок.

 30. Теорема про циркуляцію вектора В у вакуумі. Магнітне поле соленоїда й тора.

 31. Робота з переміщення провідника й контуру зі струмом у магнітному полі.

 32. Магнітний потік ФВ. Теорема Гауса для магнітного поля В.

 33. Магнітне поле в речовині. Вектор намагніченості J і вектор напруженості магнітного поля Н, магнітна сприйнятливість , магнітна проникність середовища .

 34. Теорема про циркуляцію вектора В і вектора Н в речовині.

 35. Магнітний момент атома. Гіромагнітне відношення. Діа- і парамагнетики.

 36. Феромагнетики. Явище магнітного гістерезису. Доменна природа феромагнетиків. Точка Кюрі.

 37. ЕРС електромагнітної індукції. Закон Фарадея. Правило Ленца. Вихрове електричне поле.

 38. Індуктивність контуру. Явище самоіндукції.

 39. *Обертання рамки в магнітному полі. *Устрій генератора електричного струму.

 40. Вихрові струми (струми Фуко). *Скін-ефект.

 41. Екстраструми самоіндукції - струми при замиканні і розмиканні кола з індуктивністю.

 42. Взаємна індукція. *Трансформатори.

 43. Енергія магнітного поля електричного струму. Об'ємна густина енергії магнітного поля.

* - питання, які виносяться на самостійне опрацювання


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Кожний тестовий білет містить 7 завдань.


Для відповіді на перші чотири тестових питання потрібно відмітити відповідну літеру, яка, на Вашу думку, відповідає правильній відповіді, наприклад:
завдання

Відповідь

А

Б

В

Г

Д

1

х

2
х


3х4


х
5

U=0,2 B

6

I=0,5 A


^ Кожна правильна відповідь на перші чотири тестових питання – 1 бал.

У 5 і 6 завданні тестового контролю потрібно записати правильну відповідь з урахуванням розмірності (див. приклад)

Кожна правильна відповідь на 5 і 6 питання – 2 бали.


У 7 завданні тестового контролю треба навести розгорнутий розв’язок задачі, тобто записати коротку умову, перевести дані в систему “СІ”, виконати рисунок і навести розв’язок задачі.

Повний правильний розв’язок задачі4 бали,

неповний – відповідно, 3, 2 або 1 бал,

неправильний або відсутній – 0 балів.

УСЬОГО: максимальна оцінка = 1х4 + 2х2 + 4х1= 12 балів


http://www.kdu.edu.ua/vopros.php?id_kaf=21

Схожі:

Питання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ак-11-1 І кн-11-1 1-го курсу фекі iconПитання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ак-11-1 І кн-11-1 1-го курсу фекі
Гармонічні коливання І їхні характеристики. Диференціальне рівняння гармонічних коливань
Питання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ак-11-1 І кн-11-1 1-го курсу фекі iconПитання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ак-11-1 І кн-11-1 1-го курсу фекі
Гармонічні коливання І їхні характеристики. Диференціальне рівняння гармонічних коливань
Питання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ак-11-1 І кн-11-1 1-го курсу фекі iconПитання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ра-11-1-2 1-го курсу фекі
Закон збереження електричного заряду. Взаємодія електричних зарядів. Закон Кулона
Питання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ак-11-1 І кн-11-1 1-го курсу фекі iconПитання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ра-11-1-2 1-го курсу фекі
Магнітний момент контуру зі струмом. Силова характеристика магнітного поля – вектор магнітної індукції В. Закон Ампера
Питання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ак-11-1 І кн-11-1 1-го курсу фекі iconПитання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ра-11-1-2 2-го курсу фекі
Механічні вільні загасаючі коливання. Рівняння коливань, коефіцієнт загасання. Аперіодичні загасаючі коливання
Питання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ак-11-1 І кн-11-1 1-го курсу фекі iconПитання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ра-11-1-2 2-го курсу фекі
Теплове випромінювання і його характеристики: потік випромінювання, енергетична світність та її спектральна густина, енергетична...
Питання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ак-11-1 І кн-11-1 1-го курсу фекі iconПитання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Сі-11-1 1-го курсу іеесу
Механічні гармонічні коливання. Гармонічний осцилятор на прикладі пружинного маятника
Питання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ак-11-1 І кн-11-1 1-го курсу фекі iconПитання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Сі-10-1 1-го курсу іеесу
Закон збереження електричного заряду. Взаємодія електричних зарядів. Закон Кулона
Питання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ак-11-1 І кн-11-1 1-го курсу фекі iconПитання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Сі-11-1 1-го курсу іеесу
Закон збереження електричного заряду. Взаємодія електричних зарядів. Закон Кулона
Питання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ак-11-1 І кн-11-1 1-го курсу фекі iconПитання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Сі-11-3c 3-го курсу іеесу
Види механічного руху. Система відліку. Шлях, переміщення. Кінематичні рівняння руху матеріальної точки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи