Зміст Клінічні дослідження icon

Зміст Клінічні дослідження
Скачати 55.78 Kb.
НазваЗміст Клінічні дослідження
Дата22.06.2012
Розмір55.78 Kb.
ТипДокументи

Зміст

Клінічні дослідження

Амосова К.М., Ходаківська О.В., Ткаченко Л.О., Андреєв Є.В. Порівняльна оцінка впливу терапії з включенням дилтіазему, атенололу
та целіпрололу на дисфункцію ендотелію у хворих, які
перенесли гострий коронарний синдром без зубця
Q,
за даними 6-місячного спостереження
3

Ащеулова Т.В. ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ВПЛИВУ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИХ
ПРЕПАРАТІВ НА АКТИВНІСТЬ ФАКТОРА НЕКРОЗУ ПУХЛИН-?
8

Бабкина И.В., Иванова Н.А., Кушлинский Н.Е. sVCAM-1 и VEGF в сыворотке
крови больных артериальной гипертонией
10

Бородай Н.В., Дацюк І.О., Лозовська Ю.В., Скляр С.Ю. Пухлинні асоціації
в сім’ях хворих на рак молочної залози
13

Вайс В.В., Андрашко Ю.В., Брюзгіна Т.С. ВИВЧЕННЯ ЗМІН ЛІПІДНИХ
ПОКАЗНИКІВ БІОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ У ХВОРИХ НА ПСОРІАЗ
16

Вакалюк І.П., Васильчук В.В. КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОСТРИХ КОРОНАРНИХ
СИНДРОМІВ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
19

Вострікова І.С., Мельничук Л.В. АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ МЕШКАНЦІВ
МІСТА ЧЕРНІВЦІ НА ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ А. ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ
ТА ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ
21

Готько Є.С. КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЦЕПТОРІВ ГОРМОНІВ
У ПУХЛИНІ У ХВОРИХ НА РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ В ЧОЛОВІКІВ
24

Денисенко О.І. АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА АЛЕРГОДЕРМАТОЗИ СЕРЕД
ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
28

Децик О.З. Особливості індивідуального способу життя та його
вплив на здоров’я жінок У пери- та постменопаузі
33

Загуровский В.М. ОТДАЛЕННЫЕ КЛИНИКО-ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ КРИЗО
В 37

Іванчук П.Р., Тащук В.К., Поліщук О.Ю., Шилов М.В. Особливості регіонарної
скоротливості міокарда у хворих на не-Q-інфаркт міокарда
41

Ігрунова К.М., Зозуля І.С., Павлюк В.Д., Демидюк С.М. РОЛЬ ФАКТОРІВ
ЗАПАЛЕННЯ У ФОРМУВАННІ ПАТОЛОГІЇ МІОКАРДА
44

Курбатова С.С., Герелюк В.І. ЕЙКОЗАНОЇДКОРЕГУВАЛЬНА ДІЯ ЗИНАКСИНУ
В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ
47

Левицька С.А. МОЖЛИВОСТІ БЕЗПУНКЦІЙНОГО ЛІКУВАННЯ
ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУСИТУ В ДІТЕЙ
51

Малиновська К.С. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУ З 6-ХВИЛИННОЮ ХОДЬБОЮ У ВАГІТНИХ
ІЗ ВАДАМИ СЕРЦЯ: ХАРАКТЕР ПЕРЕБІГУ ОПЕРОВАНИХ ХВОРИХ
55

Москалюк В.Д., Андрейчин М.А. АДЕНОВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ: КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 57

Пашковська Н.В., Пашковський В.М. Особливості клінічного перебігу
діабетичних енцефалопатій залежно від стадії
та типу основного захворювання
60

Пікас О.Б. Роль оксиду азоту (II) і гіпоксії в розвитку
фіброзно-кавернозного туберкульозу легень
63

Полянська О.С., Куртян Т.В., Шипіцина Л.І., Гінгуляк М.О. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЇ ДИСТОНІЇ ЗА ДАНИМИ ТРЕДМІЛ-ТЕСТУ 67

Приймак А.В. КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПСОРІАЗУ
У ЖИТЕЛІВ БУКОВИНИ
73

Русіна С.М., Римша С.В., Ткачук Н.В. РОЗЛАДИ ПСИХІКИ У ПІДЛІТКІВ
ВНАСЛІДОК ВИМУШЕНОЇ МІГРАЦІЇ БАТЬКІВ
77

Сиволап В.Д., Михайловська Н.С. КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ЗВ'ЯЗОК СКЛАДОВИХ
МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ ТА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ
У ХВОРИХ НА Q-ІНФАРКТ МІОКАРДА
80

Сорокопуд О.О., Радченко О.М. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ МІЖ ТИПОМ АДАПТАЦІЙНОЇ
РЕАКЦІЇ ТА ПЕРЕБІГОМ НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ У ХВОРИХ
ІЗ РІЗНИМИ РІВНЯМИ ХОЛЕСТЕРИНУ КРОВІ
83

Тащук В.К., Ілащук Т.О., Ілащук І.І. РЕЄСТР ГОСТРОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА
У МЕШКАНЦІВ ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ
86

Турубарова-Леунова Н.А., Тащук В.К., Гречко С.І., Місауі Хашмі, Леунов В.В.
ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОСТРОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА
ЗАЛЕЖНО ВІД ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА
88

Хільчевська В.С. МУЛЬТИФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ
ПСИХОСОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ
90

Чернецький В.К. Клініко-патоморфологічні варіанти епілептиформних
нападів при пухлинах базальних вузлів головного мозку
93

Шаповалов В.П. ЕФЕКТИВНІСТЬ ХІМІОТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ВПЕРШЕ
ДІАГНОСТОВАНИЙ ДЕСТРУКТИВНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ
ПРИ ФАЗОВОМУ ЗАСТОСУВАННІ ЗАСОБІВ ПАТОГЕНЕТИЧНОГО
ЛІКУВАННЯ (КЛІНІКО-РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ПАРАЛЕЛІ)
95

Ясинська Е.Ц. Особливості структури порушень ритму
та провідності серця
99

Ященко Ю.Б. БІОМАРКЕРИ ГОСТРОГО УШКОДЖЕННЯ ЛЕГЕНЬ
У НОВОНАРОДЖЕНИХ ПРИ АСФІКСІЇ
101

Експериментальні дослідження

Кіреєва С.С., Сидоренко М.В. ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ЗМІНИ В КЛІТИНАХ КІСТКОВОГО
МОЗКУ МИШЕЙ З РІЗНИМ ГЕНОТИПОМ ЗА ДІЇ ТЕРАПЕВТИЧНИХ ДОЗ
ЦИКЛОФОСФАНУ ТА ЦИСПЛАТИНИ
105

Кривецький В.В. Кровопостачання грудного відділу хребетного
стовпа у плодів та новонароджених людини
110

Мотуляк А.П. МОРФОЛОГІЧНІ ФЕНОМЕНИ "КВАНТУВАННЯ”, "КЛАСТЕРИЗАЦІЇ”
ТА "КОМПАРТМЕНТАЛІЗАЦІЇ” ПРИ РАДІАЦІЙНО-ІНДУКОВАНОМУ
АПОПТОЗІ В ОРГАНАХ ІМУННОЇ СИСТЕМИ ЮВЕНІЛЬНИХ МИШЕЙ
РАДІОЧУТЛИВОЇ ЛІНІЇ BALB/С
113

Пішак В.П., Петришен О.І. ІОНОРЕГУЛЮВАЛЬНА ФУНКЦІЯ НИРОК,
ЩО ЗАЗНАЛИ МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН ЗА ПОЄДНАНОЇ ДІЇ СОЛЕЙ АЛЮМІНІЮ,
СВИНЦЮ ТА СТРЕСУ НА ФОНІ ГІПОФУНКЦІЇ ШИШКОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
116

Садляк О.В., Чоп’як В.В., Бідюк М.М., Любінець Л.А., Качмарська М.О.
УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІМФОЦИТІВ ТА ЕНДОТЕЛІОЦИТІВ
ЗА УМОВ ХРОНІЧНОЇ ГІПЕРІМУНОКОМПЛЕКСЕМІЇ
120

Ходоровський В.М. ЗМІНИ ТИРЕОЇДНОГО ГОМЕОСТАЗУ
ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНІЙ АНЕМІЇ
123

Олійник І.Ю. ЛЕКТИНОГІСТОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ЕМБРІОТОПОГРАФІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
ЗАГРУДНИННОЇ ЗАЛОЗИ ЛЮДИНИ
128

Наукові огляди

Ахтемійчук Ю.Т., Слободян О.М. МАКРОБУДОВА ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
НА РАННІХ ЕТАПАХ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ
133

Бакун О.В. Методи лікування автоімунного оофориту 137

Полянська О.С., Амеліна Т.М. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ
СЕРЦЯ З СУПУТНІМ ХРОНІЧНИМ БРОНХІТОМ
141

Полянська О.С., Стрижевська І.А. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПОЄДНАННІ
ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ТА ПАТОЛОГІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
145

Дискусійні статті

Кардаш В.Е., Зубович А.П. ВАЛЕОЛОГІЯ І ЗДОРОВۥЯ ІНДИВІДА ТА ПОПУЛЯЦІЇ 150

Методи дослідження

Таралло В.Л. ВИЗНАЧЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ
ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
153


ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ ДО ЖУРНАЛУ
"БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК" 157

Схожі:

Зміст Клінічні дослідження iconЗміст Клінічні дослідження
Манхаймера, модифікованої шкали арасне ІІ за умов I та II ступеня Тяжкості перебігу жовчного перитониту 6
Зміст Клінічні дослідження iconЗміст Клінічні дослідження
Вакалюк Л. М. чинники ризику І прогнозування утворення неповно­цінного рубця на матці в жінок після кесаревого розтину 16
Зміст Клінічні дослідження icon2. Клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим із гострою шлунково-кишковою кровотечею Зміст
Малорі-Вейса
Зміст Клінічні дослідження iconВ. М. Мороза 3 Клінічні дослідження
Глутаргіну І ербісолу на плазмовий вміст адгезивних молекул (фібронектину, svcam-1 І sе-селектину) у хворих на
Зміст Клінічні дослідження icon4. Клінічні протоколи надання медичної допомоги зворим з ускладненими грижами черевної стінки Зміст
Ускладненими паховими грижами
Зміст Клінічні дослідження icon3. Клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим з перфорацією порожнистого органу Зміст
Клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим з перфорацією порожнистого органу
Зміст Клінічні дослідження iconПротокол №
Екстрапірамідна система ( підкіркові вузли та ін.). Внутрішня капсула. Методика дослідження. Клінічні синдроми ураження екстрапірамідної...
Зміст Клінічні дослідження iconПротокол №
Анатомо-фізіологічні особливості загальної чутливості, методика дослідження чутливості у дітей різних вікових груп. Клінічні синдроми...
Зміст Клінічні дослідження icon1. Клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим з гострими запальними захворюваннями черевної порожнини Зміст
Призначено для лікарів хірургів, які надають медичну допомогу хворим з невідкладними хірургічними захворюваннями
Зміст Клінічні дослідження icon1. Клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим з гострими запальними захворюваннями черевної порожнини Зміст
Призначено для лікарів хірургів, які надають медичну допомогу хворим з невідкладними хірургічними захворюваннями
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи