Питання, винесені на залік з дисципліни: «Основи організації та безпеки руху транспортних засобів» icon

Питання, винесені на залік з дисципліни: «Основи організації та безпеки руху транспортних засобів»
НазваПитання, винесені на залік з дисципліни: «Основи організації та безпеки руху транспортних засобів»
Дата31.05.2012
Розмір61.6 Kb.
ТипДокументи

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНІ НА ЗАЛІК з дисципліни:

«Основи організації та безпеки руху транспортних засобів»

Питання, винесені на залік у VIІ (заочна форма навчання - ІХ) семестрі

Модуль 1

1. Перелічіть основні напрями державного регулювання перевезень.

2. Що передбачають основні напрями державної політики в галузі безпеки дорожнього руху?

3. Перелічіть основні напрями державної програми підвищення безпеки дорожнього руху.

4. Якими нормативними документами реалізується державна транспортна політика в галузі безпеки руху?

5. Які завдання та функції управління безпекою руху автомобільного транспорту в Україні?

6. Навести структурно-функціональну систему управління безпекою руху автотранспорту.

7. Які основні завдання служби безпеки дорожнього руху?

8. Яку роботу проводить служба безпеки дорожнього руху щодо розв’язання основних завдань?

9. Які має права служба безпеки дорожнього руху?

10. Яка структура ДАІ МВС України?

11. Якими нормативними документами керується у своїй діяльності ДАІ МВС України?

12. Які основні завдання ДАІ МВС України?

13. Які функції виконує ДАІ відповідно до покладених на неї завдань?

14. Які права мають працівники ДАІ під час виконання службових обов`язків?

15. Який порядок добору й оформлення позаштатних співробітників ДАІ?

16. Як здійснюється керівництво роботою та навчання позаштатних співробітників ДАІ?

17. Які обов`язки і права позаштатних співробітників ДАІ?

18. Облік і оцінка роботи позаштатних співробітників ДАІ.

19. Яке завдання Закону України про дорожній рух?

20. Які права учасників дорожнього руху.

21. Які обов’язки і права водіїв механічних транспортних засобів?

22. Сформулюйте загальні положення правил дорожнього руху.

23. Як здійснюється рух транспортних засобів зі спеціальними сигналами?

24. Як здійснюється початок руху транспортного засобу та зміна його напрямку?

25. Як здійснюється розташування транспортних засобів на дорозі?

26. Швидкість руху, дистанція, інтервал, зустрічний роз’їзд.

27. Які мають переваги маршрутні транспортні засоби перед іншими видами транспорту?

28. Які питання дорожнього руху потребують узгодження з державтоінспекцією?

29. Які умови здійснення навчальної їзди?

Модуль 2

30. Що називається дорожньо-транспортною подією (ДТП)?

31. Які бувають види ДТП?

32. Як здійснюється облік ДТП?

33. Які основні причини здійснення ДТП?

34. Який порядок розслідування ДТП?

35. Які проводяться експертизи при розслідуванні ДТП?

36. Які види відповідальності за правопорушення на автомобільному транспорті?

37. Назвати види концептуальної моделі оцінювання інформації водієм..

38. Як здійснюється оцінювання зорового сприйняття інформації водієм?

39. Як впливає швидкість руху на зону концентрації погляду водія?

40. Сформулюйте поняття акомодації й конвергенції.

41. Назвати фактори, що впливають на оцінювання водієм відстані до об`єктів.

42. Назвати фактори, що впливають на гостроту зору водія.

43. Які складові робочого часу водія?

44. Назвати види часу відпочинку водія.

45. Які основні задачі, форми і методи контролю на лінії за додержанням водіями вимог безпеки дорожнього руху?

46. Як здійснюється організація контролю на лінії за виконанням водіями безпеки дорожнього руху?

47. Назвіть помилки водія, що пов`язані з дефіцитом часу.

48. Сформулюйте поняття втоми водія.

49. Що називається реакцією водія?

50. Сформулюйте поняття уваги, перемикання і розподілення уваги.

51. Перелічіть функції, які виконує служба безпеки дорожнього руху на ТПП

52. Які має права служба безпеки дорожнього руху на ТПП?

53. Які основні нормативні документи, що регламентують діяльність служби безпеки дорожнього руху на ТПП.

54. Як організовується робота служби безпеки дорожнього руху ТПП щодо запобігання ДТП і порушенням правил дорожнього руху?

55. Які функції спецмедслужби на ТПП?

56. Що являє собою система управління безпекою автомобільних перевезень?


Питання, винесені на залік у VIIІ (заочна форма навчання – Х) семестрі

Модуль 3

57. Які нормативні документи регламентують конструктивну безпеку автомобіля?

58. Що називається активною безпекою автомобіля?

59. Що називається пасивною безпекою автомобіля?

60. Що називається післяаварійною безпекою автомобіля?

61. Назовіть вузли і агрегати автомобіля, які забезпечують активну безпеку.

62. Які вимоги висувають до вузлів і агрегатів автомобіля, що забезпечують його активну безпеку?

63. Як впливає технічний стан автомобіля на його активну безпеку?

64. Як впливає технічний стан автомобіля на його стійкість, керованість і плавність ходу?

65. Назвати показники оцінювання пасивної безпеки автомобіля.

66. Як забезпечується пасивна безпека конструктивними властивостями автомобіля?

67. Що називається внутрішньою пасивною безпекою автомобіля?

68. Що називається зовнішньою пасивною безпекою автомобіля?

69. Якими показниками оцінюється пасивна безпека автомобіля?

70. Перелічіть небезпечні явища, що з`являються після ДТП.

71. Назвіть пристрої та прилади післяаварійної безпеки автомобіля.

72. Які методи зменшення викидів забруднень до навколишнього середовища автомобілями?

Модуль 4

73. Як впливає автомобілізація на навколишнє середовище?

74. Які параметри характеризують дорожнiй рух?

75. Що називається iнтенсивнiстю транспортних потокiв (ТП), щiльнiстю ТП?

76. Сформулюйте поняття про пропускну здатність елементiв вулично-дорожньої мережi.

77. Як проводиться обстеження транспортних потокiв?

78. Як проводиться натурне вивчення руху за допомогою постiв i пересувних засобiв?

79. Які бувають методи підвищення пропускної здатностi дороги?

80. Назвіть основнi принципи оперативної органiзацi руху.

81. Як органiзовують рух на перехрестях?

82. Як органiзовують рух у зимових умовах i в темнi години доби?

83. Поясніть вплив елементiв плану i профiлю автомобiльних дорiг i вулиць на безпеку руху.

84. Як класифiкують i застосовують технiчні засоби регулювання дорожнього руху ?

85. Як застосовують дорожні знаки i розмiтки з iншими технiчними засобами регулювання.?

86. Як класифiкують методи та системи свiтлофорного регулювання?

87. Як розраховується технiко-економiчний ефект вiд введення свiтлофорного регулювання?


Список ЛІТЕРАТУРи


1. Бабков В.Ф. Дорожные условия и безопасность движения: Учебн. пособие для студентов ВУЗов. - 3-е изд., перераб. – М.: Транспорт, 1982.–288с.
2. Гаврилов Э.В. Эргономика на автомобильном транспорте. – К.: Техника, 1976. -152 с.
3. Управління автомобільним транспортом. Навчальний посібник Левковець П.Р., Зеркалов Д.В., Мельниченко О.І., Казаченко О.Г.–К.: Арістей,2006.–415с.
4. Гусєв О.В. Аналiз процесу збору водiєм зорової iнформацiї. – К.:
Збiрн. ТАУ. 1999. №З. – с. 57-62.
5. Безпека руху автомобільного транспорту Зеркалов Д.В., Левковець П.Р., Мельниченко О.І., Дмитрієв О.М. – К.: Основа, 2002. – 360 с.
6. Клебельсберг Д. Транспортная психология. – М.: Транспорт, 1989. –367 с.
7. Ротенберг Р.В. Основы надежности системы ВАДС. – М.: Транспорт, 1986. – 216 с.
8. Коноплянко В.Н. Организация и безопасность дорожного движения. – М.: Транспорт, 1991. – 279 с.
9. Мишурин В,М., Романов А.Н. Надежность водителя и безопасность движения. – М.: Транспорт, 1990. – 167 с.
10. Основы инженерной психологии /Под ред. В.А. Душкова. – М.: Высш. шк., 1991. – 287 с.
11. Полищук В.П., Гусев А.В. Определение закономерностей получения водителем зрительной информации // Автодорожник Украины. – № 1. – 1994. – с. 34-37.
12. Автомобильный транспорт и безопасность дорожного движения / Под общ. ред. А.А. Карлова. – К.: Техніка, 1988. – 176 с.

13. Правила дорожнього руху. Офіційне видання. Друк за погодженням з ЦБДР при ДДАІ МВС України. Введені в дію з 1 січня 2002 р. – К.: Арій, 2006. – 64 с.

14. Афанасьев Л.Л., Дьяков А.Б., Иларионов В.А. Конструктивная безопасность автомобиля: Учебн. пособие для студентов ВТУЗов – М.: Машиностроение, 1983. – 212 с.

15. Джонс И.С. Влияние параметров автомобиля на дорожно-транспортные происшествия – М.: Машиностроение, 1979. – 207с.

16. Експертний аналіз дорожньо-транспортних пригод / Галаса П.В., Кисельов В.Б., Куйбіда А.С., Лахно Ю.О., Надгорний Г.М. – К.: ЕКСПЕРТ-СЕРВІС, 1995. – 191 с.

17. Кременец Ю.А. Технические средства организации дорожного движения: Учебник для ВУЗов. – М.: Транспорт, 1990. – 255 с.

18. Роїна О. М. Автомобільний транспорт в Україні. Нормативна база 2-е вид. змін. та доп. – К.: КНТ, 2006. – 488 с.
Схожі:

Питання, винесені на залік з дисципліни: «Основи організації та безпеки руху транспортних засобів» iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни Проектування та розробка електрообладнання транспортних засобів
Проектування та розробка електрообладнання транспортних засобів" (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 092201...
Питання, винесені на залік з дисципліни: «Основи організації та безпеки руху транспортних засобів» iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни Діагностування електрообладнання транспортних засобів
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Діагностування електрообладнання транспортних засобів (для студентів 4 курсу денної...
Питання, винесені на залік з дисципліни: «Основи організації та безпеки руху транспортних засобів» iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни Електричне обладнання транспортних засобів
Програма І робоча програма навчальної дисципліни Електричне обладнання транспортних засобів (для студентів 3, 4 курсів денної форми...
Питання, винесені на залік з дисципліни: «Основи організації та безпеки руху транспортних засобів» iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів для студентів 4, 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 092201 «Електричні системи І комплекси транспортних засобів»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів
Питання, винесені на залік з дисципліни: «Основи організації та безпеки руху транспортних засобів» iconЗакон України «Про дорожній рух». Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху. Органи керування автомобілем та користування ними
Питання до семестрового екзамену з дисципліни «Основи керування автомобілем І безпека дорожнього руху»
Питання, винесені на залік з дисципліни: «Основи організації та безпеки руху транспортних засобів» iconПрограма та робоча програма навчальної дисципліни «Механічне обладнання транспортних засобів»
...
Питання, винесені на залік з дисципліни: «Основи організації та безпеки руху транспортних засобів» iconНазва модуля: Електронні пристрої та системи автотранспортних засобів
Моделювання комплексів та систем транспортних засобів, Системи керування електроприводами транспортних засобів, Електрообладнання...
Питання, винесені на залік з дисципліни: «Основи організації та безпеки руху транспортних засобів» iconО. В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Спеціальні електроприводи транспортних засобів"
«Електромеханіка», спеціальності 050. 70202, 050. 70202 – "Електромеханічні системи І комплекси транспортних засобів"
Питання, винесені на залік з дисципліни: «Основи організації та безпеки руху транспортних засобів» iconО. В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Спеціальні електроприводи транспортних засобів"
«Електромеханіка», спеціальності 050. 70202, 050. 70202 – "Електромеханічні системи І комплекси транспортних засобів"
Питання, винесені на залік з дисципліни: «Основи організації та безпеки руху транспортних засобів» iconО. В. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Спеціальні електроприводи транспортних засобів"
«Електромеханіка», спеціальності 050. 70202, 050. 70202 – "Електромеханічні системи І комплекси транспортних засобів"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи