Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № Дніпропетровськ нметау 2010 icon

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № Дніпропетровськ нметау 2010
НазваЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № Дніпропетровськ нметау 2010
Дата21.06.2012
Розмір212 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольної роботи

з дисципліни «Ефективність інформаційних систем»

для студентів-заочників спеціальності 7.050102


Затверджено
на засіданні Вченої ради
академії
Протокол №Дніпропетровськ НМетАУ 2010


УДК – 081.3.066 + Ув. 6,12 (07)


Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

з дисципліни «Ефективність інформаційних систем»

для студентів-заочників спеціальності 7.050102


/Укл.: М.С. Кузнєцов, Т.В. Михайленко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010- .


Наведені необхідні довідкові дані і методичні вказівки для виконання контрольної роботи для оцінки ефективності інформаційних систем

Призначені для студентів спеціальності 7.050102,– економічна кібернетика.


Укладачі: М.С. Кузнєцов, канд. екон. наук, проф.

Т.В. Михайленко, ст. виклад.

Відповідальний за випуск Л.М.Савчук, канд. екон. наук., проф.


Редактор О.І.Лук’янець


Зміст

Загальні положення 4

1МЕТА ВИКОНАННЯ контрольної роботи 4

^ 2СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 5

3ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ контрольної роботи 5

3.1 Аналіз та підготовка вхідних даних 5

3.2 Опис характеристик продукту 6

3.3 Оцінка витрат на розробку програмних засобів 6

3.3.1 Визначення потреби у матеріальних та трудових ресурсах 6

3.3.2 Розрахунок витрат на розробку програмного продукту 7

3.3.3 Визначення чинників, на які впливає автоматизована обробка даних та економічна оцінка їх зміни 8

3.4 Оцінка ефективності за міжнародними стандартами 10

3.8 Приклад по розрахунку економічної ефективності програмного продукту 13

3.8.1 Коротка характеристика програмного продукту, що розробляється 13

3.8.2 Розрахунок економічної ефективності програмного продукту 14

3.9 Загальні вимоги до контрольної роботи 18^

Загальні положенняНайважливіше значення має підготовка економістів-кібернетиків, здібних створювати програмні продукти.

Однією із вимог до таких спеціалістів є уміння розраховувати ефективність розробленого програмного продукту.

Обгрунтування ефективності АІС необхідне тому що:

 • господарче середовище, що змінюється, стає перед необхідністю прораховувати свої майбутні кроки і готуватися до боротьби з конкурентами;

 • для отримання кредитів на створення програмної продукції треба вміти доказати інвесторам, що автор проекту здібний кваліфіковано прорахувати всі аспекти використання коштів, які інвестуються.

Основна мета контрольної роботи –продемонструвати вміння студентів аналізувати доцільність проведення конкретних дослідних робіт по ефективності автоматизованих систем.

У методичних вказівках подані структура та загальні вимоги до змісту та оформленню контрольної роботи; вказівки по виконанню, наведені формули та методи розрахунку фінансових операцій, а також приклад розрахунку економічної ефективності.

 1. ^

  МЕТА ВИКОНАННЯ контрольної роботи


Мета виконання контрольної роботи– зробити розрахунок економічної ефективності використання конкретного проекту автоматизації на підприємстві згідно з обраною тематикою.

Розрахунок економічної ефективності відноситься до документу, який дозволяє обгрунтувати доцільність розробки, виробництва (здійснення) та збуту програмного продукту.

Виконання контрольної роботи дозволяє систематизувати та закріпити теоретичні знання, отримані при вивченні дисциплін макро- та мікро- економіки, організації виробництва, основ маркетингу та менеджменту.

Розрахунок економічної ефективності включає в собі складання кошторису затрат на розробку програмного продукту, оцінку ефективності за міжнародними стандартами, розрахунки по визначенню місткості ринку, його сегментації по параметрах, користувачах, конкурентах, ціновому фактору; розрахунок договірної ціни та чистого прибутку.

Навики, отримані при розробці та аналізі економічної частини, допоможуть опанувати основні принципи підприємницької діяльності.

 1. ^

  СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ


Контрольна робота повинна вміщувати в собі таке:

 • аналіз та підготовку вхідних даних;

 • опис характеристик програмного продукту;

 • оцінку витрат на розробку продукту;

 • визначення чинників, на які впливає автоматизація обробки даних та економічна оцінка їх змін;

 • розрахунок ефективності програмного продукту за міжнародними стандартами.

Студенту необхідно вміти узагальнювати матеріали літературних джерел, користуватися нормативно-довідковою документацією, обліково-звітною документацією підприємств, організацій, науково-виробничих об'єднань (НВО), науково-дослідних інститутів (НДІ).

Рекомендується розрахунки оформлювати у вигляді таблиць, які вміщують найменування показника, його позначення, одиницю виміру у формалізованому та числовому вигляді.
 1. ^

  ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ контрольної роботи

3.1 Аналіз та підготовка вхідних даних


Вхідними даними для оцінки доцільності розробки програмного продукту є матеріали вміщені у планових та звітних документах підприємств, об’єднань, формах внутрішнього документообігу, бухгалтерської звітності, кошторисах та калькуляціях, матеріалах періодичної преси спеціалізованих виданнях, на інтернет-сайтах та іншої комерційної інформації.

Ці дані дозволяють порівнювати функціональні характеристики проекту, який розробляється, з характеристиками аналогічних розроблених проектів автоматизації.
^

3.2 Опис характеристик продукту


Запропонований програмний продукт слід описати по наступній схемі:

 • характеристика проектованого програмного продукту (системи);

 • його призначення, область використання;

 • особливості системи, що розробляється.
^

3.3 Оцінка витрат на розробку програмних засобів

3.3.1 Визначення потреби у матеріальних та трудових ресурсах


У даному розділі необхідно оцінити обсяг виробничих потужностей, трудових та матеріальних ресурсів для створення програмного продукту поставленої задачі.

Для виконання робіт по проектуванню та впровадженню програмного продукту необхідно визначити:

 • перелік спеціалістів для реалізації програмного продукту;

 • обсяг роботи, що виконується спеціалістами;

 • кількість спеціалістів кожного профілю;

 • розмір оплати праці спеціалістів;

 • витрати на матеріали;

 • витрати на забезпечення авторських прав (якщо вони є).

Результати оформіть у вигляді таблиць 3.1 та 3.2.

У таблиці 3.1 наведена частина витрат на матеріали при розробці програмного продукту.

Таблиця 3.1- Потреба у матеріалах


Матеріали

Кількість, шт.

Вартість одиниці, грн.

Всього

Призначення

ДискиCD-RW 52x


Зберігання вхідних текстів та програмного забезпечення, документування, реклама. Друк реклами та документації

Папір

Фарбуюча стрічка

ВсьогоДля визначення витрат на використання трудових ресурсів необхідно розрахувати фонд заробітної плати та відрахування до соціальних фондів(табл.3.2).
^

3.3.2 Розрахунок витрат на розробку програмного продукту


Розрахунок статей витрат на розробку програмного продукту наведений у таблиці 3.2.


Таблиця 3.2 - Статті витратСтатті витрат

Сума, грн.Матеріали


Розмір ФОП (фонд оплати праці)


Відрахування у Пенсійний фонд


Відрахування у органи Держстраху


Відрахування у фонд Безробіття


Витрати на науково-технічне забезпечення:

 • витрати на придбання літератури;

 • участь у наукових семінарах.


Інформаційні послуги:

 • Інтернет;

 • консультації


Послуги інших організацій:

 • маркетингові послуги;

 • транспортні послуги;

 • консалтингові послуги


Проценти виплат за кредит


Комунальні послуги


Оренда обладнання


Комунальний податок (3,4 грн. на 1 робітника у місяць, бюджетна організація не сплачує)


Вартість ліцензій, сертифікату, патенту


Витрати на відрядження


В випадку реалізації проекту комерційні витрати:

- витрати на рекламу


Інші витрати на розробку проекту^

3.3.3 Визначення чинників, на які впливає автоматизована обробка даних та економічна оцінка їх зміни


Апріорне рішення може бути прийняте після відстеження бізнес-процесу і розрахунок ефективності може бути виконано, якщо передбачається зниження трудових витрат(пряма економія).

Скорочення витрат у сфері управління зумовлене зниженням трудомісткості робіт по обробці інформації. Слід враховувати, що зниження трудомісткості може мати місце на різних рівнях управління підприємством : внутрішньоцеховому (на ділянках), цеховому і загальнозаводському. Розрахунок економії у сфері управління Е може бути проведений або на основі чисельності працівників, що звільняються у сфері управління, або на основі розрахунку витрат на обробку інформації у ручному і машинному варіантах. Перший варіант розрахунку використовується у тому випадку, коли певна категорія працівників у сфері управління звільняється в результаті передачі функцій, які він виконував, автоматизованій системі. Другий варіант - коли має місце часткове скорочення трудомісткості робіт у сфері управління в результаті автоматизації частини функцій, що виконуються працівником певної категорії . Розрахунок проводиться по формулах:

- перший варіант

,

де ?Si –кількість робітників автоматизації i –й категорії, які звільнюються в результаті впровадження системи, люд.;

Di - кількість місяців праці робітника і-той категорії ( тривалість відпустки не входить );

Змесi,- середньомісячна заробітна плата робітника і-ой категорії, грн/міс;

?, ? – коефіцієнти, які враховують додаткову заробітну плату та відрахування в соціальні фонди; n –кількість категорій робітників, що звільняються;

- другий варіант

,

де Ті-трудомісткість обробки даних по автоматизованій функції управління в ручному варіанті, яку виконує робітник і-ой категорії, год/рік; вона визначається на основі об'єму інформації з використанням нормативів трудомісткості (дивись таблицю 3.3) або фактичних витрат праці за рік;

Зчасі- середня годинна тарифна ставка робітника і-ої категорії, грн/год;

Тобij- трудомісткість обробки інформації функції управління, що автоматизується, (і-ої задачі) у машинному варіанті на j-ому етапі технологічного процесу обробки інформації, год.;

Сij – вартість години праці j-ої операції технологічного процесу, яка виконується комп’ютером, грн/год.;

Иi- періодичність рішення i-ої задачі, раз/рік;

Кр- коефіціент, який враховує трудомісткість виконання ручних операцій обробки даних з використанням технічних засобів,Кр=1,12…1,15.

Таблиця 3.3- Нормативи трудомісткості обробки інформації ручним засобом

Вид робіт

Од.виміру

Значність

+

с

9

запис

с

1,8

порівняння

с

1,8

-

с

9

*

с

30

/

с

33
^

3.4 Оцінка ефективності за міжнародними стандартами


За міжнародним стандартам для оцінки ефективності застосовують наступні показники:

 • внутрішньої норми доходності;

 • чистого приведеного доходу;

 • рентабельності;

 • строку окупності.

Показник внутрішньої доходності характеризує величину чистого прибутку (чистого валового доходу), що приходиться на одиницю інвестиційних вкладень у кожнім часовому інтервалі життєвого циклу проекту. Методика розрахунку цього показника виконується за наступною формулою

,

де Di - доход (прибуток) у i-му часовому періоді;

Ki - інвестиційні вкладення в i-м періоді з урахуванням інфляційних процесів;

і - періоди виконання і впровадження проекту;

T - загальний період (тривалість) життєвого циклу проекту;

q - показник внутрішньої норми доходності

Ki =?i*Ri ,

де ?i - коефіцієнт інфляції;

Ri - інвестиційні платежі в i-м періоді.


Di = Ji(Bi –Ci) ,

де Bi - вартість продажу продукції в i-м періоді;

Ci - собівартість продукції;

Ji - кількість продукції.

Показник внутрішньої норми доходності дуже широко застосовується в даний час у ринковій економіці, але особливо важливе значення має для масштабних проектів, для яких оцінюється їх стратегія, розтягнутість життєвого циклу, протягом якого проект приносить доход.

Показник чистого приведеного доходу. Цей показник є абсолютним порівняльним показником ефективності проекту. Величина визначається за наступною формулою:де qn - норматив дисконтованих витрат і результатів проекту на момент початку життєвого циклу

qn=qг+qc+q0,

де qг - гарантована норма одержання дивідендів у банку;

qc - страхова норма, що враховує ризик. Якщо проект не застрахований, то зменшується до нуля;

q0 - мінімальна границя прибутковості, яку приймає кожна фірма самостійно.

Показник рентабельності інвестицій (Р). У практиці середнього бізнесу для визначення ефективності проектних рішень широко використовується показник рентабельності інвестицій. Економічний зміст – характеризує частку чистого приведеного доходу, що приходиться на одиницю дисконтованих в період життєвого циклу проекту інвестиційних вкладень.В умовах ринку при цінових умовах, що змінюються, показник строку окупності є одним з головних для підприємств малого бізнесу. Він визначається на основі величини капітальних витрат по періодах розробки програмного продукту (Кі) та величини фактичних чи прогнозних доходів (Ді). Приклад вхідних даних наводиться в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4 - Вхідні дані для розрахунку строку окупності

Часові інтервали

0

1

2

3

4

5

6

7

Величина капітальних витрат (Кі )

20

25

30
Величина доходу (Ді)


10

15

15

15

20

Визначимо строк окупності

,

де Т - строк окупності;

Ді - дохід (прибуток) у часовому періоді;

Кі - капітальні витрати у часовому періоді.

По вхідних даних таблиці 3.4 строк окупності можливо визначити графічним способом (рис.3.1).

Строк окупності дорівнює 7 часовим інтервалів.


^

3.8 Приклад по розрахунку економічної ефективності програмного продукту

3.8.1 Коротка характеристика програмного продукту, що розробляється


АІС «Моніторинг кредиторської заборгованості» призначений для вдосконалення функцій менеджера відділу постачання за рахунок автоматизації збору, обробки і передачі інформації про поставку матеріалів, вхідної заготовки та металу на завод та оплату постачань, виконання договірних замовлень товариства по термінах і видах металопродукції, своєчасної оплати поставок , передачі даних керівництву підприємства з метою вироблення рішення для налагодження постачання необхідного для виробництва продукції та отримання прибутку.

Програмний продукт встановлюється на робоче місце менеджера відділу матеріально-технічного забезпечення. Менеджер відповідає за своєчасне придбання металопродукції , складання договору з постачальником, моніторинг виконання умов договору та моніторинг кредиторської заборгованості. Загальна база даних і програма знаходиться на Сервері. Для організації роботи налагоджена локальна мережа.

Користувач працює з програмою в діалоговому режимі. Програма має зручний для користувача інтерфейс. У разі потреби видаються підказки, що допомагають розібратися в ситуації.

Облік кредиторської заборгованості веде відділ бухгалтерії. Інформація зберігається на Сервері товариства. Менеджер вибирає дату перегляду інформації для виконання моніторингу кредиторської заборгованості. Проводиться аналіз виконання замовлень на поставку металопродукції по постачальниках взагалі, по договорах та по конкретному підприємству для прийняття рішень
^

3.8.2 Розрахунок економічної ефективності програмного продукту


Визначимо основні статті витрат на розробку програмного продукту. Потреба в матеріалах розраховується в таблиці 3.9.

Таблиця 3.9 - Потреба в матеріалах.

Найменова-ння

Од. вим

Кількість

Ціна

Сума,грн

CD

Шт

2

5,00

10.00

Папір

Пачка

1

35,00

35.00

Канцтовари

Шт

1

50,00

50.00

Картридж

шт

1

80,00

80.00

Всего


175.00


Програмний продукт має приблизно 2000 операторів. Розрахуємо тривалість розробки та кількість виконавців-програмистів.

Витрати праці на розробку розповсюдженого типу програмного продукту в людино-місяцях (ЛМ) : ЛМ= 2,4*2 ^ 1.05 =5.

Тривалість розробки (ТР) : ТР = 2,5 *5^ 0,38 =4,6 місяців

Потрібна кількість виконавців (КВ) : КВ = 5 / 4,6 = 1

Тарифний оклад – 1500 гривень в місяць призначений проектувальнику - програмісту . За договором з ним на розробку програми відводиться п’ять місяців. Додаткова заробітна платня розраховується виходячи з 20% від основної. Тоді фонд оплати дорівнює 9000 грн. Розрахунок заробітної платні і відрахувань до фондів соціального страхування , а також податків із заробітної платні представлений в таблиці 3.10.

Відрахування до Пенсійного фонду = 9000* 33,2% /100 =2988 грн

Відрахування до фонду Соцстраху = 9000* 1,4% / 100 = 126,00 грн

Відрахування до фонду по безробіттю = 9000*1,6 % / 100=144,00 грн

Відрахування до фонду від нещасних випадків = 9000* 2,0% / 100=180,00 грн

За період розробки програми програміст користувався послугами Інтернет, що склали 200грн.

Комунальні послуги за використання світлом і водою склали 150,00 грн

Комунальний податок на 1 робітника =1 * 3,4 * 5 =17,00 грн

Таблиця 3.10 - Фонд заробітної плати та відрахувань у фонди соціального страхування


№ п/п

Стаття витрат

Сума,грн

1


ФОП

9000,00

2

Відрахування у пенсійний фонд

2988,00

3

Відрахування у органи Держстраху

126,00

4

Відрахування у фонд безробіття

144,00

5

Відрахування у фонд від нещасних випадків

180,00

6

Комунальний податок

17,00

Тоді загальні витрати на розробку програмного продукту складають:

175+9000+2988+126+180+144+150+17+200 = 12980,00 грн

Ефект від АІС створюється завдяки наявності на будь-якому підприємстві втрат, невикористаних можливостей і недостатньої технічної оснащеності управлінського апарата. Ефект може виявляться у сфері управління й у сфері виробництва на підприємстві, що автоматизується.

АІС «Моніторинг кредиторської заборгованості» призначена для автоматизації роботи менеджера, який відповідає за своєчасне постачання вхідних матеріалів для виробництва продукції. Менеджер постійно слідкує за оплатою постачальнику, щоб не було кредиторської заборгованості, відстежує інформацію про виконання замовлень по видах продукції по постачальниках. Несвоєчасне надходження вхідних матеріалів може привести до невиконання замовлень, що передбачає штрафні санкції для підприємства у розмірі 3% від кожного дня прострочення. За рік підприємство лишилося 10 тисяч гривен оборотних коштів тому, що не виконало своїх обов’язків по постачанню продукції покупцю. Своєчасне ухвалення рішень з приводу виконання договірних умов допоможе уникнути штрафів. Для визначення суми прибутковості, яка могла б бути одержана підприємством в наслідок впровадження АІС , була створена експертна комісія в складі начальника відділу постачання, помічника директора по виробничим питанням та фінансового директора. Експерти визначили , що автоматизація контролю забезпечення матеріалами приведе до скорочення втрат робочого часу на 1,7% (таблиця 3.11).

Таблиця 3.11- Причини втрат робочого часу


Причини втрат

робочого часу

Фактичні втрати часу,%

Передбачувані втрати часу після автоматизації, %


Відсутність матеріалів3,2


1,5


Підвищення продуктивності праці складає :100*(100-1,5)/ (100-3,2)=101,8%

Фактичний річний обсяг реалізованої продукції (Офр) за рік склав 10500тис. грн.

Після впровадження АІС реалізація продукції (Опр) буде збільшена до 10689 тис. грн. За рік підприємство мало прибуток (П) в сумі 533330 грн. Тоді економічний ефект від впровадження АІС буде :

Э= П* ( Опр - Офр )/Офр =

= 533330*(10689000-10500000)/10500000=9600грн/рік

Впровадження інформаційної системи не вимагає покупки нової обчислювальної техніки, яка на сьогоднішній день придбана на підприємстві. Проте капітальні витрати будуть вкладені на модернізацію засобів ВТ таких, як установка рідко-кристалічних моніторів.

Устаткування коштуватиме : 1500*2 =3000 грн

За 7 місяців першого року прибуток встановить 9600/12*7=5600 грн. Розглянемо потоки грошових коштів підприємства по періодах(табл.3.12).

Таблиця 3.12 - Зміна грошових потоків

№ п/п

Грошові потоки

0-4

місяць

5-11

місяць

1 рік

2рік

1


2


3

Витрати на розробку програмного продукту

Капитальні витрати

Зріст прибутку

-12980


-3000
560096009600
Сальдо

- 15980

5600

9600

9600
Наростаючий підсумок

-15980

-10380

780

10380


При визначенні дисконтного доходу визначимося з коефіцієнтом дисконтування. Він складається з депозитної ставки надійного банку і мінімальній межі прибутковості для підприємства.

Ен = 0,17+0,05 = 0,22 Життєвий цикл проекту визначено 3 роки. Тоді чистий приведений дохід рівний:

ЧПД= -15980+5600 + 9600/1,22+9600/1,22^2 = 3939

Визначимо показник рентабельності проекту:

Р = (5600+9600/1,22+9600/1,22^2) / 15962 -1 = 0,25

Рентабельність більше нуля, що свідчить про ефективність проекту.

Для визначення строку окупності побудуємо графік, який представлений на рисунку 3.3, він дорівнює 2,4 роки з початку проектування системи.Рисунок 3.3- Визначення строку окупності

^

3.9 Загальні вимоги до контрольної роботи


Контрольна робота по розрахунку економічного ефекту виконується після отримання завдання на проектування інформаційної системи у керівника дипломного проекту. Студент вибирає для автоматизації одну задачу, для якої виконує розрахунок економічної ефективності.

Пояснювальна записка оформляється в середовищі текстового процесора WORD і повинна мати:

 • титульний аркуш;

 • коротка характеристика програмного продукту, що розробляється;

 • розрахунок економічної ефективності програмного продукту;

 • список використаної літератури.

Титульний аркуш та список використаної літератури оформляється за загальними правилами.

Загальний обсяг пояснювальної записки – до 10 сторінок.

Пояснювальна записка подається на кафедру в період до сесії.


Учбово-методична література

 1. Афанасьєв М.В.,Телишевська Л.І.,Рудика В.І.. Оцінка ефективності організаційно-технічних заходів.Навч.посібник. - Харків.: ІНЖЕК,2003.

 2. Кузнєцов М.С. Оцінка ефективності інформаційних систем. Навч.посібник. – Дніпропетровськ.:НМетАУ,2007.Схожі:

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № Дніпропетровськ нметау 2010 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №10 від 18. 12. 09 Дніпропетровськ нметау 2010
«Основи біогеохімії» для студентів напряму 040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № Дніпропетровськ нметау 2010 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №10 від 18. 12. 09 Дніпропетровськ нметау 2010
«Основи біогеохімії» для студентів напряму 040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № Дніпропетровськ нметау 2010 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №10 від 18. 12. 09 Дніпропетровськ нметау 2010
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія електропривода» для студентів напряму...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № Дніпропетровськ нметау 2010 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №10 від 18. 12. 09 Дніпропетровськ нметау 2010
«Соціальна екологія» для студентів напряму 040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № Дніпропетровськ нметау 2010 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010. Дніпропетровськ нметау 2011
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Організація та управління діяльністю інформаційних...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № Дніпропетровськ нметау 2010 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010. Дніпропетровськ нметау 2011
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Організація та управління діяльністю інформаційних...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № Дніпропетровськ нметау 2010 iconЗатверджено на засіданні Вченої Ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010 Дніпропетровськ нметау 2011
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Підприємницьке право» для студентів напряму...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № Дніпропетровськ нметау 2010 iconЗатверджено на засіданні Вченої Ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010 Дніпропетровськ нметау 2011
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Підприємницьке право» для студентів напряму...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № Дніпропетровськ нметау 2010 iconЗатверджено на засіданні Вченої Ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010 Дніпропетровськ нметау 2011
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Підприємницьке право» для студентів напряму...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № Дніпропетровськ нметау 2010 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від Дніпропетровськ нметау 2009
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи технічної творчості» для студентів напряму...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № Дніпропетровськ нметау 2010 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від Дніпропетровськ нметау 2009
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи технічної творчості» для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи