Розрахунок несучої здатності похилих перерізів підсилених залізобетонних балок мельник С. В icon

Розрахунок несучої здатності похилих перерізів підсилених залізобетонних балок мельник С. В
Скачати 34.95 Kb.
НазваРозрахунок несучої здатності похилих перерізів підсилених залізобетонних балок мельник С. В
Дата07.06.2012
Розмір34.95 Kb.
ТипДокументи

РОЗРАХУНОК НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ПОХИЛИХ ПЕРЕРІЗІВ ПІДСИЛЕНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК


Мельник С.В.

Національний університет водного господарства і природокористування

33000, Україна, м.Рівне, вул. Соборна, 11

E-mail: Sirogin@ukr.net


На сьогоднішній день накопичилася велика кількість способів та матеріалів для підсилення згинальних залізобетонних конструкцій. Серед них широкого розповсюдження набули вуглепластикові матеріали.

Для більш широкого використання вуглепластикових стрічок і полотен, як додаткового зовнішнього армування для підсилення похилих перерізів згинальних залізобетонних конструкцій, необхідне достатнє їх експериментально-теоретичне обгрунтування та створення на базі існуючих нормативних документів оптимальної методики розрахунку.

Дослідженню роботи підсилених залізобетонних конструкцій сучасними композитними матеріалами присвятили свої роботи В.Г. Кваша, І.В. Мельник, Р.З. Добрянський, А.Я. Мурин, В.Л. Чернявський, М.Д.Климпуш, А.О. Шилін та ін. Але наразі досліджень роботи підсилених залізобетонних елементів по похилим перерізам ще недостатньо.

В даній роботі поставлено за мету порівняти результати розрахунку несучої здатності похилих перерізів підсилених залізобетонних балок, виконаних згідно методики існуючих нормативних документів, з дослідними результатами.

Для реалізації поставленої мети було виготовлено залізобетонні балки довжиною 2000 мм та розмірами поперечного перерізу 160Ч100 мм. Армувалися балки зварними каркасами з поздовжньою робочою арматурою 2Ш12 А500С. Поперечне армування дріт діаметром 3 мм класу Вр-I з кроком sw= 75 мм. Для випробування балок в експерименті прийнята статична схема – балка на двох опо­рах, прольотом 1800 мм, завантажена двома симетричними зосередженими силами, відстань між якими становила 1200 мм (проліт «зрізу» становив 300 мм). Випробування двох балок (Б-1 і Б-2) виконувалося монотонним ступінчастим навантаженням до досягнення межі придатності до нормальної експлуатації. За ознаку досягнення такого стану приймалося розкриття похилих тріщин шириною більшою за wk=0,4 мм. При досягненні такого стану балки розвантажувалися, після чого виконувалося підсилення їх похилих перерізів шляхом наклеювання на поверхню бетону в зоні утворення похилих тріщин композитних матеріалів – вуглепластикових стрічок Sika CarboDur S512 та полотен SikaWrap-230 C/45 фірми Sika. Інші дві балки (Б-3 і Б-4) були підсилені без попереднього навантаження за тією ж схемою та матеріалами, що й балки Б-1 і Б-2 (рис. 2). Тобто було змодельовано підсилення елементів з тріщинами (балки Б-1 і Б-2) та підсилення недавно виготовлених або «нових» елементів (балки Б-3 і Б-4). Всі підсилені балки були доведені до руйнування.

Розрахунок несучої здатності похилих перерізів підсилених залізобетонних балок виконувався за методикою норм СНиП 2.03.01-84*, ДСТУ Б В.2.6-156:2010, за методикою Чернявського В.Л. [3], створеною в розвиток російських норм СП 52-101-2003 [4], та методикою Корнійчука О.І. [5].

Результати розрахунку за вказаними методиками добре узгоджуються з несучою здатністю похилих перерізів дослідних балок, підсилених обоймами з полотна (середнє відхилення в межах 0,25,1%). Методика розрахунку [3] занижує несучу здатність таких балок на 15,3%. Що стосується балок, підсилених стріками, то їх дослідна несуча здатність добре узгоджується лише з результатами розрахунку за методикою [3] (середнє відхилення становить 5,1%). Це пояснюється тим, що дана методика враховує можливість втрати щеплення з бетоном зовнішньої вуглепластикової поперечної арматури при деформаціях в них менше допустимих, тобто враховує можливість відшарування полотна анкерування.

Також слід зазначити, що несуча здатність похилих перерізів балок, які були підсилені без попереднього навантаження, на 6-7% більша, ніж у аналогічних балок, підсилених з утвореними під час попереднього навантаження залишковими тріщинами. В запропонованих методиках розрахунку ніяким чином не враховується стан бетону в момент підсилення залізобетонного елемента.

На основі вищесказаного можна зробити висновок, що для раціонального використання норм проектування СНиП 2.03.01-84*, ДСТУ Б В.2.6-156:2010 та інших вищеназваних методик для розрахунку несучої здатності похилих перерізів згинальних залізобетонних елементів, підсилених зовнішньою поперечною вуглепластиковою арматурою, необхідно внести відповідні корективи. Особливо це стосується несучої здатності похилих перерізів балок, підсилених стрічками, в яких відбувається втрата щеплення з бетоном зовнішньої вуглепластикової поперечної арматури при деформаціях в них менше допустимих.


1. СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции // Госстрой СССР, 1989.-80с.

2. ДСТУ Б В.2.6-156: 2010. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування // Мінрегіонбуд України, Київ, 2010. – 166с.

3. Чернявський В.Л. Руководство по усилению железобетонных конструкций композитными материалами / В.Л. Чернявський, Ю.Г. Хаютин, Е.З. Аскельрод, В.А. Клевцов, Н.В. Фаткуллин. – М.: ООО «ИнтерАква», 2006. – 113 с.

4. СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры // ГУП НИИЖБ Госстроя России, М., 2004.

5. Корнійчук О.І. Міцність та тріщиностійкість похилих перерізів згинальних залізобетонних елементів при дії малоциклових знакозмінних навантажень: дис…. канд. техн. наук / О.І. Корнійчук. – Рівне, 2009. – 191с.

Схожі:

Розрахунок несучої здатності похилих перерізів підсилених залізобетонних балок мельник С. В iconЖорсткість та тріщиностійкість згинальних залізобетонних елементів підсилених вуглепластиками в розтягнутій зоні борисюк О. П
Жорсткість та тріщиностійкість згинальних залізобетонних елементів підсилених вуглепластиками в
Розрахунок несучої здатності похилих перерізів підсилених залізобетонних балок мельник С. В iconКласифікація типів армування прямокутних перерізів сталебетонних балок, які утворюються при підсиленні Кушнір Ю. О
Класифікація типів армування прямокутних перерізів сталебетонних балок, які утворюються при підсиленні
Розрахунок несучої здатності похилих перерізів підсилених залізобетонних балок мельник С. В iconМетодичні вказівки для самостійного розв’язування задач з дисципліни "Технологія виробництва органічних речовин" для студентів спеціальності 092501 "Автоматизоване управління технологічними процесами", 2002. Мельник Ю. Р., Лудин А. М
Мельник С. Р., Мельник Ю. Р., Піх З. Г. Проектування та розрахунок технологічних процесів органічного синтезу. Навчальний посібник....
Розрахунок несучої здатності похилих перерізів підсилених залізобетонних балок мельник С. В iconКурупій О. А., канд техн наук, Лазарєв Д. М
Розрахунок міцності попередньо напружених залізобетонних конструкцій та їх елементів на основі деформаційної моделі з екстремальним...
Розрахунок несучої здатності похилих перерізів підсилених залізобетонних балок мельник С. В iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Промислове І цивільне будівництво»
Утворення І аналітичний розв’язок багатопрогінних шарнірних балок. Теорія лінії впливу. Побудова ліній впливу в балках. Визначення...
Розрахунок несучої здатності похилих перерізів підсилених залізобетонних балок мельник С. В iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»
Утворення і аналітичний розв’язок багатопрогінних шарнірних балок. Теорія лінії впливу. Побудова ліній впливу в балках. Визначення...
Розрахунок несучої здатності похилих перерізів підсилених залізобетонних балок мельник С. В iconАкадемія міського господарства методичні вказівки
«Розрахунок статично невизначених балок» курсу Опір матеріалів (для студентів 2 курсу денної І заочної форм навчання бакалаврів за...
Розрахунок несучої здатності похилих перерізів підсилених залізобетонних балок мельник С. В iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту
Стальний каркас одноповерхової виробничої будівлі”) з курсу „Проектування металевих конструкцій”. Розрахунок та конструювання підкранових...
Розрахунок несучої здатності похилих перерізів підсилених залізобетонних балок мельник С. В iconMпк c09 d 5/08, C09 D5/54
Винахід стосується складів вогнезахисних покрить І може бути використаний для захисту алюмінієвих, сталевих, стале-залізобетонних...
Розрахунок несучої здатності похилих перерізів підсилених залізобетонних балок мельник С. В iconMпк c09 d 5/08, C09 D5/54
Винахід стосується складів вогнезахисних покрить І може бути використаний для захисту алюмінієвих, сталевих, стале-залізобетонних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи