Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
НазваМіністерство освіти І науки України
Сторінка3/13
Дата22.06.2012
Розмір2.05 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
^

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ


3 березня, 1430 ауд. 222 ГНК

1. Студентське самоврядування у контексті демократизації вищої школи.

Писклярова А. В, к. т. н., доцент.


2. Студентські організації у світлі концепції «відкритого суспільства» Карла Поппера.

Теклюк А. І., к. філос. н., доцент.

3. Шляхи вдосконалення співпраці між адміністрацією університету та студентським самоврядуванням гуртожитків.

Прокопова М. О, к. т. н, доцент.

4. Співпраця Студентської ради та громадських організацій.

Кирилюк О. М., член ВОО ВМГО Демократичний альянс.

5. Специфіка формування громадських лідерів у структурах студентського самоврядування.

Бальзан І. В., Семиконь П. О., методисти по забезпеченню зв’язків з органами студентського самоврядування, студентським профкомом та профкомом працівників університету ГЦВР.

6. Менеджмент як основа успішної організації роботи ОСС.

Колос І. С., Президент СтС ВНТУ.

7. Позитивний досвід співпраці та кращі практики взаємодії Студентської Ради та адміністрації Вінницького національного технічного університету.

Барчук В. А., аспірант.

8. Новітні тенденції законодавчих актів з питань діяльності студентського самоврядування.

Коваль К. О., асистент, Барчук В. А., аспірант, науковий керівник – к. т. н., доцент Писклярова А. В.

9. Студентське самоврядування та студентська профспілкова організація: проблеми взаємодії.

Граняк В. Ф., ст. гр. ЕПА-07, науковий керівник – к. т. н., доцент Богачук В. В.

^ СЕКЦІЯ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

4-5 березня, 1430 ауд. 222 ГНК

Голова секції: к. т. н., доцент Писклярова А. В.

Заступник голови: к. філос. н., доцент Теклюк А. І.

Секретар: методист Прокопова М. О.


1. Студентське самоврядування як елемент громадянського суспільства

Микитюк Т. В., ст. гр. 1РТт-08, науковий керівник – доцент, к. філос. н. Теклюк А. І.

3. Лідерство в студентському самоврядуванні: гендерний аналіз.

Московко М. В., ст. гр. 1РА-07, науковий керівник – доцент, к. філос. н. Теклюк А. І.

4. Кращі практики українських та європейських представницьких органів та перспективи розвитку студентського руху в демократичному дусі.

Деундяк М. В., Голова СР ФРТТК, науковий керівник – асистент Коваль К. О.

5. Довготривала історія внесення змін до Закону України "Про вищу освіту", в частині студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України.

Олексюк А. Ю, Голова СР ФАКСУ, науковий керівник – к. т. н., доцент Прокопова М. О.

6. Студентське самоврядування: передумови, історія, стратегічні завдання та перспективи розвитку.

Лиса О. І., Голова СР ФББМ, Костюк Н. Б., Голова СР ФАРВ, науковий керівник – к. т. н., доцент Писклярова А. В.

7. Законодавча база діяльності органів студентського самоврядування.

Леонова О. В., секретар Президії СтС, науковий керівник – к. т. н., доцент Писклярова А. В.

8. Студентське самоврядування як невід’ємний елемент Болонського процесу.

Деундяк М. В., Голова СР ФРТТК, науковий керівник – асистент Коваль К.О.

9. Фінансування та формування бюджету ОСС.

Чертова Н. С., Голова СР ФКСМ, науковий керівник – к. т. н., доцент Писклярова А.В.

10. Шляхи мотивації та боротьба із пасивністю студіюючої молоді.

Романов В. С., Голова СР ФКІ, науковий керівник – к. філос. н., доцент Теклюк А. І.

11. Фандрайзинг як вектор діяльності ОСС.

Валігура І. О., Керівник Прес-центру СтС, науковий керівник – Президент СтС Колос І. С.

12. Піар діяльності ОСС.

Бладика О. Ф., Голова СР ФФЕЛТ, Безпятчук Т. С., Голова СР ФІПСМ, науковий керівник – Президент СтС Колос І. С.

13. Діяльність профспілкових організацій як ОСС.

Харкавий Д. А., Голова СР ФТЕГП, наукові керівники – методисти ГЦВР Бальзан І. В., Семиконь П. О.

14. Співпраця адміністрації вищого навчального закладу та органів студентського самоврядування.

Воротняк А. В., Віце Президент з питань координації роботи СРФ, науковий керівник – к. т. н., доцент Писклярова А. В.

15. Методи оцінки ефективності діяльності ОСС.

Сміхульський В. В., заступник Президента із внутрішньої роботи, науковий керівник – Президент СтС Колос І. С.

16. Конкуренція в діяльності ОСС.

Олексюк А. Ю., Голова СР ФАКСУ, Корпанюк О. І., Голова СР ФФЗЕМ науковий керівник – аспірант Барчук В. А.

17. Основні причини неефективної роботи ОСС та шляхи їх подолання.

Панченко Т. І., Голова СР ІнЕЕК, Очеретний А. Є., Голова СР ФМБЕП, науковий керівник – к. т. н., доцент Писклярова А. В.

18. Співпраця ОСС з МОНУ, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями.

Каліцінський І. В., заступник Президента із зовнішніх зв’язків, , науковий керівник – к. т. н., доцент Писклярова А. В.

19. Наукове товариство студентів та аспірантів в структурі ВНЗ.

Малогулко Ю. В., Голова НТСА, Голова СР ФЕЕ, науковий керівник – к. т. н., доцент Писклярова А. В.

20. Специфіка роботи органів студентського самоврядування в гуртожитках.

Пастушина І. А., Віце Президент з питань координації роботи СРС, науковий керівник – к. філос. н., доцент Теклюк А. І.

21. Типові системи перепоселення студентів до гуртожитків в різних ВНЗ регіону та держави.

Московко М. В., Голова СР гурт.№5, Рибін Д. С., Голова СР гурт.№4, науковий керівник – к. т. н., доцент Прокопова М. О.

22. Відродження діяльності будівельних загонів та особливості їхньої діяльності.

Бойко І. В., Голова СР ФТАКМ, науковий керівник – Президент СтС Колос І. С.


^ ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ


Оргкомітет

 1. Азаров О. Д., д. т. н., професор – голова оргкомітету

 2. Ткаченко О. М. к. т. н., доцент – заступник голови оргкомітету

 3. Пєтух А. М., д. т. н., професор – член оргкомітету

 4. Перевозніков С. І., д. т. н., професор – член оргкомітету

 5. Лужецький В. А., д. т. н., професор – член оргкомітету

 6. Клочко В. І., д. пед. н., професор – член оргкомітету

 7. Степанова І. С., к. філол. н., доцент – член оргкомітету^ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

9 березня, 1430, ауд. 2225


1. Підсумки наукової діяльності інституту ІТКІ у 2009 році.

Азаров О. Д., д. т. н., професор.


^ СЕКЦІЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

9 березня, 1530, ауд. 2329

10 березня, 1430, ауд. 2329

Голова секції: д. т. н., професор Азаров О. Д.

Заступник голови: к. т. н., доцент Ткаченко О. М.

Секретар: аспірант Рибак В. В.


1. Підсумки наукової діяльності кафедри ОТ у 2009 році.

Азаров О. Д., д. т. н., професор.

2. Методи забезпечення відмовостійкості багаторозрядних АЦП і ЦАП із ваговою надлишковістю.

Кадук О. В., аспірант.

3. Двотактні симетричні підсилювачі постійного струму.

Гарнага В. А., аспірант.

4. Методи підвищення швидкодії АЦП порозрядного наближення з ваговою надлишковістю

Решетнік О. О., аспірант.

5. Математичні моделі вхідних двотактних симетричних підсилювачів постійного струму.

Богомолов С. В., аспірант.

6. Високолінійні двуфонкціональні генератори аналогових сигналів на базі ЦАП із ваговою надлишковістю.

Рибак В. В., аспірант.

7. Методи самокалібрування багаторозрядних АЦП із ваговою надлишковістю.

Дудник О. В., магістрант гр. ОТмн-09, науковий керівник – д. т. н., професор Азаров О. Д.

8. Програмні засоби для моделювання динамічних характеристик багаторозрядних АЦП із ваговою надлишковістю.

Шабатура М. Ю., магістрант гр. ОТмн-09, науковий керівник – д. т. н., професор Азаров О. Д.

9. Схемна організація двотактних симетричних підсилювачів постійного струму.

Ходжаніязов І. К., ст. гр. 2КС-06, науковий керівник – д. т. н., професор Азаров О. Д.

10. Статичні і динамічні характеристики двотактних симетричних підсилювачів постійного струму.

Мельник С. О., ст. гр. 2КС-06, науковий керівник – д. т. н., професор Азаров О. Д.

11. Малосигнальні моделі біполярних транзисторів у форматі PSPICE.

Теплицький М. Ю., магістрант гр. ОТмн-09, науковий керівник – д. т. н., професор Азаров О. Д.

12. Швидкодіючі надлишкові АЦП порозрядного наблження з нтиглідчевим кодуванням

Муращенко О. Г., інженер-програміст компанії “Арісент Україна”.

13. Буферний пристрій на базі двутактного симетричного підсилювача постійного струму.

Росощук А. В., ст. гр. 2КІ-07, науковий керівник – д. т. н., професор Азаров О. Д.

14. Компенсація динамічних похибок ІІ роду в АЦП порозрядного наближення.

Шабатура М. Ю., магістрант гр. ОТмн-09, Мельник С. О., ст. гр. 2КС-06, науковий керівник – д. т. н., професор Азаров О. Д.

15. Статичні похибки багаторозрядних ПДРІ з ваговою надлишковістю, що самокалібруються.

Дудник О. В., магістрант гр. ОТмн-09, Ходжаніязов І. К., ст. гр. 2КС-06, науковий керівник – д. т. н., професор Азаров О. Д.

16. Моделі АЦХ і ФЧХ двотактних підсилювачів струму на основі схем заміщення транзисторів у форматі PSPICE.

Теплицький М. Ю., магістрант гр. ОТмн-09, Сологуб І. В., Сентябов Є. С., ст. гр. 2КІ-07, науковий керівник – д. т. н., професор Азаров О. Д.

17. Схеми заміщення двотактних симетричних підсилювачів постійного струму.

Кириленко Д. О., ст. гр. 1КІ-07, науковий керівник – аспірант Гарнага В. А.

18. Система порівняння текстових документів.

Колесенко Р. А., Томчук О. Ю., ст. гр. 1КС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Гороховський О. І.

19. Використання анімаційних технологій при створенні електронних підручників.

Кирієнко М. В., ст. гр. 1КС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Гороховський О. І.

20. Адаптивна дискретизація зображення.

Янчук А. В., ст. гр. 2КС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Гороховський О. І.

21. Інформаційно-довідкова система «Кафедра».

Соляр О. С., Поливаний О. В., ст. гр. КС-05 з/в, науковий керівник – к. т. н., доцент Гороховський О. І.

22. Комп’ютерна система фінансового тренінгу.

Каленський О. В., ст. гр. 2КС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Гороховський О. І.

23. Комп’ютерна система розповсюдження реклами.

Коваленко О. С., ст. гр. 1КС-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Гороховський О. І.

24. Інформаційно-довідкова система.

Висоцький А. О., ст. гр. 2КС-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Гороховський О. І.

25. Система реєстрації потоку транспортних засобів.

Гришин К. М., ст. гр. 2КС-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Гороховський О. І.

26. Шляхи збільшення швидкодії роботи покоординатних перетворювачів інформації.

Очкуров М. А., ст. викладач.

27. Розробка методів інтелектуального керування автоматами в середовищі Microsoft Robotics Developer Studio.

Короленко М. В., ст. гр. 1КС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Семеренко В. П.

28. Розробка дедуктивних баз даних з використанням нечіткої логіки.

Мельник С. П., ст. гр. 1КС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Семеренко В. П.

29. Розробка багатовимірних баз даних для OLAP систем. .

Бондарчук А. В., ст. гр. 2КС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Семеренко В. П.

30. Декодування циклічних кодів із використанням паралельної обробки даних.

Панасюк Є. Ю., ст. гр. 1 КС-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Семеренко В. П.

31. Математичні моделі перехідних процесів в АЦП із перерозподілом заряду.

Захарченко С. М., к. т. н., доцент.

32. Методи підвищення швидкодії АЦП із перерозподілом заряду.

Захарченко С. М., к. т. н., доцент, Бойко О. В., аспірант.

33. Самокалібрований циклічний АЦП із ваговою надлишковістю.

Захарченко С. М., к. т. н., доцент, Бойко О. В., аспірант.

34. Методи ущільнення мовленнєвих сигналів на основі структурованих кодових книг.

Ткаченко О. М., к. т. н., доцент.

35. Кластерізація мовленнєвих даних при створенні векторних кодових книг для ущільнення мови.

Феферман О. Д., аспірант.

36. Ущільнення мовленнєвих сигналів із використанням прогнозування.

Хрущак С. В., аспірант.

37. Спрямований пошук векторів у кодових книгах при ущільненні мовленнєвих сигналів.

Грійо Тукало О. Ф., ст. гр. 1КІ-07, науковий керівник – к. т. н., доцент Ткаченко О. М. .

38. Аналіз підходів жо розпізнавання мовлення при побудові фонемних вокодерів.

Дзісь О. В., ст. гр. 1КІ-07, науковий керівник – к. т. н., доцент Ткаченко О. М.

39. Сучасні системи моніторингу показників БАТ.

Докійчук О. Ю., ст. гр. 2КІ-09, науковий керівник – к. т. н. Снігур А. В.

40. Розробки НТЦ "Аналого-цифрові системи" ВНТУ в 2009-2010 роках

Стейскал В. Я., к. т. н., завідувач НТЦ «АЦС», Крупельницький Л. І., к. т. н., головний конструктор НТЦ «АЦС».

41. Проект мобільного комплексу екологічного моніторингу з вимірювальними радіомодулями

Крупельницький Л. І., к. т. н., головний конструктор НТЦ «АЦС», Вовк К. М., інженер.

42. Розробка базової імітаційної моделі оцінки ризиків в розподілених компютерних систем.

Михайлова І. І., магістрант, гр. ОТмн-09, науковий керівник – к. т. н., ст. викладач Колесник І. С.

43. Побудова узагальненої моделі компютерної системи як системи масового обслуговування.

Колесник І. С., к. т. н., ст. викладач.


^ СЕКЦІЯ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ

10, 11 березня, 1430, ауд. 2329

Голова секції: к. т. н., доцент Яремчук Ю. Є.

Заступник голови: к. т. н. Куземко С. М.

Секретар: ст. гр. УБ-07 Козел В. А.


1. Дослідження можливості використання рекурентних послідовностей для прискорення процедури перевірки цифрового підписування.

Яремчук Ю. Є., к. т. н., доцент.

2. Аналіз обчислювальної складності методів цифрового підписування щодо вирішення проблеми прискорення процедури перевірки підпису.

Черняхович К. В., асистент.

3. Проблеми стеганографічного захисту векторних зображень.

Карпінець В. В., асистент.

4. Дослідження вітчизняних радіонепрозорих тканин Н1, Н2, Н3.

Притула М. О., інженер ННЦ ЗІККС ІнПОТ.

5. Дослідження вітчизняних радіонепрозорих тканин М1, М2, М3.

Головатюк О. В., інженер ННЦ ЗІККС ІнПОТ.

6. Проблеми захисту інформації в стільниковому зв’язку.

Степуленко М. О., інженер ННЦ ЗІККС ІнПОТ.

7. Методи локалізації та протидії закладним пристроям.

Новак О. М., інженер ННЦ ЗІККС ІнПОТ.

8. Дослідження функцій хешування щодо можливості зменшення довжини хеш-коду.

Слободиський О. В., магістрант гр. ОТмн-09, науковий керівник – к. т. н., доцент Яремчук Ю. Є.

9. Дослідження можливості підвищення швидкості формування гами генераторами псевдовипадкових послідовностей.

Ратнюк К. В., магістрант гр. ОТмн-09, науковий керівник – к. т. н., доцент Яремчук Ю. Є.

10. Генератори псевдовипадкових послідовностей на основі еліптичних кривих підвищеної стійкості.

Груць С. В., ст. гр. АМЗ-06, науковий керівник –асистент Черняхович К. В.

11. Використання кластерних технологій для дослідження статистичної безпеки криптографічних алгоритмів.

Крутінь С. Г., ст. гр. АМЗ-06, науковий керівник – асистент Черняхович К. В.

12. Дослідження використання рекурентних послідовностей для вирішення криптографічних задач.

Іванішина Д. О., Козел В. А., ст. гр. УБ-07, науковий керівник – к. т. н., доцент Яремчук Ю. Є.

13. Аналіз генераторів псевдовипадкових послідовностей на основі рекурентних послідовностей.

Чертова Н. С., ст. гр. УБ-07, науковий керівник – к. т. н., доцент Яремчук Ю. Є.

14. Інтервальні функції належності в задачах захисту інформації.

Куземко С. М., к. т. н., доцент.

15. Удосконалений алгоритм прийняття багатокритеріальних рішень.

Мельничук В. М., ст. гр. 2АМЗ-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Куземко С. М.

16. Оцінювання ризиків на основі методики CRAM.

Постніков О. В., ст. гр. 2АМЗ-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Куземко С. М.

17. Прогнозування завантаженості мережі в задачах захисту інформації.

Цвігун В. В., ст. гр. 2АМЗ-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Куземко С. М.

18. Застосування турбокодів для передачі захищеної інформації.

Якущенко О. О., ст. гр. 1АМЗ-09сп, науковий керівник - к. т. н. Цирульник С. М.

19. Захист салону автомобіля від витоку інформації.

Голуб П. В., ст. гр. 2АМЗ-09сп, науковий керівник – к. т. н. Цирульник С. М.

20. Імітатор присутності.

Маковський М. М., ст. гр. 1АМЗ-09сп, науковий керівник – к. т. н. Цирульник С. М.

21. Проблеми програмного захисту автоматизованих систем.

Гринюк А. А., ст. гр. 2АМЗ-09сп, науковий керівник – к. т. н., ст. викладач Колесник І. С.

22. Методи оцінювання антивірусного захисту в комп’ютерних системах

Левченко О. М., ст. гр. 2АМЗ-09сп, науковий керівник – к. т. н., ст. викладач Колесник І. С.

23. Способи і засоби забезпечення безпеки підприємства

Штоюнда Є. С., ст. гр. 2АМЗ-09сп, науковий керівник – к. т. н., ст. викладач Колесник І. С.

24. Аналіз ризиків в інформаційно-телекомунікаційних системах

Чукіна О. І., ст. гр. 1АМЗ-09сп, науковий керівник – к. т. н., ст. викладач Колесник І. С.

25. Роль системи розпізнавання облич в організації контролю доступу.

Ільченко М. О., ст. гр. АМЗ-06, науковий керівник – к. т. н., ст. викладач Колесник І. С.


^ СЕКЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

10, 11 березня, 1430, ауд. 2430

Голова секції: д. т. н., професор Пєтух А. М.

Заступник голови: к. т. н., доцент Войтко В. В.

Секретар: інженер Барчук Н. Є.


 1. Підсумки наукової діяльності кафедри ПЗ у 2009 році та задачі на 2010 рік.

Пєтух А. М., д. т. н., професор.

 1. Символ часу – часу символ.

Пєтух А. М., д. т. н., професор.

 1. Можливості використання кольору та муарового ефекту для подання величин.

Пєтух А. М., д. т. н., професор, Рейда О. М., к. т. н., ст. викладач.

 1. Зафарбовування трикутників одним із ребер.

Логінова С. С., ст. гр. ПЗ-04, науковий керівник – д. т. н., професор Пєтух А. М.

 1. Методи підвищення ефективності розрахунку Байєсових мереж.

Кузьміна Н. Ф., аспірант, Пєтух А. М., д. т. н., професор, Кузьмін Є. В., к. т. н., ст. викладач.

 1. Порівняльний аналіз сучасних підходів прийняття рішень.

Кузьміна Н. Ф., аспірант, Пєтух А. М., д. т. н., професор, Кузьмін Є. В., к. т. н., ст. викладач.

 1. Використання зображень тривимірних моделей у двовимірній графіці.

Неживенко Д. В., ст. гр. 1ПЗ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Обідник Д. Т.

 1. Використання засобів РНР в комп’ютерних інформаційних технологіях.

Самійленко В. В., ст. гр. 2ПЗ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Обідник Д. Т.

 1. Аналіз можливостей створення динамічних ефектів засобами Flash-технологій для інформаційних систем.

Синенький М. Л., ст. гр. 2ПЗ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Обідник Д. Т.

 1. Принципи розробки двовимірних ігор.

Сметанюк Н. В., ст. гр. 2ПЗ-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Обідник Д. Т.

 1. Принципи скорочення кількості інформативних елементів в нформаційних системах.

Обідник Д. Т., к. т. н., доцент.

 1. Методи ідентифікації відблисків на поверхні об’єктів.

Обідник М. Д., ст. гр. ПЗмн-09, науковий керівник – д. т. н., професор Романюк О. Н.

 1. Ідентифікація об’єкта МІМО на основі нечітких відношень.

Ракитянська Г. Б., к. т. н., доцент.

 1. Генетичний алгоритм розв’язання багаторівневих нечітких відношень в експертних системах діагностик.

Ракитянська Г. Б., к. т. н., доцент.

 1. Діагностика на основі інтуїтивних нечітких відношень.

Литовко О. Б., ст. гр. 1ПЗ-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Ракитянська Г. Б.

 1. Діагностика технологічного процесу на основі нечітких відношень.

Маковійчук В. В., ст. гр. 1ПЗ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Ракитянська Г. Б.

 1. Компілятор мови з об’єктами.

Власюк В. Х., к. т. н., доцент.

 1. Інтерпретатор мови Java.

Власюк В. Х., к. т. н., доцент.

 1. Розробка сайту для реалізатора косметичної продукції з експертною оцінкою вимог клієнтів.

Маруня В. П., ст. гр. 1ПЗ-06, науковий керівник – асистент Денисюк А. В.

 1. Дискретні ортогональні перетворення при ущільненні зображень.

Данилюк А. М., ст. гр. 1ПЗ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Майданюк В. П.

 1. Фрактальні методи ущільнення зображення.

Папернюк С. Л., ст. гр. 1ПЗ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Майданюк В. П.

 1. Розробка графічного редактора формування динамічних примітивів для web-ресурсів.

Стеценко Т. С., ст. гр. 1ПЗ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Войтко В. В.

 1. Розробка універсального редактора формування графічних сцен.

Луцишин Г. Л., ст. гр. 2ПЗ-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Войтко В. В.

 1. Розробка та реалізація засобів автоматизації бази даних «Залізничні каси».

Бойчук Ю. М., ст. гр. 1ПЗ-09сп, наукові керівники – к. т. н., доцент Войтко В. В., ст. викладач Круподьорова Л. М.

 1. Розробка автоматизованої мережево орієнтованої бази даних «Шкільна бібліотека».

Колесник В. В., ст. гр. 1ПЗ-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Войтко В. В

 1. Моделювання та дослідження А-буфера.

Сіваченко Л. О., ст. гр. 1ПЗ-09сп, наукові керівники: – д. т. н., професор Романюк О. Н., к. т. н., доцент Войтко В. В.

 1. Розробка засобів моніторингу мережевої передачі даних.

Маківчук Н. В., ст. гр. 1ПЗ-09сп, наукові керівники – к. т. н., доцент Войтко В. В., ст. викладач Круподьорова Л. М.

 1. Розробка засобів автоматизації процесів формування семестрівок в автоматизованій системі документообігу ІнМАД.

Павлишин С. А., ст. гр. 2ПЗ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Войтко В. В.

 1. Розробка автоматизованої системи пошуку оптимальних шляхів між заданими вершинами графа.

Гавенко О. В., ст. гр. ПЗмн-09, науковий керівник – к. т. н., доцент Войтко В. В.

 1. Квадратична апроксимація перспективно коректного текстурування.

Романюк О. В. аспірант.

 1. Розробка мережевого сканеру портів з відкритим доступом ОС Windows XP.

Маківчук Н. Д., ст. гр. 1ПЗ-09сп, науковий керівник – к. т. н., ст. викладач Рейда О. М.

 1. Розробка програми забезпечення для аналізу структури зображень, що сформовані в результаті стиснення алгоритмами JPEG і JPEG 2000.

Головіна М. М., ст. гр. 1ПЗ-09сп, науковий керівник – к. т. н., ст. викладач Рейда О. М.

 1. Розробка Web-сайту з використанням динамічних об’єктів відображення інформації.

Пилипенко Д. Ю., ст. гр. 2ПЗ-09сп, науковий керівник – к. т. н., ст. викладач Рейда О. М.

 1. Розробка програми для аналізу поточної діяльності і професійного складу малого підприємництва.

Андрушко І. В., ст. гр. 1ПЗ-06, науковий керівник – к. т. н., ст. викладач Рейда О. М.

 1. Методи аналізу і контролю в динамічних системах.

Пугачова Є. М., ст. гр. 2ПЗ-06, науковий керівник – к. т. н., ст. викладач Рейда О. М.

 1. Методи визначення положення об’єкту в динамічних системах.

Моспан Ю. В., ст. гр. 2ПЗ-06, науковий керівник – к. т. н., ст. викладач Рейда О. М.

37. Розробка критеріїв ефективного подання цифрової інформації на прикладі таймерних пристроїв.

Власюк Р. С., ст. гр. ПЗмн-09, науковий керівник – д. т. н., професор Пєтух А. М.

38. Нечітко - алгоритмічний аналіз надійності технологічних систем.

Катєльніков Д. І., к. т. н., доцент.

 1. Побудова системи штучного інтелекту для дискретних ігор на основі дерева прийняття рішень.

Глушко О. М., ст. гр. ПЗ-05, науковий керівник – к. т. н., доцент Катєльніков Д. І.

40. Побудова розподіленої бази даних засобами .NET Framework.

Кравчук О. В., ст. гр. ПЗ-05, науковий керівник – к. т. н., доцент Катєльніков Д. І.

41. Програмної системи для генетичної та градієнтної оптимізації лінійних та нелінійних ієрархічних СППР.

Постернак С. П., ст. гр. ПЗ-05, науковий керівник – к. т. н., доцент Катєльніков Д. І.

42. Основні положення концепції адаптивного зафарбовування.

Романюк О. Н., д. т. н., професор.

43. Методи та засоби ідентифікації відблисків.

Присяжний Д. П., ст. гр. 2ПЗ-09сп, Марусіч М. В., ст. гр. 2ПЗ-09сп, науковий керівник – д. т. н., професор Романюк О. Н.

44. Методи і засоби розпаралелювання рендерингу.

Гончарук О. П., ст. гр. 2ПЗ-09сп, науковий керівник – д. т. н., професор Романюк О. Н.

45. Нові моделі відбивної здатності поверхонь на основі дистрибутивної функції.

Ляшенко Ю. Л., аспірант, науковий керівник – д. т. н., професор Романюк О. Н.

46. Підсумки проведення конкурсів «ВЕБ-дизайн» та «Комп’ютерна анімація».

Романюк О. Н., д .т. н., професор.

47. Особливості формування трьохвимірних зображень з використанням NDR технологій

Мальований В. Г., ст. гр. 1ПІ-08, науковий керівник – д. т. н., професор Романюк О. Н.

48. Методи та засоби корекції тіней неприродних об’єктів на зображеннях аерофотозйомки.

Гуменюк Я. А., інженер І кат. ДНВП «Геосистема».

49. Використання дистанційного навчання у навчальному процесі післядипломної освіти.

Пойда О. А., методист Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників


^ СЕКЦІЯ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

10, 11 березня, 1430, ауд. 2225

Голова секції: д. т. н., професор Перевозніков С. І.

Заступник голови: к. т. н., доцент Месюра В. І.

Секретар: аспірант Смірнова О. В.


 1. Підсумки наукової роботи кафедри за 2009 рік.

Перевозніков С. І., д. т. н., професор.

 1. Проблема пластичності при навчанні нейронних мереж.

Колесницький О. К., докторант.

 1. Логічно-цифрові нейронні елементи.

Бокацей І. В., аспірант.

 1. Аналіз інформаційних технологій інтелектуальної підтримки прийняття рішень при виникненні проблемної ситуації.

Смірнова О. В, аспірант.

 1. Порівняльний аналіз протоколів маршрутизації в мобільних ad-hoc комп’ютерних мережах.

Слободянюк Ю. Я., аспірант.

 1. Використання технології Business Intelligence в аналізі надзвичайних ситуацій на залізниці.

Болотов А. О., ст. гр. ІС-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Савчук Т. О.

 1. Оцінювання надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті, що базується на кластерному аналізі.

Петришин С. І., ст. гр. 2ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Савчук Т. О.

 1. Інтелектуальні технології в прогнозуванні розвитку надзвичайної ситуації.

Козачук А. В., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Савчук Т. О.

 1. Психодіагностика особистості, що базується на штучному інтелекті.

Бромірський П. С., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Савчук Т. О.

 1. Пошук асоціативних правил в Warehouse для аналізу надзвичайних ситуацій на залізниці.

Щепановський К. В., ст. гр. 2ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Савчук Т. О.

 1. Розробка дерева рішень для ідентифікації надзвичайної ситуації на залізниці.

Жагловський В. Є., ст. гр. 2ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Савчук Т. О.

 1. Інтелектуальний контрагент як засіб оцінювання для функціонування підприємства.

Кісліцина І. В., ст. гр. 1КН-07, науковий керівник – к. т. н., доцент Савчук Т. О.

 1. Використання теорії штучного інтелекту при організації грошового обміну.

Антонюк Н. В., ст. гр. 1КН-07, науковий керівник – к. т. н., доцент Савчук Т. О.

 1. Система розпізнавання старослов’янських текстів.

Косаківський Ю. В., науковий керівник – к. т. н., доцент Савчук Т. О.

 1. Організація процесу вироблення рекомендацій для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті.

Куліш С. П., ст. гр. ІС-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Савчук Т. О.

 1. Система управління мережевою розподіленою базою даних.

Будельков Д. І., ст. гр. ІС-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Савчук Т. О.

 1. Інтелектуальний аналіз даних для розв’язання бізнес-задач в CRM-системах

Карпенко О. С., ст. гр. 1КН-07, науковий керівник – к. т. н., доцент Савчук Т. О.

 1. Аналіз результатів соціологічних досліджень, що базуються на теорії штучного інтелекту.

Сакалюк А. В., ст. гр. 1КН-07, науковий керівник – к. т. н., доцент Савчук Т. О.

 1. Пошук асоціативних правил при ідентифікації надзвичайних ситуацій як задача Data Mining.

Вознюк А. В., магістрант гр. ІСмн-09, науковий керівник – д. т. н., професор Перевозніков С. І.

 1. Інтелектуальні засоби обробки та ідентифікації зображень в контексті методики профілювання лазерних променів

Власюк Р. С., ст. гр. ПЗмн-09, Крейчі О. В., ст. гр. ІС-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Яровий А. А.

 1. Розробка програмних засобів інтелектуальної системи розпізнавання мімічних виразів людини

Седлецький М. В., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Яровий А. А.

 1. Особливості реалізації паралельно-ієрархічної обробки інформації на GPU

Богомолов Ю. С., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Яровий А. А.

 1. Аналіз методологічних підходів та програмних засобів до розпізнавання 3D зображень статичних об’єктів

Воловик Д. В., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Яровий А. А.

 1. Аналіз топології обчислювальних кластер них систем.

Вільямов І. О., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Яровий А. А.

 1. Особливості використання технологій візуалізації при розробці інтуїтивно зрозумілих інтерфейсів програмних засобів

Ліщинський С. С., ст. гр. 2ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Яровий А. А.

 1. Дослідження методів та систем розпізнавання 3-вимірних об’єктів

Степанчук О. В., ст. гр. 2КН-07 науковий керівник – к. т. н., доцент Яровий А. А.

 1. Система розпізнавання підписів для задач безпеки.

Слободянюк В. В., ст. гр. ІС-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Арсенюк І. Р.

 1. Автоматизація створення карти комп’ютерної мережі на базі обладнання CISCO.

Мисак І. М., ст. гр. ІС-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Арсенюк І. Р.

 1. Дослідження мурашкових алгоритмів для задачі комівояжера.

Бевза Л. В., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Арсенюк І. Р.

 1. Система розпізнавання радіокерованого візка.

Гончарук В. С., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Арсенюк І. Р.

 1. Система керування радіокерованими об’єктами.

Антонішен В. Д., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Арсенюк І. Р.

 1. Система тестування знань абітурієнтів.

Собко В. В., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Арсенюк І. Р.

 1. Медична експертна система.

Коростельов М. С., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Арсенюк І. Р.

 1. Використання методів штучного інтелекту для розв’язання задачі максимального потоку

Невідомий В. П., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Месюра В. І.

 1. Інтелектуальна система моделювання поведінки бойових роботів.

Маслов А. І., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Месюра В. І.

 1. Інтелектуальна система оцінювання мотивації студентів до навчання.

Руденко О. О., ст. гр. ІС-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Месюра В. І.

 1. Розпізнавання музики та її переклад у нотний текст.

Малярчук М. М., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Сілагін О. В.

 1. Оцінювання якості растрових зображень.

Козирєв В. С., ст. гр. ІС-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Сілагін О. В.

 1. Підвищення достовірності розпізнавання нейронних мереж.

Ковальчук В. О., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Колесницький О. К.

 1. Нейромережеві системи кластерізації образів.

Петрунько Л. Д., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Колесницький О. К.

 1. Нейромережева система розпізнавання символів на фоні завад.

Фурман Т. В., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Колесницький О. К.

 1. Захист інформаційної системи від спаму в глобальних комп’ютерних мережах.

Беньківський А. К., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Супріган О. І.

 1. Розробка програмного модулю для аналізу та підбору інформації відповідно до профілю користувача.

Моргун І. С., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Супріган О. І.

 1. Сучасні можливості керування конвентом Web-сайту на основі технології Ajax.

Брильянт В. О., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Боцула М. П.

 1. Принципи автоматизації розрахунків за методиками виконання вимірювань АСУ «ЕкоІнспектор».

Дрижук Р. С., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Боцула М. П.

 1. Розробка інформаційної системи щодо забруднення атмосфери стаціонарними джерелами видів на основі Web-інтерфейсу.

Антонець Я. В., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Горячев Г. В.

 1. Моделювання розповсюдження забруднень у р. Південний Буг. Вознесенський К. Ю., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – д. т. н., професор Мокін В. Б.

 2. Інтелектуальний пошук в мережі Інтернет. Застосування високонавантаженних систем у галузі пошуку.

Богомолов Ю. С., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – д. т. н., професор Мокін В. Б.

 1. Розробка системи підтримки прийняття рішень для зменшення обсягів викидів в атмосферу.

Боярський В. Ю., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Горячев Г. В.

 1. Розробка системи передавання On-line Video.

Зозовський О. Л., ст. гр. 1КН-07, науковий керівник к. т. н., доцент Арсенюк І. Р.


^ СЕКЦІЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

10, 11 березня, 1430, ауд. 2428

Голова секції: д. т. н., професор Лужецький В. А.

Заступник голови: к. т. н., доцент Войтович О. П.

Секретар: аспірант Остапенко А. В.


 1. Нові підходи до побудови криптографічних перетворень.

Лужецький В. А., д. т. н., професор.

 1. Основні засади державного контролю стану технічного захисту інформації в установах, організаціях та на підприємствах України.

Прокопенко Ю. В., начальник відділу Управління державного спеціального зв’язку України у Вінницькій області, підполковник.

 1. Застосування графічних паролів для захисту інформації.

Завальнюк Є. А., заступник начальника відділу автоматизації банківської діяльності центру інформації управління Національного банку України у Вінницькій області, к. т. н., голова ДЕК по захисту дипломних проектів (робіт) та магістерських дипломних робіт.

 1. Оцінювання комплексної безпеки інформаційних ресурсів підприємства.

Дудатьєв А. В., к. т. н., доцент.

 1. Моделі оцінювання вразливості інформаційних ресурсів підприємства.

Гульчак Ю. П, к. т. н., доцент.

 1. Моделі та методи нечіткої кластерізації в прикладних задачах.

Кондратенко Н. Р., к. т. н., професор.

 1. Достовірність прийняття рішень в системах технічного захисту.

Войтович О. П., к. т. н., доцент.

 1. Стеганографічний метод передачі інформації по телефонній лінії

Козлюк П. В., асистент.

 1. Безпека електронного документообігу.

Дудатьєва В. М., асистент.

 1. Прогнозування часових послідовностей на основі інтервальних нечітких множин.

Чеборака О. В., асистент.

 1. Нечітка класифікація в задачах прогнозування взаємин в соціальних групах.

Кондратенко Н. Р., к. т. н., професор; Лужецький С. В., аспірант; Черняхович Т. В., аспірант.

 1. Криптоаналіз блокового шифру на основі арифметичних операцій за модулем.

Дмитришин О. В., аспірант.

 1. Підходи до побудови хеш-функцій.

Баришев Ю. В., аспірант.

 1. Метод блокового шифрування на основі недетермінованих послідовностей.

Остапенко А. В., аспірант.

 1. Нечіткі множини в задачі виявлення сигнала з суміши сигнал/завада.

Ткачук О. А., аспірант.

 1. Інтелектуальні технології в задачах інформаційної безпеки.

Черняхович Т. В., аспірант.

 1. Дослідження стійкості швидких криптографічних перетворень на основі алгебраїчних порівнянь.

Гаєвський М. Л., інженер.

 1. Хешування даних з нерівномірним розбиттям на блоки.

Філіпов О. В., магістрант гр. ОТмн-09, науковий керівник – д. т. н., професор Лужецький В. А.

 1. Дослідження числових моделей даних.

Кульчицький А. В., магістрант гр. ЗІмн-09, науковий керівник – д. т. н., професор Лужецький В. А.

 1. Блокові шифри на основі перестановок і підстановок.

Горбенко І. С., ст. гр. 1ЗІ-06, науковий керівник – д. т. н., професор Лужецький В. А.

 1. Потоковий шифр на основі недетермінованого генератора гами.

Свистун Д. А., ст. гр. 1ЗІ-06, науковий керівник – д. т. н., професор Лужецький В. А.

 1. Методи швидкого безключового хешування.

Рудий І. В., ст. гр. 2БС-07, науковий керівник – д. т. н., професор Лужецький В. А.

 1. Заповненість довільного інтервалу членами зворотньої послідовності другого порядку.

Михалевич О. В., ст. гр. 1БС-07, науковий керівник – д. т. н., професор Лужецький В. А.

 1. Універсальна система для розробки правил політики безпеки.

Кец Д. О., ст. гр. ЗІ-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Дудатьєв А. В.

 1. Аналіз основних шляхів витоку інформації.

Кец Д. О., ст. гр. ЗІ-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Дудатьєв А. В.

 1. Побудова кластерів з використанням генетичного алгоритма.

Манаєва О. О., ст. гр. 1КС-06, науковий керівник – д. т. н., професор Кондратенко Н. Р.

 1. Оцінювання рівня акустичних сигналів в межах виділених об’єктів.

Харитонова Н. Ю., ст. гр. ЗІ-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Гульчак Ю. П.

 1. Комплекс контролю подій клавіатури ПК локальної мережі.

Гульчак Е. Ю., ст. гр. ЗІ-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Гульчак Ю. П.

 1. Поєднання завадостійкого кодування і потокового шифрування.

Дубров О. Ф., ст. гр. 2ЗІ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Семеренко В. П.

 1. Захист програм на основі ущільнення даних.

Алєксєєва Т. М., ст. гр. 1БС-07, науковий керівник – ст. викладач Каплун В. А.

 1. Методи ключового хешування.

Семененко Д. С., ст. гр. 2БС-07, науковий керівник – аспірант Баришев Ю. В.

 1. Методи хешування з підвищеною стійкістю до атак.

Стах О. С., ст. гр. 1БС-07, науковий керівник – аспірант Баришев Ю. В.

 1. Захист від копіювання даних через USB-порт.

Усачев А. С., ст. гр. ЗІ-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Войтович О. П.

 1. Захист від витоку інформації по радіочастотному каналу.

Козак Ю. А., ст. гр. ЗІ-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Войтович О. П.

 1. Захист передачі даних по локальній мережі.

Сінчук А. П., ст. гр. ЗІ-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Войтович О. П.

 1. Автентифікація на основі вибору зображення.

Прозоровська В. В., ст. гр. ЗІ-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Войтович О. П.

 1. Спеціальне діловодство як елемент захисту інформації на підприємстві.

Прозоровська В. В., ст. гр. ЗІ-09сп, науковий керівник – асистент  Дудатьєва В. М.

 1. Захист електронних платежів.

Губернаторов О. А., ст. гр. 2ЗІ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Войтович О. П.

 1. Захист веб-сайтів від несанкціонованого заповнення форм.

Пінчук В. П., ст. гр. 1ЗІ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Войтович О. П.

 1. Аналіз дескрипторів безпеки та списків контролю доступу.

Гудзь В. В., ст. гр. 1ЗІ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Войтович О. П.

 1. Розробка програми ідентифікації користувача за клавіатурним почерком.

Слотюк І. П., ст. гр. 1ЗІ-06, науковий керівник – ст. викладач Каплун В. А.

 1. Система захисту програмного забезпечення від несанкціонованого використання і модифікації.

Швидкий М. П., Гончар С. І., ст. гр. 1ЗІ-06, науковий керівник – ст. викладач Каплун В. А.

 1. Система обліку для підприємства «Мобільний доктор».

Ткач А. І., ст. гр. ЗІ-09сп , науковий керівник – асистент Козлюк П. В.

 1. Методи адміністративного захисту локальної станції.

Задніпряний П. Г., ст. гр. 2ЗІ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Арсенюк І. Р.


^ СЕКЦІЯ МАТЕМАТИКИ

2 5 березня, 1430, ауд. 2316

Голова секції: д. пед. н., професор Клочко В. І.

Заступник голови: к. пед. н, доцент Кашканова Г Г.

Секретар: викладач Черноволик Г. О.


1. Досягнення та перспективи у науковій роботі кафедри вищої математики.

Клочко В. І., д. пед. н., професор.

2. Про максимальні стабільні порядки на деяких напівгрупах Манна.

Дереч В. Д., к. ф.-м. н., доцент.

3. Ітераційний метод обертання матриць, що мають спеціальну структуру.

Абрамчук І. В., ст. викладач.

4. Історичний підхід до викладання математики.

Черепащук А. А., викладач.

5. Тестовий контроль залишкових знань студентів при проведенні колоквіумів.

Кашканова Г. Г., к. пед. н., доцент.

6. Аналіз підходів до дефініцій “компетенція” і “компетентність”

Петрук В. А., д. пед. н., професор, Прозор О. П., викладач.

7. Рівномірна неперервність функцій багатьох змінних та її геометричне тлумачення.

Керсов О. П., ст. гр. МЕ-09, науковий керівник – д. пед. н., професор Клочко В. І.

8. Часткові типи відображень функціями багатьох змінних.

Воловик С. В., Теран Л. Ф., ст. гр. МЕ-09, науковий керівник – д. пед. н., професор Клочко В. І.

9. Дискретне одновимірне вейвлет-перетворення та його застосування.

Пономарьова М. В., ст. гр. 2КІ-08, науковий керівник – д. пед. н., професор Клочко В. І.

10. Дослідження розподілів ймовірностей за допомогою Microsoft Excel 2007

Гранік М. О., ст. гр. 1КН-09, науковий керівник – к. ф.-м. н., доцент Дереч В. Д.

11. Числа Фібоначчі

Приймак І. В., Попенко І. Д., ст. гр. ЕП-09, науковий керівник – викладач Черепащук А. А.

12. Видатний діяч математики К. Гаус

Поляруш С. В., Мельник В. О., ст. гр. ЕП-09, науковий керівник – викладач Черепащук А. А.

13. Матриці. Історія, розвиток і застосування.

Яремішина Н. А., Слісарчук І. М., ст. гр. ЕП-09, науковий керівник – викладач Черепащук А. А.

14. Життя і творча спадщина Олівера Хевісайда

Мельник С. Д., Рубаненко І. О., ст. гр. 2ЕСМ-08, науковий керівник – викладач Черепащук А. А.

15. Історія розвитку теорії ймовірностей

Сидорук О. В., ст. гр. 2ЕСМ-08, науковий керівник – викладач Черепащук А. А.

16. Розвиток та застосування операційного числення

Півнюк Ю. Ю., ст. гр. 3ЕСМ-08, науковий керівник – викладач Черепащук А. А.

17. Історія теореми Байєса та її застосувння

Крукова Ю. О., Цимбалюк А. Ю., ст. гр. 3ЕСМ-08, науковий керівник – викладач Черепащук А. А.

18. Групи симетрій плоских і просторових фігур

Іванов І. І., ст. гр. О-07, науковий керівник – ст. викладач Барковська А. А.

19. Тестовий контроль залишкових знань з теми “Диференціальні рівняння” з використанням програми MathTest.

Білошкурський С. С., Тартачник М. Ю., ст. гр. 1СІ-08, науковий керівник – к. пед. н., доцент. Кашканова Г. Г.

20. Використання алгебри матриць в задачах економічного змісту.

Філатова М. М., ст. гр. 3СІ-09, науковий керівник – д. пед. н., професор Петрук В. А.

21. Застосування диференціального числення в задачах економічного змісту.

Маринюк С. С., ст. гр. 3СІ-09, науковий керівник – викладач Прозор О. П.

22. Застосування похідної до доведення тотожностей.

Іванов Ю. Ю., ст. гр. 2СІ-08, науковий керівник – к. пед. н., доцент Кашканова Г. Г.

23. Із історії про золотий переріз

Присяжнюк В. В., ст. гр. 2СІ-08, науковий керівник – к. пед. н., доцент Кашканова Г. Г.

24. Логіка математиків та математична логіка.

Лісовенко А. І., Руденко С. М., ст. гр. 2СІ-08, науковий керівник – к. пед. н., доцент Кашканова Г. Г.

25. Застосування похідної до розв`язування рівнянь

Мотишена О. М., Козяр Л. В., ст. гр. 3СІ-08, науковий керівник – к. пед. н., доцент Кашканова Г. Г.


^ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи