А національна академія міського господарства г. В. Стадник, Л. Г. Чеканова, І.І. Килимник, В.І. Торкатюк опорний конспект лекцій з дисципліни icon

А національна академія міського господарства г. В. Стадник, Л. Г. Чеканова, І.І. Килимник, В.І. Торкатюк опорний конспект лекцій з дисципліни
НазваА національна академія міського господарства г. В. Стадник, Л. Г. Чеканова, І.І. Килимник, В.І. Торкатюк опорний конспект лекцій з дисципліни
Сторінка1/18
Дата22.06.2012
Розмір1.04 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХарківськА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Г.В.Стадник, Л.Г.Чеканова, І.І.Килимник, В.І.Торкатюк


ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ


з дисципліни


Внутрішній економічний механізм підприємства”


(в блок-схемах)

для спеціальності 6.05000 “Економіка будівництва”


Харків ? 2005

ЗМІСТ

ВСТУП 7

Розділ 1. ПЕРЕДУМОВИ І ФОРМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВА 8

Тема 1. Виробничо-організаційна й економічна структуризація підприємства (2 години) 8

Основні терміни і поняття теми 1: 16

Тема 2. Структура й форми функціонування внутрішнього економічного механізму (4 години) 17

Лекція 2 17

Лекція 3. 21

Основні питання лекції: 21

Запитання для самоконтролю 25

Основні терміни і поняття теми 2: 25

Розділ 2. ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ПІДПРИЄМСТВА 25

Тема 3. Система й порядок планування діяльності підприємства 26

та його підрозділів (4 години) 26

Лекція 4 26

Основні питання лекції: 26

Лекція 5. 34

Основні питання лекції: 34

Основні терміни і поняття теми 3: 39

Тема 4. Внутрішні ціни й методи їх формування (4 години) 40

Лекція 6. 40

Основні питання лекції: 40

Лекція 7. 44

Основні питання лекції: 44

Запитання для самоконтролю 50

Тема 5. Розробка виробничої програми та її ресурсне забезпечення 50

(6 годин) 50

Лекція 8. 50

Основні питання лекції: 50

Лекція 9. 56

Основні питання: 56

Лекція 10. 61

Основні питання лекції: 61

Запитання для самоконтролю 66

Тема 6. Планування витрат і прибутку (4 години) 68

Лекція 11. 68

Основні питання лекції: 68

Лекція 12. 75

Основні питання лекції: 75

12.2. Методика визначення прибутку на рівні підприємства та його підрозділів 78

Запитання для самоконтролю 80

Розділ 3. КОНТРОЛЬ, ОЦІНКА ТА СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ПІДПРИЄМСТВА 81

Тема 7. Контроль та оцінка діяльності підрозділів (4 години) 81

Лекція 13. 81

Основні питання лекції: 81

Лекція 14. 87

Запитання для самоконтролю 90

Основні терміни і поняття теми 7: 91

Лекція 15. 91

Основні питання лекції: 91

Запитання для самоконтролю 99

Основні терміни і поняття теми 8: 99

Тема 9. Економічна діагностика в системі управління підприємством та його підрозділами (2 години) 100

Лекція 16. 100

Основні питання лекції: 100

Тема 10. Діагностика результатів діяльності підприємства(4 години) 106

Лекція 17. 106

Основні питання лекції: 106

Основні питання лекції: 113

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 120

Основна література 120

Законодавча база 120

Основні підручники й навчальні посібники 120

Додаткова література 120
ВСТУПУмови формування і розвитку ринкових відносин в економіці України пов’язані не тільки з наявністю незалежних самостійних підприємств, які володіють свободою господарського підприємництва, але й з утворенням такої системи господарювання, яка значно посилить зацікавленість трудових колективів у досягненні найбільш високих результатів діяльності з одного боку, та підвищенні рівня задоволення потреб споживачів – з другого.

У цих умовах потрібний такий господарський механізм, який у поєднанні з ринком дозволить створити умови для поступового безкризового зростання виробництва та реалізації продукції (послуг), забезпечення законності у формуванні й розподілі прибутків підприємства.

Ефективне використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання нерозривно пов’язано з проблемою наукового рівня планування, організації та управління їхньою діяльністю саме на мікрорівні, тобто з формуванням такого внутрішнього економічного механізму підприємства, який забезпечить ефективність його функціонування.

Економіка мікрорівня дозволяє отримати конкретний інструментарій для вирішення питань, що пов’язані з плануванням, організацією та економічним стимулюванням діяльності підрозділів підприємства, оцінкою результатів господарювання, виявленням недоліків у господарській політиці підприємства та розробки організаційно-технічних заходів з удосконалення внутрішнього економічного механізму підприємства. Він повинен бути орієнтований на органічне поєднання економічних інтересів як окремих структурних підрозділів, так і підприємства взагалі.

Мета курсу “Внутрішній економічний механізм підприємства” полягає у вивченні основних тем, що розкривають проблему ефективного функціонування підприємства як складної відкритої економічної системи в умовах ринкових відносин та визначення місця і ролі його структурних підрозділів у досягненні загальної економічної ефективності. Він спрямований на подальше поглиблене вивчення проблемних питань розвитку підприємства та його структурних підрозділів в умовах динамічної економічної ситуації, обмеженості ресурсів та підвищення рівня конкуренції.

Структура побудови опорного конспекту передбачає зазначення мети кожної теми, перелік основних лекційних питань теми з розкриттям їх змісту, наведення необхідних для ознайомлення літературних джерел, питань для самостійної перевірки знань студентом після опрацювання теми та перелік основних термінів і понять, які необхідно знати студенту після роботи з опорним конспектом та ознайомлення з додатковою літературою.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

А національна академія міського господарства г. В. Стадник, Л. Г. Чеканова, І.І. Килимник, В.І. Торкатюк опорний конспект лекцій з дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни “Основи пожежної безпеки” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво»”...
А національна академія міського господарства г. В. Стадник, Л. Г. Чеканова, І.І. Килимник, В.І. Торкатюк опорний конспект лекцій з дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни “Пожежна безпека” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 050702 – «Електромехінка»...
А національна академія міського господарства г. В. Стадник, Л. Г. Чеканова, І.І. Килимник, В.І. Торкатюк опорний конспект лекцій з дисципліни iconЛ. Г. Чеканова
Опорний конспект з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів спеціальності 050107 „Економіка будівництва”. Укладач: Л. Г. Чеканова....
А національна академія міського господарства г. В. Стадник, Л. Г. Чеканова, І.І. Килимник, В.І. Торкатюк опорний конспект лекцій з дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства дворкін С. В. Конспект лекцій з дисципліни
Конспект лекцій з дисципліни „Введення у спеціальність”, (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 030504 –...
А національна академія міського господарства г. В. Стадник, Л. Г. Чеканова, І.І. Килимник, В.І. Торкатюк опорний конспект лекцій з дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства козир О. Ф. Конспект лекцій з дисципліни
Конспект лекцій з дисципліни „Муніципальний бюджет І фінанси”, (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 030601...
А національна академія міського господарства г. В. Стадник, Л. Г. Чеканова, І.І. Килимник, В.І. Торкатюк опорний конспект лекцій з дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства о. М. Колесников Конспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни «Маркетинг готельно-ресторанного господарства» для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання...
А національна академія міського господарства г. В. Стадник, Л. Г. Чеканова, І.І. Килимник, В.І. Торкатюк опорний конспект лекцій з дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства фотограмметрія конспект лекцій з дисципліни
Фотограмметрія (Конспект лекцій з дисципліни "Фотограмметрія І дистанційне зондування" для студентів денної форми навчання спеціальності...
А національна академія міського господарства г. В. Стадник, Л. Г. Чеканова, І.І. Килимник, В.І. Торкатюк опорний конспект лекцій з дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства дворкін С. В. Конспект лекцій з дисципліни
Конспект лекцій з дисципліни „Інноваційний менеджмент”, (для студентів 5 курсу денної І 6 курсу заочної форм навчання спеціальності...
А національна академія міського господарства г. В. Стадник, Л. Г. Чеканова, І.І. Килимник, В.І. Торкатюк опорний конспект лекцій з дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства єсіна В. О. Конспект лекцій з дисципліни
Конспект лекцій з дисципліни „Потенціал І розвиток підприємства” для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки...
А національна академія міського господарства г. В. Стадник, Л. Г. Чеканова, І.І. Килимник, В.І. Торкатюк опорний конспект лекцій з дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства зіньковська А.І. Конспект лекцій з дисципліни
Конспект лекцій з дисципліни „Кошторисна справа” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи