E-mail: library ssu@ukr net icon

E-mail: library ssu@ukr net
НазваE-mail: library ssu@ukr net
Сторінка1/4
Дата16.07.2012
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Сумський державний університет.

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ.

33-10-39 http://library.sumdu.edu.ua

e-mail: library_ssu@ukr.net


Сучасна економіка:

Проблеми та перспективи:

Поточний інформаційний список за листопад 2008 року.


1. Економіка. Економічні явища
Андрушків, Б. Стратегія стабілізації економіки

/ Б.Андрушків, Н.Кирич // Віче. – 2008. – № 19. – С. 44-45.Буркальцева, Д. Механізми кредитування економіки в умовах трансформаційних перетворень / Д.Буркальцева

// Банківська справа. – 2008. – № 4. – С. 72-80.Гриценко, А. Економічна теорія в сучасному світі

/ А.Гриценко // Економіка України. – 2008. – № 10. – С.40-54.Грінберг, Р. Держава в економіці знань / Р.Грінберг

// Економіка України. – 2008. – № 10. – С.28-39.Данилишин, Б. Мировой финансовый кризис - тест для Украины / Б.Данилишин // Зеркало недели. – 2008. – № 38.-

11-17 сентября. – С.1, 2.Демченко, С. Управление структурными изменениями в экономике / С.Демченко // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – № 9. – С.90-103.Економіка України за січень-вересень 2008 року // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 203.- 30 жовтня. – С. 6-7.Ілляшенко, С.М. Формування товарної інноваційної стратегії підприємства на засадах маркетингу інновацій

/ С.М.Ілляшенко // Механізм регулювання економіки. – 2007. –

№ 4. – С. 15-27.Кожем'якіна, С.М. Перелік макроекономічних показників, які розраховуються в складі середньострокових макропрогнозів в європейських країнах та Росії / С.М.Кожем'якіна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 7. – С. 9-14.Крючковський, В.В. Прийняття рішень при бюджетному інвестуванні на основі моделі аналізу вигід і витрат

/ В.В.Крючковський // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. – 2008. – № 1. –

С. 170-173.Кузнецов, А. Возвращение протекционизма: Центр против Периферии / А.Кузнецов // Финансовый директор. – 2008. – № 9. – С.6-13.Кузьминчук, Н.В. Інноваційна діяльність у загальному процесі розвитку соціально-економічного потенціалу суспільства

/ Н.В.Кузьминчук // Механізм регулювання економіки. – 2007. –

№ 4. – С. 226-231.Мамутов, В. Законодавче забезпечення економічної політики / В.Мамутов // Економіка України. – 2008. – № 10. –

С.112-119.Мамутов, В. Рейдерство в законе / В.Мамутов // Зеркало недели. – 2008. – № 38.- 11 - 17 сентября. – С.4.Миняйло, А. Фискальная политика / А.Миняйло, В.Миняйло // Финансовый директор. – 2008. – № 9. – С.40-46.Міняйло, О. Фіскальна політика у системі важелів стимулювання національної економіки / О.Міняйло // Банківська справа. – 2008. – № 4. – С. 81-94.Основні макроекономічні показники розвитку України у серпні 2002-2008 років / матеріал підгот. працівниками департаменту статистики та звітності НБУ // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 10. – С. 58.Пенькова, О.Г. Реалізація стратегічних пріоритетів розвитку економіки / О.Г.Пенькова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 7. – С. 42-46.Печерська, Т.П. Інноваційний розвиток - передумова конкурентоспроможності підприємств України / Т.П.Печерська

// Механізм регулювання економіки. – 2007. – № 4. – С. 257-260.Родионов, В. Моделирование устойчивой динамики развития социально-экономических систем глобальной экономики

/ В.Родионов // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – № 10. – С.81-85.Смітюх, Г. Чи можливе вітчизняне "економічне диво"?

/ Г.Смітюх // Голос України. – 2008. – № 214.- 8 листопада. – С. 4-5.Тульчинська, С.О. Місце України за міжнародними рейтингами конкурентоспроможності / С.О.Тульчинська

// Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 8. –

С. 30-34.Харченко, І. Кабмін підштовхує економіку в прірву

/ І.Харченко // Єдиний центр. – 2008. – № 6. - 15 листопада. – С. 3.Школа, В.Ю. Прогнозування життєвого циклу інноваційної продукції в масштабах регіону / В.Ю.Школа // Механізм регулювання економіки. – 2007. – № 4. – С. 77-84.Шнипко, О. Україна перед викликами глобального конкурентного простору / О.Шнипко // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 10. – С. 8-14. – Бібліогр. в кінці ст.

2. Інвестиції
Безнощенко, М.В. Обгрунтування вибору коефіцієнта дисконтування при оцінці інвестиційних проектів / М.В.Безнощенко, Н.О.Куляниця // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 6(85). – С. 13-15.Иваненко, С. Киевская область: инвестиционные амбиции

/ С.Иваненко // Финансовый директор. – 2008. – № 9. – С.60-65.Карпінський, Р.Л. Сутність і класифікація інвестиційних ризиків / Р.Л.Карпінський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 8. – С. 53-57.Кожем'якіна, С.М. Інвестиційне забезпечення розвитку економіки України / С.М.Кожем'якіна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 6(85). – С. 37-40.Кузнецов, А. Прямые иностранные инвестиции: "эффект соседства" / А.Кузнецов // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – № 9. – С. 40-47.Ушенко, Н.В. Методологічні особливості моделей інвестування в розвиток людського капіталу / Н.В.Ушенко

// Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 7. –

С. 65-70.Френкель, А. Иностранные инвестиции в России: основные тенденции / А.Френкель, Я.Сергиенко, Н.Райская // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – № 9. – С.76-89.Шинкаренко, О.М. Оцінка ризиків інвестиційних проектів

/ О.М.Шинкаренко // Проблеми науки. – 2008. – № 9. – С.7-12.
^ 3. Економічний розвиток
Блонська, О.Л. Розвиток економік постсоціалістичних країн / О.Л.Блонська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 6(85). – С. 3-8.Калетнік, Г.М. Економічний розвиток ринку олійних культур для виробництва біодизельного палива / Г.М.Калетнік

// Проблеми науки. – 2008. – № 10. – С. 41-44. – Бібліогр. в кінці ст.Про стратегічний план економічного розвитку: Інформація про хід виконання рішення Сумської міської ради від 10 жовтня 2007 року № 851-МР " Про стратегічний план економічного розвитку міста Суми" // Суми і сумчани. – 2007. – № 47.-

21 листопада. – С. 13-14.

4. Інновації
Галица, И.А. Новые аспекты инновационного развития в современных условиях / И.А.Галица // Механізм регулювання економіки. – 2007. – № 4. – С. 210-213.Исламутдинов, В.Ф. Универсальная методика оценки эффективности инноваций / В.Ф.Исламутдинов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. – № 4. – С. 137-140.Кантаєва, О. Удосконалення методики аналізу інноваційної діяльності для прийняття управлінських рішень / О.Кантаєва, Є.Галушко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 7. –

С. 35-46.Микитенко, В. Політика економічного зростання : природа, цілі, проблеми та перспективи / В.Микитенко // Вісник НАН України. – 2008. – № 8. – С.42-53.Оболенский, В. Россия на пути к инновационному развитию / В.Оболенский // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – № 9. – С. 31-39.Паламарчук, Г.М. Стимулювання організаційних інновацій / Г.М.Паламарчук, М.М.Шевченко // Проблеми науки. – 2008. –

№ 10. – С. 7-12. – Бібліогр. в кінці ст.Понарина, Е. Обывателю - слово и дело: ХI инновационный форум с международным участием. Томск / Е.Понарина // Поиск. – 2008. – № 43.- 24 октября. – С. 6.Прокопенко, О.В. Ефективність впровадження екологічних інновацій і екологізації діяльності підприємств-інноваторів

/ О.В.Прокопенко // Проблеми науки. – 2008. – № 10. – С. 28-32. – Бібліогр. в кінці ст.Рябий, Г. Не буває бізнесу без науки: Унікальний міжнародний форум, присвячений інноваціям і підприємництву, відбувся в Одесі / Г.Рябий // Освіта України. – 2008. – № 82.-

28 жовтня. – С 3.Савченко, В.Ф. Обгрунтування напрямів розвитку інфраструктури інноваційної політики в державі і регіонах

/ В.Ф.Савченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 7. – С. 82-86.Слатвінський, М.А. Оцінка економічної ефективності інноваційних проектів: управлінський аспект / М.А.Слатвінський

// Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 7. –

С. 76-82.Сухіна, О.М. Аналіз маркетингу інновацій у гірничовидобувній промисловості України / О.М.Сухіна

// Механізм регулювання економіки. – 2007. – № 4. – С. 118-124.Тульчинська, С.О. Роль науково-технологічних парків у розвитку інноваційних процесів / С.О.Тульчинська, Р.В.Тульчинський, М.О.Змієнко // Проблеми науки. – 2008. –

№ 10. – С. 13-17. – Бібліогр. в кінці ст.Хлобистов, Є.В. Методологічні засади розроблення критеріїв оцінки інноваційного розвитку з позицій екологічної безпеки та сталого розвитку / Є.В.Хлобистов, Л.В.Жарова, О.М.Кобзар // Механізм регулювання економіки. – 2007. – № 4. –

С. 220-225.Червінська, Л.П. Формування державної інноваційної політики АПК / Л.П.Червінська, Т.В.Пасічнюк // Проблеми науки. – 2008. – № 9. – С.2-6.Шарко, М.В. Принятие решений по делегированию полномочий при реализации инновационных процессов / М.В.Шарко, Ю.В.Колесник // Проблеми науки. – 2008. – № 10. –

С. 2-7. – Бібліогр. в кінці ст.Шипуліна, Ю.С. Теоретико-методичні засади оцінки шансів екологічних інновацій на ринковий успіх / Ю.С.Шипуліна

// Механізм регулювання економіки. – 2007. – № 4. – С. 196-203.^ 5. Національна власність. Баланс економіки
Гончаров, В. Перспективы сельского хозяйства Украины при вступлении в ВТО / В.Гончаров, А.Бондарчук // Економіст. – 2008. – № 9. – С. 17-18. – Бібліогр. в кінці ст.Гордей, О.Д. Вплив фінансових важелів на рівень життя населення / О.Д.Гордей // Фінанси України. – 2008. – № 7. –

С. 78-83. – Бібліогр.: с. 78.Погоріла, І.І. Амортизаційна політика та її вплив на відтворення основних фондів підприємств / І.І.Погоріла

// Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 8. –

С. 17-19.Предборський, В.А. Сучасна транснаціональна тіньова економіка як економічний базис розвитку міжнародного тероризму / В.А.Предборський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 6(85). – С. 28-32.Пуговиця, М. Ніж у Чорнозем: За рік із полів України вимивається та видувається близько 600 мільйонів тонн грунту, в тому числі понад 20 мільйонів тонн гумусу - основи основ родючості / М.Пуговиця // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 211.-

11 листопада. – С. 8-9.

^ 6. Праця. Організація праці
Україна. Міністерство праці та соціальної політики.

Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2009 рік: лист Міністерства праці та соціальної політики України від 30.09.2008 р. № 10338/0/14-08/13 / Україна. Міністерство праці та соціальної політики // Податки та бухгалтерський облік. – 2008. – № 84.-

20 жовтня. – С. 23-26.

Клокар, О.О. Роль трудової мотивації аграріїв у соціально-економічному розвитку України / О.О.Клокар // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 7. – С. 140-145.Краснокутська, Л. Відрядження по Україні та за кордон

/ Л.Краснокутська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 7. – С. 54-60.Музиченко, С.А. Продуктивність праці: соціально-економічна сутність категорії / С.А.Музиченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 6(85). – С. 24-27.Осійчук, М.С. Людський капітал: критерії оцінки й індикатори економіки знань / М.С.Осійчук // Фінанси України. – 2008. – № 7. – С. 28-33. – Бібліогр.: с. 29, 31-33.Перинская, О. Хочу актуальную профессию: О том, как ее получить, рассказывают специалисты службы занятости

/ О.Перинская // Ваш шанс. – 2008. – № 44.- 29 октября. – С. 14А.Скрипкіна, К. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей / К.Скрипкіна // Податки та бухгалтерський облік. – 2008. –

№ 88.- 3 листопада. – С. 48-56.Чи потрібні зміни у Програмі дій Федерації профспілок України?: інтерв'ю з головою ЦК профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, члена комісії з підготовки змін до Програми дій Федерації профспілок України (2006 - 2011 рр.) і кандидата на посаду голови Федерації профспілок України Олексієм Романюком // Профспілкові вісті. – 2008. – № 45.-

31 жовтня. – С. 10-11.

7. Звільнення
Гончарук, Н. Уволят / не уволят: В связи с мировым кризисом в Украине заговорили о масштабных увольнениях

/ Н.Гончарук // Данкор. – 2008. – № 43.- 29 октября. – С. А1, А6.Мішенков, А. Перш ніж підписати наказ про звільнення: розірвання трудового договору з працівниками / А.Мішенков

// Урядовий кур'єр. – 2008. – № 205.- 1 листопада. – С. 5.Черкашина, Д. Скорочені штати : У разі скорочення штату єдиний спосіб для компанії уникнути судових позовів і втрати репутації - дотриматися всіх вимог КЗпП / Д.Черкашина

// Контракти. – 2008. – № 45. – С.46-47.
  1   2   3   4

Схожі:

E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Высшее образование в Республике Казахстан. – oecd; The world bank, 2007. – 256 с. – Дар
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
С євроатлантична інтеграція України: рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ,...
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Андрусенко, Н. Україна в рейтингу конкурентоспроможності країн світу / Н. Андрусенко // Праця І зарплата. – 2009. – №19. 20 травня. –...
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Видатні наукові відкриття : Для дітей середнього шкільного віку / В. М. Скляренко, Т. В. Іовлєва, О. Ю. Очкурова. – Х. Фоліо, 2008. –...
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Авангард в авангарде: очередной чемпионат области по госоку рю каратэ традиционно прошел в гостеприимных стенах Сумгу // Данкор....
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Авангард в авангарде: очередной чемпионат области по госоку рю каратэ традиционно прошел в гостеприимных стенах Сумгу // Данкор....
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Бабиніна, А. Назустріч ювілею: у 2012 році Машинобудівний коледж Сумду відсвяткує своє 95-річчя / А. Бабиніна, А. Холод // Резонанс....
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Бабиніна, А. Назустріч ювілею: у 2012 році Машинобудівний коледж Сумду відсвяткує своє 95-річчя / А. Бабиніна, А. Холод // Резонанс....
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Про внесення зміни до статті 65 Закону України "Про вищу освіту": Закон України від 19 лютого 2009 року №1024-vi
E-mail: library ssu@ukr net iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи