Про затвердження Заходів щодо реалізації Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки icon

Про затвердження Заходів щодо реалізації Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки
Скачати 132.96 Kb.
НазваПро затвердження Заходів щодо реалізації Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки
Дата07.06.2012
Розмір132.96 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

№ 802 від 04.12.2003р.

Про затвердження Заходів


щодо реалізації Програми

розвитку системи дистанційного

навчання на 2004-2006 роки

На виконання завдань Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2003 р. № 1494,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Заходи щодо реалізації Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки.

2. Визначити Український центр дистанційної освіти Національного технічного університету України "КПІ" головною організацією з реалізації Програми.

3. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) у двомісячний термін внести пропозиції щодо створення міжвідомчої координаційної ради з реалізації Програми.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра Степка М.Ф.


^ Міністр В.Г.Кремень


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від __________2003 р. №_______________


ЗАХОДИ

щодо реалізації Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки,

затвердженої постановою КМУ від 23 вересня 2003 № 1494Зміст заходу Програми


Зміст заходу на виконання Програми

Термін виконання, роки


Відповідальні виконавці

  1. Розробити і затвердити:

1.1. проект Положення про дистанційне навчання

Розробити та затвердити Положення про дистанційне навчання

2003

Департамент вищої освіти, Науково–методичний центр вищої освіти, Департамент професійно–технічної освіти, Управління ліцензування, акредитації та нострифікації, Український центр дистанційної освіти

1.2. проект Положення про експертизу в системі дистанційного навчання

Розробити та затвердити Положення про експертизу в системі дистанційного навчання

2004

Департамент вищої освіти, Науково-методичний центр вищої освіти, Департамент професійно-технічної освіти, Український центр дистанційної освіти

1.3. проект Положення про банк атестованих дистанційних курсів системи дистанційного навчання

Розробити Положення про банк атестованих дистанційних курсів

2004-2005

Департамент вищої освіти, Український центр дистанційної освіти, вищі навчальні заклади
Організувати та забезпечити каталогізацію всіх ресурсів системи дистанційної освіти та доступ до них

2004-2005

Департамент вищої освіти, Український центр дистанційної освіти, вищі навчальні заклади

2.Розробити:

2.1. проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України "Про ліцензування освітніх послуг”Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України “Про ліцензування освітніх послуг”


2004

Управління ліцензування, акредитації та нострифікації, Департамент вищої освіти, Український центр дистанційної освіти
Розробити положення про організацію проведення сертифікації, ліцензування та акредитації освітньої діяльності за дистанційною формою навчання.

2004

Управління ліцензування, акредитації та нострифікації, Департамент вищої освіти, Український центр дистанційної освіти

2.2. проекти стандартів на технології дистанційного навчання

Розробити проекти стандартів на системи, методи, засоби та технології дистанційного навчання в навчальних закладах з урахуванням міжнародних стандартів

2004-2006

Департамент вищої освіти, Український центр дистанційної освіти, Науково-методичний центр вищої освіти, вищі навчальні заклади

3. Підготувати пропозиції щодо захисту інтелектуальної власності в системі дистанційного навчання

Розробити заходи щодо захисту інтелектуальної власності в системі дистанційного навчання

2004

Державний департамент інтелектуальної власності, Департамент вищої освіти, Науково–методичний центр вищої освіти, вищі навчальні заклади
Розробити правове забезпечення створення та функціонування розподілених інформаційно-освітніх ресурсів спільного користування

2004

Державний департамент інтелектуальної власності, Департамент вищої освіти, Науково–методичний центр вищої освіти, вищі навчальні заклади4. Здійснити заходи щодо розвитку мережі центрів системи дистанційного навчання і постійного збільшення кількості осіб, що навчаються за дистанційною формою

Розробити типові положення про регіональний, локальний та базовий центри системи дистанційного навчання

2004

Департамент вищої освіти, Департамент професійно-технічної освіти, Департамент загальної середньої та

дошкільної освіти, Науково–методичний центр вищої освіти,

Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти АПН України, Національний технічний університет “КПІ”, Український центр дистанційної освіти, вищі навчальні заклади,
Здійснити заходи щодо підтримки та адміністрування Веб–сайт системи дистанційного навчання

2004
Створити регіональні центри системи дистанційного навчання в обласних центрах України

2005
Створити локальні центри системи дистанційного навчання

2005
Створити кампусові мережі регіональних центрів, що входять у мережу “Уран”

2005
Внести пропозиції Держкомзв’язку щодо надання пільгових умов оренди каналів телекомунікаційних мереж для державних навчальних закладів, організацій та установ, що входять до складу системи дистанційного навчання

2004

5. Створити і забезпечити діяльність експертної комісії з питань дистанційного навчання

Сформувати експертну комісію з фахівців навчальних закладів, наукових установ та підприємств, які зацікавлені у розвитку системи дистанційного навчання в Україні

2004

Департамент вищої освіти, Департамент професійно-технічної освіти, Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Український центр дистанційної освіти, держаний департамент інтелектуальної власності, Департамент науково - технологічного розвитку

6. Створити банк атестованих дистанційних курсів

Розробити перелік дистанційних курсів, що підлягають атестації та механізми їх захисту і збереження

2004-2006

Департамент вищої освіти, Департамент професійно-технічної освіти, Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, навчальні заклади, Український центр дистанційної освіти, Державний департамент інтелектуальної власності, Науково-методичний центр вищої освіти

7. Організувати і забезпечити видання спеціалізованого журналу, присвяченого розвитку дистанційного навчання в Україні

Створити в установленому порядку, за участю Академії педагогічних наук, всеукраїнський журнал з дистанційної освіти в Україні “Дистанційна освіта в Україні” та забезпечити його періодичне видання

2004

Науково–методичний центр вищої освіти, Департамент вищої освіти, Департамент професійно-технічної освіти, Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Український центр дистанційної освіти

8. Проводити всеукраїнські та міжнародні конференції з питань розвитку дистанційного навчання

Спільно з Академією педагогічних наук розробити програму проведення всеукраїнських та міжнародних конференцій, семінарів, нарад з питань дистанційного навчання

Постійно

Український центр дистанційної освіти, Департамент вищої освіти, Науково-методичний центр вищої освіти, вищі навчальні заклади

9. Розробити

9.1. методики створення і використання дистанційних курсів у навчальному процесі на основі сучасних педагогічних, інформаційних та комунікаційних технологій


Утворити тимчасові робочі колективи з числа провідних фахівців з питань дистанційного навчання за відповідними напрямами і спеціальностями та забезпечити розробку:

- методики створення і використання дистанційних курсів у навчальному процесі на основі сучасних педагогічних, інформаційних та комунікаційних технологій;

2004

Департамент вищої освіти, Департамент професійно-технічної освіти, Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Науково–методичний центр вищої освіти, Український центр дистанційної освіти, вищі навчальні заклади

9.2. критерії та рекомендації щодо вибору або розроблення спеціалізованого програмного забезпечення для дистанційного навчання з урахуванням загальновизнаних у цій галузі стандартів

- критеріїв та рекомендацій щодо вибору або розроблення спеціалізованого програмного забезпечення для дистанційного навчання з урахуванням загальновизнаних у цій галузі стандартів;

2004 –2005

9.3. методичне та дидактичне забезпечення, необхідне для впровадження дистанційного навчання за визначеними переліками дисциплін для загальної та професійно-технічної освіти, напрямів підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів вищої та післядипломної освіти

- дистанційних курсів, дидактичного та методичного забезпечення для загальної, професійно–технічної освіти, напрямів підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців вищої та післядипломної освіти на основі сучасних технологій за визначеними переліком дисциплін

2004 –2006

10. Прийняти комплексні програмно-технічні рішення для системи дистанційного навчання з метою налагодження взаємодії центрів та роботи експертів через телекомунікаційну мережу, забезпечення доступу до банку атестованих дистанційних курсів та захисту інформації від несанкціонованого доступу, адміністрування навчання однієї особи за курсами різних навчальних закладів або значної кількості осіб за одним дистанційним курсом тощо

Розробити комплексні програми з взаємодії центрів дистанційного навчання та експертів через телекомунікаційну мережу, передбачивши захист інформації від несанкціонованого доступу

2004 -2006

Український центр дистанційної освіти, Департамент вищої освіти, Державний департамент інтелектуальної власності,

11. Провести комплексні психолого-педагогічні дослідження з проблем дистанційного навчання для різних вікових категорій громадян

Розробити спільно з Академією педагогічних наук України програму проведення комплексних психолого–педагогічних досліджень з проблем дистанційного навчання для різних вікових категорій

2004-2006

Український центр дистанційної освіти, Департамент вищої освіти, Науково–методичний центр вищої освіти, вищі навчальні заклади
Провести дослідження і розробити науково обґрунтовані рекомендації щодо фізіологічних та психологічних вимог до організації навчального процесу у системі дистанційного навчання

2006

Український центр дистанційної освіти, Департамент вищої освіти, Департамент професійно-технічної освіти, Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Науково–методичний центр вищої освіти, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти, вищі навчальні заклади

12. Провести аналіз та розробити переліки дисциплін для системи загальної та професійно-технічної освіти, напрямів підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів вищої та післядипломної освіти, для яких насамперед доцільно впроваджувати дистанційне навчання

Провести спільно з Академіє педагогічних наук аналіз та розробити перелік дисциплін для загальноосвітніх професійно–технічних та вищих навчальних закладів і закладів післядипломної освіти, за якими може здійснюватися дистанційне навчання та визначити серед них пріоритетність впровадження дистанційної форми навчання

2004

Департамент вищої освіти, Департамент професійно-технічної освіти, Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Український центр дистанційної освіти, Науково–методичний центр вищої освіти, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти, вищі навчальні заклади


13. Створити і забезпечити функціонування постійно діючої системи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з технологій дистанційного навчання, включаючи педагогічних, науково-педагогічних працівників, фахівців з інформаційних технологій, методистів і менеджерів

Розробити методичне забезпечення системи підготовки педагогічних кадрів

2004

Департамент вищої освіти, Український центр дистанційної освіти, вищі навчальні заклади

Визначити перелік вищих навчальних закладів для здійснення перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з технології дистанційного навчання

2004 -2005

14. Розробити і затвердити форму кваліфікаційних документів про перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів з технологій дистанційного навчання

Розробити і затвердити в установленому порядку проект форми кваліфікаційних документів про перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів з технології дистанційного навчання

2004

Департамент вищої освіти, Український центр дистанційної освіти

15. Включити до програми підготовки педагогічних кадрів дисципліни з технологій дистанційного навчання, у тому числі з педагогічних, інформаційних та телекомунікаційних технологій.

Визначити зміст освіти з дистанційного навчання для запровадження відповідних навчальних дисциплін для педагогічних спеціальностей

2004-2006

Український центр дистанційної освіти, Департамент вищої освіти, Науково-методичний центр вищої освіти, вищі навчальні заклади

16. Удосконалити телекомунікаційну інфраструктуру системи дистанційного навчання, включаючи спеціалізовану телекомунікаційну мережу URAN для навчальних закладів та наукових установ

Забезпечити розвиток та поширення інфраструктури національної телекомунікаційної мережі закладів освіти та науки України “Уран”.

Постійно

Український центр дистанційної освіти, Департамент вищої освіти, Національний технічний університет України “КПІ”, Департамент науково-технічного розвитку, вищі навчальні заклади

Створити нові регіональні, локальні та базові вузли, що входять в мережу “Уран”
17. Постачати до центрів системи дистанційного навчання комп'ютерну техніку, ліцензоване програмне забезпечення та телекомунікаційне обладнання

Створити сучасну матеріально–технічну базу регіональних, локальних, та базових центрів системи дистанційного навчання

2004-2006

Вищі навчальні заклади

18. Сприяти вивченню і поширенню міжнародного досвіду з питань розвитку дистанційного навчання

Провести аналіз зарубіжного досвіду з питань розвитку дистанційного навчання та забезпечити його висвітлення через наукові та методичні видання

Постійно

Український центр дистанційної освіти, вищі навчальні заклади, Науково-методичний центр вищої освіти

19. Брати участь:

19.1. у реалізації проектів і програм, спрямованих на входження системи дистанційного навчання України у світову освітню систему із збереженням національних інтересів і здобутків у системі вітчизняної освіти

Розширювати участь навчальних закладів у міжнародних проектах з впровадження та здійснення навчання за дистанційної формою

2004-2006

Український центр дистанційної освіти, Департамент вищої освіти, Департамент професійно-технічної освіти, Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Науково–методичний центр вищої освіти, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти, навчальні заклади

19.2 у розробленні міжнародних стандартів на технології дистанційного навчання

Адаптувати вимоги до методів і засобів дистанційного навчання відповідно до міжнародних стандартів

2004-2006

Український центр дистанційної освіти, Департамент вищої освіти, Науково-методичний центр вищої освіти, вищі навчальні закладиСхожі:

Про затвердження Заходів щодо реалізації Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки iconПро затвердження Заходів щодо реалізації Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки
На виконання завдань Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів...
Про затвердження Заходів щодо реалізації Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки iconПро створення Координаційної ради з розвитку системи дистанційного навчання при Міністерстві освіти І науки
Міністерства освіти І науки України від 04. 12. 03 №802 "Про затвердження Заходів щодо реалізації Програми розвитку системи дистанційного...
Про затвердження Заходів щодо реалізації Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки iconПро затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки Кабінет Міністрів України постановля є : 1
Затвердити Програму розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки (далі Програма), що додається
Про затвердження Заходів щодо реалізації Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки iconПро затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки Кабінет Міністрів України постановля є : 1
Затвердити Програму розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки (далі Програма), що додається
Про затвердження Заходів щодо реалізації Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки iconПро затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки Кабінет Міністрів України постановля є : 1
Затвердити Програму розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006роки (далі Програма), що додається
Про затвердження Заходів щодо реалізації Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки iconПоложення про дистанційне навчання, а також враховуючи пропозиції міністерств та відомств, наказую
Міністерства освіти І науки України від 04. 12. 03 №802 "Про затвердження Заходів щодо реалізації Програми розвитку системи дистанційного...
Про затвердження Заходів щодо реалізації Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Про затвердження Заходів щодо реалізації Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Про затвердження Заходів щодо реалізації Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Про затвердження Заходів щодо реалізації Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи