Довідник для студента IV vі курсу зі спеціальності ”лікувальна справа” icon

Довідник для студента IV vі курсу зі спеціальності ”лікувальна справа”
НазваДовідник для студента IV vі курсу зі спеціальності ”лікувальна справа”
Сторінка2/5
Дата16.07.2012
Розмір0.86 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


п/п

Тема

К-сть годин

1.

Клінічна анатомія та фізіологія жіночих статевих органів. Методи обстеження гінекологічних хворих.

4

2.

Порушення менструальної функції. Нейроендокринні синдроми в гінекології.

4

3.

Ендометріоз. Гінекологічні захворювання дітей та підлітків. Аномалії положення та розвитку жіночих статевих органів.

4

4.

Гінекологічні аспекти захворювань молочної залози. Доброякісні пухлини жіночих статевих органів.

4

5.

Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів. Злоякісні новоутворення геніталій. Трофобластичні захворювання.

4

6.

Запальні захворювання жіночих статевих органів.

4

7.

«Гострий живіт» в гінекології.

4

8.

Неплідний шлюб. Планування сім’ї.

4

9.

Захист учбової історії хвороби.

4

10.

Підсумковий модульний контроль залікового модулю 3

4
Всього

40^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
п/п

Види СРС

К-сть годин

Види контролю

1.

Підготовка до практичних занять

15

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Індивідуальна СРС:

курація хворих та написання учбової історії хвороби

5


Підсумковий модульний контроль

3.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

5

Підсумковий модульний контроль
Всього годин

25

4.4. МОДУЛЬ 4: Акушерство і гінекологія

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


п/п

Тема

Кільк. годинФізіологія вагітності, пологів післяпологового періоду. Перинатальна охорона плода. Фармакотерапія в акушерстві. Питання медичної етики та деонтології

5,5Ранні гестози. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія. Показання, протипоказання, умови та технічні особливості оперативних втручань в акушерстві.

5,5Багатоплідна вагітність. Передчасне переривання вагітності. Переношування вагітності.

5,5Кровотечі під час вагітності, в пологах та в післяпологовому періоді. Геморагічний шок. ДВЗ-синдром. Термінальні стани в акушерстві.

5,5Аномалії скоротливої діяльності матки. Пологовий травматизм матері та плоду. Сучасні підходи до діагностики та лікування пологових травм матері та плода.

5,5Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях

5,5Плацентарна дисфункція. затримка розвитку плода. Патологія періоду новонародженості. Методи інтенсивної терапії та реанімації новонародженого.

5,5Клінічні та фізіологічні зміни в жіночих статевих органах в різні вікові періоди. Нейроендокринна регуляція функції статевої системи.

5,5Жіночі урогенітальні запальні захворювання. Діагностика, лікування та профілактика.

5,5Порушення менструальної функції у різні вікові періоди, нейроендокринні синдроми в гінекології.

5,5Ендометріозу. Методи діагностики, лікування та профілактики ендометріозу. Неправильні положення, травматичні пошкодження статевих органів та аномалії розвитку жіночих статевих органів

5,5Патологічні стани репродуктивної системи у дітячому та підлітковому віці.

5,5Доброякісні новоутворювання статевих органів жінки. Діагностика, лiкування та профілактика. Гінекологічні аспекти захворювань молочної залози.

5,5Передракові та фонові захворювання статевих органів жінки Злоякiснi новоутворювання та трофобластичнi захворювання. Діагностика, лiкування та профілактика.

5,5«Гострий живіт» у гінекології. Діагностика, диференційна діагностика, лікування та профілактика невідкладних станів в гінекології, основні принципи та методи хірургічних втручань

5,5Показання, протипоказання, умови та технічні особливості операцій на жіночих статевих органах. Лікувально-діагностичнї ендоскопічні методи лікування у гінекології. Підготовка та післяопераційне ведення гінекологічних хворих при ургентних та планових оперативних втручаннях. Принципи та методи анестезіології та реанімації під час гінекологічних операцій

5,5Медично-соціальне значення проблеми неплідності у шлюбі. Етіопатогенетичні чинники розвитку неплідності Обстеження подружньої пари при неплідному шлюбі. Сучасні принципи і методи лікування жіночої неплідності. Допоміжні репродуктивні технології

5,5Організація, структура і завдання служби планування сім`ї. Сучасні аспекти контрацепції. Класифікація, механізм дії та ефективність сучасних протизаплідних засобів.

5,5Підсумковий модульний контроль залікового модулю 4

11
Всього:

110


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
п/п

Види СРС

К-сть годин

Види контролю

1.

Підготовка до практичних занять

21

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:

1. Невідповідність голівки плоду та таза матері. Проблема макросомії в сучасному акушерстві. Неправильні положення плоду.

2. Післяпологові септичні захворювання

3. Імунологічна несумісність крові матері та плода. Аномалії розвитку плідного яйця.3


3


3

Підсумковий модульний контроль

3.

Підготовка до практичних занять

49,5

Поточний контроль на практичних заняттях

4.

Опрацювання тем, які не входять плану аудиторних занять:

1. Методи обстеження гінекологічних хворих.4,5


Підсумковий модульний контроль

5.

Індивідуальна СРС:


13


Підсумковий модульний контроль

6.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

18

Підсумковий модульний контроль
Всього годин:

115


^ 4.5. ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

МОДУЛЬ 1

 • Написання реферату «Фізіологічні зміни в органах серцево-судинної системи та дихання під час вагітності».

 • Написання реферату «Фізіологічні зміни в органах шлунково-кишкового тракту під час вагітності».

 • Написання реферату «Фізіологічні зміни в органах видільної системи під час вагітності».

 • Написання реферату «Фізіологічні зміни в органах кровотворення та ендокринної системи під час вагітності».

 • Написання реферату «Знеболення пологів».

 • Написання реферату «Причини початку пологів».

 • Написання реферату «Сучасні аспекти ведення багатоплідної вагітності».

 • Написання реферату «Оцінка внутрішньоутробного стану плода за даними кардіотокографії».

 • Написання реферату «Біофізичний профіль плода».

 • Написання реферату «Доплерометричні характеристики внутрішньоутробного стану плода».

 • Написання реферату «Сучасне ведення імуноконфліктної вагітності».

 • Написання реферату «Діагностика і тактика ведення вагітності при СЗРП».

 • Написання реферату «Діагностика плацентарної недостатності».

 • Написання реферату «Сучасні аспекти лікування плацентарної недостатності».

 • Написання реферату «Внутрішньоутробна пневмонія».

 • Написання реферату «Сепсис новонародженого».

 • Написання реферату «Назокамбіальні інфекції новонароджених».

 • Написання реферату «Фізіологічні стани періоду новонародженості».

 • Написання реферату «Ведення вагітності і пологів при макросомії».

 • Написання реферату «Трофобластичні захворювання».

 • Доповідь реферату на засіданні СНТ.

 • Друкування тез і статей.МОДУЛЬ 2

 • Написання реферату «Ранній гестоз. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика і лікування».

 • Написання реферату «Клініка і діагностика пізнього гестозу. Сучасні методи лікування».

 • Написання реферату «Рідкі форми гестозів».

 • Написання реферату «Причини мимовільного переривання вагітності в різні строки вагітності. Класифікація, клініка, діагностика, лікування і профілактика мимовільного аборту».

 • Написання реферату «Перебіг передчасних пологів, особливості їх ведення. Профілактика недоношування вагітності».

 • Написання реферату «Переношування вагітності: етіологія, патогенез, методи діагностики, профілактика і терапія ускладнень, пов'язаних з переношуванням».

 • Написання реферату «Сучасні методи діагностики і лікування порушень пологової діяльності».

 • Написання реферату «Захворювання серцево-судинної системи (вади серця, гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпотензія) і вагітність».

 • Написання реферату «Захворювання крові і вагітність».

 • Написання реферату «Ендокринні захворювання і вагітність».

 • Написання реферату «Захворювання органів сечовидільної системи і вагітність».

 • Написання реферату «Захворювання органів дихання і вагітність».

 • Написання реферату «Хвороби органів травлення і вагітність».

 • Написання реферату «Інфекційні захворювання і вагітність».

 • Написання реферату «ТОRСН-інфекції у вагітних: клінічний перебіг, діагностика, лікування, профілактика».

 • Написання реферату «Позаматкова вагітність: класифікація, клініка, діагностика, сучасні методи лікування».

 • Написання реферату «Передлежання плаценти: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика. Особливості перебігу і ведення вагітності та пологів».

 • Написання реферату «Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти. Етіологія, клініка, діагностика. Особливості ведення вагітності і пологів».

 • Написання реферату «Маткова кровотеча в послідовому і ранньому післяпологовому періоді. Порушення процесів відшарування плаценти».

 • Написання реферату «Шок, термінальні стани в акушерстві».

 • Написання реферату «Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові».

 • Написання реферату «Етіологія, класифікація, діагностика, клініка, лікування позаматкової вагітності. Роль ендоскопічних методів у діагностиці та лікуванні».

 • Написання реферату «Захисні варіанти операцій кесаревого розтину».

 • Написання реферату «Клінічна картина розриву матки: загрозливого, того, що почався і вже відбувся. Діагностика. Лікування і профілактика».

 • Написання реферату «Лактаційний мастит, клініка, сучасна терапія. Методи пригнічення лактації».

 • Доповідь реферату на засіданні СНТ.

 • Друкування тез і статей.МОДУЛЬ 3

 • Написання реферату «Ендоскопічні методи дослідження: кольпоскопія, гістероскопія, цистоскопія, лапароскопія».

 • Написання реферату «Аменорея: класифікація, клініка, діагностика. Сучасні методи лікування».

 • Написання реферату «Овуляторна, ановуляторна дисфункціональна маткова кровотеча».

 • Написання реферату «Нейроендокринні синдроми в гінекології. Сучасні методи лікування, роль ендоскопічних методів у діагностиці та лікуванні».

 • Написання реферату «Ендометріоз: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, клініка. Сучасні методи лікування. Медична реабілітація жінок з ендометріозом».

 • Написання реферату «Особливості клініки. діагностики та лікування найбільш поширених видів гінекологічної патології у дівчат та підлітків».

 • Написання реферату «Аномалії положення жіночих статевих органів. Лiкування. Профiлактика».

 • Написання реферату «Вади розвитку статевих органiв жiнки. Iнфантилiзм, порушення статевого розвитку, дисгенезiї гонад».

 • Написання реферату «Доброякiснi пухлини зовнішних жiночих статевих органiв».

 • Написання реферату «Доброякісні пухлини яечникiв: епiтелiальнi, пухлини строми статевого тяжа, лiпiдно-клiтковi пухлини, гермiногеннi пухлини. Поняття кiсти i кiстоми».

 • Написання реферату «Доброякісні пухлини матки. Фiбромiома матки. Клiнiка, дiагностика, лiкування».

 • Написання реферату «Фоновi та передраковi захворювання зовнішних жіночих статевих органiв».

 • Написання реферату «Фоновi та передраковi захворювання шийки матки: ерозiя, полiп, ектропiон, ендоцервiцит».

 • Написання реферату «Гiперпластичнi процеси ендометрiя Сучаснi методи діагностики та лiкування».

 • Написання реферату «Злоякiснi новоутворювання зовнішніх жiночих статевих органiв».

 • Написання реферату «Рак шийки матки».

 • Написання реферату «Рак тiла матки. Саркома матки».

 • Написання реферату «Трофобластичнi захворювання».

 • Написання реферату «Гінекологічні аспекти захворювань молочної залози».

 • Написання реферату «Запальні захворювання неспецифічної етіології (вульвіт, вагініт, ендоцервіцит, ендометрит, аднексит, пельвіоперитоніт, параметрит)».

 • Написання реферату «Запальні захворювання специфічної етіології».

 • Написання реферату «Апоплексія яєчника, розрив капсули пухлини яєчника, перекрут ніжки пухлини».

 • Написання реферату «Травматичні пошкодження статевих органів».

 • Написання реферату «Диференціальна діагностика невідкладних гінекологічних станів з гострою хірургічною патологією (апендицит, кишкова непрохідність, холецистит, ниркова коліка, перфоративна виразка шлунка)».

 • Написання реферату «Ендоскопічні методи лікування патології придатків матки, безпліддя, фіброміом, ендометріозу та інших видів гінекологічної патології».

 • Написання реферату «Причини жіночої та чоловічої неплідності. Обстеження подружньої пари при неплідному шлюбі».

 • Написання реферату «Інсемінація спермою чоловіка, донора. Екстракорпоральне запліднення, та інші сучасні репродуктивні технології».

 • Написання реферату «Організація, структура і завдання служби планування сім`ї».

 • Написання реферату «Сучасні аспекти контрацепції. Класифікація, механізм дії та ефективність сучасних протизаплідних засобів».

 • Доповідь реферату на засіданні СНТ.

 • Друкування тез і статей.МОДУЛЬ 4.

 • Написання реферату «Методи обстеження гінекологічних хворих».

 • Написання реферату «Невідповідність голівки плоду та таза матері».

 • Написання реферату «Проблема макросомії в сучасному акушерстві».

 • Написання реферату «Неправильні положення плоду».

 • Написання реферату «Післяпологові септичні захворювання».

 • Написання реферату «Імунологічна несумісність крові матері та плода».

 • Написання реферату «Аномалії розвитку плідного яйця».

 • Написання реферату «Фармакотерапія в акушерстві».

 • Написання реферату «Рідкі форми ранніх гестозів».

 • Написання реферату «Особливості ведення вагітності та пологів при прееклампсії та еклампсії».

 • Написання реферату «Багатоплідна вагітність».

 • Написання реферату «Проблема невиношування вагітності в сучасному акушерстві».

 • Написання реферату «Кровотечі в І половині вагітності».

 • Написання реферату «Кровотечі в ІІ половині вагітності».

 • Написання реферату «Кровотечі в пологах».

 • Написання реферату «Кровотечі в післяпологовому періоді».

 • Написання реферату «ДВЗ-синдром».

 • Написання реферату «Геморагічний шок в акушерстві».

 • Написання реферату «Розриви матки».

 • Написання реферату «Ведення вагітності та пологів у вагітних із захворюваннями серцево-судинної та дихальної систем».

 • Написання реферату «Ведення вагітності та пологів у вагітних із захворюваннями сечовидільної системи».

 • Написання реферату «Ведення вагітності та пологів у вагітних із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, крові та ЦНС».

 • Написання реферату «Затримка внутрішньоутробного розвитку плода».

 • Написання реферату «Інфекції, що передаються статевим шляхом».

 • Написання реферату «Нейроендокринні синдроми в гінекології».

 • Написання реферату «Ендометріоз жіночих статевих органів».

 • Написання реферату «Кісти та кістоми».

 • Написання реферату «Фонові та передракові захворювання молочної залози».

 • Написання реферату «Міоми матки».

 • Написання реферату «Злоякісні новоутворення жіночих статевих органів».

 • Написання реферату «Гострий живіт» в гінекології».

 • Написання реферату «Лікувально-діагностичні ендоскопічні методи в гінекології».

 • Написання реферату «Сучасні принципи і методи лікування жіночої неплідності».

 • Написання реферату «Сучасні аспекти контрацепції».

 • Доповідь реферату на засіданні СНТ.

 • Друкування тез і статей.^ 4.6. Оцінювання рівня підготовки студента з дисципліни.

Форми контролю i система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни та інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі opганізації навчального процесу, затвердженої MO3 України (2005) з відповідними змінами від 21.01.2008 р. № 08.01-22/65 та наказу по БДМУ № 377-в від 14.07.2005 р.

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при oцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених программою з дисципліни.

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного модулю (залікового кредиту) — 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність — 120 балів (60%), за результатами підсумкового модульного контролю — 80 балів (40%).

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям з кожної теми. При оцінюванні навчальної діяльності студентів необхідно надавати перевагу стандартизованим методам контролю: тестуванню, структурованим письмовим роботам, структурованому за процедурою контролю практичних навичок в умовах, що наближені до реальних. Оцінювання поточної навчальної діяльності студентів описане вище.

При засвоенні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4 бальною традиційною шкалою, які потім конвертуються у бали в залежності від кількості тем у модулі.

Система конвертації традиційної системи оцінок у бали:

Традиційній оцінці «5» відповідає максимальна кількість балів, яку може отримати студент при вивченні теми практичного заняття. Оцінки «4» та «3» складають у балах відповідно 80% та 60% від максимальної оцінки в балах.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, дорівнює 120. Вона є результатом множення кількості балів, що відповідають оцінці «5», на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «3», на кількість тем у модулі.

Оцінювання індивідуальної роботи описано у відповідних модулях. Бали за індивідуальну роботу додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність.

При вивченні модулів 1 та 3 програмою передбачено курацію, написання та захист учбової історії хвороби. Курація вагітної або гінекологічної хворої та написання історії хвороби проводиться у час, відведений для самостійної роботи студента на кафедрі. Захист історії хвороби проводиться під час практичного заняття. При оцінюванні історії хвороби традиційні бали конвертуються у відповідності до таких при вивченні даного модуля.

Оцінювання самостійної роботи студентів по підготовці до аудиторних практичних занять здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.

Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу i не входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюється та оцінюється під час підсумкового модульного контролю.

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення вcix тем модуля на останньому занятті з модуля.

До підсумкового контролю допускаються студенти, які відвідали усі, передбачені програмою аудиторні заняття, та при вивченні модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.

Форма проведення підсумкового модульного контролю є стандартизованою i включає контроль теоретичної i практичної підготовки.

Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю дорівнює 80.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

Оцінювання дисципліни:

Оцінка з акушерства та гінекології виставляється лише студентам, яким зараховані yci модулі з дисципліни.

Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі, на які структурована навчальна дисциплина «акушерство та гінекологія».

Заохочувальні бали за pішенням Вченої Ради можуть додаватися до кількості балів з дисципліни студентам, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за участь у олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України тощо.

При оцінюванні засвоєння кожної теми модуля студенту виставляється оцінка за 4-ри бальною (традиційною) шкалою з використанням прийнятих в університеті критеріїв оцінювання для дисципліни. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою для вивчення теми.

Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який глибоко і твердо засвоїв матеріал і послідовно, грамотно і логічно його викладає, у відповіді якого тісно пов’язується теорія з практикою. При цьому у студента не виникає труднощів при зміні завдання, вільно справляється із задачами, питаннями та іншими видами використання знань, показує знання монографічної літератури, вірно обгрунтовує прийняття рішення, володіє різносторонніми навичками практичної роботи. Відповідає 12 балам.

Оцінка «добре» виставляється студенту, який твердо знає матеріал, грамотно і по суті відповідає його, котрий не допускає суттєвих помилок у відповіді на запитання, вірно використовує теоретичні положення при вирішенні практичних питань і задач, володіє необхідними навичками і прийомами їх виконання. Відповідає 10 балам.

Оцінка «задовільно» виставляється студенту, котрий має знання основного матеріалу, але не засвоїв його деталей, допускає помилки, недостатньо правильно формує, порушує послідовність у викладенні матеріалу і відчуває труднощі у виконанні практичної роботи. Відповідає 8 балам.

Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, котрий не знає частини программного матеріалу, допускає суттєві помилки, невпевнено, з великими труднощами виконує практичні навички.


^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ ДЛЯ ОЦІНКИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА


Модуль 1 (зміст оцінюваної діяльності)

Максимальна кількість балів

Змістовий модуль 1.
Тема 2. Жіночий таз. Плід як об’єкт пологів.

12

Тема 3. Фізіологія вагітності. Перинатальна охорона плода. Методи обстеження вагітних. Акушерська термінологія

12

Тема 4. Фізіологія пологів. Знеболювання пологів

12

Тема 5. Фізіологія післяпологового періоду. Фізіологія періоду новонародженості.

12

Змістовий модуль 2.
Тема 6. Вагітність і пологи при тазовому передлежанні. Вагітність і пологи при аномаліях кісткового таза. Проблеми макросомії в акушерстві, вагітність та пологи при крупному плоді

12

Тема 7. Аномалії розвитку плідного яйця. Багатоплідна вагітність. Аномалії положення плода.

12

Тема 8. Методи діагностики стану внутрішньоутробного плода. Плацентарна недостатність. Гіпоксія плода (гостра, хронічна). Ретардація, гіпотрофія плода.

12

Тема 9. Ізоантигенна несумісність крові матері та плода. Патологія періоду новонародженості. Асфіксія новона-родженого. Токсико-септичні захворювання новонароджених. Методи інтенсивної терапії та реанімації новонародженого.

12

Тема 11. Захист учбової історії пологів

12

Індивідуальна самостійна робота

12

^ Разом поточна навчальна діяльність

120

Підсумковий модульний контроль

80

^ СУМА БАЛІВ ЗА МОДУЛЬ

200


Примітка: При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали: «5» — 12 балів, «4» — 10 балів, «3» — 8 балів, «2» — 0 балів. Індивідуальна СРС – 12 балів. Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю за умови виконання вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 72 балів під час практичних занять (9 х 8).

Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 з 80 балів.


^ Номер модуля,

к-сть навч. годин/

к-сть кредитів ECTS

К-сть змістових модулів, їх номери

К-сть практ. занять

^ Конвертація у бали традиційних оцінок

Мінім. к-сть балів

Традиційні оцінки

Бали за виконання індивідуального завдання як виду СРС

«5»

«4»

«3»

«2»

Модуль 1 90/3,0

2

(№№ 1-2)

9

12

10

8

0

12

72
^ Модуль 2 (зміст оцінюваної діяльності)

Максимальна кількість балів

Змістовий модуль 3
Тема 12. Ранні гестози. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.

16

Тема 13. Невиношування вагітності.

16

Тема 14. Переношування вагітності. Аномалії скоротливої діяльності матки

16

Тема 15. Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях

16

Тема 16. Акушерські кровотечі під час першого триместру вагітності. Позаматкова вагітність. Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності, у пологах та післяпологовому періоді. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві

16

Тема 17. Оперативне акушерство. .Пологовий травматизм.

16

Тема 18. Післяпологові септичні захворювання

16

Індивідуальна СРС

8

^ Разом поточна навчальна діяльність

120

Підсумковий модульний контроль

80

^ СУМА БАЛІВ ЗА МОДУЛЬ

200


Примітка: При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали: «5» — 16 балів, «4» — 13 балів, «3» — 10 балів, «2» — 0 балів. За виконання індивідуальної СРС присвоюється максимально 8 балів. Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю за умови виконання вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 70 балів під час практичних занять (7 х 10).

Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 з 80 балів


^ Номер модуля,

к-сть навч. годин/

к-сть кредитів ECTS

К-сть змістових модулів, їх номери

К-сть практ. занять

^ Конвертація у бали традиційних оцінок

Мінім. к-сть балів

Традиційні оцінки

Бали за виконання індивідуального завдання як виду СРС

«5»

«4»

«3»

«2»

Модуль 2 60/2,0

1

(№№ 3)

7

16

13

10

0

8

70
1   2   3   4   5

Схожі:

Довідник для студента IV vі курсу зі спеціальності ”лікувальна справа” iconДовідник для студента IV vi курсу зі спеціальностей “лікувальна справа”, ”педіатрія”
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни «акушерство та гінекологія»...
Довідник для студента IV vі курсу зі спеціальності ”лікувальна справа” iconДовідник для студента з вивчення дисципліни хірургія
Хірургія” для студентів вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації для спеціальності „Лікувальна справа” 110101,...
Довідник для студента IV vі курсу зі спеціальності ”лікувальна справа” iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет довідник для студента з вивчення дисципліни хірургія
Хірургія” для студентів вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації для спеціальності „Лікувальна справа” 110101,...
Довідник для студента IV vі курсу зі спеціальності ”лікувальна справа” iconДовідник для студента IV v курсу зі спеціальності ”педіатрія”
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни «акушерство та гінекологія»...
Довідник для студента IV vі курсу зі спеціальності ”лікувальна справа” iconГ додаток 1 рафік проведення консультативних занять для студентівvi курсу факультету підготовки іноземних громадян зі спеціальності «Лікувальна справа»
«Лікувальна справа» з дисциплін, які входять в перелік державного ліцензійного іспиту «Крок Загальна лікарська підготовка» (російська...
Довідник для студента IV vі курсу зі спеціальності ”лікувальна справа” iconМетодичні вказівки з латинської мови для студентів 1-го курсу спеціальності 110110 "Лікувальна справа"
Методичні вказівки з латинської мови для студентів 1-го курсу спеціальності 110110 “Лікувальна справа” денної форми навчання /Укладач...
Довідник для студента IV vі курсу зі спеціальності ”лікувальна справа” iconМетодичні вказівки з англійської мови для самостійної роботи студентів 1-го курсу спеціальності 110101 «Лікувальна справа» денної форми навчання
Методичні вказівки з англійської мови для самостійної роботи студентів 1-го курсу спеціальності 110101 «Лікувальна справа» / Укладач...
Довідник для студента IV vі курсу зі спеціальності ”лікувальна справа” iconДовідник для студента
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з мікробіології, вірусології та імунології для студентів...
Довідник для студента IV vі курсу зі спеціальності ”лікувальна справа” iconКалендарний план лекцій з хірургії для студентів І v курсу медичних факультетів №№1, 2, 3, 4 зі спеціальності «лікувальна справа» та «педіатрія» на VІІ семестр 20 14 20 15 н. р

Довідник для студента IV vі курсу зі спеціальності ”лікувальна справа” iconТематичний план практичних занять з факультетської хірургії для студентів ІV курсу медичних факультетів, спеціальності „Лікувальна справа” та „Педіатрія”

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи