Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка5/6
Дата07.06.2012
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6


При використанні власного автотранспорту витрати по транспортуванню товарів визначають за формулою


, (10)


де - собівартість однієї автомобіле-зміни при експлуатації вантажного автомобіля торговим центром, грн.


Собівартість 1 автомобіле-зміни експлуатації вантажного автомобіля можна визначити за формулою


, (11)


де - показник, що враховує витрати на ремонт авто­мобіля, %;

- показник, що враховує адміністративні й загальнозаводські витрати, %;

- кількість днів роботи в році, дн.

- середня заробіт­на платня водія за місяць, грн.;

- ставка відрахувань в позабюджетні фонди від фонду оплати праці (в пенсійний, зай­нятості та ін.), %;

- ставка збору в Дорожній фонд, %;

- вартість вантажного автомобіля, яким перевозять това­ри від розподільчого до торгового центру, грн.;

- ставка податку на майно, %;

- норма амортизаційних відрахувань від вартості автомобіля на 1000 км пробігу, % ;

- потужність двигуна вантажного автомобіля, л. с.;

- ставка податку на володарів транспортних засобів, грн./л. с.;

10 — перерахування відсотків до десятинної дробі.


На основі представленої методики і керуючись вихідними даними, провести розрахунки з визначення транспортних витрат для всіх варіантів місць розташування торгових центрів, розподільчих центрів з урахуванням власного і орендного автотранспорту. Результати розрахунків подати у вигляді таблиці (приклад, табл. 8).


Таблиця 8- Характеристика транспортних витрат

Розподільчий центр
^

Вид транспорту


Торговий центр

ТЦ3 при

ТЦ4 при

ТЦ5 приРЦ

орендний
власний
АР

орендний
власний
АТ

орендний
власний


^ 6. РОЗРАХУНОК ВИТРАТ НА ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕРОБКУ ВАНТАЖІВ І РЕАЛІЗАЦІЮ ТОВАРІВ


Витрати на складування і переробку вантажів на розподільчому складі (витрати логістичної системи на розподільчий центр ()) слід розраховувати для трьох варіантів: при використанні власного розподільчого центру (РЦ), орендного розподільчого центру (АР), при користуванні послугами сторонньої організації в порядку аутсорсингу (АТ).

Витрати на складування і переробку вантажів на власному розподільчому центрі можна визначити за формулою


, (12)


де - витрати, що залежать від ємкості (Е) і площини центру (S), грн/рік;

- витрати, що залежать від річного вантажопотоку , який проходить через розподільчий центр, грн./рік;

- коефіцієнт, що враховує загальноскладські й адміністративні витрати.


Витрати по розподільчому центру, що залежать від його ємкості (Е) і площини (S) знаходять за формулою


(13)


де - річний вантажопотік, що проходить через розподільчий центр, т/рік. Прийняти рівним річному вантажопотоку товарів, який прямує від розподільчого до торгового центру;

- строк зберігання вантажів на розподільчому центрі, діб;

- кількість діб роботи центру за рік, діб/рік;

- середня маса транспортного пакету вантажів на піддоні, т;

- переведення кілограмів у тонни;

- середня кількість чарунок у складі, яку може об­слуговувати одна штабельна машина, од;

- вартість однієї штабельної машини, грн.;

- норма річних амортизаційних відрахувань від вартості штабельної машини, %

- річна ставка податку на майно, %;

- середня встановлена потужність механізмів на одній штабельній машині, кВт;

- кое­фіцієнт використання потужності;

- кількість змін роботи центру за добу, од;

- тривалість робочої зміни працівників складу, год;

- кое­фіцієнт використання обладнання в часі;

- вартість 1 кВт-год силової електроенергії, грн.;

- середня кількість робітників центру в розрахунку на одну штабельну машину, од;

- середня місячна заробітна плата одного робітника центру, грн./чол.-місяц;

- ставка зборів до позабюджетних фондів, %/рік від фонду оплати праці;

- ставка податку в Дорожній фонд, % /рік від фонду оплати праці;

- металоємкість стелажів в розрахунку на один пакет вантажу на піддоні, що зберігається, кг;

- переведення кілограм­ів у тонни;

- вартість 1 т металоконструкцій стела­жів, грн./т;

- норма річних амортизаційних відрахувань на металоконструкції стелажів, %;

- питома місткість центру, кількість пакетів з вантажами в розрахунку на 1 м2 складу, пакет/м2;

- корисна висота складської будівлі в зоні зберігання вантажів від рівня чистого полу складу до низу балок або ферм покриття, м;

- вартість 1 м3 корисного об’єму склад­ської будівлі, грн;

- норма річних амортизаційних відрахувань від вартості складської будівлі, % ;

- питома освітленість складських приміщень, Вт/м2;

- показник тривалості освітлення складських приміщень протягом робочого дня, год./день;

- переведення ватів у кіловати;

- вартість 1 кВт-год світильної електроенергії, грн.;

- ставка податку на зем­лю, грн./м2-рік;

- коефіцієнт забудови території складського комплексу;

- переведення відсотків у десятинну дріб.


Витрати по розподільчому центру, які залежать від річного вантажопотоку , що переробляється на ньому, визначають за формулою


(14)


де - коефіцієнт нерівномірності добового вантажопотоку;

- коефіцієнт переробки вантажів у центрі;

- середній час циклу підйомно-транспортних машин, що використовуються при навантаженні-розвантаженні транспортних засобів й внутріскладських переміщеннях вантажів, хв;

- вартість однієї підйомно-транспортної машини, що використовується при навантаженні, розвантаженні й переміщеннях вантажів в центрі, грн.;

- норма річних відрахувань на амортизацію машин, що використовується при навантаженні, розвантаженні й внутріскладських переміщеннях вантажів, %;

- середня кількість робітників центру в розрахунку на одну навантажувально-розвантажувальну машину, включаючи управлінський персонал, од.


Витрати на складування і переробку вантажів на орендному розподільчому центрі можна визначити за формулою


, (15)


де - розмір орендної плати за рік, грн. Знаходять за формулою


, (16)


де - коефіцієнт рентабельності, що враховує прибуток, який повинен отримувати розподільчий центр.


Витрати на складування і переробку вантажів при користуванні послугами сторонньої організації в порядку аутсорсингу можуть бути визначені за

формулою


, (17)


де - вартість зберігання 1 т вантажу в сторонній організації за рік, грн./т., визначають за формулою


, (18)


де - коефіцієнт, що враховує професіоналізм сторонньої організації.


Витрати на реалізацію товарів у торговому центрі (витрати логістичної системи на торговий центр ()) розраховують за формулою


, (19)


де - коефіцієнт, що враховує частку витрат торгового центру.


Результати розрахунків подати у вигляді таблиць (наприклад, табл. 9 - 12).


Таблиця 9- Характеристика витрат логістичної системи на розподільчому центрі (РЦ)

Витрати на розподільчий центр (грн.) приТаблиця 10- Характеристика витрат логістичної системи на розподільчому центрі (АР)

Витрати на розподільчий центр (грн.) приТаблиця 11- Характеристика витрат логістичної системи на розподільчому центрі (АТ)

Витрати на розподільчий центр (грн.) приТаблиця 12- Характеристика витрат логістичної системи на торговому центрі

Витрати на торговий центр (грн.) при
^ 7. ВИБІР СХЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ


Вибір схеми функціонування логістичної системи здійснюють на основі критерію ефективності (див.розділ 3). Розрахунки проводять з урахуванням значень доходів і витрат, які були отримані в попередніх розділах. Дані розрахунку значень критерію ефективності зводять до табл. 13.


Таблиця 13- Результати розрахунку значень прибутку логістичної системи

Варіанти нового центру

Варіант проекту

Варіанти використання розподільчих центрів і транс

порту

РЦ

АТ

АР

власний транспорт

орендний транспорт

власний транспорт

орендний транспорт

власний транспорт

орендний транспорт

ТЦ3

1-й2-й3-йТЦ4

1-й2-й3-йТЦ5

1-й2-й3-й
На основані значень табл.13 визначають схему функціонування логістичної системи (табл.14).


Таблиця 14- Схема функціонування логістичної системи

Варіант нового центру (ТЦ3, ТЦ4, ТЦ5)

Проектний обсяг продаж, грн.

Варіант розподільчого центру (РЦ, АР, АТ)

Варіант використання транспорту (власний, орендний)

Величина прибутку, грн.

Далі для обраної схеми функціонування логістичної системи встановлюють залежність зміни критерію ефективності від параметрів системи. З цією метою необхідно провести експеримент на моделі функціонування логістичної системи. Перед проведенням експерименту виконують планування експерименту. Сутність планування полягає у виборі кількості та умов проведення дослідів, які дозволяють отримати необхідні знання про об’єкт дослідження з потрібною точністю [6]. Основними етапами планування експерименту є:

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи