Міністерство освіти та науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти та науки, молоді та спорту україни
Скачати 233.89 Kb.
НазваМіністерство освіти та науки, молоді та спорту україни
Дата10.07.2012
Розмір233.89 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


“ЗАТВЕРДЖЕНО”
Голова приймальної комісії

___________О.Л. Голубенко

“____”____________2012 р.

П Р О Г Р А М И

ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „ДЕРЖАВНА СЛУЖБА”ПРОГРАМА ЗІ СПІВБЕСІДИ
З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯКонституційно-правові питання

Основний закон України: поняття, етапи становлення, функції. Конституційні принципи державного ладу в Україні. Конституційний принцип суспільного ладу в Україні. Демократична держава. Соціальна держава. Правова держава. Поняття і види основних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні. Єдине громадянство в Україні: поняття, підстави набуття і припинення. Республіка як форма державного правління. Конституційний принцип народовладдя: поняття та реалізація. Поняття та основні принципи місцевого самоврядування в Україні. Конституційний принцип поділу державної влади в Україні. Система органів законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні.

Застосування та захист мов в Україні. Консолідація та розвиток української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, самобутності всіх корінних народів та національних меншин.

Природні ресурси – об’єкти права власності Українського народу. Право власності на землю: поняття, набуття і реалізація громадянами, юридичними особами та державою.

Багатоманітність суспільного життя в Україні: поняття, види, гарантії.

Конституційні основи зовнішньополітичної діяльності України.

Правовий порядок в Україні: засади, особливості дій громадян, фізичних та юридичних осіб, а також державних органів та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб.

Державні символи України: перелік, опис та порядок використання.

Поняття та основні види прав, свобод та обов’язків людини: громадянина в Україні. Громадянські права і свободи людини в Україні: поняття, види, зміст. Культурні права людини і громадянина в Україні: види, зміст.

Форми безпосередньої демократії в Україні, поняття, види, принципи здійснення.

Верховна рада України: конституційний склад, функції та повноваження. Законодавчий процес.

Президент України: порядок обрання, функції та повноваження.

Виконавча влада в Україні: поняття, система її органів, їх функції та повноваження.

Конституційний Суд України: поняття, порядок формування, функції та повноваження.

Система судів в Україні: система судів, функції та повноваження. Основні засади судочинства.


Адміністративно-правові та муніципально-правові питання


Завдання, функції та повноваження місцевих державних адміністрацій. Територіальна громада, її органи та посадові особи. Місцеві ініціативи. Представницькі органи місцевого самоврядування, їх повноваження. Сільський, селищний, міський голова. Виконавчі органи рад, їх склад та повноваження. Державний контроль за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Конституційне право громадян України на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування. Структура і зміст нового Закону України "Про державну службу". Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців. Основні обов'язки, права та відповідальність державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.


Антикорупційне та кримінальне законодавство


Поняття корупції та корупційних діянь. Суб'єкти корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією. Спеціальні обмеження щодо державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямовані на попередження корупції. Відповідальність за вчинення корупційних діянь.

Кримінальна відповідальність за використання службового становища в корисливих цілях.


Державна політика України


Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Засади внутрішньої та зовнішньої політики України.

Економічна політика держави. Природа державного регулювання економіки. Правові, адміністративні та економічні методи регулювання економіки. Засоби державного регулювання. Державний та комунальний сектори економіки.

Антимонопольна політика. Питання розвитку підприємницької діяльності. Політика приватизації. Податкова політика. Земельна реформа. Питання залучення інвестицій у вітчизняну економіку.

Завдання соціальної політики держави. Органи, що здійснюють соціальну політику. Основні напрямки діяльності органів соціального захисту. Проблеми подолання бідності в Україні. Державна політика в галузі праці, зайнятості і соціального захисту населення. Питання обов'язкового соціального страхування. Пенсійна реформа. Заходи щодо вирішення житлово-комунальних проблем. Питання доступного медичного обслуговування і розвитку медичного страхування. Державна політика в галузі освіти. Основи державної молодіжної політики.

Сутність культурної політики держави.
^

Перелік рекомендованої літератури

 1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року із змінами, які набули чинності з 1.01.2006 р. відповідно до Закону України «Про внесення змін до Конституції України» №2222-IV від 8.12.2004р. – Харків: Фоліо, 2005. – 56с.

 2. Закон України «Про державну службу»: Чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 лют. 2007 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 3. Закон України «Про державну службу» від 17.11.2011р. №4050-VІ // http://zakon.rada.gov.ua

 4. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 09.04.1999р. № 586-XIV // http://zakon.rada.gov.ua

 5. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997р. №280/97-ВР зі змінами та доповненнями // http://zakon.rada.gov.ua

 6. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 07.06.2001 №2493-III // http://zakon.rada.gov.ua

 7. Закон України «Про засади запобігання протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-VI // http://zakon.rada.gov.ua

 8. Закон України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки» від 24.06.2004, № 1869-IV // http://zakon.rada.gov.ua

 9. Закон України «Про об’єднання громадян» від 16.06.1992 № 2460-XII // http://zakon.rada.gov.ua

 10. Закон України "Про підприємництво" від 7.02.1991 № 698 зі змінами та доповненнями // http://zakon.rada.gov.ua

 11. Закон України "Про зайнятість населення" від 21.11.1997 № 665 зі змінами та доповненнями // http://zakon.rada.gov.ua

 12. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 09.08.2003р. №1058 зі змінами та доповненнями // http://zakon.rada.gov.ua

 13. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» // http://zakon.rada.gov.ua

 14. Закон України “Про систему оподаткування” зі змінами та доповненнями // http://zakon.rada.gov.ua

 15. Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» Комітет з економічних реформ при Президентові України // http://zakon.rada.gov.ua

 16. Адміністративне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2-х томах: Том 2. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К.: вид-во «Юридична думка», 2004. – 584 с.

 17. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні [Текст] : підручник / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник – 2-е вид., переробл. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 503 с.

 18. Конституційне право України [Текст] : підручник / О.Ф. Фрицький – 3-є вид., переробл. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.

 19. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. – К.: Знання, 2007. – 271 с.^

ПРОГРАМА

ВСТУПНИХ ІСПИТІВ З ОСНОВ ДЕРЖАВИ І ПРАВАДержава і право

Держава. Сутність та основні ознаки держави. Теорії походження держави. Форми держави. Внутрішні та зовнішні функції держави. Механізм державної влади. Єдність та взаємовідносини держави і права. Ознаки та загальна характеристика правової держави.


Право. Право як особливий вид соціального регулювання. Теорії походження права. Історичні типології права. Поняття та види джерел права. Функції права. Система права. Норми права, їх види. Нормативно-правові акти. Соціальне регулювання. Законодавство та його структура. Правові відношення. Юридичні факти, їх класифікація. Поняття політичної сфери суспільного життя. Правопорушення та юридична відповідальність. Законність та правопорядок. Правова культура. Правовій нігілізм.


Окремі галузі системи права України


Конституційне право України. Основи конституційного укладу України. Конституція України, 28 червня 1996року. Юридична сила Конституції України. Закон України „Про громадянство України” від 18 січня 2001р. Особисті соціально-економічні, політичні та культурні права громадян України. Закон України „Про об'єднання громадян” від 11 липня 2001р. Закон України „Про свободу совісті та релігійні організації” від 23 травня 1991р. Закон України „Про національні меншості в Україні” від 25 червня 1992р. Повноваження Верховної Ради України. Інститут президентства в Україні. Кабінет Міністрів України. Система місцевого самоврядування в Україні. Конституційний суд України. Судова влада в Україні. Закон України „Про вибори народних депутатів України” від 17 листопада 2011р. № 4061-VI, Закон України „Про вибори Президента України” від 5 березня 1999р. Закон України „Про вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів” від 14 січня 1998р.закон України „Про всеукраїнський та місцеві референдуми” від 3 липня 1991р., Закон України „Про державну службу” від 17 листопада 2011 р. № 4050-VI.


^ Цивільне право. Основні інститути цивільного права. Суб'єкти цивільних правовідносин. Цивільна правоздатність і дієздатність. Поняття та види власності в Україні. Суб'єкти права власності. Захист права власності. Поняття, види цивільно-правових договорів. Цивільно-правова відповідальність, її підстави. Спадкування за законом і заповітом. Правове регулювання приватизації на сучасному етапі. Новий Цивільний кодекс України, його значення та загальна характеристика.


^ Цивільно-процесуальне право. Принципи цивільного процесуального права. Сторони у цивільному процесі. Судовий розгляд цивільних справ. Виконавче провадження. Законодавство про підприємницьку діяльність. Поняття підприємницької діяльності. Обмеження в зайнятті окремими видами підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності. Форми господарських товариств. Закон України „Про господарські товариства” від 19 вересня 1991р. Цінні папери. Види об'єднання підприємств. Закон України „Про підприємства”.


^ Шлюбно-сімейне право. Шлюб і сім'я в Україні, умови і порядок укладання шлюбу. Розірвання шлюбу. Шлюбний контракт. Особисті та майнові права та обов'язки подружжя.


^ Трудове право. Трудові правовідносини. Сторони і зміст трудового договору. Порядок припинення трудового договору з ініціативи працівника. Порядок припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Робочий час і час відпочинку. Трудова дисципліна. Види дисциплінарних стягнень. Порядок накладення і зняття дисциплінарних стягнень. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації. Індивідуальні і колективні трудові спори. Охорона праці. Закон України „Про охорону праці” від 14 жовтня 1992р.


^ Екологічне право. Правова охорона навколишнього природного середовища. Права і обов'язки природокористувачів. Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991р. Форми власності на землю. Земельний кодекс України. Правові засоби охорони атмосферного повітря і тваринного світу. Закон України „Про охорону атмосферного повітря” від 16 жовтня 1992р. Відповідальність за порушення екологічного права.


^ Житлове право. Види житлового фонду. Порядок надання житла. Договір житлового найму і відповідальність наймача за невиконання договору.


Адміністративне право та адміністративний процес. Адміністративне право і державне управління. Правове урегулювання державної служби в Україні. Адміністративні правопорушення та їх суб'єкти. Поняття та види адміністративної відповідальності. Органи (службові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. Порядок та підстави притягнення до адміністративної відповідальності. Адміністративне судочинство. Принципи адміністративного процесу. Стадії адміністративного процесу. Загальні положення і порядок розгляду адміністративних справ.


^ Кримінальне право. Поняття і ознаки злочину. Склад злочину, кримінальна відповідальність та її підстави. Кримінальне покарання та його види.


Кримінально-процесуальне право. Кримінально-процесуальний закон України. Принципи кримінального процесу. Стадії кримінального процесу. Загальні положення і порядок судового розгляду. Сутність і стадії виконання вироку.


^ Список рекомендованих нормативно-правових актів

та юридичної літератури для вивчення курсу «Основ держави і права»


Нормативно-правові акти:


 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради Украї­ни.-1996.-№30.-Ст. 141.

 2. Коментар до Конституції України. - К.: Інститут законо­давства Верховної Ради України, 1996.

 3. Закон України «Про власність».- К.: Парламентське вид-во, 1998.

 4. Закон України «Про звернення громадян» // ВВР Украї­ни. - 1997.- №47.

 5. Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 // Голос України. - 6 березня 2001 р.- № 42.- С. 4-5.

 6. Закон України «Про Конституційний Суд України» // ВВР України.-1996.-№49.

 7. Закон України «Про місцеве самоврядування» // ВВР України. - 1997.- № 24.

 8. Закон України «Про освіту» // ВВР України. - 1996.- № 21.

 9. Закон України «Про підприємництво». К., 1991.

 10. Закон України «Про прокуратуру» // ВВР України, 1991. - № 53.

 11. Закон України «Про об'єднання громадян» // ВІН' України.-1992.-№34.

 12. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» // ВВР України. - № 20, 1998.

 13. Закон України «Про вибори народних депутатів України» // Урядовий кур'єр. - 1997.- 25 жовтня.

 14. Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19.10.2000 р.

 15. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 30.06.1999 р.

 16. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р.

 17. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18.06.1991р.

 18. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. (із змінами та доповненнями).

 19. Закон України «Про торгово-промислові палати в Украї­ні» від 02.12.1997 р.

 20. Закон України «Про товарну біржу» від 10.12.1991 р.

 21. Закон України «Про захист іноземних інвестицій в Украї­ні» від 10.09.1991 р.

 22. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р.

 23. Закон України «Про загальні засади створення і функціо­нування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13.10.1992 р.

 24. Закон України «Про регулювання товарообмінних (бар­терних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» від 23.12.1998 р.

 25. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26.11.1993 р.

 26. Закон України «Про ліцензування певних видів господар­ської діяльності» від 01.06.2000 р.

 27. Закон України «Про охорону навколишнього природ­ного середовища» від 25 червня 1991 року // ВВР України. - 1991.- №41.

 28. Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листо­пада 1991 року // ВВР України. - 1992.- № 3.

 29. Закон України «Про адвокатуру» від 19.12.1992 р.

 30. Закон України «Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 р.

 31. Закон України «Про судоустрій та статус суддів» від 07.07.2 010 р.

 32. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року // ВВР України. - 1992.- № 49.

 33. Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» від 22.03.2001 року // Право України. - 2001.- № 6.

 34. Закон України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» із змінами, внесеними за­коном від 15.07.1999 р.

 35. Закон України «Про регулювання товарообмінних (бар­терних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» від 23.12.1998 р.

 36. Закон України «Про захист прав споживачів» (1993 р.).

 37. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (1996 р.).

 38. Закон України «Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України» від 21 червня 2001 року № 2539-ІІІ.

 39. Закон України «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України» від 21 червня 2001 року № 2540-ІІІ.

 40. Закон України «Про господарські суди» (Кодифікація) від 21 червня 2001 року №2538-ІІІ.

 41. Закон України «Про прокуратуру» (Кодифікація) від 12.07.2001 року №2663-ІІІ.

 42. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 р.

 43. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 (із змінами).

 44. Закон України «Про правовий статус іноземців» від 04.02.1994. р.

 45. Закон України «Про відпустки» від 15.01.1996 р.

 46. Закон України «Про порядок вирішення колективних тру­дових спорів (конфліктів)» від 03.03.1998 р.

 47. Закон України «Про державну службу» від 17.11.2011 р.

 48. Закон України «Про органи самоорганізації населення» від 11.07.2001р.

 49. Закон України «Про Червону книгу України» від 07.02.2002 року.

 50. Закон України «Про порядок паювання земель переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям» від 08.08.1995 р.

 51. Закон України «Про захист прав учасників земельних часток (паїв)» від 21.04.1998 р.

 52. Закон України «Про порядок викупу земельних ділянок громадянами (понад норму, що приватизується безкоштовно) для ведення селянського (фермерського) особистого підсобного гос­подарства» від 24.01.2000 р.

 53. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001р.

 54. Правила «Інкотермс - 2000» // Бізнес - 2000. - № 31, № 37, № 40.

 55. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб підприємств».- 2003 р.

 56. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 р. № 376 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним».

 57. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності» від 25.05.1998 р. №740.

 58. Законодавство України про землю. Земельний кодекс України. Нормативно-правові акти з земельних питань. - К.: Юрінком Інтер, 2001.

 59. Законодавство України про адміністративну відповідальність // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1997.-№3.

 60. Законодавство України про працю / Упор. І. В. Зуб. - К.: Парламентське вид-во, 1999.- 240 с. (Нормативні документи та коментарі).

 61. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред. В. М. Вакуленко, О. П. Товстенко. - К.: Юрінком Інтер, 1997.-1040 с.

 62. Кодекси України. У 3 кн. / Відп. ред. В. Ф. Бойко.- К.: Юрінком Інтер, 1997.

 63. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р.- К.: Атіка, 2001.-160 с.

 64. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р.

 65. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р.

 66. Водний кодекс України від 06.06.1995 р.

 67. Кодекс України про надра від 27.07.1994 р.

 68. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.

 69. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.


Література:

 1. Бандурка О., Пушкін О., Зайцев П. Право і держава - тео­ретичний аспект // Право України. - 1995.- № 1.

 2. Бараннік Р.В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України. Навчальний посібник. - К.: Дакор, КНТ, 2008. -348 с.

 3. Білоусов Ю. В. Питання судової підвідомчості справ адміністративної юрисдикції органів охорони державного кордону України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управ­ління та права. - 2002.- № 4.- С. 101.

 4. Бірюков І. А., Заіка Ю. О., Співак В. М. Цивільне право України. Загальна частина. - К.: Наукова думка. - 2000.- 304 с.

 5. Болотіна Н. Право людини на соціальне забезпечення в Україні: проблема термінів і понять // Право України. - 2000.- № 4.- С. 35-39.

 6. Борисова В. Інститут юридичної особи у праві України // Право України. - 2010.- № 12.- С. 25-31.

 7. Варламова Н. Право и справедливость: соотношение в контексте различных типов правопонимания // Право України. - 2010.- № 4.- С. 70-75.

 8. Вітик І. Боротьба з корупцією в Україні крізь призму реформування правоохоронних органів: окремі нотатки до Закону України / Право України. - 2010.- № 11.- С. 39-43.

 9. Гавриш Т. С. Кримінально-процесуальні аспекти міжна­родного співробітництва України у галузі надання правової до­помоги в кримінальних справах // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2002. - № 4. - С. 128.

 10. Господарське право України / В. С. Щербина. - К.: Юрінком Інтер, 2002.

 11. Домбровський С. Ф., Тараненко Л. С. Особливості правового регулювання створення та функціонування селянських (фермерських) господарств // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2002.- № 4.- С. 82.

 12. Дюрягин Н.Я. Право и управление. М., 1981.

 13. Жилінкова І. Комплексні цивільні правовідносини: поняття, структура, ознаки / Право України. - 2010.- № 12.- С. 11-17.

 14. Жулинський С. Є. Предпринимательское право. - М.: Нор­ма. - 2000.- 672 с.

 15. Качаровська Л. М. Підвищення ефективності управління природоохоронною діяльністю в регіоні // Вісник Хмельницько­го інституту регіонального управління та права. - 2002. - № 4. - С. 187.

 16. Когут О. В. Експертиза у справах про недобросовісну конкуренцію // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2002. - № 4 - С. 96.

 17. Козюбра М. Права людини і верховенство права // Право України. - 2010.- № 2.- С. 24-35.

 18. Колот А. Зарубіжний досвід матеріального стимулювання персоналу // Україна: аспекти праці. - 1998.- № 1.- С. 16-21.

 19. Корнієнко М. Актуальні проблеми реформування правоохоронної системи України / Право України. - 2010.- № 11.- С. 13-23.

 20. Кравчук В. М. Визначення сфери застосування інституту юридичної особи // Право України, 1998.- № 4.

 21. Кравчук В. Правові ознаки юридичної особи / Предпринимательство, хозяйство и право. - 1999.- № 9.- С. 11-13.

 22. Кравчук В. М. Засновник - підприємство: сутність взаємо­відносин // Право України - 1998 - № 8 - С. 103-108.

 23. Кравчук В. М. Корпоративне право України. Методичні матеріали для студентів - Львів: Престиж-Інформ, 2000.- 152 с.

 24. Кравчук К. Г. Основи права. Навчально-методичні матері­али для студентів ТАНГ.- Тернопіль, 2001.- 92 с.

 25. Кравчук К Г. Опорні конспекти з основ права: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів, які вивчають право у неюридичних вищих навчальних закладах - Тернопіль, 2002 - 200 с.

 26. Кримінальне право. Загальна частина: Підручник / За ред. А.С. Беніцького, В.С. Гуславського, О.О. Дудорова, Б.Г. Розовського. - К.: Істина, 2011. - 1112 с.

 27. Кузнєцова Н. До питання про підвищення професійної підготовки суддівських кадрів / Право України. - 2010.- № 5.- С. 25-29.

 28. Кучер В. В., Кучер О. В. Роль системи стимулювання збуту продукції в діяльності підприємств переробної продукції АПК // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2002. - № 4 - С. 182.

 29. Лазор В. Юридична природа трудового договору в ринко­вих відносинах // Право України. - 2000. - № 1.- С. 64-66.

 30. Лазор Л.І Конституційне право України: словник-довідник / Л.І. Лазор, В.П. Михайлик, С.Ф. Рашидов, В.А. Дрововоз. - Луганськ: вид-во СНУ ім.. В. Даля. - 216 с.

 31. Леванчук О. М. Принципи розподілу державної влади // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2002. - № 4.- С. 18.

 32. Локк Д. Два трактата о государственном правлении. Избранные философские произведения. Т. 1.

 33. Мамутов В. Загальні проблеми науки господарського права на стику ХХ та ХХІ століть / Право України. - 2010.- № 8.- С. 4-12.

 34. Маркіна Г. Юридичні умови визнання громадян безробітними // Право України - 2000.-№ 6.- С. 44-46.

 35. Мельничук О. І. Роль принципів міжнародного права в європейському праві // Вісник Хмельницького інституту регіо­нального управління та права. - 2002. - № 4. - С. 132.

 36. Нове у кримінально-процесуальному законодавстві України / За ред. Ю. М. Грошевого - Харків: Право, 2002.- 150 с.

 37. Организация судебных и правоохранительных органов: Учебник для студентов юр. специальностей ВУЗов/ И.Е. Марочкин, Н.В. Сибелева и др. Под ред. И.Е. Марочкина и Н.В. Сибелевой. - Х.: «Одиссей», 2009. - 352 с.

 38. Правова держава: Щорічник наукових праць. - К.: Науко­ва думка.-1994.-№ 5; 1995,-№6; 1996.-№7; 1997.-№8.

 39. Петришин О. Верховенство права в системі правового регулювання суспільних відносин Право України. - 2010.- № 3.- С. 24-35.

 40. Пилипенко П. Про участь профспілок у трудових право­відносинах у світлі закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» // Право України. - 2000. - № 9. - С. 81-83,90.

 41. Право соціального забезпечення в Україні: Підручник. - Харків / За заг. ред. Л.І. Лазор, С.М. Прилипка, О.М. Ярошенка: Видавництво „ФІНН”, 2009. - 434 с.

 42. Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудове право України: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Харків: Видавництво „ФІНН”, 2010. - 752 с.

 43. Рабінович П. Загальна декларація прав людини - вселюд­ський ідеал гуманізму (до 50-річчя прийняття) // Право України. - 1998.-№12.

 44. Рабинович П. Верховенство права як соціально-природний феномен (контури ідеалу) Право України. - 2010.- № 3.- С. 19-23.

 45. Ромовська 3. Сімейний кодекс України: погляд в майбут­нє // Право України. - 2002.- № 2.- С. 63-69.

 46. Святоцький О. Судова влада в Україні: актуальні питання реформування / Право України. - 2010.- № 5.- С. 30-39.

 47. Семерак О. Державно-правові гарантії захисту іноземних інвестицій // Право України. - 2001.- № 5.- С. 70-75.

 48. Сидорові. Ф. Правове регулювання пред'явлення векселя до платежу як умова виконання вексельних зобов'язань // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2002.-№ 4.-С. 64.

 49. Синчак В. П. Удосконалення фінансово-податкового кон­тролю за виконанням податку на додану вартість у сільськогос­подарських підприємствах // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2002.- № 4.- С. 161.

 50. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. - 2-е вид. - Харків: Консум, 2008. - 656 с.

 51. Скрипнюк О. Правова держава в Україні: теоретична модель і практика реалізації на сучасному етапі / Право України. - 2010.- № 7.- С. 4-11.

 52. Стадник В. В. Вплив інституційних змін на еволюцію принципів управління // Вісник Хмельницького інституту регіо­нального управління та права. - 2002.- № 4.- С. 176.

 53. Стрижак А.Конституційний Суд України як гарант дотримання конституційних принципів демократичної, правової держави / Право України. - 2010.- № 6.- С. 4-11.

 54. Тацій В. Імплементація європейських стандартів у галузі прав людини – важливий напрям правової політики України / Право України. - 2010.- № 10.- С. 48-59.

 55. Тацій В. Українська держава і право на початку ХХІ століття / Право України. - 2010.- № 1.- С. 6-14.

 56. Тищенко О. Звільнення за аморальний проступок праців­ника, який виконує виховні функції // Право України. - 2000. - № 6.- С. 50-53.

 57. Тополь Ю. О. Правові системи сучасності: поняття та проблеми класифікації // Вісник Хмельницького інституту регіо­нального управління та права. - 2002-№ 4- С. 27.

 58. Хаммарберг Т. Європейські стандарти прав людини та Україні / Право України. - 2010.- № 10.- С. 19-23.

 59. Цвєтков А. М. Адміністративна реформа в Україні як важливий фактор підвищення ефективності державного управ­ління // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2002- № 4.- С. 89.

 60. Цвєтков В.В., Кресіна І.О., Коваленко А.А. Суспільна транс­формація і державне управління в Україні: політико-правові детермінанти. - К.: Ін Юре, 2003. - 496 с.

 61. Ціцерон Марк Тулій. Про державу. Про законі. Про природу богов / Пер. з лат. В.Литвинова. - К.: Основи, 1998. - 476 с.

 62. Шемшученко Ю., Скрипнюк О. Наука конституційного права: сучасний стан та тенденції розвитку // Право України. - 2010.- № 1.- С. 15-24.


ПРОГРАМА

^ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ З ОСНОВ ЕКОНОМІКИ


Основні напрямки та етапи розвитку сучасної економічної теорії. Економічні системи та їх класифікація.

Процес суспільного виробництва, його фактори і результати. Фактори виробництва: види, типи, функції. Поєднання факторів виробництва. Результативність виробництва. Економічна ефективність витрат праці.

Власність. Зміст власності та її риси. Права власності та економічна влада. Економічні форми власності. Ознаки класифікації форм власності. Основні риси різних форм власності. Перетворення власності в економіці України. Приватизація: її сутність, необхідність та наслідки.

Підприємництво в умовах ринкової економіки. Зміст та ознаки підприємництва. Середа і функції, цілі й мотиви підприємницької діяльності. Організаційні форми підприємництва. Роль держави у становленні підприємництва в Україні.

Суть і генезис товарного виробництва. Характеристика товарного виробництва Теорії вартості. Розвиток форм вартості та виникнення грошей. Функції грошей як загального еквіваленту. Концепції грошей. Сучасні зміни в грошовому обігу. Гроші та інфляція. Фактори і форми інфляції. Вплив інфляції на розвиток макроекономічних процесів. Державна антиінфляційна політика України.

Ринкова організація. Причини виникнення ринкових відносин. Обмеженість ресурсів. Сутність та функції ринку. Структура та інфраструктура ринку. Роль держави в формуванні ринкових відносин в Україні.

Попит і пропозиція. Попит. Фактори та функції попиту. Пропозиція. Фактори і функції пропозиції. Взаємодія попиту і пропозиції. Рівноважна ціна. Фактори і методи ринкового ціноутворення. Еластичність попиту та пропозиції, їх практичне використання.

Монополія і конкуренція в господарській системі. Монополія і модифікація конкурентно-ринкового механізму. Держава як організатор конкурентних відносин і антимонопольної політики.

Виробництво і витрати у ринковій економіці. Витрати, їх сутність і структура. Класифікація витрат. Витрати фірми в короткостроковий період. Витрати фірми в довгостроковий період. Мінімізація витрат: вибір факторів виробництва.

Прибуток: її сутність, утворення й економічна роль. Види прибутку та роль у ринкової економіці.

Доходи, їх сутність і види. Механізм розподілу доходів. Ринок трудових послуг і заробітна плата. Доходи підприємців. Доходи від власності. Сімейні доходи і їхнє використання. Державна політика доходів.

Відтворення й економічний ріст. Зміст процесу суспільного відтворення. Економічна рівновага і циклічність суспільного виробництва. Світова фінансова криза: причини, шляхи подолання. Антимонопольна політика. Система вимірів господарювання на макрорівні. Економічний ріст: типи, фактори, моделі. Структура економіки України і шляхи її вдосконалення.

Роль держави у ринковій економіці. Еволюція поглядів на економічну роль держави. Економічні функції держави. Економічна політика держави. Головні напрямки та інструменти державного регулювання економіки. Кредитно-грошова політика держави в сучасних умовах. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків». Бюджетно-податкова політика держави. Податковий Кодекс і реформування податкової системи. Дефіцит бюджету. Управління державним боргом. Соціальна політика в ринковій економіці. Безробіття та державна політика зайнятості Моделі макроекономічного регулювання економіки.

Виникнення та ступені генезису і соціально-економічна суть сучасного світового господарства. Структура і суперечності розвитку сучасного світового господарства. Характеристика сучасної організаційно-економічної структури світового господарства. Міжнародна валютна система. Валютний ринок та валютне регулювання. Зовнішньоекономічні відносини та проблеми інтеграції України у світове господарство. Об’єктивні основи зовнішньоекономічних зв’язків України. Основні напрями, форми і суб’єкти зовнішньоекономічних відносин України.

Економічні аспекти глобальних проблем. Суть глобальних проблем сучасності. Сучасні форми вияву та можливості розв’язання глобальних проблем людства.
^

Перелік рекомендованої літератури

 1. Агапова Т.А. Макроэкономика / Т.А. Агапова, С.Д. Серегина. – М.: Маркет ДС, 2009. – 416 с.

 2. Баяндурян Г.Л. Социальная экономика и социальная политика [Текст]: учебное пособие / Г.Л. Баяндурян, Р.Л. Агабекян, Г.Л. Авагян. – Краснодар, 2010. – 368 с.

 3. Вітавська Г.П. Поняття, структура та функції соціальної політики [Текст] / Г.П. Вітавська // Економіка та держава. – 2011. - №8. – С. 62-63.

 4. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка.: Навч. посібник. – К.: Центр навч. літ-ри, 2008. – 652с.

 5. Задоя А.А. Макроэкономика [Текст]: учебник / А.А. Задоя, Ю.Е. Петруня. – К.: Знання, 2008. – 381 с.

 6. Ковтун О.І. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. / О.І. Ковтун. – Львів: Новий світ-2000, 2012. – 432 с.

 7. Козак Ю.Г. Основи економічної теорії: Навч. посіб. / Ю.Г. Козак. – К., 2012. – 264 с.

 8. Національна економіка: Підручник. – К.: Каравела, 2011. – 448 с.

 9. Основы экономической теории: политэкономический аспект: Учебник /Отв. ред. Г.Н. Климко. – К.: 2007. -646 с.

 10. Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. - №13-17.

 11. Політична економія: Підручник. – К.: Уч. центр лит-ри, 2009. – 632 с.

 12. Смирнов С.Н. Социальная политика: Учеб. пособ. для вузов / С.Н. Смирнов, Т.Ю. Сидорина. – М.: ГУ ВШЭ, 2012. – 432 с.

 13. Швайка Л.А. Державне регулювання економіки / Л.А. Швайка. – К.: Знання, 2008. – 462 с.

 14. Экономическая теория. Политэкономия [Текст]: учебник / Под ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2009. – 870 с.

 15. Юрій С.І. Економічна теорія / С.І. Юрій та ін. – К., 2010. – 266 с.Схожі:

Міністерство освіти та науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти та науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти та науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти та науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти та науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти та науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти та науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти та науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти та науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти та науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти та науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи