Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
Скачати 482.83 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Сторінка5/5
Дата22.06.2012
Розмір482.83 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5

Вправа 20. Банк "Промінь" передав у фінансовий лізинг ТзОВ "Родон" обладнання на суму 400 тис. грн. з місячною нормою зносу 3500 грн. і прибутком 8000 грн. Відобразіть в обліку процес нарахування і одержання винагороди.


Вправа 21. За рішенням правління комерційного банку 20.12.05. за рахунок фонду покриття кредитного ризику списані з балансу сумнівні кредити, видані на фінансування внутрішніх торгових операцій в сумі 120000 грн. і сумнівні до стягнення. За цими кредитами відсоткові платежі становлять 25000 грн. У зв”язку із закінченням строку позової давності зняті з обліку раніше списані з балансового обліку 40000 грн. й відсотки за ними в сумі 16000 грн.

Який порядок списання з балансу і обліку сумнівних кредитів та безнадійних щодо стягнення відсоткових платежів?

Складіть бухгалтерські проводки.


^ Тема 8. Облік депозитних і довірчих операцій

Економічний зміст депозитних операцій. Характеристика рахунків для обліку депозитних операцій. Порядок відкриття і режим функціонування депозитного рахунку. Облікові депозитні операції та методика їх здійснення. Зміст і порядок обліку довірчих операцій [7. с. 230 - 235].

Вправа 22. Комерційний банк "Промінь" прийняв депозитний вклад від фізичной особи готівкою на вклад терміном 1 рік 6 місяців в сумі 4000 грн. Відсотки нараховуються з розрахунку 11% річних. Згідно з угодою відсотки виплачуються кожний квартал. Складіть бухгалтерські проводки.

Вправа 23. АТ "Пульс" уклало депозитну угоду з банком на строковий депозит в сумі 10000 грн. АТ перерахувало вказану суму зі свого поточного рахунку в цьому ж банку. Строк депозиту – квартал. Відсоткова ставка за депозитом - 11% річних. Депозит повернуто разом зі сплатою відсотків у визначений строк. Складіть бухгалтерські проводки за виконаними операціями.

Запитання для самоперевірки

 1. Охарактеризуйте зміст депозитної операції і види строкових депозитів.

 2. Наведіть класифікацію рахунків для обліку строкових і ощадних депозитів.

 3. Наведіть методику обліку внесення коштів на депозит та їх вилучення з депозиту.

 4. Охарактеризуйте методику обліку операцій з нарахування відсотків за користування депозитними коштами.

Вправа 24. КБ "Світоч” уклав депозитну угоду з банком „Промінь” на строковий депозит у сумі 100000 грн. КБ „Світоч” перерахував вказану суму зі свого кореспондентського рахунку на рахунок банку „Промінь”. Строк депозиту – 2 місяці.. Відсоткова ставка за депозитом - 11% річних. Депозит повернуто разом зі сплатою відсотків у визначений строк. Складіть бухгалтерські проводки за виконаними операціями.


^ Тема 9. Організація обліку цінних паперів

Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними. Облік операцій банку з цінними паперами, придбаними з метою перепродажу. Облік довгострокових вкладень банку в цінні папери: на інвестиції, в асоційовані компанії, у дочірні компанії. Облік вкладень банку в боргові цінні папери. Облік пасивних операцій банку з цінними паперами за власними борговими зобов"язаннями. Нарахування і облік розрахунків за дивідентами [11, с. 159-168].

Вправа 25. Банк придбав акції двох емітентів на суму 100 і 50 тис. грн. Через 6 місяців вартість акції першого емітента зросла до 110 тис. грн., а другого емітента знизилась до 45 тис. грн. Банк реалізував ці акції.

Складіть бухгалтерські проводки.
^

Вправа 26. Комерційний банк здійснив інвестицію, купивши довгострокові акції у відкритих АТ за номінальною вартістю:


прості акції ВАТ "Торжок" - на суму 15000 грн.;

привілейовані акції ВАТ" Будівельник" - на суму 24000 грн.

Наприкінці року ринкова вартість акції ВАТ "Торжок" склала 18000 грн., ВАТ"Будівельник" - 25000 грн. 31 грудня ВАТ звітували про чистий прибуток у сумі 8000 грн., з якого банк зараховує 25% як одноразове збільшення своїх вкладень на інвестиції.

Складіть бухгалтерські проводки.

Запитання для самоперевірки

 1. Перерахуйте види цінних паперів.

 2. Наведіть методику обліку придбання облігацій державної внутрішньої короткострокової позики.

 3. Наведіть методику обліку придбання акцій невласної емісії.

 4. Який порядок обліку продажу акцій невласної емісії за ціною, нижчою від придбання, з ціною, вищою від придбання.

 5. Охарактеризуйте відображення в обліку дивідендів з придбання облігацій.

Вправа 27. Визначити суму відсоткових платежів за терміновим депозитом у сумі 500 грн., який розміщений на строк з 21 жовтня до 10 листопада під відсоткову ставку 14% річних. Розрахунок суми відсоткових платежів (доходів) зробити за різними методами визначення кількості днів, що приймаються при нарахуванні відсотків.^ Тема 10. Облік валютних операцій

Основні валютні операції. Види валютних рахунків. Банківські операції, які можуть здійснюватися за поточними валютними рахунками клієнтів. Облік операцій купівлі-продажу іноземної валюти і дорожніх чеків, видачі готівки за міжнародними платіжними картками та проведення конверсійних операцій в обмінних пунктах банку [7, с.260-293].

Вправа 28. АТЗТ "Промінь" в АКБ "Час" відкрито поточний валютний рахунок. 6 жовтня АТЗТ "Промінь" здає виручку в іноземній валюті для зарахування на рахунок: доларів США - 500; німецьких марок – 700.


Складіть бухгалтерські проводки.

Запитання для самоперевірки

 1. Які операції відносяться до валютних і здійснення яких потребує ліцензії?

 2. Яким документом регламентується відкриття банками рахунків клієнтів у іноземній валюті?

 3. Які операції здійснюють за поточними рахунком в іноземній валюті фізичних осіб, юридичних осіб-резидентів?

 4. Які бухгалтерські записи виконують при купівлі й продажу готівкової іноземної валюти?

5. Наведіть бухгалтерські проводки при списанні й зарахуванні валюти та стягнення комісії банками.

Вправа 29.Спільному підприємству „Мрія” у АКБ „ББД” відкрито поточні рахунки в національній та іноземній валютах. Підприємство звернулось 20 січня до банку із заявою про купівлю 2000 євро для оплати контракту, і з заявою про продаж іноземної валюти з його валютного рахунку на суму 5000 дол. США. Виручку від продажу необхідно зарахувати на поточний рахунок СП „Мрія”.

Назвіть документи, на підставі яких здійснюються продаж і покупка іноземної валюти. Складіть бухгалтерські проводки.


^ Тема 11. Облік господарських операцій банку

Економічний зміст основних засобів, нематеріальних активів, малоцінних предметів і господарських матеріалів щодо передачі їх вартості та витрати банків. Документальне забезпечення обліку. Облік надходження, зносу, вибуття , передачі в оренду та під заставу основних засобів і нематеріальних активів. Порядок відображення в обліку малоцінних предметів і господарських матеріалів, інвентаризації всіх видів матеріальних цінностей. Порядок обліку оплати праці працівникам банку й розрахунків на соціальне страхування [12, с.94-135, 7, с.322-343].

Запитання для самоперевірки

 1. Що відноситься до внутрішньогосподарських операцій банку?

 2. Наведіть принципи складання бухгалтерських проводок щодо надходження, вибуття, передачі в оренду основних засобів і нематеріальних активів

 3. Назвіть принципи складання бухгалтерських проводок на віднесення амортизації до витрат банку.

 4. Назвіть принципи складання бухгалтерських проводок щодо відображення використання різних господарських матеріалів.

 5. Наведіть принципи складання бухгалтерських проводок з нарахування працівникам банку заробітної плати.

Вправа 30. Загальні вимоги: скласти бухгалтерські проводки за господарськими операціями банку.Зміст операції

Сума

грош. од.

1

Сплачено постачальнику за комплект ЕОМ і оргтехніки

250

2

Одержано комплект ЕОМ

250

3

Нараховано підряднику за монтаж обладнання

75

4

ЕОМ і оргтехніка вводяться в експлуатацію
5

Нараховано амортизацію за об”єктами основних засобів

6500

6

Вибувають неповністю амортизовані основні засоби з балансовою вартістю 150 грош.од. і зношенням на 75 грош.од.
7

Здійснено попередню оплату постачальнику за матеріали

96

8

Оприбутковано одержані від постачальника матеріали
9

Витрачено й списано на поточний ремонт приміщень банку різні види матеріалів


1560

10

Виявлена нестача матеріалів

450


^ Тема 12. Формування фінансових результатів діяльності комерційного банку

Об"єкти обліку в складі доходів і витрат банку. Принципи класифікації рахунків для обліку доходів і витрат банків. Правила обліку доходів і витрат. Облік доходів і витрат банку: облік відсоткових доходів, від торгових операцій, облік комісії за послуги постійного характеру, дивідендного доходу, відсоткових витрат, комісійних витрат, не грошових витрат. Облік фінансового результату й розподілу прибутку [9, с.3-19].

Запитання для самоперевірки

 1. Назвіть ознаки, що визначають класифікацію рахунків для обліку доходів і витрат.

 2. Назвіть і охарактеризуйте види доходів банку.

 3. Назвіть і охарактеризуйте витрати банку.

 4. У чому суть і призначення правил обліку доходів і витрат?

 5. Охарактеризуйте суть і методику визначення фінансового результату від діяльності банку.


^ Тема 13 Бухгалтерська звітність

Якісна характеристика звітності. Основні користувачі звітності та їх вимоги. Класифікація звітності комерційних банків: формою, способом представлення, терміном надання, рівнем консолідації, категорією користувачів, видом. Характеристика звітності комерційних банків: основна й допоміжна. Основна фінансова звітність: баланс, про прибутки та збитки, примітки та інші звіти, що розшифровують окремі статті основних форм. Допоміжна звітність: про кредитну, депозитну діяльність, формування резервів під активні операції та дотримання економічних нормативів, а також звіт про діяльність банку з цінними паперами [7, с.414-438].

Запитання для самоперевірки

 1. З якою метою складається звітність, які її якісні характеристики?

 2. Назвіть користувачів звітності комерційних банків України.

 3. Перерахуйте види фінансової звітності банків.

 4. Яке призначення основної і допоміжної звітності комерційних банків?

Вправа 31.Операційний день банку. На базі початкового балансу і банківських операцій за звітну дату бухгалтерією здійснена така робота:

 1. відкрито рахунки на початок дня ( на схемі рахунків);

2) подана кореспонденція рахунків за здіїсненими операціями;

3) складена оборотна відомість за звітну дату;

4) заповнено баланс на кінець дня.

1. Обігово - сальдовий баланс комерційного банку "Надія"

за-------------- 20----р.№п/п

Номер

рахунку


Найменування рахунків

Сума,

тис.грн

Актив

1.

1001

Каса

1

2.

1200

Кореспондентський рахунок у НБУ

84

3.

204

Кредити суб"єктам господарськой діяльності по внутрішніх торговельних операціях

140

4.

32

Цінні папери в портфелі банку на інвестиції

10

5.

152

Міжбанківські кредити, надані іншим банкам

160

6.

34

Господарські матеріали на складі

5

7.

341

Малоцінні й швидкозношувані предмети

4

8.

44

Операціїні основні засоби

120

9.

4409

Знос основних засобів

4

10

7

Операційні й різні витрати

64

11

740

Витрати на утримання персоналу

40

Активи – всього
Пасив

1.

50

Статутний капітал та інші фонди банку

344

2.

162

Кредити, отримані від інших банків

6

3.

2600

Поточні рахунки суб"єктів господарської діяльності

52

4.

263

Строкові кошти фізичних осіб

14

5.

6

Операційні й різні доходи

144

6.

5900

Результат поточного року

20

Пасиви – всього

2. Журнал (перелік) банківських операцій за ------- день.п/п

Документи, стислий зміст банківськой операції

Варіант

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1


2


3


4


5


6Чек № 45773

Видано клієнту на виплату заробітної плати

Об’ява на внесок готівки

Здана клієнтом торгова виручка на поточний рахунок

Виписка з кореспондентського рахунку:

а) Списано згідно з платіжними дорученнями клієнта

б) Зараховано на поточний рахунок клієнта

в) Зараховані відсотки з міжбанківського кредиту

Кредитна угода – розпорядження

Виданий короткотерміновий кредит зараховано на поточний рахунок клієнта

Виписка з кореспондентського рахунку:

перераховано короткотерміновий міжбанківський кредит комерційному банку "Орбіта"

Розпорядження кредитного відділу:

а) нараховані й зараховані за призначенням відсотки за позикою клієнта ( згідно з датою термінового обов’язку)

б) погашена позичка – борг списано з поточного рахунку клієнта0.1


5.05


1


3


0.2


2


4


0.2


1.350.15


5..5


1.2


2


0.15


2.5


2..9


0.25


1.30.2


5.7


1.25


2.1


0.18


2.6


3


0.3


2.380.2.5


6


1.3


2.2


0.2


2.7


3.1


0.29


2.420.3


6.2


1.3


2.24


2.5


2.7


3.2


0.34


4..50.8


8.0


4.4


4


2


6


2.6


0.1


2.70.4


7.0


2


2.5


4.5


3


4.5


0.54


1.20.5


6..5


3


5


5


3..5


3.5


0.35


3.80.6


7..5


3.5


4.5


5.5


3.2


3.6


0.42


4..50.7


5.0


3.3


5.1


6


2.7


3.4


0.45


4.36

7


8


9


10


11


12


13


14Видатковий касовий ордер

видано в підзвіт на придбання МБП

Прибутковий касовий ордер

прийнято депозитний внесок від фізичної особи

Розпорядження депозитного відділу й видатковий касовий ордер:

а) нараховані

б) виплачені відсотки по депозитних внесках

Меморіальний ордер і справка – розрахунок бухгалтерії.

Нараховано знос основних засобів

Авансовий звіт

Зараховані придбані підзвітною особою МБП

Меморіальний ордер

Передано в експлуатацію МБП

Меморіальний ордер й розрахункові відомості

а) нарахована заробітна плата працівникам банку

б) зроблені утримання із заробітної плати

в) зроблені різноманітні нарахування банку

на заробітну плату

Видатковий касовий ордер і платіжна відомість

видана робітникам заробітна плата0.4


2


0.4


0.4


1


0.4


0.4


24


3.2


2..9

0.45


2.5


0.45


0.45


1.5


0.45


0.45


2.5


3.5


3.1

0.48


2.6


0.5


0.5


2


0.48


0.48


27


3.8


4.1

0.5


2.5


0.55


0.55


2.05


0.5


0.5


275


3..9


2..5

0.54


3


0.58


0.58


2.1


5.4


0.54


28


4


3.1

0.6


3.5


0.6


0.6


2.2


6


0.6


2.9


5


4.2

0.58


3.8


0.62


0.62


2.3


5.8


0.58


31


4.8


3.3

0.59


4


0.65


0.65


2.4


5.9


0.59


30


4.5


4.10.65


3.2


0.66


0.66


2.25


6.5


0.65


32


4.7


2.5

0.64


4.5


0.56


0.56


3


6.4


0.64


34


5


2.815

Виписка з кореспондентського рахунку і видатковий касовий ордер:

а) здано надлімітний залишок каси

б) перераховані платежі:

утримані із заробітньої плати

нарахування на заробітну плату5.0

5.54..54.65.15.24.94.84.75.3Приклад заповнення журналу банківських операцій за ------- день.п/п


Документи, стислий зміст банківської операції


Сума,

тис.грн.

Номер кореспондентського рахунку

Дебет

Кредит

1

З кореспондентського рахунку отримані кошти для поповнення каси банку

50

1001

1200


3. Обігова відомість

Номер

рахунку

Залишок на початок дня

Обіг за день

Залишок на кінець дня

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит
^ Список літератури
1.Основна

1

Закон України "Про банки та банківську діяльність" від 01.01. 2001р..

2

Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит. – К.: Лібра, 1996

3

Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України: Підручник. Вид. 2-ге доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2006. – 636 с.

4

І.Ф.Рогач, М.А.Сендзюк Інформаційні системи у фінансово кредитних установах: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 239с.

5

Международные стандарты бухгалтерского учета. – Price Water house LLP, 1994.

6

Козлова Ж. П., Галанина О.М. Бухгалтерский учет в коммерческих банках. – М: Финансы и статистика, 1996.

7

Березина М.П., Крупнов Ю.С. Межбанковские расчеты. – М.: Финансы и статистика, 1994.

8

Герасимович А.М. Облік і аудит у комерційних банках – Львів: Фенікс, 1999. – 512 с.

9

Проблеми формування і розвитку фінансово-кредитной системи України. Сбірник статей. – Харків.: Штрих, 2004.-274с.
2. Додаткова

10

Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посібник.- К.: „Знання”, 2002 – 255 с.

12

Біржова і банківська справа: конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей. Укл. Гордієнко Н.І.- Харків ХДАМГ,2002 – 192 с.

13

Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навч. посібник – К.: ЦУЛ, 2002.

14

Прокопенко І.Ф. Основи банківської справи: Навч. посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 410 с.

15

Рибай О.Й. Операції ощадного банку України: Навч. посібник – К.:Тов-во „Знання”,1998 – 153 с.

16

Конспект лекції до вивчення курсу "Організація і облік кредитно-розрахункових операцій в банках" (для студентів 5 курсів усіх форм навчання спеціальності 7.050100 - „Облік і аудит”). Укл. Димченко В.В. – Харків, ХНАМГ, 2006. – 125 с.
3. Методичне забезпечення

1

Методичні вказівки до вивчення курсу "Організація і облік кредитно-розрахункових операцій в банках" (для студентів 5 курсів усіх форм навчання спеціальності 7.050100 „Облік і аудит”). Укл. Димченко В.В. – Харків: ХНАМГ, 2005. – 35 с.


Навчальне видання

Методичні вказівки з курсу "Облік кредитно-розрахункових операцій у банках” (для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”).


Укладач: Димченко Владислав Володимирович


Редактор: Аляб"єв М.З.


План 2008 , поз. 409 М_____________________________________________

Підп. до друку 22.01.2008 Формат 60 x 84/16

Папір офісний Друк на ризографі

Обл.- вид. арк. 1.5 Зам. № Тираж 50 прим.


Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002,Харків, ХНАМГ, вул. Революції,12

1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи