I. Розчини. Кількісний склад розчинів. Приготування І стандартизація розчинів icon

I. Розчини. Кількісний склад розчинів. Приготування І стандартизація розчинів
НазваI. Розчини. Кількісний склад розчинів. Приготування І стандартизація розчинів
Сторінка1/4
Дата22.06.2012
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4Ці методичні вказівки призначені для студентів ІІ-IV курсів усіх форм навчання екологічного факультету спеціальностей ”Водопостачання і водовідведення” та ”Екологія і охорона навколишнього середовища”, які вивчають курс аналітичної хімії. Ними можуть користуватися студенти очної форми навчання для виконання самостійних робіт із різних розділів аналітичної хімії, а також студенти-заочники для виконання контрольних робіт з усього курсу аналітичної хімії.

Методичні вказівки включають шість розділів, що охоплюють практично весь курс кількісного аналізу і два додатки, необхідні для вирішення задач.

Завдання подані у вигляді задач, перед виконанням яких треба засвоїти певний теоретичний матеріал. Необхідна для цього література наведена наприкінці методичних вказівок. У кожному розділі надані короткі відомості з теоретичних питань і наведені рішення типових задач.


I. Розчини. Кількісний склад розчинів. Приготування і стандартизація розчинів

Кількісний склад розчинів

Процентна концентрація ( ) речовини в розчині показує скільки грамів речовини міститься в 100 грамах розчину:


 = , (1)

де - маса речовини і розчину, г .

Молярна концентрація речовини в розчині ) – це кількість розчиненої речовини в молях, що міститься в 1 л розчину:

, моль/л , (2)

де – кількість розчиненої речовини, моль; V - об’єм розчину, л; - маса розчиненої речовини, г ; - молярна маса розчиненої речовини , г/моль.

Молярна концентрація еквіваленту або нормальна концентрація речовини в розчині () – це кількість моль-еквівалентів розчиненої речовини, що міститься в 1 л розчину:

, моль-екв/л, (3)

де - кількість моль-еквівалентів розчиненої речовини; - молярна маса еквіваленту, г/моль-екв.; Е1 –еквівалент речовини.

^ Титр розчину – це маса речовини, що міститься в одному кубічному сантиметрі ( або в одному мілілітрі) розчину:

г/см3 (4)

Розв’язання типових задач


Задача 1. У 2 л розчину розчинено 3 г гідроксиду калію. Густина розчину 1,04 г/см3 . Розрахуйте процентну, молярну і нормальну концентрації гідроксиду калію в розчині та його титр.


Розв’язання


1. Розрахуємо молярну концентрацію KOH у розчині згідно з рівнянням (2).

Для КОН М1 = 56 г/моль, тоді

= = 0,03 моль/л.

2. Розрахуємо нормальну концентрацію KOH у розчині. Оскільки для KOH еквівалент Е1 =1, то = 0,03 моль/л.

3. Розрахуємо процентну концентрацію KOH у розчині.

Для цього спочатку треба визначити масу розчину за формулою

,

де - густина розчину, г/см3 ; m2 - маса розчину, г; V –об’єм розчину, мл.

= 1,04 ( 2000 =2080 г,

тоді процентна концентрація буде розраховуватися, як

( = µ^ Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.§ = µОшибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.§ = 0,14% .

4. Розрахуємо титр розчину за рівнянням (4):

г/см3 .


Задача 2. Описати приготування 200 мл 0,1 Н розчину хлороводневої кислоти з 5%-ного розчину цієї кислоти, густина якого 1,02 г/см3.


Розв’язання

1. Розрахуємо масу наважки HCl, яка необхідна для приготування 200 мл 0,1 Н розчину HCl. За рівнянням (3)

г.

2. Розрахуємо, яку масу 5%-вого розчину, що містить 0,73 г чистої HCl, треба взяти для приготування 200 мл 0,1Н розчину:

100 г розчину – 5 г HCl

х г розчину – 0,73 г HCl


г.

3. Розрахуємо об’єм 5%-вого розчину, який потрібний для приготування 200 мл 0,1 Н розчину:


мл.


Для приготування 200 мл 0,1 Н розчину HCl із 5%-ного розчину необхідно: піпеткою (або циліндром) набрати 14,3 мл 5%-ного розчину HCl, обережно через лійку перенести цей об’єм у мірну колбу на 200 мл і довести загальний об’єм розчину до 200 мл дистильованою водою.

Контрольні задачі


1. Описати приготування 200 мл 0,01 Н розчину Н3РО4 із 2%-ної кислоти ( = 1,02 г/см3 ). Визначити рН цього розчину, якщо Кд I = 710 .

2. Описати приготування 200 мл 0,01 Н розчину Н2 4 із 5%-ної кислоти ( = 1,025 г/см3 ). Визначити рН цього розчину.

3. До 200 мл 10%-ного розчину сірчаної кислоти ( =1,045 г/см3 ) додали 100 мл 5%-ного розчину (  = 1,025 г/см3). Визначити процентну, молярну, нормальну концентрації отриманого розчину, а також його рН .

4. Описати приготування 0,2 л 0,01 Н розчину КОН із 5%-ного розчину ( = 1,033 г/см3). Визначити рН цього розчину.

5. До 300 мл 2%-ного розчину азотної кислоти ( =1,01 г/см3 ) додали 250 мл 5%-ного розчину (  = 1,03 г/см3). Розрахуйте процентну, молярну, нормальну концентрації отриманого розчину, а також його рН .

6. Визначити молярну та нормальну концентрації 5%-ного розчину H3PO4

( = 1,09 г/см3 ). Визначити рН цього розчину, якщо Кд I = 7,110-3 .

7. Описати приготування 0,1 Н розчину NaОН із 5%-ного розчину ( = 1,06 г/см3). Визначити рН цього розчину. За допомогою яких розчинів стандартизують розчин NaOH.

8. Описати приготування 200 мл 0,01 Н розчину хлороводневої кислоти. Розрахуйте рН цього розчину. За допомогою яких речовин стандартизують розчин HCl?

9. Описати приготування 500 мл 0,01 Н розчину NaOH. Розрахуйте рН цього розчину. За допомогою яких речовин стандартизують розчин NaOH?

10. Визначити молярну та нормальну концентрації 2%-вого розчину HNO3 ( = 1,05 г/см3 ). Визначити рН цього розчину. Якого кольору буде метилоранж у цьому розчині?

11. Описати приготування 0,5 М розчину сірчаної кислоти. Розрахувати нормальну концентрацію та рН цього розчину. Яке забарвлення буде мати розчин у присутності фенолфталеїну.

12. До 1 л 2%-ного розчину гідроксиду калію( =1,01 г/см3 ) додали 2 л води. Розрахуйте процентну, молярну, нормальну концентрації отриманого розчину, а також його рН.

13. У 2 л водного розчину міститься 0,8765 г сірчаної кислоти. Густина розчину 1,04 г/см3 . Розрахуйте процентну, молярну, нормальну концентрації сірчаної кислоти в цьому розчині, а також його рН.

14. Описати приготування 0,5%-ного розчину гідроксиду кальцію ( = 1,06 г/см3. Розрахуйте молярну і нормальну концентрації отриманого розчину, а також його рН.

15. Описати приготування 0,01Н розчину гідроксиду калію. Чим стандартизувати цей розчин і як? Чому розчини лугів не готують за точною наважкою?

16. Описати приготування 300 мл 0,1 Н розчину оцтової кислоти із 5%-ної кислоти ( =1,01 г/см3 ) Розрахуйте рН розчину, якщо константа дисоціації оцтової кислоти дорівнює 1,8 10-5 .

17. Титр розчину сірчаної кислоти 0,0063 г/см3 . Розрахуйте для цього розчину рН, молярну і нормальну концентрації.

18. Яку наважку бури (Na2B4O7 10 H2O) потрібно взяти для приготування 0,5 дм3 0,1 Н розчину. Для чого використовують розчин бури?

19. Скільки 2 М розчину HCl потрібно додати до 1 дм3 0,15 М розчину HCl, щоб отримати 0,2 М розчин? Розрахуйте рН отриманого розчину.

20. Розчин оцтової кислоти (25 см3 ) нейтралізували 20,00 см3 0,15 Н розчином KOH. Розрахуйте молярну і нормальну концентрації, титр і рН розчину оцтової кислоти.

21. Описати приготування 2 дм3 0,01 Н розчину хлороводневої кислоти із 36%-ної кислоти ( =1,179 г/см3 ). Розрахуйте рН цього розчину.

22. Із 5,3 г Na2CO3 приготували 1 дм3 розчину ( =1,11 г/см3 ). Розрахуйте молярну і нормальну концентрації та рН цього розчину.

23. До 500 мл 10%-ного розчину хлороводневої кислоти (  = 1,15 г/см3 ) прилили 1 л води. Визначити процентну, молярну, нормальну концентрації та рН отриманого розчину.

24. Титр розчину гідроксиду натрію 0,0045 г/см3 . Розрахуйте для цього розчину рН, молярну і нормальну концентрації.

25. Описати приготування 250 мл 0,1 Н розчину мурашиної кислоти із 5%-ної кислоти ( =1,05 г/см3 ) Розрахуйте рН розчину, якщо константа дисоціації оцтової кислоти дорівнює 1,8 10-4 .

26. Яку наважку хімічно чистого хлориду натрію необхідно взяти для визначення точної концентрації 0,1 М розчину нітрату срібла при роботі з бюреткою місткістю 25 мл?

27. Який об’єм 10% - вого розчину карбонату натрію ( =1,105 г/см3 ) потрібно взяти для приготування 1 л розчину з нормальною концентрацією 0,05 Н? Напишіть рівняння гідролізу солі, вкажіть характер середовища.

28. Яка нормальна концентрація і рН розчину сірчаної кислоти, якщо на титрування 0,2156 г чистого карбонату натрію йде 22,35 мл цього розчину?

29. Розрахуйте молярну, нормальну концентрації та рН 3%-ного розчину гідроксиду амонію ( =1,109 г/см3), якщо константа дисоціації гідроксиду амонію дорівнює 1,75 10-5.

30. До 500 мл 10%-ного розчину азотної кислоти(  = 1,105 г/см3 ) прилили 1,5 л води. Визначити процентну, молярну, нормальну концентрації та рН отриманого розчину


II. Гідроліз солей. Водневий показник


Перед розв’язанням задач цього розділу слід ознайомитися з такими питаннями:

1. Що таке гідроліз солей?

2. Ступінь і константа гідролізу солей.

3. Залежність ступеня гідролізу солей від сили кислоти і лугу, що утворюють сіль, і від концентрації солі в розчині.

4. Що таке водневий показник розчину?

5. Залежність рН розчину солі від констант дисоціації слабких лугів і кислот, концентрації солі.


Водневий показник


Водневим показником рН називається від’ємний десятковий логарифм молярної концентрації водневих іонів

, (1)

або

, (2)

де - молярна концентрація іонів водню, моль/л.

Гідроксильним показником рОН називається від’ємний десятковий логарифм молярної концентрації - іонів

, (3)

де - молярна концентрація гідроксид - іонів, моль/л.


Добуток молярних концентрацій іонів водню та іонів гідроксилу у воді називається іонним добутком води . При певній температурі - стала величина. Числове значення її при 250 С дорівнює 10-14 :

. (4)

Якщо рівняння (4) прологарифмувати і обидві частини рівняння помножити на –1, то отримаємо рівняння

. (5)

Величина рН кількісно характеризує кислотність і лужність розчину:

рН = 7 – нейтральне середовище;

рН < 7 – кисле середовище;

рН >7 – лужне середовище.


Гідроліз солей. Константа гідролізу


Водні розчини солей мають неоднакові значення рН. Наприклад, у розчині рН 7, у розчинах і рН>7, а в розчинах рН< 7. Це пов’язано з тим, що більшість солей є сильними електролітами, які у водних розчинах дисоціюють:

( µОшибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.§ + µОшибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.§.

Сіль залишок кислотний

основи залишок

Вода, хоча і дуже слабко, теж дисоціює на іони:

µ^ Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.§.

Позитивні іони залишків основ і негативні іони залишків кислот, на які дисоціюють солі, можуть сполучатися з протилежно зарядженими гідроксид-іонами або іонами водню , на які дисоціює вода. Якщо внаслідок цього утворюються малорозчинні основи (основні солі) або малодисоційовані кислоти (кислі солі), рівновага дисоціації води зміщується вправо. У результаті з води вивільняються іони або і реакція стає кислою або лужною. Така реакція має назву ”гідроліз солей”.

Таким чином, гідроліз солі – це обмінна реакція солі з водою, в результаті якої утворюється малодисоційована або малорозчинна сполука і змінюється рН середовища. Розглянемо гідроліз солей різного складу.


Солі, утворені сильною основою і слабкою кислотою – гідроліз за аніоном (рН>7)

Напишемо рівняння реакцій гідроліз - солі, яка утворена сильним лугом і слабкою кислотою . У водному розчині сіль дисоціює:Катіони не гідролізуються, а утворені іони - гідролізуються. Гідроліз аніону протікає ступінчасто :

I ступінь гідролізу


Скорочена іонна форма рівняння гідролізу:Повна іонно-молекулярна форма рівняння гідролізу:Молекулярна форма рівняння гідролізу:II ступінь гідролізу


Скорочена іонна форма рівняння гідролізу:Повна іонно-молекулярна форма рівняння гідролізу:Молекулярна форма рівняння гідролізу:Оскільки в результаті гідролізу утворилися вільні іони , то середовище в розчині буде лужним (рН > 7).


Солі, утворені слабкою основою і сильною кислотою – гідроліз за катіоном (рН < 7)

Напишемо рівняння реакцій гідролізу - солі, яка утворена слабкою основою і сильною кислотою У водному розчині сіль дисоціює:Гідроліз йде по катіону за трьома ступенями:


I ступінь гідролізу


Скорочена іонна формаПовна іонно-молекулярна формаМолекулярна формаII ступінь гідролізу


Скорочена іонна формаПовна іонно-молекулярна формаМолекулярна форма
III ступінь гідролізу


Скорочена іонна формаПовна іонно-молекулярна формаМолекулярна формаОскільки в результаті гідролізу утворилися вільні іони , то середовище в розчині буде кислим (рН < 7).


Солі, утворені слабкою основою і слабкою кислотою – гідроліз за катіоном і аніоном


Напишемо рівняння реакцій гідролізу- солі, яка утворена слабкою основою і слабкою кислотою У водному розчині сіль дисоціює:

.

Гідролізу підлягають і катіон і аніон :У результаті гідролізу утворилися два слабких електроліти. Реакція розчину залежить від співвідношення констант дисоціації продуктів гідролізу.

Оскільки константа дисоціації () не суттєво, але більша за константу дисоціації (), то середовище буде слабко- лужним.

Розв’язання типових задач


Задача 1. До 30 см3 води долили 5 см3 3 М розчину нітриту калію. Обчислити ступінь гідролізу солі за 250 С і рН розчину.

Розв’язання. Для розв’язання задачі необхідно знати значення констант дисоціації KД нітритної кислоти HNO2 і іонний добуток води КW :

КД = 5,1 10-4 ; КW = 1 10-14 (див. табл.2 Додатку).

1. Запишемо рівняння гідролізу солі KNO2 (сіль утворена сильним лугом і слабкою кислотою – гідроліз за аніоном) :

(1)

2. Розрахуємо концентрацію солі С2 KNO2 (після розбавлення розчину. Об’єм розчину нітриту калію до змішування з водою був , а після змішування став . Тоді
.


3. Розрахуємо ступінь гідролізу солі KNO2 (h).

Оскільки константа гідролізу солі KNO2 , що утворена слабкою кислотою, дорівнює

(2),

а ступінь гідролізу солі

,

то з урахуванням значення з рівняння (2)


= 6,764 10-6 , або 6,764 10-4 %


4. Розрахуємо рН водного розчину нітриту калію.

Для розрахунку рН потрібно знати, що в результаті гідролізу кожного аніону утворюється 1 аніон (див. рівняння (1). Якщо вихідна концентрація аніонів C2 моль/л, а гідролізується тільки частина h цих аніонів, то концентрація аніонів становитиме hC2 моль/л. Таким чином

моль/л,

,
Контрольні задачі

Значення констант дисоціації слабких електролітів наведені в табл. 2 Додатку 1 наприкінці методичних вказівок.


31. У 500 мл розчину міститься 2,52 г . Визначити рН розчину і ступінь гідролізу солі за першим ступенем.

32. Розрахуйте рН і ступінь гідролізу в 0,05 М розчині . Чому буде дорівнювати рН, якщо розчин розбавити водою в 5 разів?

33. До 100 мл 0,2 М оцтової кислоти додали 100 мл 0,2 М гідроксиду калію. Розрахуйте рН і ступінь гідролізу солі.

34. До 250 мл 0,4 М HCN додали 250 мл 0,4 М NaOH. Розрахуйте рН і ступінь гідролізу солі.

35. Скільки грамів потрібно додати до 500 мл води, щоб одержати розчин з рН 9?

36. Скільки грамів знаходиться в 100 мл розчину, якщо рН його дорівнює 13? Обчислити ступінь гідролізу солі.

37. Скільки грамів KCN знаходиться в 10 мл розчину, якщо його рН дорівнює 11,0?

38. Змішали 40 мл 0,3 М оцтової кислоти і 20 мл 0,15 М гідроксиду калію. Розрахуйте рН розчину і ступінь гідролізу солі.

39. Розрахуйте рН розчину, якщо ступінь гідролізу в 0,05 М розчині дорівнює 5 %.

40. Розрахуйте рН розчину, якщо ступінь гідролізу в 0,1 М розчині дорівнює 3 %.

41. Розрахуйте рН розчину і ступінь гідролізу солі , якщо концентрація її дорівнює 0,2 М.

42. При якій концентрації (моль/л) розчин має рН 5?

43. Скільки грамів міститься в 1 л розчині, якщо його рН 6 ?

44. Розрахуйте рН і ступінь гідролізу в 0,01 М розчині .

45. Розрахуйте рН і ступінь гідролізу в 0,02 М розчині .

46. Розрахуйте рН і ступінь гідролізу в 0,03 М розчині .

47. Розрахуйте другу константу дисоціації вугільної кислоти, якщо 0,1 М розчин має рН 12.

48. Який колір матиме 0,1 М розчин карбонату натрію, якщо до нього долити фенолфталеїн? Відповідь підтвердіть розрахунком.

49. У 1 л розчину міститься 0,1 моль і 10-4 моль . Визначити ступінь гідролізу солі.

50. Який колір матиме 0,2 М розчин , якщо до нього долити метиловий жовтогарячий? Відповідь підтвердіть розрахунками.

51. Який розчин матиме більш лужне середовище: 0,01М розчин чи 0,1М розчин ? Відповідь підтвердіть розрахунками.

52. Який розчин матиме більш низьке значення рН: 0,1 М розчин чи 0,1 М розчин ? Відповідь підтвердіть розрахунками.

53. Який розчин матиме більше значення рН: 0,1 М розчин чи 0,1 М розчин ? Відповідь підтвердіть розрахунками.

54. Яке середовище (кисле, нейтральне чи лужне) має суміш водних розчинів солей: 0,1 М розчин і 0,1 М розчин ? Відповідь підтвердіть розрахунками.

55. Розрахуйте рН і ступінь гідролізу солі в 0,05 М розчині . Чому дорівнюватиме рН, якщо розчин розбавити водою в 10 разів?

56. У 250 мл розчину міститься 0,535 г . Розрахуйте рН і ступінь гідролізу солі.

57. Яку наважку нітрату амонію потрібно розчинити в 150 см3 розчину, щоб рН дорівнювало 5?

58. Наважку хлориду амонію 0,1 г розчинили в 250 см3 розчину. Розрахуйте рН.

59. В якому об’ємі потрібно розчинити наважку ацетату натрію 0,03 г, щоб отримати розчин з рН=8?

60. Який розчин матиме більш лужне середовище: 0,1 Н розчин чи 0,1 Н розчин ? Відповідь підтвердіть розрахунками.

III. Метод нейтралізації


Перед розв’язанням задач цього розділу слід ознайомитися з такими питаннями:

1. Яка реакція лежить в основі методу нейтралізації та які речовини можна визначати цим методом?

2. Як визначаються еквівалентні маси кислот, основ і солей у реакціях методу нейтралізації?

3. Що таке стандартний, робочий, титрований розчини? Які концентрації робочих розчинів використовують у методі нейтралізації?

4. Що таке точка еквівалентності, в якій області рН лежить вона при титруванні: а) сильної кислоти сильним лугом; б) слабкої кислоти сильним лугом; в) слабкої основи сильною кислотою ?

5. Що таке криві титрування та стрибок титрування? Які фактори впливають на положення точки еквівалентності, на величину і положення стрибка титрування?

6. Які речовини називаються кислотно-основними індикаторами. Які їх головні характеристики?

7. Що таке показник титрування рТ і інтервал переходу індикатора?

8. Як здійснюється вибір індикатори при титруванні методом нейтралізації?

9. Що таке титрування: а) пряме; б) зворотне; в) по заміщенню? У яких випадках кожен з цих різновидів титрування використовується в методі нейтралізації?

10. Що таке кислотність і лужність води і як їх визначають методом нейтралізації?

11. Що таке карбонатна твердість води? Якими солями вона зумовлена? Як експериментально визначається карбонатна твердість води?

12. В яких формах існує вугільна кислота у воді? Як визначають різні форми вуглекислоти?

Розв’язання типових задач


Задача 1. На титрування 20 см3 0,02 Н розчину HCl витрачено 15 см3 розчину NaOH. Визначити нормальну концентрацію NaOH.


Розв’язання. Так як речовини реагують між собою в еквівалентних кількостях, то кількість HCl у точці еквівалентності повинна дорівнювати кількості NaOH, тобто


;


;

тоді .


Задача 2. Водневий показник води дорівнює 10. Які показники якості води можна визначити методом нейтралізації?

Розв’язання

При рН=10 можна визначити:


1. Лужність вільну () (рН від 14 до 9) – титрування проби води 0,1 Н розчином HCl у присутності фенолфталеїну.

2. Лужність загальну () (рН від 14 до 4) – титрування проби води 0,1 Н розчином HCl у присутності метилоранжу.

Лужність розраховують за формулою


, ммоль-екв/л.

3. ^ Форми вугільної кислоти: і .

Вміст дорівнює лужності вільній (ммоль-екв/л). Для визначення в мг/л необхідно .

Вміст дорівнює різниці () у ммоль-екв/л. У мг/л вміст розраховують як ()МЕ () = ()61.

4. Твердість карбонатну (ТКАРБ), яка дорівнює різниці () в ммоль-екв/л. .


Задача 3. Розрахуйте масу Na2CO3 , якщо на титрування солі з утворенням H2CO3 , пішло 22,35 мл 0,2113 М розчину HCl.

Розв’язання

Рівняння реакції між содою і хлороводневою кислотою

.

У точці еквівалентності

;

;


;


=

= 0,2113 22,35 10-3 106  Ѕ = 0,2503 г.

Контрольні задачі

Значення показників якості води наведені в Додатку 2 наприкінці методичних вказівок.

61. Розчин містить 1,4320 г гідроксиду калію в 0,5 л. Скільки мілілітрів цього розчину піде на титрування 20 мл 0,1 Н розчину хлороводневої кислоти? Який індикатор потрібно вибрати для титрування?

62. Наважку карбонату натрію вагою 1,3540 г розчинили в мірній колбі на 250 мл, об’єм розчину довели до позначки дистильованою водою. На титрування 20 мл цього розчину пішло 18,8 мл хлороводневої кислоти. Яка концентрація розчину хлороводневої кислоти і який індикатор для цього титрування було використано?

63. На титрування досліджуємого розчину пішло 18,5 мл 0,1 Н розчину гідроксиду натрію. Скільки грамів гідроксиду натрію пішло на реакцію з речовиною, що визначають?

64. Скільки мілілітрів 20 %-ної хлороводневої кислоти з густиною =1,05 г/см3 потрібно взяти, щоб приготувати 250 мл 0,1 Н розчину? Який стандартний розчин і який індикатор потрібно взяти, щоб визначити точну концентрацію розчину ? Наведіть рівняння реакції.

65. Розрахуйте нормальну концентрацію розчину, якщо рН розчину 11, а константа дисоціації дорівнює 1,7510-5 .

66. Які показники якості води можна визначити, якщо на титрування 100 мл води з фенолфталеїном витрачено 5 мл 0,1Н розчину HCl, а на титрування 100 мл води в присутності метилоранжу 8 мл 0,1 Н розчину НСl. Розрахуйте.

67. Розрахуйте рН розчину, отриманого при змішуванні 20 мл 0,2 Н розчину і 18 мл 0,2 Н розчину . Яке забарвлення матиме цей розчин, якщо до нього додати фенолфталеїн.

68. Розрахуйте наважку щавлевої кислоти , необхідну для приготування 200 мл 0,1 Н розчину. Розрахуйте нормальну концентрацію розчину NaOH, якщо на титрування 10 мл 0,1 Н розчину щавлевої кислоти витрачено 10,8 мл розчину NaOH. Який індикатор слід використовувати при титруванні?

69. Як приготувати 500 мл 0,1 Н розчину карбонату натрію? Якої концентрації була хлороводнева кислота, якщо на титрування 10 мл розчину карбонату натрію пішло 9,8 мл розчину хлороводневої кислоти?

70. Скільки грамів гідроксиду натрію треба взяти для приготування 2 літрів 0,2 Н розчину? Як визначити точну концентрацію цього розчину? Скільки мл 0,1 Н розчину хлороводневої кислоти піде на повну нейтралізацію NaOH?

71. Розрахуйте наважку, необхідну для приготування 250 мл 0,1Н розчину. Яка молярна концентрація цього розчину? Скільки мл 0,1 Н розчину хлороводневої кислоти піде на повну нейтралізацію Na2СО3?

72. Як приготувати 2 л 0,1 Н розчину хлороводневої кислоти, використовуючи 38 %- ний її розчин, густина якого 1,18 г/мл ? Розрахуйте нормальну концентрацію розчину NaOH, якщо на титрування 10 мл 0,1 Н розчину хлороводневої кислоти витрачено 11,4 мл розчину NaOH. Який індикатор слід використовувати при титруванні?

73. Визначити, які показники якості води можна знайти методом нейтралізації, якщо рН води дорівнює 4,8.

74. Яку лужність води і форми вугільної кислоти можна розрахувати, якщо на титрування 100 мл води з індикатором метилоранжем пішло 6,5 мл 0,1Н розчину хлороводневої кислоти?

75. На титрування 100 мл води з фенолфталеїном пішло 2,2 мл 0,1 Н розчину , a з метилоранжем - 3,4 мл 0,1 Н розчину . Які показники якості води можна визначити за цими даними? Розрахуйте ці показники.

76. Чому дорівнює карбонатна твердість води, якщо на титрування 100 мл її з метилоранжем пішло 6,2 мл 0,1 Н розчину хлороводневої кислоти? Скільки міліграмів гідрокарбонат-іонів міститься в пробі води?

77. У досліджуваній воді індикатор метилоранж забарвився в червоний колір. На титрування 100 мл цієї води в присутності метилоранжу пішло 4,2 мл 0,1 Н розчину гідроксиду натрію. Розрахуйте за цими даними показники якості води.

78. На титрування 100 мл природної води з індикатором фенолфталеїном до появи рожевого забарвлення витрачено 4 мл 0,1 Н розчину . Скільки вільної вуглекислоти (мг/л) міститься в досліджуваній воді?

79. Наважку карбонату натрію вагою 0,5300 г розчинили в мірній колбі на 500 мл. На титрування 25 мл цього розчину було витрачено 24,5 мл розчину хлороводневої кислоти в присутності метилоранжу. Розрахуйте нормальні концентрації розчинів карбонату натрію і хлороводневої кислоти.

80. Розчин оцтової кислоти (25 см3 ) нейтралізували 20 см3 0,15 М розчином . Розрахуйте молярну концентрацію і масу оцтової кислоти.

81. При визначенні карбонатів і гідрокарбонатів на титрування 100 мл досліджуваної води з індикатором фенолфталеїном витрачено 2,8 мл 0,1 Н розчину , а з індикатором - метилоранжем - 3,2 мл 0,1 Н розчину. Скільки міліграмів карбонат і гідрокарбонат-іонів міститься в 1 л досліджуваної води?

82. На титрування 100 мл досліджуваної природної води з індикатором метилоранжем до переходу забарвлення від жовтого до жовтогарячого пішло 4,2 мл 0,1 Н розчину . Які показники якості води можна визначити з цих даних методом нейтралізації? Розрахуйте.

83. На титрування 100 мл досліджуваної природної води з індикатором фенолфталеїном до появи рожевого забарвлення пішло 2,6 мл 0,1 Н розчину , а при титруванні 100 мл цієї ж води з індикатором метилоранжем до переходу жовтого забарвлення в жовтогаряче пішло 2,6 мл 0,1 Н розчину. Які показники якості води можна розрахувати за результатами титрування? Як пояснити збіг цих результатів?

84. Визначити, скільки % сірчаної кислоти містить зразок, якщо його наважка 1,5678 г була розчинена в мірній колбі на 200 мл. На нейтралізацію 20 мл цього розчину було витрачено 17,6 мл 0,1Н розчину NaOH.

85. Розрахуйте концентрацію гідрокарбонат-іонів у воді, якщо рН води 10, концентрація карбонат-іонів дорівнює 4 моль/л, а константа дисоціації вугільної кислоти за другим ступенем = 5,6  10-11.

86. Розрахуйте масу азотної кислоти в 10 см3 її розчину, якщо на титрування цього розчину витрачено 12,5 см3 1,01 М розчину.

87. Розрахуйте масову частку у технічній соді, якщо наважка технічної соди дорівнює 0,2005 г, а на її титрування пішло 20 см3 0,1 Н розчину хлороводневої кислоти.

88. Наважку технічної азотної кислоти масою 1,0100 г перевели в розчин, який містив 25 см3 0,5 М розчину . Надлишок відтитрували 10,5 см3 0,1 М розчином . Розрахуйте масову частку азотної кислоти в наважці.

89. До розчину, що містить 0,7500 г , додали 25,00 мл розчину , а потім надлишок останнього відтитрували 4,02 мл 0,125 Н розчином . Розрахуйте нормальну концентрацію розчину .

90. рН води дорівнює 5,6. Які показники якості води та форми вуглекислоти можна визначити методом нейтралізації.


IV. Методи окислювання-відновлення


Перед виконанням індивідуальних завдань слід засвоїти такий матеріал:

1. Які головні окислювально-відновні методи об'ємного аналізу вам відомі, на яких реакціях вони ґрунтуються?

2. Дайте коротку характеристику ( рівняння реакцій, робочі розчини та їх приготування, індикатори, області застосування) методів окислювання - відновлення: а) перманганатометрії; б) хроматометрії; в) йодометрії.

3. Як визначаються еквіваленти й еквівалентні маси в реакціях окислювання - відновлення? Навести приклади.

4. Якими способами фіксується точка еквівалентності в методах окислювання - відновлення?

5. Які індикатори використовують в редоксиметрії і який принцип їхньої дії? Що називається інтервалом переходу редокс-індикаторів?

6. Від яких факторів залежить швидкість і спрямованість окислювально-відновних реакцій?

7. Які речовини можна визначати методом перманганатометрії? Який показник якості води визначають цим методом?

8. Які речовини можна визначати методом хроматометрії? Які показники якості води визначають цим методом?

9. Які речовини можна визначати методом йодометрії? Які показники якості води визначають цим методом?


Розв’язання типових задач

Задача 1. Розрахуйте еквіваленти (Е) і молярні маси еквівалентів (МЕ) і , що беруть участь у реакції:
Розв’язання. Для находження еквівалентів окисника і відновника обов’язково треба записати рівняння напівреакцій :  1   2   3   4

Схожі:

I. Розчини. Кількісний склад розчинів. Приготування І стандартизація розчинів icon"Затверджено"
Приготування розчинів пепсину, желатину, крохмалю, метилцелюлози та інших напівсинтетичних та синтетичних високомолекулярних сполук....
I. Розчини. Кількісний склад розчинів. Приготування І стандартизація розчинів iconКалендарний план практичних занять з технології лікарських засобів для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету на VІ семестр 2012-2013 н р. спеціальність „клінічна фармація
Розчини високомолекулярних сполук (вмс), колоїдні розчини. Приготування, оцінка якості, упакування, оформлення до відпуску, зберігання...
I. Розчини. Кількісний склад розчинів. Приготування І стандартизація розчинів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Даний екзамен з хімії розчинів повинен показати розуміння теоретичних основ хімії розчинів, уміння зв’язувати загальні та окремі...
I. Розчини. Кількісний склад розчинів. Приготування І стандартизація розчинів iconМетодичнІ вказівки
Вимоги ізотонії, ізогідрії, ізоіонії. Розчини Рінгера-Локка, „Ацесоль”, „Дисоль” та ін. Напрямки вдосконалення технології розчинів...
I. Розчини. Кількісний склад розчинів. Приготування І стандартизація розчинів icon4 Розчини. Способи вираження концентрації розчинів
Вступ
I. Розчини. Кількісний склад розчинів. Приготування І стандартизація розчинів icon4 Розчини. Способи вираження концентрації розчинів
Вступ
I. Розчини. Кількісний склад розчинів. Приготування І стандартизація розчинів iconКалендарно-тематичний план практичних занять з промислової технології лікарських засобів студентів IV курсу фармацевтичного факультету в осінньому семестрі 2012 –2013 н р
Модуль Нормативно-технічна документація. Виробництво настойок. Спиртометрія. Виробництво екстрактів. Склад ампульного скла. Ін’єкційні...
I. Розчини. Кількісний склад розчинів. Приготування І стандартизація розчинів iconО. В. Орлова; моз україни; Луган держ мед ун-т; кафедра фарм
...
I. Розчини. Кількісний склад розчинів. Приготування І стандартизація розчинів iconВимоги до лікарських речовин, що застосовуються в ін'єкційних лікарських формах. Основні стадії приготування ін'єкційних розчинів без стабілізації. Постадійний контроль якості. Умови зберігання
Вимоги до лікарських речовин, що застосовуються в ін'єкційних лікарських формах. Основні стадії приготування ін'єкційних розчинів...
I. Розчини. Кількісний склад розчинів. Приготування І стандартизація розчинів iconМетодичнІ вказівки
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи