«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Скачати 120.06 Kb.
Назва«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Дата16.07.2012
Розмір120.06 Kb.
ТипДокументи


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ________ С.В. Савченко

«_____» _______________ 2012 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування

спеціальність 8.02030302 „Мова та література (китайська)”

освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр ”


З китайської літератури


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Вступники на ОКР магістр повинні мати рівень мовної та літературознавчої компетенції в межах повного курсу навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка, орієнтуватися в питаннях загального літературознавства, теорії та історії китайської літератури. З метою контролю рівня сформованості історико-літературної та літературознавчої компетенції проводиться іспит у вигляді комп’ютерного тестування.

Комп’ютерні тести включають питання з теорії літератури, зарубіжної літератури різних епох, а також питання з історії китайської літератури від зародження до ХХ століття.

Тести мають чотири варіанти відповіді з яких лише один варіант правильний.

Китайська література

1. Найдавніші китайські легенди й міфи. Міфологічні сюжети в літературних творах.

2. Книг а пісень – перша літературна пам’ятка китайської літератури.

3. Книг а про дао де і Чуські строфи, Цюй Юань та інші їх представники.

4.Ханьська ода та її яскравий представник Сима Сянжу.

5. Історичні записки Сима Цяня. Цзяньаньська література та творчість Тао Юань-міна.

6. Проблема періодизації китайської літератури та визначення часових меж періоду середньовіччя.

7. Основний принцип періодизації історії літератури в роботах китайських вчених (Го Можо, Лу Каньфу, Сє Улян).

8. Вплив буддизму та даосизму на формування літератури раннього середньовіччя (Період Лючао ).

9. Поняття фенлю (вітер і потік) як основи життя й моделі художнього мислення поетів раннього середньовіччя.

10. Ідеал відлюдництва та естетика почуття (іти за серцем ) в структурі

художнього мислення знаменитостей.

11. Філософські категорії слово, сон, вино в художній системі поетів раннього середньовіччя.

12. Містична поезія. Філософська основа, вплив на подальшу поезію.

Антологія Павільйон орхідей (І пол. ІV ст.) і жанри поетичного експромту.

13. Тао Юаньмін (365? – 427?) і становлення авторської пейзажної лірики.

14. Тема повернення до джерел та пошуку гармонії із собою у циклах Тао Юаньміна. Повертаюся до полів і садів, Птах, що повертається.

15. Сє Лін’юнь (385–433) – засновник пейзажної лірики як самостійного поетичного напряму в китайській середньовічній поезії. Коло естетичних значень образів природи пейзажної лірики Сє Лін’юня.

16. Поезія в стилі Юнмін (ІІ пол. V ст.).

17. Любовна лірика Шень Юе (441-513), орнаментальність поетичного стилю. Ессе Шень Юе Роздуми історика.

18. Осмислення творчого процесу в трактаті Лу Цзі (261-303) Ода витонченому слову. Подібні моменти осмислення поетичної творчості в трактаті Лу Цзі Ода витонченому слову і Поетичне мистецтво Горація.

19. Значення категорії сінь та фенгу в трактаті Лю Се (465?–522) Різьблений дракон літературної думки.

20. Художня самоцінність природи в пейзажах Ван Вея (701?–761?). Трактат „Таємниці живопису”. Принцип „природності” та „невтручання”

в поезії Ван Вея. Тематика поезії Ван Вея.

21. Ідеали Відродження в житті і творчості Лі Бо (701–762). Естетика романтизму в структурі художнього мислення Лі Бо. Поезія „вина як філософія непересічної особи” у творчості Лі Бо.

22. „Трагічна” лірика Ду Фу (712–770). Ознаки реал ізму в поезії Ду Фу. Жіноча тема в поезії Ду Фу.

23. Поетичний трактат Си Кунту (837–908) Категорії поезії: поет як надлюдина.

24. Продовження реалістичних тенденцій в поезії Бо Цзюй-і. Тематика поезії Бо Цзюй-і.

25. Рух за „давній стиль”: Хань Юя (768–834) та Лю Цзун’юаня (773–819).

Притчі Хань Юя ( Як тлумачити слова Впіймати цзіл іня, Життя Мао Іна).

Проза Лю Цзунюаня: Слово про небо.

26. Танська новела: тематика, проблематика, образна система.

27. Неоконфуціанство Сунської доби ( 960-1279): продовження ренесансних тенденцій демократизації мистецтва. Розвиток поетичного жанру ци. Основні риси сунських ци. Тема кохання в поезії (ци) Оуян Сю (1007–1072). Особливості пейзажної л ірики Оуян Сю.

28. Погляди Су Ши (Су Дунпо) (1036–1101) на природу мистецтва: естетичний принцип ідеал вишуканої простоти.

29. Буддійські теми в поезії Су Ши: переосмислення буддійських істин. Проза Су Ши: тематика, образна системи.

30. Міська повість хуабень доби Сун.

31. Література доби Юань (1271–1368): характеристика провідного жанру цзацзюй та нового жанру народного та авторського роману.

32. Юаньська драма: структура драми цзацзюй, характерні образи.

Драма Ван Шифу „Західний флігель”: тематика, засоби зображення персонажів.

33. Найвідоміший драматург жанру цзацзюй Гуань Ханьцін (1200?–1302?). Драма „Образа” Доу Е.

34. Трагедія кохання „Осінь у Ханському палаці” Ма Чжиюаня: новаторство у темі кохання.

35. Теорія драми Лі Юя (1611–1680). Ідеї просвітництва.

36. Історія виникнення і основні формальні особливості роману мінської та цінської доби.

37. Авантюрно-пригодницький роман Ши Найаня (1297–1370) „Річкові заплави”: проблема визначення жанру. Витоки роману Ши Найаня „Річкові заплави, його тематика та проблематика. Специфіка портретних характеристик героїв роману Ши Найаня. Утопічні мотиви в романі Ши Найаня.

38. Історичний роман-епопея Ло Гуанчжуна (1330? –1400?) „Трицарство”: жанрове визначення. Витоки роману „Трицарство (народний роман пінхуа, династійні хроніки).

39. Принципи зображення персонажів в романі „Трицарство (Лю Бей, Чжу Гелян, Гуань Юй). Фантастичний (паломницький) роман У. Ченьеня (1500?–1582) „Подорож на Захід”: жанрова специфіка.

40. Засоби сатири й гумору в зображенні подій і персонажів у романі „Подорож на Захід .

Образ Сунь Укуна, Сюань Цзана, Чжу Бацзє, Монаха Пісків.

41.Сентиментально-побутовий роман Цао Сюеціна (1724–1764) „Сон в червоній вежі”: жанрова характеристика. „Сон в червоній вежі” в оцінці Ван Говея. Символіка роману „Сон в червоній вежі (філософсько-метафоричний образ сна). Образи роману „Сон в червоній вежі”.

42. Чуаньці ХVII ст. та творчість Пу Сунл іна (1630–1715). „Дивовижні пригоди з кабінету невдахи Пу Сунл іна”: тематика, образна система.

43. Літературна новела 18 століття. Творчість Юань Мея (1716-1797) і Цзі Юня (1724-1805).

44. Тунченская угруповання і «поезія сунского стилю». Творчість Гун Цзичженя (1792-1841), Вей Юаня (1794-1856) та ін

45. Види китайського роману в 19 столітті. Сатирико-фантастичний роман Лі Жучженя (1763-1830) «Квіти у дзеркалі», його часткові переклички з «Подорожі Гуллівера».

46. Розвиток народної драми (пінхуа), ослаблення позицій традиційних театральних жанрів (чуаньці, цзацзюй) і формування «столичної драми» 1848-1905), його звернення до фольклору, тема «заморських країн». Особливості поетичного і публіцистичної творчості лівого реформатора Тань Ситун (1865-1898). Романи «Наше чиновництво» Лі Баоцзі (1867-1910), «За двадцять років» У Вояо (1866-1910), «Подорож Лао Цаня» Лю Е (1857-1909). Зв'язок викривальної прози з попередньою сатиричної літературою. Роман Цзен Пу (1871-1935) «Квіти в море зла», поява іноземній і революційної тем в китайській прозі.

47. Боротьба різних країн за перетворення Китаю в колонію. «Опіумні» війни, франко-китайська та японо-китайська війни. Повстання тайпінів, «факельників», іхетуаней («боксерів»). Бурхливий розвиток періодичної преси і особлива роль публіцистики. Газети і викривальні статті Ван Тао, його зв'язок з тай-пінами. Видання реформаторів і публіцистична діяльність ЛянЦічао (1873–1929).

48. Нові тенденції в поезії. Антиімперіалістичні вірші Хуан Цзунсяня (1848-1905. Особливості поетичного і публіцистичної творчості лівого реформатора Тань Ситун (1865-1898). Викривальна проза та її місце в літературі. Романи «Наше чиновництво» Лі Баощя (1867-1910), «За двадцять років» У Вояо (1866-1910), «Подорож Лао Цаня» Лю Е (1857-1909). Переклади наукової та художньої літератури. Янь Фу (1853-1921) і Лінь Шу (1852-1924) - найбільш знамениті китайські перекладачі кінця 19 ст. - Початку 20 ст.

49. Революція 1925-1927 рр.. в Китаї і боротьба напрямів в літературі. Творчий шлях Лу Синя (1881-1936). Створення збірки віршів у прозі і циклу сатирико-героїчних казок. «Суспільство вивчення літератури», його історія: і учасники.

50. Найбільший прозаїк 20-40-х років 20 століття Мао Дунь (1896 р.н.), його творчий шлях та участь у громадському житті країни.

51. Товариство «Творчість» та його учасники: Го Можо, Тянь Хань, Юй дафу, Чен Фан'у та ін.Життя і діяльність Го Можо як яскравого представника революційного романтизму в Китаї 20-х років. Поетичні твори Го Можо. Драматургія Го Можо, драматична трилогія «Три мятежніци». Основні сюжети п'єс Го Можо в 40-і роки. Проза Го Можо. Талановитий письменник Лао Ше (1899-1966). Роман «Записки про котяче місто»

52. Проза Ба Цзіня. Реалістичне зображення традиційної китайської сім'ї.

Драматургія Цао Юя.

53. Смерть Мао Цзедуна і арешт «банди чотирьох» у 1976 році. Найбільші представники нової хвилі в китайській літературі: Лю Сіньу, Лу Сіньхуа, Шень Жун, Цзян Цзилун, Гу Хуа, Ван Мен, Чжан Цзе, Лі Те, Бай Хуа, А Чен, Хань Шаогун та ін.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Аджимамудова B.C. Юй Да-фу и литературное общество «Творчество». – М.: Просвещение, 1971. – 368 с.

 2. Алексеев В.М. Китайская классическая проза. – Минск. – 2002.

 3. Алексеев В.М. Китайская литература. Избр. труды. – М., 1978.

 4. Антантовский А.А. Раннее творчество Лао Шэ. – М.: Прогресс, 1967. – 271 с.

 5. Бежин Л.Е. Ду Фу. – М., 1978.

 6. Голыгина К.И. Теория изящной словесности в Китае XIX – нач. ХХ вв. – М.,1971.

 7. Дагданов Г. Б. Отражение чань-буддизма на творчество танских поетов. На примере Ван Вэя и Бо Цзюйи. Автореф. Дис канд. филол. наук. – М., 1980.

 8. Дагданов Г.Б. Чань-буддизм в творчестве Ван Вея. – Новосибирск, 1984.

 9. Додаткова навчальна література

 10. Китайская литература: краткий очерк / В .Ф. Сорокин, Л. З. Эйдлин. – М.: Изд-во вост. лит., 1962. – 252 с.

 11. Конрад Н.И. Запад и Восток: Статьи. – М., 1972.

 12. Литература Востока в новое время. – М., 1975.

 13. Литература Востока в средние века. – М., 1970.

 14. Литература и искусство КНР, 1976-1985 / Отв. ред. В.Ф. Сорокин. – М.: Наука, 1989. – 237 с.

 15. Литературы Востока в новейшее время: учебник / И. С. Брагинский – М.: МГУ, 1977. – 560 с.

 16. Малиновская Т.А. Очерки по истории китайской классической драмы в жанре цзацзюй (XIV-XVII вв.). – Спб., 1996.

 17. Никольская Л.А. БаЦзинь. – М.: МГУ, 1976. – 186 с.

 18. Никольская Л.А. Тянь Хань и драматургия Китая 20 века. – М.: МГУ, 1980. – 420 с.

 19. Никольская Л.А. Цао Юй: очерк творчества. – М.: МГУ, 1984. – 162 с.

 20. Петров В.В. Лу Синь. – М.: Просвещение, 1960. – 367 с.

 21. Позднеева Л.Д. Лу Синь. Жизнь и творчество. – М.: МГУ, 1959. – 403 с.

 22. Рифтин Б.П. От мифа к роману: Эволюция персонажа в китайской литературе. – М.,1979.

 23. Семанов В.И. Лу Синь и его предшественники. – М.: Прогресс, 1967. – 364 с.

 24. Семанов В.И. Эволюция китайского романа (конец XVIII– ХХ вв.). – М., 1970.

 25. Сорокин В.В. Творческий путь Мао Дуня. – М: Просвещение, 1962. – 614 с.

 26. Сорокин В.Ф. Китайская классическая драма XIII–XIV вв. – М., 1979.

 27. Сорокин В.Ф. Формирование мировоззрения Лу Синя. – М.: Просвещение, 1958. – 293 с.

 28. Сорокин В.Ф., Эйдлин Л.З. Китайская литература. Краткие очерки. – М., 1962.

 29. Сухорукое В.Т. Вэнь И-до. – М.: Просвещение, 1968. – 382 с.

 30. Федоренко Н.Т. Китайская литература. Очерки по истории китайской

 31. Фишман О.Л. Китайский сатирический роман (Эпоха Просвещения). – М., 1966.

 32. Хрестоматия по литературе Китая/под ред. М.Е.Кравцовой – Спб., 2004.

 33. Цыбина Е.А. Драматургия Го Мо-жо в период антияпонской войны. – М.: МГУ, 1962. – 186 с.

 34. Шнейдер М.Е. Творческий путь Цюй Цю-бо. М.: Прогресс, 1964. – 346 с.Питання з китайської мови

 1. Складнопідрядне речення у китайській мові.

 2. Складносурядне речення у китайській мові.

 3. Складні безсполучникові речення.

 4. Речення з якісним присудком.

 5. Речення з дієслівним присудком.

 6. Речення з іменниковим присудком.

 7. Речення з придатковою частиною.

 8. Лексикологія китайської мови. Основні характеристики китайського слова.

 9. Словотворення. Словоскладання.

 10. Словотворення. Полуаффіксація.

 11. Словотворення. Афіксація.

 12. Словотворення. Редуплікація.

 13. Омонімія.

 14. Моносемія та полісемія.

 15. Синонімія.

 16. Антонімія.

 17. Фразеологізми у китайській мові.

 18. Китайська писемність та переклад.

 19. Переклад на рівні слів та словосполучень.

 20. Прийоми перекладу.

 21. Переклад ченьюїв (成语), приказок, афоризмів, вен`янізмів, гуаньюньюїв (惯用语).

 22. Переклад на китайську мову. Лексичні проблеми перекладу.

 23. Переклад на китайську мову. Синтаксичні проблеми перекладу.

 24. Редагування.

 25. Переклад інформаційних повідомлень.


Список рекомендованої літератури

 1. Горелов В.И. Теоретическая грамматика китайского языка. - М. | 1989 | 318 стр.

 2. Горелов В.И. Лексикология китайского языка. - М. | 1984 | 216 стр. |

 3. Щичко В.Ф. Китайский язык. Теория и Практика Перевода

 4. Виноградов В.С. Введение в переводоведение

 5. Щичко В.Ф Китайский язык. Практический курс перевода. Дипломатия

 6. Семенас А.Л. Лексикология современного китайского языка. — М.: Наука, 1992.

 7. Семенас А.Л. Лексика китайского языка. — М.: Муравей, 2000.

 8. Буров В. Г., Семенас А. Л. Китайско-русский словарь новых слов и выражений. - Восточная книга, 2007

 9. Иванов А.И., Поливанов Е.Д. Грамматика современного китайского язика


Питання з методики викладання іноземних мов

 1. Methods of teaching foreign languages.

 2. The major characteristics of one of the following methods: ALM, CLT and TPR.

 3. The content of teaching pronunciation.

 4. Characteristics of a context for introducing new language.

 5. The importance of grammar in teaching and learning a foreign language.

 6. The importance of teaching vocabulary in context.

 7. Vocabulary for productive use and for receptive recognition.

 8. The importance of the teacher’s role in creating expectations and enthusiasm for the text that is to be read or heard.

 9. Stages of the basic methodological model for the teaching of receptive skills.

 10. Factors that make listening comprehension difficult.

 11. Examples of listening materials.

 12. Components of the general model for introducing new language (grammar).

 13. Describe types of classroom listening materials.

 14. Examples of reading materials.

 15. The nature of communication.

 16. Characteristics of communicative activities.

 17. Type of oral communicative activities.

 18. Examples of writing activities.

 19. Various aspects of class management.

 20. The concept of “information gap”.

 21. Types of oral communicative activities.

 22. Types of classroom writing performance.

 23. Characteristics of communicative activities.

 24. Advantages and disadvantages of pairwork, groupwork and individual study.

 25. Planning principles.

Cписок рекомендованої літератури

 1. Бех П.О., Биркун Л.В. Концепція викладання іноземних мов в Україні // Іноземні мови. – 1996. - № 2. – С. 3-8.

 2. Гапонова С.В. Сучасні методи викладання іноземних мов за кордоном // Іноземні мови. – 1998. - № 1. – С. 24.-31.

 3. Гапонова С.В. Навчання розумінню аудіотекстів учнів старших класів середньої школи // Іноземні мови. – 1996. - № 2,3.

 4. Державний освітній стандарт з іноземної мови (загальна середня освіта) V-IX класи / Керівн. автор. колективу С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 1998. – 32 с.

 5. Контрольні завдання з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Посібник для студентів / Кол. авторів під. керівн. С.Ю. Ніколаєвої та М.І. Солов’я. – К.: Ленвіт, 2002. – 356 с.

 6. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 320 с.

 7. Николаева С.Ю. Индивидуализация обучения иностранным языкам: Монография. – К.: Вища школа, 1987. – 140 с.

 8. Ніколаєва С.Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці): Навч. посібник. – К.: Ленвіт, 2008. – 285 с.

 9. Ніколаєва С.Ю. Концепція підготовки вчителя іноземної мови // Іноземні мови. – 1995. - № 3-4. – С. 5-11.

 10. Савина С.Н. Внеклассная работа по иностранным языкам в средней школе. – М.: Просвещение, 1991. – 160 с.

 11. Скляренко Н.К. Як навчати сьогодні іноземних мов (концепція) // Іноземні мови. – 1995. - № 1. – С. 5-9.

 12. Обучение этикету повседневного, педагогического и делового общения в языковом вузе: предисловие к исследованию // Іноземні мови. – 1999. - № 1. – С. 29-32.

 13. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – М.: Просвещение, 1991.

 14. Петращук О.П. Автентичність як ознака комунікативного тестування // Іноземні мови. – К., 1997. - № 4.

 15. Чернявская М.В. Начальный курс английского языка для младших школьников // Іноземні мови. – 1996. - № 2. – С. 38-43.

 16. Якушина Л.З. Связь урока и внеурочной работы по иностранному языку. – М.: Просвещение, 1990. – 102 с.

 17. Гапонова С.В. Сучасні методи викладання іноземних мов за кордоном // Іноземні мови. – 1998. - № 1. – С. 24-31.

 18. Тарнопольский О.Б. Обучение етикету повседневного, педагогического и делового общения в языковом вузе // Іноземні мови. – 1999. - № 1. – С. 29-32.

 19. Полат Е.С. Интернет на уроках иностранного языка // ИЯШ. – 2001. - № 2, 3.

 20. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка // ИЯШ. – 2000. - № 2, 3.

 21. Полат Е.С. Обучение в сотрудничестве // ИЯШ. – 2000. - № 1.

 22. Полилова Т.А., Пономарева В.В. Внедрение компьютерных технологий в преподавание иностранных языков // ИЯШ. – 1997. - № 6.

 23. Якушина Л.З. Связь урока и внеурочной работы по иностранному языку. – М.: Просвещение, 1990.Голова атестаційної комісії І.М. Карпенко


Схожі:

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Принцип конфіденційності та особистої відповідальності в психологічному консультуванні
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Принцип конфіденційності та особистої відповідальності в психологічному консультуванні
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Оценка экономической эффективности на основе показателей макроэкономического развития
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма iconЗатверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Обґрунтуйте ієрархію духовного, психічного І фізичного аспектів здоров’я людини
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Конституційні гарантії забезпечення соціальних прав І свобод людини І громадянина
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Професійна освіта (технологія виробництва та переробка продуктів сільського господарства)”
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Асортимент І технологія кулінарної продукції з круп, бобових І макаронних виробів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи