Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології icon

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології
Скачати 35.34 Kb.
НазваКафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології
Дата07.06.2012
Розмір35.34 Kb.
ТипДокументи

КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ, КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ ТА АЛЕРГОЛОГІЇ


контроль та оцінювання студентів

з пропедевтики внутрішньої медицини для студентів 3-го курсу медичного факультету № 1, № 2 (спеціальність «Лікувальна справа», „Педіатрія”) на V семестр 2008-2009 н.р.


Модуль 1: „Основні методи обстеження хворих в клініці внутрішніх хвороб”

Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни та Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (2005)

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.

^ Оцінювання поточної навчальної діяльності:

Оцінка "відмінно " виставляється у випадку, коли студент знає зміст заняття та лекційний матеріал у повному обсязі, іллюструючи відповіді різноманітними прикладами; дає вичерпно точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; викладає матеріал без помилок і неточностей; вільно вирішує задачі та виконує практичні завдання різного ступеню складності.

^ Оцінка "добре" виставляється за умови, коли студент знає зміст заняття та добре його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та систематично, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання студент відповідає без помилок; вирішує всі задачі і виконує практичні завдання. відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках.

^ Оцінка "задовільно" ставиться студентові на основі його знань всього змісту заняття та при задовільному рівні його розуміння. Студент спроможний вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань; вирішує задачі та виконує практичні навички, відчуваючи складнощі у простих випадках; не спроможний самостійно систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання відповідає правильно.

^ Оцінка "незадовільно" виставляється у випадках, коли знанння і вміння студента не відповідають вимогам "задовільної" оцінки.

Оцінювання самостійної роботи:

Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюється при підсумковому модульному контролі.

^ Критерії оцінювання студентів прививченні модуля 1.

Перерахунок поточної успішності студентів при вивченні модуля 1:

Оцінка “відмінно” – 5 балів

Оцінка “добре” – 4 бали

Оцінка “задовільно” – 3 бали

Оцінка “незадовільно” – 0 балів

За поточну навчальну діяльність студент може отримати максимум 120 балів. Ця оцінка вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “відмінно”, на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу (максимум 7) та оцінки за історію хвороби (максимум 3).

Критерії оцінювання історії хвороби, написання якої передбачено при вивченні модуля 1:

3 бали – написана методично вірно, без зауважень;

2 бали – написана методично вірно, але окремі розділи недостатньо деталізовано;

1 бал – мають місце окремі зауваження щодо деталізації та послідовності описання розділів;

0 балів – порушено схему та правила написання історії хвороби (в цьому випадку студент має переписати історію хвороби з урахуванням зауважень викладача).

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “задовільно”, на кількість тем у модулі плюс мінімальна оцінка (1), яку студент може отримати за історію хвороби: 3 х 22 + 1 +3 = 70.

^ Підсумковий модульний контроль з модуля 1.

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які виконали програму даного модулю та отримали за поточну успішність не менше 67 балів.

Підсумковий модульний контроль з модулю 1 передбачає відповідь на 40 питань тестового контролю, демонстрацію виконання практичної навички (з переліку, вказаного наприкінці модулю) та аналіз результатів інструментального обстеження хворого (ситуаційне завдання). Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час модульного контролю, складає 80, при цьому максимальна оцінка за тестовий контроль – 40 балів, за вирішення ситуаційної задачі – 10 балів, за демонстрацію виконання практичної навички – 30 балів.

Критерії оцінювання виконання практичної навички: виконано без помилок – 30 балів; виконано з несуттєвими недоліками, виправленими під час виконання самим студентом – 20 балів; виконано з недоліками, скоригованими викладачем – 10 балів; не виконано – 0 балів.

Підсумковий контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів (не менше 30 балів за тестовий контроль, 10 балів за вирішення ситуаційної задачі, 10 балів за демонстрацію виконання практичної навички).

Схожі:

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології iconРозклад лекцій та практичних занять для студентів медичних та фармацевтичного факультетів бдму по кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології на V (осінній) семестр 2009/2010 навч року
Бдму по кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології
Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології iconРозподіл груп по кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології на V (осінній) семестр 2008-2009 навч року
Розподіл груп по кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології
Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології iconКафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології календарний план лекцій з пропедевтики внутрішніх хвороб для студентів 3-го курсу медичного факультету №1 (спеціальність «Медична психологія») на V семестр 2009-2010 н р
Пропедевтика внутрішньої медицини як введення у клініку внутрішніх хвороб. Основні методи обстеження хворих. Анамнестична частина...
Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології iconКафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології календарний план лекцій з пропедевтики внутрішної медицини для студентів 3-го курсу медичного факультету №1 (спеціальність «Медична психологія») на V семестр 2008-2009 н р
Пропедевтика внутрішньої медицини як введення у клініку внутрішніх хвороб. Основні методи обстеження хворих. Анамнестична частина...
Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології iconКафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології
Рак легенів. Етіологія, причини виникнення, проблеми пацієнта, догляд, лікування
Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології iconКафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології перелік практичних навичок
Провести розпитування хворого. Зробити висновок щодо отриманих анамнестичних даних
Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології iconРобоча навчальна програма
Примітка: Розділ “Імунологія” обсягом 54 акад години (8 год лекцій, 18 год прак-тичних занять та 28 год самостійної роботи) викладається...
Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології iconМедичний №3 спеціальність медична психологія
Примітка: Розділ “Імунологія” обсягом 32 акад годин (6 год лекцій, 18 год практичних занять та 8 год самостійної роботи) викладається...
Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології iconБуковинський державний медичний університет
Схвалено на методичній нараді кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології “25” травня 2008 року (протокол...
Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології iconКафедра пропедевтики внутрішніх хвороб тематичний план практичних занять з внутрішніх хвороб для студентів 3-го курсу стоматологічного факультету (спеціальність “стоматологія”) на 2010-2011 навчальний рік
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи