Методичні вказівки до практичних занять icon

Методичні вказівки до практичних занять
НазваМетодичні вказівки до практичних занять
Сторінка1/9
Дата22.06.2012
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Міністерство освіти і науки України


Харківська національна академія міського господарства


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять


з курсу «Аудит»


(для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальностей

6.050106 «облік і аудит», 6.050107 «Економіка і підприємництво»,

6.050201 «Менеджмент організацій»)

Харків - ХНАМГ - 2006


Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Аудит» (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальностей 6.050106 «облік і аудит», 6.050107 «Економіка і підприємництво», 6.050201 «Менеджмент організацій»). Укл. Харламова О.В. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 40 с.


Укладач: к.е.н., доц. О.В.Харламова


Рецензент: к.е.н., проф. Н.І.Гордієнко


Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту, протокол № 4 від «02»листопада 2006 р.

ЗМІСТВСТУП 4

Практичне заняття №1. Історія аудиту. 6

Практичне заняття №2. Аудиторська діяльність в Україні. 8

Практичне заняття №3. Міжнародні стандарти і концептуальні основи аудиту. 10

Практичне заняття №4. Мета, принципи та якість аудиту. методи і об’єкти аудиту. 12

Практичне заняття №5. Види аудиту та супутні послуги. 17

Практичне заняття №6. Документування в аудиті. 20

Практичні заняття №7,8. Планування аудиторської перевірки. Аудит активів, пасивів і фінансової звітності. 26

Практичне заняття №9. Аудиторські докази. 29

Додаток 31

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 40

ВСТУПДисципліна «Аудит» є нормативною для підготовки фахівців за спеціальностями «Облік і аудит», «Економіка і підприємництво», «Менеджмент організацій». У практичній діяльності за допомогою аудиту реалізується одна з найважливіших функцій управління — функція незалежного фінансового контролю (експертизи) фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємництва.

Мета курсу – опанування студентами базових теоретичних знань, набуття практичних навичок проведення аудиту (незалежної перевірки фінансової звітності) та виконання інших видів аудиторських послуг (супутніх аудиту робіт з економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності).

Основні завдання вивчення дисципліни «Аудит»:

 • засвоєння теоретичних основ функціонування аудиту як невід’ємного для ринкової економічної системи незалежного фінансового контролю;

 • вивчення та засвоєння законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, Міжнародних стандартів аудиту, Кодексу професійної етики аудиторів;

 • набуття практичних навичок з організації і планування аудиту, виконання комплексу окремих аудиторських процедур, надання аудиторських послуг, оформлення робочих та підсумкових документів аудитора.

Предметом курсу є діяльність суб’єктів господарювання.

Курс “Аудит” вивчається на базі засвоєння студентами наступних дисциплін учбового плану:

 • в теоретичному відношенні – мікроекономіка;

 • в методичному відношенні – економіка, організація і технологія виробництва, теорія бухгалтерського обліку;

 • у відображенні результатів діяльності підприємства – загальна теорія статистики, фінанси, економічний аналіз, бухгалтерський облік.

У результаті вивчення дисципліни “Аудит” студент повинен:

мати уявлення:

 • про роль і місце знань з дисципліни в процесі освоєння основної професійної освітньої програми за фахом.

знати:

 • законодавство про аудиторську діяльність в Україні, порядок її здійснення;

 • стандарти аудиту й етику аудитора;

 • сутність аудиту;

 • організацію аудиторської служби;

 • види аудиту;

 • процедури проведення аудиту;

 • документи, що регламентують аудиторську діяльність;

 • вимоги до стандартів аудиту;

 • вимоги, пропоновані до аудиторів, їхні права й обов'язки

 • методи аудиторської діяльності;

 • функції аудиту.

 • порядок проведення аудиторських перевірок;

 • порядок оформлення аудиторського висновку.

уміти:

 • користуватися джерелами економічної інформації, методами і прийомами аналізу;

 • користуватися нормативними документами й інструкціями;

 • працювати з нормативними документами;

 • розробити програму аудиторської перевірки, договору на перевірку;

 • складати аудиторський висновок.

Результатом вивчення дисципліни «Аудит» має стати не тільки засвоєння знань з теоретичних основ функціонування аудиту в ринкових економічних умовах та набуття практичних навичок самостійного творчого мислення при підготовці й проведенні аудиторських процедур, а й осмислення того факту, що аудитори виконують важливу суспільну функцію підтвердження достовірності фінансової інформації та допомагають користувачам приймати правильні управлінські рішення. Тому студенти повинні опанувати етичні норми поведінки аудиторів у суспільстві.

Тематика практичних занять відповідає програмі курсу «Аудит». Метою проведення практичних занять є засвоєння теоретичних основ курсу, набуття навичок проведення аудиту (незалежної перевірки фінансової звітності) та виконання інших видів аудиторських послуг (супутніх аудиту робіт з економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності).

У цілому за семестр проводиться дев’ять практичних занять. Практичні заняття студентів складаються з огляду виконання домашніх завдань, проведення бліц-тестів або усного опитування, розв’язання завдань.


^

ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять та
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Бізнес-планування інноваційних проектів» / Укладач: Д. В. Горобченко. – Суми:...
Методичні вказівки до практичних занять iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Підвалини фундаменти та спецфундаменти" Сост: Бронжаєв М. Ф.– Харків, хнамг....
Методичні вказівки до практичних занять iconМетодичні вказівки до практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять тематичного циклу вдосконалення лікарів “Внутрішньолікарняні інфекції. Вірусні гепатити....
Методичні вказівки до практичних занять iconМетодичні вказівки до практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Діагностування рухомого складу електричного транспорту» (для студентів усіх...
Методичні вказівки до практичних занять iconМетодичні вказівки до організації практичних занять
Методичні вказівки до організації практичних занять у спеціальних медичних групах з дисципліни «Фізичне виховання» / Укладач: А....
Методичні вказівки до практичних занять iconМетодичні вказівки до практичних І самостійних занять
Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни “Інформаційні мережі”/Укладач М. С. Бабій. – Суми: Сумський державний...
Методичні вказівки до практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних занять на тему «Кредитування» з дисципліни "Фінанси підприємств" / укладачі: В. Г. Боронос,...
Методичні вказівки до практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Основи менеджменту" / Укладачі: О. Ф. Балацький, Ю. В. Тараненко....
Методичні вказівки до практичних занять iconМетодичні вказівки до практичних занять кредитна політика фірми
Методичні вказівки до практичних занять, організації самостійної роботи та підготовки розрахункової частини дипломних робіт з дисципліни...
Методичні вказівки до практичних занять iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять модуля №2 “Основи прикладної біофізики” з дисципліни “Біологічна фізика” ухвалено на засіданні...
Методичні вказівки до практичних занять iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять модуля №1 “Основи загальної біофізики” з дисципліни “Біологічна фізика” ухвалено на засіданні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи