Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки icon

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Скачати 495.4 Kb.
НазваХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Сторінка1/5
Дата22.06.2012
Розмір495.4 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


для проведення практичних занять з курсу

Економіка праці й соціально-трудові відносини

(для студентів усіх форм навчання

за напрямом підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”)


Харків – ХНАМГ – 2006


Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу “Економіка праці й соціально-трудові відносини” (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”). Укл.: Соловйов О.В., Торкатюк В.І., Соловйова О.Є., Пан М.П. - Харків: ХНАМГ, 2006.-42с.


Укладачі: О.В. Соловйов,

В.І. Торкатюк,

О.Є. Соловйова,

М.П. Пан.


^

Рецензент: зав. кафедри управління будівництвом і міським господарством ХНАМГ, доктор економічних наук Ачкасов А.Є.
Рекомендовано кафедрою економіки будівництва,

протокол № 1 від 30 серпня 2005 р.

^ Загальні вказівки


Метою вивчення курсу “Економіка праці й соціально-трудові відносини” є формування у студентів знань з наукових основ та практичних методів проектування трудових процесів, встановлення норм праці, організації її оплати та заохочення.

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

 • основні форми організації праці в будівництві;

 • методи нормування праці та нормативних спостережень;

 • форми та системи оплати праці в будівництві.

Студенти повинні вміти:

 • здійснювати оцінку рівня організації праці на будівельному підприємстві;

 • розробляти технічно обґрунтовані норми затрат праці та часу використання машин;

 • складати виробничі калькуляції та комплекс будівельно-монтажних робіт;

 • проектувати професійно-кваліфікаційний склад бригад для виконання заданого комплексу будівельно-монтажних робіт;

 • застосовувати та вдосконалювати форми і системи оплати праці в будівництві.

Базовими дисциплінами курсу є “Економічна теорія”, “Економіка будівництва”, “Технологія будівельного виробництва”.

Для вивчення курсу пропонується користуватися підручниками, навчальними посібниками і довідниками, наведеними у списку літератури.

Ці методичні вказівки розроблені для використання на практичних заняттях, у них викладені теми курсу, що мають практичне застосування.


^

Тема 2. Основні поняття і методи технічного нормуванняУ результаті вивчення теми студент повинен знати: суть, цілі і завдання технічного нормування праці (норма часу, норма витрат праці, норма часу використання машин, норма виробітку, норма продуктивності машин) і їх взаємозв’язок; методи нормування праці, зміст і принципи побудови1 .

Заняття 1Мета заняття – навчитися визначати норму часу, норму витрат праці, норму виробітку, норму машинного часу, норму продуктивності машини.

Завдання для практичної роботи:

Задача №1. Визначити норму часу на 1м3, якщо 2 муляри за зміну виконали 4.6м3 кладки.


Задача №2. Визначити норму виробітку ланки малярів з 2 чоловік за зміну на кладці зовнішніх стін із цегли розміром 250*120*138 мм, якщо норма часу на 1 м3 дорівнює 3.7 люд-год.


Задача №3. Норма витрат праці на встановлення фундаментних блоків знижена на 8%. Визначити відносну зміну норм виробітку.

______________________________

1 Перелік збірників виробничих норм див. у додатку 4.


Задача №4. Норма виробітку на встановлення фундаментних блоків підвищилась на 8%. Визначити відносну зміну норм витрат праці.


Задача №5. Норма витрат праці на штукатурні роботи підвищена на 10%.

Визначити:

 1. відносну зміну норм виробітку;

 2. абсолютну зміну норм виробітку;

 3. нову норму виробітку.

Діюча норма виробітку 20 м2/зміну.


Задача №6. Визначити середню норму виробітку для ланки мулярів із 3-х чоловік за зміну, якщо норма виробітку цієї ланки на кладці зовнішніх стін середньої складності із звичайної цегли під розшивку складає 6.2 м3, а норма виробітку на кладці таких же стін простої конструкції становить 7 м3.


Задача №7. Визначити норму виробітку на встановлення арматури, якщо норма виробітку на заготівлю і встановлення збільшилась на 10%, а норма виробітку на заготівлю арматури підвищена на 8%. Норма виробітку на заготівлю і встановлення складає 0.5т на 1 людину на зміну, а на заготівлю – 0.8т на 1 людину.


Тема 3. Класифікація елементів робочого часу виконавця і часу використання машин з метою нормування праці


У результаті вивчення теми студент повинен знати:

 • основні ознаки класифікації робочого часу виконавця і часу використання машин і обладнання;

 • схеми витрат робочого часу для робітника і машини;

 • зміст і основні відмітні ознаки структурних елементів витрат робочого часу.

Заняття 2


Мета заняття - навчитися:

 • класифікувати робочий час виконавця;

 • розподіляти по елементах класифікації робочого часу результати хронометричних спостережень;

 • класифікувати витрати часу використання машин;

 • розподіляти по елементах класифікації часу використання машин результати хронометричних спостережень.


Завдання для практичної роботи:


^ Задача №8. Розподілити по елементах класифікації робочого часу результати спостережень за роботою ланки монтажників-бетонників при монтажі великоблочного житлового будинку (табл. 1). Код елемента робочого часу і елементи робочого часу відповідно до прийнятої схеми класифікації наведені у табл. 2.

Таблиця 1 - Результати спостережень


Код

елемента

Назва елементів робочого часу

Витрати

праціПодача ящиків з розчином на поверхні

18Перестановка ящика з розчином за допомогою крана

20Натягування причального шнура і встановлення маятникових блоків

50Підготовка поверхні під встановлення блоків (чистка)

50Перелопачування розчину

70Розстилання розчину

100Підготування блоків до стропування

70Стропування блоків

25Спостереження за підніманням блоків

30Встановлення блоків

510Розстроповування блоків

10Замазування розчином

160Розвантаження автотранспорту з блоками

140Перерва в роботі перед стропуванням блоку

126Час відпочинку

111Отримання завдання та інструменту

80Прибирання інструменту і робочого місця

80Перерва в доставці розчину

180Простій через обрив причального шнура

40Запізнення після обідньої перерви

60

Таблиця 2 - Розподіл результатів спостережень за елементами


Код елемента робочого часу

Елементи робочого часу відповідно до прийнятої схеми класифікації

Витрати праці за час спостережень, люд.-год.

Витрати праці за час спостере-жень, %
1. Нормовані витрати001

1.1 Оперативна робота002

1.2 Підготовчо-заключна робота003

1.3 Технологічна перерва004

1.4 Відпочинок


2. Ненормативні витрати005

2.1. Відсутність матеріалів006

2.2. Технічні несправності007

2.3. Порушення дисципліни


Разом:
Задача №9. Розподілити по елементах класифікації результати хронометричних спостережень за процесом виготовлення бетону в спеціальній бетономішалці (350л) (табл.3). Код елемента робочого часу використання машин відповідно до прийнятої схеми класифікації наведеній в табл.4.


Таблиця 3 - Результати спостережень


Код

елемента

Назва елементів робочого часу

Витрати

праці
Підготовка бетономішалки до роботи

15
Перерва в очікуванні доставки піску , щебеню на початку робочої зміни

8
Те ж після обідньої перерви

7
Завантаження барабана бетономішалки складовими

12
Поворот барабана у положення перемішування

6
Перемішування компонентів

196
Поворот барабана у положення вивантаження

6
Вивантаження бетоносуміші

20
Поворот барабана у положення завантаження

7
Відпочинок робітників, обслуговуючих бетономішалку

90
Зупинка бетономішалки перед обідньою перервою

9
Те ж в кінці зміни

9
Перерва в подачі електроенергії

20
Збирання інструменту, промивка барабана бетономішалки

15Таблиця 4 - Розподіл результатів спостережень за елементами
Код елемента робочого часу

Елементи робочого часу відповідно до прийнятої схеми класифікації

Витрати праці за час спостережень, люд.-год.

Витрати праці за час спостережень,

%
1. Нормовані витрати001

1.1. Робота з повним навантаженням002

1.2. Технологічні перерви, зв’язані з машиною003

1.3. Технологічні перерви, зв’язані з процесом004

1.4. Відпочинок


2. Ненормативні витрати005

2.1. Зайва робота006

2.2. Простій через відсутність електроенергії007

2.3. Порушення дисципліни

^

Тема 4. Нормативні спостереженняУ результаті вивчення теми студент повинен знати:

 • поняття “Нормативні спостереження”;

 • мету і завдання проведення нормативних спостережень;

 • хронометраж і фотооблік;

 • різновиди хронометражу і фотообліку;

 • суть і область застосування методів миттєвих спостережень;

 • суть і область застосування фотографії робочого часу і часу використання машин;

 • стадія опрацювання результатів спостережень;

 • особливості опрацювання одержаних матеріалів для ручних, механізованих, циклічних і нециклічних процесів;

 • математичні методи для опрацювання результатів спостережень;

 • перелік технічних засобів і бланків документів, використаних при проведенні нормативних спостережень1. Бланки документації, використані при проведенні нормативних спостережень,

наведені у додатку 1.

Заняття 3Мета заняття - навчитися:

 • досліджувати витрати робочого часу за допомогою методу нормативних спостережень – фотообліку;

 • заповнювати бланки цифрового, графічного і змішаного фотообліку, наведені в додатку 1;

 • застосовувати математичні методи для обробки результатів спостережень.


Завдання для практичної роботи


Задача №10. Обробити хронометричний ряд з такими значеннями величин : 24, 25, 21, 23, 19, 20, 22, 24, 30, 24, 18.


Задача №11. Обробити хронометричний ряд з такими значеннями величин : 29, 25, 21, 23, 20, 22, 25, 18, 25, 29, 19, 14, 17.

Заняття 4


Мета навчання – навчитися :

 • заповнювати бланки фотографії робочого часу і часу використання машин;

 • складати баланс робочого часу (робітника) і часу використання машин;


Завдання для практичної роботи


Задача №12. На основі умов задачі №8 скласти баланс робочого часу робітника.


Задача № 13. На основі умов задачі №9 скласти баланс часу використання машини.

^

Тема 5. Проектування норм праціУ результаті вивчення теми студенти повинні знати:

 • елементи виробничої норми витрат праці;

 • джерела одержання початкових даних для проектування норм;

 • елементи норм часу використання машин і механізмів;

 • джерела одержання початкових даних для проектування норм машинного часу;

 • склад проекту параграфа норм;

 • склад проекту параграфа виробничої норми машинного часу.Заняття 5Мета заняття – навчитися:

 • проектувати витрати по елементах оперативної роботи;

 • визначити коефіцієнти переходу від вимірників елементів до головного вимірника продукції процесу;

 • виконувати синтез витрат праці на оперативну роботу;

 • визначити витрати часу на підготовчо-заключну роботу, відпочинок і особисті потреби, технологічні перерви;

 • розрахувати повну норму витрат праці.


Завдання для практичної роботи


Задача №14. Визначити витрати праці на роботу при вставленні скла.

Головний вимірник процесу – 1 м2 (по обміру в оправі). Розмір скла до нарізки 35*45 см, після нарізки – 33*44 см.

Результати нормативних спостережень наведені в табл.5.


Таблиця 5 - Результати нормативних спостережень


Найменування

операцій

Одиниця первинної продукції

Витрати праці на вимірник первинної продукції,

люд.-год.

1. Приготування замазки

1 кг замазка

0.45

2. Нарізка скла

1 м різу

0.03

3. Вставлення скла

1 м фальца

0.06


Норма витрати замазки – 0.15 кг на 1м фальца.


Задача №15. Визначити витрати прачі на оперативну роботу по робочому процесу “Мащення булижної бруківки”. Головний вимірник – 1 м2 булижної бруківки. Ширина бруківки 8 м; довжина – 1 м. На 1 м2 мащення потрібно 0.16 м каменю.

Результати нормативних спостережень наведені в табл. 6


Таблиця 6 - Результати нормативних спостережень


Найменування

операцій

Одиниця первинної продукції

Витрати праці на вимірник первинної продукції, люд.-год.

1. Сортування каменю

м3 каменю

26

2. Складання верстових рядів по краю дороги

1 погонний метр ряду

8

3. Мащення дороги між верстовими рядами

м2 мащення

10


  1   2   3   4   5

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи
Методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Охорона праці ” (для бакалаврів 4-го курсів заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до проведення практичних занять
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ”Особливості економіки підприємств міського господарства” (для студентів...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства о. О. Воронков, Т. Б. Воронкова
Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame kharkov...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства писаревський Ілля Матвійович
...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства а. І. Усіна, І. С. Баландіна Методичні вказівки
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи