Я україни буковинський державний медичний університет icon

Я україни буковинський державний медичний університет
Скачати 381.57 Kb.
НазваЯ україни буковинський державний медичний університет
Сторінка3/5
Дата28.07.2012
Розмір381.57 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5


Всього – 18 год.

^

Обговорено і схвалено на засіданні


кафедри медичної біології, генетики та гістології

"­____"___________2010 р. (протокол № ___ )

В.о. завідувача кафедри,


д.мед.н. Р.Є.Булик


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з ботаніки для студентів І курсу медичного факультету №4

з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців

за спеціальністю “фармація” на 2010-2011 навчальний рік


п/п

К-сть годин
^
Тема. Зміст

Наочне

обладнання

1

2

Основи ботанічної мікротехніки. Структури рослинної клітини, що використовуються при мікроскопічному аналізі лікарської рослинної сировини

Вивчається будова світлового мікроскопа і правила роботи з ним; методика приготування тимчасового цитологічного мікро­препарату; розглядається клітинна теорія та сучасні уявлення про будову рослинної клітини; з'ясовуються відмінності за будовою та життєдіяльністю між рослинною і тваринною клітинами. Вивчається будова рослинної клітини – протопласт і його похідні – ядро і цитоплазма;

Набуваються навички користування світловим мікроскопом, приготування тимчасових та описування і зарисовування тимчасових й постійних мікропрепаратів рослинних клітин, аналізу електронограм клітинних структур, що мають діагностичне значення

Таблиці,

мікроскопи,

мікро-препарати,

слайди

2

2

Макро- та мікроскопічна будова, різноманітність та діагностичні ознаки кореня та його видозмін.

Вивчається походження і будова різних видів коренів – голов­ного, бічних і додаткових; типи кореневих систем, основні метаморфози коренів.

Набуваються навички визначення на гербарному та живому матеріалі видів коренів та типів кореневих систем, Вивчаються зони кореня, їх будова та функції; первинна і вторинна анатомічна будова кореня, особливості внутрішньої будови коренеплодів, описування і зарисовування морфологічної та анатомічної будови органів вищих рослин.

Таблиці,

мікроскопи,

мікро-препарати,

слайди

3

2

Макро- та мікроскопічна будова, різноманітність та діагностичні ознаки пагону.

Розглядаються морфологічні особливості й функції структурних елементів пагона – бруньок, стебла, листків; їх різноманітність. Розглядається анатомія стебел і кореневищ, відзнаки у мікроскопічній будові стебел рослин окремих систематичних груп.

Набуваються навички визначення на гербарному та живому матеріалі Набуваються навички мікроскопічного аналізу постійних та тимчасових мікропрепаратів вегетативних органів, їхнього описування та зарисовування у вигляді схем та деталізованих рисунків, виявлення сукупності видових анатомо-морфологічних діагностичних ознак при аналізі вегетативних органів рослин різних таксонів. типів та форм стебел, положення стебла в просторі.

Таблиці,

слайди, гербарій

4

2

Макро- та мікроскопічні діагностичні особливості листків рослин різних таксонів, вплив екологічних факторів на внутрішню будову листків. Морфологічний аналіз метаморфозів пагона.

Набуваються навички визначення на гербарному та живому матеріалі сукупності видових анатомо-морфологічних діагностичних ознак при аналізі вегетативних органів рослин різних таксонів типів листорозміщення, видів листків, їх жилкування; розпізнавання простих і складних листків, форм краю листкової пластинки; описування і зарисовування морфологічної будови вегетативних органів вищих рослин. Набуваються навички мікроскопічного аналізу постійних та тимчасових мікропрепаратів вегетативних органів, їхнього описування та зарисовування у вигляді схем та деталізованих рисунків.

Таблиці,

мікроскопи,

мікро-препарати,

слайди

5

2

Морфологія квітки, суцвіть, плодів і насіння. Таксономічне і діагностичне значення генеративних органів.

Вивчається будова і функції квітки та її частин: квітколоже, чашечка, віночок, андроцей (тичинки), гінецей (маточка); різ­номанітність квіток: двостатеві, тичинкові, маточкові та стери­льні квітки. Розглядаються прості та складні суцвіття, їх харак­теристика, біологічна роль; типи плодів: однонасінні і багато­насінні, соковиті і сухі, розкривні і нерозкривні, справжні і несправжні; їх будова, значення для рослин і використання лю­диною; будова і класифікація насіння однодольних і дводоль­них рослин.

Набуваються навички розпізнавання частин квітки, типів кві­ток на муляжах, живому та гербарному матеріалі; визначення типів суцвіть на живому та гербарному матеріалі; визначення типів плодів і насіння, порівнювання їхньої внутрішньої будови

Таблиці,

слайди, гербарій

6

2

Відділ покритонасінні. Клас дводольні. Морфолого-еколо­гічні ознаки родин розові, гречкові, вересові, макові, бобові та селерові; особливості та використання у фармації їх представників.

Вивчається загальна характеристика і класифікація класу дво­дольні, морфолого-екологічні особливості його родин та їх представників: гречкові  гірчак перцевий, г. почечуйний, г. зміїний, спориш, ревень тангутський, вересові  багно звичайне, брусниця, чорниця звичайна, мучниця звичайна; макові  чистотіл звичайний, мак снодійний; розові – шипшини‚ горобина звичайна‚ калина звичайна глід криваво-червоний‚ черемха звичайна; перстач прямостоячий, родовик лікарський, малина звичайна; бобові – термопсис ланцетовидний‚ солодка гола‚ астрагал шерстистоквітковий‚ вовчуг польовий‚ буркун лікарський селерові – кмин звичайний‚ кріп запашний‚ болиголов плямистий; їх медичне значення.

Набуваються навички розпізнавання і аналізу морфологічних особливостей рослин класу дводольні, складання морфологіч­ного опису дводольних рослин, зарисовування їх вегетативних та генеративних органів, визначення окремих представників дводольних рослин за допомогою визначника.

Таблиці,

слайди, гербарій,

визначники рослин


7

2

Відділ покритонасінні. Клас дводольні. Морфолого-еколо­гічні ознаки родин: ранникові, пасльонові, губоцвіті, айстрові; особливості та використання у фармації їх представників. Відділ покритонасінні. Клас однодольні. Морфолого-екологічні ознаки родин конвалієві, та злакові; характеристика і медичне значення їх представників.

Вивчаються морфолого-екологічні особливості родин дводо­льних рослин та їх представників: ранникові  наперстянка пурпурова, н. шерстиста, н. великоквіткова; губоцвіті – м’ята перцева‚ шавлія лікарська‚ чебрець плазкий‚ материнка звичайна‚ собача кропива п'ятилопатева; пасльонові – беладонна звичайна‚ дурман звичайний‚ блекота чорна, паслін часточковий; айстрові – деревій звичайний‚ цмин пісковий‚ полин гіркий‚ ромашка лікарська‚ нагідки лікарські‚ волошка синя‚ кульбаба лікарська‚ пижмо звичайне‚ підбіл звичайний‚ сухоцвіт багновий‚ череда трироздільна‚ оман високий. Вивчаються морфолого-екологічні особливості родин однодо­льних рослин та їх представників: конвалієві – конвалія звичайна‚ купина запашна, чемериця Лобелієва; злакові  кукурудза звичайна. конвалієві – конвалія звичайна‚ купина запашна; злакові – кукурудза звичайна їх медичне значення.

Набуваються навички розпізнавання і аналізу морфологічних особливостей рослин вище згаданих родин, складання їхнього морфологічного опису, зарисовування їх вегетативних та гене­ративних органів, визначення окремих представників за допо­могою визначника.

Таблиці,

слайди, гербарій,

визначники рослин

8

2

Елементи екології та географії рослин. Ознайомлення з основами екології рослин на прикладі деяких видів лікарських рослин.

Поняття про екологічні фактори‚ їх класифікація. Найважливіші екологічні групи рослин за абіогенними факторами (вода, світло); за відношенням до ценотипу. Антропогенні фактори, їх вплив на рослину (поняття про синантропні та рідкісні рослини).

Вивчаються екологічні особливості та медичне значення: алтеї лікарської, подорожника великого, льону звичайного, золототисячника малого, синюхи блакитної, горицвіту весняного, кропиви дводомної, грициків звичайних, аїру звичайного, валеріани лікарської, звіробою звичайного, фіалки триколірної, бузини чорної, глечиків жовтих, пізньоцвіту осіннього, родіоли рожевої, барвинка малого.

Набуваються навички розпізнавання і екологічного аналізу особливостей вище згаданих рослин, складання їхнього екологічного опису.

Таблиці,

слайди, гербарій,

визначники рослин

9

2

Диференційований залік.

Перевіряється і оцінюється кінцевий рівень набутих теоре­тичних знань та практичних навичок. Використовується такі форми контролю рівня кінцевих знань:

а) бесіда викладача із студентом за питаннями його білета;

б) визначення і описування постійного мікропрепарату;

в) визначення гербарного зразку рослини за морфологічними ознаками за допомогою визначника.

Кінцевий контроль та виставлення залікової оцінки здійснює­ться викладачем внаслідок перевірки якості виконання студен­тами контрольної роботи, визначення і описування ними мікро­препарату, вміння користуватись визначником рослин і визна­чати види рослин за гербарним матеріалом.

Мікроскопи,

мікро-препарати,

гербарій,

визначники рослин
1   2   3   4   5

Схожі:

Я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Я україни буковинський державний медичний університет iconОсобливості екозалежної та екозумовленої патології в дитячому віці колоскова о. К. (професор, д мед н.), Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
Колоскова о. К. (професор, д мед н.), Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
Я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Я україни буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет «Затверджено»
...
Я україни буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет «Затверджено»
...
Я україни буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет «Затверджено»
...
Я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи