Ректор М. Кулик Додаток 1 до наказу ректора від „ 20 р. № icon

Ректор М. Кулик Додаток 1 до наказу ректора від „ 20 р. №
Скачати 56.44 Kb.
НазваРектор М. Кулик Додаток 1 до наказу ректора від „ 20 р. №
Дата16.07.2012
Розмір56.44 Kb.
ТипДокументиПро затвердження Положення про Раду з поселення Національного авіаційного університету та Положення про комісію з поселення інституту (факультету) Національного авіаційного університету


З метою забезпечення високого рівня корпоративної культури проживання у гуртожитках Студентського містечка Національного авіаційного університету


НАКАЗУЮ:  1. Затвердити Положення про Раду з поселення Національного авіаційного університету згідно з додатком 1.

  2. Затвердити Положення про комісію з поселення інституту (факультету) Національного авіаційного університету згідно з додатком 2.

  3. Наказ довести до відома студентів та науково-педагогічних працівників університету.

  4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчально-виховної роботи Козачка Я.В.Ректор М. Кулик

Додаток 1 до наказу ректора

від „___”_______20___р. №_____


Положення

про Раду з поселення

Національного авіаційного університету


1. Загальні положення

1.1. Рада з поселення Національного авіаційного університету (далі - Рада) є постійно діючим робочим органом університету, який утворюється з метою ефективного використання житлових площ гуртожитків Студентського містечка, координації роботи з поселення студентів, аспірантів, докторантів та інших осіб у гуртожитки університету та забезпечення високого рівня корпоративної культури проживання у гуртожитках Студентського містечка.


^ 2. Завдання та обов’язки Ради з поселення

Основними завданнями та обов’язками Ради є:

- координація роботи з поселення студентів, аспірантів, докторантів, сімей студентів, аспірантів, докторантів та інших осіб у гуртожитки університету;

- контроль використання житлових площ гуртожитків Студентського містечка;

- координація дій комісій з поселення інститутів (факультетів) з питань поселення у гуртожиток на наступний навчальний рік;

- формування та надання до дирекції Студентського містечка списків студентів, аспірантів, докторантів, сімей студентів, аспірантів, докторантів та інших осіб для поселення на наступний навчальний рік;

- контроль кількості вільних місць для поселення студентів першого курсу;

- контроль дій комісій з поселення інститутів (факультетів), в тому числі щодо інформування батьків про не поселення студентів на наступний навчальний рік;

- розгляд спірних питань, що виникають при поселенні до гуртожитку.


^ 3. Порядок формування складу та роботи Ради

3.1. До складу Ради з поселення Університету за посадою входять: голова Ради - проректор з навчально-виховної роботи; заступник голови комісії - начальник відділу гуманітарного розвитку та соціальних комунікацій; члени комісії: директор Студентського містечка; представник юридичного відділу; заступники директорів інститутів (деканів факультетів), голова первинної профспілкової організації студентів і аспірантів (за згодою); голова студентської ради університету (за згодою) та голова студентської ради Студентського містечка (за згодою).

3.2. Персональний склад Ради з поселення Університету затверджується наказом ректора.

3.3. Засідання Ради проводяться за потреби. Про дату, місце засідання Ради та порядок денний члени Ради сповіщаються не пізніш як за один день до встановленої дати.

3.4. Засідання Ради вважається правомочним, якщо в її роботі бере участь не менш як дві треті складу членів Ради.

3.5. Засідання Ради проводить голова Ради. У випадку відсутності голови Ради засідання очолює його заступник.

3.6. У своїй роботі Рада з поселення керується цим Положенням, положенням про поселення та проживання в гуртожитках студмістечка Національного авіаційного університету, внутрішніми нормативно-правовими актами Національного авіаційного університету та чинним законодавством.

3.7. Рішення Ради оформлюється протоколом, який підписується головою Ради (за відсутності голови - його заступником) та секретарем Ради.


4. Права  Ради

Рада має право:

- внесення змін до розподілу місць та закріплення гуртожитків студмістечка;

- внесення змін та поправок до рішень комісій з поселення інститутів (факультетів) або їх відхилення;

- розгляд питань з поселення, які регламентуються міжгалузевими нормативно-правовими актами;

- утворювати робочі групи для підготовки питань, що належать до її повноважень;

- залучати спеціалістів і представників підрозділів університету для розгляду питань, що належать до її повноважень;

- одержувати в установленому порядку від керівників підрозділів університету інформацію, документи і матеріали, що необхідні для виконання покладених на неї завдань.


Додаток 2 до наказу ректора

від „___”_______20___р. №_____


Положення

про комісію з поселення інститутів (факультетів)

Національного авіаційного університету


^ 1. Загальні положення

1.1. Комісія з поселення інститутів (факультетів) Національного авіаційного університету (далі - Комісія) є постійно діючим дорадчим органом університету, який утворюється з метою ефективного поселення студентів, аспірантів, докторантів та інших осіб у гуртожитки університету та забезпечення високого рівня корпоративної культури проживання у гуртожитках Студентського містечка.

1.2. Комісія створюється розпорядженням директора інституту (декана факультету). До складу комісії обов’язково включаються представники органів студентського самоврядування та профспілкового бюро студентів.

1.3. Засідання Комісії проводяться за потреби вирішення нагальних питань, але не рідше одного разу на місяць. Про дату, місце засідання Комісії та порядок денний члени Комісії сповіщаються не пізніш як за один день до встановленої дати.

1.4. Засідання комісії вважається правомочним, якщо в її роботі бере участь не менш як половина членів комісії.

1.5. Засідання комісії очолює голова Комісії. У випадку відсутності голови Комісії засідання очолює його заступник.

1.6. У своїй роботі Комісія керується цим Положенням, положенням про поселення та проживання в гуртожитках студмістечка Національного авіаційного університету, внутрішніми нормативно-правовими актами Національного авіаційного університету та чинним законодавством.

1.7. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується головою Комісії (за відсутності голови - його заступником) та секретарем Комісії.


^ 2. Завдання та обов’язки Комісії з поселення

Основними завданнями та обов’язками комісії є:

- проведення загальних зборів мешканців гуртожитку стосовно питань поселення у гуртожиток на наступний навчальний рік;

- формування та надання до Ради з поселення Національного авіаційного університету списків осіб, рекомендованих на поселення у гуртожиток;

- визначення кількості вільних місць для поселення студентів першого курсу;

- направлення батькам студентів листів-повідомлень про не поселення на наступний навчальний рік (з зазначенням причини відмови у поселенні);


^ 3. Права Комісії

Комісія має право:

- утворювати робочі групи для підготовки питань, що належать до її повноважень;

- залучати спеціалістів і представників підрозділів університету для розгляду питань, що належать до її повноважень;

- одержувати в установленому порядку від керівників підрозділів університету інформацію, документи і матеріали, що необхідні для виконання покладених на неї завдань.


ПОГОДЖЕНО:


Начальник ЮВ В. Паламарчук


Голова ППОСА В. Яскель


Директор СМ П. Станко


Голова СР НАУ Є. Панченко


Голова СРСМ НАУ І. Сирохман

Схожі:

Ректор М. Кулик Додаток 1 до наказу ректора від „ 20 р. № iconДодаток до наказу ректора від № положення про Раду з гуманітарних питань
move to 0-35370599
Ректор М. Кулик Додаток 1 до наказу ректора від „ 20 р. № iconДодаток 1 до наказу ректора від " 18 " 02 2011 р. №43 / од (Ф 03. 02-08) програма
Загальні вимоги до системи менеджменту якості відповідно до вимог стандарту iso 9001-2008 (п п. 1, 1, 2)
Ректор М. Кулик Додаток 1 до наказу ректора від „ 20 р. № iconДодаток 1 до наказу ректора від " 18 " 02 2011 р. №43 / од (Ф 03. 02-08) програма
Загальні вимоги до системи менеджменту якості відповідно до вимог стандарту iso 9001-2008 (п п. 1, 1, 2)
Ректор М. Кулик Додаток 1 до наказу ректора від „ 20 р. № iconДодаток 2 до наказу ректора хду
Херсонський державний університет (далі – Університет) в особі ректора Ходосовцева Олександра Євгеновича, що діє на підставі Статуту...
Ректор М. Кулик Додаток 1 до наказу ректора від „ 20 р. № iconРектор техніко-економічне обгрунтування необхідності списання майна
Комісія утворена згідно наказу ректора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича № від р
Ректор М. Кулик Додаток 1 до наказу ректора від „ 20 р. № iconДодаток до наказу ректора Національної академії Державної

Ректор М. Кулик Додаток 1 до наказу ректора від „ 20 р. № iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність факультету (наукового підрозділу) за 2012 рік (за формою згідно з додатком 1)
В додаток до наказу ректора Львівського національного університету імені Івана Франка від 27. 09. 2012р. № Н-371
Ректор М. Кулик Додаток 1 до наказу ректора від „ 20 р. № iconДодаток до наказу ректора від № положення про Раду з гуманітарних питань
Діяльність Ради спрямована на розвиток гуманітарної співпраці, забезпечення належних умов для реалізації здібностей І талантів студентів...
Ректор М. Кулик Додаток 1 до наказу ректора від „ 20 р. № iconДодаток до наказу ректора від № положення про Раду з гуманітарних питань
Діяльність Ради спрямована на розвиток гуманітарної співпраці, забезпечення належних умов для реалізації здібностей і талантів студентів...
Ректор М. Кулик Додаток 1 до наказу ректора від „ 20 р. № iconДо наказу ректора № від " " 2008 р
Підрозділ Сфера застосування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи