Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України
Скачати 45.85 Kb.
НазваМіністерство освіти, науки, молоді та спорту України
Дата28.07.2012
Розмір45.85 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України


ЗАТВЕРДЖУЮ”

РЕКТОР

_____________ В. В. Грабко

“ ____ ” __________ 2012 р.


ПРОГРАМА

вступного випробування та співбесіди

з іноземної мови

(АНГЛІЙСЬКОЇ, німецької, французької)


ДЛЯ ВСТУПУ НА перший курс НАВЧАННЯ до Вінницького національного технічного університету


Вінниця – 2012


ПРОГРАМА З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

(АНГЛІЙСЬКОЇ, німецької, французької)


ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ:

 1. Володіння лексикою:

  1. загальновживана лексика;

  2. спеціальна лексика;

  3. словотвір;

  4. семантичні класи слів (синоніми, антоніми, фразові дієслова).

 2. Знання граматичних категорій.

 3. Аналітичне читання текстів.

 4. Усна бесіда на вказану тему.


^ ПЕРЕЛІК ТЕМ

(з граматики):

1. Артикль. Вживання означеного та неозначеного артиклів.

2. Іменник. Відмінювання іменника за відмінками. Рід іменника (якщо наявний).

3. Іменник. Вживання іменника в однині та множині. Зчислювані та незчислювані іменники.

4. Прикметник. Ступені порівняння прикметника.

5. Прислівник. Ступені порівняння прислівників.

6. Числівники. Кількісні та порядкові числівники.

7. Дієслово. Основні форми дієслова. Класи дієслів (правильні/неправильні дієслова, повнозначні/допоміжні дієслова, перехідні/неперехідні дієслова).

8. Дієслово. Групи часів активного стану (теперішні, минулі, майбутні).

12. Дієслово. Групи часів пасивного стану (теперішні, минулі, майбутні).

13. Дієслово. Типи пасивних конструкцій та особливості їх вживання.

14. Дієслово. Дійсний та наказовий спосіб.

15. Дієслово. Умовний спосіб. Типи умовних речень.

16. Дієслово. Модальні дієслова: особливості вживання. Типи інфінітивів з модальними дієсловами.

17. Особливості вживання дієслів з усталеними прийменниками.

18. Невербальні форми дієслова: інфінітив, дієприкметник, тощо.

19. Типи синтаксичних конструкцій з невербальними (нефінітними) формами дієслова.

20. Займенник. Класи займенників: форми, відмінювання, особливості вживання.


^ ПЕРЕЛІК ТЕМ

(для усної бесіди):

1. Моя біографія. Моя сім’я.

2. Мій робочий день.

3. Моя квартира (мій дім).

4. Моє місто. Визначні місця та визначні дати.

5. Купівля побутових речей, одягу та продуктів харчування.

6. Національні страви та напої. Особливості національної кухні.

7. Догляд за здоров’ям. Візит до лікаря.

8. Подорожування. Туризм.

9. Клімат, погода, пори року.

10. Дозвілля. Улюблені заняття.

11. Телебачення, кіно, театр.

12. Проведення вільного часу, канікул.

13. Моє навчання. Мій робочий день.

14. Спорт.

15. Музика.

16. Мій улюблений письменник/поет. Моя улюблена книжка.

17. Україна. Столиця України. Визначні історичні дати. Географічне положення.

18. Традиції та основні свята в Україні.

19. Країна, іноземну мову якої я вивчаю. Столиця. Визначні історичні дати. Географічне положення.

20. Традиції та основні свята країни, іноземну мову якої я вивчаю.


^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ


Вступники повинні:

 • чітко говорити іноземною мовою з відповідною вимовою та інтонацією;

 • мати відповідний лексичний запас для висловлювання з певної тематики;

 • набути необхідних навичок знання граматики і швидко орієнтуватися при виконанні граматичних тестів;

 • вміти підтримати бесіду з соціально-побутової тематики.^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

(англійська мова):


1. Черноватий Л.М. Карабан В.І. та інші. Практична граматика англійської мови з вправами: Посібник. (Том 1. Том 2). – Вінниця: Нова книга, 2005.

2. English Grammar in Use. Raymond Murhpy. Cambridge University Press, 2000.

3. A Practical English Grammar. J.Thomson, A.V.Martinet. Oxford University Press, 1997.

4. How English Works. A Grammar Practice Book. Michael Swan, Catherin Walter. Oxford University Press, 1997.

6. Tests in English. Phrasal Verbs. Daniel Blackman. Warszawa, 1997.

7. Longman Essential Activator. Longman Dictionary, 1998.


^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

(німецька мова):


1. Практична граматика німецької мови. Навчальний посібник для студентів та учнів. Комунікативні вправи і завдання. / Д.А. Євгененко, О.М. Білоус. – Вінниця: Нова книга, 2002.

2. Deutsch: підручник для тих хто вивчає німецьку мову як другу спеціальність/ В.Є. Куленко, Є.Н. Власов. – Вінниця: Нова книга, 2002.

3. Постнікова О.М. Німецька мова: Розмовні теми (лексика, тексти, діалоги, вправи): Для школярів, абітурієнтів, студентів. – К., 2001.

4. Чепурна Т.М. Німецька мова: Розмовні теми. – Харків: Фоліо, 2004.

5. Комунікативна німецька мова / За ред. В.Задорожного. – Львів, 1998.


^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

(французька мова):


1. Крючков Г. Г., Хлопук В. С., Корж Л. П., Харламова Г. С. та ін. Поглиблений курс французької мови. Підручник. – К.: Вища школа, 2002.

2. Попова И. Н. и др. Французский язык: учебник для I курса институтов и факультетов иностранных языков. – М., 2000.

3. Попова И. Н., Казакова Ж. А. Cours pratique de grammaire francais / Грамматика французского языка. Практический курс: Учебник. – Х.: ТОВ „Нестор Академік Паблішерз”, 2006.

4. Стефанкина, Л. П. Ускоренный курс французского языка (для начинающих): учебник для студ. вузов. – М.: Высшая школа, 1997.

5. Тимченко, О. Т. Французька мова: підручник для 7 кл. середн. шк. – К.: Освіта, 1998.

6. Ховхун, В. П. Грамматика французского языка для студентов и школьников: пособие. – М.: Славянский дом книги: Логос, 2004.


Програма розглянута та схвалена на засіданнях:


Вченої Ради Університету

(Протокол № ___ від « ___ » __________ 2012 р.);


Приймальної комісії Університету

(Протокол № ____ від « ____ » _________ 2012 р.)


Перший проректор О. Н. Романюк

Заступник голови

приймальної комісії


Відповідальний секретар С. М. Захарченко

приймальної комісії,Схожі:

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи