Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/7
Дата01.06.2012
Розмір1.21 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


АКРЕДИТАЦІЙНА СПРАВА
напрям підготовки 0504 “Туризм”

спеціальність 6.050400 “Туризм”

освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр


Розглянуто та затверджено


на засіданні Вченої ради університету

протокол № 2 від 26.10.2007 р.


Ректор проф. Голубенко О.Л.


м. Луганськ

2008

Міністерство освіти і науки України


Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА ЗАЯВЛЕНОЮ
^

НА АКРЕДИТАЦІЮ СПЕЦІАЛЬНОСТІ


6.010207 “ТУРИЗМ”

за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”


Розглянуто та затверджено

на засіданні Вченої Ради

університету

протокол № 2 від 26. 10. 2007 р.


Ректор ____________________ проф. Голубенко О. Л.


Луганськ

2008


Розділ 1. Загальна характеристика навчального закладу і спеціальності


Перші відомості щодо існування Луганського вечірнього робітничого технікуму відносяться до 1920 р., тому цей рік є роком заснування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. У квітні 1930 р. цей технікум став Луганським вечірнім машинобудівним інститутом. У післявоєнний період історія вузу пов’язується з Ворошиловградською філією Харківського механіко-машинобудівного інституту. 19 травня 1960 р. наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти України філіал Харківського політехнічного інституту перетворюється на самостійний Луганський вечірній машинобудівний інститут. У 1962 р. цей вуз почав прийом на денне відділення.

У 1993 р. Постановою Кабінету Міністрів України за підписом Президента України на базі Луганського машинобудівного інституту та декількох вищих навчальних закладів м. Луганська і Луганської області створено Східноукраїнський державний університет. У 1996 р. йому надано статус вищого навчального закладу IV рівня акредитації, а указом Президента України від 11 вересня 2000 р. – статус національного з власним ім’ям: Східноукраїнський національний університет. 13 листопада 2001 р. університету присвоєно ім’я Володимира Даля.

Відомча приналежність – Міністерство освіти і науки України.

Форма власності – державна.

Керівник університету – ректор Голубенко Олександр Леонідович, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України та премії Мінвузу, академік транспортної Академії України.

Сьогодні університет має досить розвинену структуру, яка реалізує одне з концептуальних положень щодо наближення навчального процесу до місць помешкання студентів. В даний час до структури університету входять: Технологічний інститут, Інститут хімічних технологій, коледж Східноукраїнського національного університету, Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум, Кримський факультет, Краснодонський відокремлений факультет інженерії і менеджменту, Антрацитівський відокремлений факультет гірництва і транспорту, Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання СНУ ім. В.Даля, Стахановське відділення Інституту післядипломної освіти і дистанційного навчання СНУ ім. В.Даля, Сєвєродонецьке відділення Інституту післядипломної освіти і дистанційного навчання СНУ ім. В.Даля.

В університеті діють 16 факультетів, інститут післядипломної освіти та дистанційного навчання, магістратура державної служби, Міжнародний центр додипломної освіти, кафедри, понад 13 філій кафедр на виробництві, центр із перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва, науково-дослідний інститут прикладної екології, науково-дослідний інститут управляючих систем, більше 20 науково-дослідних лабораторій та інженерних центрів, наукова бібліотека видавництво з типографією, технопарк та інше.

Кафедра військової підготовки з 1999 року готує офіцерів запасу за 8 військовими спеціальностями виключно з числа студентів університету.

Університет має ліцензію на право освітньої діяльності з 12 із 16 галузей знань. В їх межах ведеться підготовка за 42 напрямками і 99 спеціальностями, у тому числі 8 - військовими.

Докторантура за 15 і аспірантура за 44 спеціальністю готують кадрове поповнення викладацького та науково-педагогічного складу.

В університеті створена потужна матеріально-технічна база. Університет розміщується у 53 навчально-лабораторних корпусах і спорудах загальною площею 229516,5 тис.кв.м. Університет має санаторій-профілакторій на 100 місць, баз відпочинку у м. Скадовську й у м. Євпаторія, спортивно-оздоровчий табір, 9 гуртожитків на 4000 місць, 6 їдалень, 12 буфетів на 503 місця, медичні пункти.

В університеті діє власне університетське видавництво, де видається науковий збірник «Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля» ліцензований Вищою атестаційною комісією України за 12 напрямками, а також монографії, навчальні посібники, методичні рекомендації та інша наукова і навчальна література. Щомісяця виходять номери багатотиражної газети «Університетський вісник».

Загальна характеристика Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля наведена у таблиці 1.1

Підготовку бакалаврів за напрямом 6.050400 “Туризм” веде кафедра туризму і готельного господарства, яка створена наказом ректора університету № 6 від 15 березня 2004 р. і входить до складу філософського факультету. Кафедра здійснює свою освітню діяльність на підставі ліцензії серії АА № 363359 від 11.10. 2007 р.

Підготовка фахівців цього напряму здійснюється у відповідності до діючих галузевих стандартів освіти, навчальних планів та робочих програм, які відповідають вимогам діючих державних стандартів, а також погоджені з науково-методичною комісією Міністерства освіти і науки України.

Фахова і професійно-орієнтована підготовка бакалаврів напряму «Туризм» здійснюється викладачами кафедр фінансового, економічного, філософського факультетів та факультету управління економікою університету з урахуванням спеціалізації, що склалася до нинішнього часу. Дисципліни нормативного циклу викладаються відповідними кафедрами університету з залученням висококваліфікованих спеціалістів.

Ліцензований обсяг прийому на напрям «Туризм»: 100 осіб на денну форму навчання, 100 осіб на заочну форму навчання у т.ч. Феодосійське выдділення – 20 осіб (серія АВ ліцензія № 363359 від 11.10.2007 року), Лівадійське відділення – 40 осіб (серія АВ ліцензія 363359 від 11.10.2007 року). Фахова і професійно-орієнтована підготовка бакалаврів напряму «Туризм» у Феодосійському та Лівадійському відділеннях здійснюється викладачами кафедри «Туризм і готельне господарство» та викладачами фундаментальних кафедр університету.

Обсяг держзамовлення на підготовку бакалаврів напряму «Туризм» складав по роках відповідно на денну та заочну форми навчання:


Рік

Денна форма навчання, осіб

Заочна форма навчання, осіб

2004

10

-

2005

15

2

2006

15

2

2007

15

2


Загальна чисельність штатних співробітників за станом на 01.10. 2007 р. складає 9,25 штатних одиниць педагогічних робітників. Професорсько-викладацький склад кафедри туризму і готельного господарства складає 10 чоловік, серед них 1 доктор економічних наук, професор, 5 кандидатів наук: 3 кандидата економічних наук, 1 кандидат технічних наук, 1 кандидат історичних наук. Протягом 2005-2006 року чотири викладача кафедри пройшли підвищення кваліфікації у Київському університеті туризму, економіки і права.

За час існування кафедри була захищена докторська дисертація доцентом Свірідовою Н.Д. «Організаційно-економічне забезпечення регіональної політики залучення іноземних інвестицій». У 2007 році підготовлена і захищена докторська дисертація на тему «Економіко-екологічна стратегія розвитку регіону» (доцент Недодаєва Н.Л.), а також підготовлена до захисту кандидатська дисертація на тему «Організаційно-економічне забезпечення інвестиційної політики туризму регіону» (пошукувач Овсепян І.А., захист планується у червні 2008 р.).

Щорічно кафедра проводить круглі столи по проблемам сталого розвитку туризму спільно з обласної державною адміністрацією.

Студенти напряму «Туризм» приймають активну участь у наукової роботі:

2005 р.- обласний конкурс «Туристичний світанок України-2005»;

2006 р. - друге призове місце на конкурсі «Розробка маршруту туристичної екскурсії вихідного дня» (Управління культури і туризму облдержадміністрації, м. Луганськ);

2006-2007 р. - Всеукраїнська студентська олімпіада (м. Одеса) з дисциплін «Рекреаційна географія» та «Технологія туристичної діяльності»;

11-12 квітня 2007 р. - Всеукраїнська наукова конференція студентів «Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного господарства та торгівлі» (Харківський державний університет харчування та торгівлі) – підготовлено дві публікації;

03.04.2007 р. - наукова конференція студентів ( СНУ ім. В. Даля)- зроблена доповідь та підготовлена одна публікація;

22.02.2007 р. - Всеукраїнський конкурс науково-практичних та творчих робіт туристсько-краєзнавчої тематики студентської молоді (КУТЕП м. Київ);

25.01.2007 р. - Міжнародний конкурс студентських наукових робіт з актуальних питань менеджменту туристської індустрії (Харківська національна академія міського господарства;

22.03.2007 р. - Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих вчених «Наукові концепції і практика реалізації стратегій інноваційного розвитку України та її регіонів» (м. Донецьк)- підготовлено дві публікації;

26 квітня 2007 р. - наукова конференція студентів ( університет філософії, м. Нітра, Словенія)- підготовлена публікація на тему «Основні напрями підвищення конкурентноздатності у сфері туризму».

Студенти напряму «Туризм» приймають активну участь у роботі туристичного клубу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, щорічно приймають участь в обласних і Всеукраїнських туристичних зльотах та змаганнях з альпінізму.

У 2004 р. досягнута угода університету з Європейським навчальним центром з готельного бізнесу і туризму Модуль (Відень, Австрія) про співробітництво в області підготовки фахівців для галузі туризму. Головною метою співробітництва є підвищення рівня викладання до міжнародних стандартів і залучення до спільної наукової та дослідницької роботи у сфері готельного бізнесу і туризму. Для реалізації зазначених цілей угодою здійснюється обмін професорсько-викладацьким складом і студентами, науковими публікаціями та результатами дослідницької роботи, ноу-хау у сферах підготовки викладацького складу та студентів, розробки навчального матеріалу та застосування новітніх навчальних методів. 25 травня 2005 року підписана угода про співпрацю зі Середиземноморським університетом (АКДЕНІЗ) і готелями Наталії (Papillon Group Hotels, Туреччина), згідно з якою студенти напряму «Туризм» щорічно походять практику у готелях Туреччини.

У 2007 році підписана угода з туристичною фірмою «Укрром» (м. Київ), згідно з якою студенти проходять стажування в Румунії, супроводжуючи групи туристів з України.

З метою подальшого удосконалення і покращення підготовки фахівців з напряму “Туризм”, а також координації спільних наукових досліджень на базі туристично-готельного комплексу “Дружба” (м. Луганськ) створено філію кафедри туризму і готельного господарства університету (наказ № 8 від 4.04.05 р.).

У 2006 році створено науково-навчально-виробничій центр «Дружба» який є сумісним підрозділом кафедри туризму і готельного господарства Східноукраїнського національного університету, готельного комплексу «Дружба» та Асоціації кулінарів галузі громадського харчування Луганської області. Центр призначений для реалізації однієї з організаційних форм зв’язку вищої школи з виробничим підприємством на основі ефективного ви користування його кадрових та матеріально-технічних можливостей, що сприятиме підвищенню підготовки спеціалістів, розвитку наукової школи, раціонального та ефективного використання наукового та трудового потенціалу. На базі кафедр туризму і готельного господарства та легкої промисловості Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля створено науково-практичний гурток «Школа ресторанної справи». Основними напрямами діяльності є:

організація та проведення в тісному зв’язку з навчально-виховним процесом науково-дослідних робіт з організації обслуговування та управління на підприємствах громадського харчування;

організація конференцій, семінарів, олімпіад;

консультації з питань ресторанної справи, організації обслуговування в кафе, барах та ін..

У 2007 році на базі Кримського факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля було створено науково-навчально-виробничій центр. Метою центра є покращення якості підготовки фахівців з напряму «Туризм» на основі наближення навчального процесу до сфери безпосереднього виробництва. Основними напрямами діяльності є:

організація і проведення практичних і лекційних занять зі студентами напряму «Туризм» з окремих спеціальних курсів на підприємствах;

формування особистості шляхом переходу від масового характеру організації навчально-виховного процесу до індивідуальної роботи зі студентами, зближенню з практично-працюючим персоналом;

формування на всіх етапах підготовки фахівців практичних навичок виробничої діяльності за реальних умов підприємства;

розвиток у студентів організаційних навичок, виховання високої свідомості і трудової дисципліни шляхом їх участі у безпосередній виробничій діяльності.

З 2004 року університет є членом Асоціації навчальних закладів туристичного і готельного профілю.

У таблиці 1.2 наводяться дані про склад кафедри, яка забезпечує навчання за напрямом «Туризм».

^ Розділ 2. Формування контингенту студентів


Формування якісного контингенту студентів забезпечено професійно-орієнтованою роботою кваліфікованих викладачів кафедри туризму і готельного господарства спільно з приймальною комісією університету серед учнів шкіл, ліцеїв, технікумів та коледжів міста і області. В університеті діє підготовчий факультет для абітурієнтів, де протягом року здійснюється підготовка до вступу в університет на напрям “Туризм”.

Підготовку бакалаврів з напряму «Туризм» університет здійснює з 2004 року. Динаміка змін контингенту студентів напряму «Туризм» та показники формування контингенту студентів наведені у таблицях 2.1, 2.2.

Наведені у таблиці 2.2 показники свідчать про наявність місць на заочній і денній формі навчання з напряму “Туризм”. Тому викладачі кафедри “Туризм і готельне господарство” проводять профорієнтаційну і агітаційну роботу, використовуючи для цього бесіди з молоддю у школах, технікумах, ліцеях; зустрічі з працівниками туристичних фірм і готельних комплексів, котрі не мають спеціальної освіти; дні відкритих дверей; презентації спеціальності; рекламують спеціальність у пресі, на радіо і телебаченні.

Залученню молоді до університету сприяє музей історії Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, де висвітлено здобуття викладачів кафедр за всіма напрямами роботи за 85 років існування університету.

В університеті видається спеціальний випуск газети “Університетський вісник”, де висвітлено правила прийому на перший курс університету та перелік напрямків і спеціальностей. Провідні викладачі університету виступають по радіо та в пресі.

Організація і проведення прийому абітурієнтів відповідає вимогам законодавчих та нормативних документів.

Підсумки результатів прийому студентів на перший курс розглядаються на засіданнях випускної кафедри та на раді факультету.

До причин, які негативно впливають на прийом студентів на напрям «Туризм» можна віднести низький рівень розвитку туристичної галузі в цілому та відносно короткий час існування кафедри туризму і готельного господарства.

^ Розділ 3. Зміст підготовки фахівців

Підготовка бакалаврів з напряму “Туризм” здійснюється згідно з галузевим стандартом вищої освіти України з напряму підготовки 050400 “Туризм”, який затверджено у встановленому порядку у 2004 році. На кафедрі розроблено та затверджено в Міністерстві освіти і науки України варіативна частина освітньо-професійної програми, освітньо-кваліфікованої характеристики та навчальний план напряму у відповідності до вимог наказу Міністерства освіти і науки України № 285 від 31 липня 1998 р. ОПП, ОКХ і навчальний план погоджені з науково-методичною комісією Міністерства освіти і науки України у 2004 році (голова НМК з туризму ректор Київського університету туризму, економіки і права професор Федорченко В.К.).

Навчальний план спеціальності складено за типовою формою, затвердженою Міністерством освіти і науки України, і підписано ректором університету, погоджено з МОН України і навчально-методичною комісією з туризму. ОПП, ОКХ напряму «Туризм» з варіативною компонентою та навчальний план додаються. Дисципліни, які включені в робочий план, відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра з туризму.

Контроль за навчально-виховним процесом здійснюють професорсько-викладацький склад кафедри. Два рази на навчальний рік на засіданнях кафедри розглядається виконання індивідуальних планів роботи викладачів. Зміст екзаменаційних білетів та їх відповідність робочим програмам кожного курсу розглядається та затверджується на засіданні кафедри. Повнота виконання навчальних програм з напряму «Туризм» контролюється навчальним відділом університету наприкінці навчального року.

Рівень проведення занять викладачами кафедри є достатньо високим. Регулярно проводяться взаємовідвідування занять викладачами, робляться висновки, які заносяться у журнал взаємовідвідувань та обговорюються на засіданнях методичного семінару.

Планування навчального навантаження проводиться в установленому порядку. На одного викладача планується у середньому три – чотири дисципліни.


^ Розділ 4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу

Організація навчального процесу визначається робочим планом, графіком навчального процесу, розкладом занять за відповідними формами навчання, що затверджуються кожного року ректором університету.

Навчально-методична робота і інформаційне забезпечення на кафедрі ведеться за наступними напрямами: видавництво монографій; навчальних посібників; методичних вказівок до вивчення дисциплін, виконання курсових і дипломних проектів, контрольних завдань, конспектів лекцій; використання інформації Іnternet, відеофільмів, наглядних посібників.

Навчально-методичне забезпечення дисциплін навчального плану напряму “Туризм” формується як навчально-методичні комплекси дисциплін (НМКД) у електронному вигляді в складі:

 1. Змістові модулі дисципліни згідно з галузевим стандартом вищої освіти України за фаховим спрямуванням 6.050400 «Туризм».

 2. Навчальна програма дисципліни.

 3. Робоча програма дисципліни.

 4. Робочий план дисципліни (на семестр, затверджений на засіданні кафедри та деканатом факультету).

 5. Конспект лекцій.

 6. Методичні вказівки до практичних занять.

 7. Методичні вказівки до семінарських занять.

 8. Тематика та методичні вказівки до виконання курсових робіт (якщо передбачено навчальним планом).

 9. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів.

 10. Питання, білети підсумкового контролю знань для заліку або іспиту.

 11. Пакет завдань та тестів комплексної контрольної роботи (ККР) з дисципліни для визначення рівня залишкових знань студентів.

 12. Додаткові матеріали, до складу яких входять: список рекомендованої літератури, робочі зошити, інструкції по використанню ПЕОМ та Інтернету, перелік технічних засобів навчання, зразки роздавального матеріалу, перелік питань з дисципліни, які включені до програми державного іспиту та інші.


По кожній дисципліні, що передбачено навчальним планом підготовки бакалаврів напряму «Туризм» розроблено навчально-методичні комплекси дисциплін (НМКД) у електронному та паперовому вигляді.

Робочі програми затверджені проректором з навчальної роботи. Всі робочі програми складені таким чином, щоб була здійснена фундаменталізація підготовки фахівців. Це дає змогу покращити якість знань студентів з фундаментальних і професійно–орієнтованих дисциплін.

Всі документи з організації та управління навчально–виховним процесом дотримуються вимог законодавчих і нормативних документів. Доведені до викладачів графіки навчального процесу узгоджені з навчальною частиною університету і деканатом філософського факультету.

При кафедрі створена постійно діюча навчально-методична рада, діяльність якої направлена на методичне забезпечення практичних робіт, курсового і дипломного проектування, самостійної роботи студентів, розробку і застосування прикладних і комп’ютерних програм підготовки фахівців з напряму «Туризм».

Наявність і повнота навчально-методичних матеріалів за дисциплінами напряму «Туризм» наведено у таблиці 4.1.

Інформація про наявність методичних вказівок і тематики курсових робіт наведено у таблиці 4.2.

На третьому та четвертому роках навчання напряму «Туризм» передбачена практична підготовка студентів, яка базується на “Положенні про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”, затвердженому наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. № 93. Навчально-економічна - на третьому році навчання та технологічна практика – на четвертому.

Метою навчально-економічної практики є поглиблення і практичне закріплення отриманих студентами теоретичних знань і формування професійних умінь та навичок, що потрібні спеціалісту для роботи у туристичному підприємстві. Практика студентів передбачає безперервність та послідовність при одержанні необхідного обсягу практичних знань та умінь. На протязі проходження практики студенти ознайомлюються з організацією роботи туристичного підприємства. Під час практики студенти набувають досвіду спостереження та аналізу методів і видів господарської діяльності підприємств різних форм власності та підпорядкованості, вивчають структуру різних служб та взаємозв'язки між ними. Навчально-економічна практика проводиться на базі туристських підприємств, де є умови для виконання повного обсягу завдання практики. Кожен студент має право, за згодою кафедри сам підбирати для себе базу проходження практики.

Метою технологічної практики є формування у студентів професійних умінь та навичок для прийняття самостійних рішень в різних виробничих ситуаціях (на технологічному рівні), що базуються на теоретичних знаннях, отриманих в процесі навчання, вмінні систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності. Практика студентів передбачає безперервність та послідовність при одержанні необхідного обсягу практичних знань та умінь. На протязі проходження практики студенти ознайомлюються з організацією основного, допоміжного та обслуговуючого технологічних процесів в туристичному підприємстві. Під час практики студенти набувають досвіду спостереження та аналізу методів і видів господарської діяльності підприємств різних форм власності та підпорядкованості, вивчають технології різних служб та взаємозв'язки між ними. Технологічна практика проводиться на базі туристських підприємств, де є умови для виконання повного обсягу завдання практики. Кожен студент має право, за згодою кафедри сам підбирати для себе базу проходження практики. Розроблено програми навчально-економічної та технологічної практик. Інформація про бази практик наведено у таблиці 4.3.

Форми і методи контрольних знань студентів та критерії оцінок розроблені керуючись «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженим наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993 р. № 161 (розділ Контрольні заходи). В СНУ ім. В. Даля по всім навчальним дисциплінам розроблено власна система критеріїв оцінок знань та практичних умінь студентів при модульному контролі, при тестовому контролі, при складанні семестрових екзаменів та диференційних заліків. Рівень компетенції оцінюється як високий, середній, достатній та низький. Відповідність знань критерію рівня компетенції оцінюється по 12-ті, 4-ьох бальної та системі ECTS.

На кафедрі видано навчальні посібники :

1. Свірідова Н.Д. Готельна індустрія України: Навчальний посібник.- Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006.-132 с. (Гриф Міністерства освіти і науки України №14/18.2-1520 від 30.06.05 р.)

2. Свірідова Н.Д., Пристюк В.М. Економіка туристичного підприємства (фірми): Навчальний посібник- Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2007.-200с. (Гриф Міністерства освіти і науки України №14/18-г- 1109 від 16.11.06 р.)

3. Власова Н.М. Діяльність туристичних самодіяльних організацій: Навчальний посібник.- Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2007.-198 с. (Гриф Міністерства освіти і науки України №14/18.-г-605 від 24.04.07 р.)

Розроблена «Програма підготовки до державного комплексного іспиту зі спеціальності 6.0504 «Туризм» освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, а також методичні вказівки для всіх видів практик, що передбачено навчальним планом підготовки бакалавра з туризму.

Бібліотечний фонд постійно поповнюється новими підручниками, навчальними посібниками, періодичними виданнями фахового спрямування, методичною літературою. Забезпечення навчальною і навчально-методичною літературою відповідає вимогам акредитації. На кафедрі створено бібліотечний фонд для забезпечення навчального процесу, який також постійно оновлюється та поповнюється.

Для ілюстрації лекційного матеріалу на кафедрі створено відео-комп’ютерний фонд, який складається з відеофільмів, DVD дисків, поліграфічний матеріал.

Забезпечення студентів науково-методичною літературою повне.

Деканатом постійно проводиться контроль якості навчання всіх студентів у вигляді атестацій. Результати атестацій розглядаються на зборах груп та засіданнях кафедри.

Повнота виконання навчальних планів і програм визначається за результатами звіту викладачів за їх індивідуальними планами.


^ Розділ 5. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

Підготовка фахівців з туризму освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” забезпечують викладачі, які мають наукові ступені докторів та кандидатів наук і вчені звання професорів та доцентів. Наявні педагогічні та науково-педагогічні кадри достатні для забезпечення навчального процесу для підготовки бакалаврів з туризму. Загальна характеристика професорсько-викладацького складу, що працює на напряму «Туризм» наведено в таблиці 5.1. Якісний склад науково-педагогічного персоналу інших кафедр, який бере участь у підготовці фахівців за напрямом 0504 «Туризм» наведено в таблиці в акредитаційній справі.

При кафедрі існує аспірантура по захисту кандидатських дисертацій. Так, асистент кафедри Борулько Н.М. є аспірантом третього року навчання заочної форми, тема дисертації «Розвиток підприємств готельної індустрії в умовах альтернативного вибору форм інвестицій» (наказ № 1146-02 від 20.11.2006); асистент кафедри Лохматов А.С. є аспірантом першого року навчання заочної форми, теми дисертації «Територіальна організація ринка туристичних послуг та його регіональні особливості» (наказ №1168-02 від 14.11.2007). Крім того на кафедрі у рамках науково-дослідницької роботи кафедри підготовлена до захисту кандидатська дисертація пошукувачем Овсіпян І.А. на тему : «Організаційно-економічне забезпечення інвестиційної політики в індустрії туризму регіону», а також захищена докторська дисертація доцентом Недодаєвою Н.Л. на тему: «Економіко-екологічна стратегія розвитку регіону».


^ Розділ 6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля має достатні площі приміщень, інфраструктуру та обладнання, що використовується для провадження навчального процесу.

Для забезпечення навчального процесу з підготовки бакалаврів спеціальності “Туризм” кафедра має три учбові аудиторії , лабораторію технології приготування страви, аудізвукову лабораторію, кабінет туристських інформаційних технологій (туристична фірма «СНУ-ТУР»), кабінет екскурсійної та музейної справи, кабінет курсового та дипломного проектування ., а також учбовий готель .

На кафедрі існує два комп’ютерних класа загальною площею 130 м2, які містять 25 комп`ютерів, а також комп’ютерний клас у Лівадійському відділенні площею 39 м2 на 15 компьютерів, комп’ютерний клас у Феодосійькому відділенні площею 50 м2 на 25 компьютерів.

Навчальна площа кафедри туризм і готельне господарство встановлює 803 м2. Навчальні площі задовольняють потреби кафедри.

Санітарно-технічний стан споруди, де розташовані приміщення кафедри, після капітального ремонту цілком задовольняє потреби навчального процесу.

Іногородні студенти повністю забезпечені гуртожитком. Університет має спортивний корпус, стадіон, свій студентський клуб культури, де проводяться вечори, дискотеки, зустрічі з видатними вченими. Для самостійної роботи університет має науково-технічну бібліотеку, кількість посадових місць у читальних залах якої складає 480. У кожному корпусі університету є буфети, а також університетська їдальня. Університет має свій профілакторій та медичний пункт.

Перелік спеціалізованих кабінетів, що забезпечують навчальний процес напряму «Туризм» у відповідності до навчального плану, наведено в таблиці 6.1.

Перелік спеціалізованих лабораторій з ПЕОМ, що забезпечують навчальний процес напряму «Туризм» у відповідності до навчального плану, наводиться в таблиці 6.2.

Санітарно-технічний стан споруди, де розташовані приміщення кафедри, після капітального ремонту цілком задовольняє потреби навчального процесу.

Для самостійної роботи університет має науково-технічну бібліотеку, кількість посадових місць у читальних залах якої складає 480. Бібліотечні фонди науково-методичної літератури з напряму 0504 «Туризм» (освітньо-кваліфікаційний рівень-бакалавр) наведено в таблиці в акредитаційній справі. Список фахових періодичних видань, які є в бібліотеці СНУ ім. В. Даля і відповідають потребам спеціальності, наводиться в таблиці 6.3.

Інформація про наявне технічне забезпечення необхідне для виконання навчального плану наведено у таблиці 6.4.


Розділ 7. Якість підготовки і використання випускників

Кафедра туризму і готельного господарства Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля готує фахівців за напрямом «Туризм». Результати випуску, використання і адаптації випускників за напрямом «Туризм» не знайшли відображення у таблиці 7.1., тому що перший випуск бакалаврів відбудеться у 2008 році.

Для оцінки якості підготовки спеціалістів було проведено контрольні кваліфікаційні роботи (ККР) вибірково з дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки (психології, історії України та філософії); циклу природничо-наукової підготовки (туристські ресурси України, рекреаційна географія, туристське країнознавство); циклу професійної та практичної підготовки (економіка і ціноутворення в туризмі, технологія туристської діяльності, організація екскурсійних послуг). Результати виконання контрольних кваліфікаційних робіт наведено у таблиці 7.2. Аналіз результатів контрольних кваліфікаційних робіт з циклу гуманітарних та дисциплін фахової підготовки показав достатню успішність навчання студентів.

Контрольні кваліфікаційні роботи відповідають рівню викладання цих дисциплін, умови яких показані у навчальних робочих планах, та складаються з теоретичної і практичної частини. Завдання контрольних кваліфікаційних робіт відповідають акредитаційним вимогам.

При перевірці ККР 10-12 балів отримали студенти, які повністю та широко, з застосуванням теоретичних викладок та практичних умов, відповіли на запитання; 7-9 балів отримали студенти, у яких недостатньо повно було освітлено окремі питання. Оцінку 4-6 балів отримали студенти, які неповністю надали відповіді на питання та один із них не розкрили зовсім. Результати останньої екзаменаційної сесії наведено у таблиці 7.3.

Науково-дослідницька робота студентів напряму «Туризм» виконується в рамках наукової теми кафедри: «Забезпечення сталого розвитку туристичної галузі та підвищення її частки в макроекономічних показниках регіону». За час існування кафедри було опубліковано: 5 публікацій студентів та більше 40 публікацій викладачів з питань названої теми.

Тематику дипломного проектування планується формувати виходячи із актуальних проблем розвитку туризму та з урахуванням зазначеної теми науково-дослідницької роботи кафедри.

Напрямами подальшої роботи кафедри туризму і готельного господарства по забезпеченню якості підготовки випускників є: подальша робота по впровадженню новітніх технологій освіти та комп’ютерних програм по вивченню спеціальних дисциплін; видання навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України по технології і організації галузі; підвищення кваліфікації кадрів (планується два захисти кандидатських дисертації по проблемам туризму); удосконалення матеріально-технічної бази кафедри (впровадження мультимедійної системи).

Працевлаштування майбутніх бакалаврів з туризму, підготовлених за держзамовленням, планується згідно з листів-замовлень підприємств і установ області. Решта випускників планують подальше навчання в університеті з метою одержання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст або магістр відповідного напряму.


^ Розділ 8. Підстави для акредитації напряму 0504 туризм освітньо-кваліфікаційний рівень – «бакалавр»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля у відповідності до вимог акредитації освітньої діяльності, пов’язаної з підготовкою фахівців з напряму 0504 „Туризм” спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня - бакалавр має всі підстави для акредитації, а саме:

- навчальний план, освітньо-професійна програма та показники, що характеризують забезпечення їх виконання в цілому відповідають вимогам акредитації;

- Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля за певними критеріями (навчально-методичне, кадрове та матеріально-технічне забезпечення ) в цілому спроможний здійснювати підготовку фахівців з напряму „Туризм” освітньо-кваліфікаційного рівня - бакалавр.

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля витримано всі вимоги щодо акредитації напряму 0504 „Туризм” за освітньо-кваліфікаційним рівнем - „бакалавр”.

Кількісні та якісні показники наявних умов провадження освітньої діяльності зведені до вище наданої порівняльної таблиці, яка є складовою акредитаційної справи.


Декан

філософського факультету проф. В.К. Суханцева


Зав. кафедрою

туризму і готельного господарства проф. Н.Д. Свірідова


Таблиця 1.1


^ Загальна характеристика Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (ПІ та IV рівень)


№ 1

п/п

Назва показника

Значення показника

1.

Кількість студентів, разом

29638
У т.ч. за формами навчання:


12783
- Денна- Вечірня

479
- Заочна

16353

2.

Кількість студентів, які навчаються на контрактній основі (разом):

21253
у тому числі за формами навчання: - денна

5828
- заочна

14946
- вечірня

479
- % до загальної кількості

71

3.

Кількість спеціальностей, за якими ведеться підготовка фахівців, разом

У т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

- бакалавра

- спеціаліста

- магістра

100


93

86

78

4.

Кількість кафедр (циклових комісій), разом

з них випускних

96

67

5.

Кількість факультетів (відділень)

17

+6 інститути

6.

Загальна чисельність науково-педагогічних та наукових (педагогічних) працівників, усього в т.ч.

штатних

сумісників


1707

1277

430

7.

Загальна чисельність науково-педагогічних та наукових (педагогічних)

працівників, які мають наукові ступені і вчені звання, усього

у т.ч.

штатних

сумісників863

676

187

8.

Кількість наукових спеціальностей, з яких відкрито аспірантуру усього

У т.ч. з тих, що відповідають ліцензованим спеціальностям підготовки фахівців

42


42

9.

Кількість спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій

8

10.

Кількість монографій, підручників, навчальних посібників, виданих за останні 5 років:

- назв

- друкованих аркушів387

3470,29

11.

Кількість зарубіжних закладів освіти, з якими налагоджено співробітництво


22^ Таблиця 1.2.

Характеристика професорсько-викладацького складу кафедри туризму і готельного господарства


Назва

кафедри (предметної комісії")

Про-

фесор-

сько-

викла-даць-кий склад, осіб

%

З них працюють

На постійній основі

Сумісники

Разом,

осіб %

У тому числі

У тому числі

Доктори наук, професори, осіб

%

Канд. наук, доценти, осіб

%

Без наукових ступенів і вчених звань, осіб

%

Разом,

осіб

%

Доктори наук, професори, осіб

%

Канд. наук, доценти, осіб

%

1.

Туризму і готельного господарства

9,25

9

1

4

4

0,25

-

0,25


100

97,3%

10,9 %

43,2 %

43,2 %

2,7 %

-

2,7 %Таблиця 2.1.

^ Показники формування контингенту студентів та динаміка його змін з напряму “Туризм”п/п

Показник


2004 р.


2005 р.


2006 р.


2007 р.

1.

Ліцензований обсяг підготовки (очна форма)

50

100

100

100

2.

Прийнято на навчання, всього (осіб)

• денна форма

в т.ч. за держзамовленням:

• заочна форма

в т.ч. за держзамовленням

в.т.ч. Кримський факультет

• нагороджених медалями, або тих, що отримали диплом з відзнакою

• таких, які пройшли довгострокову підготовку і профорієнтацію

• зарахованих на пільгових умовах, з якими укладені договори на підготовку

14

13

9

1

-

-


2


-


-

86

35

10

51

2

43


6


3


-

118

47

15

71

2

45


-


3


1

103

42

15

61

2

51


-


4


-

3.

Подано заяв на одне місце за формами навчання

• денна

• заочна


54

37


17


108

54


54


154

72


82


130

57


73

4.

Конкурс абітурієнтів на місця державного

• очна форма

• заочна


3,7


-


3,6


-


4,8


-


3,7


-

5.

Кількість випускників ВНЗ I-II рівнів акредитації, прийнятих на скорочений термін навчання на

• денну форму

• інші форми (вказати, заи якою формою)-

--

--

--

-Таблиця 2.2.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи