Харківська національна академія міського господарства визначення місць пошкодження в силових кабелях icon

Харківська національна академія міського господарства визначення місць пошкодження в силових кабелях
НазваХарківська національна академія міського господарства визначення місць пошкодження в силових кабелях
Сторінка6/6
Дата07.06.2012
Розмір1.06 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6

Пропалювання може проводитися як на постійному струмі, так і на змінному. Як правило, верхні ступені пропалювання здійснюються на випрямленій напрузі, а останній ступінь - на змінній напрузі.

Дійсний процес пропалювання ізоляції значно складніший, ніж поступове зниження опору Rп . Силові кабелі мають значну ємність Cк , тому заряд цієї ємності на першому ступені пропалювання відбувається повільно, з постійної часу . Розряд же через місце пошкодження відбувається значно швидше. Після чергового пробою напруга наростає повільно, тому дуга в місці пошкодження гасне, розрядний проміжок деіонізується, до нього надходять свіжі шари кабельної маси (при пробої в муфті) або просочувальної речовини (при пробої ізоляції в самому кабелі). Тільки після багаторазового повторення розрядів напруга пробою починає зменшуватися, що дозволить (при максимальній величині середнього струму, споживаного установкою) мати підвищену частоту пробоїв.

Після того як відбудеться осушення та обвуглювання ізоляції, процес безперервного чергування заряду й розряду в кабелі переходить у стійке протікання струму через місце пошкодження з поступовим зниженням перехідного опору. Пояснюється це тим, що при більших струмах у канал пошкодження потрапляють розплавлені частки металу жили і захисної оболонки. При утворенні суцільного металевого каналу перехідний опір зменшується до часток ома.


^ 7.1. Методика пропалювання ізоляції

Процес пропалювання ізоляції в місці пошкодження кабелю розвивається по-різному, залежно від характеру пошкодження ізоляції. Розглянемо випадки пропалювання, що найчастіше зустрічаються на практиці. Наприклад, при пропалюванні ізоляції напруга пробою не зменшується або після декількох пробоїв при зниженій напрузі електрична міцність ізоляції кабеля знову зростає. Такий характер процесу пропалювання спостерігається, як правило, при пошкодженнях сполучних муфт кабеля і менше при пошкодженнях кінцевих муфт. У сполучних муфтах часто утворюються порожнечі, що виконують роль розрядників. Вони заповнюються газами, що утворюються при розкладанні кабельної маси під дією дуги. У момент пробою у таких порожнечах тиск різко підвищується, що сприяє гасінню дуги. Крім того, розряд розплавляє кабельну масу, у результаті чого вона заливає канал розряду. Пробої в муфтах мають характер «запливаючих пробоїв», при яких може спостерігатися повне припинення пробоїв після поодинокого розряду.

Якщо через 5-10 хвилин безперервного повторення пробоїв розрядна напруга не зменшується, пропалювання слід припинити і уточнити на трасі кабельної лінії місце розташування дефектної муфти акустичним методом.

Розглянемо ще один варіант пропалення ізоляції. Після декількох хвилин повторення пробоїв пробивна напруга зменшується до величини, що дозволяє провести включення другого ступеня пропалювання. Як правило, 5-10 хвилин пропалювання на другому ступені приводять до зменшення пробивної напруги практично до нуля, а опору в місці пошкодження - до декількох десятків ом. Потім включається третій ступінь пропалювання. При жирному просоченні ізоляції кабеля опір у місці пошкодження може знову зрости за рахунок затікання просочення і тому слід тимчасово знову повернутися до другого ступеня пропалювання. Через кілька хвилин усталеної роботи на третьому ступені варто провести вимір відстані до місця пошкодження в кабелі. Після цього доцільно перевірити стан ізоляції двох інших жил кабеля. Якщо при вмиканні випробувальної напруги відбувається пробій, то ізоляцію другої жили необхідно піддати пропалюванню, а потім визначити відстань до місця пошкодження за схемою «жила - жила».

У тому разі, коли пробій не відбувається, слід закінчити пропалювання й перейти до відшукання місця пошкодження.

Можливий також варіант, коли після декількох хвилин повторення пробоїв на першому ступені пропалювання і зменшення пробивної напруги тривала робота на другому ступені пропалювання характеризується стійким протіканням певної величини струму, причому опір у місці пошкодження не зменшується нижче 2000 - 3000 Ом. Це характерний випадок при наявності місця пошкодження в кабелі, що перебуває у воді. У цьому випадку пропалювання слід припинити і провести ВМП одним з доступних методів.

Коли пробій відбувається між жилами кабеля, що буває рідко (2-3% випадків), треба провести пропалювання ізоляції обох жил до нульового значення й провести ВМП спочатку імпульсним, а потім індукційним методом.

Якщо через пошкоджену жилу кабеля тривалий час протікає струм однофазного замикання на землю, то в місці пошкодження можливе спаювання струмоведучої жили із захисною оболонкою і в цьому випадку пропалювання ніяких змін внести не може. Тому його не проводять, а відразу визначають відстань до місця пошкодження, наприклад, імпульсним методом. Надалі, щоб застосувати акустичний метод, намагаються зруйнувати провідний місток шляхом включення схеми імпульсного розряду.


^ 7.2. Огляд схем пропалювальних установок

Процес пропалювання може проводитися як на постійному, так і на змінному струмі. У свою чергу, пропалювання на змінному струмі промислової частоти може бути резонансним або нерезонансним. Останній варіант легко реалізується за допомогою звичайного силового трансформатора типу ТМ-10 (10/04кв, 10кВа). Але такі установки мають низьку ефективність. Внаслідок значної питомої ємності силових кабелів через обмотки трансформатора потрібно пропускати значні струми для одержання достатньої напруги на навантаженні. При довжині кабельних ліній, що перевищуює 0,5 км, застосування нерезонансного пропалювання на першому етапі недоцільне. Застосування його на коротких ділянках може бути виправдане лише при відсутності високовольтних випрямлячів. Нерезонансне пропалювання ізоляції рекомендується використовувати тільки на останньому етапі допалювання.

У практиці експлуатації силових кабельних ліній широке застосування одержав резонансний метод пропалювання. Вінбув розроблений в 1954 р. у ФРН. Принципова схема резонансного пристрою на базі резонансного трансформатора РА-2 показана на рис.7.3.Рис.7.3 - Принципова схема резонансного методу пропалювання

Сутність резонансного методу полягає в наступному. Резонанс - це такий режим роботи пасивного електричного ланцюга, що містить R, L, C, при якому реактивний опір дорівнює нулю і відповідно дорівнює нулю реактивна потужність на затискачах ланцюга. При резонансі вхідний опір ланцюга Zвх буде чисто активним:

, тому що .

У резонансному методі пропалювання ізоляції використовується явище резонансу напруг, при якому вся електрична енергія, що надходить від джерела, витрачається в активному опорі ланцюга Rп, перетворюючись у теплову енергію.

Повний опір ланцюга при резонансі напруг мінімальний і струм у ланцюгу досягає свого максимального значення. В умовах, близьких до резонансу, напруги на індуктивності і ємності можуть досягати більших значень.

Високовольтна обмотка L2 резонансної пропалювальної установки вмикається послідовно з ємністю кабеля Ск , утворюючи резонансний контур на частоті мережі 50 Гц. Коливання в цьому контурі збуджуються завдяки магнітному зв'язку з обмоткою L1, що живиться від мережі 220 В частотою 50 Гц. Змінюючи кількість витків обмотки L2 можна регулювати напругу на кабелі.

Щоб одержати чисто синусоїдальну напругу на кабелі й виключити виникнення додаткових коливань, які можуть викликати перенапругу, високовольтну обмотку L2 виконують у вигляді повітряної обмотки з невеликим магнітопроводом.

Між обмотками L1 й L2 зв'язок слабкий, тому кількість вторинних витків w2 не відповідає звичній трансформації. Споживаючи з мережі живлення невелику потужність (кілька кіловат), що йде на покриття активних втрат, можна мати в резонансному контурі реактивну потужність у кілька сотень кіловольт-ампер.

У момент пробою в місці пошкодження ізоляції ємність кабеля Ск за рахунок свого заряду утворює імпульс струму через місце пошкодження. Протягом декількох напівперіодів напруга щоразу наростає до наступного пробою, викликаючи, таким чином, велику кількість пробоїв у секунду. В міру обвуглювання ізоляції в місці пошкодження значно збільшується кількість пробоїв, тому що струм допалювання прямує до мінімального значення (порядку 1 А). Це можливо, коли опір Rп у місці пошкодження падає до декількох кілоом.

Внутрішній опір контуру Ro при резонансі становить

,

де Q - добротність контуру, що показує, в скільки разів напруга на індуктивності (ємності) ланцюга перевищує напругу на її вході при режимі резонансу.

Після зриву коливань при пробої наростання коливань відбувається з постійною часу .

Крім того, ізоляція поблизу каналу розряду додатково нагрівається в результаті діелектричних втрат, що прискорює процес вигоряння ізоляції в місці пошкодження.

Слід зазначити, що пробій у резонансному контурі відбувається на обох полярностях напруги. Процес пропалювання при резонансному методі йде значно швидше і пробої виникають більше десяти разів у секунду. У міру обвуглювання ізоляції в місці пошкодження напруга на кабелі знижується і, нарешті починає стійко працювати в режимі короткого замикання вторинної обмотки. Тому й при резонансному методі практично одним ступенем пропалювання обійтися не можна. Доцільно остаточно допалювання ізоляції проводити відповідно до табл. 7.1 на третьому ступені.

При КЗ резонансний пристрій стає перетворювачем струму. Струм через місце пошкодження визначається ампер-витками первинної й вторинної обмоток.

Резонансний метод пропалювання пошкодженої ізоляції силових кабелів є досить ефективним, але має і ряд недоліків:

- виникає небезпека пошкодження здорової ізоляції кабеля в результаті виникнення значних напруг у резонансному контурі;

- складне настроювання реактивних елементів L, C контуру на резонансну частоту.

Пропалювання може проводитися також на постійному струмі. Принципові схеми таких установок показані на рис.7.4.Рис.7.4 - Принципові схеми пропалювання ізоляції за допомогою випрямних установок:

а – однонапівперіодне випрямлення; б - двонапівперіодне випрямлення; в - трифазне випрямлення; г - трифазне випрямлення з послідовно вімкнутим дроселем

У схемах використовують напівпровідникові діоди або спеціальні діодні стовпи. Залежно від схемного рішення буде змінюватися пульсація напруги. Більш високі показники має трифазна схема випрямлення з індуктивним накопичувачем енергії.

Виготовляють устаткування для пропалювання ізоляції ряд відомих фірм, серед них німецька фірма “Seba dynatronic”, бельгійська фірма“Baltou”. У Росії таку техніку випускають Пензенський, Володимирський, і Ярославський електромеханічні заводи. В Україні її робить завод “АРЗ” у м.Кіровограді.

Установку для пропалювання ізоляції кабелів фірми “Seba dynatronic” марки ВТ5000 показано на рис.7.5.Рис.7.5 - Установка для пропалювання ізоляції кабелів ВТ 5000

Установка має шість ступенів пропалювання на випрямленому струмі. Вихідна потужність на кожному ступені становить близько 7 кВА. Деякі технічні дані установки наведені в табл.. 7.2.

Таблиця 7.2 - Технічні характеристики установки ВТ 5000

Номер ступеня

I

II

III

IV

V

VI

Напруга, кВ

14

8

4

1,2

0,22

0,06

Струм, А

0,5

0,8

1,5

6,0

30,0

110

Установка має автоматичний захист, що відмикає високовольтний трансформатор після досягнення максимальної робочої температури його обмотками. За допомогою шести електромагнітних вимикачів вибираються напруги пропалювання ізоляції кабеля, які перемикаються без переривання виходу. Точне регулювання проводиться автотрансформатором. Для контролю операцією пропалювання в основному ланцюзі встановлений амперметр.

Пропалювальна установка УП-7 призначена для пропалювання пошкодженої ізоляції силових кабелів з метою утворення низькоомного провідного містка між жилами кабеля або жилою кабеля та захисною металевою оболонкою для наступного пошуку місця пошкодження. Основні технічні параметри установки наведені в табл. 7.3.

Таблиця 7.3 - Параметри установки УП-7п/п

Параметри

Значення

1

2

3

1

Напруга живильної мережі, В

Однофазне 220 10%

2

Струм, споживаний з живильної мережі,

у режимі «холостого ходу»

у режимі «короткого замикання»


3

50

3

Вихідна напруга в режимі «холостого ходу», кВ

1- ступінь, випрямлена

2- ступінь, випрямлена

3- ступінь, змінна

4- ступінь, змінна

5- ступінь, змінна


22 10%

9,5 10%

2 10%

0,5 10%

0,17 10%

4

Струм короткого замикання на виході, А

1- ступінь

2- ступінь

3- ступінь

4- ступінь

5- ступінь


0,6 10%

1,6 10%

5,6 10%

27 10%

64 10%

5

Максимальна потужність, квт

10

6

Час безперервної роботи в режимі к. з., хв

5

7

Габаритні розміри, мм

565х560х1090

8

Маса, кг

230

З огляду на ту обставину, що пропалювання є однією з операцій, що виконується для проведення ВМП, фірма “Seba dynatronic” розробила установку СБТ-10 у вигляді переносного ящика, що містить комплект приладів. Установка може бути використана для наступних цілей:

1.Пропалювання ізоляції. Характеристики режимів пропалювання наведені в табл. 7.4.

Таблиця 7.4 - Параметри режимів пропалювання установки СТБ-10


Ступінь

Напруга

Вид струму

Максимальний струм пропалювання, А

1

2

3

4

1

0 -50 В

змінний

40

1

2

3

4

2

0 – 220 В

змінний

9,6

3

0 – 1,5 кВ

постійний

1,4

4

0 – 3 кВ

постійний

0,9

5

0 – 6 кВ

постійний

0,4

6

0 – 10 кВ

постійний

0,3

2.Акустичні випробування

Діапазон

Напруга ступеня

Потужність

ступеня

1

0 – 5 кВ

500 Вт

2

0 – 10 кВ

500 Вт

3. Вимір відстані до місця пошкодження локаційним методом.

4.Відшукання пошкоджень кабелів за допомогою генератора звукової частоти.


^ 8. Пересувні установки для ВМП

Сучасні пересувні установки, призначені для випробувань силових кабелів і визначення відстані до місця пошкодження в них, монтуються на шасі мікроавтобусів або звичайних вантажних автомобілів. Основний об’єм установок займають пристрої для пропалювання ізоляції й створення іскрового розряду при акустичному методі ВМП. Крім цього пересувні установки забезпечуються приладами, які використовуються в інших дистанційних і топографічних методах ВМП, наприклад, для методу коливального розряду, індукційного й акустичного пошуку та ін. Перелік приладів і обладнання, що містяться в пересувній установці, відповідає, як правило, побажанням замовника. В якості базових використаються автомобілі марки УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, «ГАЗЕЛЬ», «МЕРСЕДЕС».

На рис. 8.1 показано одну з модифікацій пересувної лабораторії фірми “Seba dynatronic”. У комплект лабораторії входять:

1 - блок високої напруги випробувальної установки HPG 70H, що може вийматися при випробуваннях у важкодоступних місцях. Блок забезпечує змінну напругу в межах 0-55кВ, постійну напругу - 0 -7кВ;

2 - опір розряду, що демпфірує, і заземлення HSR 100;

3 - пристрій розрядки й заземлення ММЕ 70/3,3х70 кВ з видимим заземленням;

4 - барабан кабеля зі стрічковим протяганням, 50м;

5 - барабан для кабеля керування з дистанційною кнопкою аварійного вимикання, 50м;

6 - кнопка аварійного відмикання NAF для сторожового поста в невидимих небезпечних зонах;

7 - барабан кабеля заземлення, 50 м;

8 - барабан для вимірювального й контрольного кабеля із приводом від двигуна, 50 м;

9 - додаткові висувні ящики в задній частині кузова, призначені для дрібних приналежностей.Рис.8.1 - Пересувна лабораторія фірми “Seba dynatronic” на базі автомобіля «Мерседес»

Лабораторія високовольтних випробувань ЛВИ - 2М призначена для проведення випробувань електроустаткування підстанцій і силових кабелів, а також для проведення ВМП у кабелях з використанням устаткування попередньої й точної локалізації.

Лабораторія монтується на шасі автомобілів УАЗ - 33036, ГАЗ-2705, «Газель». Виготовляється на Володимирському електромеханічному заводі (РФ).

Робоче місце оператора пересувної лабораторії ЛВИ-2М показано на рис.8.2.

Рис.8.2 - Внутрішній вид пересувної лабораторії ЛВИ-2М

Використовуване у ЛВИ-2М обладнання та прилади, а також їхнє функціональне призначення наведені в табл.8.1.

Таблиця 8.1- Обладнання та прилади, використовувані в ЛВИ-2М

Найменування

Призначення

1

2

Високовольтні випробування й виміри

Блок БВИ 50М

50 кВ 2кВа - для УАЗ - 33036

50 кВ 5кВа - для ГАЗ 2705

змінна напруга 50 кВ

випрямлена напруга до 70кВ із виміром струму витоку 0-5мА

вимір випробувальної напруги за допомогою прецизійного дільника високої напруги

Пошук місць пошкоджень силових кабелів

Установка УП-7М

пропалювання пошкодженої ізоляції

Генератор ГВИ – 2000М

визначення місця пошкодження акустичним методом

1

2

Комплект пошуковий:

генератор 100ГС-201,

приймач ОПК-101

визначення місця пошкодження індукційним методом

Вимірник Р5-17 із пристроєм сполучення з комп'ютером

вимір відстані до місця пошкодження імпульсним методом

Інші випробування

Мегаомметр ЭСО-202

вимір опору ізоляції

Вимірник Ф4103

вимір опору заземлюючих пристроїв

Міліомметр ЦМ-1, міст Р-333

вимір опору обмоток постійному струму

Блок БНИ-04

проведення дослідів ХХ і КЗ.Розташування обладнання в пересувній лабораторії фірми “Seba dyna-tronic”, виконаній на базі автомобіля ГАЗ-130, показане на рис.8.3.
Рис.8.3 - Розташування обладнання (вид зверху):

1-сигнальна лампа; 2- розетка ( 220В); 3- ніж заземлення; 4- сталева рама з приладами та установками; 5- шафи для документації; 6- стіл; 7- перегородка з оргскла; 8- привод ножів заземлення; 9- трансформатор HTR 55; 10- блок дистанційного аварійного відімкнення; 11- кабельні барабани; 12- клема заземлення; 13- контейнер; 14- кнопка аварійного відімкнення.

Лабораторію призначено для виконання таких видів робіт:

- випробування КЛ підвищеною випрямленою напругою до 70 кВ;

- пропалювання ізоляції КЛ;

- дистанційне визначення відстані до місця пошкодження КЛ;

методом зондуючого імпульсу;

- визначення місця пошкодження на трасі КЛ індукційним методом за до-

помогою генератора звукової частоти;

  • визначення місця пошкодження на трасі КЛ акустичним методом за допомогою генератора ударних хвиль.

Приміщення лабораторії розділене перегородкою з оргскла на два відсіки: високовольтний відсік і відсік оператора.Обладнання, розташоване у високовольтному відсіку і у відсіку оператора наведено відповідно в табл.. 8.2. та у табл.. 8.3.

Таблиця 8.2 - Перелік обладнання, розташованого у високовольтному відсіку пересувної лабораторіїп/п

Найменування

обладнання

Тип обладнання

1

Високовольтний трансформатор

HTR 55

2

Високовольтний випрямляч

HGL 70

3

Блок виміру й розрядки

HME 70

4

Запобіжний модуль

SM2

5

Модуль кабельних баранів

KTU- M703Таблиця 8.3 – Перелік обладнання, розташованого в приміщенні для операторап/п

Найменування

обладнання

Тип обладнання

1

Генератор ударних хвиль

SWG 1000C

2

Контрольно - керуючий прилад установки ВРА-703

BPG 703

3

Генератор звукової частоти

FLS 500

4

Комп'ютерна система

CAFeta

5

Кнопка аварійного відімкнення

NAT

6

Ручний триполюсний перемикач

HMK 70-3Розташування обладнання в приміщенні оператора показане на рис.8.4.Рис. 8.4 - Розташування обладнання у відсіку оператора:

1- генератор звукової частоти FLS 500; 2- комп'ютерна система CAFeta;

3- монітор; 4- вимірювальний вихід; 5- клеми L1, L2, L3; 6- автоматичний вимикач кондиціонера й CAFeta; 7- панель перемикання живлення NSF 7; 8- генератор ударних хвиль SWG 1000C; 9- розетка ( 220В); 10- висувний столик; 11- установка для випробувань і пропалювання КЛ ВТ 5000.

У вказаних пересувних установках особлива увага приділяється забезпеченню безпечних умов роботи обслуговуючого персоналу. Для цієї мети використовують блокуючі контакти, огородження, схеми захисту і т.д.

При проведенні випробувань необхідно виконувати вимоги галузевого керівного документу “Норми випробування електрообладнання”, а також вимоги, які наведені в “Правилах безпечної експлуатації електроустановок”, “Правилах експлуатації електрозахисних засобів” і в законі України “Про охорону праці ”.


Список літератури


1. ГОСТ 13377-67. Наёжность в технике. Термины.

  1. Буторин С.Я. Определение мест повреждения в кабельных линиях электропередачи. - Харков: ХВВКУ, 1974. - С.154.

  2. Пантелеев Е.Г. Монтаж и ремонт кабельных линий. –М: Энергоатомиздат, 1990. - С. 288.

  3. Фокин Ю.А. Надежность и еффективность сетей электрических систем. - М: Вища школа, 1989 - с.150.

  4. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. – М: Высшая школа, 1967. – С. 545.

  5. Белоруссов Н.И. Електрические кабели и провода. – М: Енергия, 1971. –

С. 510.

  1. ПривезенцевВ.А. Основы кабельной техники. – М: Энергия, 1974. –С.487.

  2. Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники. – М: Энергия, 1970. – С.439.

  3. Ларина Э.Т. Силовые кабели и кабельные линии. - М: Энергоатомиздат: 1984. С. 368.

  4. Шалыт Г.М. Определение мест повреждения в электрических сетях. - М: Энергоатомиздат, 1982. - С.312.ЗМІСТ

Стор.

Передмва……………………………………………………………….

3

1.Основні поняття й характеристики надійноті……………………...

3

2. Походження дефектів у кабельних лініях…………………………

7

2.1. Заводські дефекти…………………………………………………

7

2.2. Дефекти, що виникають при монтажі кабельних ліній…………

8

2.3. Дефекти, що виникають при експлуатації кабельних ліній…….

11

3. Поширення електромагнитних хвиль та імпульсів у лініях……..

18

3.1. Первинні параметри однорідної лінії……………………….…...

21

3.2. Вторинні параметри однорідної лінії…………………………....

23

3.3. Вхідний опір лінії………………………………………………...

28

3.4. Коефіціент відбуття хвилі………………………………………...

29

3.5.Розповсюдження електромагнітних хвиль та імпульсів у багатопроводних лініях…………….………………………………………

32

4. Структурна схема пошуку мусця пошкодження силових кабелів…………………………………………………………………..

35

5. Класіфікація методів ВМП кабельних ліній….…………………...

39

6. Прилади та обладнаня……………………………………………...

52

7. Пропалювання ізоляції кабелів…………………………………….

72

7.1 Методика пропалювання ізоляції…………………………………

77

7.2. Огляд схем пропалювальних установок………..………………..

79

8. Пересувні установки для ВМП………………………….…………

85

Список літератури…………………….……………………………….

92Визначення місць пошкодження в силових кабелях.Конспект лекцій для студентів 4, 5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.090.603- (Електротехнічні системи електроспоживання)


Автори: Євген Дмитрович Дьяков;

Анатолій Васильович Хитров


Відповідальний за випуск: В.М.Гаряжа


Редактор: М.З. Аляб’єв

Коректор : З.І. Зайцева


План 2006, поз. 36

____________________________________________________________________

Підп. до друку 5.05.06 Формат 60х84 1/16. Папір офісний

Друк на ризографі Умовн.-друк. арк.4,0. Обл.-друк. 4,5

Зак. № _____________ Тираж 100 прим.

____________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції,12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

____________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції,12

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства визначення місць пошкодження в силових кабелях iconХарківська національна академія міського господарства о. О. Воронков, Т. Б. Воронкова
Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame kharkov...
Харківська національна академія міського господарства визначення місць пошкодження в силових кабелях iconХарківська національна академія міського господарства писаревський Ілля Матвійович
...
Харківська національна академія міського господарства визначення місць пошкодження в силових кабелях iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для бакалаврів 4-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації...
Харківська національна академія міського господарства визначення місць пошкодження в силових кабелях iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства визначення місць пошкодження в силових кабелях iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства визначення місць пошкодження в силових кабелях iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для спеціалістів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства визначення місць пошкодження в силових кабелях iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства визначення місць пошкодження в силових кабелях iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Охорона праці ” (для бакалаврів 4-го курсів заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона...
Харківська національна академія міського господарства визначення місць пошкодження в силових кабелях iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до проведення практичних занять
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства визначення місць пошкодження в силових кабелях iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни “Пожежна безпека” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 050702 – «Електромехінка»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи