Фахового іспиту з „Основ гідротехніки” для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень icon

Фахового іспиту з „Основ гідротехніки” для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Скачати 65.37 Kb.
НазваФахового іспиту з „Основ гідротехніки” для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Дата21.06.2012
Розмір65.37 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ______С.В. Мельничук

„_____” ______________2012 р.
ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ІСПИТУ


зОснов гідротехніки”

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр”

(скорочена форма навчання)


напрям підготовки: „Гідротехніка (водні ресурси)”


Схвалено Вченою радою географічного факультету

Протокол № 6 від „30” січня 2012 р.


Голова ради Руденко В.П.


^ Чернівці - 2012

Загальні відомості про гідротехнічне будівництво.

Водне господарство та його галузі.

Проектування гідротехнічних споруд і їх класифікація

Основи гідротехнічного будівництва, техніка використання водних ресурсів, водної енергії, транспорту, водопостачання, меліорації. Основні галузі водного господарства. Загальна характеристика гідротехнічних споруд. Класифікація. Завдання та умови проектування. Гідротехнічні розрахунки.


^ Гідротехнічне будівництво та інженерні споруди

Гідротехнічні розрахунки

Завдання розрахунків. Загальна характеристика гідротехнічних споруд. Класифікація. Завдання та умови проектування.


^ Гідротехнічні споруди на меліоративних і гідроенергетичних системах

Шлюзи. Водопровідні споруди. З'єднувальні споруди.


Основні гідротехнічні споруди. Греблі

Склад і призначення гідровузлів. Поняття про водонапірні споруди, їх класифікація, клас капітальності. Гравітаційні греблі. Фільтрація води під греблею. Бетонні і залізобетонні греблі. Греблі з ґрунтових матеріалів. Дерев’яні та інші греблі. Водосховищні греблі.Споруди при земляних греблях. Стійкість земляних гребел. 3.Залізобетонні багатоопорні греблі. Тимчасові греблі. Тимчасові греблі. Застосування тимчасових гребель. Найпростіші греблі із каміння. Найпростіші греблі із лісових матеріалів.


Відстійники

Конструкції відстійників. Проектування і розрахунок відстійників. Промивання відстійників.


Історія розвитку меліоративного освоєння територій

Історія розвитку меліоративного освоєння територій. Розвиток меліорацій на Україні в передвоєнні та післявоєнні роки. Сучасний стан меліоративного будівництва.


^ Завдання і види меліорацій. Зрошення

Види і способи зрошення. Норми і строки поливів. Самотічне поверхневе зрошення. Зрошення дощуванням. Підгрунтове і крапельне зрошення. Вологозарядкове і лиманне зрошення. Використання підземних вод для зрошення. Зрошення скидними водами. Боротьба з засоленням та заболоченням зрошуваних земель.


Осушення

Причини заболочення земель. Умови осушувальних меліорацій. Системи осушення: вертикальні і горизонтальні. Відкрита і закрита регулюючі мережі. Осушення з механічним підйомом води. Системи двостороннього регулювання водного режиму земель.


^ Боротьба з ерозією та яроутворенням

Руйнування схилів під дією опадів, опливання, зсувів. Гідротехнічні заходи по збереженню ґрунтів. Методи дослідження ерозії грунтів.


Гідролісомеліорація

Потреби в меліорації та її ефективність. Норми осушення. Лісоосушуючі системи: регулююча сітка при різних видах грунтового живлення, захисна сітка, провідна (транспортуюча) сітка. Лісогосподарські заходи.


^ Системи машинного осушення

Споруди на осушувальних системах: гирла каналів, оглядові колодязі, шлюзи-регулятори, колодязі-поглиначі. Експлуатація осушувальних систем. Використання меліоративних земель. Осушувально-зволожувальні системи.


^ Регулювання русел рік

Розчищення русла від чагарниково-деревної рослинності.і великого каміння. Поглиблення і розширення русла. Способи виправлення закрутів та меандр річки. Будівництво дамб, гребель та напівгребель в руслі річки для посилення динамічності потоку води. Формування русел річок та їх стійкість. Регулювальні споруди та схеми їх розміщення. Класифікація споруд за матеріалом та елементами конструкцій. Струмененапрямні та берегозахисні дамби. Боротьба з повенями та селевими потоками.


^ Зволожувальні меліорації. Кліматичні меліорації

Зрошення із ставків та водосховищ. Методи зрошення. Лиманне зрошення. Способи зрошення. Значення кліматичних меліорацій. Шляхи і методи меліорації клімату.


^ Земельні меліорації. Агролісомеліорації

Способи і методи земельних меліорацій. Рекультивація земель. Вплив земельних меліорацій на продуктивність грунтів. Заходи боротьби з водною ерозією і сучасними ерозійними процесами в горах. Вплив рельєфу на рорзміщення лісосмуг. Агролісомеліоративне районування території. Особливості лісонасаджень на зрошувальних та осушувальних землях. Захисні лісонасадження пасовищ.


^ Використання водної енергії

Гідравлічна енергія та способи її використання. Основні схеми гідроелектростанцій. Основні характеристики ГЕС. Склад споруд та їх компоновка. Класифікації водосховищ. Структурні елементи водосховищ. Конструкції і типи гідротурбін. Особливі схеми використання водної енергії.


^ Водозабори і водоводи. Канали

Річкові водозабори. Відстійники. Водопровідні споруди. Основні схеми водопостачання. Системи водовідведення. Очистка стічних вод. Обводнення. Типи каналів. Конструктивні елементи каналів.


^ Внутрішні водні шляхи

Водні шляхи та їх роль в народному господарстві. Загальні відомості та класифікація водних шляхів. Заходи по забезпеченню судноплавних умов та їх вплив на навколишнє середовищще (днопоглиблення, русловипрямлення). Шлюзи та їх типи. Судноплавні канали, річкові порти. Лісосплав та його види.


Голова предметної комісії

географічного факультету доц. В.Я. Вацеба

Критерії оцінювання

відповідей на іспиті з гідротехніки для абітурієнтів, що вступають

до Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича у 2012 р.

Оцінка

Сприяючий характер діяльності студента

176-200 балів

Виставляється у випадку, коли студент вільно і у повному обсязі володіє програмним матеріалом курсу. При відповіді повинна бути показана обізнаність із основними теоретично-методичними аспектами науки, розуміння сутності і напрямів застосування знань. Студент повинен вміти вирішувати завдання, пов’язані з практичними роботами.

150-175 балів

Відрізняється від оцінки „відмінно” тим, що студент допускає окремі похибки і неточності, які не впливають на загальну стрункість знань і свідчать про розуміння студентом теоретичного, методичного і практичного матеріалу.Студент добре володіє матеріалом, але допускає окремі похибки і неточності, які не впливають на загальну якість знань і свідчать про розуміння студентом теоретичного, методичного і практичного матеріалу.

124-149 балів

Добре володіючи програмним матеріалом курсу, студент неповно розкриває спеціальні питання, закономірності, не зовсім точно трактує поняття і терміни. Прикладні завдання виконуються загалом методично неправильно, однак спостерігаються значні розбіжності у кінцевих результатах. Загалом студент володіє мінімальними знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції. Володіючи програмним матеріалом курсу на достатньому рівні, студент неповно розкриває спеціальні питання, закономірності, не зовсім точно трактує поняття і терміни. Прикладні завдання виконуються загалом методично неправильно, однак спостерігаються значні розбіжності у кінцевих результатах. Загалом студент володіє мінімальними знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції.

100-123 балів

Студент не володіє спеціальною термінологією, не розуміє значень конкретних теоретичних, методичних і прикладних питань. Визначення основних характеристик і параметрів, при застосуванні методів дослідження здійснюється невірно, наявне нерозуміння сутності явищ. Обсяги теоретичних знань і практичних навиків такого студента недостатні для виконання фахових обов’язків.Голова предметної комісії

географічного факультету доц. В.Я. Вацеба

Схожі:

Фахового іспиту з „Основ гідротехніки” для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconФахового іспиту з „Основ гідротехніки” для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Основи гідротехнічного будівництва, техніка використання водних ресурсів, водної енергії, транспорту, водопостачання, меліорації....
Фахового іспиту з „Основ гідротехніки” для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
...
Фахового іспиту з „Основ гідротехніки” для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Програма з фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» спеціальності 03020501 «Країнознавство»
Фахового іспиту з „Основ гідротехніки” для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”
Природокористування як система діяльності, як форма і спосіб викорис­тання природних ресурсів. Сутність природокористування як системи...
Фахового іспиту з „Основ гідротехніки” для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”
Початок інформаційних обмінів у людському суспільстві. Поняття інформації. Правила передачі журналістської інформації (за Р. Блюмом)....
Фахового іспиту з „Основ гідротехніки” для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”
Початок інформаційних обмінів у людському суспільстві. Поняття інформації. Правила передачі журналістської інформації (за Р. Блюмом)....
Фахового іспиту з „Основ гідротехніки” для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма фахового вступного випробування для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Вищу освіту, це освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо кваліфікаційного рівня бакалавра здобула...
Фахового іспиту з „Основ гідротехніки” для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма фахового іспиту «Харчові технології» для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Вступ. Галузі харчової промисловості України. Сучасний стан харчової промисловості. Основні напрями її розвитку. Класифікація харчових...
Фахового іспиту з „Основ гідротехніки” для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Магістр за професійним спрямуванням “Філологія” (“Зарубіжна література та теорія літератури”) повинен мати професійні знання, бути...
Фахового іспиту з „Основ гідротехніки” для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма фахового іспиту,,Землевпорядне проектування, земельний кадастр І земельне право” Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Принципи розміщення елементів впорядкування території багато-річних плодових насаджень (кварталів, доріг, підсобних центрів, захисних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи