Харківська національна академія міського господарства в. М. Буряк, Н. А. Дейнеко експлуатація високовольтних вимикачів icon

Харківська національна академія міського господарства в. М. Буряк, Н. А. Дейнеко експлуатація високовольтних вимикачів
НазваХарківська національна академія міського господарства в. М. Буряк, Н. А. Дейнеко експлуатація високовольтних вимикачів
Сторінка1/4
Дата07.06.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


В.М.Буряк, Н.А.Дейнеко


ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВИМИКАЧІВ


Навчально - методичний посібник до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін "Експлуатація електрообладнання тягових підстанцій" та "Електричні апарати" (для студентів 4-5 курсу спеціальності 7.092202, 8.092202 "Електричний транспорт" та 7.090603 "Електротехнічні системи електроспоживання".)


Харків - 2006


ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВИСОКОВОЛЬТНИх ВИМИКАЧІВ


Навчально - методичний посібник до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін "Експлуатація електрообладнання тягових підстанцій" та "Електричні апарати " (для студентів 4-5 курсу спеціальності 7.092202, 8.092202 "Електричний транспорт" та 7.090603 "Електротехнічні системи електроспоживання"). Авт.: Буряк В.М., Дейнеко Н.А. – Харків: ХНАМГ, 2006.


Автори: Буряк В.М., Дейнеко Н.А.


Рецензент: Ягуп В.Г., доктор техн. наук, професор


Схвалено кафедрою електропостачання міст,

протокол №3 від 27.10.2006.

  1. Загальна характеристика


Вимикачем називають електричний апарат, який має два комутаційних положення і призначений для багаторазового вмикання і вимикання електричних кіл.

Вимикач, комутаційні контакти якого замикаються і вимикаються в маслі називають масляним.

Як ознаку для класифікації масляних вимикачів прийнято: метод гасіння дуги і спосіб ізоляції частин, які знаходяться під напругою. Відповідно до цього розрізняють такі види масляних вимикачів:

- масляні малооб'ємні (маломасляні) вимикачі, в яких масло служить тільки як газогенеруючий матеріал. Для ізоляції частин, що знаходяться під напругою, використовують тверді діелектрики;

- масляні багатооб’ємні вимикачі, масло в яких використовують і як матеріал, що газогенерує, і як основний ізоляційний матеріал тих частин вимикача, що знаходяться під напругою.

Вимикачі є основними комутаційними апаратами в електричних установках високої напруги і служать для комутації кіл струму в будь-яких режимах. Найбільш важкою і відповідальною операцією є відключення короткого замикання. У зв'язку з цим до масляних вимикачів ставлять ряд вимог, основними з яких є:

- безвідмовність відключення струмів перевантаження і короткого замикання;

- можливість багаторазового вмикання і вимикання без розрегулювань і пошкоджень окремих вузлів і деталей;

- здатність довгострокового витримування комутаційних і робочих перенапруг;

- спроможність витримування можливих в експлуатації короткочасних перенапруг без пошкодження ізоляції;

- спроможність довгострокового пропускання робочого струму без небезпечного нагрівання струмоведучих частин;

- здатність витримування визначених механічних навантажень, які виникають при нормальних режимах роботи;

- придатність до автоматичного повторного включення відразу після відключення;

- зручність для проведення профілактичних робіт і т.п.

В окремих випадках висуваються й інші вимоги, що викликані особливими умовами роботи вимикачів або електроустановок, в яких їх використовують.

Найвищу із стандартних лінійних напруг, при якій гарантується робота головного кола вимикача, називають його номінальною робочою напругою.

Вимикачі мусять надійно працювати при напругах, що перевищують номінальну напругу на 10  15%. Найбільша номінальна робоча напруга, на яку розрахована робота головного кола, має назву номінальної напруги вимикача. Величини номінальної і найбільшої робочої напруги в основному визначають довжину, ширину і висоту (тобто габарити) вимикача.

Струм, на який вимикач призначений для тривалої роботи, називають номінальним струмом. При протіканні номінального струму по струмоведучих частинах вимикача їх нагрів не повинен перевищувати розрахункові температури: 750С – для контактів і 900С – для оголених частин, які знаходяться у маслі. У той же час вимикачі повинні мати достатню електродинамічну і термічну стійкість, тобто в увімкнутому положенні вони мають витримувати без пошкоджень проходження встановлених для них струмів короткого замикання.

Електродинамічностійким вважають такий вимикач, внутрішні й зовнішні частини якого здатні витримувати встановлені для нього ударні струми короткого замикання без будь-яких порушень, що перешкоджають подальшій роботі вимикача.

Термічно стійким вважають такий вимикач, який здатний витримати проходження через нього струму короткого замикання певних значень та тривалості без пошкодження і без перевищення температури, допустимої в разі короткого замикання.

Найважливішим технічним параметром вимикачів, який характеризує їх вимикальну здатність, є номінальним струм вимкнення.

Номінальним струмом вимкнення називають найбільший струм короткого замикання (діюче значення), який вимикач спроможний вимкнути при напрузі, рівній найбільшій робочій напрузі при заданих умовах відновлення напруги і заданому циклу операцій.

Вимикаючу здатність вимикачів характеризує також номінальна потужність вимкнення, яка залежить від номінального струму вимкнення та робочої напруги мережі:

.


Справність вимикачів характеризують такі параметри, як власний термін вимикання, швидкість увімкнення і вимкнення, неодночасність увімкнення контактів різних полюсів і т.ін.

Принцип роботи масляних вимикачів засновано на тому, що виникаюча між контактами дуга у процесі вимкнення ставиться в умови тісної взаємодії з маслом – активним дугогасником. Це забезпечує ефективне охолодження дуги в потоці газопарового середовища, яке утворюється самою дугою за рахунок випару і розкладання масла.

Енергія, яка виділяється в дузі масляних вимикачів, витрачається на:

- розкладання і рух масла (близько 28%);

- нагрівання і випар масла (близько 9%);

- розширення і нагрів газів і парів (близько 40%);

- нагрів контактів (близько 7%);

- тепловіддачу (близько 11%);

- механічну деформацію бака (близько 5%). Відносна складність масляних вимикачів і робота у важких умовах вимикання робочих і аварійних струмів пояснюють найбільшу пошкоджуваність цих апаратів. На масляні вимикачі припадає для 50% всіх пошкоджень елементів розподільних пристроїв.

Статистичні дані дозволяють характеризувати розподіл пошкоджень вимикачів в табл. 1.

^

Таблиця 1  Розподіл пошкоджень між елементами масляних вимикачів, %

Елементи вимикача

Номінальна напруга, кВ


6–10

35
^

Вводи і зовнішня ізоляція


20

30

Внутрішньобакова ізоляція

5

15

Дугогасні камери і контактна система

25

15

Тягова система і привод

50

40
  1   2   3   4

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства в. М. Буряк, Н. А. Дейнеко експлуатація високовольтних вимикачів iconХарківська національна академія міського господарства о. О. Воронков, Т. Б. Воронкова
Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame kharkov...
Харківська національна академія міського господарства в. М. Буряк, Н. А. Дейнеко експлуатація високовольтних вимикачів iconХарківська національна академія міського господарства писаревський Ілля Матвійович
...
Харківська національна академія міського господарства в. М. Буряк, Н. А. Дейнеко експлуатація високовольтних вимикачів iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства в. М. Буряк конспект лекцій з курсу «електричні апарати»
Електротехніка та електротехнології" (0906 "Електротехніка") зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”)
Харківська національна академія міського господарства в. М. Буряк, Н. А. Дейнеко експлуатація високовольтних вимикачів iconБезпечна експлуатація інженерних систем І споруд”
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства
Харківська національна академія міського господарства в. М. Буряк, Н. А. Дейнеко експлуатація високовольтних вимикачів iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Технічна експлуатація транспортних засобів”, “Технічна експлуатація електричного транспорту” (для студентів 4-5 курсів усіх форм...
Харківська національна академія міського господарства в. М. Буряк, Н. А. Дейнеко експлуатація високовольтних вимикачів iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для бакалаврів 4-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації...
Харківська національна академія міського господарства в. М. Буряк, Н. А. Дейнеко експлуатація високовольтних вимикачів iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства в. М. Буряк, Н. А. Дейнеко експлуатація високовольтних вимикачів iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для спеціалістів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства в. М. Буряк, Н. А. Дейнеко експлуатація високовольтних вимикачів iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства в. М. Буряк, Н. А. Дейнеко експлуатація високовольтних вимикачів iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи