Без металів немислимо сучасний матеріальний розвиток сучасної цивілізації. Рівень народного господарства в значній мірі визначається виробництвом І раціональним використання металів І сплавів icon

Без металів немислимо сучасний матеріальний розвиток сучасної цивілізації. Рівень народного господарства в значній мірі визначається виробництвом І раціональним використання металів І сплавів
НазваБез металів немислимо сучасний матеріальний розвиток сучасної цивілізації. Рівень народного господарства в значній мірі визначається виробництвом І раціональним використання металів І сплавів
Сторінка1/6
Дата07.06.2012
Розмір1.17 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

ВСТУП


Без металів немислимо сучасний матеріальний розвиток сучасної цивілізації. Рівень народного господарства в значній мірі визначається виробництвом і раціональним використання металів і сплавів. Метали і сплави сьогодні є основними конструкційними матеріалами для машинобудування, транспорту, будівництва, сантехнического устаткування, хімічної промисловості й інших галузей народного господарства. Значення властивостей металів і сплавів і прогнозування їхнього поводження в різних умовах дозволяють зробити правильний вибір металу для чи апарата машини, що забезпечує їхню надійну і безвідмовну експлуатацію.

Металознавство вивчає зв'язку між складом, структурою і властивостями металів. Зародження металознавства зв'язане з іменами П.П. Анасова і Д.К. Чернова, роботи яких уплинули на наступний розвиток металознавства. Значну роль у розвитку металознавства зіграли праці В. Ломоносова, Д.И. Менделєєва, Н.С. Курнакова й ін.

Конструкційні металеві матеріали при експлуатації в агресивних середовищах руйнуються, тому застосування їх у техніку вимагає знання як теорії корозії, так і методів захисту від її в умовах виробництва, збереження, транспортування й експлуатації.

Одну з важливих задач економіки – зниження металоємності на одиницю продукції в машинобудуванні, зменшення утрат від корозії - можна вирішити впровадженням у машинобудування нових металевих матеріалів (якісних сталей, сплавів, кольорових металів), що володіють стійкістю до впливу агресивних середовищ. Великий ефект для народного господарства може принести удосконалювання структури використовуваних металів - основних конструкційних матеріалів машинобудування. Для з'єднання металевих конструкцій і деталей у різних галузях промисловості і будівництві перше місце займає зварювання. Важливою перевагою її є можливість при виробництві виробу вибирати найбільш раціональну його конструкцію і форму.

Зварені з'єднання по міцності не уступають міцності того металу, з якого зроблені вироби. Зварені конструкції застосовують при виготовленні виробів, що працюють при знакопеременных і динамічних навантаженнях, при високих температурах і тисках.

Особливо варто підкреслити, що робота при зварюванні значно менш трудомістка, чим при клепці й особливо при литті.

Зварювання класифікують по основних ознаках: фізичним, технічним і технологічної. По фізичних ознаках, у залежності від форми використовуваної енергії, передбачають три класи зварювання: термічний, термомеханический і механічний.

Термічний клас включає види зварювання з використанням теплової енергії (дугова, электрошлаковая, газова, електронно-променева, плазменная й ін.).

Термомеханический клас поєднує види зварювання, при яких використовується тиск і теплова енергія (контактна, дифузійна і різні пресові види).

Механічний клас включає види зварювання, здійснювані механічною енергією (холодна, тертям, ультразвукова, вибухом і ін.).

Технічні ознаки різних видів зварювання наступні: по способі захисту металу в зоні зварювання (у повітрі, у вакуумі, у захисному газі. під флюсом, по флюсі, у піні, з комбінованим захистом); безперервності процесу (безупинна, переривчаста); ступеня механізації (ручна, механізована, автоматизована, автоматична); типу захисного газу (в активних газах, в інертних газах н їхніх сумішах); характеру захисту металу в зоні зварювання (із країною захистом, у контрольованій атмосфері).

Технологічні ознаки встановлені для кожного виду зварювання окремо. Тут нами розглянуті технологічні ознаки дуговий, электрошлаковой, контактного і газового зварювання.


^ РОЗДІЛ I. МЕТАЛОЗНАВСТВО


1. Основні властивості металів і сплавів


1.1. Задачі металознавства


Металознавство - наука про властивості металів і сплавів. Її основна задача - установлення зв'язку між складом, структурою і властивостями металів і сплавів, а також вивчення закономірностей їхньої зміни при теплових, механічних, фізико-хімічних і інших видах впливу. Виникло металознавство як наука наприкінці XIX в., що обумовлено потребами розвитку техніків. Металознавство базується на таких науках, як хімія, фізика, кристалографія, роблячи великий вплив на розвиток інженерних дисциплін.

Металознавство умовне можна підрозділити на теоретичне і практичне. Теоретичне металознавство вивчає природу металів і сплавів, закони, по яких змінюються властивості і структура сплавів у залежності від складу і різних видів впливів.

Наука про метали в останні роки знайшла багато способів поліпшення властивостей існуючих металевих конструкційних матеріалів. Серед них лазерна і плазменная обробка поверхні, напилювання порошків, упрочняющих чи поверхню замедляющих корозію, вібраційне накочування поверхні металів.

Практичне металознавство дає можливість підбирати чи метали сплави для визначених конструкцій чи машин апаратів, виходячи з їхніх властивостей.

Усі метали умовно підрозділяють на чорні і кольорові. До чорних металів (близько 90 % усього світового виробництва металів) відносять залізо і сплави на його основі. Кольорові метали - це алюміній, магній, мідь, нікель, титан, цинк, свинець і сплави на їхній основі. У результаті збільшення виробництва кольорових металів значення заліза і його сплавів трохи знижується. Тенденція до неухильного зростання частки виробництва спостерігається тільки для алюмінію, хрому, нікелю, магнію, молібдену і титана.

Такі метали, як хром, марганець, молібден, через їхню недостатню чи пластичність дефіцитності не є самостійними конструкційними матеріалами і входять у сплави як легуючі добавки. Свинець, цинк, олово через їхню недостатню міцність, а магній також унаслідок невисокої корозійної стійкості мають обмежене застосування як конструкційні матеріали і використовуються як захисні покриття. Таким чином, основних металевих конструкційних матеріалів п'ять: залізо (сталь, чавун), алюміній, мідь, нікель і титан.


1.2. Властивості металів і сплавів


З 107 елементів періодичної системи Д.И. Менделєєва 83 складають метали. З них найбільше поширення в земній корі мають наступні (табл. 1.1).


Таблиця 1.1. - Зміст металів у земній корі


Метали

% до ваги земної кори

Метали

% до ваги земної кори

Метали

% до ваги земної кори

Алюміній

8,8

Натрій

2,6

Титан

0,6

Залізо

5,1

Калій

2,6

Марганець

0,09

Кальцій

3,6

Магній

2,1

Мідь

0,01


Кількість інших металів невелико й у загальному не перевищує 2,0 %. Такі важливі для техніки метали, як цинк, олово, свинець, нікель, кобальт, вольфрам, ванадій, молібден, уран, містяться в земній корі в тисячних частках відсотка.

Широко розповсюджені хімічно активні кальцій, натрій і калій не можуть бути основою для створення конструкційних матеріалів. У техніку найбільше застосування мають залізо, алюміній, мідь, свинець, цинк, олово, нікель. Це так називані технічні метали,

Деякі метали, наприклад, марганець, використовуються у виді добавок для утворення сплавів. Хімічно стійкі срібло, золото, платина, ртуть відносяться до групи шляхетних металу.

Велику роль у народному господарстві грають сплави металів, тому що вони мають більш високі механічні і технологічні властивості, чим складові їхні чисті метали.

У техніку найчастіше застосовуються сплави на основі заліза, так називані чорні метали (чавун, сталь), і сплави кольорових металів на основі міді, алюмінію, свинцю, цинку, олова, нікелю. Деякі сплави роблять на основі вольфраму, титана, ванадію, молібдену й інших металів.

Вимоги до металів пред'являються в залежності від їхнього призначення. Наприклад, метал рейок і бандажів повинний бути міцним і стійкої проти зносу, метал ресор - пружним, метал заклепок -пластичним, електропроводи повинні добре проводити електричний струм, метал зварених конструкцій добре зварюватися і не приймати загартування, а метал деталей, що працюють в агресивних середовищах, добре пручатися корозії.

Властивості металів прийнято поділяти на фізичні, хімічні, механічні і технологічні.

До фізичних властивостей відносяться колір, щільність, плавкість, электро- і теплопровідність, теплоємність, магнітні й інші властивості.

Хімічними властивостями металів є окисляемость, розчинність, корозійна стійкість, жаростійкість (окалиностойкость).

Метали легко вступають у взаємодію з неметалами, віддаючи валентні електрони. Це порозумівається тим, що в металів усі валентні електрони неміцно зв'язані з ядром і число їх велике. Цієї ж властивості металу лежать в основі електричної провідності, тому що електрони, заряджені негативно, створюють незначну різницю потенціалів, що забезпечує їхнє переміщення до позитивно зарядженого полюса і тим самим викликає появу електричного струму. Таким чином, слабкий зв'язок валентних електронів з ядром визначає фізичні і хімічні властивості металів.

Метали, як правило, добре проводять електрику і теплоту, мають характерний блиск, непрозорі, пластичні. Такої ж властивості мають і металеві сплави - більш складні речовини, що складаються з декількох металів і неметалів.

До механічних властивостей металів відносяться міцність, пружність, пластичність, в'язкість, твердість. Основні фізичні і механічні властивості найважливіших металів приведені в табл. 1.2.


Таблиця 1.2. - Фізичні і механічні властивості деяких металів (Мпа=0.1 кг/мм)


Метали

Плотн., р,кг/м2

tплав, З0

tкип, З0

Межа міцності У, Мпа

Относ. удлин., , %

Твердий. по Бри-неллю, НВ

Коэфф. лин. Розширення,  х 106

Залізо

7860

1539

2380

300

21-55

50-70

11.5

Алюміній

2700

660

2500

80-110

40

20-30

23.1

Мідь

8930

1083

2600

220

60

35

16.5

Магній

1740

651

110

170-200

10-12

25-30

25.7

Нікель

8900

1455

3080

400-500

40

60

13.9

Титан

4500

1665

3260

300-550

20-30

100

1.2

Молібден

10200

2620

4800

800-1200

46

150-160

5.8-6.2

Міцність – це здатність металу, не руйнуючи, пручатися дії прикладених зовнішніх сил. При проектування обов'язково враховують ця властивість, тому що по ньому визначають допустимі напруження і розраховують конструкції. Чим прочнее метал, тим менше маса деталі і тем менше металоємність чи конструкції машини.

Властивість металу відновлювати свою первісну форму і розміри після зняття навантаження, що викликає деформацію, називається пружністю.

Пластичність - властивість металу під дією зовнішніх сил деформуватися без руйнування і зберігати нову форму після припинення дії зовнішніх сил.

Здатність металу чинити опір ударним навантаженням називається в'язкістю. За своїм значенням вона зворотна крихкості.

Твердість - це здатність металів чинити опір впровадженню в них іншого, більш твердого тіла.

До технологічних властивостей відносяться ковкість, жидкотекучесть, зварюваність, оброблюваність різальним інструментом. Ці властивості впливають на виробничий процес виготовлення металевих деталей.

Ковкість - здатність металів піддаватися обробці тиском. Це властивість металів зв'язана з їхньою пластичною деформацією, особливо при нагріванні. Ковкість визначає можливість застосування таких видів обробки, як прокатка, пресування, волочіння, кування і штампування.

Жидкотекучесть - здатність металів легко розтікатися і заповнювати цілком ливарну форму. Мідь навіть при перегріві розплаву густа і погано розтікається, тому з її не можна готувати виробу методом лиття, тоді як її сплави (бронза і латунь) і сплави інших металів (чавун, сталь, магнієві й алюмінієві) досить жидкотекучи.

Зварюваність - здатність металів давати міцні нероз'ємні з'єднання виготовлених з них деталей. Зварювання застосовують для виготовлення конструкцій, відновлення поламаних деталей, виправлення шлюбу лиття і т.д. Зварені конструкції легше, прочнее і дешевше литих і клепаних.

Здатність металу оброблятися різальними інструментами називається оброблюваністю. Це властивість широка використовується в техніку, незважаючи на великі відходи металу (стружка). Порозумівається це тим, що одержання обробкою різанням потрібної форми, точних розмірів і чистоти поверхні деталі набагато досконаліше в порівнянні з іншими методами.

Таким чином, метали (сплави), використовувані як конструкційні матеріали, повинні мати визначений комплекс властивостей для виготовлення машин і апаратів.


1.3. Методи іспиту металів


Для визначення складу, властивостей і якості металевих виробів застосовуються наступні методи іспиту металів: хімічний аналіз, механічні іспити, металографічний аналіз і технологічні проби. Останнім часом усе більше поширення одержують і інші, дуже ефективні методи - спектральний і рентгенографічний аналізи і дефектоскопія.

Хімічний і спектральний аналізи служать для визначення хімічного складу металів.

Дослідження будівлі металів виробляється за допомогою макро-, мікро- і рентгеноструктурного аналізу.

Макроаналіз - це метод вивчення структури чи металу сплаву неозброєним чи оком при невеликих збільшеннях. Він дозволяє з'ясувати різні пороки в злитках, виливках, куваннях, а також характер розподілу сірки в сталевих деталях. Мікроаналіз застосовується для виявлення типу структурного складових, визначення розміру зерна і контролю якості термічної обробки. Дослідження будівлі металу виробляються при великому збільшенні за допомогою металографічного мікроскопа.

Рентгеноанализ застосовується для контролю якості виробів просвічуванням. Для дослідження внутрішньої будівлі металів і сплавів застосовується рентгеноструктурний аналіз.

Дефектоскопія широко використовується для виявлення внутрішніх пороків у металевих виробах (тріщин, раковин, неметалічних включень) без руйнування самих виробів. У промисловості використовуються магнітні й ультразвукові дефектоскопи.

Магнітний дефектоскоп діє по наступному принципі. Контрольований виріб намагнічують, досліджуване місце покривають феромагнітним порошком окису чи заліза поливають суспензією, що представляє собою дрібні частки окису заліза, зважені в олії, чи бензині спирті. Оскільки пороки мають знижену магнітну проникність, магнітні силові лінії прагнуть обійти їх. Вийшовши за межі поверхні деталі, вони потім входять назад, утворити неоднорідне магнітне поле. У результаті частки порошку концентруються над пороком, утворити різко обмежений малюнок, по якому судять про його місце, величину і форму.

Найважливіше значення для визначення якості металів мають механічні іспити: статичні і динамічні, на витривалість, зносостійкість і технологічні проби.

Статичними називають іспиту, при яких зразок піддається впливу постійної чи повільно зростаючої сили. Іспиту, при яких зразок піддається впливу чи удару швидко зростаючої сили, називають динамічними.

Іспит металів на розтягання роблять за допомогою розривних машин різних конструкцій. Застосовуються також універсальні машини.

Для іспиту металів на розтягання звичайно використовуються круглі зразки діаметром 20 мм. Розрахункова довжина зразка береться рівної десяти- чи п'ятикратному діаметру.

Випробовуваний зразок металу з первісною площею поперечного переріза F мм поступово розтягують зростаючої силою Р кг, спостерігаючи при цьому за його деформацією. Результати іспитів зображують діаграмою розтягання (мал. 1.1).Абсолютне подовження, мм


Рис. 1.1 - Діаграма розтягання зразка м'якої сталі при

іспиті на розтягання


На діаграмі по осі ординат відкладають силу, що розтягує, Р, а по осі абсцис - абсолютне подовження зразка (деформація). Зі зростанням навантаження росте і напруга (, що характеризується відношенням величини навантаження і площі поперечного переріза зразка.

Пряма лінія ОР на діаграмі показує, що крапка Р подовження зразка зростає пропорційно росту навантаження. Ця залежність називається законом пропорційності. Найбільша напруга, до якого випробовуваний зразок деформується без відхилення від закону пропорційності, називається межею пропорційності. У межах закону пропорційності деформація буває пружної, тому що вона цілком зникає після зняття навантаження. При подальшому розтяганні зразка спостерігається відхилення від закону пропорційності.

Крапка У відповідає межі пружності, тобто напрузі, при якому зразок при знятті навантаження виявляє перші ознаки залишкової деформації.

При подальшому зростанні зусилля розтягання в пластичних металів на діаграмі спостерігається горизонтальна ділянка SК, що вказує на те, що зразок продовжує подовжуватися без помітного зростання навантаження (метал «тече»). Напруга, при якому зразок продовжує деформуватися при тимчасовій сталості навантаження, називається границею текучості.

Высокоуглеродистые стали не дають площадки плинності на діаграмі розтягання. Для таких металів за границю текучості умові приймають напруга, що викликає залишкове подовження, рівне 0,2 % своєї початкової довжини. Це так називана умовна границя текучості.

Крапка В показує найбільше значення зусилля розтягання під час іспиту зразка. Умовна напруга, що відповідає найбільшому навантаженню, що передує руйнуванню зразка, називається межею міцності при розтяганні (тимчасовий опір розриву). Межа міцності обчислюють по формулі

, (1.1)

де  - межа міцності при розтяганні, кг/мм;

Рb - найбільше показання навантаження, кг;

F0 - первісна площа поперечного переріза зразка, мм.

У ряду металів розривши зразка відбувається при більш низькому навантаженні, чим Рb (крапка Z на діаграмі). Це порозумівається утворенням «шийки», тобто різкого зменшення перетину зразка в одному місці, у якому напруга продовжує рости до моменту розриву зразка.

Діаграма розтягання дає представлення про пластичність металу, що характеризується відносним подовженням  і відносним звуженням площі поперечного переріза зразка f (у відсотках).

Відносним подовженням називається відношення збільшення довжини зразка до первісної його довжини:

, (1.2)

де l0 - первісна розрахункова довжина зразка, мм;

l1 - довжина зразка після розтягання, мм.

, (1.3)

де F0 - первісна площа поперечного переріза зразка, мм2;

F1 - найменша площа поперечного переріза зразка після розтягання, мм2.

Іспиту на стиск і вигин роблять для металів, що працюють у конструкціях на стиск і вигин. Зокрема, за Дст передбачається обов'язкове визначення межі міцності на вигин у чавуна. При цьому поряд з показником межі міцності визначається стріла прогину, що характеризує здатність чавуна до деформацій. У деяких металів відносне подовження і стиск близькі до деформацій.

У деяких металів відносне подовження і стиск близькі до нуля. Такі метали є тендітними, тоді як у пластичних металів ці характеристики більше (десятки відсотків).

Пластичну деформацію металів враховують при виборі матеріалу для виготовлення виробів і, зокрема, при одержанні дроту, операціях гнучкі, витяжки, висадження, штампування і т.д. Пластична деформація забезпечує конструктивну міцність металевих конструкцій, апаратів і інших виробів. Якщо ж метал не здатний до пластичної деформації, то він схильний до так називаних тендітних руйнувань, тобто руйнуванням, що відбуваються при знижених напругах.

У результаті пластичної деформації відбувається зміцнення металу, що одержало назву чи наклепу нагартовки, при цьому пластичність металу різко падає. При великій деформації в результаті процесів ковзання зерна змінюють свою форму, витягаючи в напрямку діючих сил, відбувається їхнє дроблення, кристалічні ґрати спотворюються, структура металу знаходиться в хитливому, напруженому стані. Для зняття наклепу виробу нагрівають при визначеній температурі, при цьому атоми металу здобувають здатність до переміщень, що веде до усунення перекручувань кристалічних ґрат, утворенню нових центрів кристалізації і росту кристаллитов. При цьому міцність металу знижується, а пластичні властивості підвищуються. Такий процес називається рекристалізацією.

Іспит на ударний вигин. При роботі машини, механізму н т.д. деталі випробують ударні навантаження, тому метали, застосовувані для їхнього виготовлення, піддають динамічним і статичним іспитам. Порозумівається це тим, що некоторые метали, що володіють високими показниками статичної міцності, можуть легко руйнуватися навіть при малих ударних навантаженнях, наприклад, виробу з чавуна.

При динамічних іспитах у лабораторних умовах метали випробують на маятникової копрі (мал. 1.2)Рис. 1.2 - Схема іспиту металів на маятниковому копрі.


Для цей зразок стандартної форми 10х10х55 мм із надрізом установлюють на опорах копра, причому надріз розташовують строго проти того місця, де маятник ударить за зразком. Потім маятник вагою G піднімають на висоту Н. У такім положенні запас потенційної енергії маятника дорівнює А= GН кгм. Потім маятник звільняють. Падаючи, він руйнує зразок. Невитрачена енергія піднімає маятник з іншої сторони на висоту h, зробивши роботу а = Gh кгм.

Робота, витрачена на руйнування зразка, буде дорівнює

Ак = А - а =G (Н
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Без металів немислимо сучасний матеріальний розвиток сучасної цивілізації. Рівень народного господарства в значній мірі визначається виробництвом І раціональним використання металів І сплавів iconТема Механічні властивості металів та сплавів Механічні властивості металів та сплавів
Діаграма розтягу низьковуглецевої сталі: f осьова сила розтягу; ∆l абсолютне видовження зразка. В момент руйнування: ∆l пр- пружне...
Без металів немислимо сучасний матеріальний розвиток сучасної цивілізації. Рівень народного господарства в значній мірі визначається виробництвом І раціональним використання металів І сплавів iconПрограма предмет Структура І властивості кристалів (Р-32)
Сучасна техніка не мислима без самого широкого використання кристалів. Крім металів, їх сплавів до кристалів відносяться також напівпровідники,...
Без металів немислимо сучасний матеріальний розвиток сучасної цивілізації. Рівень народного господарства в значній мірі визначається виробництвом І раціональним використання металів І сплавів iconОснови механіки процесів обробки металів тиском [1-3]
Вступні випробування за освітньо-кваліфікаційними рівнями 05040104 „спеціаліст і 05040104 “магістр” спеціальності „Обробка металів...
Без металів немислимо сучасний матеріальний розвиток сучасної цивілізації. Рівень народного господарства в значній мірі визначається виробництвом І раціональним використання металів І сплавів iconОптоелектроніка ● Вакуумна та плазмова електроніка
Температурна залежність питомого опору. Вплив домішок та структурних дефектів на провідність металів. Правило Матіссена. Електричні...
Без металів немислимо сучасний матеріальний розвиток сучасної цивілізації. Рівень народного господарства в значній мірі визначається виробництвом І раціональним використання металів І сплавів iconОптоелектроніка ● Вакуумна та плазмова електроніка
Температурна залежність питомого опору. Вплив домішок та структурних дефектів на провідність металів. Правило Матіссена. Електричні...
Без металів немислимо сучасний матеріальний розвиток сучасної цивілізації. Рівень народного господарства в значній мірі визначається виробництвом І раціональним використання металів І сплавів icon«затверджую» Ректор В. П. Кравець
Властивості металів І методи їх визначення. Зміна будови І властивостей металів при термічній обробці. Класифікація видів термічної...
Без металів немислимо сучасний матеріальний розвиток сучасної цивілізації. Рівень народного господарства в значній мірі визначається виробництвом І раціональним використання металів І сплавів iconС. В. Іванов "28 " лютого 2014 р
Процес кристалізації металів. Форма і величина кристалічних утворень, їх залежності від різних факторів. Модифікування рідких металів,...
Без металів немислимо сучасний матеріальний розвиток сучасної цивілізації. Рівень народного господарства в значній мірі визначається виробництвом І раціональним використання металів І сплавів iconНауково-дослідницька лабораторія фізики тонких плівок (створена у 1980 р.)
Гальваномагнітні явища в тонких плівках сплавів на основі перехідних металів (1998-1999 р.)
Без металів немислимо сучасний матеріальний розвиток сучасної цивілізації. Рівень народного господарства в значній мірі визначається виробництвом І раціональним використання металів І сплавів iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05040102, 05040102 Металургія кольорових металів Донецьк, Доннту, 2013р. Зміст програми вступ
До програми включено питання теорії та технології виробництва кольорових металів із рудо-мінеральної та техногенної сировини, питання...
Без металів немислимо сучасний матеріальний розвиток сучасної цивілізації. Рівень народного господарства в значній мірі визначається виробництвом І раціональним використання металів І сплавів iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05040102, 05040102 Металургія кольорових металів Донецьк, Доннту, 2012р. Зміст програми вступ
До програми включено питання теорії та технології виробництва кольорових металів із рудо-мінеральної та техногенної сировини, питання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи