Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 icon

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Скачати 498.73 Kb.
НазваЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Сторінка1/3
Дата22.06.2012
Розмір498.73 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів

напряму 6.050403 - інженерне матеріалознавство


Дніпропетровськ НМетАУ 2012


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


^ РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів

напряму 6.050403 - інженерне матеріалознавство


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 30.01.2012


Дніпропетровськ НМетАУ 2012

УДК 620.192.3 (07)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів напряму 6.050403 – інженерне матеріалознавство /Укл.: О.В. Власова, О.М. Левко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 44 с.


Викладені питання навчальної програми дисципліни, надані методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних.

Призначена для студентів напряму 6.050403 – інженерне матеріалознавство заочної форми навчання.


Укладачі: О.В. Власова, канд. техн. наук, доц.

О.М. Левко, канд. техн. наук, доц.


Відповідальна за випуск С.Й. Пінчук, д-р техн. наук, проф.


Рецензент Т.Л. Карасик, канд. техн. наук, доц. (НМетАУ)


Підписано до друку 15.02.2012. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 2,58. Умов. друк. арк. 2,56. Тираж 100 пр. Замовлення №
^

Національна металургійна академія України


49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

 ВСТУПНавчальна дисципліна "Неметалеві матеріали" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

Мета вивчення дисципліни – опанування основних закономірностей, які визначають будову, властивості та використання неметалевих матеріалів на основі органічних та неорганічних полімерів: різних видів пластмас, композиційних матеріалів, каучуків, гум та матеріалів, що утворюють плівку – клеїв та герметиків, а також скла й ситалів.

Результатом вивчення студентом дисципліни має бути:

знання:

  • будови, властивостей та класифікації полімерів;

  • складу, класифікації, властивостей та галузей застосування різновидів термопластичних, термореактивних та газонаповнених пластмас, гум, клеїв, герметиків, скла та ситалів;

  • методики визначення властивостей неорганічного скла розрахунковим методом;

  • будови композиційних матеріалів, різновидів композитів з неметалевою матрицею, фізико-механічних, хімічних властивостей та галузей їх використання.

вміння:

  • визначати властивості неорганічного скла розрахунковим методом;

  • здійснити правильний вибір матеріалу для виробів відповідно до їх призначення з урахуванням експлуатаційних умов використання.

Критерії успішності – отримання позитивних оцінок при виконанні індивідуального та практичного завдань.

Засоби діагностики успішності навчання – варіанти індивідуальних завдань, які є вхідною інформацією для виконання контрольної роботи, захист практичного завдання.

Зв’язок з іншими дисциплінами – є однією з перших теоретичних дисциплін при підготовці бакалаврів напряму – інженерне матеріалознавство. Вивчення матеріалу дисципліни базується на знаннях з загальної, органічної та фізичної хімії, фізики.

Придбані знання й вміння використовуються при вивченні базових дисциплін напряму – інженерне матеріалознавство.

  1. Робоча програма дисципліни^ «НЕМЕТАЛЕВІ МАТЕРІАЛИ»Усього

Семестр

Усього годин за навчальним планом

у тому числі:

108

9

аудиторні заняття

з них:

16

16

лекції

12

12

практичні заняття

4

4

Самостійна робота, усього

92

92

Контрольна робота

1

1

Підсумковий контроль

залік

залік


^ 2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

  1   2   3

Схожі:

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Техніка та технологія галузі» для студентів...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформаційні технології та програмне забезпечення...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Теорія І практика управління соціально-економічними...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
«Нормативно-технічний документообіг» для студентів напряму 051002 метрологія
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Маркетинг інформаційних продуктів та послуг для студентів напряму 020105 – документознавство та інформаційна діяльність
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Органічна хімія” для студентів напряму 051301...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Органічна хімія” для студентів напряму 051301...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформаційні системи І технології в обліку»...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від Дніпропетровськ нметау 2009
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи технічної творчості» для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи