Стратегія енергозбереження в Україні та за кордоном: досвід реалізації та перспективи її розвитку icon

Стратегія енергозбереження в Україні та за кордоном: досвід реалізації та перспективи її розвитку
НазваСтратегія енергозбереження в Україні та за кордоном: досвід реалізації та перспективи її розвитку
Сторінка2/3
Дата07.06.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
1   2   3
Проблеми енергозбереження


225. Аналіз граничних можливостей в одержанні і використанні енергії // Бакалін Ю.І. Енергозбереження та енергетичний менеджмент: навч. посібник. – 3-є вид., перероб. і доп. – Х.: БУРУН і К., 2006. – С. 35-71.

226. Антипко, О.Б. Экономическая целесообразность применения энергосберегающих мероприятий с учетом степени эксплуатационной надежности / О.Б.Анипко, О.П.Арсеньева, А.Л.Голенко // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2004. – № 1. – С. 9.

227. Баранов, Е.А. Бюджетная сфера – проблема энергосбережения / Е.А.Баранов, П.И.Пащенко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2006. – № 2. – С. 66.

228. Бевз, С.М. Енергозбереження – фінансові механізми та можливості міжнародної співпраці / С.М.Бевз // Энергосбережение. – 2005. – № 2. – С. 4.

229. Біттнер, О. На порядку денному – енергетична безпека держави / О.Біттнер // Урядовий кур’єр. – 2006. – № 31. – 15 лютого. – С. 2.

230. Болховітінова, О.Ю. Проблеми інвестування реального сектора економіки України в умовах підвищення ціни природного газу / О.Ю.Болховітінова // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 3. – С. 43.

231. Борщук, Е.М. Глобальна енергетична проблема і концепція стійкого розвитку Е.М.Борщук // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 11. – С. 218.

232. Востриков, В.А. Система централизованного теплоснабжения и ситуация сложившаяся в отрасли / В.А.Востриков // Энергосбережение. – 2004. – № 11. – С. 17.

233. Головатюк, П.Н. Енергетична стратегія України: пріоритетні напрями збереження енергоресурсів / П.Н.Голватюк, О.С.Баб’як// Енергоінформ. – 2005. – № 6. – 14 лютого. – С. 3.

234. Данилишин, Б. Енергетична безпека в контексті українських реалій Б.Данилишин // Урядовий кур’єр. – 2006. – № 157. – С. 12.

235. Діяк, І. Нафтогазова складова енергетичної безпеки / І.Діяк// Голос України. – 2005. – № 61. – 5 квітня. – С 8.

236. Долінський, А.А. Енергозбереження та екологічні проблеми енергетики А.А.Долінський // Наука та інновації. – 2006. – № 2. – С. 19.

237. Дубовик, В. Енергетика Черкаської області: проблеми і перспективи розвитку / В.Дубовик // Економіст. – 2006. – № 7. – С. 30.

238. Дьяков, А.Ф. Проблемы надежности и безопасности энергоснабжения в условиях либерализации и дерегулирования в электроэнергетике / А.Ф.Дьяков // Энергетик. – 2005. – № 8. – С. 2.

239. Економічно та перспективно: опалення // Монтаж-технологія. – 2006. – № 10. – С. 24.

240. Енергозберігаючі технології ВАХІ // Монтаж-технологія. – 2006. – № 10. – С. 22.

241. Ермилов, С. Энергетическое развитие Украины в акроэкономическом и экологическом контексте / С.Ермилов // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2006. – № 2. – С. 63.

242. Ефективне використання енергії // Монтаж-технологія. – 2006. – № 10. – С. 38.

243. Заходи щодо зниження втрат енергії // Бакалін Ю.І. Енергозбереження та енергетичний менеджмент: Навч. посібник. – 3-є вид., перероб. і доп. – Х.: БУРУН і К, 2006. – С. 98-15.

244. Защита электросетей от воровства или система автоматизированного учета и управления потреблением электроэнергии // Энергосбережение. – 2004. – № 1. – С. 28.

245. Івченко, О. Енергетична безпека Держави залежить як від політиків, так і від фахівців: нафтобаз України / О.Івченко // Слобідський край. – 2006. – № 33. – 23 березня. – С. 18.

246. Івченко, О. Енергетична безпека України – в безпеці? / О.Івченко // Слобідський край. – 2005. – № 182 – 1 грудня. – С. 9.

247. Ільясов В.А. Державне управління сферою енергозбереження: проблеми, завдання, шляхи та методи їх вирішення / В.А.Ільясов // Энергосбережение. – 2004. – № 12. – С. 2-5.

248. Карп, И.Н. Энергосбережение в Украине: проблемы и пути решения / И.Н. Карп // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2004. – № 4. – С. 3-13.

249. Китаев, М.М. Економічний ефект від впровадження новітніх технологій та енергоефективного обладнання: інспекція по енергозбереженню інформує / М.М.Китаев // Энергосбережение. – 2004. – № 2. – С. 6.

250. Китаев, Н.Н. Оценка эффективности потребления энергоносителей предприятиями и ЖК / Н.Н.Китаев // Энергосбережение. – 2004. – № 11. – С. 12.

251. Китаев, Н.Н. Проблемы энергосбережения в бюджетной сфере и возможности их решения в регионе / Н.Н.Китаев // Энергосбережение. – 2004. – № 10. – С. 21.

252. Копець, А. Європейська програма „Краща інтеграція для стійкого розвитку” – нові можливості для розв’язання проблем муніципальної енергетики України. / А.Копець // Аспекти самоврядування. – 2006. – № 4. – С. 51-53.

253. Корнілов, І.Е. Імовірність світових енергетичних криз – один з факторів загроз енергетичній безпеці України / І.Е.Корнілов/ Енергоінформ. – 2005. – № 16. – С. 6.

254. Котельников, А.В. Программа энергосбережения / А.В.Котельников, А.Б.Косарев // Железнодорожный транспорт. – 2005. – № 2. – С. 67.

255. Криза енергетична і криза екологічна // Зелена енергетика. – 2005. № 2. – С. 6.

256. Майоров, К.К. Проблемы энергосбережения / К.К.Майоров // Энергосбережение. – 2005. – № 2. – С. 2.

257. Мамалига, В. Енергозбереження в Україні: що робити? / В.Мамалига // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 172. – 13 вересня. – С. 6.

258. Матросов, А.Д.Проблемы обеспечения энергосбережения в Украине в современных условиях хозяйствования / А.Д.Матросов, Т.Ф.Хан // Коммунальное хозяйство городов: научн.- техн. сб. – К.: Техника, 2006. – Вып.68. – С. 346 – 353. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/3603/

259. Михайленко, І.Д. Енергозбереження як важлива складова енергетичної безпеки України / І.Д.Михайленко // Енергоінформ. – 2005. – № 29. – С. 3.

260. Михайленко, І.Д. Енергозбереження, як важлива складова енергетичної безпеки України / І.Д.Михайленко // Энергосбережение. – 2005. – № 8. – С. 2.

261. Мусіенко, О.Г. Сучасні проблеми енергоефективності та шляхи їх вирішення / О.Г.Мусієнко, Т.Г.Маслова, В.О.Мусієнко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2005. – № 9. – С. 35.

262. Немировский, И.А. Проблемы энергобезопасности / И.А.Немировский // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2006. – № 1. – С. 21.

263. Пабат, А. Інноваційні технології енергозбереження та екологічної безпеки національних автоперевезень / А.Пабат // Економіст. – 2005. – № 3. – С. 56.

264. Петрусенко, М. Галузева наука не повинна бути пасинком в енергетиці / М.Петрусенко // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 86. – 12 травня. – С. 17.

265. Піскун, Е. Облік енергоносіїв в Україні таки треба ставити на вищий рівень / Е.Піскун // Енергоінформ. – 2005. – № 18. – С. 6.

266. Питяков, А.С. Проблемы современности, перспективы развития / А.С.Питяков // Светотехника и электроэнергетика. – ХНАМГ. – 2005. – № 5. –С. 10.

267. Праховник, А.В. Енергоефективність економіки – необхідна передумова енергетичної безпеки та сталого розвитку України / А.В.Праховник // Енергоінформ. – 2005. – № 29. – С. 3-4.

268.Праховник, А.В. Звернення до Уряду України щодо мотивації змін в управлінні енергозбереження / А.В.Праховник // Енергоінформ. – 2005. – № 12. – С. 3.

269. Праховник, А.В. Концепція гармонізації шляхів України та світової спільноти у побудові енергоефективності економіки / А.В.Праховник, Є.М.Іншеков // Енергоінформ. – 2005. – № 11. – С. 6-7.

270. Радзівіл, А. Геологічні проблеми і її суверенітету, національної безпеки й добробуту, основою подальшого успішного розвитку господарства / А.Радзівіл // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2006. – № 5. – С. 2.

271. Стогній, Б.С. Загальні проблеми та дострокові перспективи розвитку енергетики України / Б.С.Стогній, М.М.Кулик // Наука та інновації. – 2006. – № 2. – С. 5.

272. Сухін, Є. Енергоефективність: від паперів до реальних зрушень / Є.Сухін // Урядовий кур’єр. – 2006. – № 239. – 19 грудня. – С. 7.

273. Суходоля, О.М. Проблеми державної енергоефективності на сучасному етапі / О.М.Суходоля // Ринок інсталяцій. – 2006. – № 5. – С. 6.

274. Татаревский, Д. Электроэнергетика нуждается в модернизации / Д.Татаревский // Пенсионный курьер. – 2005. – № 35. – С. 9.

275. Хохлов, Г. Где найти деньги для энергосбережения? Вице-президент КБС Борис Соболев оценивает ситуацию с кредитированием и инвестициями для отечественной энергетики? / Г.Хохлов // Еста. – 2004. – № 4. – С. 17.

276.Цюцюра, В.Д. Проблеми енергозбереження в Україні / В.Д. Цюцюра, С.В. Цюцюра, О.В. Криворучко // Автоматизація виробничих процесів. – 2005. – № 1. – С. 34-37.

277. Чернов, С.К. Управление высокоинтеллектуальными проектами – механизм эффективного решения проблем энергосбережения / С.К.Чернов // Інтегровані технології енергосбереження. – 2006. – № 1. – С. 30.

278. Шарипов, А.Я. Энергосберегающие и энергоэфективные технологии – основа энергетической безопасности / А.Я.Шарипов, В.М.Силин // Вентиляция. Отопление. Кондиционирование. – 2006. – № 4. – С. 4.

279. Шаров, І. Енергетична криза: міф чи реальність? / І.Шаров // Голос України. – 2005. – № 163. – С. 5.

280. Шевченко, Т. Електроопалення – цивілізований підхід до проблем / Т.Шевченко // Енергоінформ. – 2005. – № 36. – С. 7.

281. Шерстюк, Р.В. Диверсифікація імпорту нафти як складова енергетичної безпеки / Р.В.Шерстюк // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 3. – С. 143.

282. Юспин, А.В. Вопросы государственного регулирования процесса обеспечения энергетической безопасности государства / А.В.Юспин // Енергоінформ. – 2005. – № 42. – 17 жовтня. – С. 7.

283. Ященко, Ю.П. Стратегія енергетичної безпеки України / Ю.П.Ященко // Енергоінформ. – 2004. – № 18. – 29 квітня. – С. 4.


Енергозбереження у промисловості


284. Биков, Ю.К. Енергетичний менеджмент як основа управління промислового підприємства / Ю.К.Биков // Енергоінформ. – 2004. – № 24. – 10-16 червня. – С. 5.

285. Бухкало, С.И. Перспективы энерго- и ресурсосбережения в производстве полимерной упаковки / С.И.Бухкало // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2004. – № 2. – С. 18.

286. Гейман, М.И. Еще раз об энергосбережении на предприятиях / М.И.Гейман // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2006. – № 5. – С. 51-52.

287. Грядущий, Б.А. Новые подходы к энергетическому обследованию угольных предприятий / Б.А.Грядущий, В.И.Мялковский, В.В.Лобода // Энергосбережение. – 2005. – № 2. – С. 27.

288. Деркач, М.І. Вплив евроінтеграційних процесів на рівень конкурентоспроможності підприємств України / М.І.Деркач // Стратегічний розвиток України. – 2004. – № 3-4. – С. 171.

289. Економічно та перспективно: опалення // Монтаж +технологія. – 2006. – № 10. – С. 24.

290. Енергозберігаючі технології ВАХІ // Монтаж +технологія. – 2006.– № 10. – С. 22.

291. Енергоощадність: як зекономити кошти підприємства // Ринок інсталяцій. – 2004. – № 12. – С. 8.

292. Зикеев, П. Решение прикладных задач энергосбережения на примере оптимизации расхода топлива в авиационном транспорте / П.Зикеев // Энергосбережение. – 2004. – № 1. – С. 13.

293. Иванов, С.К. Осевые высоконапорные вентиляторы обеспечивают энерго- и материалосбережение / С.К.Иванов, Ю.Н.Киклевич // Энергосбережение. – 2004. – № 4. – С. 15.

294. Каратаев, С.П. К вопросам повышения эффективности энергопотребления и технологического ресурсосбережения на Одесском припортовом заводе / С.П.Каратаев // Энергосбережение. – 2005. – № 12. – С. 6-7.

295. Карп, И.Н. Энергосберегающие технологии в металлургии / И.Н.Карп, А.Н.Зайвый // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2006. – № 1. –С. 13.

296. Китаев, Н. Основные причины потерь энергии: на промышленном предприятии / Н.Китаев // Энергосбережение. – 2004. – № 1. – С. 10.

297. Киричок, А.С. Энергосбережение на предприятиях черной металлургии / А.С.Киричок // Энергосбережение. – 2004. – № 10. – С. 10.

298. Кітаєв М.М. Відповідальність підприємств, установ, організацій та відповідних осіб за порушення чинного законодавства з енергозбереження / М.М.Кітаєв // Всеукраинский научно-технический журнал. – 2005. – № 5. – С. 23.

299. Кремешная, А.А. Выбор рациональных параметров ленточных конвейеров, обеспечивающих снижение энергопотребления / А.А.Кремешная, А.Я.Грудачев, А.Максецкий // Энергосбережение. – 2004. – № 4. – С. 21.

300. Лаврова, І.О. Зниження витрат матеріалів та енергії при розробці сучасних абсорберів з регулярними насадками / І.О.Лаврова // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2006. – № 3. – С. 10.

301. Литвинский, Г.Г. Шахтный подъем и водоотлив для больших глубин разработки / Г.Г.Литвинский // Энергосбережение. – 2004. – № 4. – С. 26.

302. Логвиненко, В.И. Анализ возможностей экономики электроэнергии на шахтах / В.И.Логвиненко // Энергосбережение. – 2004. - № 11. – С. 8.

303. Логвиненко, В.И. Перспективы развития энергоэффективности крупного промышленного региона / В.И.Логвиненко // Энергосбережение. – 2004. – № 10. – С. 2.

304. Манаков, М.В. Отражающая теплоизоляция и энергосбережение / М.В.Манаков // Энергонадзор и энергобезопасность. – 2005. – № 4. – С. 40.

305. Матусевич, Г.Г. Проблемы нефтеперерабатывающей промышленности Украины и пути их решения / Г.Г.Матусевич, А.В.Степанов, И.Николаенко // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2005. – № 2. – С. 3.

306. Метлова, Л. Оцінка споживання енергоресурсів та викидів парникових газів у промисловості України / Л.Метлова, М.Тарасова // Економіка України. – 2006. – № 6. – С. 67.

307. Мішина, Л.О. Облік паливно-енергетичних ресурсів згідно з номенклатурою промислової продукції / Л.О.Мішина // Энергосбережение. – 2004. – № 11. – С. 25.

308. Окалепов, В.Н. Энергосбережение в промышленности – приоритетная задача ученых Донбасского горнометаллургического института / В.Н.Окалепов // Энергосбережение. – 2004. – № 4. – С. 19.

309. Панасенко, В.А. Ресурсо- и энергосберегающая технология получения гидрокарбонатной суспензии в крупнотоннажных карбонизационных колоннах содового производства / В.А.Панасенко, В.И.Молчанов, В.Томенко // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2004. – № 1. – С. 19.

310. Півняк, Г.Г. Енергозбереження в промисловому секторі економіки України / Г.Г.Півняк // Наука та інновації. – 2006. – № 2. – С. 76.

311. Розен, В.П. Роль энергетической сертификации промышленных предприятий в стимулировании энергосбережения на Украине / В.П. Розен, А.М. Соловей, А.В. Чернявский // Новини енергетики. – 2004. – № 11. – С. 44-49. 324. Сиганова, Р.В. Полимерные трубы: фактор энергосбережения / Р.В.Сиганова // Коммунальщик. – 2005. – № 7. – С. 41-42.

312. Смоловик, Р.Ф. Анализ факторов ресурсосбережения по этапам жизненного цикла технологического новшества / Р.Ф.Смоловик, В.А.Александрова // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2006. – № 9. – С. 29.

313. Состояние и основные направления энергосбережения на угольных предприятиях / В.И. Логвиненко, Б.А. Грядущий, Н. А. Чехлатый, В.И. Мялковский // Уголь Украины. – 2004. – № 4. – С. 19-23.

314. Сталинский, Д.В. Пути снижения энергозатрат на предприятиях горно-металургического комплекса Украины / Д.В.Сталинский, В.А.Ботштейн, И.Каневский // Экология и промышленность. – 2006. – № 2. – С. 4.

315. Ткачев, В.И. Повышение эффективности мероприятий, связанных с экономикой энергоресурсов на промышленных предприятиях / В.И.Ткачев, С.В.Кучер // Энергосбережение. – 2005. – № 4. – С. 19.

316. Товажнянський, Л.Л. Енергозбереження в технологічних процесах основної хімії / Л.Л.Товажнянський, М.С.Губенко, Л.М.Ульев // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2004. – № 2. – С. 28.

317. Трубаев, П.А. Анализ путей энергосбережения при производстве цемента / П.А.Трубаев // Строительные материалы, оборудование, технологии. – 2006. – № 3. – С. 60.

318. Усенко, Ю.И. Пути энергосбережения в колпаковых электропечах сопротивления при обжиге бунтов стальной проволоки / Ю.И.Усенко, В.И.Иванов, В.А.Скачков // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2006. – № 3. – С. 31.

319. Филиппов, А.М. Энергосбережение на угольных шахтах Украины / А.М.Филиппов, А.И.Фесенко, К.С.Шибалов // Энергосбережение. – 2004. – № 10. – С. 14.

320. Шевченко, О.Г. Енергозберігаючі фільтровентиляційні агрегати для нейтралізації промислових викидів у повітря / О.Г.Шевченко // Енергоінформ. – 2005. – № 45. – 8-14 листопада. – С. 3.

321. Экологически чистая, ресурсо- и энергосберегающая технология обработки жидких сред // Энергосбережение. – 2004. – № 1. – С. 21.


Енергозбереження у будівництві


322. Береговой, А.М. Потенциал энергосбережения при реконструкции зданий / А.М.Береговой, В.А.Береговой, А.Гречишкин // Жилищное строительство. – 2006. – № 6. – С. 14.

323. Бойко, Л.Г. Основные аспекты и методика управления качеством энергосберегающих проектов в строительной отрасли / Л.Г.Бойко // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техника, 2006. – Вып.70. – С. 207 – 212. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1341/

324. Енергоактивний будинок з нульовим споживанням енергії // Ринок Інсталяцій. – 2005. – № 2. – С. 21.

325. Енергозбереження при проектуванні та експлуатації енергоефективних будівель та споруд // Бакалін Ю.І. Енергозбереження та енергетичний менеджмент: Навч. посібник. – 3-є вид., переробл. і доп. – Х.: БУРУН і К., 2006. – С. 169 – 241.

326. Иванова, В.Г. Новый подход к проблеме энергосберегающего сухого пылеулавливания при производстве строительных материалов / В.Г.Иванова // Строительные материалы. – 2004. – № 4. – С. 2-9.

327. Ильин, И. Энергосберегающее здание / И.Ильин // Архитектура промышленных зданий . – 2005. – № 4. – С. 21.

328. Кологривова, Л.Б. Комплекс энергосберегающих решений при проектировании многоэтажных жилых зданий / Л.Б.Кологривова, С.А.Молодкин // Промышленное и гражданское строительство. – 2006. – № 10. – С. 51.

329. Копец, А.С. Устранение барьеров для повышения эффективности использования энергии в жилищном секторе Украины / А.С. Копец // Энергосбережение. – 2006. – № 42. – С. 16-22.

330. Ловягин, В.Ф. Системный анализ процесса инженерно-строительных изысканий в аспекте решения проблем ресурсосбережения в строительстве линейных сооружений / В.Ф.Ловягин // Известия высших учебных заведений. Строительство. – 2006. – № 8. – С. 108.

331. Основные принципы оценки экономической эффективности средств энергосбережения // Энергосбережение. – 2004. – № 5. – С. 26.

332. Садов, А. Теплоизоляция фасадов зданий. Современный уровень зданий: Энергосбережение / А.Садов // Коммунальщик. – 2005. – № 1. – С. 53.

333. Торкатюк, В.И. Совершенствование стратегии формирования системы энергосбережения в строительной отрасли / В.И.Торкатюк, Л.Г.Бойко, М.К.Сухонос // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн.сб. – К.: Техника, 2004. – Вып.58.– С. 3-16. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2310/

334. Трембицкий, С.М. Энергосберегающие технологии изготовления железобетонных изделий и конструкций / С.М.Трембицкий // Бетон и железобетон. – 2004. – № 6. – С. 23.

335. Энергоэффективные здания: мировой опыт: способ обеспечения в здании комфортного микроклимата отельных помещений, максимальное использование энергии внешней среды и энергоэффективных элементов здания как единого целого // Енергоінформ. – 2005. – № 45. – 15 ноября. – С. 7.


Енергозбереження у ЖКГ


336. Барон, В.Г. К вопросу выбора расчетных температур систем независимого отопления и горячего водоснабжения / В.Г.Барон // Энергосбережение. – 2004. – № 3. – С. 14.

337. Барон, В.Г. «Оживление воздуха в «евроквартире»: экологические аспекты энергосбережения / В.Г.Барон // Энергосбережение. – 2004. – № 2. – С. 18.

338. Барон, В.Г. «Проект: Энергоэффективный дом в Донецке» / В.Г.Барон // Энергосбережение. – 2004. – № 4. – С. 30.

339. Баснаков, А.П. Регулирование температуры внутри жилых и общественных помещений – перспективный и эффективный метод энергосбережения / А.П.Баснаков, А.П.Мартюшев, А.Захарченко // Коммунальщик. – 2006. – № 7. – С. 62.

340. Вдовичук, С.М. Нормативні показники комбінованого способу охолодження технічної води ТЕЦ / С.М.Вдовичук, П.О.Гут, М.Ф.Заяц // Енергетика та електрифікація. – 2006. – № 7. – С. 11.

341. Волос, С. Об усовершенствовании ценовой и тарифной политики в газовом секторе экономики / С.Волос // Енергоінформ. – 2005. – № 12. – С. 4.

342. Востриков, В.А. Стратегия и тактика реализации мероприятий по энергосбережению в ЖКХ / В.А.Востриков // Энергосбережение. – 2005. – № 3. – С. 9.

343. Выдыш, Л.И. Папа, мама! Экономьте свет, тепло и воду: воспитание энергобережливости / Л.И.Выдыш // Энергосбережение. – 2004. – № 3. – С. 26.

344. Галич, Р.А. Экономия энергоресурсов в системах водоотведения городов (опыт НПФ «Экополимер») / Р.А.Галич // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2005. – № 9. – С. 42.

345. Гашо, Е.Г. Энергосбережение и рационализация теплоснабжения городов / Е.Г.Гашо // Жилищное и коммунальное хозяйство. – 2004. – № 4. – С. 28.

346. Дерзкий, В.Г. Определение мест и объемов неутонченной (неоплаченной) электроэнергии в распределительных сетях / В.Г.Дерзкий // Энергосбережение. Энергетик. Энергоаудит. – 2005. – № 4. – С. 30.

347. Добровольский, В.Е. Электронно-микроскопическое исследование пластиковых реплик / В.Е.Добровольский, Г.В.Мухопад, А.Дуравкин // Электрификация и энергетика. – 2005. – № 12. – С. 14.

348. Дудолад, А.С. Моделирование экономической оценки влияния энергосбережения на качество жизни населения / А.С.Дудолад, Ю.Д.Костин // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2006. – № 9. – С. 42.

349. Енергозбереження в житлово-комунальному господарстві // Бакалін Ю.І. Енергозбереження та енергетичний менеджмент: Навч. посібник. – 3-є вид., переробл. і доп. – Х.: БУРУН і К., 2006. – С. 135 – 241.

350. Енергоефективність міського господарства // Бакалін Ю.І. Енергозбереження та енергетичний менеджмент: Навч. посібник. – 3-є вид., переробл. і доп. – Х.: БУРУН і К., 2006. – С. 135 – 158.

351. Енергоефективність теплопостачання міст // Бакалін Ю.І. Енергозбереження та енергетичний менеджмент: Навч. посібник. – 3-є вид., переробл. і доп. – Х.: БУРУН і К., 2006. – С. 158-169.

352. Ионов, В.С. Энергосбережение и безопасность использования электроэнергии в жилом секторе, административных и общественных зданиях / В.С.Ионов // Энергосбережение. – 2006. – № 2. – С. 93.

353. Использование приборов коммерческого учета энергетических ресурсов на Украине // Энергосбережение. – 2005. – № 3. – С. 36.

354. Казанский, Е.Б. Как не допустить энергетического кризиса в столице: необходимость разработки теории общих конструктивно-компоновочных решений автономных систем энергетики / Е.Б.Казанский // Жилищное и коммунальное хозяйство. – 2006. – № 7. – С. 15.

355. Калинин, В.М. Актуальные вопросы обеспечения энергоэффективности при эксплуатации жилых микрорайонов / В.М.Калинин, Л.Г.Фомин // Экология урбанизированных территорий. – 2006. – № 3. – С. 64.

356. Козлов, С.В. «Вихревые теплогенераторы» - современные высокоэффективные автономные энергосберегающие системы отопления / С.В.Козлов // Коммунальщик. – 2006. – № 8. – С. 64.

357. Колісник, О. Електрика в опаленні / О.Колісник // Партнери. – 2006. – № 3. – березень. – С. 8.

358. Коляда, Г.Е. Опыт производства и применения труб, предварительно изолированных пенополиуретаном / Г.Е.Коляда // Энергосбережение. – 2005. – № 12. – С. 12 – 14.

359. Коринько, И.В. Прогрессивные и информационные энергосберегающие технологии в системах водоотведения / И.В.Коринько, Г.В.Никитенко, Ю.В.Ярошенко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2005. – № 9. – С. 17.

360. Кошман, Н.П. Необходим аварийный и оперативный резерв энергоресурсов: следует создать источники теплоэнергосбережения альтернативные центральным системам / Н.П.Кошман // Жилищное и коммунальное хозяйство. – 2006. – № 8. – С. 14.

361. Кравченко, В.В.. Энергетика: ситуация на 16 лет хуже / В.В.Кравченко, А.А.Троцкий // Коммунальщик. – 2006. – № 4. – С. 11.

362. Краснянский, М.Е. Проект: «Энергоэффективный дом в Донецке»: решение вопросов энергосбережения в регионах / М.Е.Краснянский// Энергосбережение. – 2004. – № 2. – С. 16.

363. Крикавський, Є.В. Регіональна політика енергоощадних інвестицій у житлове тепло споживання / Є.В.Крикавський, З.С.Люльчак // Регіональна економіка – 2006. – № 1. – С. 42.

364. Литвинский, А.П.. Автономные системы энергоснабжения: необходимость синхронного проведения реформ электроэнергетики и «коммуналки» / А.П.Литвинский, И.Я.Редько // Жилищное и коммунальное хозяйство. – 2006. – № 7. – С. 15.

365. Майборода, О. Раціональній спосіб обігріву приміщень – шлях до енергозбереження / О.Майборода // Ринок інсталяцій. – 2005. – № 1. – С. 20.

366. Маляренко, В.А. Енергозбереження – пріоритетний напрямок розвитку і вдосконалення комунальної енергетики / В.А.Маляренко // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2006. – № 3. – С. 19.

367. Маляренко, В.А. Енерго- та ресурсозбереження при реформуванні житлово-комунального господарства України / В.А.Маляренко// Інтегровані технології та енергозбереження. – 2004. – № 1. – С. 3-8.

368. Маляренко, В.А. Проблеми енергопостачання і енергозбереження в житлово-комунальному господарстві / В.А. Маляренко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2006.– № 1. – С. 10-20.

369. Маляренко, В.А. Пути развития коммунальной энергетики и энергосбережение / В.А.Маляренко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2006. – № 7. – С. 22.

370. Маляренко, В.А.. Энергосберегающие технологии в жилом фонде городов Украины / В.А.Маляренко, Н.А.Орлова // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техника, 2004. – Вып.57. – С. 224 – 230. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/3802/

371. Мероприятия по энергосбережению и снижению потерь воды в системах городского водоснабжения // Энергосбережение. – 2004. – № 5. – С. 12.

372. Метрологическое обслуживание квартирных водосчетчиков // Энергосбережение. – 2005. – № 3. – С. 24.

373. Назаренко, М. Энергоэффективность – основа снижения издержек в ЖКХ / М.Назаренко // ЖКХ. – 2004. – № 12. – С. 10.

374. Нарыжная, Л. Энергосбережение на квартирном уровне, или правильное отопление / Л.Нарыжная, М.Павленко // Слобода. – 2005. – № 32. – 22 апреля. – С. 7.

375. Осадчая, О. Стандарты качества услуг в электроэнергетике / О.Осадчая // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2006. – № 5. – С. 38-44.

376. Осадчий, Г.В. Энергосберегающие системы / Г.В.Осадчий // Жилищное и коммунальное хозяйство. – 2004. – № 1. – С. 32.

377. Остапенко, Я. Як зменшити тариф на тепло / Я. Остапенко // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 125. – 9 липня. – С.9.

378. Петраков, Г.Н. Энергосберегающие теплонаносные системы теплоснабжения / Г.Н.Петраков, В.Г.Стогней, А.В.Мартынов // Энергосбережение и водоподготовка. – 2006. – № 2. – С. 66.

379. Потьомін С.Ю. Впровадження енергозберігаючих технологій в водопровідно-каналізаційних господарствах України ЗАТ „Шведсько-Українська група – „SUGROUP” у 2005 році / С.Ю.Потьомін // Вода і водоочисні технології. – 2006. – № 2. – С. 53.

380. Проблемы оплаты фактического потребления энергоресурсов в жилых зданиях // Энергосбережение. – 2005. – № 3. – С. 26.

381. Рогалев, Н.Д., Гашо Е.Г. Энергопотребление мегаполиса: о некоторых результатах подхода к рационализации энергопотребления коммунального хозяйства мегаполиса / Н.Д.Рогалев, Е.Г.Гашо // Вентиляция. Отопление. Кондиционирование. – 2005. – № 3. – С. 80.

382. Ручкин, П.М. Механизм взаиморасчетов по приборам учета теплоэнергии и воды нуждается в совершенствовании / П.М.Ручкин // Коммунальщик. – 2005. – № 9. – С. 36.

383. Саджениця, В. Енергозбереження в житлово-комунальному господарстві України / В.Саджениця // Ринок інсталяцій. – 2005. – № 4. – С. 22.

384. Санжар, В.Г. Сотни тысяч гривен экономии в коммунальной сфере Донецка: решение вопросов энергосбережения в регионах / В.Г.Санжар // Энергосбережение. – 2004. – № 3. – С. 18.

385. Савицький, М.А. Енергозбереження в сучасному житловому будівництві / М.А.Савицький, О.Р.Позняк, У.Д.Марущак // Ринок інсталяцій. – 2005. – № 11. – С. 46.

386. Сапронов, И.Н. Использование сбросного тепла в системе отопления / И.Н.Сапронов // Всеукраинский научно-технический журнал. – 2005. – № 5. – С. 21.

387. Табунщиков, Ю. Принципи економічної оцінки енергоефективного будинку / Ю.Табунщиков, І.Ковальов, О.Гегуева // Ринок інсталяцій. – 2005. – № 11. – С. 10.

388. Технологии энергосбережения в действии: энергосбережение // Техника для городского хозяйства. – 2004. – № 4. – С. 14.

389. Уифред, Х., Завидей В.И., Головичер В.А. Роль конденсатоотводчиков в энергосбережении / Х.Уифред, В.И.Завидей, В.А.Головичер // Энергетик. – 2006. – № 1. – С. 43.

390. Централизованное теплоснабжение и энергосбережение в стратегии устойчивого развития крупных городов / Маляренко В.А., Голощапов В.Н., Орлова Н.А, Л.В.Лысак // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2004. – Вып.57. – С. 211-216. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/3799/

391. Черешнев, И.В. Экономия энергетических ресурсов в современном жилище / И.В.Черешнев // Жилищное строительство. – 2006. – № 6. – С. 9.

392. Чернишов, В. Аналіз споживання електричної енергії у 2004 році за тарифами, диференційованими за періодами часу / В.Чернишов // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2005. – № 4. – С. 23.

393. Экономим, управляя освещением: ЖКХ // Коммунальщик. – 2005. – № 9. – С. 9.

394. Энергосбережение. Пособие для администрации: вопросы теплораспределения и учета тепла // Коммунальщик. – 2006. – № 7. – С. 52.


1   2   3

Схожі:

Стратегія енергозбереження в Україні та за кордоном: досвід реалізації та перспективи її розвитку iconМіжнародна конференція
Досвід І системні рішення в Польщі та Україні у сфері енергозбереження для суспільно-економічного розвитку та поліпшення умов проживання...
Стратегія енергозбереження в Україні та за кордоном: досвід реалізації та перспективи її розвитку iconРеєстраційна заявка для участі у Міжнародній конференції
«Досвід І системні рішення в Польщі та Україні у сфері енергозбереження для суспільно-економічного розвитку та поліпшення умов проживання...
Стратегія енергозбереження в Україні та за кордоном: досвід реалізації та перспективи її розвитку iconУдк 336. 713. 2 Сучасні тенденції оптимізації філіальної мережі банків за кордоном та в україні
У статті досліджено та систематизовано основні тенденції розвитку філіальної мережі банківських установ за кордоном. Автором визначено...
Стратегія енергозбереження в Україні та за кордоном: досвід реалізації та перспективи її розвитку iconЗбірка матеріалів Звітної науково-практичної конференції «перспективи розвитку галузевого законодавства в україні»
«перспективи розвитку галузевого законодавства в україні» та «інститути громадянського суспільства: сучасний стан та перспективи...
Стратегія енергозбереження в Україні та за кордоном: досвід реалізації та перспективи її розвитку iconБібліотека проблеми та пріоритети регіонального розвитку в україні й за кордоном
П 78 Проблеми та пріоритети регіонального розвитку в Україні й за кордоном (2000 – 2008 рр.) [Текст] : бібліогр покажчик / Харк нац...
Стратегія енергозбереження в Україні та за кордоном: досвід реалізації та перспективи її розвитку iconБібліотека сучасний стан та проблеми розвитку дистанційної освіти в Україні та за кордоном
С 91 Сучасний стан та проблеми розвитку дистанційної освіти в Україні та за кордоном ( 2005-2009 рр.) [Текст] : бібліогр покажчик...
Стратегія енергозбереження в Україні та за кордоном: досвід реалізації та перспективи її розвитку iconВступ
Україні й за кордоном. Сучасний стан, галузі застосування І перспективи розвитку конструкцій з деревини та пластичних мас в будівництві....
Стратегія енергозбереження в Україні та за кордоном: досвід реалізації та перспективи її розвитку iconСтан та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні
Так, цією моделлю стала модель інноваційного розвитку, яка є тим фундаментом, який визначає економічну силу країни та її перспективи...
Стратегія енергозбереження в Україні та за кордоном: досвід реалізації та перспективи її розвитку iconЕфективна стратегія розвитку суб’єктів господарювання: вихідні положення та проблеми реалізації

Стратегія енергозбереження в Україні та за кордоном: досвід реалізації та перспективи її розвитку icon«Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної і ндустрії в Україні: т еорія, практика та інновації розвитку»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Стратегічні перспективи туристичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи