Затверджую проректор з наукової роботи, д т. н., проф. Харченко В. Ф icon

Затверджую проректор з наукової роботи, д т. н., проф. Харченко В. Ф
Скачати 77.11 Kb.
НазваЗатверджую проректор з наукової роботи, д т. н., проф. Харченко В. Ф
Дата28.07.2012
Розмір77.11 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖУЮ

проректор з наукової роботи,

д.т.н., проф. Харченко В.Ф.

«___»____________________


ПОЛОЖЕННЯ

про організацію роботи студентського науково-практичного гуртка

«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ – ОХОРОНА ПРАЦІ:

ІДЕЇ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ»

кафедри «Безпека життєдіяльності»

Харківської національної академії міського господарства


1. Загальні положення


Студентський науково-практичний гурток «Безпека життєдіяльності – охорона праці: ідеї, теорія, практика молодих фахівців» створюється рішенням кафедри «Безпека життєдіяльності» з метою підвищення якості підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів в рамках забезпечення єдності наукової, навчальної, самостійної і практичної роботи студентів, підсилення індивідуальної роботи з ними.

До основних завдань створення студентського науково-практичного гуртка належить:

- навчання студентів практичним навичкам забезпечення безпеки та охорони праці при виконанні трудової діяльності;

- формування особистої зацікавленості студентів в обраній спеціальності, розвиток їх професійних знань;

- систематизація теоретичних знань, отриманих на аудиторних заняттях;

- осмислення спеціалізованої літератури, нормативних актів з охорони праці та практична реалізація отриманих знань;

- проведення досліджень, написання студентських науково-дослідницьких робіт;

- написання та публікація наукових статей у фахових виданнях за результатами досліджень;

- підготовка доповідей та участь студентів у фахових науково-технічних, науково-практичних конференціях, семінарах;

- створення передумов для здорової конкуренції студентів в науковій діяльності та технічній творчості;

- формування резерву професорсько-викладацького складу кафедри «Безпека життєдіяльності».

Організаційними напрямками діяльності студентського науково-практичного гуртка є:

- проведення семінарів, ділових ігор, імітаційних занять, засідань, по обговоренню теоретичних та практичних питань забезпечення безпеки життєдіяльності та охорони праці;

- інформування членів студентського наукового гуртка про плановані наукові конференції в Україні та за кордоном, написання статей та тез доповідей для публікації;

- підготовка членів студентського гуртка до участі у фахових олімпіадах з безпеки життєдіяльності і охорони праці.


^ 2. Структура студентського науково-практичного гуртка


Загальне наукове керівництво студентським науково-практичним гуртком здійснюється завідуючим кафедрою «Безпека життєдіяльності», професором Сєріковим Я.О.

Членами студентського науково-практичного гуртка можуть бути студенти спеціальностей «Охорона праці», «Охорона праці в будівництві», «Охорона праці на електричному транспорті», студенти інших спеціальностей Академії, а також студенти, учні інших навчальних закладів. Члени студентського науково-практичного гуртка можуть організовуватися в групи за напрямком спеціалізації, інтересів і т.п. В кожній такій групі члени гуртка з свого середовища вибирають керівника. Призначення керівника групи провадиться на загальних зборах гуртка відкритим голосуванням.

Прийом в члени студентського гуртка здійснюється на загальних зборах, на основі письмової заяви претендента, рекомендації членів наукового гуртка. Кожному члену науково-практичного гуртка вручається відповідне посвідчення.

В роботі засідань студентського наукового гуртка мають право приймати участь і студенти інших спеціальностей Академії, інших навчальних закладів, які не є його членами.

На першому засіданні студентського науково-практичного гуртка, яке проводиться на початку навчального року, з числа його членів обирається секретар гуртка, який веде протоколи засідань, здійснює прийом та облік заяв про членство.

Завідувачем кафедри «Безпека життєдіяльності» на кожне засідання гуртка з числа провідних профільних фахівців, співробітників філій кафедри, що організовані на підприємствах, організаціях, викладачів кафедри, призначається куратор, який, згідно з графіком проведення засідань, є відповідальним за підготовку та розроблення відповідної тематики.


^ 3. Права та обов’язки членів студентського науково-практичного

гуртка


Члени студентського науково-практичного гуртка мають право:

- висловлювати свою точку зору на питання, які обговорюються на засіданнях гуртку;

- виступати на засіданнях гуртку з доповідями на теми, що обговорюються;

- активно займатися науковою діяльністю в рамках студентського наукового гуртка та поза його межами;

- виступати з ініціативою щодо удосконалення роботи студентського наукового гуртка;

- пропонувати тематику та форму проведення засідань наукового гуртка, напрямки наукових досліджень.

Члени студентського науково-практичного гуртка мають пріоритетне право до вступу в аспіранту при інших рівних умовах.

Всі члени студентського гуртка зобов’язані дотримуватися встановлених норм та правил поведінки Вищої школи, регламенту зібрання, керуватися принципами академічного етикету, наукової толерантності, принциповості та взаємоповаги.


^ 4. Організація засідань студентського науково-практичного

гуртка


Засідання студентського науково-практичного гуртка відбуваються згідно з планом роботи, затвердженим на засіданні кафедри «Безпека життєдіяльності», але не рідше одного разу на місяць.

На першому засіданні гуртка його члени мають бути ознайомлені з графіком проведення засідань та планованими конференціями й олімпіадами.

Формами проведення засідань студентського науково-практичного гуртка є: –мультимедійні презентації; – міні-конференції, семінари з участю провідних фахівців галузі; – наукові диспути; – ділові ігри; – імітаційні практичні заняття з професійної діяльності; – засідання на філіях кафедри «Безпека життєдіяльності»; – виїзні засідання в реальних виробничих умовах; – усні доповіді.

Активність студентів в засіданнях студентського гуртка та якість їх підготовки до доповідей оцінюється іншими членами гуртка, керівником та кураторами засідань. За сумарними показниками визначаються студенти, активність, якість участі яких в роботі засідань додатково враховується при оцінюванні знань, атестації відповідних дисциплін. За якісних показників підсумків роботи таких студентів в засіданнях гуртка на протязі навчального року, вони представляються до нагороди Академією відповідними дипломами та грошовими преміями. Рішення з нагороди грошовими преміями таких студентів затверджується ректоратом ХНАМГ.

Інформація про роботу студентського науково-практичного гуртка, переможців, їх досягнень, представляється на офіційному сайті Академії, кафедри «Безпека життєдіяльності», друкується в газеті «Академія міст».


Зав. кафедрою

«Безпека життєдіяльності» Я. Сєріков


^ ПЛАН РОБОТИ

студентського науково-практичного гуртка

«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ – ОХОРОНА ПРАЦІ:

ІДЕЇ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ»з/п

Тематика

Відповідальний куратор

Дата та місце проведення засідання

1

Безпека життєдіяльності людини в системах «людина – навколишнє середовище» и «людина – виробниче середовище». Актуальні проблеми сучасності, шляхи вирішення проблем.

Я.О.Сєріков - професор, зав. кафедрою «Безпека життєдіяльності»
2

Семінар «Організація, функціональні обов’язки і завдання служби охорони праці на підприємстві»

О.А. Одаренко - Заступник начальника відділу Територіального управління Держгірпромнагляд по Харківській обл.; Я.О.Сєріков - зав. кафедрою «Безпека життєдіяльності»
3

Ділова гра «Розслідування нещасного випадку на виробництві»

В.Г. Годун - заступник технічного директора АК «Харківобленерго», О.В.Третьяков -доцент кафедри «Безпека життєдіяльності»
4

Семінар «Практичні аспекти роботи Територіального управління Держгірпромнагляд»

Одаренко О.А. - Заступник начальника відділу Територіального управління Держгірпромнагляд по Харківській обл.
5


Семінар «Оцінка умов праці на робочих місцях. Організаційні, технічні і соціальні завдання служби охорони праці на підприємстві при оцінці умов праці на робочих місцях»6


Імітаційне практичне заняття «Інспекторська перевірка документації з охорони праці на підприємстві»

Одаренко О.А., Заступник начальника відділу Територіального управління Держгірпромнагляд по Харківській обл.
7


Ділова гра «Інспекторська перевірка стану охорони праці на робочому місці підприємства»

Одаренко О.А., Заступник відділу Територіального управління Держгірпромнагляд по Харківській обл.
8

Імітаційне практичне заняття «Атестація робочих місць за умовами праці»

Данова К.В., доцент каф. «Безпека життєдіяльності»
9

Ділова гра «Організація і провадження безпечного виконання робіт в електроустановках, при виконанні робіт підвищеної небезпеки»

О.В.Царевський Заступник директора Північної електроенергетичної системи з Охорони праці, завідувач філії кафедри «Безпека життєдіяльності»; Я.О.Сєріков
10

Семінар «Організація безпечного і нешкідливого провадження робіт при монтажних, налагоджувальних роботах в системі газопостачання»

Супонєв – Генеральний директор НВП «Газтехніка»
11

Практичне заняття «Організація роботи з забезпечення пожежної безпеки на підприємстві»

Г.В. Фесенко, доцент каф. Безпека життєдіяльності»
Схожі:

Затверджую проректор з наукової роботи, д т. н., проф. Харченко В. Ф iconГолова: харченко володимир Петрович
Харченко володимир Петрович – д т н., проф., проректор нау з наукової роботи, Лауреат Державної премії в галузі науки І техніки,...
Затверджую проректор з наукової роботи, д т. н., проф. Харченко В. Ф iconГолова: харченко володимир Петрович
Харченко володимир Петрович — проректор нау з наукової роботи, д т н., проф., Лауреат Державної премії в галузі науки І техніки,...
Затверджую проректор з наукової роботи, д т. н., проф. Харченко В. Ф iconЗатверджую проректор з наукової роботи іфнтунг
Науково-дослідна лабораторія підвищення газонафтоконденсатовилучення та інтенсифікації роботи свердловин в ускладнених умовах (наук...
Затверджую проректор з наукової роботи, д т. н., проф. Харченко В. Ф iconЗатверджую проректор з наукової роботи Сумду д ф. м н., проф. А. М. Чорноус 2010р. Звіт
Розробка високоінтенсивного масобмінного обладнання для створення маловідходних технологій
Затверджую проректор з наукової роботи, д т. н., проф. Харченко В. Ф iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й
Проректор з навчальної роботи практичних занять з дисципліни проф. Ю. Й. Гумінський Медична І біологічна фізика”
Затверджую проректор з наукової роботи, д т. н., проф. Харченко В. Ф iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й
Проректор з навчальної роботи практичних занять з дисципліни проф. Ю. Й. Гумінський „Медична І біологічна фізика”
Затверджую проректор з наукової роботи, д т. н., проф. Харченко В. Ф iconЗатверджую Проректор з наукової роботи Національного університету "Львівська політехніка" проф. З. Г. Піх " " 201 р. (Печатка установи) витя г
Форма витягу розроблена для здобувачів наукового ступеня кандидата та доктора наук
Затверджую проректор з наукової роботи, д т. н., проф. Харченко В. Ф iconЗатверджую Проректор з наукової роботи Національного університету "Львівська політехніка" проф. З. Г. Піх " " 201 р. (Печатка установи) витя г
Форма витягу розроблена для здобувачів наукового ступеня кандидата та доктора наук
Затверджую проректор з наукової роботи, д т. н., проф. Харченко В. Ф iconПравила оформлення кваліфікаційної роботи та автореферату кваліфікаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук національного авіаційного університету
...
Затверджую проректор з наукової роботи, д т. н., проф. Харченко В. Ф icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи