Г. В. Ковалевський, Т. М. Колесник Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «статистика» icon

Г. В. Ковалевський, Т. М. Колесник Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «статистика»
Скачати 446.15 Kb.
НазваГ. В. Ковалевський, Т. М. Колесник Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «статистика»
Сторінка1/3
Дата22.06.2012
Розмір446.15 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


Г.В. Ковалевський, Т.М. Колесник


Методичні вказівки

до виконання самостійної роботи

з курсу


«СТАТИСТИКА»


(для студентів 2 курсу денної форми навчання

спеціальності 6.050100 – «Економіка і підприємництво»)


Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з курсу «СТАТИСТИКА» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050100 – «Економіка і підприємництво») / Укл.: Ковалевський Г.В., Колесник Т.М. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 27 с.


Укладачі: Г.В. Ковалевський,

Т.М. Колесник


Рецензент: проф. каф. менеджменту і маркетингу в МГ Є.М. Кайлюк


Рекомендовано кафедрою менеджменту і маркетингу в міському господарстві, протокол № 9 від 28.02.2008.

^ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Статистика - соціально-економічна наука, що нагромадила великий досвід у вивченні суспільних явищ. Статистика є найважливішим знаряддям планування і керування, надійним засобом контролю, незамінним джерелом інформації. Все більшого значення набувають статистичні методи, які дозволяють кількісно оцінити різні господарські явища, розкрити наявні резерви, поставити їх на службу виробництву.

Менеджер-економіст повинен добре знати статистику, оскільки його робота постійно пов'язана з одержанням, обробкою та аналізом статистичних даних, з використанням їх у керуванні й плануванні. Разом з тим підвищення господарської самостійності підприємств і організацій, наявність усе зростаючих потоків інформації, швидке старіння отриманих знань - все це вимагає придбання навичок самостійної творчої роботи майбутнього фахівця.

При вивченні курсу «Статистика» передбачені наступні види самостійної роботи:

  1. вивчення Законів і Програм України з питань статистики;

  2. вивчення підручників із статистики, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України;

  3. написання поза аудиторної контрольної роботи;

  4. самостійне вирішення проблемних ситуацій, індивідуальна підготовка до ділової гри за курсом;

  5. написання самостійної науково-дослідної роботи (реферату) за обраною темою з курсу.

Вказівки до виконання кожного з цих видів самостійної роботи наведені у відповідних розділах даного методичного посібника.


^ II. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ „СТАТИСТИКА”


Тема 1. Предмет і метод статистики

Предмет статистики. Класифікація статистичних дисциплін. Статистичні показники як модель реально існуючих явищ. Статистичні показники і предмет статистики. Системи статистичних показників.

Закон великих чисел і його використання у статистиці. Види обліку – оперативний, бухгалтерський, статистичний.

Історія статистики.

Методи загальної теорії статистики. Системи статистичних моделей.

“Комплексні системи” як метод загальної теорії статистики.

Організація державної, відомчої, регіональної, муніципальної і біржової статистики в Україні. Основні джерела статистичної інформації в Україні - періодичні видання, статистична звітність, статистичний моніторинг і т.д.

Завдання статистики в умовах економічної реформи в Україні.
^

Тема 2. Статистичні показники


Поняття статистичного показника. Значення і функції статистичного показника. Статистичний показник – кількісна характеристика соціально-економічних явищ і процесів у єдності з якісним визначенням.

Класифікація показників. Показники об’ємних і якісних ознак. Показники індивідуальні й загальні, інтервальні й моментні.

Форми вираження статистичних показників. Абсолютні й відносні величини. Абсолютні величини як вихідна форма статистичних показників, види абсолютних величин, їх значення і способи отримання. Відносні величини, їх види, способи розвитку й форми вираження, база відносних величин.
^

Тема 3. Статистичне спостереження


Статистичне спостереження - його суть і завдання. Види спостережень – залежність від охоплення одиниць сукупності, форми організації, часу проведення, засобу збирання даних. План і програма спостережень. «Критичний момент» спостереження.

Помилки спостереження – випадкові й систематичні. Заходи проти помилок спостереження. Запобігання помилкам і виправлення. Логічний та арифметичний контроль. Статистична звітність як форма спостереження.
^

Тема 4. Зведення і групування статистичних даних


Цілі й завдання статистичного зведення. Групування – перший етап статистичного зведення. Групові ознаки – якісні (атрибутивні) й кількісні. Вибір інтервалів при кількісних ознаках. Комбінаційне групування. Вторинні групування – інтервальні й часткові. Основні групування у будівництві й промисловості.

Таблиці – перелікові, групові й комбінаційні. Побудова таблиць. Автоматизована обробка статистичної інформації. Абсолютні й відносні величини у статистичному зведенні.

Тема 5. Середні величини
^

Призначення і основні особливості середніх величин. Варіант і вага. Основні види середніх величин. Основна, вихідна формула середніх величин.


Середнє арифметичне. Спрощені способи вираховування середньої арифметичної зваженої величини – зменшення варіантів (способів умовних моментів) і спосіб скорочення ваг.

Середня гармонійна – проста і зважена.

Середня геометрична - проста і зважена. Спрощений спосіб вираховування середньої геометричної величини.

Мода і медіана.
  1   2   3

Схожі:

Г. В. Ковалевський, Т. М. Колесник Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «статистика» iconДо виконання самостійної роботи з дисципліни «статистика»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм...
Г. В. Ковалевський, Т. М. Колесник Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «статистика» iconДо виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «статистика»
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання...
Г. В. Ковалевський, Т. М. Колесник Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «статистика» iconДо виконання ргр з дисципліни «статистика»
Методичні вказівки до виконання ргр з дисципліни «Статистика» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 030504...
Г. В. Ковалевський, Т. М. Колесник Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «статистика» iconДо виконання практичних завдань з дисципліни «статистика»
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм...
Г. В. Ковалевський, Т. М. Колесник Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «статистика» iconМіністерство освіти І науки
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу „Статистика” (для студентів 2 курсу напряму підготовки 0501 „Економіка...
Г. В. Ковалевський, Т. М. Колесник Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «статистика» iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Житлове право» для студентів спеціальностей 060101
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Житлове право» / Укладач М. М. Рєзнік. – Суми: Видавництво Сум ду, 2010....
Г. В. Ковалевський, Т. М. Колесник Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «статистика» iconМ. В. Кадничанський методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні...
Г. В. Ковалевський, Т. М. Колесник Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «статистика» iconГ. В. Стадник методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять з курсу „ Маркетинг ” (для студентів денної форми...
Г. В. Ковалевський, Т. М. Колесник Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «статистика» iconХарківська національна академія міського господарства о. Б. Трояновська методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Стратегія підприємства» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу...
Г. В. Ковалевський, Т. М. Колесник Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «статистика» iconХарківська національна академія міського господарства н. Ю. Мущинська методичні вказівки для виконання ргр та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки для виконання ргр та самостійної роботи «Достовірність проектної діяльності» для студентів 5 курсу денної та 6...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи