За жовтень 2008 року icon

За жовтень 2008 року




НазваЗа жовтень 2008 року
Сторінка1/5
Дата16.07.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

Сумський державний університет.

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ.

33-10-39 http://library.sumdu.edu.ua

e-mail: library_ssu@ukr.net


Сучасна економіка:

Проблеми та перспективи:

Поточний інформаційний список за жовтень 2008 року.






1. Економіка. Економічні явища


1.

Арыстанбекова, А. Экономика основанная на знаниях / А.Арыстанбекова // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – № 6. – С. 30 - 33.

2.

Баліцька, В.В. Вартісні структурні характеристики основного капіталу підприємств України / В.В.Баліцька // Фондовый рынок. – 2008. – № 35. – С. 22 - 29.

3.

Борисова, Л. Львів - унікальне інвестиційне місто з ідеями: Восьмий рік поспіль у Львові відбувається Міжнародний економічний форум / Л.Борисова // Україна і світ сьогодні. – 2008. – № 15 - 16.- 9 - 22 жовтня. – С. 15.

4.


Вертіль, О. Головна економічна подія року: IV економічний форум "Інвестиції. Партнерство. Розвиток", який акумулював потужний потенціал різних галузей і сфер народного господарства нашої області / О.Вертіль // Сумщина. – 2008. – № 110.- 1 жовтня. – С. 1, 2.

5.

Влад, С. Кого і як дістане світова фінансова криза / С.Влад // Голос України. – 2008. – № 185.- 30 вересня. – С. 6.

6.

Горкіна, Л.П. На шляхах відродження: економічна наука в Україні в другій половині ХХ ст. / Л.П.Горкіна, М.Г.Чумаченко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 6. – С. 15 - 33.

7.

Економічне зростання прискорюється // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 174.- 19 вересня. – С. 5.

8.

Зростання ВВП в Україні за вісім місяців 2008 року становило 7,1% // Профспілкові вісті. – 2008. – № 38.- 19 вересня. – С. 4.

9.

Кравчук, К. Вихід тут: Хто в Україні виграє і хто програє під час кризи / К.Кравчук, А.Турпак, Г.Сайченко // Контракти. – 2008. – № 39. – С. 10 - 12.

10.

Литвицький, В. Макроекономічний тандем: протиріччя руху / В.Литвицький // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 9. – С. 3 - 11.

11.

Нетреба, І.О. Вплив ризиків на формування стратегій впровадження та вдосконалення інформаційного забезпечення управління / І.О.Нетреба // Науково-технічна інформація. – 2008. – № 3. – С. 7-10. – Бібліогр. в кінці ст.

12.

Самчук, З. Кризис экономизма / З.Самчук // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2008. – № 12. – С. 2 - 5.

13.

Світова криза й економіка України // Обрій. – 2008. – № 39.- 16 - 22 жовтня. – С. 1- 2.

14.

Смерічевський, С.Ф. Удосконалення промислової структурної політики України / С.Ф.Смерічевський, О.І.Клімова // Науково-технічна інформація. – 2008. – № 3. – С. 27 - 31. – Бібліогр. в кінці ст.

15.

Шість пріоритетів економічного і соціального розвитку // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 175.- 20 вересня. – С. 5.





^ 2. Природні чинники


16.

Аніщенко, В.О. Гносеологічні та онтологічні засади відображення екологічної складової розвитку суспільства в економічних теоріях відтворення / В.О.Аніщенко, В.Г.Маргасова // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 6. – С. 3 - 14.

17.

Міщенко, В. Фінансування природоохоронної сфери (чи є критерій достатності?) / В.Міщенко // Економіка України. – 2008. – № 8. – С. 46 - 55.





3. Інвестиції


18.

Боярко, І.М. Оцінка інвестиційної привабливості суб`єктів господарювання / І.М.Боярко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 7. – С. 90 - 99.

19.

Бутко, В. Нужно только выучиться ждать / В.Бутко // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2008. – № 14. – С. 12 - 14.

20.

Василенко, И. Персональные инвестиции / И.Василенко // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2008. – № 13. – С. 14 - 16.

21.

Гаврилюк, О.В. Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України / О.В.Гаврилюк // Фінанси України. – 2008. – № 2. – С. 68 - 81.

22.

Греськів, Т.С. Особливості інвестування промисловості / Т.С.Греськів // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2008. –

№ 13. – С. 17 - 23.

23.

Данілов, О.Д. Структура інвестицій, інновацій та випуску промислової продукції в Україні / О.Д.Данілов, А.М.Вдовиченко // Фінанси України. – 2008. – №5. – С. 115 - 123. 

24.

Драбік, І. Зростання значення прямих іноземних інвестицій у стратегіях розвитку сучасних підприємств / І.Драбік // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2008. – № 11. – С. 12 - 18.

25.

Мінжун, Х. Вплив прямих іноземних інвестицій на економіку України та Китаю / Х.Мінжун // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2008. – № 17. – С. 4 - 10.

26.

Рудь, Н. Механизмы государственной поддержки ПИИ в сферу высоких технологий / Н.Рудь // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – № 8. – С. 32 - 40.

27.

Скриньковський, Р.М. Методика оцінювання інвестиційної привабливості підприємств машинобудування / Р.М.Скриньковський // Актуальні проблеми економіки. – 2008. –

№ 7. – С. 228 - 240.

28.

Чирик, Н.В. Економічна суть інвестицій: сучасні погляди та концепції / Н.В.Чирик // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. –

№ 7. – С. 17 - 22.





4. Інновації


29.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Державної цільової економічної програми "Створення в Україні інноваційної інфраструктури" на

2009 - 2013 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від

14 травня 2008 р., № 447 / Україна. Кабінет Міністрів // Зібрання законодавства України. – 2008. – № 23. – С. 20 - 25.







30.

Ареф`єва, О.В. Особливості інноваційної діяльності у сфері послуг / О.В.Ареф`єва, С.В.Забуранний // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 6. – С. 121 - 126.

31.

Дименко, Р.А. Інноваційна складова конкурентних стратегій національного господарства / Р.А.Дименко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 7. – С. 24 - 29.

32.

Ковалішина, Н.П. Інноваційна діяльність столичного регіону. Аналіз та перспективи розвитку / Н.П.Ковалішина // Науково-технічна інформація. – 2008. – № 3. – С. 36 - 40. – Бібліогр. в кінці ст.

33.

Галиця, І.О. Внутрішні венчури як механізм стимулювання інноваційного процесу / І.О.Галиця // Наука та інновації. – 2008. – № 4 .- Том 3. – С.85 - 94.

34.

Жук, М.В. Передумови формування національної інноваційної системи прискореного розвитку економіки / М.В.Жук // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 7. – С.30 - 36.

35.

Макаренко, І.П. Національна інноваційна система як інструмент забезпечення економічної безпеки держави / І.П.Макаренко // Науково-технічна інформація. – 2008. – № 3. –

С. 23 - 27. – Бібліогр. в кінці ст.

36.

Марченко, О.В. Визначення необхідних і достатніх умов для інноваційного розвитку підприємства / О.В.Марченко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 6. – С. 158 - 164.

37.

Меренкова, О.В. Вплив інноваційних технологій на фінансові потоки банківської установи / О.В.Меренкова // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 6. – С. 234 - 240.

38.

Скрипник, А.В. Інноваційні перспективи України / А.В.Скрипник // Фінанси України. – 2008. – № 5. – С. 103 - 114.

39.

Шарадкіна, Є.А. Шляхи активізації інноваційної діяльності на підприємствах України / Є.А.Шарадкіна, Я.В.Шабліна // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2007. – № 2(7). –

С. 100 - 104.





5. Історія економічних теорій


40.

Гончаренко, А.П. Вихідні положення створення і функціонування корпоративної системи НТІ / А.П.Гончаренко // Науково-технічна інформація. – 2008. – № 3. – С. 10 - 13. – Бібліогр. в кінці ст.

41.

Мартинец, В.В. Подходы к формированию институционального механизма регулирования трансакционных издержек теневой деятельности предприятий / В.В.Мартинец // Вісник Сумського державного університету. Економіка. – 2008. – № 2. – С. 122 - 127.

42.

Чухно, А. Інституціоналізм: теорія, методологія, значення / А.Чухно // Економіка України. – 2008. – № 7. – С. 4 - 12.





^ 6. Праця. Організація праці


43.

Демченко, В. Мотиваційні аспекти стимулювання трудової діяльності / В.Демченко, Є.А.Шарадкина // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2007. – № 2(7). – С. 80 - 83.

44.

Ілляш, І. Гідна праця - основа гідного життя!: Розмова з Григорієм Осовим, заступником голови Федерації профспілок України / І.Ілляш // Голос України. – 2008. – № 190.- 7 жовтня. –

С. 11.

45.

Кисільова, Т. Примусова праця - сучасні проблеми: Конвенції МОП / Т.Кисільова // Юридичний вісник України. – 2008. – № 28.- 12 - 18 липня. – С. 1, 8.

46.

Кравчик, Р. Гідна праця та Міжнародна організація праці / Р.Кравчик // Профспілкові вісті. – 2008. – № 40.- 3 жовтня. – С. 2.

47.

Мейрхофер, В. Пошук священного Грааля. Теоретичні та методологічні підходи до системи управління людськими ресурсами у часовому ракурсі / В.Мейрхофер, А.Рейчел // Проблеми і перспективи управління в економіці. – 2008. – Том 6.-№ 1. – С. 130 - 137.

48.

Полуян, Ю. Роль организации труда в достижении вершин мирового бизнеса на примере компании GM / Ю.Полуян, В.А.Коростелев // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2007. – № 2(7). – С. 18 - 19.

49.

Симончук, Е. Классификатор профессий ISCO-88: история разработки, концептуальные основания, модель операционализации, применение в социологических исследованиях / Е.Симончук // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2008. – №3. – С. 24 - 41. – Бібліогр. в кінці ст.







7. Профспілки


50.

Кузьменко, М. Голова профкому Сумського НВО

ім. Фрунзе Віталій Біловодський: "За радянських часів профспілкова діяльність була лише грою у профспілки!" / М.Кузьменко, Ю.Радченко // Профспілкові вісті. – 2008. – № 41.-

10 жовтня. – С. 1, 8 - 9.

51.

Дудін, В. Професійні спілки : боротьба за партнерство / В.Дудін // Юридичний вісник України. – 2008. – № 30.-

26 липня - 1 серпня. – С. 7.





8. Працевлаштування


52.

Украина. Министерство труда и социальной политики.

О трудоустройстве инвалидов: Письмо Фонда социальной защиты инвалидов, Министерства труда и социальной политики Украины от 08.09.08 г. № 1/8-89/06 / Украина. Министерство труда и социальной политики // Баланс. – 2008. – № 80. – С. 11.







53.

Бурлаку, Н. Мобильное трудоустройство: Служба занятости может сообщать о вакансиях SMS-ками / Н.Бурлаку // Ваш шанс. – 2008. – № 40.- 1 октября. – С. 12А.

54.

Кізтуганова, Л. Молоді - перше робоче місце: Обговорення Постанови Кабінету Міністрів України про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем / Л.Кізтуганова // Діалог. – 2008. – № 39.-

2 жовтня. – С. 1.

55.

Коташевская, Т. Приглашаем инвалидов : Об ответственности предприятия за трудоустройство инвалидов / Т.Коташевская // Юридическая практика. – 2008. – № 42.-

14 октября. – С. 1 - 12.

56.

Об исчислении страхового стажа: Письмо Исполнительной дирекции ФСС по ВПТ от 25.04.08 г. № 04-06/Г-68з-92 // Баланс. – 2008. – № 62. – С. 20.
  1   2   3   4   5

Схожі:

За жовтень 2008 року iconЗа жовтень 2006 року
move to 0-16886981
За жовтень 2008 року iconПоточний інформаційний список за жовтень 2006 року
move to 0-16886954
За жовтень 2008 року iconЗа листопад 2008 року
України працівників освіти: Указ Президента України від 1 жовтня 2008 року №879: Нагородити орденом "За заслуги" ІII ступеня Акуленка...
За жовтень 2008 року iconМіністерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет робоча навчальна програма з фармакотерапії (5 курс) на 2008-2009 н р
Схвалено на методичній нараді кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб 21 травня 2008 року (протокол...
За жовтень 2008 року iconТематичний план практичних занять з фармакотерапії для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету спеціальності „Клінічна фармація” на 2008-2009 н р
Схвалено на методичній нараді кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб 21 травня 2008 року (протокол...
За жовтень 2008 року iconГрафік проведення модулів Програми підвищення кваліфікації керівників нз м. Києва жовтень-листопад 2012 року

За жовтень 2008 року iconМіністерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет робоча навчальна програма з фармацевтичної опіки (5 курс) на 2008-2009 н р
Схвалено на методичній нараді кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб 21 травня 2008 року (протокол...
За жовтень 2008 року iconПогоджено затверджую
К. О. Линьов Графік проведення модулів Програми підвищення кваліфікації керівників нз м. Києва жовтень 2012 року
За жовтень 2008 року iconПерелік тем з фармацевтичної опіки, рекомендованих для самостійного позааудиторного вивчення студентам 5 курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності “Клінічна фармація” на 2008-2009 навчальний рік
Схвалено на методичній нараді кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб 21 травня 2008 року (протокол...
За жовтень 2008 року icon13-14 травня 2008 року відбудеться чергова студентська наукова конференція присвячена 600 – річчю м. Чернівці
Тези студентських доповідей затверджуються на раді факультету та до 1 березня 2008 року подаються у відділ організації ндр (5 корпус,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи