Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Національного авіаційного університету загальні положення icon

Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Національного авіаційного університету загальні положення
Скачати 112.54 Kb.
НазваПравила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Національного авіаційного університету загальні положення
Дата28.07.2012
Розмір112.54 Kb.
ТипПравила


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ректора

від „__”_______ 2008 №______


ПРАВИЛА

внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках

Національного авіаційного університету


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитках Національного авіаційного університету (надалі Правила) встановлюють єдиний внутрішній розпорядок діяльності гуртожитку, визначають порядок поселення, виселення, обов’язки та відповідальність мешканців гуртожитку для забезпечення повної реалізації задач університету у відповідності до чинного законодавства.

1.2. Ці Правила є обов’язковими для обслуговуючого персоналу, студентів, слухачів та інших категорій мешканців гуртожитку незалежно від форм їх відносин з університетом.

1.3. Знання та чітке дотримання Правил дозволяє повною мірою реалізувати питання подальшого покращення дисципліни, правопорядку, виховання, організації дозвілля, вирішення соціальних питань та дотримання моральних норм серед мешканців гуртожитку.

1.4. Правила є документом прямої дії, в разі необхідності механізми реалізації окремих пунктів регулюються наказами ректора та розпорядженнями проректора (за напрямом) університету.

1.5. Основними нормативними документами, що регулюють діяльність студмістечка та гуртожитку є законодавчі акти України, Статут університету, Положення про студмістечко, накази ректора та розпорядження проректора (за напрямом) університету.


^ 2. НАДАННЯ МІСЦЯ В ГУРТОЖИТКУ


2.1. Поселення студентів, аспірантів та докторантів до студентського гуртожитку здійснюється згідно „Положення про поселення та проживання в гуртожитках студмістечка Національного авіаційного університету”.

Поселення викладачів, співробітників університету або інших осіб проводиться, при наявності вільних місць, на підставі заяв та договорів найму житла.

Абітурієнти поселяються до студентського гуртожитку, при наявності вільних місць, на підставі направлень приймальної комісії на період проведення вступних співбесід (іспитів).

2.2. Особа, якій надається місце в гуртожитку зобов’язана зробити оплату за проживання в гуртожитку, пройти відповідне обстеження в медичному центрі університету, пройти інструктаж з питань охорони праці та пожежної безпеки, ознайомитись з правилами внутрішнього розпорядку, отримати перепустку на вхід до гуртожитку у бюро перепусток служби охорони НАУ, та укласти Угоду на проживання в гуртожитку.

Після пред’явлення ордера з відміткою медичного центру, квитанції про оплату за проживання, перепустки на вхід до гуртожитку, мешканець отримує м’який інвентар та ключі від кімнати від адміністрації гуртожитку НАУ.

2.3. Документи на реєстрацію студентів, аспірантів та докторантів подаються до паспортного столу студмістечка у порядку встановленому Міністерством внутрішніх справ України. Оплата реєстрації проводиться за рахунок мешканця, якому надано гуртожиток.

Особа, що поселяються на підставі договору найму житлових приміщень, реєстрація за адресою гуртожитку не проводиться .

2.4. Тимчасове поселення до студентського гуртожитку родичів студентів, слухачів

підготовчого відділення, осіб, котрі прибули у відрядження до університету, інших громадян може проводитися на вільні місця дирекцією студмістечка за згодою ректора (проректора).

^ Примітка: Дозвіл на поселення до гуртожитку рідних, які приїжджають до мешканців гуртожитку на вихідні дні, надає адміністрація студмістечка, відповідно до оформленої заяви та оплати за проживання.

Для тимчасового поселення необхідно пред’явити:

 • Заяву на ім’я ректора, проректора, директора студентського містечка

 • Квитанцію про оплату за проживання;

 • Паспорт (посвідчення) прибулого;

 • Направлення з ІЗДН або підготовчого відділення;

 • Перепустку на вхід до гуртожитку.

Всі особи реєструються у старшого адміністратора гуртожитку.

2.5. Студенти, аспіранти, докторанти, слухачі підготовчого відділення, які мешкають у гуртожитку, у разі необхідності, можуть бути тимчасово переселені в іншу кімнату або гуртожиток, на підставі наказу ректора ( проректора) університету або власноруч написаної заяви на ім’я директора студмістечка. Можливий обмін місцями в гуртожитках між факультетами та вузами м. Києва. Для проведення обміну необхідно подати заяву на ім’я ректора (проректора), погоджену з деканом свого факультету та деканом факультету в гуртожиток якого буде поселятись студент. Для проведення обміну між вузами міста необхідно подати заяву на ім’я ректора (проректора) навчального закладу.

2.6. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних співбесідах (іспитах), звільнюють місце в гуртожитку протягом трьох днів після оголошення результатів співбесіди (іспитів). В разі подання апеляції - в трьохденний термін після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти, які не пройшли за конкурсом – протягом трьох днів після видання наказу про зарахування.

При відрахуванні з університету, а також при його закінченні, мешканці звільняють гуртожиток протягом двох тижнів з дати закінчення або відрахування .

У випадку, коли виїзд до місця постійного проживання у відповідний термін не можливий через хворобу та інші поважні причини, на підставі особистої заяви мешканця, що проживав у гуртожитку, за рішенням деканату факультету погоджено адміністрацією студмістечка термін може бути продовжений на строк до одного місяця.

У випадку, коли мешканець гуртожитку в зазначений термін не залишив гуртожиток то відселення громадянина проводиться примусово, згідно з чинним законодавством України.

2.7. При від’їзді з гуртожитку на період канікул або академічну відпустку мешканець зобов’язаний за два дні до від’їзду попередити про це старшого адміністратора гуртожитку. При від’їзді необхідно здати старшому адміністратору гуртожитку в належному стані майно, яке було закріплене за ним, жилу кімнату та ключі від неї. Особисті речі здати до камери схову.

Адміністрація студмістечка за зберігання особистих речей, які не зберігалися в камері схову, відповідальності не несе.

Порядок користування гуртожитками на час канікул студентів та аспірантів визначається ректором (проректором) університету.

2.8. Поселення сімей студентів, аспірантів та докторантів до гуртожитків проводиться згідно „Положення про проживання сімей студентів, аспірантів і докторантів у гуртожитках Студмістечка НАУ”.


^ 3. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ


3.1. Приміщення гуртожитку, його обладнання, інвентар, який видається в користування, є державною власністю.

Мешканці гуртожитку несуть персональну відповідальність за їх збереження.

3.2. Майно для особистого користування видається мешканцям під їх особисту відповідальність. Предмети загального користування для кімнати (секції, поверху) видаються під розписку старості кімнати (секції, поверху). Інвентар та обладнання для студентських клубів, спортивних кімнат і інших приміщень видаються під розписку особам уповноваженим заступником декана факультету по роботі зі студентами (черговий адміністратор гуртожитку), профбюро факультету або студентською радою гуртожитку. Матеріальна відповідальність за цілісність та збереження майна покладається на особу, котра отримала це майно. Опис майна, підписаний старшим адміністратором гуртожитку і старостою кімнати (секції, поверху), вивішується в кімнаті (в секції, на поверсі).

3.3. Виносити особисті речі, інвентар та обладнання з гуртожитку дозволяється тільки при наявності письмового дозволу старшого адміністратора гуртожитку.

3.4. Мешканцям гуртожитку видаються перепустки на право входу в гуртожиток.

3.5. Вхід до гуртожитку дозволяється:

 • Мешканцям даного гуртожитку – з 06.00 до 24.00 години по пред’явленню перепустки. З 24.00 до 6.00 години вхід дозволяється, за умови попереднього письмового погодження зі старшим адміністратором гуртожитку та начальником служби охорони, за наявності поважної причини підтвердженої документально.

 • Студентам, котрі не мешкають у гуртожитку – тільки у не навчальний час з 13.00 години до 23.00 години по робочих днях та з 11.00 години до 23.00 години по вихідних та святкових днях.

 • Гостям – тільки у не навчальний час з 15.00 години до 23.00 години по робочих днях та з 11.00 години до 23.00 години по вихідних та святкових днях.

При вході до гуртожитку відвідувачі пред’являють черговому документ, що посвідчує особу і реєструються в книзі відвідувачів;

 • Мешканець зобов’язаний особисто зустріти гостя при вході і провести його при залишенні гуртожитку.

3.6. Відповідальність за своєчасне залишення відвідувачами гуртожитку, дотримання ними правил внутрішнього розпорядку та відшкодування матеріальних збитків, які нанесли гості, несуть мешканці, які запросили згаданих осіб.

3.7. Культурно-масові заходи в гуртожитках здійснюються за планом, розробленим студентською радою і погодженим з заступником декана факультету по роботі зі студентами та черговим адміністратором гуртожитку.

Усі заходи повинні закінчуватись до 22.00 години.

З 22.00 години і до 07.00 години в гуртожитку повинна дотримуватись тиша. У коридорах (секціях) та місцях загального користування залишається тільки чергове освітлення.

3.8. Студенти, аспіранти, слухачі підготовчого відділення, студенти інституту заочного і дистанційного навчання, абітурієнти проживають в гуртожитках університету на умовах самообслуговування.

Усі мешканці гуртожитку в позаурочний час залучаються студентською радою гуртожитку до господарських робіт по самообслуговуванню, упорядкуванню і озелененню території, спорудження спортивних майданчиків, проведення ремонту приміщень та інвентарю гуртожитку, інших видів суспільно-корисної праці з дотриманням правил охорони праці.

3.9 Один раз на місяць в гуртожитку провадиться “санітарний день” з проведенням генерального прибирання усіх приміщень.

3.10. У гуртожитки, які не підготовлені до експлуатації, поселяти студентів та інших осіб забороняється.

Зміна постільної білизни проводиться згідно зі встановленими нормами.

3.11. У разі захворювання мешканця гуртожитку, хворий направляється в медичний центр навчального закладу.

3.12. З метою внутрішнього контролю за санітарним станом гуртожитку профбюро факультету та студентська рада гуртожитку створює житлово-побутову комісію, яка:

 • Щотижня проводить контрольний огляд кімнат, місць загального користування. Оцінка кімнати (секції, поверху) складається з трьох складових: санітарний стан кімнати (секції, поверху), їх благоустрій та дисципліна мешканців;

 • Результати контрольного огляду розглядаються на засіданні студентської ради гуртожитку, де приймаються конкретні рішення до порушників або заохочення мешканців, які утримують в зразковому стані свої кімнати (секції, поверхи);

 • Розробляє заходи по поліпшенню побуту і відпочинку мешканців гуртожитку.^ 4. ПРАВА І ОБОВЯЗКИ МЕШКАНЦІВ ГУРТОЖИТКУ


4.1. Мешканці гуртожитку мають право:

 • Користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового і спортивного призначення, камерами схову, обладнанням, інвентарем та майном гуртожитку згідно з встановленим порядком, мати постійне місце в жилій кімнаті у гуртожитку на поточний навчальний рік.

 • Вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільної білизни та іншого майна гуртожитку, а також усунення недоліків у побутовому забезпеченні;

 • Обирати студентську раду гуртожитку і бути обраним до її складу;

 • Через студентську раду гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з покращенням житлово-побутових умов, організації виховної роботи і дозвілля, обладнання приміщень гуртожитку, роботи обслуговуючого персоналу тощо;

 • Звертатися із запитами, пропозиціями до адміністрації університету, студентського містечка щодо якості роботи обслуговуючого персоналу або на неналежним чином створені житлово-побутові умови;

 • Особисті речі, що не потребують щоденного вживання, здавати до камери схову. За речі, які не здані на зберігання до камери схову, адміністрація відповідальності не несе;


4.2. Мешканці гуртожитку зобов’язані:

 • Знати і суворо дотримуватись “Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках навчальних закладів”, техніки безпеки, пожежної безпеки;

 • Виконувати розпорядження адміністрації та студентської ради гуртожитку;

 • Суворо дотримуватись чистоти і порядку в житлових кімнатах, місцях загального користування та брати активну участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням, щоденно прибирати жилі кімнати і блоки, щомісяця проводити генеральне прибирання приміщень гуртожитку та прилеглої території з дотриманням правил охорони праці;

 • Дбайливо ставитись до державної власності – приміщень, обладнання, майна гуртожитку, економно витрачати електроенергію, газ, тепло, воду;

 • Своєчасно вносити плату в установлених розмірах за проживання, користування білизною і за додаткові платні послуги, якими вони особисто користуються.

 • Відшкодувати нанесені матеріальні збитки згідно з діючим законодавством;

 • При залишенні кімнати (секції) мешканець повинен вимкнути світло, зачинити вікна;

 • Своєчасно давати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання та меблів;

 • Про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново повідомити заступника декана по роботі зі студентами, чергового адміністратора гуртожитку, старшого адміністратора гуртожитку, студентську раду;

 • Дотримуватись правил техніки безпеки, пожежної безпеки при користуванні електричними і газовими приладами, не встановлювати без дозволу старшого адміністратора гуртожитку додаткові електронагрівальні прилади, (особисті електропобутові прилади і радіоапаратура мешканців підлягають реєстрації у старшого адміністратора гуртожитку ).

 • При залишенні гуртожитку на довгий час (більше одного тижня), а також при від’їзді на канікули або практику, письмово попередити старшого адміністратора гуртожитку (вказати адресу, куди вибув), одержане майно, і ключі від кімнати здати адміністратору гуртожитку, а особисті речі до камери схову;

 • Після закінчення навчання в університеті, або при достроковому позбавленні права на мешкання, виїхати з гуртожитку в двотижневий термін;

 • При тимчасовому від’їзді із гуртожитку повідомити про це старшого кімнати (секції, поверху), повідомивши адресу, куди від’їжджає;

 • Заключати угоду на проживання в гуртожитку;4.3. Мешканцям гуртожитку забороняється:

 • Самовільно переселятися із однієї кімнати в іншу;

 • Переробляти і переносити інвентар та меблі із однієї кімнати до іншої або виносити їх з робочих кімнат і гуртожитку;

 • Прати білизну, чистити взуття, приймати водяні процедури в житлових кімнатах та не пристосованих для цього місцях;

 • Наклеювати або прибивати на стінах і шафах кімнат та місць загального користування оголошень, розкладів, еротичних фотографій, малюнків, репродукцій, листівок, вирізок з газет та журналів тощо;

 • Проводити переробку і ремонт електроустаткування, вмикати електронагрівальні прилади в житлових кімнатах;

 • Самовільно замінювати дверний замок. При заміні замка ключ необхідно здати адміністратору гуртожитку;

 • Залишати сторонніх осіб після 23-00 години і на ночівлю;

 • Приносити і вживати спиртні напої, наркотичні речовини, палити в житлових та робочих кімнатах, з’являтися до гуртожитку в стані алкогольного сп’яніння та стані наркотичного сп’яніння, грати в азартні ігри;

 • Створювати шум, а також вмикати радіотелевізійну апаратуру на гучність, яка перевищує чутність кімнати;

 • Тримати домашніх тварин;

 • Проникати до гуртожитку через вікна та не дозволяти робити це стороннім особам, сидіти на підвіконні;

 • Викидати сміття та різні предмети через вікна;

 • Передавати перепустку до гуртожитку іншій особі;

 • Загромаджувати жилу кімнату великогабаритними речами, залишати на збереження в холах, світлових кишенях, коридорах власні меблі, холодильники, мотоцикли, піаніно тощо.

4.4. Мешканці гуртожитку, які порушують Правила проживання, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.


^ 5. ЗАОХОЧЕННЯ І СТЯГНЕННЯ


5.1. За активну роботу по організації виховання, участь у забезпеченні господарських робіт, в культурно-масових заходах і роботі по покращенню умов та побутового обслуговування, до мешканців застосовуються такі заохочення:

 • Оголошення подяки;

 • Преміювання;

 • Нагородження цінним подарунком;

 • Нагородження грамотою;

Окремі кімнати гуртожитку можуть бути обладнані додатковим обладнанням і інвентарем, не передбаченим “Типовими нормами обладнання гуртожитків”.

5.2. За порушення правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на мешканців накладаються стягнення:

 • Догана;

 • Не поселення в гуртожиток на наступний рік;

 • Виселення з гуртожитку;

 • Відрахування з навчального закладу.

За появу в нетверезому стані, стані токсичного чи наркотичного сп’яніння, розпивання спиртних напоїв, вживання токсичних чи наркотичних речовин в гуртожитку, всі винні у цьому підлягають виселенню з гуртожитку в п’ятиденний термін.

При порушенні правил внутрішнього розпорядку в кімнатах (секціях) відповідальність несуть всі мешканці кімнати (секції).

5.3. Заохочення і стягнення на студентів і аспірантів накладається наказом ректора університету за поданням декана факультету, студентської ради, студентського профкому, старшим адміністратором гуртожитку.

Схожі:

Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Національного авіаційного університету загальні положення iconПравила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Сумського Державного університету 1 Загальні положення
move to 0-17079606
Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Національного авіаційного університету загальні положення iconПравила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Сумського Державного університету 1 Загальні положення
Дані правила розроблені у відповідності до Конституції та законодавства України, інших нормативних актів, Положення про студентський...
Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Національного авіаційного університету загальні положення iconПравила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Сумського Державного університету 1 Загальні положення
Дані правила розроблені у відповідності до Конституції та законодавства України, інших нормативних актів, Положення про студентський...
Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Національного авіаційного університету загальні положення iconПравила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках загальні положення
Правила встановлюють єдиний внутрішній розпорядок діяльності гуртожитку, визначають порядок поселення, виселення, обов’язки та відповідальність...
Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Національного авіаційного університету загальні положення iconПро пропускний режим в студентських гуртожитках університету
З метою запобігання правопорушень у студентських гуртожитках сторонніми особами, посилення відповідальності за дотриманням правил...
Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Національного авіаційного університету загальні положення iconПравила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського
move to 1891-19415
Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Національного авіаційного університету загальні положення iconВитяг з правил внутрішнього розпорядку Національного університету
Правила внутрішнього розпорядку Національного університету "Львівська політехніка" (надалі Львівська політехніка) опрацьовані на...
Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Національного авіаційного університету загальні положення iconПравил а внутрішнього розпорядку в гуртожитках Київського національного університету технологій та дизайну (далі «Правила»)
Поселення студентів, аспірантів, докторантів денної форми навчання, абітурієнтів, слухачів підготовчого відділення здійснюється на...
Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Національного авіаційного університету загальні положення iconПравила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського
Поселення, аспірантів, слухачів підготовчих відділень університету І студентів факультетів, в окремих випадках викладачів в студентські...
Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Національного авіаційного університету загальні положення iconМіністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля журнал куратора студентського гуртожитку
Дане положення регламентує функціонування студентського містечка та гуртожитків Східноукраїнського національного університету імені...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи