Міського господарства методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни icon

Міського господарства методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни
НазваМіського господарства методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни
Сторінка1/8
Дата22.06.2012
Розмір1.26 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

ПРАКТИЧНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ“

( для студентів 3 курсу денної форми навчання спец.

6.100400 “Транспортні системи“ )


Харків - ХНАМГ - 2005


Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Основи теорії транспортних процесів та систем“ / для студентів 3 курсу денної форми навчання спец. 6.100400 “Транспортні системи“/. Укл.: А.О. Шевченко. – Харків: ХНАМГ, 2005 – 38 с.


Укладач: А.О. Шевченко


Рецензент: проф. Карпушин Е.І.


Рекомендовано кафедрою “Транспортних систем і логістики“, протокол № 4 від 12.11.04 р.


Мета цих методичних вказівок - допомогти студентам закріпити теоретичний матеріал курсу на практичних заняттях, виконуючи запропоновані завдання.

Виконання завдань являє собою вирішення задач, що виникають у реальному транспортному процесі.

Ці завдання охоплюють основні розділи курсу.

У процесі виконання завдань студенти глибше опановують методи й послідовність системного дослідження транспортних об’єктів, засобів визначення структури зовнішнього середовища та моделі транспортних систем.

Завдання виконують згідно з варіантами у зошиті з допоміжними розрахунками. У кінці кожного завдання необхідно зробити відповідні висновки.


Заняття 1


ПРОГНОЗУВАННЯ ^ ОБСЯГУ ПЕРЕВЕЗЕНЬ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ «МОДЕЛІ РОЗВИТКУ»


Мета заняття - перевірити ступінь освоєння питань, що викладаються в лекційному курсі за цією темою.

Завдання. Визначити прогнозне значення обсягу перевезень автотранспортного підприємства за допомогою „моделі розвитку”.

Вихідні дані наведені в табл.. 1.1 і 1.2. З табл. 1.1 вихідні дані обирають за першою цифрою варіанта, а з табл.. 1.2 – за другою цифрою. Номер варіанта студенту дає викладач.


Таблиця 1.1 – Обсяг перевезень за роками (Q), тис. т.


^ Номер звітного року (t), шт.

Номер варіанта

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

162

130

178

214

136

144

122

133

129

118

2

208

152

168

126

158

146

131

162

151

123

3

186

170

134

202

129

148

138

184

150

135

4

190

165

152

168

153

139

152

180

160

141

5

190

153

130

139

184

201

163

142

155

185


Таблиця 1.2 – Обсяг перевезень за роками (Q), тис. т.


^ Номер звітного року (t), шт.

Номер варіанта

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6

210

168

144

167

214

210

145

141

168

173

7

213

152

138

158

170

206

152

143

172

178

8

206

165

143

173

190

216

157

151

167

181

9

194

158

133

148

186

208

160

150

160

183

10

214

163

176

170

167

151

149

191

158

139^ Вказівки до виконання завдання


1. Знайти вид тренду тимчасового ряду за допомогою рівняння прямої:


(1.1)


де ^ Q – обсяг перевезень, тис. т.; а0,, а1коефіцієнти моделі; t – номер року, шт.

Тренд – це лінія, яка відображає тенденцію розвитку досліджуваного параметра. У нашому випадку таким параметром є обсяг перевезень автотранспортного підприємства.

Коефіцієнти а0 і а1 відшукати за допомогою розв'язання системи рівнянь

, (1.2)


де n - кількість звітних даних.

2. Знайти вид тренду тимчасового ряду за допомогою рівняння параболи:

(1.3)


де b0, b1, b2 – коефіцієнти моделі.

Коефіцієнти b0, b1 і b2 відшукати за допомогою розв’язання системи рівнянь

, (1.4)


Показники, необхідні для розрахунку коефіцієнтів навести у табличному вигляді (див табл. 1.4).

3. Побудувати графіки отриманих функцій в одній системі координат, тут же зазначити точки, що відповідають звітним даним.

4. Визначити середню помилку апроксимації для обох моделей за формулою

, (1.5)


де – вихідні дані обсягу перевезень i-го року, тис. т.; – розрахункове значення обсягу перевезень i-го року, отримане із застосуванням „моделі розвитку”, тис. т.


5. На підставі середньої помилки апроксимації вибрати найбільше підхожу для прогнозування модель. Визначити прогнозне значення обсягу перевезень у п+1 року за цією моделлю.

6. Зробити висновки за результатами роботи.


Приклад.

Завдання. Виконати прогноз обсягу перевезень автотранспортного підприємства за допомогою моделі „розвитку” за звітними даними, наведеними, у табл. 3.


Таблиця 1.3 – Звітні дані автотранспортного підприємства


Номер року (t), шт.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Обсяг перевезень (Q), тис. т.

162

208

186

190

190

210

206

216

208

151


Вирішення:

1. Знайдемо значення тренда, вирішивши рівняння (1.1).

Для цього необхідно визначити коефіцієнти а0,, а1, які знаходять за допомогою вирішення системи рівнянь


. (1.6)


Показники, які необхідні для розрахунку коефіцієнтів а0,, а1, подамо у табл. 1.4.

Таблиця 1.4 – Показники для розрахунку коефіцієнтів моделі
п/п

Позначення показника1

1

162

1

1

1

162

162

189,5

167,7

27,55

5,68

2

2

208

4

8

16

416

832

190,3

182,9

17,75

25,1

3

3

186

9

27

81

558

1674

190,9

194,5

4,95

8,5

4

4

190

16

64

256

760

3040

191,7

202,5

1,65

12,5

5

5

190

25

125

625

950

4750

192,3

206,8

2,35

16,8

6

6

210

36

216

1296

1260

7560

193,1

207,6

17,0

2,4

7

7

206

49

343

2401

1442

10094

193,7

204,6

12,25

1,4

8

8

216

64

512

4096

1728

13824

194,4

198,1

21,55

17,9

9

9

208

81

729

6561

1872

16848

195,1

187,9

12,85

20,1

10

10

151

100

1000

10000

1510

15100

195,8

174,1

44,85

23,155

1927

385

3025

25333

10658

73884

1733,7

1926,6

162,75

133,4Систему рівнянь має наступний вигляд:


.

Рішенням цієї системи будуть значення коефіцієнтів a0=0,7, a1=188,7, а рівняння тренду буде таким:


.


Знайдемо значення обсягу перевезень за лінійною моделлю і побудуємо відповідний графік (див. рис. 1):


;


2. Знайдемо вид тренда, вирішивши рівняння параболи (1.3). Згідно з формулою (1.4) визначають показники, які заносять до табл. 4 і використовують при складанні системи рівнянь (1.7). Розв’язуючи цю систему рівнянь, знаходять коефіцієнти b0, b1, b2 :


. (1.7)

Значення коефіцієнтів дорівнює b0=148,8; b1=20,7; b2=-1,82 а рівняння тренду буде таким:

.


Знайдемо значення обсягу перевезень за квадратичною моделлю і побудуємо відповідний графік (див. рис. 1):  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Міського господарства методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Стратегічний менеджмент”
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Стратегічний менеджмент” (для студентів спеціальності 050 201 „Менеджмент...
Міського господарства методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки? Молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практичних занять І виконання контрольних робіт з дисципліни
Міського господарства методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства о. П. Молчанова Методичні вказівки для практичних занять
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни „Основи менеджменту” для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму...
Міського господарства методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства єсіна В. О. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „Потенціал І розвиток підприємства” для студентів 4 курсу денної та...
Міського господарства методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства т. Г. Молодченко Методичні вказівки для практичних занять
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни „Оцінка нерухомості” для студентів 4 курсу усіх форм навчання напряму...
Міського господарства методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни iconМіського господарства методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, самостійної роботи та контрольних робіт з дисципліни “інформатика”
Методичні вказівки побудовані за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу та узгоджені з орієнтовною структурою...
Міського господарства методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни “Економічна діагностика” (для студентів 6 курсу заочної форми навчання...
Міського господарства методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Моніторинг довкілля»
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Моніторинг довкілля» (для студентів 2 курсу денної та заочної форми...
Міського господарства методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національка академія міського господарства методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Топографія»
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Топографія», «Геодезія», для студентів спеціальностей 080101 «геодезія,...
Міського господарства методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи