Інструкція щодо визначення змісту та порядку заповнення індивідуального робочого плану викладача icon

Інструкція щодо визначення змісту та порядку заповнення індивідуального робочого плану викладача
Скачати 47.17 Kb.
НазваІнструкція щодо визначення змісту та порядку заповнення індивідуального робочого плану викладача
Дата01.06.2012
Розмір47.17 Kb.
ТипДокументи

Інструкція

щодо визначення змісту та порядку заповнення

індивідуального робочого плану викладача


Основним документом, у якому відображається навчальна, методична, наукова, виховна та організаційна робота викладача вищого закладу освіти протягом навчального року, є його індивідуальний робочий план. Індивідуальний робочий план викладача розглядається на засіданні кафедри під час планування роботи та звітування про виконання і затверджується завідувачем кафедри. Індивідуальний робочий план завідувача кафедри затверджується деканом факультету. Зміни до індивідуального робочого плану протягом навчального року можуть бути внесені на підставі рішення кафедри за згодою викладача. Після завершення навчального року в індивідуальному робочому плані робляться відмітки про всі види фактично виконаної роботи.

Обсяг запланованої роботи викладача зменшується на період його хвороби або перебування його у відрядженні чи на підвищенні кваліфікації, стажуванні. Установлене йому на цей період навчальне навантаження виконується іншими викладачами кафедри в межах 36-годинного робочого тижня за рахунок зменшення їм обсягу методичної, наукової й організаційної роботи або шляхом залучення в установленому порядку викладачів з погодинною оплатою праці. Після виходу викладача на роботу на період, що залишився до завершення навчального року, йому визначається відповідне навчальне навантаження та обсяг методичної, наукової й організаційної роботи в межах 36-годинного робочого тижня. Викладачеві вищого закладу освіти третього або четвертого рівня акредитації, який є аспірантом-заочником, робочий час планується на дев’ять місяців.

Навчальна робота як складова робочого часу викладача визначається обсягом навчальних доручень, які покладаються на нього, і виражається в облікових (академічних) годинах. Розрахунок обсягу навчальної роботи викладача здійснюється відповідно до Норм часу (наказ МОН України від 07.08.2002,

№ 450, наказ КДПУ від 17.02.2003, №25-1), які є обов’язковими. При цьому обсяг навчальних занять не може перевищувати 900 годин на навчальний рік (ст. 49 Закону України “Про вищу освіту” від 17.01.2002, № 2984). Норми часу розраховуються, виходячи з астрономічної години (60 хвилин), крім таких видів роботи, як читання лекцій та проведення лабораторних, практичних і семінарських занять, де академічна година (45 хвилин) обліковується як астрономічна година. У випадку проведення пари без перерви допускається тривалість академічної години 40 хвилин (лист МОН України від 05.03.2008 , №1/9-122).

Обсяг навчальної роботи викладача, виражений в облікових одиницях, складає його навчальне навантаження.

В обсяг навчальної роботи викладача вищого закладу освіти входить: читання лекцій; проведення лабораторних, практичних занять; приймання заліків і екзаменів; керівництво виконанням індивідуальних завдань (реферати, розрахункові, графічні, курсові та дипломні проекти (роботи), навчальною і виробничою практикою студентів; консультацій студентів та аспірантів; рецензування курсових і дипломних проектів (робіт), участь у державній атестації студентів, а також інші види робіт, для яких установлені конкретні норми часу.

Види навчальних занять, що входять до обов’язкового обсягу навчального навантаження конкретного викладача, установлюються кафедрою з урахуванням виконання ним методичної, наукової, виховної та організаційної роботи та особливостей і структури навчальної дисципліни, яку він викладає.

Крім навчальної роботи, викладач вищого закладу освіти третього або четвертого рівня акредитації виконує методичну, наукову, виховну та організаційну роботу, яка регламентується наказом МОН України від 07.08.2002, № 450 та наказом КДПУ від 17.02.2003, №25-1 .

Тривалість робочого часу викладача з повним обсягом обов’язків становить не більше 1548 годин на навчальний рік за середньотижневої тривалості 36 годин. Тривалість робочого часу викладача змінюється залежно від кількості святкових днів, а тому її розрахунок проводиться щорічно навчальним відділом. На 2008/09 н.р. тривалість робочого часу викладача становить 1536 годин на навчальний рік.

Робочий час викладача, який виконує науково-педагогічну роботу в обсязі 1,5 ставки, повинен становити протягом тижня в середньому 54 години.

Викладач отримує заробітну платню за виконання всіх видів робіт: навчальної, методичної, наукової, виховної, організаційної та ін.
^

Порядок заповнення індивідуального плану


 1. Індивідуальний план заповнюється всіма викладачами, у тому числі викладачами, які працюють на умовах суміщення та сумісництва (за винятком викладачів, які працюють на правах погодинної оплати).

 2. На початку навчального року (серпень) викладач заповнює свій індивідуальний план на весь навчальний рік і подає його на підпис завідувачеві кафедри.

 3. Індивідуальний робочий план викладача розглядається на засіданні кафедри під час планування роботи та звітування про виконання (серпень, лютий, червень) і затверджується завідувачем кафедри. У лютому на засіданні кафедри слухається питання про виконання навчальних доручень за осінній семестр.

 4. Не допускаються виправлення, зафарбовування коректором та ін. У разі помилки необхідно закреслити зіпсовану частину тексту, вгорі прописом зазначити правильний текст, підтвердити виправлення підписом викладача та завідувача кафедри.

 5. Кожний розділ плану підписується викладачем та завідувачем кафедри. Крім того, розділ “Навчальна робота” підписується деканом факультету, начальником навчального відділу, розділ ”Методична робота” – начальником навчально-методичного відділу, розділ “Наукова робота” – начальником науково-дослідної частини, розділ “Виховна робота” – заступником декана з виховної роботи. У розділі “Навчальна робота” вказується номер протоколу і дата засідання кафедри, на якому розглядається питання затвердження індивідуального плану.

 6. Викладач повинен письмово відзвітуватися про виконання свого індивідуального плану в “Зведеній відомості виконання індивідуального робочого плану” (форма 1 додається) і подати його на перевірку завідувачеві кафедри наприкінці навчального року, відповідно до графіка навчально-виховного процесу закладу.

 7. Завідувач кафедри двічі на рік наприкінці кожного семестру (лютий, червень), відповідно до графіка навчально-виховного процесу закладу, письмово звітує про виконання навчальних доручень до навчального відділу (форма 6 додається).

 8. Завідувач кафедри наприкінці року (червень), відповідно до графіка навчально-виховного процесу закладу, письмово звітує про виконання методичної (до навчально-методичного відділу), наукової (до НДЧ), виховної (заступнику декана з виховної роботи) та організаційної роботи (форми 2, 3, 4, 5 відповідно, додаються).
 1. Усі зміни робочого плану протягом року висвітлюються у розділі “Перелік змін у плані роботи викладача” з обов’язковим підписом завідувача кафедри.

 2. Індивідуальний план зберігається в навчальному відділі не менше 5 років.

 3. Індивідуальний план є основним документом викладача, на підставі якого оцінюється його робота, подається щомісячний рапорт до бухгалтерії про нарахування зарплати, ведеться перевірка контролюючими органами.

Схожі:

Інструкція щодо визначення змісту та порядку заповнення індивідуального робочого плану викладача iconІнструкція щодо заповнення форми викладача
Зайдіть на головну сторінку університету www kdu edu ua. Виберіть пункт меню Рейтинг
Інструкція щодо визначення змісту та порядку заповнення індивідуального робочого плану викладача iconІнструкція щодо заповнення викладачем індивідуального рейтинг-листа та його представлення рейтинговій комісії Дондуу
Вказати повністю своє прізвище, ім`я та по-батькові (державною мовою І в родовому відмінку)
Інструкція щодо визначення змісту та порядку заповнення індивідуального робочого плану викладача iconІнструкція щодо заповнення викладачем індивідуального рейтинг-листа та його представлення рейтинговій комісії Дондуу
Вказати повністю своє прізвище, ім`я та по-батькові (державною мовою І в родовому відмінку)
Інструкція щодо визначення змісту та порядку заповнення індивідуального робочого плану викладача iconМетодичні рекомендації щодо заповнення декларації
Декларація та з метою роз’яснення заповнення окремих позицій Декларації, забезпечення дотримання єдиного порядку заповнення Декларації,...
Інструкція щодо визначення змісту та порядку заповнення індивідуального робочого плану викладача iconІнструкція щодо заповнення форми відповідального по кафедрі за рейтинг
Зайдіть на головну сторінку університету www kdu edu ua. Виберіть пункт меню Рейтинг
Інструкція щодо визначення змісту та порядку заповнення індивідуального робочого плану викладача iconЗразок заяви на видачу дубліката індивідуального навчального плану студента
Прошу видати мені дублікат індивідуального плану студента в зв’язку з втратою оригіналу. До заяви додаю
Інструкція щодо визначення змісту та порядку заповнення індивідуального робочого плану викладача iconЗвіт щодо причин та наслідків страйку та Інструкцію щодо її заповнення (додаються). Поширити форму державної статистичної звітності n 1-пв (страйк) та Інструкцію щодо її заповнення на всіх юридичних осіб
Затвердити та ввести в дію, починаючи зі звіту за I квартал 2001 року, форму державної статистичної звітності n 1-пв
Інструкція щодо визначення змісту та порядку заповнення індивідуального робочого плану викладача iconАлгоритм визначення груп крови за системою аво «Інструкція з визначення груп крові за системою аво»
«Інструкція з визначення груп крові за системою аво» (наказ моз україни від 05. 07. 1999 р. №164) «Інструкції про застосування набору...
Інструкція щодо визначення змісту та порядку заповнення індивідуального робочого плану викладача iconУкраїнська мова І література
Курси за вибором, які обирають учні, бажано визначити заздалегідь на основі анкетування, опитування учнів, співбесід із ними тощо....
Інструкція щодо визначення змісту та порядку заповнення індивідуального робочого плану викладача iconЗвіт драгнєва Юрія Володимировича „ Про виконання індивідуального плану роботи за І півріччя 2008-2009 навчального року
Протягом І півріччя 2008-2009 навчального року згідно індивідуального плану виконано таку роботу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи