Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
НазваМіністерство освіти І науки України
Сторінка2/13
Дата22.06.2012
Розмір2.05 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
^

СЕКЦІЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА, ПОЛІТОЛОГІЇ І ПРАВА


3-5 березня, 1415, ауд. 4426

Голова секції: д. п. н., професор Корнієнко В. О.

Заступник голови: к. і. н., доцент Безуглий А. І.

Секретар: лаборант Цуркан С. Я.


1. Шляхи покращення демографічної ситуації в Україні.

Турлюк А. В., ст. гр. ЛОТ-06, науковий керівник – к. і. н., доцент Кавка В. В.

 1. Формування політичної культури студентської молоді.

Кравчук І. А., ст. гр. 3АВ-06, науковий керівник – к. і. н., доцент Кавка В. В.

 1. Соціал-демократична політико-ідеологічна доктрина. Принципи та реалізація в сучасному світі.

Манаєва О. О., ст. гр. 1КС-06, науковий керівник – к. і. н., доцент

Плахотнюк С. С.

 1. Сучасні виборчі політтехнології та їх використання в Україні.

Саміленко В. В., ст. гр. 2ПЗ-06, науковий керівник – к. і. н., доцент

Плахотнюк С. С.

 1. Проблеми формування політичної еліти України.

Собчук В. С., ст. гр. 2ЕС-06, науковий керівник – к. політ. н., доцент Похило І. Д.

 1. Громадянське суспільство: проблеми та здобутки.

Сташко І. Д ., ст. гр. 2ЕС-06, науковий керівник – к. політ. н., доцент Похило І. Д.

 1. Українські молодіжні організації (кінець ХІХ – початок ХХ ст. ).

Черкіс С. В., ст. гр. 1ІМ-09, науковий керівник – к. і. н., доцент Мельников Д. О.

 1. Студентський рух в Україні (кінець 80-х – початок 90-х рр. ХХ ст. )

Наугольних Є. С., ст. гр. 1ТК-09, науковий керівник – к. і. н., доцент Мельников Д. О.

 1. Колабораціонізм в Україні: спроба пошуку істини.

Заворотна Ю. І., ст. гр. 1МО-09, науковий керівник – к. і. н., доцент Пономаренко А. Б.

10. Поділля в роки Другої світової війни.

Коломия О. В., ст. гр. ТЕ-09, науковий керівник – к. і. н., доцент Пономаренко А. Б.

11. Особливості становлення податкового права України.

Довбиш В. А., к. філос. н., доцент.

 1. Українське питання вчора і сьогодні.

Навроцька В. В., ст. гр. МІТ-09, науковий керівник – к. і. н., доцент Безуглий А. І.

 1. Ідея державності у суспільно-політичній думці 40-80 років.

Маєвська І. В., ст. гр. МІТ-09, науковий керівник – к. і. н., доцент Безуглий А. І.

 1. Тероризм – нова глобальна проблема сучасності.

Нечко В. І., ст. гр. 2ТЕ-06, науковий керівник – д. політ. н., професор Корнієнко В. О.

 1. Проблеми політичної соціалізації студентської молоді.

Полтавський С. П., ст. гр. 1ТЕ-06, науковий керівник – д. політ. н., професор Корнієнко В. О.


^ СЕКЦІЯ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

3-5 березня,1430, ауд. 2265

Голова секції: к. філос. н., доцент Мацко Л. А.

Заступник голови: к. пед. н., доцент Прищак М. Д.

Вчений секретар: викладач Сіверський В. А.


 1. Самоменеджмент керівника.

Лавренчук Ю. В., ст. гр. 2МФК-05, науковий керівник – к. філос. н., доцент Мацко Л. А.

 1. Застосування НЛП в менеджменті та бізнесі.

Лоєвська С. А., ст гр. 2МФК-05, науковий керівник – к. філос. н., доцент Мацко Л. А.

 1. Тренінг, як засіб підготовки майбутніх управлінців.

Тугушев А. В., ст. гр. МБ-05, науковий керівник – к. філос. н., доцент Мацко Л. А.

 1. Невербальні складові спілкування в психології управління.

Книш Ю. В., ст. гр. 2МФК-05, науковий керівник – к. філос н., доцент Мацко Л. А.

 1. Позитивне мислення і його формування.

Мацко Л. А., к. філос н., доцент.

 1. Дитиноцентрована педагогіка.

Тихонова Д. В., ст. гр. ЕП-08, науковий керівник – к. пед. н., доцент Прищак М. Д.

 1. Комунікація, як методологічна основа навчально-виховного процесу.

Прищак М. Д., к. пед. н., доцент.

 1. Щастя – як результат гармонії духовного та матеріального.

Сердюк О. В., ст. гр. 1ІС-09сп, науковий керівник – викладач Сіверський В. А.

 1. Застосування інтерактивних технологій навчання, як шлях до успішного вивчення дисципліни „Конфліктологія та психологія управління”.

Андрущенко Н. О., викладач.

 1. Основи психоаналізу та його практичне застосування.

Слободинський А. М., ст. гр. 1ЕКО-08, науковий керівник – к. мист., доцент Сідлецька Т. І.


^ СЕКЦІЯ СОЦІОЛОГІЇ

3-5 березня, 1430, ауд. 2362

Голова секції: к. соц. н., доцент Слободянюк А. В.

Заступник голови: к. і. н., доцент Годлевська В. Ю.

Вчений секретар: викладач Гречанюк Н. М.


 1. Значення та роль соціології, як науки та навчальної дисципліни в сучасному українському суспільстві.

Слободянюк А. В., к. соц. н., доцент.

 1. Мобільний зв’язок в житті сучасної людини.

Лоєвська С. А., ст гр. 2МФК-05, науковий керівник – к. соц. н., доцент Слободянюк А. В.

 1. Жінка в науці та політиці.

Ковальчук Ю. А., ст. гр. 2МФК-05, науковий керівник – к. соц. н., доцент Слободянюк А. В.

 1. Вплив реклами на життя сучасної людини.

Лисак К. С., ст. гр. 3МФК-05, науковий керівник – к. соц. н., доцент Слободянюк А. В.

 1. Ставлення до музики.

Желюк Н. С., ст. гр. ІМО-05, науковий керівник – к. соц. н., доцент Слободянюк А. В.

 1. Ставлення до фізичної культури та спорту.

Лобанкіна І. С., ст. гр. ІМО-05, науковий керівник – к. соц. н., доцент Слободянюк А. В.

 1. Виховання дітей в сім’ї.

Кліменко Т. Л., ст. гр. МЗВ-05, науковий керівник – к. соц. н., доцент Слободянюк А. В.

 1. Соціологічна оцінка періодичного видання.

Книш Б. Л., ст. гр. МП-06, науковий керівник – к. і. н., доцент Годлевська В. Ю.

 1. Сучасна соціалоно-психологічний портрет.

Луціа М. А., ст. гр. МП-06, науковий керівник – к. і. н., доцент Годлевська В. Ю.

 1. Ставлення до освоєння космосу.

Павлюк О. А., ст. гр. МП-06, науковий керівник – к. і. н., доцент Годлевська В. Ю.

 1. Консолідація демократичного суспільства: теоретичний аспект.

Годлевська В. Ю., к. і. н., доцент.

 1. Зміна приорітетів у світогляді чучасної молоді.

Швець Б. Г., ст. гр. 1ПЗ-06, науковий керівник – викладач Андрущенко Н. О.

 1. Умови життя, які приносять задоволення.

Слободян І. В., ст. гр. ОТЗ-06, науковий керівник – викладач Гречанюк Н. М.

 1. Риси молодіжної субкультури.

Мазур Н. І., ст. гр. ОТЗ-06, науковий керівник – викладач Гречанюк Н. М.

 1. Ціннісні орієнтації молоді.

Гречанюк Н. М., викладач.


^ СЕКЦІЯ ФІЛОСОФІЇ

3 березня, 1430, ауд. 4407

Голова секції : д. філос. н., професор Хома О. І.

Заступник голови: к. філос. н., доцент Головашенко І. О.

Секретар: викладач Макаров З. Ю.


 1. Чоловіче буття як статус: гендерний аспект.

Головашенко І. О., к. філос. н., доцент.

 1. Соціокультурні засади поняття «гендер». Гендер як соціальний конструкт.

Шульгіна В. В., ст. гр. 1МОФ-08, науковий керівник – к. філос. н., доцент Головашенко І. О.

 1. Ініціативи «нової філософської хвилі» кінця ХХ – початку XXI століття.

Чайка Р. В., ст. гр. 1МОЗ-08, науковий керівник – к. філос. н., доцент Головашенко І. О.

 1. Концепція «сенсу життя» як модерний замінник поняття «цільова причина».

Чухрай Е. І., ст. викладач.

 1. Апологетика і філософія у вченні Б. Паскаля.

Хома О. І., д. філос. н., професор.

 1. Сенека как представитель античного Просвещения.

Кузнєцов В. Г., викладач.

 1. Трансформація наукової раціональності в другій половині ХХ століття.

Теклюк А. І., к. філос. н.

 1. Нетрадиційна релігійність в сучасній релігійній картині України.

Андреєва М. В., ст. викладач.

 1. Церква сайентології: релігія чи бізнес.

Бладика О. Л., ст. гр. МІТ-08, Скакодуб Л. Д., ст. гр. МІТ-08, науковий керівник – ст. викладач Андреєва М. В.

 1. «Біле братство» як приклад тоталітарної секти.

Марченко К. М., ст. гр. 1СІ-08, науковий керівник – ст. викладач Андреєва М. В.

 1. Мормони як приклад американської нетрадиційної релігії.

Шульгіна В. В., ст. гр. 1МОЗ-08, науковий керівник – ст. викладач Андреєва М. В.

 1. Церква Муна: особливості віровчення та культу.

Вахановська А. Н., ст. гр. 1МОЗ-08, науковий керівник – ст. викладач Андреєва М. В.

 1. Раціональні підстави аргументації Дж. Берклі.

Гуцалюк О. В., ст. гр. 1АТ-08, науковий керівник – д. філос. н., професор Хома О. І.

 1. Етика Декарта.

Павлик Т. М., ст. гр. 1КІ-08, науковий керівник – ст. викладач Чухрай Е. І.

 1. Раціональність і хаос.

Ратніков В. С., д. філос. н., професор.

 1. Становлення гуманітарної методології в контексті некласичного детермінізму.

Макаров З. Ю., викладач.

 1. Техніка і технологія: філософський аналіз.

Марфін А. В., ст. гр. 1РТ-08, науковий керівник – к. філос. н., доцент Теклюк А. І.

 1. Синергетичний підхід і можливості його застосування в технічних науках.

Крученюк О. О., ст. гр. РАП-08, науковий керівник – к. філос. н., доцент Теклюк А. І.


^ СЕКЦІЯ МОВОЗНАВСТВА

3 – 5 березня, 1415, ауд. 2430

Голова секції: д. філол. н., професор Азарова Л. Є.

Заступник голови: секції: к. філол. н., доцент П’яст Н. Й.

Cекретар: викладач Горчинська Л. В.


 1. Складання як один із способів словотвору.

Азарова Л. Є., д. філол. н., професор.

 1. Використання інтерактивних технологій на заняттях української мови (за професійним спрямуванням) .

П’яст Н. Й., к. філол. н., доцент.

 1. Іншомовні слова в українській мові.

Старовойт Ю. Л., к. філол. н., доцент.

 1. Інтерактивні методи навчання на уроках української мови на початковому рівні навчання студентів-іноземців.

Горчинська Л. В., старший викладач.

 1. Тестові завдання як один з ефективних методів навчання засвоєння систематизації та перевірки знань.

Олійник Л. І., ст. викладач.

 1. Духовність образу хутора у творчості українських письменників ХІХ – ХХ ст.

Солодар Л. В., викладач.

 1. Мовні засоби експресії.

Стадній А. С., викладач.

 1. Полікультурне виховання іноземних студентів вищих навчальних технічних закладів.

Зозуля І. Є., викладач.

 1. Духовність персонажів малої прози Б. Грінченка.

Андрікевич І. А., викладач.

 1. Художні деталь як засіб етнопсихологічного образотворення в новелі В. Стефаника «Камінний хрест».

Грабенко Т. О., викладач.

 1. Міфологізм лірики С. Черкасенка.

Опанасюк М. М., викладач.

 1. Вивчення іменників-юкстапозитів в українському мовознавстві.

Радомська Л. А., викладач.

 1. Непрямі номінації осіб за політичною належністю.

Лепко Г. В., викладач.

 1. Історія української термінології іконопису.

Цвіркун О. М., викладач.

 1. Аброкорені науково-технічної термінології.

Кухарчук Г. В., викладач.

 1. Комп’ютери по-нашому або як примусити комп’ютер говорити українською.

Миколайчук О. М., ст. гр. 4СІ-07, науковий керівник – викладач Радомська Л. А.

 1. Дещо про питання двомовності в Україні.

Жирома О. Ю., ст. гр. О-07, науковий керівник – викладач Радомська Л. А.

 1. Проблема суржику на сучасному мовному грунті.

Олексюк А. В., ст. гр. 2СІ-07, науковий керівник – викладач Радомська Л. А.

 1. Сучасна українська література в умовах масової культури.

Лиса О. І., ст. гр. МБ-07, науковий керівник – к. філол. н., доцент П’яст Н. Й.

 1. Прототипи російських повістей Т. Шевченка.

Бондар Н. В., ст. гр. МБ-07, науковий керівник – к. філол. н., доцент П’яст Н. Й.

 1. Українські фразеологізми і образна природа кольороназв.

Богатир О. В., ст. гр. МБ-07, науковий керівник – к. філол. н., доцент П’яст Н. Й.

 1. Лексико-граматичні особливості української мови.

Хоменко Н. О., ст. гр. ММ-07, науковий керівник – к. філол. н., доцент П’яст Н. Й.

 1. Латина і сучасність.

Градомська В. О., ст. гр. МБ-07, науковий керівник – к. філол. н., доцент П’яст Н. Й.

 1. Культура мовлення сучасного українського суспільства.

Підлуцький Б. С., ст. гр. 1ТГ-07, науковий керівник – к. пед. н., доцент Абрамчук О. В.

 1. Терміни та професіоналізми в мовленні студентів будівельного факультету.

Пікуліна К. О., ст. гр. БМ-07, науковий керівник – к. пед. н., доцент Абрамчук О. В.

 1. Жаргонізми в молодіжному середовищі.

Тарадайко В. В., ст. гр. 2РТ-07, науковий керівник – ст. викладач Іванець Т. Ю.

 1. Проблеми української термінології.

Нікешен Ю. П., ст. гр. РТ-07, науковий керівник – ст. викладач Іванець Т. Ю.

 1. Мова та діалекти Анголи.

Йомбу Жуау, ст. гр. ЕСЕ-07, науковий керівник – к. пед. н., доцент Абрамчук О. В.

 1. Власні імена в українських фразеологізмах.

Скармегін А. В., ст. гр. 1ІМ-07, науковий керівник – викладач Кухарчук Г. В.

 1. Традиції та звичаї Азербайджану.

Ельмін Тахмазли, ст. гр. 1М-09, науковий керівник – викладач Кухарчук Г. В.

 1. Елементи китайської культури в українському культурному просторі.

Хань Сяо, ст. гр. 1МОБ-09, науковий керівник – викладач Лепко Г. В.

 1. Природні багатства Анголи.

Вальдеж Бумба, п/в, науковий керівник – викладач Солодар Л. В.

 1. Історія Кіто – це історія Еквадору.

Вальєхо Ісраель, ст. гр. 2МО-09, науковий керівник – викладач Опанасюк М. М.

 1. Чайна культурна традиція в Китаї.

Сунг Менг Сінг, п/в, науковий керівник – викладач Радомська Л. А.

 1. Звичаї і традиції анголського народу.

Філіп Таті Балдуіно, п/в, науковий керівник – викладач Стадній А. С.

 1. Латинізми в українській мові.

Троя Варгас Ленін Патрісіо, п/в, науковий керівник – викладач Андрікевич І. А.

 1. Еквадор – райський куточок Латинської Америки.

Паес Горділло Джефферсон Фернандо, п/в, науковий керівник – викладач Андрікевич І. А.

 1. Екскурс в еквадорській історії.

Аргуело Бенвідес Мануель Фернандо, п/в, науковий керівник – викладач Андрікевич І. А.

 1. Азербайджан – Окраса Сходу.

Гасімзаде Ніджат, п/в, науковий керівник – викладач Зозуля І. Є.

 1. Флора Камеруну.

Джемта Таца Жудіт Доріс, п/в, науковий керівник – ст. викладач Корженко В. Я.

 1. Пекінська Олімпіада.

Цюй Сяолань, ст. гр. 2ТГ-06, науковий керівник – ст. викладач Корженко В. Я.

 1. Сучасний Еквадор на карті Латинської Америки.

Контрерас Васкес Луїс Феліпе, ст. гр. ЛОТ-06, Утрерас Телло Андрес, ст. гр. ЛОТ-06, науковий керівник – ст. викладач Корженко В. Я.


^ СЕКЦІЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

3 – 5 березня, 1430, ауд. 3335

Голова секції: к. філол. н., доцент Степанова І. С.

Заступник голови: викладач Столяренко О. В.

Секретар: Гладьо А. І., ст. гр. 1ЗІ-06


 1. Навчання мов як діалог культур.

Степанова І. С., к. філол. н., доцент.

2. Проблеми педагогічної іноватики.

Кондратюк Т. В., ст. викладач.

3. Використання відео матеріалів на уроці іноземної мови.

Хоменко Н. П., ст. викладач.

4. Вивчення німецької мови за допомогою Інтернет-джерел.

Яковець О. Р., ст. викладач.

5. Сучасний екстрім-тріал.

Любимов А. Ю., ст. гр. ЛОТ-06, науковий керівник – к. філол. н., доцент Степанова І. С.

6. Що таке фрірайд, даунхіл.

Лілевський А. В., ст. гр. ЛОТ-06, науковий керівник – к. філол. н., доцент Степанова І. С.

7. Екстремальний спорт сьогодні. .

Кондратюк Ю. В., ст. гр. ЛОТ-06, науковий керівник – к. філол. н., доцент Степанова І. С.

8. Телескоп Магелана.

Бондарчук І. В., ст. гр. ЛОТ-06, науковий керівник – к. філол. н., доцент Степанова І. С.

9. Історія розвитку мови С + +.

Портянін О. О., ст. гр. ЛОТ-06, науковий керівник – к. філол. н., доцент Степанова І. С.

10. Більярд: історія і сучасність.

Волощук О. О., ст. гр. ЛОТ-06, Блажко І. В., ст. гр. ЛОТ-06, науковий керівник – к. філол. н., доцент Степанова І. С.

11. Лижний фрірайд та інші.

Твердохліб А. В., ст. гр. ЛОТ-06, науковий керівник – к. філол. н., доцент Степанова І. С.

12. Британія: далека і близька.

Хорцилава М. О., ст. гр. 5ЕМ-08, науковий керівник – ст. викладач Кондратюк Т. В.

13. Життєві приорітети.

Огородніков А. Б., ст. гр. О-07, науковий керівник – ст. викладач Потупейко Л. М.

14. Безпілотні літальні апарати.

Борщова І. П., ст. гр. 3АВ-06, науковий керівник – ст. викладач Потупейко Л. М.

15. Депресія. Як її подолати.

Витяганець А. В., ст. гр. 3ЕСМ-08, науковий керівник – ст. викладач Терліковська Л. І.

16. Навчання у вузах Німеччини.

Тихоненко Г. М., ст. гр. 3Б-08, науковий керівник – ст. викладач Яковець О. Р.

17. Наслідки всесвітньої економічної кризи для німецької економіки .

Мищишина Н. В., ст. гр. 3Б-08, науковий керівник – ст. викладач Яковець О. Р.

18. Видатні фізики Німеччини.

Нетяга І. В., ст. гр. 1БС-07, науковий керівник – викладач Абрамович Г. В.

19. Берлін.

Костюк Г. А., ст. гр. 2ПІ-08, науковий керівник – викладач Абрамович Г. В.

20. Домашні улюбленці.

Павлик Т. А., ст. гр. 1КІ-08, науковий керівник – викладач Абрамович Г. В

21. Телебачення майбутнього.

Кичак. В. В., ст. гр. 1ТСМ-06, науковий керівник – викладач Габрійчук Л. Е.

22. Секрет успіху.

Іванішена А. В., ст. гр. МА-06, науковий керівник – викладач Гадайчук Н. М.

23. Музей мадам Тюссо.

Кропив’янська Т. М., ст. гр. ЕМ-09, науковий керівник – викладач Герасименко Н. В.

24. Мода Великобританії.

Сарафинюк М. П., ст. гр. ЕМ-09, науковий керівник – викладач Герасименко Н. В.

25. Вплив маркетингу на розвиток технологій у світі

Гладьо А. І., ст. гр. 1ЗІ-06, науковий керівник – викладач Зубенко О. В.

26. Україна і євроінтеграція.

Шулим С. В., ст. гр. 1ЗІ-06, науковий керівник – викладач Зубенко О. В.

27. Собаки рятують життя.

Середа А. Є., ст. гр. 3СІ-07, науковий керівник – викладач Магас Л. М.

28. Рік 2012.

Денисюк М. О., ст. гр. 2СІ-09, науковий керівник – викладач Магас Л. М.

29. Китайське чудо.

Гульченко О. О., ст. гр. 1СІ-09, науковий керівник – викладач Магас Л. М.

30. Історія коміксів.

Степова Т. О., ст. гр. 2СІ-07, науковий керівник – викладач Магас Л. М.

31. Гаррі Поттер.

Маринюк С. С., ст. гр. 3СІ-09, науковий керівник – викладач Магас Л. М.

32. Чому так важливо вимірювати вологість?

Іоніна К. Ю., ст. гр. ЕЛмн-09, науковий керівник – викладач Михайлова О. М

33. Сучасні геджети (технічні новинки): чи то дійсно благо для нас.

Барчина Є. Й., ст. гр. 1ПІ-09, науковий керівник – викладач Михайлова О. М.

34. Розвиток альтернативних джерел енергії.

Трубніков В. В., ст. гр. ЕМ-07, науковий керівник – викладач Никипорець С. С.

35. Розмовна англійська та англійська для технічних спеціальностей.

Мороз О. О., ст. гр. 1ЕСМ-07, науковий керівник – викладач Никипорець С. С.

36. Вашингтон – столиця США.

Тенячкін І. І., ст. гр. 3Б-09 , науковий керівник – викладач Столяренко О. В.

37. Святкування Дня гармонії в Австралійському Союзі.

Шостацька Ю. А., ст. гр. 3Б-09, науковий керівник – викладач Столяренко О. В.

38. Історія Лондона.

Туманіна О. М., ст. гр. 3Б-09, науковий керівник – викладач Столяренко О. В.

39. Музичні підсилювачі.

Кілієвич О. В., ст. гр. ЕП-07, науковий керівник – викладач Тульчак Л. В.

40. Визначні пам’ятки Мюнхену.

Філатова М. А., ст. гр. 3СІ-09, науковий керівник – викладач Ярмоленко О. М.

41. Розпізнвавання багатокольорових зображень в задачах профілювання лазерних променів.

Власюк Р. С., ст. гр. ПЗмн–09, науковий керівник – викладач Абрамович Г. В.


^ СЕКЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ

3 4 березня, 1430, ауд. 2221

Голова секції: к. пед. н., доцент Прадівлянний М. Г.

Заступник голови: ст. викладач Насонова Н. А.

Вчений секретар: викладач Бойко Ю. В.


 1. Основи застосування обчислювальних методів.

Васаженко А. С., ст. гр. 1СІ-08, науковий керівник – викладач Слободянюк А. А.

 1. Управління персоналом.

Кардаш І. В., ст. гр. 1МЗВ-07, науковий керівник – викладач Слободянюк А. А.

 1. Порівняльна модель банківської діяльності.

Натовська Є. Ю., ст. гр. 1МЗВ-07, науковий керівник – викладач Слободянюк А. А.

 1. Кредитно-фінансова система в кризових умовах.

Захаренкова І. І., ст. гр. 1МЗВ-07, науковий керівник – викладач Слободянюк А. А.

 1. Управління капіталом фірми.

Рудзік О. С., ст. гр. 1МФК-08, науковий керівник – викладач Ситнік О. Д.

 1. Реальність, як результат наших думок.

Гріньова І. А., ст. гр. 1МЗВ-07, науковий керівник – викладач Бойко Ю. В.

 1. Маркетингові стратегії.

Пиндик А. А., ст. гр. 1МЗВ-07, науковий керівник – викладач Бойко Ю. В.

 1. Дослідження та поведінка споживачів на ринку.

Карпинський Ю. В., ст. гр. 1МЗВ-07, науковий керівник – викладач Бойко Ю. В.

 1. Реклама.

Рябченко І. А., ст. гр. 1МЗВ-07, науковий керівник – викладач Бойко Ю. В.

 1. Винаходи, які змінили світ.

Чайка Р. В., ст. гр. 1МЗВ-08, науковий керівник – викладач Бойко Ю. В.

 1. Історія виникнення грошей.

Маркова Н. І., ст. гр. 1МЗВ-08, науковий керівник – викладач Бойко Ю. В.

 1. Економіка Німеччини в період кризи.

Гутарова А. В., ст. гр. ММ-06, науковий керівник – ст. викладач Кравець Т. А.

 1. Сучасні тенденції розвитку мікропроцесорів.

Стовбана О. П., ст. гр. ЕП-06, науковий керівник – ст. викладач Кравець Т. А.

 1. Машинобудівні фірми Німеччини.

Слободянюк Ю. О., ст. гр. ЗВ-07, науковий керівник – ст. викладач Кравець Т. А.

 1. Діловий етикет різних країн.

Манаєва О. О., ст. гр. 1КС-06, науковий керівник – ст. викладач Кравець Т. А.

 1. New steels meat changing needs.

Дармограй К. В., ст. гр. ТВ-06, науковий керівник – викладач Сенченко В. О.

 1. Pollution control in the combustion process.

Нечепуренко Є. Б., ст. гр. 2ЕКО-09, науковий керівник – викладач Сенченко В. О.

 1. Діловий етикет.

Войт В. В., ст. гр. 2МЗВ-08, науковий керівник – викладач Рудницька Т. Г.

 1. Гендерна політика в Україні.

Гусар Т. В., ст. гр. 2МЗВ-08, науковий керівник – викладач Рудницька Т. Г.

 1. Мобільний маркетинг.

Чухрій І. Ю., ст. гр. 2МЗВ-07, науковий керівник – викладач Рудницька Т. Г.

 1. Малий бізнес в Україні.

Шайдюк І. Є., ст. гр. 2МЗВ-07, науковий керівник – викладач Рудницька Т. Г.

 1. Як стати успішним менеджером.

Шоколо О. Ю., ст. гр. 2МЗВ-07, науковий керівник – викладач Рудницька Т. Г.

 1. Синхронний переклад.

Мельник Н. А., ст. гр. 2МЗВ-07, науковий керівник – викладач Рудницька Т. Г.

 1. Нейронні мережі та їх застосування для перекладу іншомовних текстів.

Байда А. Ю., ст. гр. 5АС-06, науковий керівник – ст. викладач Насонова Н. А.

 1. Розпізнавання зображень з використанням геометричний та кольорових ознак.

Гільфанова А. А., ст. гр. 2ІС-06, науковий керівник – ст. викладач Насонова Н. А.

 1. Системи автоматизованого контролю конвеєрного виробництва.

Колосова Л. А., ст. гр. 3АВ-06, науковий керівник – ст. викладач Насонова Н. А.

 1. Безпровідна резонансна передача електроенергії.

Назарчук Д. А., ст. гр. ЛОТ-06, науковий керівник – ст. викладач Насонова Н. А.

 1. Тайм менеджмент і ефективність праці.

Шульгіна В. В., ст. гр. 1МО-08ф, науковий керівник – ст. викладач Насонова Н. А.

 1. Теорія інформації в практиці перекладу.

Семенко А. В., ст. гр. МРЗ-06, науковий керівник – ст. викладач Насонова Н. А.

 1. Лазерні технології сьогодні та завтра.

Солодухін О. О., ст. гр. РП-06, науковий керівник – ст. викладач Насонова Н. А.

 1. Уряд та економічна ситуація в країні.

Струсевич І. П., ст. гр. ІМО-06, Петрук Ю. О., ст. гр. ІМО-06, науковий керівник – ст. викладач Насонова Н. А.

 1. Метрологія сьогодні та завтра.

Денищук І. О., ст. гр. АМ-06, Крикус Я. О., ст. гр. АМ-06, науковий керівник – ст. викладач Насонова Н. А.

 1. Професійна лексика та жаргонізми. Труднощі перекладу.

Козлова Ю. В., ст. гр. 1МЗВ-06, науковий керівник – викладач Рибко Н. В.

 1. Тайм менеджмент.

Зайкова В. С., ст. гр. 1МО-09, науковий керівник – викладач Рибко Н. В.

 1. Перші кроки до успіху великих компаній.

Кавуненко О. М., ст. гр. 1МЗВ-08, науковий керівник – викладач Рибко Н. В.

 1. Антикризовий менеджмент як інструмент відновлення конкурентоспроможності підприємств.

Філатова Л. С., ст. гр. 1МЗВ-05, науковий керівник – к. пед. н., доцент Прадівлянний М. Г.

 1. Управління зовнішньоекономічною діяльністю.

Кліменко Т. Л., ст. гр. 1МЗВ-05, науковий керівник – к. пед. н., доцент Прадівлянний М. Г.

 1. Спільні підприємства.

Дерев’янко М. М., ст. гр. 2МЗВ-06, науковий керівник – викладач Ситнік О. Д.

 1. Управління капіталом фірми.

Першаков Д. І., ст. гр. 2МЗВ-06, науковий керівник – викладач Ситнік О. Д.

 1. Корупція.

Ередія Лорена, ст. гр. МРЗ-06, науковий керівник – викладач Рибко Н. В.


^ CЕКЦІЯ фізичного виховання та

спортивного менеджменту

3-4 березня, 1330, ауд. 6216

Голова секції: доцент Голубович А. М.

Заступник голови: ст. викладач Харіна Д. Л.

Секретар: ст. лаборант Каплунська А. П.


 1. Стиль керівництва тренера футбольної команди.

Голубович А. М., доцент.

 1. Техніко-тактична підготовка дзюдоїстів.

Забєлін П. Т., професор, Поліш Д. К., ст. викладач.

 1. Відбір фізичного навантаження для зміцнення здоров’я та підвищення рівня фізичної підготовленості студентів.

Микитюк Є. П., доцент.

 1. Зміст, види та особливості конкуренції на ринку послуг у сфері фізичної культури та спорту.

Тихонов В. К., ст. викладач.

 1. Організація самостійних занять та заохочення до них студентів.

Тихонова С. В., ст. викладач.

 1. Формування мотивації до занять фізичними вправами у студентів І - ІV курсів.

Колос О. А., ст. викладач.

 1. Проблема шкідливих звичок у спорті.

Харіна Д. Л., ст. викладач.

 1. Моніторинг рівня здоров’я студентів з позиції професіоналізму.

Шемчак І. А, ст. викладач, Підлужняк О. І., викладач.

 1. Моделювання в процесі підготовки кваліфікованих спортсменів.

Овчарук В. В., викладач, Овчарук В. Г., викладач.

 1. Індивідуальна підготовка футболістів.

Кулік Д. Г., викладач.

 1. Фізична культура як фактор формування здорового способу життя особистості.

Дмитрук А. Ю., викладач, Чхань А. А., викладач.

12. Психологічний контроль в системі підготовки студентської футбольної команди.

Ндже Лопес, ст. гр. ТСМ-05, науковий керівник – доцент Голубович А. М.

^ ІНСТИТУТ ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАННЯ З ВИРОБНИЦТВОМ


Оргкомітет

1. Мізерний В. М., к. т. н., професор – голова оргкомітету

2. Булига Ю. В., к. т. н., доцент – заступник голови оргкомітету

^ 3. Власюк А. І., к. т. н., доцент – член оргкомітету

4. Івацько В. Т., к. т. н., доцент – член оргкомітету

5. Шеремета О. П., к. т. н., доцент – член оргкомітету

6. Ковальчук В. І., доцент – член оргкомітету

7. Тарануха О. І., доцент – член оргкомітету


^ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

1112 березня, 1400, 209 ГУК

Голова секції: к. т. н., професор Мізерний В. М.

Заступник голови: к. т. н., доцент Булига Ю. В.

Секретар: начальник оргвідділу Бєлаш В. С.


1. Інституційні засади взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг.

Мізерний В. М., к. т. н., професор.

2. Система організаційного забезпечення утримання та розвитку матеріальної бази на основі університетського навчально-науково-виробничого потенціалу.

Ковальчук В. І., доцент.


^ СЕКЦІЯ ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАННЯ З ВИРОБНИЦТВОМ

11-12 березня, 1400, 209 ГУК

Голова секції: к. т. н., професор Мізерний В. М.

Заступник голови: к. т. н., доцент Булига Ю. В.

Секретар: начальник оргвідділу Бєлаш В. С.


 1. Підсумки діяльності колективу інституту за 2009 рік.

Мізерний В. М., к. т. н., професор.

 1. Робітнича професія як базовий чинник програми інтеграції навчання з виробництвом.

Булига Ю. В., к. т. н., доцент.

3. Сучасні підходи до інтенсифікації навчання з робітничих професій.

Тарануха О. І., доцент, Орлов М. П., ст. викладач.

4. Актуальні проблеми реформування професійного навчання.

Тарануха О. І., доцент, Орлов М. П., ст. викладач.

5. Партнерство держави, освіти та бізнесу в сфері перепідготовки кадрів.

Сердюк В. Р., д. т. н., професор.

6. Підвищення кваліфікації кадрів у політиці сучасного підприємства енергонагляду.

Кутін В. М., д. т. н., професор.

7. Підвищення кваліфікації з сучасних комп’ютерних технологій – крок до подолання бар’єру вступу на ринок праці.

Гороховський О. І., к. т. н., доцент.

8. Нові технології в процесі модернізації та відновлення аудиторного фонду університету.

Гарник М. А., директор ТОВ «Торгпостач», Драганюк Р. С., майстер виробничого навчання, Костюк П. С., ст. гр. 1ТВ-06.

 1. Застосування енергозберігаючих технологій в будівлях університетського комплексу.

Гарник М. А., директор ТОВ «Торгпостач», Стаднічук В. Д., майстер виробничого навчання, Боровик В. М., ст. гр. 1ТВ-06.

 1. Основні фактори впливу на якість підготовки студентів з робітничих професій.

Івацько В. Т., к. т. н., доцент, Драганюк Р.С., майстер виробничого навчання

 1. Роль інноваційних технологій та їх вплив на якість підготовки спеціалістів.

Шеремета О. П., к. т. н., доцент.

 1. Необхідні основи редагування, коректури та верстки технічних текстів при підготовці студентів з робітничої професії «Оператор комп’ютерного набору».

Власюк А. І., к. т. н., доцент.

 1. Самозабезпечення трудовими ресурсами в утриманні та розвитку матеріально-технічної бази університету – ефективний варіант протидії кризовим явищам.

Ковальчук В. І., доцент.

 1. Основні засади підвищення професійного рівня майбутнього фахівця.

Лукашевський В. І., ст. викладач.

 1. Профорієнтаційна робота як необхідна умова уникнення дисбалансу на ринку праці.

Ляховченко Н. В., ст. викладач.

 1. Роль підприємства у підготовці кваліфікованих фахівців.

Прокопчук О. В., ст. викладач.

 1. Інноваційні технології в діяльності інформаційно-аналітичного центру.

Знатнова М. В., начальник ІАЦ, Бурдейна О. В., інженер ІАЦ.

 1. Форми участі працедавців у підготовці кваліфікованих кадрів.

Яновський М. І., ст. викладач, Марецький М. Д., ст. викладач.

 1. Працевлаштування випускників на ринку праці: проблеми та перспективи.

Корнійчук О. М., начальник відділу.

 1. Нормативна база для організації та навчально-методичного забезпечення робочих триместрів.

Бєлаш В. С., начальник відділу.

 1. Студентське самоврядування в програмі інтеграції навчання з виробництвом.

Шиндер В. І., ст. лаборант.

^ ГОЛОВНИЙ ЦЕНТР ВИХОВНОЇ РОБОТИ


Оргкомітет

 1. Писклярова А. В. – к. т. н., доцент – голова оргкомітету

 2. Теклюк А. І. – к. філос. н., доцент – член оргкомітету

 3. Прокопова М. О. – к. т. н., доцент – член оргкомітету

 4. Бальзан І. В. – методист по зв’язкам з ОСС ГЦВР – член оргкомітету

 5. Семиконь П. О. – методист по зв’язкам з ОСС ГЦВР – член оргкомітету

 6. Колос І. С. – президент СтС ВНТУ– член оргкомітету1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи