Робоча навчальна програма з лабораторної діагностики паразитарних інвазій на 2010-2011 навчальний рік icon

Робоча навчальна програма з лабораторної діагностики паразитарних інвазій на 2010-2011 навчальний рік
Скачати 278.78 Kb.
НазваРобоча навчальна програма з лабораторної діагностики паразитарних інвазій на 2010-2011 навчальний рік
Дата22.06.2012
Розмір278.78 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

В. о. проректора

з науково-педагогічної роботи

професор Ю. Т. Ахтемійчук

«____» _________________2010 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з лабораторної діагностики паразитарних інвазій

на 2010-2011 навчальний рік


факультет – медичний № 4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців

спеціальність – лабораторна діагностика

освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

кваліфікація – лаборант-бакалавр медицини

кафедра – медичної біології, генетики та гістології

курс – ІІІ

семестр – VI

лекції – 6 год.

практичні заняття – 28 год.

самостійна робота студентів – 20 год.

залік – VI

Всього годин – 54


Чернівці, 2010 р.


Робоча навчальна програма з лабораторної діагностики паразитарних інвазій складена в.о. завідувачем кафедри, д.мед.н. Буликом Р.Є., професором Пішаком В.П. та доцентом Черновською Н.В. на підставі Програми з лабораторної діагностики паразитарних інвазій для студентів медичних коледжів за спеціальністю 6.110100 “лабораторна діагностика”, затвердженої Начальником управлінням освіти і медичної науки МОЗ України Ю.В.Вороненко (К., 1999),


Робоча навчальна програма обговорена та затверджена на засіданні кафедри медичної біології, генетики та гістології “___” _________ 2010 р. (протокол №___)


В. о. завідувача кафедри, д.мед.н. Р. Є. Булик


Робоча навчальна програма схвалена предметною методичною комісією з медико-біологічних дисциплін фізіологічного та фізико-хімічного профілю “___”___________2010 р. (протокол №___)

^

Голова предметної комісії,


професор С. С. Ткачук


Мета:

Вивчення морфологічних особливостей дорослих паразитів, їхніх личинок та яєць з метою визначення в біологічному матеріалі та оволодіння сучасними методами лабораторної діагностики паразитарних інвазій.


^ Навчальні цілі:

В результаті вивчення лабораторної діагностики паразитарних інвазій

студент повинен знати:

– предмет і завдання медичної паразитології;

 • основні питання паразитології;

 • принципи класифікації паразитів;

 • морфофункціональні особливості, цикл розвитку паразитів, їх локалізацію в організмі людини, патогенний вплив, шляхи зараження та профілактику захворювань;

 • морфологію цист найпростіших патогенних форм та яєць гельмінтів;

 • методи лабораторної діагностики паразитарних інвазій;

 • чинні накази, інформаційно-методичні листи МОЗУ, методичні розробки з лабораторної діагностики;

 • режим і правила роботи з паразитологічним матеріалом;

 • правила з техніки безпеки та протипожежної безпеки, виробничої санітарії та правила особистої гігієни;

 • знезараження лабораторного посуду, обладнання, знешкодження відпрацьованого матеріалу;

 • принципи виготовлення розчинів для лабораторного дослідження, дезінфікуючих розчинів, миття лабораторного посуду, дезінфекції.


студент повинен уміти:

 • впроваджувати накази і постанови, які стосуються лабораторної діагностики паразитарних інвазій;

 • обладнати лабораторії для паразитологічних досліджень;

– контролювати якість виготовлення препаратів, дезінфікуючих розчинів;

 • дотримуватись правил техніки безпеки, особистої гігієни, виробничої санітарії під час роботи;

 • здійснювати контроль за знешкодженням відпрацьованого матеріалу, знезараженням лабораторного посуду, обладнання;

 • забезпечити якісний забір матеріалу для дослідження та його доставку в лабораторію;

 • підібрати ефективний метод дослідження;

 • визначити видову приналежність виявлених паразитів;

 • організувати навчання молодших спеціалістів лаборантів та брати участь в їх атестації;

 • перевіряти обгрунтованість направлень на лабораторне дослідження;

 • вести облік витрат реактивів, журнал реєстрації матеріалу, обліку аналізів.


студент повинен оволодіти практичними навичками:

 • дотримання правил санітарії та техніки безпеки;

 • знезаражування відпрацьованого матеріалу, посуду;

 • виготовлення реактивів, дезинфікуючих розчинів;

 • взяття матеріалу для дослідження та його доставки в лабораторію;

 • виготовлення препаратів із досліджуваного матеріалу;

 • диференціювати вегетативні форми, цисти патогенних найпростіших організмів;

 • диференціювати різні види малярійного плазмодія в мазку і товстій краплі крові;

 • дослідження паразитологічного матеріалу на виявлення гельмінтів методами нативного мазка, товстого мазка, методами флотації, седиментації;

 • виявлення личинок методом Бермана, Хорадо, Морі;

 • кількісного визначення яєць гельмінтів;

 • дослідження ентеробіозу;

 • дослідження трихінельозу, філяріатозів;

 • серологічні методи дослідження;

 • дослідження об’єктів навколишнього середовища на забрудненість гельмінтами і патогенними найпростішими;

 • дослідження шкіри на виявлення корости та демодекозу;

 • інтерпретація результатів дослідження;

 • занесення результатів дослідження в бланки аналізу і реєстраційний журнал.


Перелік дисциплін, які є необхідними для вивчення навчальної дисципліни “Лабораторна діагностика паразитарних інвазій”

Для вивчення лабораторної діагностики паразитарних інвазій студенти мають мати базові знання з медичної біології з розділу паразитологія, з мікробіології та інфекційних хвороб.


^ Зміст навчальної програми

Паразитарні хвороби поширені по всій земній кулі і боротьба з ними являється важливим завданням охорони здоров’я.

Паразитарні хвороби не мають специфічних симптомів. У зв’язку з поліморфізмом їх прояву для встановлення кінцевого діагнозу вирішальне значення має лабораторне дослідження. Володіння методами лабораторного дослідження, знання анатомо- морфологічних ознак паразитів на різних стадіях розвитку необхідні лаборантам-бакалаврам для діагностики паразитарних інвазій.

Крім методів лабораторного дослідження паразитарних хвороб в програму внесені питання морфофункціональних особливостей паразитів, їх локалізації, патогенезу, циклів розвитку, шляхи зараження, заходи боротьби і профілактики. Ці питання виносяться на самостійне опрацювання, оскільки вивчалися в курсі медбіології.

Програмою передбачено вивчення таких розділів:

 1. Методи дослідження протозойних захворювань.

 2. Методи лабораторної діагностики гельмінтозів.

 3. Дослідження об’єктів довкілля на забрудненість гельмінтами та найпростішими паразитами.

 4. Дослідження членистоногих – збудників та переносників захворювань.

У першому розділі вивчаються методи діагностики протозойних захворювань.

– Дизентерійна амеба /E.histolytica/. Морфофункціональні особливості. Форми існування дизентерійної амеби. Непатогенні амеби: кишкова амеба, амеба Гартмана, амеба Бючлі, карликова амеба. Відмінні ознаки дизентерійної амеби від непатогенних. Матеріал для дослідження

– Клас Zoomastigophora. Трипаносоми, їх види /T.gambiense, T.rhodesiense, T.cruzi/. Трихомонади, їх види /T.vaginalis, T.hominis, T.tenax/. Лямблія /L.intestinalis/. Лейшманії, їх види /L.Tropica, L.donovani, L.infantum/. Морфофункціо­нальні особливості, цикли розвитку, локалізація. Матеріал для дослідженя.

– Клас Sporozoa. Малярійний плазмодій, його види /Pl.vivax, Pl. falciparum, Pl. Malariae, Pl. ovale/. Токсоплазми /T.gondii/. Пневмоцисти, саркоцисти, кокцидії, крипто­споридії. Морфофункціональні особливості розвитку різних видів паразитів, їх локалізація в організмі людини. Вимоги до взяття матеріалу для дослідження.

– Клас Litostomatea. Балантидій кишковий /B.coli/ Мор­фологія, цикли розвитку балантидія, локалізаця в організмі людини. Матеріал для лабораторного дослідження.

– Методи дослідження гемопаразитів. Мазок і товста крапля крові. Відмінні ознаки різних видів малярійного плазмодія в мазку і товстій краплі крові.

– Дослідження виділень сечостатевих органів на виявлення трихомонади вагіналіс методами: нативний мазок, мазок зафарбований за Романовським та іншими барвниками, метод “висячої краплі”.

– Дослідження жовчі, спинномозкової рідини, харкотиння, кісткового мозку, вмісту шкірних виразок, лімфатичних вузлів на виявлення паразитів та методи їх дослідження.

– Методи дослідження випорожнень: нативний мазок, мазок зафарбований розчином Люголя. Метод формалін-ефірного збагачення. Серологічні методи. Методи консервації випорожнень.


У другому розділі вивчаються методи лабораторної діагностики гельмінтозів.

– Класифікація гельмінтів.

– Тип Plathelminthes. Клас Trematodes. Патогенні форми: печінковий сисун, легеневий сисун, котячий сисун, ланцетовидний сисун. Шистосоми, їх види. Морфологія, цикл розвитку гельмінтів, локалізація, організм людини, шляхи зараження.

– Клас Cestoidea. Патогенні форми: бичачий, свинячий, карликовий ціп’яки, ціп’як ехінокока і альвеокока, широкий стьожак. Морфологія, цикл розвитку гельмінтів, локалізація, організм людини, шляхи зараження.

– Клас Nemathelminthes. Клас Nematoda. Патогенні представники: аскарида людська, волосоголовець, гострик, трихінела, анкілостома, некатор, вугриця кишкова, філярії. Морфологія, цикл розвитку гельмінтів, локалізація, організм людини, шляхи зараження.

– Методи лабораторної діагностики гельмінтозів. Макроскопічний метод. Мікроскопічні методи дослідження фекалій: нативний мазок, товстий мазок по Като. Методи збагачення: метод Фюлеборна, Калантаряна, Котельникова, Брудастова, Телемана. Дослідження личинок методом Бермана і його модифікації. Метод Хорада і Морі. Дослідження фекалій і сечі на виявлення шистосом. Дослідження ентеробіозу. Дослідження крові, жовчі, харкотиння, сечі, м’язів на виявлення гельмінтів. Кількісні методи визначення яєць гельмінтів. Консервація матеріалу.

Третій і четвертий розділ присвячені дослідженням об’єктів довкілля на забрудненість гельмінтами та найпростішими і вивченням членистоногих – збудників захворювання.

– Гельмінти, життєві цикли яких пов’язані з ґрунтом, водою. Патогенні найпростіші організми, цисти яких зберігають життєвість у зовнішньому середовищі.

– Дослідження ґрунту, води, змивів з поверхні різних предметів, рук обслуговуючого персоналу, дітей, з овочів, фруктів на виявлення цист кишкових найпростіших та яєць гельмінтів

– Трансмісивні та природоосередкові паразитарні хвороби. Структура природного осередка. Поняття про факультативні і облігатно-трансмісивні хвороби. Кліщі – збудники, переносники та природні резервуари збудників хвороб. Морфофізіологічні особливості коростяного кліща, залозниці вугристої. Розвиток їх, локалізація в організмі людини та патогенний вплив. Клінічні прояви демодекозу, корости та методи їх діагностики.

^

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ


з лабораторної діагностики паразитарних інвазій для студентів ІІІ курсу факультету № 4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “лабораторна діагностика” кваліфікації лаборант-бакалавр медицини на 2010-2011 навчальний рік


п/п

К-сть годин

Теми та зміст лекцій

Наочне

забез­печення2

Підцарство Protozoa. Методи лабораторної діагностики протозойних хвороб.

– Дизентерійна амеба /E.histolytica/. Морфофункціональні особливості. Форми існування дизентерійної амеби. Непатогенні амеби: кишкова амеба, амеба Гартмана, амеба Бючлі, карликова амеба. Відмінні ознаки дизентерійної амеби від непатогенних. Матеріал для дослідження

– Клас Zoomastigophora. Трипаносоми, їх види /T.gambiense, T.rhodesiense, T.cruzi/. Трихомонади, їх види /T.vaginalis, T.hominis, T.tenax/. Лямблія /L.intestinalis/. Лейшманії, їх види /L.Tropica, L.donovani, L.infantum/. Морфофункціо­нальні особливості, цикли розвитку, локалізація. Матеріал для дослідженя.

– Клас Sporozoa. Малярійний плазмодій, його види /Pl.vivax, Pl. Falciparum, Pl. Malariae, Pl. ovale/. Токсоплазми /T.gondii/. Пневмоцисти, саркоцисти, кокцидії, крипто­споридії. Морфофункціональні особливості розвитку різних видів паразитів, їх локалізація в організмі людини. Вимоги до взяття матеріалу для дослідження.

– Клас Litostomatea. Балантидій кишковий /B.coli/ Мор­фологія, цикли розвитку балантидія, локалізаця в організмі людини. Матеріал для лабораторного дослідження.

– Методи дослідження гемопаразитів. Мазок і товста крапля крові. Відмінні ознаки різних видів малярійного плазмодія в мазку і товстій краплі крові.

– Дослідження виділень сечостатевих органів на виявлення трихомонади вагіналіс методами: нативний мазок, мазок зафарбований за Романовським та іншими барвниками, метод “висячої краплі”.

– Дослідження жовчі, спинномозкової рідини, харкотиння, кісткового мозку, вмісту шкірних виразок, лімфатичних вузлів на виявлення паразитів та методи їх дослідження.

– Методи дослідження випорожнень: нативний мазок, мазок зафарбований розчином Люголя. Метод формалін-ефірного збагачення. Серологічні методи. Методи консервації випорожнень.

Таблиці, слайди, лабора­торне облад­нання


2
Методи лабораторної діагностики гельмінтозів

– Класифікація гельмінтів.

– Тип Plathelminthes. Клас Trematodes. Патогенні форми: печін­ковий сисун, легеневий сисун, котячий сисун, ланцето­видний сисун. Шистосоми, їх види. Морфологія, цикл роз­витку гельмінтів, локалізація в організмі людини, шляхи зараження.

– Клас Cestoidea. Патогенні форми: бичачий, свинячий, карликовий ціп’яки, ціп’як ехінокока і альвеокока, широкий стьожак. Морфологія, цикл розвитку гельмінтів, локалізація, організм людини, шляхи зараження.

– Клас Nemathelminthes. Клас Nematoda. Патогенні представники: аскарида людська, волосоголовець, гострик, трихінела, анкілостома, некатор, вугриця кишкова, філярії. Морфологія, цикл розвитку гельмінтів, локалізація, організм людини, шляхи зараження.

– Методи лабораторної діагностики гельмінтозів. Макро­скопіч­ний метод. Мікроскопічні методи дослідження фекалій: натив­ний мазок, товстий мазок по Като. Методи збагачення: метод Фюлеборна, Калантаряна, Котельни­ко­ва, Брудастова, Телема­на. Дослідження личинок методом Бермана і його модифікації. Метод Хорада і Морі. Дослід­ження фекалій і сечі на виявлення шистосом. Досліджен­ня ентеробіозу. Досліджен­ня крові, жов­чі, харкотиння, сечі, м’язів на виявлення гельмін­тів. Кількісні методи визначення яєць гельмінтів. Консервація матеріалу.

Таблиці,

слайди, макропре­парати, лаборатор­не облад­нання2

Дослідження об’єктів довкілля на забрудненість гель­мінтами та найпростішими паразитами. Досліджен­ня членистоногих-збудників і переносників захворювань

– Гельмінти, життєві цикли яких пов’язані з ґрунтом, водою. Патогенні найпростіші організми, цисти яких зберігають життєвість у зовнішньому середовищі.

– Дослідження ґрунту, води, змивів з поверхні різних предме­тів, рук обслуговуючого персоналу, дітей, з овочів, фруктів на виявлення цист кишкових найпростіших та яєць гельмінтів

– Трансмісивні та природоосередкові паразитарні хвороби. Структура природного осередка. Поняття про факультативні і облігатно-трансмісивні хвороби. Кліщі – збудники, переносники та природні резервуари збудників хвороб. Морфофізіологічні особливості коростяного кліща, залозниці вугристої. Розвиток їх, локалізація в організмі людини та патогенний вплив. Клінічні прояви демодекозу, корости та методи їх діагностики.

Таблиці,

слайди, макропре­парати, обладнан­ня

^ Всього: 6 год.


Схвалено на методичній нараді кафедри медичної біології, генетики та гістології “___”_________2010 р. (протокол № ___)В. о. завідувача кафедри, д.мед.н. Р. Є. Булик

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з лабораторної діагностики паразитарних інвазій для студентів ІІІ курсу факультету № 4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “лабораторна діагностика” кваліфікації лаборант-бакалавр медицини на 2010-2011 навчальний рік

№п/п

к-сть

год.

Тема. Зміст заняття

Наочне

обладнання

1.

2

^ Організація роботи лабораторії паразитології

Вивчаються обладнання лабораторії паразитології. Правила забору та доставки матеріалу для лабора­торних досліджень. Знезараження лабора­торного обладнання, посуду та знешкодження досліджу­ва­ного матеріалу. Правила особистої гігієни лабо­ран­та. Нормативні витрати часу на проведення різних видів лабораторних аналізів.

Набуваються навички забору та доставки матеріалу для лабораторних досліджень. Знезараження лабо­раторного обладнання, посуду та знешкод­ження досліджуваного матеріалу. Правила особистої гігієни лаборанта. Нормативні витрати часу на проведення різних видів лабораторних аналізів.

Мікроскопи;

таблиці; лабораторний посуд, реактиви, інструкції

2.

2

^ Морфологія і цикли розвитку саркодових, кишкових джгутикових і інфузорій, матеріал і методи дослідження амебіазу, лямбліозу та балантидіазу

Вивчаються морфологічні особливості різних форм кишкових амеб, лямблій та балантидію, цикли їх розвитку, матеріал і методи діагностики.

Набуваються навички диференціальної діагностики кишкових амеб на стадії цист та вегетативних форм, лямблій і балантидіїв на мікропрепаратах, слайдах, таблицях.

Мікроскопи; мікропрепарати;

таблиці, слайди

3.

2

^ Методи дослідження випорожнень

Вивчаються методи дослідження випорожнень: нативного мазка і мазка, зафарбованого розчином Люголя, формалін-ефірного збагачення і з застосуванням консервантів.

Набуваються навички виготовлення реактивів, мазків і оцінки результатів дослідження під мікроскопом.

Мікроскопи; мікропрепарати;

таблиці, слайди, розчин Люголя, реактиви, лабораторний посуд, матеріал для дослідження

4.

2

^ Морфологія і цикли розвитку джгутикових, матеріал і методи досліджень.

Вивчаються морфологічні особливості лейшма­ній, трипаносом, трихомонад, матеріал і методи дослідження лейшманіозу, трипаносомозу і трихомонадозу.

Набуваються навички виявлення лейшманій і трипаносом на готових мікропрепаратах та виготовлення і дослідження мазків виділень із сечостатевих шляхів (нативні і фіксовані мазки)

Мікроскопи; мікропрепарати;

таблиці, слайди, фіксовані мазки

5.

2

^ Морфологія, цикли розвитку малярійних плазмо­діїв і токсоплазми. Матеріал і методи дослід­ження малярії та токсоплазмозу. Диференціація різних видів плазмодіїв.

Вивчаються морфологічні особливості токсоплазми та малярійних плазмодіїв з метою їх диференціації, матеріал і методи дослідження малярії і токсоплазмозу: мазок і товста крапля.

Набуваються навички диференціації різних видів плазмодіїв на готових мікропрепаратах, слайдах таблицях, навички виготовлення мазка крові і тов­стої краплі, їх фіксації, забарвлення та мікроскопії

Таблиці, слайди, мікропрепарати, скарифікатори разового користування, спирт, вата, барвник за Романовським

6.

2

^ Методи дослідження саркоцистозу, кокцидозу, пневмоцистозу. Підсумкове заняття за темою "Методи лабораторної діагностики протозойних хвороб“

Вивчаються морфологічні особливості саркоцист, кокцидій, пневмоцист та методи дослідження саркоцистозу, кокцидозу, пневмоцистозу.

Проводиться визначення рівня засвоєння теоре­тичного матеріалу і практичних навичок. Вико­ристовуються письмові контрольні завдання, тести, ситуаційні задачі і контрольні мікропрепарати

Мікроскопи; мікропрепарати;

таблиці; контрольні роботи, тести, ситуаційні задачі

7-8.

4

^ Тип плоскі черви (Plathelminthes) – паразити людини. Лабораторна діагностика трематодозів і цестодозів.

Вивчаються морфологічні особливості статево­зрі­лих форм, личинок та яєць різних видів гель­мінтів з класів Trematodes (печінковий, котячий, ланцетовидний, легеневий і кров’яні сисуни) i Cestoidea (свинячий, бичачий і карликовий ціп’яки, ехінокок і стьожак широкий), їх життєві цикли, локалізація в організмі людини і вибір матеріалу для дослідження.

Набуваються вміння розрізняти сисунів і цестод-паразитів людини на макро- і мікропрепаратах за їх морфологічними ознаками на різних стадіях розвитку.

Мікроскопи; мікропрепарати;

таблиці, слайди

9-

10.

4

^ Тип Круглі черви (Nemathelminthes) – паразити людини. Лабораторна діагностика нематодозів.

Вивчаються морфологія дорослих форм, личинок і яєць, життєві цикли і локалізація в організмі людини нематод (аскарида, гострик, волосоголовець, анкілостома, некатор, трихінела, філярії), вибір матеріалу для дослідження.

Набуваються навички розпізнавання нематод, їх яєць і личинок на макро- і мікропрепаратах за особливостями будови.

Таблиці, слайди, макро- і мікропрепарати

11.

2

^ Методи макро- і мікроскопічного дослідження гельмінтів.

Вивчаються макроскопічні і мікроскопічні методики дослідження гельмінтів в фекаліях:

- нативний мазок;

- товстий мазок за Като;

- методи флотації за Фюллеборном і Калантарян;

- методи дослідження ентеробіозу;

- кількісні методи визначення яєць гельмінтів

Набуваються навички приготування реактивів (суміш Като, насичений розчин хлориду, натрію та азотнокислого срібла, 50% HCl, 10% гліцерин), виготовлення мазків фекалій і їх мікроскопії.

Таблиці, слайди, макро- і мікропрепарати, реактиви, лабораторний посуд, скельця, матеріал для дослідження

12.

2

^ Методи виявлення яєць та личинок в дуоденальному вмісті, харкотинні і крові. Серологічні методи.

Підсумкове заняття з методів лабораторної діагностики гельмінтозів.

Вивчаються методи виявлення яєць та личинок в дуоденальному вмісті, харкотинні, крові, сечі (метод Бермана, Хорадо і Морі, товста крапля крові).

Набуваються навички приготування реактивів, виготовлення мазків та їх мікроскопія.

Перевіряється і оцінюється кінцевий рівень набу­тих теоретичних знань і практичних навичок. Для контролю використовуються письмові роботи, тести, ситуаційні задачі і контрольні мікропрепарати

Таблиці, слайди, макро- і мікропрепарати, реактиви, лабораторний посуд, скельця, матеріал для дослідження; контрольні роботи, тести, ситуаційні задачі

13.

2

^ Дослідження об’єктів довкілля на забрудненість гельмінтами та найпростішими паразитами

Вивчаються методи дослідження ґрунту, води, стічних вод, овочів, фруктів та змивів з предметів побуту і рук на виявлення цист кишкових найпростіших і яєць гельмінтів.

Набуваються навички взяття проб ґрунту, води, змивів з овочів, фруктів, предметів побуту і рук та проведення ходу дослідження цих матеріалів на забрудненість цистами і яйцями гельмінтів.

Таблиці, слайди, мікроскопи, скельця, лабораторне обладнання, посуд, реактиви, матеріал для дослідження,

14.

2

^ Дослідження членистоногих-збудників захворювань

Вивчаються морфологічні особливості коростяного кліща, залозниці вугристої, їх розвиток і локалізація в тілі людини.

Набуваються навички взяття і дослідження зішкрібка шкіри для виявлення коростяного кліща та вмісту сальних залоз для виявлення залозниці вугристої

Таблиці, слайди, мікроскопи, скельця


^ Всього: 28 год.


Схвалено на методичній нараді кафедри медичної біології, генетики та гістології “___”_________2010 р. (протокол № ___)
В. о. завідувача кафедри, д.мед.н. Р. Є. Булик


Перелік тем з лабораторної діагностики паразитарних інвазій
для самостійного опрацювання студентами III курсу факультету № 4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “лабораторна діагностика” кваліфікації лаборант-бакалавр медицини
на 2010-2011 навчальний рік

п/п

Назва теми

К-сть

навч.год.Роль українських та російських вчених в розвитку паразитології. Медична паразитологія, її завдання.2Вступ до паразитології. Паразитизм як форма співжиття організмів і екологічне явище. Поняття про інтенсивність і екстенсивність інвазій. Принципи класифікації паразитів і паразитарних хвороб. Поняття господаря і переносника4Пневмоцисти, саркоцисти, кокцидії, криптоспоридії, особливості їх будови, цикли розвитку, патогенне значення і методи лабораторної діагностики4Серологічні методи дослідження деяких гельмінтів (ехінокок, альвеокок, трихінела)4Китайський і легеневий сисуни, особливості їх будови, цикли розвитку, патогенне значення і методи лабораторної діагностики

2Дослідження крові і сечі на виявлення шистосом і філярій

4^ Всього: 20 год.


Схвалено на методичній нараді кафедри медичної біології, генетики та гістології “___”_________2010 р. (протокол № ___)
В. о. завідувача кафедри, д.мед.н. Р. Є. Булик


^ ЗАСОБИ ТА ФОРМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВОГО, ПОТОЧНОГО, ПРОМІЖНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


1. Початковий рівень визначається на першому занятті у вигляді тестового контролю.


2. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять у формі:

 • усного опитування на основі теоретичних питань та рекомендованої літе­ратури;

 • розв’язування ситуаційних задач та тестів на основі рекомендацій у методичних роз­роб­ках, підбірки задач, відповідних методичних матеріалів кафедри;

 • визначення мікропрепаратів.^ 3. Проміжний контроль проводиться на підсумкових заняттях наприкінці вивчення окремих розділів програми:

 • у формі двох письмових контрольних робіт з лабораторної діагностики протозойних захворювань, лабораторної діагностики гельмінтозів (включаючи теоретичні питання, мікропрепа­рати).

 • у формі тестового контролю з використанням комп’ютерного класу за атестаційною комп’ютерною програмою з кожного розділу.

 • Контролюється теоретична підготовка студента та якість набутих практичних навичок. Використовується два варіанти контролю:

1. Студенти виконують письмову роботу. Кожен студент отримує завдання, яке складається з:

 • 10 теоретичних запитань;

 • 2-3 контрольних мікропрепарати.

2.Тестовий контроль у комп’ютерному класі (30 тестів).


^ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК,

які повинен опанувати студент III курсу факультету № 4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “лабораторна діагностика” кваліфікації лаборант-бакалавр медицини і які підлягають контролю на кафедрі медичної біології, генетики та гістології


 • дотримання правил санітарії та техніки безпеки;

 • знезаражування відпрацьованого матеріалу, посуду;

 • виготовлення реактивів, дезинфікуючих розчинів;

 • взяття матеріалу для дослідження та його доставки в лабораторію;

 • виготовлення препаратів із досліджуваного матеріалу;

 • диференціювати вегетативні форми, цисти патогенних найпростіших організмів;

 • диференціювати різні види малярійного плазмодія в мазку і товстій краплі крові;

 • дослідження паразитологічного матеріалу на виявлення гельмінтів методами нативного мазка, товстого мазка, методами флотації, седиментації;

 • виявлення личинок методом Бермана, Хорадо, Морі;

 • кількісного визначення яєць гельмінтів;

 • дослідження енторобіозу;

 • дослідження трихінельозу, філяріатозів;

 • серологічні методи дослідження;

 • дослідження об’єктів навколишнього середовища на забрудненість гельмінтами і патогенними найпростішими;

 • дослідження шкіри на виявлення корости та демодекозу;

 • інтерпретація результатів дослідження;Обговорено і затверджено на методичній нараді кафедри медичної біології, генетики та гістології “____”__________ 2010 р. (протокол № ___)


В. о. завідувача кафедри, д.мед.н. Р. Є. Булик

^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВИХ ЗАНЯТЬ

з лабораторної діагностики паразитарних інвазій для студентів III курсу
факультету № 4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних
фахівців за спеціальністю “лабораторна діагностика”
кваліфікації лаборант-бакалавр медицини


на 2010-2011 навчальний рік


1.Форми взаємовідносин між організмами. Паразитизм як біологічний феномен.

2. Принципи взаємодії паразита і господаря.

3. Поняття про інтенсивність та екстенсивність інвазій.

4. Життєві цикли паразитів.

5. Класифікація паразитів.

6. Основні, проміжні і додаткові господарі. Біо- та геогельмінти.

7. Трансмісивні та природноосередкові захворювання.

8. Морфофізіологічні особливості, цикли розвитку патогенних найпростіших організмів.

9. Методи взяття матеріалу та дослідження патогенних найпростіших організмів.

10. Морфофізіологічні особливості, цикли розвитку гельмінтів. Локалізація їх в організмі людини, патогенних вплив.

11. Методи дослідження гельмінтів на різних стадіях розвитку: статевозрілих форм, личинок і яєць.

12. Класифікація членистоногих.

13. Отруйні павукоподібні.

14. Морфофізіологічні особливості, цикли розвитку кліщів – збудників та переносників хвороб.

15. Методи досліджень об’єктів довкілля на виявлення цист патогенних найпростіших та яєць гельмінтів.


Схвалено на методичній нараді кафедри медичної біології, генетики та гістології

“____”__________ 2010 р. (протокол № ___)


В. о. завідувача кафедри, д.мед.н. Р. Є. Булик


ПЕРЕЛІК

навчально-методичних посібників з лабораторної діагностики паразитарних інвазій, які використовуються у навчальному процесі на кафедрі медичної біології, генетики та гістології

 1. Структурований довідник з біології. Ч.2. Тварини. /Пішак В.П. – Чернівці: Медакадемія, 2002. – 192 с.

 2. Рослини і тварини. Ч. ІІІ /Навч. посібник під ред. проф. В.П.Пішака. – 1996. – 267 с.

 3. Лабораторна діагностика паразитарних інвазій. /Пішак В.П., Р.Є. Булик, О.І. Захарчук.– Чернівці: Мед університет, 2007. – 284 с.

 4. Паразитарні хвороби /Пішак В.П. – 1998. – 339 с.

 5. Пішак В.П. Медична паразитологія. Практикум. – Чернівці, 1997. – с.119

 6. В.П. Пішак, Т.М. Бойчук, Ю.І. Бажора. Клінічна паразитологія. – Чернівці: Медакадемія, 2003. – 344 с.


^ ПЕРЕЛІК ТЕХНІЧНИХ ТА НАВЧАЛЬНО-НАОЧНИХ ЗАСОБІВ,

які використовуються в навчальному процесі на кафедрі

медичної біології, генетики та гістологіїп/п

Вид засобів

К-сть

Один.

Використання


1.

Діапроектор “Етюд”, “Екран-3”, “Пеленг”

9

Демонстрування діапозитивів, слай­дів на практичних заняттях та лек­ціях

2.

Графоскоп “Лектор-2000”

2

Демонстрування таблиць, схем на лек­ціях. Показ рисунків з підруч­ників на лекціях

3.

Епіпроектор

2

– // –

4.

Кінопроектор “Радуга-2”

1

Демонстрування кінофільмів на лек­ціях

5.

Кінопроектор “Україна”

1

– // –

6.

Магнітофон “Маяк”

1

Записування текстів лекцій

7.

Комп’ютер (комп’ютерний клас)

14

Друкування навчальних посібни­ків, монографій, методичних матеріа­лів, проведення тестового контро­лю знань студентів

8.

Плотер HP DesignJet 500

1

Друкування навчальних таблиць

9.

Мікроскопи

73

Вивчення тимчасових і постійних мікропрепаратів

10.

Макропрепарати

35

Демонстрування на заняттях

11.

Мікропрепарати

350

Вивчення на практичних заняттях

12.

Навчальні стенди

10

Наглядний матеріал до занять

13.

Таблиці

246

Для демонстрування на заняттях і лекціях

14.

Стенди-вітрини

20

Для демонстрування на заняттях^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ

та навчально-методичної літератури для студентів ІІІ курсу факультету № 4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “лабораторна діагностика” кваліфікації лаборант-бакалавр медицини з медичної біології


Основна

 1. Генис Д.Е. Медицинская паразитология. – М.: Медицина, 1991.

 2. Слюсарев А.О., Жукова С.В. Біологія: Підручник. - К.: Вища школа, 1993.

 3. Лабораторна діагностика паразитарних інвазій /Пішак В.П., Р.Є. Булик, О.І. Захарчук.– Чернівці: Медуніверситет, 2007. – 284 с.

 4. Пішак В.П. Паразитарні хвороби. – 1998. – 339 с.

 5. Пішак В.П. Медична паразитологія. Практикум. – Чернівці, 1997. – с.119

 6. В.П. Пішак, Т.М. Бойчук, Т.Є. Дьякова та ін. Медична паразитологія. – Чернівці, 2003. – с.264.

 7. В.П. Пішак, Т.М. Бойчук, Ю.І. Бажора. Клінічна паразитологія. – Чернівці: Медакадемія, 2003. – 344 с.

 8. Медична біологія/ За ред. В.П. Пішака, Ю.І. Бажори/ Вінниця: Нова книга, 2004. – 656 с.Додаткова

 1. Шабловская Е.А., Патченко И.К., Мельник Н.Н. и др. Паразитарные болезни человека. – К.: Здоров’я, 1984.

 2. Збірник задач і вправ з біології: Навч. посібник /За ред. А.Д. Тимченка. – К.: Вища школа;1992.

3. Тимченко А.Д., Тимошевский В.Н., Бажора Ю.И. Зоология с основами паразитологии. Атлас табл. / Под ред. А.Д. Тимченко. – К.: Вища шк., 1987.

4. Березанцев Ю.А. Гельминтологическая копрологическая диагностика. Изд-во “Медицина”, Москва, 1976


Схожі:

Робоча навчальна програма з лабораторної діагностики паразитарних інвазій на 2010-2011 навчальний рік iconРобоча навчальна програма з медичної біології, паразитології та генетики на 2010-2011 навчальний рік
Буликом Р.Є., професором Пішаком В. П. та доцентом Черновською Н. В. на підставі Програми з медичної біології для студентів вищих...
Робоча навчальна програма з лабораторної діагностики паразитарних інвазій на 2010-2011 навчальний рік iconДовідник для студента
Робоча навчальна програма складена у відповідності до “Програми з лабораторної діагностики для студентів коледжів за спеціальністю...
Робоча навчальна програма з лабораторної діагностики паразитарних інвазій на 2010-2011 навчальний рік iconДовідник для студент а
Робоча навчальна програма складена у відповідності до “Програми з лабораторної діагностики для студентів коледжів за спеціальністю...
Робоча навчальна програма з лабораторної діагностики паразитарних інвазій на 2010-2011 навчальний рік iconРобоча навчальна програма з медичної біології на 2010-2011 навчальний рік
Сестринька справа”; кваліфікації – медична сестра; освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст. Затвердженої заступником...
Робоча навчальна програма з лабораторної діагностики паразитарних інвазій на 2010-2011 навчальний рік iconРобоча навчальна програма з топографічної анатомії та оперативної хірургії на 2007/2008 навчальний рік
Робоча навчальна програма підготовлена у відповідності Програми навчальної дисципліни “Топографічна анатомія та оперативна хірургія”...
Робоча навчальна програма з лабораторної діагностики паразитарних інвазій на 2010-2011 навчальний рік iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Сімейна медицина» на 2009-2010 навчальний рік Факультет
Факультет: медичний факультет №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Робоча навчальна програма з лабораторної діагностики паразитарних інвазій на 2010-2011 навчальний рік iconРобоча навчальна програма з медичної біології на 2010-2011 навчальний рік
«сестринська справа», (К., 1998) та Програми з медичної біології для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації...
Робоча навчальна програма з лабораторної діагностики паразитарних інвазій на 2010-2011 навчальний рік iconКалендарний план лекцій по кафедрі акушерства І гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології на осінній семестр 2010-2011 н р. для студентів- бакалаврів ІV курсу, медичного факультету №4
Клінічне лабораторне дослідження. Визначення предмету. Елементи лабораторної інформації. Одиниці сі в лабораторній діагностиці. Фактори,...
Робоча навчальна програма з лабораторної діагностики паразитарних інвазій на 2010-2011 навчальний рік iconЕматичний план лекцій з дисципліни “лабораторна та функціональна діагностика ” для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю “клінічна фармація” на 2009-2010 навчальний рік
Стислий історичний нарис розвитку лабораторної служби та функ­ціональної діагностики. Внесок вітчизняних вчених. Основні методи лабораторних...
Робоча навчальна програма з лабораторної діагностики паразитарних інвазій на 2010-2011 навчальний рік iconК. В. Данова навчальна І робоча програма
Навчальна І робоча програма дисципліни «Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань» для студентів 3 курсу денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи